Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 11. 12. 2019


STUDENT/A: Negrea Mădălina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit „Floarea Soarelui” Reşiţa
GRUPA: mijlocie EDUCATOARE: Vulpeş Daniela SEMNĂTURA ………………..
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
TEMA SUBPROIECTULUI sau TEMA SĂPTĂMÂNII (SUBTEMA): Obiceiuri din străbuni
TEMA ZILEI: (doar daca este activitate integrată )

DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Domeniul Ştiinţe


CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică
Modalitate sau MIJLOC DE REALIZARE: Joc logic-matematic
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: „Trăistuţa colorată”
TIPUL ACTIVITĂŢII : Transmitere de noi cunoştinţe

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


-CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI ELEMENTARE MATEMATICE PENTRU REZOLVAREA DE
PROBLEME ŞI CUNOAŞTEREA MEDIULUI APROPIAT.
COMPORTAMENTE VIZATE:
-Demonstrează familiarizarea cu informaţii despre formă (mărime, greutate, înălţime, lungime, volum)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (cognitive, afective, psihomotorii):


O1– Să respecte regulile jocului logic propus
O2 – Să numească figurile geometrice învăţate- cerc, pătrat, triunghi
O 3– Să rezolve corect sarcina fişei propuse
O4– Să răspundă la întrebările adresate
O5- Să conştintizeze ce reprezintă fiecare formă geometrică
STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, demonstraţia, problematizarea,
codarea
b) Mijloace de învăţământ: planşă cu trăistuţa, jetoane cu forme geometrice, fişa de lucru
c) Forme de organizare a colectivului: frontal şi individual
d) Evaluare: observarea comportamentului iniţial, observarea curentă, aprecieri verbale individuale şi
colective
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Strategii didactice
Ob. Evaluare
Etapele activității Conţinutul învăţării Metode şi procedee Mijloace de învăţământ Forme de
op.
organizare
C G I
1. Moment Pentru asigurarea unei bune desfășurări a -conversaţia x Observarea
organizatoric activității voi avea în vedere comportamen-
următoarele: tului iniţial
-așezarea copiilor în semicerc;
-pregătirea materialelor didactice;
2 .Captarea atenţiei Captez atenţia cu ajutorul elementului -conversaţia -planşă cu trăistuţa x Observarea
surpriză „o trăistuţă” care este acoprită curentă
de o pânză. La momentul potrivit înlătur
pânza pentru a observa copiii planşa pe
care vom lucra azi.
3.Reactualizarea Le voi adresa copiilor câteva întrebări cu -conversaţia -jetoane forme Aprecieri
cunoştinţelor referire la formele geometrice învăţate geometrice (pătrat, verbale
anterior: cerc, triunghi) x
O2 -Ce forme geometrice cunoaşteţi? -exerciţiul
(pătratul, cerc, triunghi) x
-Arată-mi din mulţimea de jetoane, un
pătrat mare albastru.
-Acum care este cercul galben?

4. Anunţarea temei şi Astăzi ne vom juca un joc logic- -conversaţia x Observarea


a obiectivelor matematic. Îi vom decora trăistuţa curentă
colindătorului.
-Vreţi să ne jucăm împreună?
-Jocul de astăzi se numeşte „Trăistuţa
colorată”. Pun câţiva copii să repete
numele jocului.
3
5. Dirijarea ȋnvăţării Explicarea și demonstrarea regulilor -explicaţia -planşă cu trăistuţa x Observarea
jocului: -conversaţia -jetoane forme curentă
Voi explica copiilor regulile jocului și -observaţia geometrice
sarcinile pe care trebuie să le
îndeplinească.
De exemplu: Alege un triunghi galben şi
lipeşte-l pe trăistuţă. -exerciţiul
În cazul în care copilul nu se descurcă -demonstraţia
poate fi ajutat de colegi.

O1 Executarea jocului de probă: -planşă cu trăistuţa x Aprecieri


Un copil va executa jocul de probă -conversaţia -jetoane forme verbale
pentru a vedea dacă regulile au fost -exerciţiul geometrice
înțelese. Solicit un copil să rezolve
O5 sarcina dată: exemplu: Lipeşte un cerc
roşu.

O1 Executarea propriu-zisă a jocului: -planşă cu trăistuţa


Voi da semnalul de începere a jocului -jetoane forme x Aprecieri
propus, care se va desfășura după regulile -conversaţia geometrice verbale
expuse mai sus, pâna la epuizarea tuturor -exerciţiul
sarcinilor. Voi verifica în permanență
eventualele greșeli ale copiilor, insistând
în folosirea unui limbaj matematic
corect.
O5 Copiii vor decora cu forme geometrice
trăistuţa colindătorului după anumite
criterii: formă, culoare, mărime.

O1 Complicare jocului:
Jocul se complică puţin şi sarcinile vor fi -planşă cu trăistuţa x Aprecieri
puţin mai dificile dar nu imposibile -conversaţia -jetoane forme verbale
O5 Exemplu: Lipeşte pe trăistuţă o formă -explicaţia geometrice
geometrică dar să nu fie cerc albastru. -problematizarea

4
6. Obţinerea O3 Voi propune spre rezolvare o fișă -conversaţia -fişă de lucru x Observarea
performanţei şi matematică pe care o voi analiza -explicaţia curentă
asigurarea împreună cu copiii. -observaţia
transferului -Ce observaţi pe fişă? (un brad) -codarea
O5 -Trebuie să colorăm bradul folosind
codul culorilor, triunghiurile cu verde,
cercurile cu roşu, iar pătratele cu maro.
7. Asigurarea O4 Le adresez câteva întrebări pentru a -conversaţia x Aprecieri
conexiunii inverse şi vedea dacă au înţeles ce am făcut astăzi: verbale
evaluarea -Cum s-a numit jocul de azi? (Trăistuţa
colorată)
-Ce forme geometrice am folosit pentru a
decora trăistuţa? (triunghiuri, cercuri,
pătrate)
Fac aprecieri verbale colective şi -conversaţia -recompense Aprecieri
individuale acolo unde este cazul. colective

5
Data: 11. 12. 2019 Nume:

1. Colorează imaginea după codul culorilor:

S-ar putea să vă placă și