Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 16. 12. 2019 ORA: 10.00


STUDENT/A: Negrea Mădălina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Şcoala Gimnazială Nr.9 Reşiţa
CLASA: a III-a CADRUL DIDACTIC: Costa Moatar
DISCIPLINA: Muzică şi mişcare
ARIA CURRICULARĂ: Arte
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Cântecele copilăriei
SUBIECTUL LECȚIEI: Colindă – „Din cer coboară Sfânt Colind” – interpretare
Mirela Manescu
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi şi deprinderi
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1 Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile
din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferenţe.
1.2 Sesizarea dierenţelor de înălţime şi durată între sunete, în audiţia unor fragmente
muzicale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (cognitive, afective, psihomotorii):


O1–să răspundă la întrebările referitoare la perioada în care ne aflăm
O2 – să execute corect exerciţii de respiraţie şi de omogenizare a vocilor cu
inspiraţie profundă, pe sunet lung, în registru mediu, cu respiraţie lentă şi uniformă
O 3 – să intoneze corect şi expresiv din punct de vedere intonaţional şi ritmic cântecul
„ Din cer coboară Sfânt Colind ” învăţat după auz, având ca sprijin înregistrarea
audio a piesei
O4–să interpreteze cântecul în diferite procedee: dialog
O 5– să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul lecţiei

STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode şi procedee: conversaţia, audiţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul
b) Mijloace de învăţământ: boxă, suport text - colindă, recompense
c) Forme de organizare a colectivului: frontal, pe grupe
d) Evaluare: observarea comportamentului iniţial, observarea curentă, aprecieri
verbale
BIBLIOGRAFIE:
Programa şcolară Muzică şi mişcare, clasa a III-a, clasa a IV-a, Bucureşti 2014

https://www.youtube.com/watch?v=fAtnRh2b7Iw consultat la data de 15. 12. 2019


DESFĂȘURAREA LECŢIEI

Evenimentele lecţiei Ob. Conţinutul învăţării Strategii didactice


op.
Metode Mijloace de Forme de Evaluare
şi procedee învăţământ organizare

1.Moment organizatoric Creez condiţiile optime pentru o bună desfăşurare a -conversaţia Frontal Observarea
lecţiei: pregătesc materialele didactice şi stabilesc comportament
liniştea în clasă. ului iniţial

2. Reactualizarea Înainte de a învăţa versurile, le adresez câteva întrebări -conversaţia Frotal Aprecieri
cunoștințelor despre anotimpul în care ne aflăm? verbale
O1 -Ce obiceiuri cunoaşteţi voi de Crăciun? (împodobirea
bradului, cântarea colindelor)

3.Captarea atenţiei Port o scurtă conversaţie despre cântece şi colinde de -conversaţia Frontal Observarea
Crăciun: curentă
O1 -Vouă vă plac colindele? (da)
-Ce colinde ştiţi să cântaţi? („Steaua sus răsare”, „Astăzi
s-a născut Hristos”)
-Vreţi să ascultaţi un nou cântecel de iarnă? (da)
Vom audia împreună cântecul „Din cer coboară Sfânt
Colind” interpretat de Mirela Manescu
( https://www.youtube.com/watch?v=fAtnRh2b7Iw ) -audiţia -boxă
-Vreţi să învăţăm împreună această colindă pentru a o
putea cânta în seara Ajunului? (da)

3. Anunţarea temei şi a Astăzi vom învăţa o colindă frumoasă pe care o veţi -conversaţia Frontal Observarea
obiectivelor putea cânta în Ajunul Crăciunului pentru a impresiona curentă
invitaţii.
4. Dirijarea ȋnvăţării Ascultăm din nou colinda în întregime şi le explic -conversaţia -boxa Frontal Observarea
posibilele cuvinte necunoscute. Le împart elevilor textul -demonstraţia curentă
O2 Exerciţii de respiraţie: Inspirăm la comandă şi expirăm -explicaţia
lung pentru a umfla balonul. ,,Începe să ningă. Fulgii
de nea se joacă în aer. Suflăm în ei ca să vedem dacă se -exerciţiul
topesc sau nu. „Pfuuuu...”urmăresc dacă elevii execută
corect.
Exerciţii de intonaţie: cântăm împreună gama DO
major. (DO, RE, MI, FA, SOL, LA ,SI, DO) şi înapoi
(DO, SI ,LA, SOL, FA, MI, RE, DO) -suport text- Aprecieri
Vom citi pe rând toate strofele, pentru a ne familiariza colindei verbale
cu cuvintele colindei.
O5 Verific poziţia corpului: spatele drept lipit de spătarul
scaunului, privirea înainte şi mâinile pe masă.
„Din cer coboară sfânt colind
La geamuri de răsună
Luminile se-aprind pe rând
Sub brad copii se-adună.

Pe cetini verzi steluţe ard


Creştini îngenunchează
În strai de-argint, pe creştet Rai
Stau îngeri şi veghează.

Omătul cade din înalt


Acoperind cărarea
Colindătorii rând îţi fac
O stea le-arată calea.

Ne-aduce seara de Crăciun


A cerului lumină
Să poarte-n suflet omul bun
O flacără divină
Îngeri privesc prin geam acum
Se-aud colinde, e Crăciun!”
O3 -Cum am spus că se numeşte colinda? („Din cer coboară
Sfânt Colind!”) -exerciţiul
Învăţarea propriu-zisă:
-După ce am cunoscut versurile, vom încerca să învăţăm
pe strofe iar apoi integral, colinda.
6. Obţinerea O4 Cântăm colinda în întregime. Formăm două grupe, -conversaţia Frontal Aprecieri
performanţei şi grupa fetelor şi grupa băieţilor, apoi vom cânta sub -explicaţia Pe doua grupe verbale
asigurarea transferului forma unui dialog muzical (două versuri- grupul fetelor,
două veruri grupa băieţilor)
7. Asigurarea -Ce colindă am învăţat astăzi? („Din cer coboară Sfânt -conversaţia Frontal Aprecieri
conexiunii inverse şi Colind) verbale
evaluarea -V-a plăcut să cântăm împreună? (da) colective şi
Acum sunteţi pregătiţi să plecaţi în colindă dar şi să îl individuale
aşteptaţi pe Moş Crăciun.
Aţi fost atenţi şi aţi cântat foarte frumos şi pentru -recompense
aceasta, să ştiţi că veţi fi răsplătiţi.