Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

”SAMBA FLORILOR”
PROIECT DIDACTIC
DATA: 21.11.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
GRUPA:
PROPUNĂTOARE:
TEMA DE STUDIU ANUALĂ:
TEMA PROIECTULUI TEMATIC:
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
TEMA ACTIVITĂȚII:
TIPUL DE ACTIVITĂȚII:
MIJLOC DE REALIZARE: Dans tematic
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ-utilitare în
vederea educării trăsăturilor de voinţă şi caracter, precum şi formarea unei atitudini pozitive
faţă de sine şi faţă de ceilalţi prin educarea deprinderilor copiilor de se mișca și dansa într-o
manieră plăcută, atractivă pentru o dezvoltare psihico-fizică armonioasă. Recreerea şi
destinderea copiilor, stimularea calităţilor artistice, consolidarea coeziunii în cadrul grupului,
crearea unei bune dispoziţii.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) cognitive:
să execute corect şi graţios paşii de dans;
să sesizeze diferenţele de ritm şi să-şi armonizeze mişcările raportate la colegii de dans;
să execute exerciţii de rotire spre dreapta, stânga păstrând poziţia corectă a corpului;
b) afective:
să manifeste interes şi bună dispoziţie;
să participe activ şi afectiv la programul propus, dând dovadă de: iniţiativă, cooperare şi
interes în realizarea unui scop comun;
c) psihomotorii:
să prezinte, cu plăcere şi talent, dansul, executând mişcările şi paşii de dans învăţaţi;
să-şi coordoneze mișcările și să execute pașii simpli de dans în ritmul muzicii;
să execute mișcările de bază asociate cu gestică și muzică;
să-și coordoneze mișcările cu ritmul muzicii.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
b) Mijloace de învăţământ: CD muzică tematică, calculator, flori;
c) Forma de organizare: frontal, în grup;
DURATA: 20-25’
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE:
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar” – aprobat O.M. Nr. 5233 din 01.09.2008;
,,Curriculum pentru educația timpurie’’, 2019;
Ferrario B , 2004,Gimnastica aerobică pe înțelesul tuturor”, Editura Semne, București;
Mateiaş A., 2008, Pedagogie pentru învăţământul preprimar, E.D.P. R.A;
DEMERSUL DIDACTIC
EVENIMENTE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
DIDACTICE Metode Mijloace Forma de
și procedee didactice organizare
MOMENT Se asigură condițiile
ORGANIZATORIC optime desfășurării
activității (pregătirea
copiilor pentru
dans/îmbrăcarea
costumației adecvate,
aranjarea mobilierului în
scopul obținerii unui
spațiu propice
desfășurării dansului).
CAPTAREA Se va realiza printr-o Conversația Frontal Observarea
ATENȚIEI scurtă conversație comportamentului
despre anotimpul verbal și nonverbal
toamna.
ENUNȚAREA Pentru că știu, că vă Expunerea Frontal Observarea capacităţii
TEMEI ȘI A place mult să dansați, Conversația de concentrare şi a
OBIECTIVELOR astăzi vom dansa din interesului
nou ,,Samba florilor’’,
relaxându-ne executând
în mod graţios mişcările.
DIRIJAREA Se demonstrează Observaţia Calculator Pe echipe
ÎNVĂȚĂRII copiilor întregul dans, de Conversația CD cu Frontal Formativă
către educatoare, Explicația muzica Individual
Demonstrația Practică
cerându-le să observe şi
Exercițiul
să-şi reamintească Observarea
mişcările şi paşii de comportamentului
dans. copiilor
În continuare se solicită
executarea dansului de
către 2, 3 perechi de
Analiza acțiunilor
copii.
copiilor
În final vor dansa,
individual, în semicerc,
împreună cu Ritmicitatea mișcărilor
educatoarea. cu muzică
OBŢINEREA Copiilor vor dansa fără Conversaţia Calculator Frontal Practică
PERFORMANŢEI ajutorul educatoarei Exercițiul CD cu Individual Analiza acțiunilor
singuri, respectând paşii muzica copiilor
şi mişcările însuşite
anterior.
ÎNCHEIEREA În finalul activității copiii Conversația Recompense Frontal Aprecieri verbale
ACTIVITĂȚII vor fi apreciați și Individual
felicitați pentru modul în
care au participat la
această activitate.