Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa Liceului Teologic Baptist Reşiţa

GRUPA: Mare
DATA: 22.04.2015
PROPUNĂTOR: Prof. Briscan Irina

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Ştiinţe


TEMA DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂŢII: „Cine ştie câştigă”
MODALITATEA DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre formarea de mulţimi de obiecte;
consolidarea cunoştinţelor legate de numeraţia în limitele 1-10;
dezvoltarea atenţiei, a spiritului de observaţie
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1.să constituie mulţimi după criteriul formei;
O2.să numere crescător şi descrescător în concentrul 0-10;
O3.să raporteze cantitatea la număr şi invers;
O4.să exprime locul ocupat utilizând numeralul ordinal corespunzător;
O5.să asocieze cifra corespunzătoare numărului şi invers;
O6.să rezolve probleme simple, după imagini;
O7.să utilizeze corect limbajul matematic;
O8.să rezolve corect sarcinile din fişa matematică.

SARCINA DE JOC: numărarea în limitele 1-10, rezolvarea de probleme simple cu suport


intuitiv
ELEMENTE DE JOC: Personajele surpriză, mânuirea materialului, aplauze, surpriza,
întrecerea.
REGULILE JOCULUI: Jocul se desfăşoară pe două echipe. Fiecare echipă îşi ajută mascota să
câştige concursul, rezolvând corect sarcinile didactice, scrise pe bileţele. Dacă a rezolvat corect
cerinţa, va primi o faţă zâmbitoare. Câştigă echipa care adună cele mai multe feţe zâmbitoare.

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee:
- Explicaţia
- Conversaţia - Exerciţiul
- Demonstraţia - Problematizarea
b) Material didactic:
- Panou;
- Mascote (buburuza Zuza şi albinuţa Maia);
- Flanelograf;
- Jetoane şi siluete cu: flori, frunze, fluturi, ciupercuţe, albine, etc.
- Tablou din pâslă, elemente de pâslă: copaci, curcubeu etc.
- Cutie cu plicuri;
- Planşe;
- Ecusoane;
- Fişe de lucru;
- Zaruri.

c) Forme de organizare a activităţii – frontală, pe echipe;

Evaluarea- orală (prin răspunsurile date), scrisă (prin fişa de lucru)

BIBLIOGRAFIE:
 „Metodica predării activităţilor matematice în grădiniţă”- Îndrumar metodologic,
Mihaela Neagu, Polirom, 1997
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008.
Strategii didactice
Evaluare
Etapele Ob.
Conţinutul instructiv -educativ Forme
activităţii op. Metode Materiale
de
şi procedee didactice
organizare
Moment Se pregăteşte sala de grupă, prin aerisirea spaţiului de
organizatoric lucru, arnenajarea mobilierului şi pregătirea materialului
didactic.
Reactualiza- Conversaţia
rea Se cere copiilor să ia materialele din coş şi să le sorteze după Frontal
cunoştinţelor forma lor. Se vor denumi mulţimile astfel formate- mulţimea
Explicaţia
de flori şi mulţimea de fluturi . Jetoane
Se cere apoi copiilor să aşeze la flanelograf florile de la Aprecieri
O1 Exerciţiul
stânga la dreapta. verbale
-Număraţi florile! Indicaţi prima floare...a treia...a opta.. Flanelograf
-Aşezaţi deasupra primei flori un fluture, deasupra celei de a
cincea flori cinci fluturi...
Captarea Copiilor li se va prezenta două mascote: Buburuza Zuza
atenţiei şi Albinuţa Maia. Ele vor să participe la un concurs
matematic: „Cine ştie câştigă”. Pentru a vedea care este mai Conversaţia
Mascote Frontal
isteaţă au de rezolvat mai multe sarcini didactice. Ele au însă
nevoie de ajutorul copiilor şi de aceea vor să-i invite şi pe ei
la concurs.
Anunţarea Prezentate fiind mascotele, copiii sunt anunţaţi că vor
temei şi a desfăşura jocul matematic “Cine ştie câştigă”. Vor arăta cât
Conversaţia Frontal
obiectivelor de bine cunosc numerele, cât ştiu să se joace cu ele, să le
folosească în situaţii diferite.
Dirijarea a) Explicarea jocului Explicaţia Panou Frontal Evaluare
învăţării Se vor nominaliza echipele formate, vor primi ecusoane şi li Demonstraţia orală
se prezintă panoul unde se va ţine punctajul. Exerciţiul Plicuri
Se intuieşte materialul: jetoane, planşe, cartonaşe etc.
Se explică regulile: Mascote
-fiecare probă este scrisă pe bileţele de culoare diferită pentru Conversaţia
fiecare echipă; Jetoane Buline
-bileţelele se regăsesc în plicuri, fiecare plic conţine o probă; (feţe
-copilul numit din fiecare echipă va rezolva corect sarcina de Exerciţiul Siluete zâmbitoa-
pe bileţel; re)
-în urma rezolvării corecte a probei, fiecare echipă va primi Planşe
câte o faţă zâmbitoare;
b) Jocul de probă
Va veni câte un reprezentant din fiecare echipă şi va rezolva Conversaţia Pe echipe
sarcina didactică de pe primul bileţel:
Albinuţa: Ascunde a cincea şi a şaptea floare.
Buburuza: Ascunde prima şi a patra floare.
c) Executarea jocului de către copii Exerciţiul
O5 Proba 1
-Recunoaşte cifrele din imaginile prezentate. (sarcină Planşe
comună, imagini diferite);
Proba 2
O3 -Formează o mulţime cu un element mai mult decât arată cifra Explicaţia
de pe zar. Panou
O7 -Formează o mulţime cu un element mai puţin decât arată
cifra de pe zar.
O4 Proba 3
-Spune care sunt vecinii lui 7; Conversaţia Buline
-Spune care sunt vecinii lui 9;
Proba 4
O2 -Numără crescător din 2 în 2 pornind de la 2;
-Numără descrescător;
O6 Proba 5 Problemati-
-Rezolvă problema ilustrată (sarcină comună, imagine
diferită)
zarea
Proba 6
O7
-Compune o problema după imaginea următoare (sarcină
Planşe
comună, imagine diferită).
d) Complicarea jocului
Completează tabloul cu:
O3 Exerciţiul
-tot atâtea ciupercuţe câte degete ai la o mână;
Explicaţia Tablou cu
-tot atâtea frunze câte degete ai la două mâini;
O1 Demonstraţia siluete
-tot atâtea floricele roşii câte roţi are o maşină;
-tot atâtea floricele galbene câţi pitici avea Albă ca Zăpada.
Obţinerea Copiii vor primi o fişă individuală de lucru ai căror itemi Explicaţia Evaluare
O8 Fişe Individual
performanţei vor corespunde activităţii desfăşurate. Exerciţiul scrisă
Încheierea Voi face aprecieri individuale şi generale în funcţie de
Conversaţia
activităţii răspunsurile date de copii.Voi împărţi recompense.