Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerului Educației Naționale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi


__________________________________________________________________
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox
Etapa locală,
Iaşi, 21 februarie 2019 Varianta 2

Clasa a IV-a
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I 15 puncte

1. Pentru elaborarea corectă a răspunsului se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă a răspunsului se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru argumentarea corectă a răspunsului se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.

SUBIECTUL al II-lea 30 puncte

1. Pentru construirea corectă a rugăciunii de cerere, din care să reiasă cu claritate câtă nevoie
avem de Dumnezeu în orice împrejurare a vieții, se acordă 25 puncte, pentru respectarea parţială a
cerinţei se acordă 10 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru utilizarea unui vocabular adecvat, se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a
cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.

SUBIECTUL al III-lea 45 puncte

a) Pentru respectarea temei sugerate se acordă 20 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 10 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru respectarea numărului de rânduri recomandat în realizarea textului se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a recomandării se acordă 1 punct.
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială
a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
f) Pentru găsirea unui titlu potrivit şi sugestiv se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;