Sunteți pe pagina 1din 3

Surese :

Alexei Pali "Cultura comunicarii" 1 lucr individuala


Aglaida Bolboceanu "Psihologia comunicarii"
Grigore Cantemir "Cultura vorbirii" 2 lucr individuala
Constantin Schiopu "Comunicarea: Greseli si solutii"

-----------------------------------------------------20.01.17
----Definirea conceptelor [Cultura], [Comunicare].
-Parametri comunicarii. Functiile comunicarii

Cultura - Valori
Traditii
Educatie
Popor
Limba
Istorie
Stiinta
Arta
Literatura
Societate

Cultura - Include totalitatea valorilor create de om de-a lungul istoriei sale

Comunicare - Limba
Cunoastere
Relatii
Societate
Educare
Prezentare
Acumulare de experienta
Exprimare

Comunicarea - proces prin care o persoana sau un grup transmite un continut


(informatii ,ginduri, sentimente,
comportamente) unei alte persoane sau grup de persoane; Arta de a transmite un
mesaj.

Cultura comunicarii include un sistem de norme , reguli , principii pe care le


poate insusi o persoana
cu referire la vorbire, ascultare , scriere , comportare la cel mai inalt grad de
corectitudine

Parametri comunicarii (Factorii)


{- Emitator -mesaj-cod-canal - Receptor -} context

1)Emitator - Persoana care emite sau transmite informatia


2)Receptor - persoana care recepteaza (primeste informatia)
3)Mesaj - informatia transmisa si receptata
4)Cod - Sistem conventional de semne si reguli prin care se produce comunicarea .
Acesta trebuie sa fie
cunoscut atit de emitator cit si de receptor si poate fi verbal (limbaj) sau
nonverbal (semne,gesturi,mimica)
Ex:Alfabetul Morse , stenografia .
5)Canal - Mediul sau instrumentul prin care se transmite informatia (aer-posta-
telefonie-aparatu fonator)
6)Context - Cadru in care se desfasoara comunicarea ; Situatia propriu zisa de
comunicare (cind,unde,cu cine)
---Functiile comunicarii---
1)Functia emotiva , centrata pe Emitator - Tradeaza starea afectiva , valorile
morale, capacitatile cognitive
si cultura emitatorului
2)Functia conativa - orientata spre Receptor - Serveste la incitarea (trezirea)
acestuia la actiune sau
stoparea lui prin ordine, indemnuri, rugaminti, interdictii.
3)Functia poetica orientata spre mesaj - se directioneaza spre propria organizare :
Este important "cum" se spune
si mai putin"ce" se spune.
4)Functia meta-lingvistica (meta - dupa,peste,dincolo de) - are in vedere
intelegerea corecta si completa
a mesajului.
5)Functia fatica fundamentata pe canal , adica de interactiune, servind la
stabilirea relatiei de comunicare ,
si la cultivarea interesului pentru aceasta.
6)Functia referentiala corespunzatoare contextului - ilustreaza modul de folosire a
limbajului pentru a exprima
o realitate ; Aceasta trimite la context, la situatia propriu-zisa de comunicare
(cind , unde , dar mai ales
cu cine), stabilindu-se referentul (persoana careia se adreseaza comunicarea)

N.B : Textele indeplinesc de obicei mai multe functii dar exista o functie
dominanta , ce determina stilul
acestuia :
Exemple de texte :

------------------------------------------------------25.01.17
Tema 2 - Tipuri de comunicare
Ce inseamna a comunica ?
A comunica inseamna sa vorbesti ,sa-ti modulezi intonatia ,sa te comporti intr-un
anume fel, sa adopti o mimica,
gesturi si atitudini specifice ,sa actionezi asupra mediului inconjurator...
Totul pentru a rezolva cit mai bine o problema legata de un fapt de viata.
Tipuri de comunicare :
I - a)Comunicare orala prin intermediul vorbirii
b)Comunicarea scrisa prin intermediul scrisului
II - a)Comunicare dialogata - implica 2 sau mai multe persoane in discutie
b)Comunicarea monologata - implica vorbirea unei singure persoane
III - a)Comunicare directa - Care are loc fata in fata
b)Comunicare indirecta - Prin intermediului,scrisorilor,cartilor
postale,invitatii
IV - a)Verbala - se realizeaza Prin intermediul limbajului(cuvinte)
b)Comunicare nonverbala - se realizeaza prin intermediul gesturilor , mimicii
sau pantomimei
c)Comunicarea paraverbala - se evidentiala prin expresivitate:
intonatie,accent,timpbrul vocii,
intensitatea vocii, etc.
V - a)Comunicare intrapersonala - reprezinta un tip de comunicare ce are loc in
interiorul fiecarui
individ ,implicind ginduri , sentimente . In acest caz individul este atit emitator
cit si receptor;
E vorba de momentele de auto-analiza, de comunicarea cu propriul eu(constiinta).
b)Comunicare interpersonala - Comunicarea ce are loc cel putin intre 2-a
persoane.Se face cu scopul
de a se cunoaste mai bine cele 2-a persoane
c)Comunicare in grupuri mici, se desfasoara atunci cind un grup de oameni se
intilneste pentru a
rezolva o problema , a lua o decizie ,a face propuneri ,legate de o activitate
care-i intereseaza in egala
masura. Grupul trebuie sa fie suficient de mic (3-5 persoane) pentru ca fiecare
membru sa aiba posibilitatea
de a interactiona cu ceilalti
d)Comunicare publica - In acest caz vorbitorul transmite un mesaj unei
audiente .
Audienta fiind mare , mesajul trebuie sa fie bine structurat , iar canalele
amplificate (conferinte, discursuri)
e)Comunicarea in masa - Are caracter public dar se prezinta drept emiterea de
mesaje prin care emitatorul
se adreseaza oricui fara deosebire prin canalul la care R. are acces (anunturi
,reclame, stiri)

Chisinau 26 ianuarie 2017

Draga fost coleg,


Iti scriu ,pentru ca m-a cuprins virtejul amintirilor si mii dor de vremurile
din gimnaziu.
M-am gindit mult inainte sa iti scriu aceasta scrisoare , fiindca nici nu
stiam cum sa incep
aceasta scrisoare , cum sa incadrez in ea tot ce am facut pina acum .
Anii de scoala au fost cei mai frumosi din viata noastra si tare as dori sa
ma intorc in timp si sa
repet aceste amintiri. Doar in acest timp iti faci viziuni asupra persoanelor si
oarecum primii prieteni.
Acei ani au fost cei mai usor , deoarece si noi eram mai receptivi dar si
profesorii isi faceau griji pentru
viitorul nostru.
Sunt multe de vorbit despre colegiu , aici mi-am gasit noi prieteni , am
vazut alte comportamente si
am aflat alte viuziuni