Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a XII A

Tema lecției: ”Sania” de Ion Druță


Timp alocat: 45 minute
Competența:
- Viziune de ansamblu asupra limbii ca fenomen în evoluţie şi ca instrument de
comunicare şi creaţie.
Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1 – Să aprecieze valoric lectura textului propus și a mesajului ce îl poartă;
O2 – să deducă independent anumite idei;
O3 – să descopere trăsăturile de caracter ale personajului principal;
O4 – să înțeleagă sensul cuvântului vocație în raport cu textul citit;
O5 – să facă tangențe cu alte opere sau situații din viața cotidiană;

Metode și tehnici:
Cinqein,conversația, exercițiul,lectura în lanț, tehnica cubul, Graficul T,
Clustering.
Mod de organizare:
Frontal, Individual, în grup, în perechi.

Bibliografie:

Tamara Cristei, O. Cosovan, T. Cartaleanu, Limba și literatura română, Manual


pentru clasa a XII-a, Cardidact, 2015

https://dexonline.ro/definitie/
https://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_5.pdf

T.Cartaleanu, O. Cosovan, Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice,


Chisinău, 2015

Chișinău, 2017