Sunteți pe pagina 1din 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale


Specializarea Economie și afaceri internaționale

Campania “Oferă(-ți) ♥ inimă”

Fundația “Viață pentru viitor” împreună cu Spitalul Clinic de


Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie”

Gr. 951, Seria B, An III


Mangu Anamaria – Mihaela
Manole Elena – Mirabela
Marasac Răzvan – Marius
Măndică Gabriela – Miruna

BUCUREȘTI
2019
Campania “Oferă(-ți) ♥ inimă”

Fundația “Viață pentru viitor” împreună cu Spitalul Clinic de Urgență


pentru copii „Maria Sklodowska Curie”

DENUMIRE PROIECT: “Oferă(-ți) ♥ inimă”


SLOGAN: -Oferă o inimă, dăruiește o viață-

DESCRIERE: Anual 1000 de copii se nasc cu malformații congenitale


cardiace, dintre care doar 300-350 dintre aceștia primesc șansa la un tratament.
Rata mortalității infantile în România este foarte severă, ocupând locul 1 din acest
punct de vedere în Europa.

SCOP: Construirea unei noi secții de chirurgie cardiovasculară pediatrică și


modernizarea unității deja existente, din incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru
copii „Maria Sklodowska Curie”.

OBIECTIV PRINCIPAL: Oferirea unei șanse la viață copiilor diagnosticați


cu malformații cardiace congenitale și a unui plan de tratament chirurgical și non-
chirurgical optim, într-o unitate modernă, dotată cu aparatura medicală necesară și
cu un personal medical calificat în cardiologie și chirurgie cardiovasculară
pediatrică.

2
OBIECTIVE SECUNDARE:
1. Informarea populației cu privire la problemele cu care se confruntă sistemul
medical și lipsa dotărilor din unitățile medicale.
2. Conștientizarea unui alarmant loc 1 în Europa din punct de vedere al ratei
mortalității infantile.
3. Promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului medical din
domeniul cardiologie și chirurgie cardiovasculară pediatrică.
4. Creșterea gradului de informare a populației cu privire la importanța
depistării precoce a malformațiilor cardiace congenitale.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: nedeterminată, până la strângerea


fondurilor necesare construirii noii secții pediatrice și formării personalului
medical + 18 luni pentru construirea secției pediatrice.

PUBLIC ȚINTĂ:
1. Donatori: Persoanele pot dona fie prin SMS la numărul 1725 (tarif 2.57
euro, TVA inclus – în toate rețelele naționale), fie pe site-ul campaniei:
www.oferaoinima.ro – orice sumă doresc.
2. Personalul medical specializat în cardiologie și chirurgie cardiovasculară
pediatrică din unitățile medicale partenere.
3. Familiile copiilor diagnosticați cu maladii cardiace congenitale și ale
copiilor suspecți de acest diagnostic în vederea informării și conștientizării
gravității acestei boli.
4. Instituțiile Statului și Media.

RESURSE UMANE:
1. Donatori:
a. membri ai sistemului bugetar
b. membri ai partidelor politice
c. membri ai diferitelor culte religioase
d. membri ai diferitelor asociații și fundații
e. cetățeni

3
2. Promotori și parteneri media:
a. canale media (televiziuni, radio-uri, ziare, reviste, emisiuni, social
media)
b. asociațiile și fundațiile partenere
c. spitalele cu secții de pediatrie și cardiologie pediatrică
d. Ministerul Sănătății
e. ONG-uri
f. administrația locală – Primăria Municipiului București și Consiliul
General al Municipiului București
3. Personalul medical abilitat

RESURSE MATERIALE
1. Materiale și articole promoționale
2. Cursuri și workshop-uri pentru personalul medical implicat
3. Secția actuală de cardiologie și chirurgie cardiovasculară din cadrul
Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie”

RESURSE FINANCIARE
1. Sponsorizări, donații
2. Redirecționările de 2% din impozitul anual pe venit prin intermediul
Formularului 230
3. Alte fonduri

IMPLEMENTAREA

Scopul campaniei este de a construi o nouă secție de chirurgie cardiovasculară


pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska
Curie”. Acest proiect necesită o sumă de aprox. 1.5 milioane € și o perioadă de
construcție de 18 luni. Odată cu atingerea sumei necesare prin intermediul
resurselor financiare descrise anterior, va începe construcția propriu-zisă a noii
aripi a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie” prin
intermediul firmei de construcții partenere.

4
Obiectivul principal: oferirea unei șanse la viață copiilor diagnosticați cu
malformații cardiace congenitale și a unui plan de tratament chirurgical și non-
chirurgical optim, într-o unitate modernă, dotată cu aparatura medicală necesară și
cu un personal medical calificat în cardiologie și chirurgie cardiovasculară
pediatrică se va îndeplini odată cu atingerea scopului propus: construirea noii secții
de chirurgie cardiovasculară pediatrică, respectiv formarea și îmbunătățirea
profesională a personalului medical abilitat.

Obiectivele secundare:
1. Informarea populației cu privire la problemele cu care se confruntă sistemul
medical și lipsa dotărilor din unitățile medicale.
Campania își propune să crească nivelul de informare al populației cu privire la
aceste lacune cu care se confrunta sistemul medical, astfel, cu sprijinul HOPE (The
European Hospital and Healthcare Federation), populația va fi informată pe
diversele căi de promovare menționate despre lipsa dotărilor din unitățile medicale
și problemele care apar ca urmare a acestora.
2. Conștientizarea unui alarmant loc 1 în Europa din punct de vedere al ratei
mortalității infantile.
Prin intermediul unui canal de televiziune, campania își propune să informeze
problema reală cu care se confruntă România cu privire la mortalitatea infantilă.
Astfel, o serie de reportaje vor prezenta 5 cazuri de mortalitate infantilă din
România (3 de natură congenitală cardiacă și 2 de natură oncologică) datorate
lipsei dotărilor din spitale și imposibilității aplicării unei scheme de tratament
chirurgical și non-chirurgical în unitățile spitalicești din țară.
3. Promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului medical din
domeniul cardiologie și chirurgie cardiovasculară pediatrică.
Împreună cu organizatorii Congresului de Cardiologie Pediatrică și Congresului
Național de Cardiologie, campania își propune să sporească gradul de pregătire
profesională a cardiologilor și chirurgilor pediatrici în vederea utilizării noilor
echipamente din cadrul secției de chirurgie cardiovasculară pediatrică și a aplicării
de îndată a schemelor de tratament pentru copiii diagnosticați cu malformații
congenitale cardiace și a altor maladii de natură cardiovasculară sau pulmonară.

5
4. Creșterea gradului de informare a populației cu privire la importanța
depistării precoce a malformațiilor cardiace congenitale.
Cu ajutorul canalelor de promovare de tip social media (Facebook, Instagram,
YouTube), campania își propune să ofere populației o serie de infografice,
statistici, videoclipuri, etc. cu privire la malformațiile congenitale cardiace, cum se
pot depista, care sunt schemele de tratament aplicabile și care sunt șansele la o
viață normală.

6
Bibliografie

(HOPE), E. H. A. H. F., n.d. ACCORD. [Online]


Available at: http://www.accord-ja.eu/node/62

Anon., 2015. Ec. EUROPA. [Online]


Available at: https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/docs/mihaela_tomaziu_-
_todosia_prezentare.pdf

Stancu, V., 2004. Academia EDU. [Online]


Available at: https://www.academia.edu/3698597/62415322-Campanii-de-Relatii-Publice

Stoica, D., 2004. Comunicare publică. Relaţii publice. Iasi: s.n.