Sunteți pe pagina 1din 24

Energie de la soare

Tehnologie solară
2/3

Ce ar trebui să ştiţi

Argumente bune pentru a vă completa instalaţia de încălzire cu un sistem solar


sau fotovoltaic de la Viessmann

Toţi locuitorii acestei planete au la îndemânã


mai multe forme de energie, furnizate de
mediul înconjurãtor. Printre acestea, energia
solarã este una dintre soluţiile la îndemânã şi
pentru ţara noastrã. Prin achiziţia unui sistem
solar pentru încãlzire - cum sunt sistemele
Viessmann - realizaţi, în medie, într-un an, o
economie de 50-60% din energia necesarã
preparãrii apei calde menajere pentru una
sau douã familii. Între lunile mai - august,
energia captatã de colectorii solari asigurã
practic în întregime acest necesar. În restul România - economii lunare medii
pentru încălzirea apei calde menajere
lunilor, aportul de energie solarã contribuie
substanţial la economia de combustibil con-
sumat de centrala termicã.

Preocuparea pentru mediul ambiant Tehnicã rentabilã


Ca efect al economiei de combustibil, rezultã În perspectiva achiziţiei unei instalaţii solare
scãderea emisiilor de substanţe poluante. Viessmann se întrevãd „zile însorite“ şi
Prin calitatea materialelor componente (oţel pentru bugetul familiei dvs. Orice persoană
inoxidabil, sticlã solarã specialã, cupru, poate sã estimeze timpul în care se amorti-
aluminiu, ş.a.) se asigurã o înaltã siguranţã în zeazã o astfel de investiţie: energia câştigatã
exploatare şi este prelungită durata de viaţã nu costã niciun ban, iar cheltuielile de
a instalaţiei. întreţinere pentru o instalaţie solară sunt
În urma testelor de fi abilitate efectuate absolut neglijabile. În plus, cazanul folosit va
de institute specializate din Germania, s-a fi mai mult timp în repaus, prelungindu-i-se
estimat cã orice instalaţie solarã Viessmann astfel durata de viaţã şi scãzând cheltuielile
va funcţiona la performanţe termice maxime, de întreţinere, prin mãrirea intervalelor de
cel puţin 20 de ani. timp dintre revizii.
Tehnologie solară Vitosol 200-F

VITOSOL 200-F
Eficienţă mare la un preţ atractiv

Clădire de locuinþe cu Vitosol 200-F Colectorii solari Viessmann suportã fãrã pro-
bleme cele mai vitrege condiţii meteoro-
logice: ploaie, zãpadã, grindinã sau îngheţ.

Ecologice din prima clipã


Încã din prima fazã de fabricaţie a panourilor
solare Viessmann, s-a avut în vedere aspec-
tul ecologic: componentele din aluminiu sunt
executate în proporţie de circa 97% din
metal provenit din recuperãri, evitând astfel
procesul poluant şi energofag de sintezã a
aluminiului din bauxitã.
În avantajul propriului timp
Vitosol 200-F este un exemplu de eficienţă şi
Instalaţia solarã cu panouri colectoare Vitosol din punct de vedere al montajului: cu ajutorul
200-F este atractivã atât printr-un preţ de sistemului de conexiuni Viessmann, pot fi
achiziţie rezonabil, cât şi prin energia pe care cuplaţi şi amplasaţi pe acoperişul casei pânã
o economiseşte. Este o soluţie economicã la 10 colectori. Pentru efectuarea acestor
din punct de vedere al costurilor de achiziţie, operaţii nu este necesar ca instalatorul să
al spaţiului de amplasare şi al consumului de posede cunoştinţe suplimentare de cons-
combustibil. Printr-o acoperire înalt selectivă a trucţii pentru fi xarea ţiglelor.
suprafeţei colectorilor Vitosol 200-F, se asigurã
captarea cu eficienţã maximã a energiei solare. Croite pe mãsurã
Astfel, cãldura razelor solare trece prin aceastã Panourile colectoare Vitosol 200-F pot fi
suprafaţã şi este reţinutã în sens invers, ceea livrate în variantă pentru montaj orizontal
ce conduce la acumularea acesteia în spaţiul sau vertical, cu suprafaţã utilã de 2,30 m2.
de transfer, strãbãtut de o reţea de conducte Montajul poate fi integrat în acoperiş - reco-
cu agent termic. Calitatea superioarã a mate- mandabil clãdirilor în construcţie, pe acoperiş
rialelor din care sunt confecţionate panourile pentru clãdirile existente, sau montaj inde-
solare (aluminiu, oţel inoxidabil, cupru, sticlã pendent, pentru clãdiri cu terasã.
specialã de 4 mm şi garnituri) conferã acestora
o rezistenţã deo-sebitã, pãstrând calitãţile
tehnice o perioadã îndelungatã de timp.

1
2 Vitosol 200-F

1 Ramă din aluminiu


2 Capac din sticlă transparentă
specială
3 Circuit de ţevi de absorbţie
3 din cupru
4 Izolaţie termică performantă
4
La cerere, panourile plane Vitosol pot fi livrate într-o paletă
variată de culori

Avantaje la prima vedere Vitosol 200-F

Colectorii solari Vitosol 200-F au o eficienţã deosebitã, asiguratã prin suprafaţa


de absorbţie cu acoperire înalt selectivă, circuitul de conducte integrat şi
izolaţia termicã foarte performantã.
Instalarea se face cu multã uşurinţã, datoritã conductelor de legãturã flexibile
şi sistemului de îmbinare a panourilor colectoare cu piese de legãturã perfect
corelate.
Grupul de pompare Solar - Divicon este un ansamblu compact care preia toate
funcţiile hidraulice şi pe cele de siguranţă termică.
Prepararea apei calde menajere se realizează în condiţii perfect igienice cu
ajutorul boilerului bivalent Vitocell 100-B de 300, 400 sau 500 litri, din oţel
emailat, cu strat dublu de Ceraprotect. Sistemul solar se racordeazã la serpen-
tina inferioarã a boilerului bivalent.
Panouri de 2,30 m2 pentru montaj vertical sau orizontal.
Vitosol 200-F Toate componentele pachetului sunt perfect adaptate, simplificând astfel
considerabil operaţiile de montaj.
Produs şi testat conform normativelor germane, îndeplineşte normele de
protecţie a mediului „Îngerul Albastru”.
Tehnologie solară Vitosol 200-T

VITOSOL 200-T
Colector Heatpipe care poate fi montat orizontal

Odată cu introducerea noului colector solar


Vitosol 200-T SP2A, Viessmann sporeşte
carcasă termic izolată fi abilitatea colectorilor solari cu tuburi vidate
suprafaţă
de absorbţie prin independenţa faţă de poziţia de montaj.
selectivă

Utilizarea eficientã a energiei solare


Sub acţiunea radiaţiei solare, apa din inte-
riorul tubului vaporizează şi urcă către partea
mai rece a tubului. Aici, în contact cu agentul
mai rece din schimbătorul de căldură aburul
condensează, cedând căldura colectorului şi
tub Heatpipe
astfel procesul se reia.
schimbător de
căldură Duotec
Racordarea „uscată” a tuburilor vidate la co-
lector şi conţinutul redus de lichid în colector
asigură o siguranţă crescută în exploatare.
Sub acþiunea radiaþiei solare, apa din
Colectorii Vitosol 200-T SP2A pot fi livraţi cu
interiorul tubului vaporizează şi urcă
către partea mai rece a tubului.
suprafeţe de 1.26, 1.51 şi 3.03 m2.
Acolo aburul condensează, cedează Pentru conversia maximă a energiei solare
căldura colectorului şi astfel procesul în căldură fiecare tub poate fi rotit individual,
se reia. obţinându-se astfel maximizarea utilizării
Vitosol 200-T SP2A este un colector solar
cu tuburi vidate cu funcţionare pe principiul energiei printr-o orientare optimă către soare.
tubului termic.
Colectorul solar Vitosol 200-T SP2A nu
depinde de poziţia de montaj. Acesta poate
fi montat atât vertical cât şi orizontal, cu un
unghi de înclinare între 0 şi 90°, fiind adecvat
atât pentru aplicaţii din sectorul rezidenţial
cât şi comercial.

2 Vitosol 200-T

4
3 1 Izolaţie termică performantă
2 Racordare „uscată”, fără contact
5 direct între agentul termic solar
6
şi tubul termic
3 Schimbător de căldură
4 Posibilitate de rotire şi înlocuire
individuală a tuburilor
7 5 Suprafaţă de absorbţie cu
acoperire înalt selectivă
6 Sticlă de calitate superioară
7 Tub termic Heatpipe
Vitosol 200-T - exemplu de aplicaţie

Avantaje la prima vedere Vitosol 200-T

Tuburi vidate cu cu diametru de 70mm cu funcţionare pe principiul tubului termic


„Heatpipe“.
Suprafeţe de absorbţie 1,26/1,51/3,03m²
Independenţa faţă de poziţia de montaj permite instalarea universală, chiar şi
orientat orizontal. Model special pentru instalare pe balcoane.
Carcasa colectorului confectionata din aluminiu de inalta calitate
Schimbător de căldură din aluminiu, cu izolaţie din spumă melaminată
Modul de racordare „uscată“ a tuburilor permite inlocuirea individuala a
acestora, fără golirea instalatiei
Dispune de sisteme de montaj pe acoperiş înclinat, pe acoperiş plan, faţade,
Colectorul solar Vitosol 200-T tip SP2A poate fi montat atât
vertical cât şi orizontal respectiv balcoane (orizontal)
Instalare uşoară şi orientare rapidă a absorberului cu ajutorul indicatorului de
unghi de pe condensatorul fiecărui tub
Proiectat pentru instalaţii mari şi montaj orizontal pe acoperişuri plane
Constituie un element de arhitectură atractiv, pretabil montajului pe balcoane,
respectiv faţade
Posibilităţi universale de utilizare cu ajutorul orientării flexibile a absorberului.
Necesar redus de spaţiu pentru instalare
Tehnologie solară Vitosol 300-T

VITOSOL 300-T
Produce căldură chiar şi într-o zi mai puţin însorită

Vitosol 300-T este un colector solar deosebit Schimbãtorul de cãldurã funcţioneazã cu


de eficient, alcătuit din tuburi colectoare mare eficienţã chiar şi în cazul în care nu be-
Vitosol 300-T
vidate de clasã superioarã, care funcţioneazã neficiem de o radiaţie solarã intensã. Tuburile
dupã principiul tubului termic. Poate fi utilizat colectoare au posibilitatea de rotaţie axialã,
atât pentru prepararea apei calde menajere, astfel încât sã poatã fi orientate optim către
cât şi pentru susţinerea instalaţiei de încãl- soare.
zire.
Racordare perfectã
În sistemul Heatpipe tuburile colectoare nu Modul de racordare uscatã a fiecãrui tub
sunt circulate direct de cãtre agentul termic colector Heatpipe simplificã operaţia de
solar. În fiecare tub se gãseşte un mediu de instalare şi dã posibilitatea înlocuirii rapide în
transfer care vaporizeazã foarte repede în cazul unei avarii, fãrã golirea instalaţiei solare.
prezenţa radiaţiei solare şi mai apoi conden- Sistemul de conectare asigură montajul rapid
seazã într-un schimbãtor de cãldurã, unde se şi perfect etanş, fãrã a necesita materiale
realizează transferul cãtre agentul termic. suplimentare.

Cel mai eficient procedeu de captare a


enegiei solare
Schimbul de cãldurã solarã colectatã se
produce în regim uscat, într-un schimbãtor
de cãldurã „Duotec” tip ţevi duble, foarte
performant, care este poziţionat în jurul con-
densatorului. În acest caz nu avem contact
direct cu agentul termic solar.

1
Vitosol 300-T
3
4 2 1 Izolaţie termică performantă
2 Conexiune „uscată” fără contact
între agentul termic şi mediul
solar
3 Sticlă de calitate superioară cu
conţinut redus de fier
6 4 Schimbător de căldură cu tuburi
duble Duotec
5 5 Tub termic (Heatpipe)
6 Suprafaţă de absorbţie
cu acoperire înalt selectivă
Vitosol 300-T oferă posibilităţi multiple de aplicare

Avantaje la prima vedere Vitosol 300-T

Colector cu tuburi vidate cu performanţă ridicată, cu funcţionare pe principiul


tubului termic „Heatpipe“
Suprafeţe brute: 2,36/4,62 m², suprafeţe de absorbţie: 1,51/3,03 m²
Sistemul de deconectare termică pentru limitarea temperaturii colectorului în
cazul stagnării asigura o înaltă siguranţă în exploatare
Tuburi vidate cu diametru de 70mm cu acoperite antireflex
Carcasa colectorului din aluminiu vopsit cu lac de protecţie (albastru închis)
Echipat cu schimbător de căldură hidroform din cupru, cu izolaţie din spumă de
melamină
Dispune de sisteme de montaj pentru acoperişuri plane sau înclinate
Orientare rapidă a absorberului cu ajutorul indicatorului de unghi de pe
condensatorul fiecărui tub
Montajul tuburilor este posibil fără deschiderea colectorului
Colector solar cu tuburi vidate Vitosol 300-T (tip SP3B)
Modul de racordare „uscată“ a tuburilor permite înlocuirea individuală a
acestora, fără golirea instalaţiei
Module fotovoltaice Vitovolt 100
Vitovolt 200
10/11

VITOVOLT 100
VITOVOLT 200

Montajul unei instalaþii fotovoltaice nu mai este ceva spectaculos.


Cu ajutorul modulelor gata cablate energia electrică vă poate veni curând direct de pe acoperiş.

Cu o instalaţie fotovoltaică Vitovolt orice


proprietar de casă poate să devină un
producător de energie electrică: montează
modulul fotovoltaic pe acoperiş, conectează
cablajele, racordează invertorul de tensiune
şi gata.

Modul de funcţionare a instalaţiei Vitovolt 1


Principial, majoritatea instalaţiilor fotovoltaice 2
funcţionează în 3 paşi:

1. Captarea energiei 3
În momentul în care lumina cade pe modulul
fotovoltatic se eliberează eletroni. La bornele
electrice se adună particule de potenţial ne-
gativ şi respectiv pozitiv, între partea frontală 4
şi posterioară a celulei producându-se astfel
o diferenţă de potenţial. Acest efect foto- 5
electric se realizează fără acţiune mecanică
sau chimică şi din acest motiv echipamentul
nu se uzează şi nu necesita întreţinere.

2. Transformarea curentului Vitovolt


Generatorul solar produce curentul continuu
care este ulterior transformat de invertorul
1 Electrod negativ
de tensiune în curent alternativ cu parame-
2 Strat de siliciu „n”
trii reţelei (230V la 50Hz). Componenetele
3 Strat de delimitare
electronice echipate cu procesoare de ultimă
4 Strat de siliciu „p”
generaţie asigură o transformare eficientă şi
5 Electrod pozitiv
în condiţii de maximă securitate a curentului
solar.

3. Utilizarea energiei
Spre deosebire de instalaţiile de tip „insulă”
la care curentul trebuie stocat în acumulatori,
instalaţiile racordate la reţea conduc energia
electrică produsă direct în reţeaua publică.
Pentru aceasta este nevoie de un contor
special, care înregistrează cantitatea de
energie introdusă în reţea iar furnizorul local
de electricitate are obligaţia să o deconteze
conform normelor europene de implemen-
tare a energiilor regenerabile.
Module fotovoltaice Vitovolt 200
monostrat şi strat amorf Vitovolt 100

Vitovolt 200: Prin capacitatea mare de absorbţie, Vitovolt


modul fotovoltaic de înaltă performanţă 100 realizează performanţe bune şi la lumină
la preţ atractiv redusă sau în semiumbră. Datorită acestei
Modulele fotovoltaice Vitovolt 200 sunt caracteristici, Vitovolt 100 poate fi montat şi
disponibile atât în varianta cu celule din pe suprafeţe plane sau în poziţii de ampla-
siliciu monocristaline cât şi în varianta cu sare mai puţin optime. Conectarea în serie
celule policristaline. Construcţia modulelor şi rama modulelor fotovoltaice permit un
este de tipul sticlei laminate. Celulele solare montaj simplu şi rapid.
Vitovolt 200
individuale sunt învelite în două folii din mate- Suprafaţa omogenă de nuanţă închisă şi
rial sintetic. Învelişul de pe faţă posterioară rama eloxată de culoare neagră conferă echi-
a panoului este alcătuit dintr-o folie izolantă pamentului un aspect estetic.
rezistentă la intemperii. Foliile şi sticla sunt Toate componentele necesare, ca de exem-
laminate laolaltă, astfel încât celulele să plu conductorii de legatură şi invertorul insta-
fie rezistente la condiţiile meteorologice laţiei fotovoltaice sunt perfect compatibile.
externe. Modulul gata pregătit pentru conec-
tare este uşor de montat pe acoperiş, Montaj simplu
datorită greutăţii reduse şi a seturilor Modulelor fotovoltaice se livrează din fabri-
Viessmann de montaj. caţie pregătite de conectare. Conexiunile
electrice se realizează cu uşurinţă. Sunt
Vitovolt 100: disponibile seturi de montaj vertical sau pe
performanţe înalte pe lumină redusă acoperişuri orizontale. Rama rigidă din alu-
Modulele fotovoltaice Vitovolt 100 sunt pro- miniu conferă o bună stabilitate echipamen-
duse pe bază de siliciu amorf. Siliciul amorf tului şi îl protejează de avariere.
este transferat pe o sticlă purtătoare
printr-un proces special de tratare cu abur.
Astfel se reduce grosimea straturilor în com-
paraţie cu siliciul cristalin, ceea ce conduce la
o economie semnificativă de material.

1
Vitovolt 200

2 3
1 Rama de aluminiu
2 Sticlă de protecţie cu conţinut
redus de fier
4 3 Folie superioară din acetat de
etil-vinil
4 Celulă de siliciu
5 5 Folie inferioară din acetat de
etil-vinil
6 6 Folie posterioară
Cu o suprafaţă aproximativă de 12 m2 poate fi asigurat aproape jumătate din consu-
mul de energie electrică al unei case unifamiliale

Avantaje la prima vedere

Celule din siliciu selecţionate cu mare exigenţă


Toate componentele instalaţiei fotovoltaice sunt perfect compatibile
Montaj rapid prin cuplarea uşoara a cablurilor electrice, şi seturile complete
de montaj
Datorită diodei by-pass integrate se obţin rezultate bune şi în zone parţial
umbrite (prevenirea hot spot-urilor)
Invertor de tensiune eficient, pregătit pentru conectare, cu display - posibilitatea
simplă de afişare a datelor la distanţă.

În plus la Vitovolt 200


Modul monostrat de înaltă calitate la un raport preţ / performanţă foarte atractiv
Invertorul Vitovolt
Randament ridicat.

În plus la Vitovolt 100


Costuri de investiţie reduse
Performanţe foarte bune chiar şi în cazul amplasării în poziţii mai puţin optime, la
temperaturi ridicate sau semiumbră.
Date tehnice

Vitosol 200-F
Pag. 4

Tip SV2C SH2C

Suprafaţa de absorbţie m 2
2,30 2,30

Suprafaţă colectorului m 2
2,51 2,51

Suprafaţă de deschidere m 2
2,32 2,32
Lungime mm 1056 2380
Dimensiuni (gabarit) Lăţime mm 2380 1056
Înălţime mm 90 90
Greutate (cu izolaţie termică) kg 41 41

Vitosol 200-T
Pag. 6

Tip SP2A SP2A SP2A

Suprafaţa de absorbţie m 2
1,26 1,51 3,03

Suprafaţă colectorului m2 1,98 2,36 4,62

Suprafaţă de deschidere m2 1,33 1,60 3,19


Lungime mm 150 150 150
Dimensiuni (gabarit) Lăţime mm 885 1053 2061
Înălţime mm 2241 2241 2241
Greutate (cu izolaţie termică) kg 33 39 79

Vitosol 300-T
Pag. 8

Tip SP3B SP3B

Suprafaţa de absorbţie m2 1,51 3,03

Suprafaţă colectorului m2 2,36 4,62

Suprafaţă de deschidere m2 1,60 3,19


Lungime mm 150 150
Dimensiuni (gabarit) Lăţime mm 1053 2061
Înălţime mm 2241 2241
Greutate (cu izolaţie termică) kg 40 79

Vitovolt 100, Vitovolt 200


Detalii tehnice pe www.viessmann.ro
Tehnica de sistem

6
16/17

Tehnica de sistem Viessmann -


compatibilitate perfectă între componente

Viessmann oferã o tehnicã de sistem formatã Vitosolic 100/200


din componente perfect corelate. Sistemul Managementul energetic pentru
solar în combinaţie cu un cazan Viessmann instalaţii solare
formeazã un tandem ideal (fig. 1). Prin sistemul de management energetic
inteligent al sistemelor de automatizare
Boilerele Vitocell Vitosolic, în combinaţie cu panourile colec-
Programul de boilere Vitocell oferã o gamã toare ale programului Vitosol, se realizeazã o
foarte variatã de tipuri constructive, din care utilizare eficientã a enegiei solare.
poate fi aleasã soluţia optimã, în funcţie de Sistemele de automatizare Vitosolic 100 şi
necesarul şi pretenţiile de confort ale benefi - 200 (fig. 6) sunt concepute pentru instalaţii
ciarului. solare cu unul sau mai multe circuite şi
acoperã toate tipurile de aplicaţii existente.
Vitocell 100-B (fig. 2) este un boiler bivalent Schimbul de date cu sistemul de automa-
din oţel emailat în douã straturi CeraprotectTM, tizare digital Vitotronic se realizeazã printr-o
în timp ce Vitocell 300-B (fig. 3) este un boi- interfaţă de comunicare KM-BUS.
ler bivalent din oţel inoxidabil de înaltă calitate. Vitosolic asigurã utilizarea eficientã a energiei
Vitocell 100-U (fig. 4) este un boiler bivalent obţinute pentru încãlzirea apei menajere sau
prevăzut cu sistem de automatizare Vitosolic pentru susţinerea încãlzirii centrale.
100 şi grup de pompare Solar-Divicon. Datoritã comunicãrii cu sistemul de automa-
tizare al cazanului, Vitosolic are posibilitatea
Acumulatoare sã întrerupã funcţionarea acestuia atunci
Vitocell 140-E/160-E sunt rezervoare când instalaţia solarã are suficientã energie la
tampon eficiente prevăzute cu schimbător dispoziţie. Astfel, se realizeazã o degrevare
de căldură integrat care permite transferul a centralei termice, ceea ce conduce la o
căldurii către agentul termic de încălzire. Ele economie de combustibil.
reprezintă soluţia pentru susţinerea încălzirii
cu instalaţia solară.

Grupul de pompare Solar-Divicon Avantaje la prima vedere Vitosolic 100


Grupul de pompare Solar-Divicon (fig. 5)
îndeplineşte funcţiile hidraulice şi de echipa- Sistem de automatizare la un preţ atractiv pentru o instalaţie cu un singur circuit.
ment de siguranţã. Se livreazã în formã Mod de utilizare simplu în conformitate cu filozofia de utilizare Vitotronic.
compactã, gata asamblat şi din acest motiv Afişaj pe douã rânduri care oferã informaţii despre temperaturi şi despre
este foarte simplu de instalat. activitatea pompelor.
Carcasã de dimensiuni reduse.
Cazan Viessmann
Instalaţiile solare Viessmann pot fi combinate Avantaje la prima vedere Vitosolic 200
cu orice fel de cazan mural sau de pardoseală
din programul de fabricaţie Viessmann. Sistem de automatizare cu mai multe circuite, cu pupitru de comandã pentru
Chiar dacã instalaţia solarã va intra ulterior maxim 4 circuite solare independente.
în dotarea clãdirii, prin alegerea unui boiler Mod de utilizare simplu în conformitate cu filozofia de utilizare Vitotronic.
adecvat, cazanul Viessmann va alcãtui un Confort deosebit în exploatare datoritã afişajului pe 4 rânduri, care afişeazã
tandem perfect cu acesta. dialogul textual pe bazã de meniu.
Pregãtit pentru toate tipurile de aplicaţii:
- sistem multiplu de boilere (baterie)
- încãlzirea apei din piscinã
- susţinerea instalaţiei de încãlzire centralã.
Gama completă Viessmann

Cazane pe combustibil gazos cu Cazane pe combustibil lichid cu Sisteme solare termice şi


puteri de până la 116 MW puteri de până la 116 MW fotovoltaice
căldură şi 120 t/h abur căldură şi 120 t/h abur

Clădiri de locuinţe

Obiective civile

Obiective industriale

Sisteme de termoficare

Soluţii individuale cu sisteme eficiente

Gama completă Viessmann Individual şi economic


Gama completă Viessmann oferă soluţii indi- Pentru orice necesitate Viessmann are
viduale cu sisteme eficiente pentru orice do- sistemul de încălzire potrivit, fie mural sau de
meniu de aplicare şi orice sursă de energie. pardoseală, individual sau combinabil, fi abil şi
Ca un adevarat pionier în domeniul protecţiei economic. Pentru case unifamilale sau clădiri
mediului, compania noastră livrează deja mari de locuinţe, pentru obiective industriale
de mai multe decenii sisteme de încălzire sau sisteme de termoficare, pentru lucrări de
pe combustibil lichid sau gazos deosebit de modernizare sau construcţii noi.
eficiente şi ecologice, cât şi instalaţii solare,
producătoare de agent termic pe materii
prime regenerabile şi pompe de căldură.
Gama completă Viessmann oferă tehnologie
de vârf şi stabileşte noi standarde.
Printr-o înaltă eficientă energetică, produse-
lor noastre ajută la economisirea cheltuie-
liilor de încălzire şi în acelaşi timp repre-
zintă alegerea corectă din punct de vedere
ecologic.
18/19

Tehnica de arde a lemnului, sisteme de Pompe de căldura pentru sol, Accesorii Sisteme de refrigerare
cogenerare, instalaţii de producere a biogazului apă şi aer cu puteri de până
cu puteri de până la 50 MW la 2 MW

Gama completă Viessmann: soluţii individuale cu sisteme


eficiente pentru toate sursele de energie şi toate domeniile
de aplicare

Gamă completă pentru toate susele de Generator de performanţă


energie şi toate domeniile de aplicare: Grupul Viessmann este un generator de
Cazane pe combustibil lichid şi gazos progres tehnologic în branşa echipamentelor
până la 116 MW termic si 120 t/h abur termice. Prestigiul numelui Viessmann şi al
Echipamente de cogenerare până la tuturor firmelor componente ale grupului este
50 MWel întărit prin spiritul de pionierat şi de puterea
Pompe de căldură până la 2 MW de inovaţie ce le caraterizează. Viessmann
Tehnica de combustie a lemnului deţine un grad înalt de specializare în toate
până la 50 MW segmentele branşei şi prin aceasta compania
Instalaţii de producţia biogazului are un avantaj decisiv în faţa competitorilor
până la 50 kWel şi 20 MWgaz specializaţi pe domenii individuale: capaci-
Instalaţii de furnizare a biogazului tatea de a oferi consultanţă deschisă către
până la 3000 m3/h orice soluţie tehnică, indiferent de sursa de
Sisteme solare termice energie, ceea ce garantează soluţia cea mai
Sisteme fotovoltaice bună pentru fiecare aplicaţie.
Accesorii
Sisteme de refrigerare
Gama completă Viessmann

Clădiri de locuinţe Obiective civile Obiective industriale Sisteme de termoficare

Tehnica de joasă
temperatură şi în
condensaţie pe
combustibil lichid
13 – 20 000 kW
Clădire arhitecturală în Bad Füssing, Cartier de locuinţe „Zi Wei Garden“ Hangar Ameco A380 Peking, Parlamentul European,
Germania Xi´an, China China Franţa

Tehnica de joasă
temperatură şi în
condensaţie pe
combustibil gazos
4 – 20 000 kW
Casă unifamilială Kevelaer, Clădire de locuinţe „Wohnoase“ Porsche Leipzig, Parlamentul European,
Germania Regensburg, Germania Germania Belgia

Sisteme solare termice


şi fotovoltaice

Heliotrop Freiburg, HafenCity Hamburg, „Oraşul de mâine”, Malmö, The Palm Jumeirah,
Germania Germania Suedia Dubai

Tehnica de arde a
lemnului, sisteme de
cogenerare, instalaţii de
producere a biogazului
4 – 13 000 kW
Casă unifamilială Wiesloch, Hotel Lagorai Cavalese, Centrul de congrese Brunstad, Mânăstirea Sf. Otilia,
Germania Italia Norvegia Germania

Pompe de căldura pentru


sol, apă şi aer
1,5 – 2000 kW

Casă unifamilială Neu-Ulm, Locuinţe atelier Brandenburg, Biblioteca Universităţii Bamberg, Cartier de locuinţe Pfäffikon,
Germania Germania Germania Elveţia

Viessmann oferă soluţii individuale cu sisteme eficiente pentru


toate sursele de energie şi toate domeniile de aplicare
20/21

Tehnica de încălzire de viitor pentru


toate domeniile de aplicare

Consumul mondial de energie s-a dublat din Prin soluţiile inovative pe care le propune,
1970 până în prezent şi până în anul 2030 se Viessmann intervine întotdeauna cu suc-
va tripla. Ca urmare, rezervele de combus- ces la cele mai diversificate provocări, de la
tibili fosili se vor diminua, preţul energiei încălzirea monumentelor istorice sau a celor
va creşte iar emisiile crescute de CO 2 vor mai moderne obiective industriale, şi până
infuenţa clima planetei. Eficienţa energetică la locuinţe de mare suprafaţă sau areale de
devine indispensabilă dacă dorim siguranţă lucru.
anilor viitori.

În majoritatea statelor industrializate încăl-


zirea clădirilor civile şi industriale deţine cea
mai mare pondere din totalul consumului
energetic. De aceea, acest sector are cel mai
ridicat potenţial de realizare de economii.
Sistemele de încălzire moderne şi eficiente
produse de Viessmann contribuie la econo-
misirea resurselor energetice în numeroase
locuinţe sau mari obiective internaţionale în
care se afă în funcţiune.

„Oraşul de mâine“, Malmö, Schweden


Despre companie
22/23

Viessmann - climate of innovation

Promisiunea mărcii Viessmann prezintă Eficienţă Plus


public exigenţele de performanţă ale Prin proiectul de durabilitate „Eficienţă Plus”
companiei în forma comprimată. Este mesa- Viessmann demonstrează la sediu central
jul central al mărcii şi alături de logo-ul său din Allendorf că obiectivele energetice şi
constituie trăsătura noastră de recunoaştere climatice fi xate de Comunitatea Europeană
mondială. „Climate of innovation” acţionează pentru anul 2050 pot fi realizate de pe acum
în trei dimensiuni: este mărturia unei culturi a prin tehnologia deja existentă.
inovaţiei. Este promisiunea unui înalt grad de Proiectul are în vedere:
utilitate a produselor şi în acelaşi timp datoria Protecţia climei Pentru angajamentul său în domeniul

noastră de protejarea a climei. Eficientizarea resurselor protecţiei climei şi eficienţei resurselor,


Grupul Viessmann a fost distins în anii
Asigurarea locului
2009, 2011 şi 2013 cu Premiul
Ca rezultat s-a obţinut o economie de German de Durabilitate
Oferta completă pentru toate sursele combustibili fosili de 60% şi o reducere a
de energie emisiilor de CO 2 cu o treime.
Viessmann este un producător internaţional
de sisteme de tehnică de încălzire care oferă
soluţii individuale cu sisteme eficiente pentru
orice domeniu de aplicare şi pentru toate
sursele de energie. Ca pionier în domeniul
protejării mediului înconjurător, compania
noastră livrează sisteme de încălzire eficiente
şi ecologice de mai multe decenii.

Conduită sustenabilă
Compania Viessmann a fost răsplătită
Asumarea răspunderii semnifică pentru noi
pentru exploatarea deosebit de
o conduită sustenabilă. Asta înseamnă adu- eficientă a resurselor energetice la
cerea în concordanţă a ecologiei, economiei sediul său central din Allendorf / Eder
şi responsabilităţii sociale, astfel încât să cu premiul Energy Efficiency Award

satisfacă exigenţele actuale, fără a prejudicia 2010.

condiţiile de trai ale generaţiilor viitoare.

Grupul Viessmann

Datele companiei Spectrul de acţiune


„ Anul fondării: 1917 „ Cazane pentru combustibil lichid sau gaz
„ Salariaţi: 11.500 „ Sisteme solare
„ Cifra de afaceri: 2,2 miliarde Euro „ Pompe de căldură
„ Ponderea exportului: 56 procente „ Instalaţii de încălzire cu biomasă
„ 27 fabrici în 11 ţări „ Echipamente de cogenerare
„ Reprezentanţe comerciale „ Instalaţii de producţie a biogazului
în 74 ţări „ Echipamente fotovoltaice
„ 120 sedii comerciale pe tot globul „ Accesorii
„ Sisteme de refrigerare
Partenerul nostru:

RO 04/2015

Conţinutul protejat în virtutea drepturilor de proprietate intelectuală.


Copierea şi utilizarea în alte moduri este permisă numai cu aprobare prealabilă.
Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări.