Sunteți pe pagina 1din 43

STUFO CLASA A IX-A

PLANIFICARE LECȚII 2018-2019


Nr. Nr. Tema Descriere OBIECTIVE MATERIAL DIDACTIC
Săpt. Lecție
1 1 INTRODUCERE. Elevii își vor face autoportretul din forme abstracte și vor scrie câteva rânduri CUNOAȘTEREA- FOIE A3, CREIOANE
EXERCIȚIU COLORATE ȘI GRAFIT, GUMĂ
AUTOPORTRET.
de autodescriere. Vor include ce pasiuni și hobi-uri au AUTOCUNOAȘTERE
2 2 ELEMENTE Teorie cu prezentare de slide-uri Conștinetizarea legăturii PROIECTOR
GENERATOARE P.C.
dintre desen și emoție DOCUMENTARE
ALE FORMEI.
3 Exercițiu de exprimare liberă-abstractă a emoțiilor legate de: Examen, Vacanță, FOIE A3, CREIOANE
EMOȚII ȘI LINII.
COLORATE ȘI GRAFIT, GUMĂ
Studiu/școală, Acasă, prietenie

4 3 ELEMENTE Teorie cu prezentare de slide-uri. Exemple din spectrul artistic-punctul ca stil. Punctul Punctul- element grafic PROIECTOR
GENERATOARE P.C.
concret și abstract. Punctul de perspectivă. Punctul ca centru de greutate al imaginii. artistic DOCUMENTARE
ALE FORMEI.
Punctul ca pornire și ca finalitate
PUNCTUL
5 Exercițiu practic: realizați un desen din puncte care să reprezinte o imagine FOIE A3, CREIOANE
COLORATE ȘI GRAFIT, GUMĂ
6 – 2 ore
7 4 ELEMENTE Teorie cu prezentare de slide-uri. Exemple din spectrul artistic-LINIA ca stil. Linia - element grafic PROIECTOR
GENERATOARE P.C.
ALE FORMEI.
Linia concreta si abstracta. Linii de fugă. Linia orizintului artistic DOCUMENTARE
8 Exercițiu practic: realizați un desen din linii și puncte – 2 ore FOIE A3, CREIOANE
LINIA
COLORATE ȘI GRAFIT, GUMĂ
9
10 5 ELEMENTE Teorie cu prezentare de slide-uri. Exemple din spectrul real, virtual, artistic. Planul - element grafic PROIECTOR
GENERATOARE P.C.
11 Planuri vizuale. Planuri de culoare. Planuri care delimitează spațiul artistic DOCUMENTARE
ALE FORMEI.
Exercițiu practic: realizați un desen din planuri colorate, linii și puncte – 2 FOIE A3, CREIOANE
12 PLANUL
COLORATE ȘI GRAFIT, GUMĂ
ore
13 6 ELEMENTE Teorie cu prezentare de slide-uri. Exemple din spectrul real, virtual, artistic. Exerciții de aplicare a PROIECTOR
GENERATOARE P.C.
ALE FORMEI.
Proprietățile formei. Forma care conturează spațiul . Exerciții practice: cunoștințelor teoretice. DOCUMENTARE
VOLUMUL desenarea fomelor primare după model Învățarea și înțelegerea
14 CUBUL, PRISMA, PIRAMIDA – STUDIU DE UMBRE PURTATE umbrelor FOIE A3, CREIOANE
COLORATE ȘI GRAFIT, GUMĂ
15 CILINDRUL, SFERA, CONUL – STUDIU DE UMBRE PURTATE
16 EXERCIȚIU DE DESEN -COMPOZIȚII DUPĂ MODEL – lecție de recuperare și finisare

SEMESTRUL 1
Realizați un autoportret figurativ sau din forme nefigurative.
Așa cum vă percepeți.
Simbol. Avatar. Ideal. Realitate

LECȚIA 1- SĂ NE CUNOAȘTEM
1.POZIȚIA LINIILOR INDICĂ ACȚIUNEA:
• VERTICAL- ASCENSIUNEA
• ORIZONTAL- STATIC
• OBLIC- STARE DE CREȘTERE SAU
DESCREȘTERE A MIȘCĂRII

2. FORMA LINIILOR INDICĂ TIPUL MIȘCĂRII:


• LINIAR-CONSTANT
• CURB – FLUCTUANT
• ZIG-ZAG (LINIE FRÂNTĂ)- PUTERNIC
INSTABIL, INCONSTANT

3. SENSUL LINIILOR INDICĂ FINALITATE


POZITIVĂ SAU NEGATIVĂ
• ASCENSIONAR- CREȘETREA ENERGIEI
• DESCENDENT- SCĂDERE A ENERGIEI

Curburile exprimă mișcare sau schimbare, în procesele.


Dacă au sensul descendent, semnifică tendința de nereușită.
Linii cu valuri scurte și unghiuri acute simbolizează starea
expresiei motorii puternice. (D, E, F)
Liniile cu unde scurte și unghiurile ascuțite sunt asociate cu
emoții mai slabe (G, H, I) si cu nehotărâre, schimbare.
Linia îndreptată în sus înseamnă hotărâre și energie de a
LECȚIA 2- LINII ȘI EMOȚII
reuși (K). O linie asociată cu forța este o linie care tinde spre
în sus, exprimând energie, forță, ambiție.
Colin Ellard : unele dintre
răspunsurile noastre la modele sunt
răspunsuri biologice profund
incorporate care provin din circuite
”antice” concepute pentru a
răspunde unor evenimente
importante precum prezența
prădătorilor sau a recompensei și
cred că este destul de probabil ca o
parte din universalitatea noastră în
răspunsurile la forme să vină din
astfel de legături .

Mișcările ochilor noștri, pe măsură


ce urmăm linia, produc sentimente
care, conform lui Puffer, le atribuim
liniilor.
Deci, sentimentele vin din interiorul CEL MAI EVIDENT ÎN CAZUL LINIILOR ESTE
nostru și sunt generate de mișcările CĂ OCHII NOȘTRI LE URMEAZĂ TRASEUL.
pe care noi, noi înșine, le facem pe
măsură ce respectăm liniile.
ELEMENTE PRIMARE GENERATOARE ALE FORMEI :

 Punctul - element fara dimensiune caracterizat de :pozitie.

 Dreapta - extensie lineara a punctului caracterizata de : lungime ; directie ; pozitie.

 Planul - extindere a liniei caracterizata de : lungime ; latime ; suprafata ; orientare ; pozitie.

 Volumul : extindere spatiala a planului caracterizata de : lungime, latime, adancime ; forma si

spatiu inclus ; suprafata ; orientare ;pozitie

LECȚIA 3- FORME
PUNCT / LINIE/ STRUCTURĂ PLANĂ/
STRUCTURĂ SPAȚIALĂ

PUNCT
LINIE

STRUCTURĂ
TRASEU ORGANIC SPAȚIALĂ

FORMĂ ÎNCHISĂ
LECȚIA 3 - PUNCTUL

PUNCTUL ESTE LIPSIT DE FORMĂ DAR SE AFLĂ LA ORIGINEA ACESTEIA.

Punctul marcheaza o pozitie in spatiu.

PUNCTUL ESTE REZULTANTA INTERSECȚIEI A CEL PUȚIN 2 LINII

Este lipsit de dimensiuni.


PUNCTUL

Situat in centrul acestuia punctul FOCUSEAZĂ campul vizual - CENTRU VIZUAL

Deplasarea din campul centralitatii spre periferie îi confera un caracter dinamic.

Pentru a se proiecta vizibil in spatiu punctul trebuie materializat.

CENTRU VIZUAL=CENTRUL GEOMETRIC


CENTRU VIZUAL CENTRU GEOMETRIC

COMPOZIȚIE STABILĂ COMPOZIȚIE DINAMICĂ


VASARELY
Victor - Sérigraphie
DREAPTA ESTE UN TRASEU LINIAR AL PUNCTULUI SAU

O INTERSECȚIE DINTRE DOUĂ PLANURI.

Dreapta are o singura dimensiune pentru că traseul ei este într-un singur plan.

ATRIBUTE: lungime ; directie ; pozitie.

LECȚIA 4- DREAPTA/LINIA
DREAPTA POATE FI SI UN ELEMENT

IMAGINAR – CA DE EXEMPLU AXA, DEFINITA

DE ALINIEREA SIMETRICA A ELEMENTELOR

LATERALE.

Volumele construite avand o lungime ce

depaseste sensibil celelalte dimensiuni sunt

elemente lineare. Elementele liniare verticale sunt utilizate in arhitectura sub


forma de coloane, obeliscuri, campanile.
ORIENTAREA LINIEI îi afecteaza rolul intr-o constructie
vizuala și crează compoziția vizuală.
Poziția și rolul în ansamblu crează o direcție de mișcare –
vector.

O linie verticala poate exprima o învingerea foțele


gravitationale esențiale.
Simbolizează victoria (omului contra naturii).

O linie orizontala poate reprezenta stabilitatea, planul


solului, orizontul, starea de odihnă, moartea,
nemișcarea.
COMPOZIȚIA GRID

La fel ca și formele generate din șirul lui Fibonacci, această compoziție inspiră : CONTROL,
LIPSA DE IMAGINAȚIE, FRICĂ DE NECUNOSCUT, ORDINE
PLANUL

Este definit/format cel puțin dintr-o dreaptă și un punct sau doua drepte paralele.

BIDIMENSIONAL: X,Y

ATRIBUTE: lungime ; latime ; suprafata ; orientare ; pozitie

LECȚIA 5- PLANUL
PLANUL

In arhitectura planul poate fi exprimat explicit sau


poate fi un plan virtual, definit prin elementele ce il
determina.
PLANUL
Planele definesc volumele arhitecturale fiind asociate cu functiuni dupa pozitionarea in spatiu :

- planul vertical este asociat cu peretii

- planul orizontal situlat peste inaltimea ochiului cu plafonul

-planul orizontal de baza cu pardoseala/solul


VOLUMUL / FORMA

Este definit de trei dimensiuni.

AXE: X,Y,Z

Poate avea doua interpretari:

1.Spatiul continut in interiorul constructiei

2. Forma spatiala definita de exteriorul constructiei

LECȚIA 6- VOLUMUL/FORMA
Proprietăţile FORMEI :

• MASA, VOLUM

• GEOMETRIA,

• PLASTICA,

• CULOAREA,

• MATERIALUL...etc
FORME REGULATE – AXE DE SIMETRIE
VOLUME REGULATE – AXE DE
SIMETRIE
VILA SAVOYE, LE CORBUSIER, PARIS
Nr. Nr. TEMA DESCRIERE OBIECTIVE MATERIAL DIDACTIC
Săpt. Lecție
1 1 FORME Teorie cu prezentare de slide-uri –imagini din natură și ale unor 1. Diferențierea tipurilor de forme 1. PROIECTOR
ORGANICE. obiecte create de om 2. Plasticitatea formelor organice 2. P.C.
FORME
3. DOCUMENTARE
ANORGANICE.
2 EXERCIȚIU: REALIZAȚI UN DESEN DIN FORME ORGANICE ȘI Aprofundarea prin aplicare FOIE A3, CREIOANE
ANORGANICE COLORATE ȘI GRAFIT,
GUMĂ
3 2 ELEMENTE DE Teorie cu prezentare de slide-uri cu imagini de clădiri Cunoștințe despre elemente 1. PROIECTOR
COMPOZIȚIE : fundamentale de compunere a 2. P.C.
DOMINANTA
formelor 3. DOCUMENTARE
ACCENT
4 EXERCIȚIUL 1: Aprofundarea cunoștințelor prin FOIE A3, CREIOANE
DESENAȚI o COMPOZIȚIe FORMATĂ DIN: aplicații practice COLORATE ȘI GRAFIT,
1. UN PLAN ORIZONTAL DETERMINAT DE O GUMĂ
5
FORMĂ ORGANICĂ- DOMINANTA DE MASĂ (SUPRAFAȚĂ)
2. UN VOLUM CU O FORMĂ MINERALĂ - ACCENTUL
6 EXERCIȚII 2,3:
DESENAȚI 2 COMPOZIȚII DIN 5 VOLUME SIMPLE
7
UNDE PRISMA SĂ FIE DOMINANTĂ :
8 1. VERTICALĂ
9 2. ORIZONTALĂ
10 3 LECȚII DE REALIZAȚI 5 VOLUME SIMPLE DIN CARTON: 1. Exerciții de îndemânare 1. CARTON
ÎNDEMĂNARE 1. CUB CU LATURA DE 5CM 2. Înelegere a desfășuratelor 2. FOARFECĂ
11 ȘI FORMARE
2. PRISMĂ CU LATURILE DE 7X5X15 volumelor primare 3. CUTER
12 3. CILINDRU CU RAZA DE 5 ȘI GENERATOAREA DE 10CM 4. LIPICI
4. CON CU RAZA DE 5 SI GENERATOAREA DE 20CM 5. SCOTCH
5. PIRAMIDĂ REGULATĂ CU BAZA TRIUNGHI ECHILATERAL CU L=7 6. RIGLĂ
7. COMPAS
13 4 STUDIUL DIN VOLUMELE EXECUTATE SE VOR STUDIA CÂTEVA COMPOZIȚII ÎN Exerciții de aplicare practică a FOIE A3, CREIOANE
14 VOLUMELOR CARE VOR FI URMĂRITE REGULILE DOMINANTEI VERTICALE ȘI compoziției. COLORATE ȘI GRAFIT,
15 ORIZONTALE. SE VOR DESENA ÎN CREION COMPOZIȚIILE Exerciții de desen. GUMĂ
16 Studiul imaginii, al umbrelor

SEMESTRUL 2
FORME NEREGULATE VOLUME NEREGULATE

LECȚIA 1- FORME NEREGULATE


FORME ORGANICE. FORME ANORGANICE
PROXIMITATE UNITATE=PĂDURE

GRUP
PENTRU CA O SUMĂ DE ELEMENTE PUSE ÎMPREUNĂ SĂ CREEZE O
COMPOZIȚIE ARTISITCĂ, ANSAMBLUL TREBUIE SĂ EXPRIME UNITATE

UNITATEA presupune:
• Dialogul
• Coerența
• Armonia
• Întregul

ELEMENTELE VOR FI COMPUSE ÎN


AȘA FEL ÎNCÂT LIPSA ORICĂRUIA
DINTRE ELE SĂ DUCĂ LA RUPEREA
ÎNTREGULUI
THE NEST, BEIJING, CHINA
STILURI CONTEMPORANE:
BIONIC, ORGANIC, PARAMETRIC

COMPOZIȚII COMPLEXE, REGULI COMPLICATE, ELUDEAZĂ PRINCIPIILE PRIMARE:


IMAGINAȚIE, RUPEREA BARIERELOR, ORIGINALITATE, CREATIVITATE
Formele curbe compuse organic fac acestă construcție tipică pentru
reprezentarea unui obiect artistic preferat de persoane cu lobul drept
activ. Ineditul, neașteptatul și noutatea compoziției, asimetria și modul
cum sunt utilizate materialele incită imaginația, la fel ca și conotațiile
simbolice ale ansamblului
LECȚIA 3- COMPOZIȚIE
DOMINANTĂ. ACCENT
TEORIA TREIMII este că, dacă localizați puncte de interes în intersecții sau pe linii,
fotografia dvs. devine mai echilibrată și va permite unui spectator al imaginii să
interacționeze cu acesta mai natural.

Studiile au arătat că, atunci când vizualizați imagini, ochii oamenilor merg de obicei la
unul dintre punctele de intersecție, mai degrabă în mod natural decât în centrul
focului - folosirea regulii celor trei funcționează cu acest mod natural de vizualizare a
unei imagini.
COMPOZIȚIE OBȚINUTĂ PRIN SUBORDINAREA UNEI DOMINANTE
DOMINANTA

NAȘTE EMFAZA
PUNE ACCENTUL
DETERMINĂ CENTRUL DE GREUTATE ÎNTR-O COMPOZIȚIE

3 GRADE DE DOMINANȚĂ:
1. DOMINANT – ELEMENTUL CEL MAI IMPORTANT DIN COMPOZIȚIE
2. SUB-DOMINANT-ELEMENTUL DE IMPORTANȚĂ SECUNDARĂ
3. SUBORDONATA- ELEMENTUL DE FOND, DE SCENOGRAFIE
COLOANA-DOMINANTĂ VERTICALĂ

PATA ROȘIE-DOMINANTĂ DE MASĂ ȘI DE


CULOARE
EMOȚII GENERATE DE COMPOZIȚIA CENTRALĂ:

• DOMINAȚIE
• SUPRAVEGEHRE/ CONTROL
• ÎNCERCUIRE/PROTECȚIE LIMTIAREA LIBERTĂȚII
CERCETĂRILE STABILESC ȘI ÎN ACEST CAZ CĂ ECHILIBRUL ESTE
PREFERAT de majoritatea.

ARMONIA, ECHILIBRUL, LIPSA ELEMENTELOR DOMINANTE, PREZENȚA


PERSPECTIVEI CERULUI ȘI A ELEMENTELOR NATURALE ȘI PLĂCUTE
VEDERII MAJORITĂȚII, SCAD SUBSTANȚELE PRODUSE DE CREIER ÎN
URMA STRESULUI

....deci, frumosul nu este doar estetic ci are și o componentă care


produce sătătate.

Acestea stimulează și generează răspuns nu numai de la partea


conșientă, responsabilă de gustul și alegerea conșientă, ci și direct de la
partea cea mai veche a creirului ”The lizard brain”, acolo unde stau
instinctele.
Un element mult mai mare decât noi ni se pare copleșitor, dacă nu chiar
înfricoșător, măcar dominant. Tocmai de aceea orice depășește prea mult
perspectiva de unde putem vedea cerul devine stresantă. De aceea
prospectul străzilor care au proporție favorbailă înălțimii contrucțiilor și nu
lărgimii sale este oprimant. Tot de aceea ”casa zeului” este cu mult mai
mare decât scara omului. Este bine cunoscut faptul că oamenii se simt mai
puțin stresați în clădirile cu plafoane mai înalte
Înainte chiar de a trăi în peșteri, sistemele
noastre vizuale au evoluat pentru a procesa
mediul natural, ceea ce determină azi modul
în care organizăm informațiile.

Creierul sortează informația pe baza necesității de a ști. Creierul trimite o anumită


informație în fundal, în timp ce își acordă energie pe lucruri importante din punct de
vedere comportamental, explică Albright.
„Este necesară atenție sporită prădătorului și nu ierbii înalte în care se ascunde."
Procesul de supraviețuire - bazat pe mecanisme de prelucrare a datelor ar putea sta la
baza unora dintre simțurile noastre de estetică. Deși este greu de dovedit, lucrurile care
sunt ușor de procesat pot fi lucrurile la care ne place cel mai mult să ne uităm ",
Albright.