Sunteți pe pagina 1din 1

FRAMEWORK

1. Care dintre următoarele baze de evaluare nu este definită în mod specific în


FRAMEWORK:
a) costul istoric
b) valoarea justă
c) valoarea actualizată
d) costul curent

2. Compania TIPO întocmeşte situaţiile financiare cu data de închidere


31.dec.2016. Compania a desfăşurat în cursul anului 2018 tranzacţii cu instrumente
financiare derivate (hedging) - în scopul protejării împotriva riscului valutar, considerate
de specialiştii financiari deosebit de complexe. Conducerea companiei consideră că
majoritatea utilizatorilor situaţiilor financiare nu vor înţelege prea multe din prezentarea
acestor informaţii, şi de aceea a decis să nu includă efectele acestor tranzacţii în bilanţul
de la 31.dec.2018 (conducerea a apreciat că lipsa acestor informaţii nu va influenţa
deciziile acţionariatului).
Cum comentaţi această decizie a conducerii?

3. Contabilul companiei NICO a decis să înregistreze achiziţia unei părţi a


echipamentelor de birotică (de tip capsatoare manuale) direct ca o cheltuială.
Cum comentaţi această alegere?

4. Compania TIC întocmeşte situaţiile financiare conform IFRS. În cursul anului


2016 compania află că în cursul anului financiar viitor va apărea pe piaţă un competitor
nou, care se estimează că va provoca firmei TIC pierderi (prin restrângerea numărului de
clienţi).
Conducerea a decis să recunoască în situaţiile financiare ale anului curent un
provizion pentru pierderi viitoare din exploatare.
Cum comentaţi această decizie a conducerii?

5. O companie a fost implicată într-un proces în calitate de reclamant, în luna


decembrie 2017. Procesul a fost finalizat în luna aprilie 2018 şi a rezultat un câştig de
2.000euro pt. companie. Auditul situaţiilor financiare încheiate la 31.dec.2017 s-a
finalizat pe 12.mai.2018.
Va recunoaşte compania acest activ în situaţiile financiare de la 31.dec.2017,
întocmite în conformitate cu IFRS?