Sunteți pe pagina 1din 7

IFRS 5 „Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte”

Exemplul 1. O entitate are în plan vânzarea uneia dintre clădirile sale şi a început să caute
cumpărători. În plus, în scopul creşterii preţului de vânzare, a început renovarea acesteia
(zugrăvirea pereţilor interiori, fără modificări la sistemul electric, sanitar sau consolidare).

Cazul 1: Entitatea intenţionează să cedeze clădirea după ce o părăseşte şi să transfere


proprietatea, chiar dacă nu este finalizată renovarea. Cazul 2: Entitatea intenţionează să
cedeze clădirea după ce o părăseşte, dar nu intenţionează să transfere proprietatea decât la
renovarea completă a acesteia. Aplicând IFRS 5, stabiliţi dacă entitatea poate să clasifice activul
drept deţinut în vederea vânzării. Argumentaţi. Rezolvare: Cazul 1: a) Clădirea este disponibilă
pentru vânzare aşa cum se prezintă ea (chiar dacă este renovată doar pe jumătate); b)
Vânzarea este foarte probabilă (este dezvoltat deja un program de căutare a cumpărătorilor).
Concluzie: Criteriile de recunoaştere sunt îndeplinite şi clădirea poate fi clasificată drept deţinută
în vederea vânzării. Cazul 2: Întârzierea în transferul proprietăţii impusă de entitate (la
renovarea completă) demonstrează că ea nu este disponibilă pentru vânzarea imediată.
Concluzie: Criteriile de recunoaştere nu sunt îndeplinite până la terminarea renovării complete.

Exemplul 2. O entitate a achiziţionat în trecut o clădire. La data de 01.01.N clădirea îndeplineşte


condiţiile pentru a fi clasificată drept deţinută în vederea vânzării. La această dată se cunosc: costul de
achiziţie 100.000 lei; amortizarea cumulată la această dată 20.000 lei; valoarea justă 82.000 lei; costurile
generate de vânzare 3.000 lei. a) Aplicând IFRS 5, calculaţi valoarea la care entitatea trebuie
să evalueze clădirea în momentul clasificării ei ca fiind deţinută în vederea vânzării; b)
Precizaţi care este tratamentul contabil al amortizării anului N.

Rezolvare: a) Evaluarea clădirii: Valoarea contabilă = 100.000 lei (costul) – 20.000 lei
(amortizarea cumulată) = 80.000 lei; Valoarea justă minus costurile generate de vânzare =
82.000 lei – 3.000 lei = 79.000 lei Deci, entitatea va evalua activul destinat vânzării la min (80.000 lei;
79.000 lei)= 79.000 lei. b) Tratamentul amortizării: Conform punctului sus-menţionat, de la data de
01.01.N, când clădirea este clasificată ca deţinută în vederea vânzării, ea nu se mai amortizează.

Exemplul 3. Alfa deţine un echipament care la 31.12.N este clasificat ca disponibil pentru
vânzare şi este evaluat la valoarea justă mai puţin cheltuielile de cesiune. Vânzarea este
estimată a avea loc peste un an şi 4 luni. Valoarea justă la 31.12.N este de 40.000 lei, iar
cheltuielile de cesiune sunt de 3.000 lei. Rata dobânzii lunară este de 0,7%. La 31.12.N+1,
valoarea justă este estimată la 38.000 lei, iar cheltuielile de cesiune sunt estimate la 3.500 lei.
Calculaţi costul finanţării conform IFRS 5. Rezolvare: La 31.12.N: Valoarea justă minus
16
costurile cedării actualizate = 40.000 lei – 3.000 lei / (1 + 0,7%) = 40.000 lei – 2.683 lei =
37.317 lei unde (16 = 1 an şi 4 luni = 12 luni + 4 luni); La 31.12.N+1: Valoarea justă minus
4
costurile cedării actualizate = 38.000 lei – 3.500 lei / (1 + 0,7%) = 38.000 lei – 3.403 lei =
34.597 lei unde (4 = 16 luni – 12 luni trecute) Deci Costul finanţării = Creşterea valorii actualizate
a costurilor generate de vânzare care apare ca urmare a trecerii timpului = 3.403 lei – 2.683 lei =
720 lei

Exemplul 4. Alfa achiziţionează la 31.12.N-1 un echipament la un preţ de 500.000 lei. Se estimează o


durată de utilitate de 10 ani şi o valoare reziduală de 30.000 lei. La data de 01.07.N+1, managementul
întocmeşte un plan de vânzare a echipamentului şi întreprinde acţiuni pentru a găsi un
cumpărător. Prin urmare, echipamentul este clasificat ca deţinut în vederea vânzării. Valoarea
justă a echipamentului este de 430.000 lei, iar cheltuielile generate de vânzare sunt estimate la
3.000 lei. Vânzarea este estimată să aibă loc peste 6 luni. La sfârşitul exerciţiului N+1, valoarea
justă diminuată cu cheltuielile generate de vânzare este de 425.000 lei. Conform IFRS 5,
prezentaţi: a) Înregistrările contabile efectuate de entitate la data de 01.07.N+1; b)
Înregistrările contabile efectuate de entitate la data de 31.12.N+1. Rezolvare:

a) Situaţia activului la data de 01.07.N+1:

Costul de achiziţie

500.000 lei

Valoarea amortizabilă = Cost – Valoare reziduală = 500.000 lei – 30.000 lei


470.000 lei
Durata de viaţă utilă

10 ani

Amortizarea anuală = 470.000 lei / 10 ani

47.000 lei

Amortizarea cumulată pe anul N şi de la 01.01.N+1


până la 01.07.N+1 = 47.000 lei + 47.000 lei / 12 luni x 6 luni
70.500 lei

Valoarea rămasă la 01.07.N+1 = 500.000 lei – 70.500 lei


429.500 lei

Eliminarea amortizării cumulate:

70.500 lei
2813
=
2131
70.500 lei

La data de 01.07.N+1, entitatea evaluează activul destinat vânzării la min (429.500 lei; 430.000
lei – 3.000 lei) = 427.000 lei.

Transferul echipamentului în categoria activelor deţinute în vederea vânzării şi recunoaşterea


pierderii din evaluare = 429.500 lei – 427.000 lei = 2.500 lei:

427.000 311=2131 429.500

2.500 6531

b) Situaţia activului la data de 31.12.N+1:

Valoarea activului deţinut în vederea vânzării se diminuează de la 427.000 lei la 425.000 lei, deci cu
2.000
lei.
Recunoaşterea pierderii din
evaluare:

2.000 lei
6531
=
311
2.000 lei

Exemplul 5. Pe baza datelor din problema precedentă, prezentaţi, conform IFRS 5,


înregistrările contabile efectuate de entitate la data de 31.12.N+1, în măsura în care
valoarea justă diminuată cu cheltuielile generate de vânzare este: a) 428.000 lei; b)
431.000 lei. Rezolvare: Cazul a) La data de 01.07.N+1, activul a fost evaluat la valoarea justă
diminuată cu costurile generate de vânzare egală cu 427.000 lei. La data de 31.12.N+1, valoarea
justă diminuată cu costurile generate de vânzare a crescut la 428.000 lei. Creşterea de valoare
de 1.000 lei se recunoaşte ca un câştig. Creşterea de 1.000 lei nu depăşeşte pierderea de
valoare de 2.500 lei recunoscută anterior conform IFRS 5. Recunoaşterea câştigului:

1.000 lei
311
=
7531
1.000 lei
Cazul b) La data de 01.07.N+1, activul a fost evaluat la valoarea justă diminuată cu costurile
generate de vânzare egală cu 427.000 lei. La data de 31.12.N+1, valoarea justă diminuată cu
costurile generate de vânzare a crescut la 431.000 lei. Creşterea de valoare este în acest caz
de 4.000 lei. Creşterea de 4.000 lei depăşeşte pierderea de valoare de 2.500 lei recunoscută
anterior conform IFRS 5. Prin urmare, câştigul recunoscut va fi de 2.500 lei:

2.500 lei
311
=
7531
2.500 lei
Exemplul 6. La data de 31.12.N-1, o entitate a clasificat un utilaj drept deţinut în vederea vânzării. La
data clasificării, utilajul avea o valoare brută de 100.000 lei, amortizare cumulată 15.000 lei, durată de
viaţă utilă rămasă de 10 ani şi o valoare reziduală de 2.000 lei. Valoarea justă mai puţin cheltuielile
generate de vânzare este la sfârşitul exerciţiului N-1 de 81.000 lei. La data de 01.04.N, utilajul încetează
a mai fi clasificat drept deţinut în vederea vânzării şi are o valoare recuperabilă la data deciziei ulterioare
de a nu fi vândut de 80.000 lei. Conform IFRS 5, prezentaţi: a) Înregistrările contabile
efectuate de entitate la data de 31.12.N-1; b) Înregistrările contabile efectuate de entitate
la data de 01.04.N. Rezolvare:

a) Situaţia activului la 31.12.N-1:

Valoarea brută

100.000
Amortizarea cumulată la 31.12.N-1

15.000
Valoarea rămasă la 31.12.N-1

85.000
Eliminarea amortizării cumulate:

15.000
2813
=
2131
15.000
La data de 31.12.N-1 entitatea evaluează activul deţinut în vederea vânzării la min (85.000 lei; 81.000 lei)
= 81.000 lei.
Transferul utilajului în categoria activelor destinate vânzării şi recunoaşterea pierderii din
evaluare de 4.000 lei:

81.000 lei
311
=
2131
85.000 lei
4.000 lei 6531

Din acest moment activul nu se mai amortizează. b) Situaţia activului la 01.04.N: La data de
01.04.N, când activul încetează a mai fi clasificat drept deţinut în vederea vânzării, trebuie
evaluat la min (valoarea sa contabilă înainte ca activul să fi fost clasificat drept deţinut în
vederea vânzării, ajustată cu orice amortizare care ar fi fost recunoscută dacă activul nu
ar fi fost clasificat drept deţinut în vederea vânzării; valoarea recuperabilă).

Calculăm valoarea rămasă la 01.04.N dacă activul nu ar fi fost clasificat drept deţinut în vederea vânzării:

Valoarea rămasă la 31.12.N-1


85.000 lei
Valoarea amortizabilă pentru anul N = 85.000 lei – 2.000 lei
83.000 lei
Amortizarea anuală = 83.000 lei / 10 ani
8.300 lei

Amortizarea perioadei 01.01.N-01.04.N = 8.300 lei / 12 luni x 3 luni2.075 lei

Valoarea rămasă la 01.04.N dacă activul nu era clasificat

drept deţinut în vederea vânzării = 85.000 lei – 2.075 lei


82.925 lei

Activul imobilizat trebuie evaluat la min (82.925 lei; 80.000 lei) = 80.000 lei

Transferul activului destinat vânzării în categoria imobilizărilor corporale şi recunoaşterea


pierderii din evaluare de 1.000 lei:
80.000 lei
2131
=
311
81.000 lei
1.000 lei
6531

S-ar putea să vă placă și