Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Introducere…………………………………………………………....…..2

Capitolul I: Tendința globală a turismului de evenimente și contribuția sa


asupra dezvoltării economice……………...…………………….................4

• I.I Conceput de turism al evenimentelor

• I.II Piața internațională a turismului de evenimente

• I.III Contribuția turismului de evenimente la dezvoltarea economica

Capitolul II: Turismul de evenimente –o adevărată „mină de aur” în


Japonia........................................................................................................12

• II.I Tipologia evenimentelor organizate în Țara Soarelui Răsare…...…..17

• II.II Turismul de evenimente –instrument de marketing în Japonia…......19

Capitolul III: Turismul MICE ca termen comparativ între Japonia și


Spania………………………………………………………………...…..22

Concluzii…………………………………………………………...…….32

Bibliografie………………………………………………………...….....35

Anexe………………………………………………………………...…..36