Sunteți pe pagina 1din 25

CUPRINS

Introducere……………………………………………………………………...2

Capitolul I: Tendința globală a turismului de evenimente și contribuția sa asupra


dezvoltării.economice……………………...…………………………………….

• I.I Conceput de turism al evenimentelor

• I.II Piața internațională a turismului de evenimente

• I.III Contribuția turismului de evenimente la dezvoltarea economica

Capitolul II: Turismul de evenimente –o adevărată „mină de aur” în


Japonia……………………………………….....................................................12

Capitolul III: Japonia, destinație a turismului de evenimente……………..16

• III.I Tipologia evenimentelor organizate în Țara Soarelui


Răsare…………………………………………………………………………..17

• III.II Turismul de evenimente –instrument de marketing în


Japonia………………………………………………………………………….19

Capitolul IV: Turismul MICE ca termen comparativ între Japonia și


Spania…………………………………………………………………………..22

Concluzii……………………………………………………………………….32

Bibliografie………………………………………………………………….....35

Anexe…………………………………………………………………………..36
Introducere

Sub umbrela turismului, ceea ce formează industria turismului și a călătoriilor se califică


pe plan mondial ca fiind cel mai dinamic sector de activitate, constituind concomitent cel mai
important generator de locuri de muncă.
Atenţia acordată turismului se justifică, în toate ţările, prin faptul că, pe plan economic,
el creează venit naţional, participă la echilibrarea balanţei de plăţi externe, iar pe plan social
creează noi locuri de muncă, contribuie la diminuarea şomajului.
Concepţia în dezvoltarea turismului presupune valorificarea, în totalitate, a resurselor
turistice naturale şi antropice, iar activitatea de turism trebuie orientată spre satisfacerea
cerinţelor şi preferinţelor turiştilor interni şi străini. Politica de dezvoltare durabilă a turismului
trebuie concepută prin diversificarea formelor de turism şi adaptarea ofertei la cerinţele cererii
interne şi internaţionale, transformarea turismului într-o activitate complexă, economică şi
socială, într-un turism civilizat, competitiv.
Turismul este un sector important al economiei mondiale si are o tendinţa de creştere
permanentă la nivel internaţional. Industria turismului cuprinde o gamă variata de intreprinderi
publice si private, generatoare de beneficii economice si sociale, de noi locuri de munca pentru
diferite categorii de angajaţi, oferind oportunităţi de angajare mai cu seama pentru femei.
Turismul cunoaște dintotdeauna mai multe forme, precum cel de odihnă și relaxare,
sportiv, cultural, științific, social și politic, de afaceri și nu în ultimul rând turismul sub forma
celui de evenimente. Dar ce înseamnă în zilele noastre turismul de evenimente?
Sub aceeași mare umbrela a turismului, există diverse tipuri de turism, iar turismul MICE
(întâlniri, călătorii/ stimulente, convenții, expoziții) poate fi ierarhizat ca parte a turismului de
afaceri. „Industria MICE are un impact pozitiv atât asupra economiei, cât și asupra societății,
având în vedere veniturile sale directe, controlul sezonalității și ocuparea forței de muncă,
investițiile străine directe (ISD), stimularea tehnologiei și inovării, idei noi, cunoaștere și
cunoaștere a climatului de afaceri local”, potrivit Biroului de Convenții și Expoziții din
Thailanda.
Această nouă formă de turism vine pe o schemă de obligații profesionale foarte bine pusă
la punct. Din când în când, profesioniștii mai au și timp liber. Pe baza acestui timp se construiesc
oferte locale, scurte, interesante și de calitate, dar atenție, mai ales, nu neapărat ieftine ținând
cont de criteriile pe care trebuie să le întrunească o astfel de escapadă turistică de evenimente.
Turismul de evenimente reprezintă în prezent cel mai profitabil segment al acestei
industrii din România, să nu mai luăm în discuție alte țări puternic dezvoltate din punct de
vedere economic. În momentul de față, vorbim despre o piață de 700 milioane de euro, cu un
potențial de două miliarde de euro care este preconizat a se atinge în anul în curs, conform
specialiștilor.
Pentru profesioniștii specializați cu terminologia, industria care pe scurt se numește
MICE, însemnând în engleză Meetings - Incentives - Conventions - Exhibitions reprezintă o
veritabilă mină de aur. MICE însemnând turismul de business, înglobează tot ce ține de
conferințe, întâlniri, congrese, team building-urile și deplasări de trening pe care companiile le
pun la dispoziția profesioniștilor angajați.
Turismul de evenimente este un domeniu prin excelență dinamic în toată lumea. În ultimii
25 de ani, circulația turistică mondială are din ce în ce mai des drept motivație această deplasare
individuală sau de grup, în scopul participării la congrese și conferințe internaționale, expoziții
și târguri specializate, forumuri de afaceri, sesiuni de training și programe de Team Building
sau călătorii de stimulare a angajaților.
Organizarea profesionistă de evenimente poate fi considerată, pe drept cuvânt, ca fiind
componenta cea mai eficientă si mai profitabilă din turism.
Agențiile de turism și toți cei care sunt implicați în industria de conferințe și evenimente
au obligația de a se adapta nevoilor clienților. Din acest motiv, fiind totodată și cauza, industria
se află într-o perpetuă schimbare la nivel mondial. Luând un simplu exemplu, în anul 1980, în
capitala Marii Britanii existau săli de conferințe care nu aveau toalete pentru femei. Motivul
real al acestui fapt? Ceea ce reprezenta sex feminin era cvasi absent în fastuoasa industrie
M.I.C.E.
În prezent, femeile sunt cele care au devenit mult mai puternice în sectorul economic.
În ansamblu, considerând toate aspectele enumerate mai sus, am reușit să recunosc
cum și de ce Japonia a subliniat importanța turismului MICE ca fiind una dintre politicile
sale naționale în domeniul turismului și aplicarea sa în dezvoltarea regională. Se așteaptă ca
Japonia să utilizeze efectele multiplicatoare ale turismului MICE pentru a spori industria
turismului în general, în special prin găzduirea Olimpiada de la Tokyo din 2020.
Capitolul I: Tendința globală a turismului de evenimente și
contribuția sa asupra dezvoltării economice

I.I Conceput de turism al evenimentelor

Turismul de evenimente nu numai că generează un impact economic pozitiv asupra


destinațiilor gazdă, creează de asemenea și brandul respectivei destinații turistice, deoarece
evenimentele creează o atracție deosebită pentru vizitator, în timp ce atmosfera evenimentelor
permite vizitatorilor și localnicilor să experimenteze destinația dincolo de ceea ce se întâmplă
zi de zi, de rutină.1
Turismul mondial este valorificat în mod tradiţional prin sosirile turistice internaţionale
şi încasările de la turismul internaţional. Evoluţia acestor indicatori demonstrează tendinţa
permanentă de creştere în cadrul industriei turistice mondiale.Tradiţional, expansiunea
turismului internaţional a început cu anii ’60 ai secolului XX, când fenomenul turismului capătă
o amploare globală, cu un numar de sosiri turistice internaţionale de peste 50 de milioane, iar
după anii ’60 - ’70 caracteristicile turismului de masă pe plan mondial, ritmul de creştere în
turismul internaţional au dimensiuni spectaculoase.În ultimii 40 de ani ai secolului XX numărul
vizitatorilor, în cadrul turismului internaţional, a sporit aproape de 14 ori, atingând în anul 2002
o cifra record de 715 milioane sosiri. Ritmul mediu anual de creştere a numărului de sosiri
turistice internaţionale cu 4,3%, remarcat după anul 1990 pâna în anul 2000 reflectă viabilitatea
şi rezistenţa turismului internaţional în
Având în vedere dezvoltarea strategiilor legate de turismul de evenimente, destinaţiile
analizate își propun să atragă non-rezidenți în comunitate, cheltuielile pe care aceştia le vor
realiza pe toată durata şederii vor contribui în mod semnificativ la comunitatea locală, deoarece
investițiile extinse din sectorul public în multe locații din întreaga lume au demonstrat deja că
dezvoltarea turismului de evenimente a oferit beneficii directe zonei gazdă din elemente
tangibile, cum ar fi investiția internă către rezultate mai subiective, cum ar fi îmbunătățirea
mândriei civice.
În plus, pentru organizațiile de turism, evenimentele de găzduire pot aduce beneficii mai
mari în ceea ce privește dezvoltarea și extinderea pieței vizitatorilor, încurajând vizitele repetate
care sunt stimulate de o vizită inițială pentru a participa la un eveniment, creșterea atractivității
și volumelor de excursii turistice, toate acestea pot reduce problemele de sezonalitate pentru
industria turistică, pot crea noi produse, atracții și, în final, vor duce la extinderea portofoliului
de destinații, încurajând vizitatorii să petreacă mai mult timp și mai mulți bani într-o destinație
și să creeze o nouă imagine pentru destinații și, în cele din urmă, oferind un stimulent pentru
dezvoltarea destinației.
faţa fluctuaţiilor economice. Din păcate, evenimentele tragice din 11 septembrie 2001
din SUA au avut efecte negative asupra circulaţiei turistice internaţionale în toate regiunile de
pe glob. În anul 2001 sosirile de turişti internaţionali au atins cifra de 692 milioane, în
comparaţie cu 697 milioane în anul 2000 (-0,6%).
Turismul internaţional reprezintă o parte integrantă a procesului de specializare
internaţională, alături de alte servicii şi de producţia de mărfuri, iar circulaţia turistică
internaţională este bazată pe specializarea internaţională în turism şi evoluează în urma
accentuării si extinderii acestei specializări. În ultimele decenii turismul a devenit una dintre
cele mai vaste şi mai dinamice industrii mondiale. Conform estimărilor Consiliului Mondial de
Turism si Călătorii (WTTC), în anul 2001 turismului i-au revenit 10,7% din PIB-ul mondial,
iar în urmatorii zece ani, conform previziunilor, ponderea turismului va creşte până la 11%.
Segmentul MICE constă în diverse întâlniri, stimulente, convenții și expoziții, inclusiv
conferințe, congrese și expoziții comerciale. Acest sector a fost considerat unul dintre cele mai
dinamice și importante sectoare ale industriei turismului, care se concentrează mai degrabă pe
activități de afaceri decât pe petrecerea timpului liber.
MICE este unul dintre segmentele cu cea mai rapidă rată de creștere, motivul principal
este reprezentat de beneficiile economice aduse destinației și comunităţii și de îmbunătățirea
imaginii acesteia. Concurența din ce în ce mai mare pe piețele emergente a determinat o mai
mare nevoie de consolidare a mai multor aspecte strategice pentru a-şi menţine competitivitatea
şi anume: marketingul, infrastructura, MRU și problemele legate de calitatea serviciilor1.
Fiind constituit în principal din prestaţii de servicii, turismul reprezintă în ziua de astăzi
una dintre esenţialele componente ale sectorului terţiar, apartenenţa la acest sector derivând din
modul de realizare a unora din trăsăturile sale definitorii ca mobilitate, dinamism sau capacitate
de adaptare la exigenţele fiecărui turist, precum şi din particularităţile produsului turistic, acesta
fiind rezultatul combinării armonioase a mai multor servicii cu trăsături specifice şi mecanisme
proprii de utilizare.
Dimensiunile fenomenului turistic, prezentarea multifuncţionalităţii acestuia,
evidenţiază interdependenţa dintre dezvoltarea turismului şi creşterea economică, proces care
intensifică şi antrenează cererea pentru o serie de bunuri şi servicii, care altfel nu ar fi fost
produse sau prestate. Structura cheltuielilor turistice reflectă impulsul pe care aceste cheltuieli
îl dau sectoarelor ce concură la realizarea produsului turistic, procesul de creştere a veniturilor
având loc cu precădere în aceste sectoare dar şi în alte sectoare ale economiei, prin intermediul

1
International Congress and Convention Association https://www.iccaworld.org/
input-urilor (intrărilor) succesive de bani, încasaţi de la turişti, încasări ce reprezintă venituri
derivate ale acestor sectoare.

I.II Piața internațională a turismului de evenimente

În contextul viitoarelor evoluţii ale industriei turistice pe plan european dar şi mondial,
se pune problema rolului Uniunii Europene în domeniul turismului în viitor, a modului de
abordare a problematicii turismului la nivel european.
În acest context, au fost ridicate câteva probleme, care îşi vor găsi răspunsul urmărind
atent evoluţia tuturor sectoarelor economice şi a celui turistic în mod special.
Din perspectiva industriei turismului, mai precis văzute prin “ochiul” unei organizaţii de
Management al Destinaţiei (OMD) sau ai unei agenţii de Dezvoltare a evenimentelor,
evenimentele sunt foarte apreciate ca atracţii, catalizatoare, animatoare, marketeri ai locului
(zonei) şi marcatori de imagine.
Convenţiile (congresele) sunt considerate călătorii de afaceri, iar participarea la
evenimentele sportive sau la festivaluri este considerată a fi parte a turismului de agrement
(leisure).Într-un studiu al Organizaţiei Canadian Visitor and Convention Bureaus32,
evenimentele au fost considerate a fi unul dintre puţinele domenii ale dezvoltării produsului în
care se angajează. Organizaţiile de Management al Destinaţiei (dominate, adeseori, de operatori
comerciali din domeniul cazării turistice), doresc să existe cerere din partea vizitatorilor.
Ceea ce face din industria organizãrii profesioniste de evenimente un domeniu de realã utilitate,
pentru comunitatea localã, dintr-o destinație datã, este realitatea financiarã deosebit de
profitabilã a acestui cumul de activitãți. Pe lângã veniturile directe, provenite din organizarea
unei reuniuni, ce rãsplatesc eforturile şi serviciile furnizorilor care vând servicii dedicate pentru
acea reuniune, comunitatea localã, guvernul şi municipalitatea destinației care gãzduieşte
evenimentul beneficiazã, la rândul lor, de o serie de venituri adiacente.
Totodatã, organizarea unui eveniment ȋntr-o anumitã destinație (fie cã ne referim la
țarã, regiune sau oraş) reprezintã o ocazie oportunã de a promova acea țarã sau zonã, ca
destinație
turisticã. Participanții profitã de prilejul deplasãrii ȋn scop profesional pentru a cunoaşte țara
respectivã şi a petrece eventual un sejur pre- sau post- congres. Depinde de abilitatea şi de
creativitatea organizatorului profesionist cât de reprezentative, pentru destinație şi cât de
atractive, pentru participanți, vor fi aceste programe turistice adiacente.
Marile evenimente reprezintă un tip de atracție turistică unică, în felul său, ale căror
dimensiuni variază, de la un mic festival local, la un salon comercial internațional și până la
manifestările sportive mondiale cele mai importante, precum Jocurile Olimpice sau Cupa
Mndială de fotbal, organizată de FIFA.
Una dintre principalele diferențe între marile evenimente și atracțiile turistice constă în
durata efectelor lor asupra localității sau regiunii gazdă. Evenimentele sunt, prin definiție, de
scurtă durată (adeseori de doar una sau două zile), chiar dacă unele dintre acestea pot dura mai
mult (de ex., chiar și câteva săptămâni, în cazul turneelor de tenis de câmp de Grand Slam sau
Campionatele Mondiale, respectiv cele Europene de fotbal sau Jocurile Olimpice), respectiv
până la câteva luni, pentru manifestările organizate de Capitala Europeană a Culturii sau în
cazul Expoziției universale. În schimb, atracțiile fixe au, în general, o frecventare sezonieră sau
se pot etala pe o perioadă prelungită.
Evenimentele (cu caracter sportiv, cultural, profesional, etc.) reprezintă un motor tot
mai important pentru turism, figurând printre cele mai importante între argumentele pentru
dezvoltarea și marketingul celor mai multe destinații și jucând un rol crescând în
competitivitatea unei destinații cu toate acestea, în absența unei metode care să diferențieze
tipurile sau categoriile de evenimente, este dificil să fie examinate efectele potențiale ale
fiecăruia dintre acestea, în termeni simplu de înțeles.
Conform estimărilor Consiliului Mondial de Turism si Călătorii (WTTC), în anul 2001
turismului i-au revenit 10,7% din PIB-ul mondial, iar în urmatorii zece ani, conform
previziunilor, ponderea turismului va creşte până la 11%.
În Uniunea Europeana aceste cifre sunt de 12,2% şi, respectiv, 12,9% pentru aceleaşi perioade
de referinţă (cifrele exprima impactul direct şi indirect al turismului).Turismul se numără
printre primele cinci pozitii de export global pentru 80% din ţările lumii, în special din Europa,
Orientul Mijlociu si SUA.
Turismul mondial continuă să crească, deși într-un ritm mai lent, în pofida provocărilor
ridicate de terorism, încetinirea economiei mondiale și Brexit, a apreciat Consiliul Mondial al
Turismului și Călătoriilor (WTTC).
I.III Contribuția turismului de evenimente la dezvoltarea economica

Organizarea de evenimente reprezintã o preocupare umanã cunoscutã ȋncã din


antichitate. Fie cã ne referim la târguri, pe perioada Evului Mediu, fie la sãrbãtorile antice, ȋn
Grecia etc ., fiecare epocã a istoriei poate fi caracterizatã prin evenimentele sale specifice, ce
ilustreazã atât specificitãțile culturale, cât şi pe cele sociale, ale omului.
Se ştie deja, din elementele prezentate în lucrare până acum, că turismul internaţional
ca şi alte servicii, cum sunt transporturile maritime, serviciile bancare, asigurările etc., fac
obiectul
unei clasificări distincte din punct de vedere al statisticii economice; cu toate acestea,
specialiştii
consideră că turismul internaţional poate găsi un element de comparaţie pe măsura lui numai în
volumul comerţului mondial.
În acest context, nu se vor efectua conexiuni statistice între cele două categorii
economice ci numai se va preciza importanţa turismului internaţional pentru comerţul
internaţional al unor ţări: avantajul economic pe care-l prezintă turismul internaţional a
determinat multe ţări în curs de dezvoltare să-şi sporească eforturile pentru dezvoltarea
turismului, considerat ca o ramură a economiei naţionale în plină dezvoltare, susceptibilă să le
furnizeze o parte din devizele necesare pentru a-şi dezvolta economia naţională.
Cu alte cuvinte, activitatea turismului internaţional poate fi considerată ca o formă
specifică de export, iar încurajarea acestuia este întotdeauna rentabilă, deoarece turismul
constituie o sursă de încasări în devize.
Deci, valorificarea prin intermediul turismului internaţional, a muncii interne cheltuite
pentru producerea unor mărfuri destinate consumului turistic se realizează în condiţii mai
avantajoase decât în cazul exporturilor de mărfuri prin comerţul internaţional cu bunuri. În
întâmpinarea acestei concluzii, facem referire la cursul de revenire, care, potrivit unor analize
specifice, este mai favorabil în activitatea de turism decât în cazul exporturilor de bunuri.
Turismul internaţional reprezintă un factor important al dezvoltării economiilor naţionale
ale ţărilor lumii şi totodată îndeplineşte un rol multiplicator în circuitul economic ale unei ţări.
Dacă transformările social-economice din epoca contemporană au creat şi dezvoltat
turismul internaţional transformându-l, în anumite ţări de pe glob, într-o adevărată sursă de
venituri, la rândul ei, această ramură economică stimulează prin obiectul activităţii sale,
dezvoltarea altor ramuri ale economiei naţionale, ca de exemplu industria, agricultura,
transporturile, construcţiile etc.
Turistul reprezintă un consumator de bunuri şi servicii; aşa cum precizează O. Snak „din
mijloacele financiare rezultate din activitatea întreprinderilor aparţinând industriei turismului
(transporturi, cazare, alimentaţie publică, alte servicii), o parte revin direct acestor unităţi, sub
formă de beneficii şi de fonduri băneşti pentru plata retribuţiilor lucrătorilor ocupaţi în
întreprinderile respective, altă parte intră în bugetul statului sub formă de impozite, taxe,
cotepărţi, de amortisment etc., iar a treia parte este transmisă diverselor ramuri ale economiei
naţionale pentru plata produselor livrate şi a serviciilor prestate de aceste sectoare pentru
necesităţile industriei turismului”.
Legat de efectele turismului asupra economiei, Organizaţia Mondială a Turismului
împarte aceste efecte în trei categorii, respectiv:
 efecte globale: asupra economiei naţionale, în general, stimulării producţiei,
folosirii forţei de muncă;
 efecte parţiale: asupra echilibrului balanței de plăţi, nivelul ratei de schimb,
masei monetare şi circulaţiei băneşti, modului de distribuţie a veniturilor,
dezvoltării regionale, mediului rural, mişcării demografice;
 efecte externe: asupra calităţii mediului, formării profesionale, obiceiurilor de
consum, instruirii şi educaţiei, schimbărilor sociale şi culturale.
Importanţa economică a turismului, evidenţiată de implicaţiile şi considerentele acestui
domeniu, este argumentată astfel: a) Turismul se consideră a fi creator şi utilizator de venit
naţional. Antrenarea şi stimularea producţiei turistice, determină un spor de producţie care se
regăseşte ca aport la crearea produsului intern brut. Efectul favorabil al turismului asupra
venitului naţional, este evidenţiat de procesul prin care exportul de turişti asigură valorificarea
mai avantajoasă a resurselor naţionale şi a muncii interne. Turismul contribuie la producerea de
venit naţional şi prin valorificarea resurselor nevalorificate încă, exploatarea suplimentară a
celor ce aparţin altor domenii, sau a creaţiilor realizate în alte scopuri. În cazul ţării noastre, se
poate studia respectivul aspect, prin rezultatele obţinute sub formă procentuală, raportând
valoarea adăugată din turism, înregistrată ca valoare adăugată în hoteluri şi restaurante, la cea
totală pe ramuri:
Tabelul 1 - Ponderea valorii adăugate din turism în valoarea adăugată totală pe ramuri

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Valoarea 9702,1 13999,6 19875,6 24890,8 34335.5 42005,8
adăugată în
hoteluri și
restauranta(
mld. Lei
prețuri
curente)
Valoarea 332254,7 490858,9 728890,3 1049899,2 1375331,7 171520,0
adăugată pe
total ramuri
(mld. Lei
prețuri)
Ponderea 3,12 3,17 3,09 3,05 3,10 3,25
VA din
turism VA
pe total
ramuri (%)
Sursa: Anuarul Statistic al României

Turismul de evenimente nu numai că generează un impact economic pozitiv asupra


destinațiilor gazdă, crează de asemenea şi brandul respectivei destinații turistice, deoarece
evenimentele crează o atracție deosebită pentru vizitator, în timp ce atmosfera evenimentelor
permite vizitatorilor și localnicilor să experimenteze destinația dincolo de ceea ce se
întâmplă zi de zi, de rutină.1
Având în vedere dezvoltarea strategiilor legate de turismul de evenimente,
destinaţiile analizate își propun să atragă non-rezidenți în comunitate, cheltuielile pe care
aceştia le vor realiza pe toată durata şederii vor contribui în mod semnificativ la comunitatea
locală, deoarece investițiile extinse din sectorul public în multe locații din întreaga lume au
demonstrat deja că dezvoltarea turismului de evenimente a oferit beneficii directe zonei
gazdă din elemente tangibile, cum ar fi investiția internă către rezultate mai subiective, cum
ar fi îmbunătățirea mândriei civice.
În plus, pentru organizațiile de turism, evenimentele de găzduire pot aduce beneficii
mai mari în ceea ce privește dezvoltarea și extinderea pieței vizitatorilor, încurajând vizitele
repetate care sunt stimulate de o vizită inițială pentru a participa la un eveniment, creșterea
atractivității și volumelor de excursii turistice, toate acestea pot reduce problemele de
sezonalitate pentru industria turistică, pot crea noi produse, atracții și, în final, vor duce la
extinderea portofoliului de destinații, încurajând vizitatorii să petreacă mai mult timp și mai
mulți bani într-o destinație și să creeze o nouă imagine pentru destinații și, în cele din urmă,
oferind un stimulent pentru dezvoltarea destinației.

Sursa: http://www.oecd.org/industry/tourism/
Segmentul MICE constă în diverse întâlniri, stimulente, convenții și expoziții,
inclusiv conferințe, congrese și expoziții comerciale. Acest sector a fost considerat unul
dintre cele mai dinamice și importante sectoare ale industriei turismului, care se concentrează
mai degrabă pe activități de afaceri decât pe petrecerea timpului liber.
MICE este unul dintre segmentele cu cea mai rapidă rată de creștere, motivul
principal este reprezentat de beneficiile economice aduse destinației și comunităţii și de
îmbunătățirea imaginii acesteia. Concurența din ce în ce mai mare pe piețele emergente a
determinat o mai mare nevoie de consolidare a mai multor aspecte strategice pentru a-şi

menţine competitivitatea şi anume: marketingul, infrastructura, MRU și problemele legate


de calitatea serviciilor.2

Getz Donald.,”The Nature and Scope of Festival Studies”, International Journal of Event
1

Management Research, Volume 5, Number 1, 2010, disponibil la http://ijemr.org


Capitolul II: Turismul de evenimente –o adevărată „mină de aur”
în Japonia

În Japonia, turismul de evenimente a început în mod activ în anul 2009 când a fost
anunțat Planul de acțiune pentru promovarea MICE și când a început campania MICE
Japonia în anul 2010.
De asemenea, atunci când Planul pentru promovarea turismului a fost editat în
2012, obiectivul a fost de a crește cu 50% numărul de conferințe internaționale și de a deveni
cea mai mare țară gazdă din Asia.
S-a menționat, de asemenea, în Strategia de revitalizare a Japoniei că Japonia are
ca obiectiv să se devină prima ţară din Asia în ceea ce priveşte găzduirea de convenţii
internaţionale, având ca termen limită anul 2030.
De acum înainte, se așteaptă un interes mai mare față de MICE, importanța fiind
accentuată mai mult, guvernul central recunoscând MICE ca fiind unul dintre instrumentele
importante pentru revitalizarea economică. De fapt, piața turistică MICE este deja
competitivă la nivel global, multe țări fiind active în promovarea activităților desfăşurate.
Cu toate acestea, Japonia este relativ în spatele acestor țări în ceea ce privește activitățile de
marketing, iar strategiile sau acțiunile întreprinse de Japonia sunt încă sub standardul global,
ceea ce are ca rezultat o dezvoltare lentă în comparație cu alte țări concurente.
Pentru a recunoaște problema și a consolida punctele slabe ale Japoniei legate de
MICE, în 2012 a fost înființată o nouă comisie de către JTA (Agenția de Turism din Japonia),
denumită Comitetul de îmbunătățire globală a MICE, care include mai multe echipe ce
deţin roluri diferite.
Există trei motive principale pentru care Japonia subliniază importanța MICE, care
are potențial ridicat de creștere a impactului economic, crearea de oportunități de afaceri și
creșterea gradului de conștientizare și competență a orașelor.
1. În primul rând, cheltuielile realizate de organizatorii și participanții MICE are
un impact direct asupra economiei municipiului și sunt relativ mai mari decât cheltuielile
făcute de turiștii obișnuiți (în ceea ce privește cazarea, restaurantele și activitățile turistice
suplimentare). De asemenea, vizitatorii MICE tind de obicei să rămână pe perioade mai lungi
decât turiștii obișnuiți. De exemplu, ca urmare a găzduirii Convenției în orașul Kobe în 2009,
efectul economic direct asupra orașului a fost de 92 de miliarde de yeni, reprezentând

2International Congress and Convention Association


https://www.iccaworld.org/
5
aproximativ 30% din întregul profit al industriei turismului din oraș. În plus, din Tokyo Big
Sight și Pacific Yokohama rezultatul economic a fost de 460 miliarde de yeni în zonele
metroului din Tokyo și 69 de miliarde de yeni în orașul Yokohama, conform Agenției de
turism din Japonia (2014).
2. În al doilea rând, prin găzduirea MICE, se crează legături între diferiți actori-
cheie din întreaga lume și se ivesc oportunități de a începe o nouă afacere sau de inovare a
unui business existent; MICE permite schimburi și interacțiuni, locul convenției este plin de
informații noi despre idei, produse, servicii. În cazul conferințelor, cercetătorii pot împărtăși
rezultatele cercetărilor lor recente, noi tehnologii și revizuiesc situația actuală a domeniului
lor de cercetare. Conform Agenției de Turism din Japonia, un rezultat al participării la
aceste tipuri de evenimente este acela că participanții pot pune bazele unei relații durabile şi
productive.
3. În al treilea rând, prin găzduirea MICE, crește competența națiunii gazdă sau
a orașului, deoarece activitățile de schimb de informații și crearea de rețele permit destinației
gazdă să își îmbunătățească competențele. De fapt, Singapore și Australia sunt exemple
tipice ale destinațiilor MICE în care accentuează și utilizează MICE ca instrument al
strategiei de creștere economică. Mai multe cercetări au evaluat deja că găzduirea MICE
poate aduce efecte economice pozitive și crește competența destinațiilor gazdă. Astfel, este
esențial ca Japonia să recunoască importanța și necesitatea MICE pentru a o folosi ca
instrument pentru strategia de creștere economică şi pentru a promova brandul
japonez.

6
III.I Tipologia evenimentelor organizate în Țara Soarelui Răsare

În Iunie 2013, pentru a consolida competitivitatea industriei MICE din Japonia,


guvernul a selectat cinci orașe pentru a fi "orașe strategice globale MICE".
Deoarece industria MICE devine din ce în ce mai competitivă pe plan internațional,
a fost esențial ca Japonia să depună mai multe eforturi în activitățile de promovare pentru a
concura cu alte destinații MICE. Astfel, au fost selectate orașele cu potențial ridicat, după
cum urmează: Tokyo, Yokohama, Kyoto, Kobe, Fukuoka, Osaka și Nagoya. Aceste oraşe
urmăresc să devină destinaţii globale MICE de top, destinaţii ce vor reprezenta Japonia.3

Fig. 1.1: Harta Japoniei

Interesant, așa cum se poate observa şi


în hartă, zonele selectate pentru orașele
globale MICE sunt toate situate în zona
Honshu, care este principala insulă a
Japoniei, cu excepția Fukuoka din
Kyushu.

Sursa: http://www.wordtravels.com/
3
Agenția de Turism din Japonia
http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/

7
Deși există orașe mai populate în partea superioară a insulei Honshu, cum ar fi
Sendai și Sapporo, Fukuoka a fost selectată deoarece rezultatele și eforturile realizate de
acest oraș au fost îmbunătățite semnificativ de-a lungul timpului. Deoarece dezvoltarea
turismului MICE din Fukuoka este activă exclusiv în Japonia și conducând piața MICE
de la Kyushu, aceasta poate aduce noi oportunităţi pentru întreaga zonă din Kyushu, care
va fi influențată de orașul Fukuoka.
Fig. 1.2: Harta insulei Kyushu şi harta
Japoniei

Sursa: http://www.wordtravels.com/

Orașul Fukuoka4 este un oraș de dimensiuni mari, cu o populație de 1,4 milioane de


locuitori; orașul Kumamoto5 este un oraș de dimensiune medie, cu o populație de
aproximativ 740 000 de locuitori și în cele din urmă orașul Beppu6 care este un oraş de
dimensiuni reduse, cu o populație de aproximativ 120.000 de persoane.
Inițial, consumul financiar realizat de organizatorii și participanții MICE are un
impact direct asupra economiei municipiului și cantitatea de consum este relativ mai mare
decât cheltuielile efectuate de turisti obișnuiți în ceea ce privește cazare, restaurante și
activități turistice suplimentare.
De asemenea, vizitatorii MICE tind de obicei să rămână pe perioade mai lungi decât
turiștii obișnuiți. De exemplu, ca urmare a găzduirii convenției în orașul Kobe în 2009,
efectul economic direct asupra orașului a fost de 92 de miliarde de yeni, reprezentând
aproximativ 30% din întregul profit al industriei turismului din oraș. În plus, din Tokyo Big
Sight și Pacific Yokohama rezultatul economic a fost de 460 miliarde de yeni în zonele
metroului din Tokyo și 69 de miliarde de yeni în orașul Yokohama.7
Prin urmare, aceast studiu de caz urmărește să descrie situația actuală a turismului

8
MICE în Japonia în general și Kyushu în particular și să analizeze potențialul și provocările
pentru îmbunătățiri ulterioare.
Conform indicelui global al competitivităţii (GCI), numărul de congrese și
convenții internaționale găzduite determină 2% din factorii de atracție globali, ceea ce este
cu siguranță un factor important care trebuie luat în considerare chiar și în comparație cu
proporțiile altor criterii.
Conform ziarului The Economist, GCI (100%) este alcătuit din următorii factori:
Puterea economică: 30%; Capitalul fizic: 10%; Financial maturity: 10%; Eficiență
instituțională: 15%; Caracterul socio-cultural: 5%; Capitalul uman: 15%; Mediu și dezastre
naturale: 5%; Cerere globală: 10%.

Tabel 1.1: Scorul global al competitivității pentru Japonia și orașele mari din
regiunea Asia-Pacific în 2015
Scor global al Scor global
competitivităţii al cererii
Singapore 70.0 43,2
Tokyo 68.0 44.4
Sydney 63.1 25.5
Seoul 60.5 30.06
Shanghai 55.2 22.6
Osaka 52.9 11.4
Nagoya 52.3 5.1
Fukuoka 47.7 2.6
Sursa: https://www.economist.com/

4
Site-ul oficial al oraşului Fukuoka
http://www.city.fukuoka.lg.jp/english/
5
Site-ul oficial al oraşului Kumamoto
https://kumamoto-guide.jp/en/
6
Site-ul oficial al oraşului Beppu
http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/
7
Centrul Internaţional de Turism din Japonia
http://www.itcj.or.jp/en/

9
După cum se poate observa din tabelul de mai sus, comparând scorurile globale ale orașelor
din Japonia cu celelalte orașe, observăm că s-a înregistrat un nivel ridicat al acestui scor global (având
în vedere dimensiunile și popularitatea destinațiilor).
Analizând scorul global al cererii, al atractivităţii, se pot observa diferenţe uriaşe între Tokyo
şi Osaka, Nagoya şi Fukuoka. Acest fapt se datorează ponderii ridicate a celorlalţi factori (potenţialul
existând), factorul „Cerere globală” fiind extrem de redus.
Japonia a fost cea mai importantă și mai dezvoltată țară MICE în anii 1990. În general, numărul
congreselor internaționale desfășurate în Japonia a crescut, cu excepția perioadei Lehman Shock. De
fapt, acesta a crescut constant timp de 10 ani și este, de asemenea, de așteptat să crească în mod
continuu. Cu toate acestea, pe măsură ce dezvoltarea economică a țărilor asiatice a crescut rapid,
Japonia a trebuit să se confrunte cu noii concurenți din alte țări, în special cu Singapore și Coreea de
Sud.
Potrivit ICCA (International Congress and Convention Association), de la efectul cutremurului
din 2011, numărul de congrese internaționale din Japonia a fost clasat pe locul 13 în lume și al doilea
în regiunea Asia, după China. Având în vedere clasamentul orașelor, nu a existat niciun oraș din
Japonia în lista primelor 10, iar cel mai bine clasat oraș din Japonia a fost Tokyo, care a fost 41-lea în
clasamentul mondial și al 11-lea în regiunea Asia- Pacific.
Analizând tabelul de mai sus, putem observa o creştere semnificativă a numărului de turişti
non- rezidenţi. În Ianuarie 2009, s-a înregistrat un număr de 7.181.444 de turişti, faţă de
Noiembrie 2017, unde numărul de vizitatori în Japonia a fost de 30.312.771, reprezentând o
creștere de 26,8% pe an, faţă de anul precedent 2016.

Grafic 1.2: Turişti străini care au vizitat Japonia în perioada 2003-2016, reprezentare pe
ţări

10
Sursa: https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus_in_Japan

11
Grafic 1.3: Vizitatori non-rezidenti în anul 2016, structurat pe tări

Sursa: https://www.japanmacroadvisors.com
Turismul inbound în Japonia a înregistrat o încetinire semnificativă ce a început în
2016 şi a ţinut până la începutul anului 2017, dar de la mijlocul anului 2017 observăm o re-
accelerare.
În 2008, guvernul japonez a înființat Agenția de Turism din Japonia și a stabilit
obiectivul inițial de a crește vizitatorii străini la 20 de milioane în 2020. În 2016, după ce
obiectivul de 20 de milioane a fost atins, guvernul și-a revizuit obiectivul la 40 de milioane
până în 2020; la 60 de milioane până în 2030.

Urmatorul grafic, de mai jos, ne arată cât au cheltuit turiştii care au vizitat Japonia în
perioada 2013-2017, după cum urmează:

12
Grafic 1.4: Inbound turism spending 2013-2017

Si în acest caz, se poate observa o creştere destul de rapidă, cheltuielile făcute de


turişti crescând de la 369,8 bilioane de yeni în anul 2013 la 1146,1 bilioane de yeni în anul
2017. Aceasta creştere se va menţine şi pe viitor, numărul de turişti urmând să ajungă la
peste 60 de milioane în 2030, conform guvernului japonez.
Mulți consideră analiza SWOT ca fiind unul dintre instrumentele cele mai eficiente
în analiza datelor. De asemenea, este un cadru simplu, simplu, care oferă direcții și servește
ca un catalizator pentru dezvoltarea unor planuri de marketing valoroase. Pe plan intern,
cadrul se adresează punctelor forte și punctelor slabe, în timp ce factorii externi evaluează
oportunitățile și amenințările.
Prin utilizarea analizei SWOT pentru constatările din aceast studiu de caz, am fost
capabilă să înțeleg mai profund detalii despre mediile interne și externe ale turismului MICE
din Japonia și să găseasc caracteristici comune ale turismului MICE în Japonia (în general)
și în Kyushu (în special).

13
Fig. 1.3 Analiza SWOT a Japoniei şi insulei Kyushu ca destinaţii MICE

 Puncte tari
În primul rând, Japonia a dezvoltat diverse industrii și sisteme fundamentale în
domenii academice (legate de numărul de profesioniști, centrele de cercetare). Japonia poate
găzdui diferite tipuri de evenimente MICE, cu cooperarea din partea corporațiilor și
instituțiilor.
În plus, Japonia are un standard ridicat în ceea ce privește problema securității și
calității serviciilor. Securitatea publică este în mod special prioritară în Japonia, fapt dovedit
de indicele de pace global. Japonia este cea mai sigură țară din Asia şi s-a clasat pe locul 10
în Top cele mai sigure țări din lume8.
Având în vedere calitatea serviciilor, Japonia este populară pentru furnizarea
serviciilor de ospitalitate de înaltă calitate. Termenul "Omotenashi" se referă la arta
ospitalității dezinteresate, care este o piatră de temelie a culturii japoneze.
Japonia are sisteme de învățământ de nivel înalt, ceea ce înseamnă că au resurse
umane mai educate care pot lucra în industria MICE.

8
Institute for Economics and Peace
http://economicsandpeace.org/

14
De asemenea, gestionarea timpului în Japonia ocupă un loc de cinste astfel încât poate
fi cu siguranță benefic atunci când se organizează evenimente și se gestionează întâlnirile cu
oaspeții.
În ultimul rând, sistemul de transport din Japonia este foarte dezvoltat și ușor
accesibil tuturor locurilor din Japonia, cu o calitate înaltă a diferitelor servicii de transport,
inclusiv avioanele, trenurile, autobuzele și mașinile.

 Puncte slabe
În primul rând, punctul slab al Japoniei ca destinație MICE este insuficienţa
activităților de marketing și de promovare, fiind mai puțin agresivi în activități promoționale
în comparație cu alți concurenți, cum ar fi: Singapore, Coreea de Sud și China.
În al doilea rând, un alt punct slab este reprezentat de barierele lingvistice  multe
site-uri unde se realizează activităţi promoționale conțin puține informații în limbile engleză
și alte limbi. De exemplu, pe site-urile oficiale, în special broșuri, au informații foarte utile
scrise în limba japoneză, dar mult mai puțin în limba engleză sau chiar deloc uneori. De
asemenea, chiar și cei care lucrează în industria MICE nu dispun de fluență în limbi străine
în comparație cu alte țări din Asia Pacific, care folosesc frecvent limba engleză ca prima și
a doua limbă. În plus, deși Japonia are o industrie IT foarte dezvoltată, ea are încă un serviciu
Wi-Fi de calitate scăzută, care a devenit unul dintre factorii necesari pentru găzduirea
evenimentelor MICE.

 Oportunităţi
Pe lângă punctele tari, există și câteva oportunități externe pentru Japonia ca
destinație MICE. Dezvoltarea turismului MICE pe piețele asiatice se bucură de un real
succes, o mulțime de organizatori și participanți la evenimente au început să speculeze acest
sector. Din moment ce Japonia este una dintre țările cu cea mai mare importanță din punct
de vedere economic din Asia, ea își poate promova potențialul ca destinație MICE cu
punctele forte existente.
În cele din urmă, din moment ce Japonia va găzdui Jocurile Olimpice în 2020, cu
siguranţa va atrage din ce în ce mai multă atenție din întreaga lume. Jocurile Olimpice de
vară din 2020, cunoscute oficial sub numele de a XXXII-a ediție a Jocurilor Olimpice de
vară, sunt ediția cu numărul 32 a Jocurilor Olimpice de vară, cel mai mare eveniment multi-
sportiv care are loc o dată la patru ani. Jocurile Olimpice de vară din 2020 sunt cunoscute,

15
în general, sub numele de Tokyo 2020, deoarece evenimentul se va desfășura în Tokyo,
Japonia.9
Numărul turiștilor străini previzionat până în 2020 a fost de 20 de milioane, aproape a
fost atins în anul 2015, iar guvernul a stabilit noul obiectiv de a atrage 40 de milioane până în
2020. Aceste date sunt atestă rezultatele extraordinare obţinute până acum, existând potențial
pentru creştere şi în viitor.

 Ameninţări
Pe de altă parte, pe măsură ce piața MICE din regiunea Asia-Pacific devine din ce în
ce mai competitivă, cota de piață a Japoniei este în scădere, iar exemple de concurenți majori
sunt: Singapore, Coreea de Sud, China și Australia.
Singapore este lider în industria MICE din Asia Pacific deoarece guvernul central a
planificat minuţios obiectivele şi strategiile prin care a devenit destinație preferată MICE, în
special prin lansarea invitaţiilor către investitorii străini – aceştia urmând să realizeze investiţii
masive în cea mai mică țară din Asia de Sud-Est.
Coreea de Sud are ca scop creșterea strategică a domeniului convențiilor prin
intermediul politicii naționale intitulată "Planul de bază pentru dezvoltarea industriei
congreselor internaționale". În plus, a fost declarată "Legea dezvoltării industriei
expoziției" prin care guvernul accentuează strategic importanța MICE. Ca rezultat, MICE a
fost folosit ca instrument pentru planul de dezvoltare economică, în special în orașul Seoul.
În China, dezvoltarea industriei MICE s-a produs rapid, în special în Shanghai, Beijing și
Guangzhou, afacerile expoziționale se desfășoară în principal printre alte industrii MICE.
Scopul principal al expozițiilor este de a atrage noi parteneri de afaceri de pe întreg
teritoriul Chinei dar şi din străinătate.

9
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_var%C4%83_din_2020