Sunteți pe pagina 1din 26

Com. Limanu, Str. Pichetului, Nr. 11, Jud.

CONSTANŢA J 13/2452/2012; CUI: 30895501

EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU


LOCUL DE MUNCA:

INGINER MECANIC
INCADRAT LA

S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L.

1
LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ: Inginer mecanic

TABLOUL FACTORILOR DE RISC ORIENTAT PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ


A. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI
1. Introducerea autovehiculelor în standul de verificare a sistemului de frânare cu viteză sau nedirijate.
2. Aşezarea lucrătorului în dreptul paletelor ventilatorului în timpul funcţionării motorului.
3. Lipsa de planificare a probelor, încercărilor, reviziilor, operaţii de mentenanţa în funcţie de vechimea instalaţiilor şi auxiliarelor
4. Cooperarea, informarea reciprocă insuficientă şi neformalizată
5. Utilizarea greşită a echipamentelor
6. Poziţia de lucru vicioasă, neergonomică
7. Întrebuinţarea greşită a uneltelor şi accesoriilor tăietoare, înţepătoare
8. Utilizare chibrituri, tigări aprinse etc.. in locuri nepermise
9. Alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice etc.) – intervenţii neautorizate la reţeaua de alimentare.
10. Asistenţa tehnică eronată în staţiile electrice, la generatoare şi consumatori
11. Lansarea comenzilor cu întârziere
12. Părăsirea postului de lucru fără a desemna un înlocuitor – risc colectiv
13. Deplasarea pe căile de circulaţie întrerupte, cu obstacole sau stricate, în apropierea golurilor nesemnalizate, neprotejate sau insuficient
protejate
14. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare, căi de circulaţie pe verticală, slab iluminate
15. Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare
16. Lipsa de măsuri în situaţiile evenimentelor minore
17. Omiterea operaţiilor care îi asigură securitatea la postul de lucru
18. Nerespectarea/neefectuarea controlului medical periodic
19. Neacţionarea /acţionarea greşită a butonului de avarie
B. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ
1. Organizarea muncii şi procedurilor fără a ţine cont de elementele esenţiale ale sistemului de muncă, sarcinile conexe, atribuţiile suplimentare,
cumulul de funcţiuni, timpul de lucru, pauzele obligatorii, pauzele suplimentare, climatul social al muncii

2
2. Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea măsurilor tehnice şi organizatorice imediate

3. Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă de personalul care nu respectă foile de manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile pentru
instalaţiile deservite
4. Executarea operaţiilor succesive aplicând parţial procesele tehnologice descrise în cărţile tehnice şi instrucţiunile tehnice interne de lucru
5. Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate atunci când trebuie să stabilească, să impună şi să verifice executarea corectă a tuturor operaţiilor
legate de punerea în funcţiune / exploatare / retragere din funcţiune a echipamentelor de muncă
6. Poziţie de lucru verticală
7. Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, legată de atenţia distributivă pe o zonă întinsă şi multiple echipamente de muncă
8. Ritm mare de lucru
9. Operaţii repetitive de ciclu scurt
10. Solicitarea atenţiei şi funcţiilor psihice corelative pe întreg program de lucru
C. FACTORI DE RISC SPECIFICI MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
1. Surprinderea prin pornirea accidentală a echipamentelor tehnice de către ceilalţi participanţi la procesul de muncă, alte persoane care
pătrund autorizat sau nu în spaţiul de lucru
2. Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor din instalaţie care pot înregistra mişcări sau deplasări comandate automat
3. Accidente de circulaţie intra-şantier, loviri, vătămare gravă
4. Instalaţii supraetajate, lucru pe verticală
5. Materiale de construcţii depozitate în stive dezordonate sau în locuri nepermise, lovire, vătămare corporală pe durata activităţilor
6. Căderea maselor suspendate
7. Organe de maşini în mişcare
8. Curgeri de fluide
9. Aşchii, părţi componente ale organelor de maşini în mişcare, detaşate datorită uzurilor, fisurilor, vibraţiilor, şocurilor
10. Bucşi, tampoane îmbătrânite, uzate determină vibraţii ale instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă mai mari decât limitele calculate
de către producător
11. Debranşări, străpungeri ale racordurilor, tubulaturii de transport a fluidelor
12. Rostogolirea pieselor cilindrice neasigurate împotriva deplasării necontrolate.
13. Răsturnarea materialelor şi a pieselor.
14. Scăpări de păcură fierbinte la presetupe, vane, racorduri etc.

3
15. Scăpări de ulei supraincins în contact cu părţile neprotejate ale corpului
16. Scăpări de abur supraincins şi în presiune în contact cu părţile neprotejate ale corpului
17. Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, pompei, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate
18. Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate
19. În cazul apariţiei defecţiunilor la sistemul de răcire, căderea izolaţiei
20. Aprinderea accidentală, explozia fluidelor din instalaţii din motive aleatorii
21. Acidul sulfuric din acumulatori în caz de avarie
D. FACTORII DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCĂ
1. Temperatura aerului ridicată vara, scăzută iarna
2. Curenţi de aer prezenţi în toate incintele mediului de lucru
3. Zgomotul produs de activităţile specifice.

4
L I S TA D E C O N S E C I N Ţ E P O S I B I L E ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC
ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
LOCALIZAREA CONSECINŢELOR
Organe de
Sistem osteoarticular
simţ

Aparat cardiovascular
Membru Membru

muscular Sistem
Aparat respirator
Ureche

Aparat digestiv
Cutie craniană

Sistem nervos
Cutie toracică

Coloana vertebrală
superior inferior

Aparat renal
Tegument
Abdomen
Nr. CONSECINŢE

Multiplă
Degete Palmă
Antebraţ Braţ

Gambă Coapsă
crt. POSIBILE

Ochi
Nas

Externă
Internă
Picior
D S D S
1.Plagă: - tăietură x x x x - - - - x x x x x x x x x x - x x x
- înţepătură x x x x - - - - x x x x x x x x x x - x x x
2.Contuzie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3.Entorsă - - - - - - - - - x x x x x x - - - - - - -
4.Strivire x x x - - - - - x x x x x x x x - x - x - x
5.Fractură x x - - - - - - x x x x x x x - - x - - - x
6.Arsură: - termică x x x x - - - - - x x x x x x x x x - x - x
- chimică - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.Amputaţie - - - - - - - - - x x x x x x x - - - - - x
8.Leziuni ale organelor interne - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - x x
9.Electrocutare - - - x x x - - - - - - - - - - - - - - - x
10.Asfixie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.Intoxicaţie - acută - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- cronică - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.Dermatoză - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - -
13.Pneumoconioză - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.Îmbolnăviri respiratorii cronice provocate de pulberi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
organice şi substanţe toxice iritante
15.Astm bronşic, rinită vasomotorie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5
LOCALIZAREA CONSECINŢELOR
Organe de
Sistem osteoarticular
simţ

Aparat cardiovascular
Membru Membru

muscular Sistem
Aparat respirator
Ureche

Aparat digestiv
Cutie craniană

Sistem nervos
Cutie toracică

Coloana vertebrală
superior inferior

Aparat renal
Tegument
Abdomen
Nr. CONSECINŢE

Multiplă
Degete Palmă
Antebraţ Braţ

Gambă Coapsă
crt. POSIBILE

Ochi
Nas

Externă
Internă
Picior
D S D S
16.Boli prin expunere la temperaturi înalte / scăzute - - - - - - - - - - - x x - x - - - - - - -
17.Hipoacuzie, surditate de percepţie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.Cecitate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.Tumori maligne, cancer profesional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20.Artroze cronice, periartrite, stiloidite, osteocondilite,
- - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - -
bursite, epicondilite, discopatii
21.Boala de vibraţii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.Tromboflebită - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.Laringite cronice, nodulii cântăreţilor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24.Astenopatie acomodativă, agravarea miopiei existente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25.Cataractă - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26.Conjuctivite şi keratoconjunctivite - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - -
27.Electrooftalmie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28.Boala de iradiere - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29.Îmbolnăviri datorate compresiunilor şi decompresiunilor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30.Boli infecţioase şi parazitare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.Nevroze de coordonare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32.Sindrom cerebroastenic şi tulburări de termoreglare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33.Afecţiuni psihice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34.Alte consecinţe

6
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
1. ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCĂ: Inginer mecanic 2. Administrator: PARK SUNGWHUN


INGINER MECANIC 3. Evaluator: RADU MARIN

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
A. FACTORI DE 1. ACŢIUNI 1. Introducerea autovehiculelor în standul de
RISC PROPRII GRESITE verificare a sistemului de frânare cu viteză ITM 45-180 4 1 2
EXECUTANTULUI 1. sau nedirijate.
1.1. Executare 2. Aşezarea lucrătorului în dreptul paletelor
ITM 45-180 3 1 2
defectuoasă de ventilatorului în timpul funcţionării motorului.
operaţii 3. Lipsa de planificare a probelor, încercărilor,
reviziilor, operaţii de mentenanţa în funcţie de DECES 7 2 3
vechimea instalaţiilor şi auxiliarelor
4. Cooperarea, informarea reciprocă
DECES 7 2 4
insuficientă şi neformalizată
5. Utilizarea greşită a echipamentelor ITM 45-180 3 1 2
6. Poziţia de lucru vicioasă, neergonomică ITM 3-45 2 1 1
7. Întrebuinţarea greşită a uneltelor şi
ITM 3-45 2 1 1
accesoriilor tăietoare, înţepătoare
8. Utilizare chibrituri, tigări aprinse etc.. in locuri
ITM 3-45 3 1 2
nepermise
9. Alimentarea sau oprirea alimentării cu DECES 7 1 3
energie (curent electric, fluide energetice
etc.) – intervenţii neautorizate la reţeaua de
alimentare.

7
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
1. ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCĂ: Inginer mecanic 2. Administrator: PARK SUNGWHUN


INGINER MECANIC 3. Evaluator: RADU MARIN

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
10. Asistenţa tehnică eronată în staţiile electrice,
INV. GR.II 5 3 2
la generatoare şi consumatori
11. Lansarea comenzilor cu întârziere DECES 7 2 4
12. Părăsirea postului de lucru fără a desemna
DECES 7 2 4
un înlocuitor – risc colectiv
1.3. Nesincronizări 13. Deplasarea pe căile de circulaţie întrerupte,
de operaţii cu obstacole sau stricate, în apropierea
DECES 7 2 4
golurilor nesemnalizate, neprotejate sau
insuficient protejate
14. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare, căi de circulaţie pe DECES 7 1 2
verticală, slab iluminate
15. Cădere de la înălţime prin păşire în gol,
DECES 7 1 3
dezechilibrare, alunecare
1.4. Efectuarea de 16. Lipsa de măsuri în situaţiile evenimentelor
operaţii minore DECES 7 1 3
neprevăzute prin 17. Omiterea operaţiilor care îi asigură
sarcina de muncă DECES 7 1 3
securitatea la postul de lucru
18. Nerespectarea/neefectuarea controlului DECES 7 2 3
medical periodic
8
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
1. ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCĂ: Inginer mecanic 2. Administrator: PARK SUNGWHUN


INGINER MECANIC 3. Evaluator: RADU MARIN

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
19. Neacţionarea /acţionarea greşită a butonului
de avarie DECES 7 1 3
B. FACTORI DE 1. CONŢINUTUL 20. Organizarea muncii şi procedurilor fără a ţine
RISC PROPRII NECORESPUNZĂ cont de elementele esenţiale ale sistemului
SARCINII DE TOR AL SARCINII de muncă, sarcinile conexe, atribuţiile
ITM 45-180 3 1 2
MUNCĂ DE MUNCĂ ÎN suplimentare, cumulul de funcţiuni, timpul de
RAPORT CU lucru, pauzele obligatorii, pauzele
CERINŢELE DE suplimentare, climatul social al muncii
SECURITATE 21. Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare
1.1. Operaţii, pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea
DECES 7 2 4
reguli, procedee măsurilor tehnice şi organizatorice
greşite immediate,
22. Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă
de personalul care nu respectă foile de
DECES 7 2 4
manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile
pentru instalaţiile deservite
1.2. Absenţa unor 23. Executarea operaţiilor succesive aplicând
operaţii parţial procesele tehnologice descrise în
INV.GR.III 4 2 3
cărţile tehnice şi instrucţiunile tehnice interne
de lucru

9
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
1. ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCĂ: Inginer mecanic 2. Administrator: PARK SUNGWHUN


INGINER MECANIC 3. Evaluator: RADU MARIN

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
24. Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate
atunci când trebuie să stabilească, să
impună şi să verifice executarea corectă a
DECES 7 2 4
tuturor operaţiilor legate de punerea în
funcţiune / exploatare / retragere din
funcţiune a echipamentelor de muncă
2. SARCINA 25. Poziţie de lucru şezând şi ortostatica la
SUB/SUPRADIME alegere
NSIONATĂ ÎN
RAPORT CU NEGLIJABIL 1 1 1
CAPACITATEA
EXECUTANTULUI
2.1. Solicitare fizică
2.2. Solicitare 26. Munca este concentrată şi solicitantă ITM 45-180 3 4 3
psihică neuropsihosenzorial, legată de atenţia
distributivă pe o zonă întinsă şi multiple
echipamente de muncă

10
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
1. ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCĂ: Inginer mecanic 2. Administrator: PARK SUNGWHUN


INGINER MECANIC 3. Evaluator: RADU MARIN

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
27. Munca este concentrată şi solicitantă
neuropsihosenzorial, stres cauzat de
ITM 45-180 3 3 3
responsabilitatea funcţiei şi riscurile colective
asociate
28. Situaţii contradictorii care generează fluctuaţii
neuropsihice, suprasolicitare ITM 45-180 3 3 3
neuropsihosenzorială
29. Solicitarea atenţiei şi funcţiilor psihice
ITM 45-180 3 1 2
corelative pe întreg program de lucru
C. FACTORI DE 1. FACTORI DE 30. Surprinderea prin pornirea accidentală a
RISC SPECIFICI RISC MECANIC echipamentelor tehnice de către ceilalţi
MIJLOACELOR DE 1.1. Mişcări participanţi la procesul de muncă, alte DECES 7 1 3
PRODUCŢIE periculoase persoane care pătrund autorizat sau nu în
spaţiul de lucru
31. Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor
din instalaţie care pot înregistra mişcări sau INV.GR.II 5 2 4
deplasări comandate automat
32. Accidente de circulaţie intra-şantier, loviri,
DECES 7 1 3
vătămare gravă
33. Instalaţii supraetajate, lucru pe verticală DECES 7 1 3

11
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
1. ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCĂ: Inginer mecanic 2. Administrator: PARK SUNGWHUN


INGINER MECANIC 3. Evaluator: RADU MARIN

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
34. Materiale de construcţii depozitate în stive
dezordonate sau în locuri nepermise, lovire, ITM 45-180 3 1 2
vătămare corporală pe durata activităţilor
35. Căderea maselor suspendate DECES 7 1 3
36. Organe de maşini în mişcare ITM 45-180 3 1 2
37. Curgeri de fluide ITM 45-180 4 1 3
38. Aşchii, părţi componente ale organelor de
maşini în mişcare, detaşate datorită uzurilor, DECES 7 1 3
fisurilor, vibraţiilor, şocurilor
39. Bucşi, tampoane îmbătrânite, uzate
determină vibraţii ale instalaţiilor/sistemelor/
ITM 3-45 2 2 2
echipamentelor de muncă mai mari decât
limitele calculate de către producător
40. Debranşări, străpungeri ale racordurilor,
ITM 3-45 2 2 2
tubulaturii de transport a fluidelor
1.2. Suprafeţe sau 41. Rostogolirea pieselor cilindrice neasigurate ITM 45-180 3 3 3
contururi împotriva deplasării necontrolate.
periculoase

12
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
1. ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCĂ: Inginer mecanic 2. Administrator: PARK SUNGWHUN


INGINER MECANIC 3. Evaluator: RADU MARIN

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
1.3. Recipienţi sub 42. Răsturnarea materialelor şi a pieselor. NESEMNIFIC
1 1 1
presiune ATIV
1.4. Vibraţii 43. Scăpări de păcură fierbinte la presetupe,
excesive ale vane, racorduri etc.
ITM 45-180 3 1 2
echipamentelor
tehnice
2. FACTORI DE 44. Scăpări de ulei supraincins în contact cu
ITM 45-180 3 3 3
RISC TERMIC părţile neprotejate ale corpului
2.1 Temperatura 45. Scăpări de abur supraincins şi în presiune în
ITM 45-180 3 3 3
ridicată a obiectelor contact cu părţile neprotejate ale corpului
sau suprafeţelor 46. Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/
echipamentelor de muncă, pompei,
ITM 45-180 3 3 3
aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor
neprotejate
47. Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/
echipamentelor de muncă, aparatelor ITM 45-180 3 3 3
ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate
48. În cazul apariţiei defecţiunilor la sistemul de ITM 45-180 3 3 3
răcire, căderea izolaţiei

13
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
1. ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCĂ: Inginer mecanic 2. Administrator: PARK SUNGWHUN


INGINER MECANIC 3. Evaluator: RADU MARIN

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
49. Aprinderea accidentală, explozia fluidelor din
ITM 45-180 3 3 3
instalaţii din motive aleatorii
50. Acidul sulfuric din acumulatori în caz de
DECES 7 1 3
avarie
D. FACTORII DE 1. FACTORI DE 51. Temperatura aerului ridicată vara, scăzută ITM 3-45 2 1 1
RISC SPECIFICI RISC FIZIC iarna
MEDIULUI DE 52. Curenţi de aer prezenţi în toate incintele
MUNCĂ ITM 3-45 3 1 2
mediului de lucru
53. Zgomotul produs de activităţile specifice. NESEMNIFIC
1 1 1
ATIV

14
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

75

r  R i i
8  ( 4  4)  25  (3  3)  14  (2  2)  6  (1 1) 415
N rg  i 1
   3,16
75
8  4  25  3  14  2  6  1 131
r i 1
i

Nivelul de securitate

N S  8 – 3,16  4,84

15
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

LOCUL DE MUNCĂ: : Inginer Electromecanic


NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,16

16
17
18
LEGENDǍ
F1. Introducerea autovehiculelor în standul de verificare a sistemului de frânare cu viteză sau nedirijate.
F2. Aşezarea lucrătorului în dreptul paletelor ventilatorului în timpul funcţionării motorului.
F3. Lipsa de planificare a probelor, încercărilor, reviziilor, operaţii de mentenanţa în funcţie de vechimea instalaţiilor şi auxiliarelor, a circuitelor
energetice (fluide şi energie electrică)
F4. Cooperarea, informarea reciprocă insuficientă şi neformalizată
F5. Utilizarea greşită a echipamentelor
F6. Poziţia de lucru vicioasă, neergonomică
F7. Întrebuinţarea greşită a uneltelor şi accesoriilor de tăietoare, înţepătoare,
F8. Utilizare chibrituri, tigări aprinse etc.. in locuri nepermise
F9. Alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice etc.) – intervenţii neautorizate la reţeaua de alimentare
F10. Asistenţa tehnică eronată în staţiile electrice, la generatoare şi consumatori
F11. Lansarea comenzilor cu întârziere
F12. Părăsirea postului de lucru fără a desemna un înlocuitor – risc colectiv
F13. Deplasarea pe căile de circulaţie întrerupte, cu obstacole sau stricate, în apropierea golurilor nesemnalizate, neprotejate sau insuficient
protejate
F14. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare, căi de circulaţie pe verticală, slab iluminate
F15. Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare
F16. Lipsa de măsuri în situaţiile evenimentelor minore
F17. Omiterea operaţiilor care îi asigură securitatea la postul de lucru
F18. Nerespectarea/neefectuarea controlului medical periodic
F19. Neacţionarea /acţionarea greşită a butonului de avarie
F20. Organizarea muncii şi procedurilor fără a ţine cont de elementele esenţiale ale sistemului de muncă, sarcinile conexe, atribuţiile suplimentare,
cumulul de funcţiuni, timpul de lucru, pauzele obligatorii, pauzele suplimentare, climatul social al muncii
F21. Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea măsurilor tehnice şi organizatorice immediate
F22. Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă de personalul care nu respectă foile de manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile pentru
instalaţiile deservite
F23. Executarea operaţiilor succesive aplicând parţial procesele tehnologice descrise în cărţile tehnice şi instrucţiunile tehnice interne de lucru
F24. Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate atunci când trebuie să stabilească, să impună şi să verifice executarea corectă a tuturor operaţiilor
legate de punerea în funcţiune / exploatare / retragere din funcţiune a echipamentelor de muncă

19
F25. Poziţie de lucru verticală
F26. Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, legată de atenţia distributivă pe o zonă întinsă şi multiple echipamente de muncă
F27. Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, stres cauzat de responsabilitatea funcţiei şi riscurile colective asociate
F28. Situaţii contradictorii care generează fluctuaţii neuropsihice, suprasolicitare neuropsihosenzorială
F29. Solicitarea atenţiei şi funcţiilor psihice corelative pe întreg program de lucru
F30. Surprinderea prin pornirea accidentală a echipamentelor tehnice de către ceilalţi participanţi la procesul de muncă, alte persoane care pătrund
autorizat sau nu în spaţiul de lucru
F31. Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor din instalaţie care pot înregistra mişcări sau deplasări comandate automat
F32. Accidente de circulaţie intra-şantier, loviri, vătămare gravă
F33. Instalaţii supraetajate, lucru pe verticală
F34. Materiale de construcţii depozitate în stive dezordonate sau în locuri nepermise, lovire, vătămare corporală pe durata activităţilor
F35. Căderea maselor suspendate
F36. Organe de maşini în mişcare
F37. Curgeri de fluide
F38. Aşchii, părţi componente ale organelor de maşini în mişcare, detaşate datorită uzurilor, fisurilor, vibraţiilor, şocurilor
F39. Bucşi, tampoane îmbătrânite, uzate determină vibraţii ale instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă mai mari decât limitele calculate de
către producător
F40. Debranşări, străpungeri ale racordurilor, tubulaturii de transport a fluidelor
F41. Rostogolirea pieselor cilindrice neasigurate împotriva deplasării necontrolate
F42. Răsturnarea materialelor şi a pieselor.
F43. Scăpări de păcură fierbinte la presetupe, vane, racorduri etc.
F44. Scăpări de ulei supraincins în contact cu părţile neprotejate ale corpului
F45. Scăpări de abur supraincins şi în presiune în contact cu părţile neprotejate ale corpului
F46. Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, pompei, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate
F47. Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate
F48. În cazul apariţiei defecţiunilor la sistemul de răcire, căderea izolaţiei
F49. Aprinderea accidentală, explozia fluidelor din instalaţii din motive aleatorii
F50. Acidul sulfuric din acumulatori în caz de avarie
F51. Temperatura aerului ridicată vara, scăzută iarna
F52. Curenţi de aer prezenţi în toate incintele mediului de lucru
F53. Zgomotul produs de activităţile specifice.

20
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII
LOCULUI DE MUNCĂ: : Inginer mecanic

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat conform metodei avizate are valoarea 3,16 situându-se sub
limita de acceptabilitate (3,5), în categoria riscurilor mici.
S-au identificat un număr de 53 factori de risc dintre care: 8 factori au nivel parţial de risc peste limita de acceptabilitate de 3,5 şi 45 factori au
niveluri parţiale de risc sub limita de acceptabilitate. Factorii pentru care trebuie luate măsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor sunt ( nivel de
risc 4 ):
 F4 Cooperarea, informarea reciprocă insuficientă şi neformalizată
 F11 Lansarea comenzilor cu întârziere
 F12 Părăsirea postului de lucru fără a desemna un înlocuitor – risc colectiv
 F13 Deplasarea prin vecinătatea structurilor de construcţie instabile, în curs de demolare
 F21 Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea măsurilor tehnice şi organizatorice immediate,
 F22 Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă de personalul care nu respectă foile de manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile pentru
instalaţiile deservite
 F24 Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate atunci când trebuie să stabilească, să impună şi să verifice executarea corectă a tuturor
operaţiilor legate de punerea în funcţiune / exploatare / retragere din funcţiune a echipamentelor de muncă
 F31 Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor din instalaţie care pot înregistra mişcări sau deplasări comandate automat

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare măsurile prezentate în "Fişa de măsuri propuse".
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează :

Tabelul de ponderi a FR pe componente în sistemul de muncă


EXECUTANT 41,33 %
SARCINA DE MUNCĂ 13,33 %
MIJLOACE DE PRODUCŢIE 34,67 %
MEDIUL DE MUNCĂ 10,67 %
Total FR Evaluaţi 53

21
Ponderea Factorilor de risc aparţinând executantului în total factori de risc 30 %
Număr de Factori de risc cu consecinţe ireversibile 8
Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în totalul Factorilor de Risc 7%
Număr factori de risc cu consecinţa maximă previzibilă în subtotal factori de risc
4
proprii executantului
Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în factorii de risc proprii
9%
executantului

Erorile executantului au, în cea mai mare parte, consecinţe ireversibile – deces.

FACTORII DE RISC CE POT AVEA CONSECINŢELE MAXIME PREVIZIBILE - DECES, REPREZINTĂ 7 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE
RISC şi 9 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI.
ACEŞTI FACTORI DE RISC VOR FI ANALIZAŢI PERMANENT DE ANGAJATOR, SCOPUL MĂSURILOR PE CARE LE VA DISPUNE FIIND
ACELA DE ELIMINARE A LOR.

Evenimentele de muncă datorate materializării acestor riscuri au în cea mai mare parte consecinţe ireversibile asupra executantului, ceea ce impune
o atenţie sporită implementării măsurilor care conduc la eliminarea sau diminuarea lor.

22
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCĂ: : Inginer mecanic
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,16

13,33%
34,67%
10,67%
Mijloace de productie
Executant
Mediul de munca
Sarcina de munca

41,33%

23
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
LOCUL DE MUNCǍ : Inginer mecanic

FACTORII DE RISC NIVEL MĂSURILE PROPUSE


Simbol
identificaţi şi evaluaţi la locul de muncă PARTIAL pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de muncă
factor
DE RISC TEHNICE ORGANIZATORICE
F4 Cooperarea, informarea reciprocă insuficientă - Se vor asigura mijloace de - Lucrătorii vor fi instruiţi ca să utilizeze
şi neformalizată comunicaţii fără fir, independente faţă staţiile de emisie-recepţie;
de telefonie (sisteme radio, frecvenţă - Se va ţine o evidenţă a predării-primirii
dedicată) suficiente pentru a cuprinde staţiilor şi terminalelor în perfectă stare de
4 aria PRODUCŢIE, emiţând un semnal funcţionare;
bun sau foarte bun - Se va lua masura verificării în teren şi
inopinat a respectării de către lucrători a
indicaţiilor celorlalţi participanţi la procesul
de muncă
F11 Lansarea comenzilor cu întârziere - - Conştientizarea obligaţiei lucrătorului în
caz de pericol grav şi iminent prin instruiri
4 de SSM şi SU;
- Efectuarea de demonstraţii şi exerciţii
inclusiv inopinate
F12 Părăsirea postului de lucru fără a desemna un - - Dacă nu are expres sarcina de muncă,
înlocuitor – risc colectiv calificarea necesară, instruirea şi
experienţa necesară manevrelor,
lucrătorul acţionează pe proprie
4 răspundere
- Acţiunile lucrătorului desemnat în
pentru SSM sunt în materia supravegherii,
instruirii, monitorizării, etc lucrătorilor care
execută operaţii
F13 Deplasarea prin vecinătatea structurilor de 4 - Se vor face reparaţii şi consolidări - Angajatorul va previziona în bugetele
construcţie instabile, în curs de demolare corespunzatoare ale construcţiilor sale de investiţii asigurarea condiţiilor de
care adăpostesc instalaţiile muncă sigure
24
FACTORII DE RISC NIVEL MĂSURILE PROPUSE
Simbol
identificaţi şi evaluaţi la locul de muncă PARTIAL pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de muncă
factor
DE RISC TEHNICE ORGANIZATORICE
- Se va întocmi planul de investiţii /
cheltuieli avându-se în vedere respectarea
normelor în construcţii şi cerinţelor de
securitatea a muncii lucrătorilor
F21 Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare - Pregătirea interventiei în caz de avarii
pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea trebuie să se refere cel puţin la:
măsurilor tehnice şi organizatorice immediate - Siguranţa lucrătorilor
- Ordinea operaţiilor pentru
eliberarea zonei de lucru
- Tehnologia şi procedeele folosite
4 - Verificarea punerii în stare de
siguranţă a instalaţiilor, EM, etc
- Programul de repunere în funcţiune
- Seful ierarhic supervizează toate
operaţiunile de mai sus, împreună cu
serviciul intern SSM şi conducatorii direcţi
ai locurilor de muncă
F22 Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă - - Revizuirea şi în caz de nevoie
de personalul care nu respectă foile de reeditarea foilor de manevră;
manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile - Diseminarea lor catre toţi cei care
pentru instalaţiile deservite urmează să le aplice;
4 - Instruirea într-un termen scurt de la
data diseminării;
- Verificarea extrem de severă a insuşirii
manevrelor;
- Testare teoretică şi practică
F24 Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate 4 - Asigurarea bazei materiale şi - Testarea aptitudinala şi de
atunci când trebuie să stabilească, să impună tehnologice pentru orice intervenţie, personalitate a lucrătorilor;
şi să verifice executarea corectă a tuturor reparaţie, imbunătăţire tehnologică - Supracontrol periodic din partea şefilor
operaţiilor legate de punerea în funcţiune / ierarhici
25
FACTORII DE RISC NIVEL MĂSURILE PROPUSE
Simbol
identificaţi şi evaluaţi la locul de muncă PARTIAL pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de muncă
factor
DE RISC TEHNICE ORGANIZATORICE
exploatare / retragere din funcţiune a
echipamentelor de muncă
F31 Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor din - Nu se admite functionarea - EIP se va achiziţiona numai cu
instalaţie care pot înregistra mişcări sau echipamentelor de munca ale caror certificat de conformitate CE şi pentru EIP
deplasări comandate automat dispozitive fizice de protectie sunt speciale certificatul de încercări la zi;
indepartate, stricate sau ineficiente; - În cadrul fiecărui departament /
- Se va urmari ca echipamentele de compartiment / sector de activitate vor fi
munca sa se opreasca automat atunci numiţi responsabili cu verificarea
4 cand un dispozitiv de protecţie este inventarului dispozitivelor de protecţie
indepartat ataşate fiecărui sistem şi cu starea
- Echipamentele individuale de acestora;
protecţie adecvate locului de muncă, - Se va organiza comunicarea eficientă
vor fi ajustate pe corp şi se vor purta cu mentenanţa prin CLM
încheiate la toţi nasturii, mai putin cel
de la gât care poate fi deschis

ADMINISTRATOR: PARK SUNGWHU


EVALUATOR: RADU MARIN

26