Sunteți pe pagina 1din 15

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE -

Măsuri Persoana care


Nr Loc de muncă/ post Măsuri Măsuri de Acţiuni în scopul Termen de Obser-
Riscuri evaluate Măsuri tehnice igienico- răspunde de
Crt de lucru organizatorice altă natură realizării măsurii realizare vaţii
sanitare realizarea măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.Lovire de către alte Respecatre traseu de -prelucrarea permanent Administrator
mijloace de transport la deplasare si regulile de istructiunilor de
deplasarea pedestrǎ circulatie lucru -IPSSM-
(deplasarea la/de la referitor la
locul de munca); aceste operatii
cu ocazia
instructajului
permanent si ori
de cate ori este
necesar

1
2. Contactul cu Acordare EIP -prelucrarea
suprafete înţepătoare istructiunilor de
sau tăioase (in timpul lucru -IPSSM-
operatiunilor de referitor la
CAMERISTA manipulare, mutare, aceste operatii
curatare, ridicare a cu ocazia
obiectelor, strangerii instructajului
diverselor deseuri, etc) permanent si ori
de cate ori este Administrator
permanent
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

3. Deplasari sub efectul -prelucrarea permanent Administrator


gravitatiei (cadere istructiunilor de
libera, alunecare, etc.) lucru -IPSSM-
referitor la
aceste operatii
cu ocazia
instructajului
permanent si ori
de cate ori este
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

2
4.Proiectarea de corpuri
sau particule -prelucrarea -dotarea cu -instruirea
- istructiunilor de mat, permanent
improscar lucru -IPSSM- igienico- a privind
ea, referitor la sanitare acordarea
aceste operatii -dotarea cu primului
cu ocazia unguente ajutor
instructajului de
permanent si ori protectie
de cate ori este
Administrator
necesar permanent
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

5. Electrocutare prin prelucrarea permanent Administrator


atingere directǎ şi istructiunilor de
indirectǎ (conductori lucru -IPSSM-
neizolati sau cu izolatia referitor la
imbatranita si/sau aceste operatii
umeda, prize defecte, cu ocazia
cabluri dezizolate, instructajului
aparatură necarcasată permanent si ori
etc); de cate ori este
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

3
6. Temperatura ridicata prelucrarea
a obiectelor sau istructiunilor de
suprafetelor - contactul lucru -IPSSM-
cu anumite portiuni referitor la
prin care circula agent aceste operatii
termic de incalzire, apa cu ocazia
fierbinte-pt. spalare, instructajului
etc) permanent si ori
de cate ori este Administrator
permanent
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

7. Temperatura prelucrarea permanent Administrator


coborata a obiectelor istructiunilor de
sau suprafetelor - (in lucru -IPSSM-
timpul anotimpului referitor la
rece-operatiuni care se aceste operatii
desfasoara in aer liber, cu ocazia
sau contactul mainilor instructajului
cu apa rece, cu parti permanent si ori
metalice reci, etc de cate ori este
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

4
8. Substante chimice- . prelucrarea
contactul epidermei cu istructiunilor de
agenti chimici folositi lucru -IPSSM-
in spalare, curatire, referitor la
dezinfectare etc aceste operatii
cu ocazia
instructajului
permanent si ori
de cate ori este Administrator
permanent
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

9. Expunere la agenti prelucrarea


sensibilizanti ai istructiunilor de
aparatului respirator lucru -IPSSM-
referitor la
aceste operatii
cu ocazia
instructajului
permanent si ori
de cate ori este Administrator
permanent
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

5
10. Lucrul in mediu cu -Respectarea
temperatura si cu strictete a
umiditate relativ instructiunilor
ridicata a aerului; proprii cu
privire la
exploatarea
echipamentelor
electrice si
controlul
conditiilor de
electrosecuritat
e;
-Urmarirea si
interzicerea
lucratorilor de a
executa
reparatii la
aparate , utilaje
sau instalatii
electrice;
-Controlul
asupra modului
în care se
respectă
Administrator
prescripţiile de permanent
securitate,
ordinea şi
disciplina
tehnologică
-Instituirea
programelor de
verificari
permanente a
echipamentelor
tehnice,
respectandu-se
prevederile
H.G. nr. 1146 /
2006 ;
-Consemnarea
observatiilor de
6
13. Contactul cu prelucrarea
bacterii. istructiunilor de
microorganisme, lucru -IPSSM-
virusuri (in timpul referitor la
activitatii de colectare a aceste operatii
deseurilor si a resturilor cu ocazia
menajere, efectuarea instructajului
curateniei la grupurile permanent si ori
sanitare, etc) de cate ori este Administrator
permanent
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

14.Suprasolicitare Instruire permanent Administrator


fizică (osteo-musculo- permanenta
articulara) -
Pozitionari, fixari
gresite - rasturnarea
scaunului care nu a fost
bine pozitionat
(efectuarea curateniei
la mica inaltime-
geamuri, plafoane,
pereti, etc)

7
15. Agresiuni verbale si prelucrarea
fizice din partea istructiunilor de
clientilor; lucru -IPSSM-
referitor la
aceste operatii
cu ocazia
instructajului
permanent si ori
de cate ori este
necesar Administrator
permanent
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie
Control medical
permanent

16. Ritm de muncǎ prelucrarea permanent Administrator


mare, operaţii istructiunilor de
repetitive de ciclu lucru -IPSSM-
scurt sau extrem referitor la
de complex, aceste operatii
monotonia cu ocazia
sarcinilor de instructajului
munca; permanent si ori
de cate ori este
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie
Control medical
permanent

8
17. Efectuarea prelucrarea
defectuoasa de operatii istructiunilor de
sub influenta bauturilor lucru -IPSSM-
alcoolice , a unor referitor la
medicamente sau intr- aceste operatii
un stadiu avansat de cu ocazia
oboseala; instructajului
permanent si ori
de cate ori este
Administrator
necesar permanent
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie
control medical
permanent
18.Efectuarea de Marcarea încăperilor de prelucrarea permanent Administrator
operatii neprevazute depozitare prin tăbliţe istructiunilor de
prin sarcina de munca indicatoare de securite; lucru -IPSSM-
– interventia la referitor la
echipamentele tehnice aceste operatii
din dotare in timpul cu ocazia
functionarii acestora instructajului
sau in cazul defectarii permanent si ori
lor; de cate ori este
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie
Control medical
permanent

9
19.Cădere de pe scări, prelucrarea
prin păşire în gol, istructiunilor de
alunecare, împiedicare lucru -IPSSM-
sau referitor la
dezechilibrare aceste operatii
cu ocazia
instructajului
permanent si ori
de cate ori este Administrator
permanent
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

20. Cădere la acelaşi prelucrarea permanent Administrator


nivel prin alunecare, istructiunilor de
împiedicare, lucru -IPSSM-
dezechilibrare; referitor la
aceste operatii
cu ocazia
instructajului
permanent si ori
de cate ori este
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

10
21.Neutilizarea În halele de reparare a prelucrarea permanent Administrator
echipamentului autovehiculelor se vor istructiunilor de
individual de protectie, monta plăci avertizoare şi lucru -IPSSM-
sterilizarea insuficienta afişe sugestive pe teme de referitor la
a ustensilelor sau a protecţie a muncii, aceste operatii
mainilor; referitoare la activitatea cu ocazia
efectiv presta instructajului
permanent si ori
de cate ori este
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

11
22.Neutilizarea Dotarea lucratorilor cu prelucrarea permanent Administrator
dispozitivelor de echipamentul individual istructiunilor de
protectie la de protectie lucru -IPSSM-
echipamentele de lucru corespunzator activitatii referitor la
ce urmeaza a fi aceste operatii
desfasurata cu ocazia
-Sterilizarea instructajului
corespunzatoare a permanent si ori
ustensilelor si a mainilor de cate ori este
-Igienizarea necesar
corespunzatoare a -dotarea si
spatiului de lucru purtarea
-Iinstruirea lucratorilor obligatorie a
privind consecintele EIP-in mod
nerespectarii restrictiilor special
de securitate- personalul de
neutilizarea sau executie
utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de
protectie, etc Control medical
-Verificarea de catre seful permanent
ierarhic a purtarii EIP din
dotare de catre salariatii
din subordine.

12
23. Relaţii primare prelucrarea
necorespunzătoare istructiunilor de
(relaţii neprincipiale cu lucru -IPSSM-
colegii, stări tensionate, referitor la
agresiuni verbale sau aceste operatii
fizice , deficienţe în cu ocazia
sistemul de instructajului
comunicare) permanent si ori
de cate ori este Administrator
permanent
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

24. Lipsa satisfactiei in prelucrarea permanent Administrator


munca istructiunilor de
lucru -IPSSM-
referitor la
aceste operatii
cu ocazia
instructajului
permanent si ori
de cate ori este
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

13
25.Nerespectarea prelucrarea
disciplinei la locul de istructiunilor de
munca prin prezentarea lucru -IPSSM-
la serviciu obosit sau in referitor la
stare de ebrietate, aceste operatii
consumul de alcool in cu ocazia
timpul programului. instructajului
permanent si ori
de cate ori este Administrator
permanent
necesar
-dotarea si
purtarea
obligatorie a
EIP-in mod
special
personalul de
executie

Buget alocat: 500 lei

Avizat , APROBAT

14
15