Sunteți pe pagina 1din 9

DATA: 02.04.

2019

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Şcoala Primară „Carol I”, Iași

CLASA a IV-a C

MENTOR: Prof. înv. primar Raluca Iarovoi

PROPUNĂTOR: Ruxandari Ioana (căs. Gavrilă)

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplina: MATEMATICĂ

Unitatea de învățare: Elemente intuitive de geometrie

Subiectul: Figuri geometrice plane

Tipul lecţiei: de sistematizare, consolidare, fixare a cunoştinţelor

Scopul: sistematizarea și consolidarea cunoștințelor despre figurile geometrice plane

Obiective operaţionale:

O1 – să denumească elementele de geometrie studiate;

O2 – să precizeze corect figurile geometrice, observând formele arătate de propunătoare;


O3 – să construiască corect figurile geometrice, folosind instrumentele indicate (rigla, echerul);

O4 – să rezolve probleme cu conţinut geometric.

O5 – să aplice practic elementele de geometrie studiate pentru a calcula perimetrul clasei.

Strategia didactică

b) metode şi procedee: conversaţia, explicația, expunerea, exerciţiul, algoritmizarea;

c) mijloace didactice: tablă, markere, forme geometrice cartonate, fișe de lucru, ruletă ;

d) forme de organizare: frontală, individuală,

Resurse:

B) Temporale: ~ durata lecţiei: 50 minute;

C) Umane: colectiv 43 elevi

D) Bibliografice:

 Berechet, Daniela, ,, MATEMATICĂ – modalități de lucru diferențiat, Editura Paralela 45, Piteşti, 2014
 Neagu, Mihaela & Mocanu, Mioara – „Metodica predarii matematicii in ciclul primar”, Editura Polirom, Iasi, 2007.
 Pârâială, Cristian, Pârâială Dumitru - ,,Matematică- auxiliar al manualelor” , Ed. Euristica, Iași
DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ A LECŢIEI

Nr
. ETAPELE Ob STRATEGIA DIDACTICĂ
CONŢINUTUL INTRUCTIV-EDUCATIV EVALUARE
Cr LECȚIEI Op
Metode şi Mijloace de Mod de
t.
procedee învăţământ organizare
Pregătesc materialele ce urmeaza a fi folosite în cadrul
Moment lecției,apoi stabilesc ordinea și liniștea în clasă.
1 organizatoric
1’

Voi verifica tema cantitativ si calitativ, iar în cazul


Verificarea exercițiilor nerezolvate sau rezolvate greșit, vom discuta Conversația Frontal
2
temei apoi, le vom efectua la tablă.

Captarea atenţiei elevilor o voi realiza recitând o


poezie şi desenând ceea ce indică poezia :

Dintr-un cerc mai mic


Fac capul unui pitic. Tablă
Expunerea
Din triunghi îi fac coif,
Captarea Frontal
3 Şi îl decorez frumos. Demonstrația Markere de
atenţiei Fac un dreptunghi mai mare, culori
Gata corpul, ca oricare. Exercițiul diferite
Braţe şi picioare două,
Din dreptunghiuri,câte două.
Două cerculeţe ,mâini,
Din triunghiuri papucei,
Să poată alerga cu ei .
Astăzi vom fixa, consolida ceea ce ați învățat despre
Anunțarea figurile geometrice plane. Pe parcursul lecției veți
scopului și a recunoaște și veti denumi figuri geometrice din mediul
obiectivelor ambiant, veți folosi noţiuni de geometrie: linii, laturi ,
4 Expunerea Frontal
lecţiei unghiuri și intrumente adecvate pentru a constui figuri
geometrice, apoi, vom rezolva probleme cu conținut
geometric

Evaluez capacitatea elevilor


de a enumera elementele de
 Ce tipuri de drepte cunoașteti? Dar unghiuri?
geometrie studiate
O1 Voi exemplifica la tablă.
 Ce poligoane ați studiat pana acum? După Evaluez capacitatea elevilor
enumerarea fiecarei figuri, un elev va veni si va selecta de a identifica forma
O2 din mulțimea poligoanelor pe aceea despre care se geometrică enumerând
Reactualizarea vorbește și va puncta elementele caracteristice. Conversația Figuri elementele caracteristice
și  Îmi puteti da exemple de figuri geometrice plane geometrice
5 întalnite în sala de clasă? Explicaţia din carton Frontal
sistematizarea
cunoștințelor  Ce reprezintă perimetrul unui poligon? Exercițiul
 Pliez o foaie. Ce reprezintă linia format prin
pliere? (axă de simetrie)
 Voi expune la tablă, pe o coala A0 un rebus, iar
elevilor îl voi oferi format A4 (Anexa 1). Împreună
vom completa acest rebus, punctând astfel, alte
elemente de teorie.
Evaluez capacitatea elevilor
de desena corect poligoanele
folosind intrumentele
indicate.
Obţinerea O3 Valorificând fișa de lucru (Anexa 2) vom rezolva, la
6 tablă și pe fișă, exerciții și probleme cu conținut Exerciţiul Fișă de Individual Evaluez capacitatea elevilor
performanţei O4 geometric lucru, riglă, de a rezolva exerciții și
echer problem cu conținut
geometric.

Capacitatea elevilor de a a
Asigurarea Folosind ruleta, doi elevii vor masura lungimea și
Ruletă, pune în practică cunoștintele
7 retentiei si a O5 lățimea clasei. Ceilalți au ca sarcină să afle perimetrul și Algoritmizarea Individual
creion, foaie de geometrie pentru
transferului 3’ aria încăperii.
rezolvarea sarcinii de lucru.

Se fac aprecieri asupra activităţii elevilor,iar tema


Încheierea
pentru acasă o constituie exercițile ce nu au fost Frontal
activităţii 1’
efectuate de pe fișa de lucru.
ANEXA 1

1. Unghiurile de la orice dreptunghi;


2. Orice patrulater care are laturile opuse paralele;
3. La pătrat laturile sunt de lungimi ;
4. Drepata ce împarte figura în două părți la fel de mari, care prin suprapunere coincide,
este axa de simetrie
5. Paralelogramul cu un unghi drept
6. Paralelogramul cu două laturi consecutive de lungimi egale;
7. Dreptunghiul cu două laturi consecutive de lungimi egale sau rombul cu un unghi drept;
8. Poligonul cu trei laturi
9. Patrulaterul cu două laturi paralele și două neparalele.
ANEXA 2

1. Construiește, folosind rigla:


a.un triunghi cu toate laturile de aceeași lungime; b. un dreptunghi cu laturile de 6cm și 3
cm.

2. Calculează perimetrul figurilor de mai jos:

a) b) c) d)
27 27 17 17
96 28

96 32 18 17 17

P= P= P= P=

3. O grădină în formă de dreptunghi are perimetrul de 674 m, iar lățimea este de 130
m. află lungimea acestui dreptunghi.

4. Perimetrul unui pătrat măsoară 84 m. Perimetrul altui pătrat, care are latura de 3
ori mai mare va fi de ………..m.
5. Un tablou dreptunghiular, având dimensiunile de 16 cm și 12 cm este lipit pe un
carton tot de formă dreptunghiulară, care îl depășește pe toate părțile cu câte 5 cm.
Află perimetrul cartonului.

6. Un dreptunghi are lățimea de 4 cm și lungimea de 9 ori mai mare.


Câți centimetri ar avea latura unui pătrat care are același perimetru cu
dreptunghiul?

7. Laturile unui triunghi ABC sunt exprimate prin numere consecutivepare. Dacă pe
latura cu cea mai mare lungime adăugăm un triunghi dentic cu cel inițial, obținem un
dreptunghi cu perimetrul de 28 cm.
Află perimetrul triunghiului ABC.