Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea Şcolară :Şcoala Gimnazială Nr.

1 Prăjeni Avizat:
Profesor : ………………..……………………………. Director / Responsabil comisie metodică,
Disciplina: GEOGRAFIE
Aria curriculară: Om şi societate
Clasa: a V-a ...........
Număr de ore: 1 oră săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (an şcolar 2016-2017)


GEOGRAFIE GENERALĂ – elemente introductive

► Planificare întocmită în conformitate cu Programa şcolară pentru clasa a V- a aprobată prin OMECI nr. 5097/09.09.2009 şi cu ordinal MECS nr. 4496 /13.07.2015
privind structura anului şcolar 2015-2016

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Observaţii/


învăţare ore mâna Evaluare
SEMESTRUL I (14 septembrie 2015 – 29 ianuarie 2016)

1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Recapitulare 1 1 Evaluare


1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de 14 – 18 iniţială
bază sept.2015
1. Pământul ca 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul
planetă geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca 4 2–5 Luni,
 Pământul – corp 5 octombrie -
întreg cosmic (21 sept.-
16 oct. Ziua
( 4 ore) 3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese  Reprezentarea internațională a
2–5 2015)
observabile suprafeţei Pământului educației
(19.09.-14.10. 2016) 3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul  Harta geografică (manifestări
orizontului local şi al planetei specifice)
 Globul geografic şi
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca planiglobul
întreg şi ale orizontului local  Reprezentarea Evaluare
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale orizontului local orală
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările
cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite

1
criterii de clasificare: cantitative, calitative şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect)

2. Relieful 1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Relieful –


Pământului 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de caracteristici generale 5 6 – 10 Probă scrisă
bază  Forme majore ale (10) (19 oct. – de evaluare
( 5 ore) 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în reliefului terestru 20 nov.
6 – 10 contexte noi 2015)
 Bazine oceanice şi
(17.10-18.11. 2016) 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul continente
geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca  Ţărmurile: golfuri,
întreg insule şi peninsule
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese  Relieful major al
observabile continentelor
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul  Relieful orizontului
orizontului local şi al planetei local
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca
 Reprezentarea
întreg şi ale orizontului local
elementelor reliefului
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din
din orizontul local
domeniul ştiinţelor naturii
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice
reprezentate pe un suport cartografic
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările
cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
criterii de clasificare: cantitative, calitative şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect)
7.9. Reprezentarea prin desen schematic a elementelor şi fenomenelor
2
învăţate
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Atmosfera
3. Atmosfera 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de  Temperatura aerului 4 11 – 14
bază şi precipitaţiile (8) Luni, 30
( 4 ore) 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în  Presiunea aerului şi (23 nov. – noiembrie
18 dec. -Sf.Andrei
11 – 14 contexte noi vânturile
2015) (zi liberă)
(21.11-16.12. 2016) 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul  Zonele climatice ale
geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca globului Marți, 1
întreg  Fenomene climatice decembrie –
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese Ziua Naţională
deosebite a României
observabile  Vremea şi clima (zi liberă)
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi
orizontului local şi al planetei apropiat
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca Probă scrisă
întreg şi ale orizontului local de evaluare
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din
domeniul ştiinţelor naturii
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările
cartografice specific
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză,
interpretare)
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din
alte surse
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din
orizontul local sau îndepărtat
Vacanţa de iarnă (19 decembrie 2015 – 3 ianuarie 2016)
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
4. Hidrosfera 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Hidrosfera – 4 15 – 18 Probă scrisă
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în caracteristici (8) de evaluare
( 4 ore) contexte noi generale (4 -29 ian.
2016)
3
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul  Oceanele şi mările
15 – 18 geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca  Bazinul Mării
(19.12.2016- întreg Mediterane
20.01..2017) 3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese  Râuri şi lacuri
observabile  Gheţarii
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul  Elemente de
orizontului local şi al planetei hidrografie a
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg orizontului local
şi ale orizontului local
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din
domeniul ştiinţelor naturii
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările
cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date
accesibile prin internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză,
interpretare)
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din
alte surse
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după
caracteristicile geografice
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul
local sau îndepărtat
Vacanţă intersemestrială (30 ianuarie – 7 februarie 2016)
SEMESTRUL al II-lea (8 februarie - 17 iunie 2016)
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
5. Biosfera şi 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de  Biosfera – 5 19 – 23
pedosfera bază caracteristici generale (10) (8 febr. – Probă scrisă
( 5 ore / 10 ore ) 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în  Factorii care 11 martie de evaluare
2016)
4
contexte noi influenţează
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul răspândirea
19 – 23 geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca vieţuitoarelor
(8 febr. – întreg  Domeniile de viaţă
11 martie 2016) 3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese ale Terrei
observabile  Repartiţia geografică
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul a vieţuitoarelor: zona
orizontului local şi al planetei caldă, zona
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca temperată, zona rece
întreg şi ale orizontului local  Conservarea biosferei
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din  Vegetaţia şi animalele
domeniul ştiinţelor naturii din orizontul local şi
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările apropiat
cartografice specifice  Solul – caracteristici
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date generale
accesibile prin internet  Răspândirea pe Glob
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic pentru om şi societate a principalelor soluri
6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii
cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză,
interpretare)
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din
alte surse
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după
caracteristicile geografice
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct
sau indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din
orizontul local sau îndepărtat
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
6. Geografia 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de  Numărul locuitorilor 5 24 – 28
populaţiei şi bază şi răspândirea (10) (14 martie Probă scrisă
aşezărilor 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici populaţiei pe Terra – 15 de evaluare
omeneşti 2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor geografici în limbi străine  Dinamica populaţiei aprilie
( 5 ore / 10 ore ) 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul 2016)
5
geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca  Mobilitatea
întreg populaţiei pe Terra
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese  Aşezări umane-
observabile caracteristici generale
24 – 28 3.6. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar  Viaţa în aşezările
(14 martie – 15 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice umane
aprilie 2016) reprezentate pe un suport cartografic  Aşezări rurale şi
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale urbane
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple  Mari aglomeraţii
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date urbane
accesibile prin internet
6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii
cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.3. Identificarea reperelor observabile de timp
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după
caracteristicile geografice
Programul Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 29
Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei şi (18-22
cercetării ştiinţifice nr. 4496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016. aprilie
2016)
Vacanţa de primăvară (23 aprilie – 3 mai 2016)
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de  Resursele naturale:
7. Resursele bază Caracterizare generală
naturale şi 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în  Agricultura: 6 30 – 35 Probă scrisă
activităţile contexte noi caracteristici generale (12) de evaluare
economice 3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese  Industria: (4 mai –
observabile caracteristici generale 10 iunie
( 6 ore / 12 ore ) 3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din 2016)
 Ramurile industriei
30 – 35 domeniul ştiinţelor naturii  Căile de comunicaţii
(4 mai – 10 iunie 4.2. Utilizarea semnelor convenţionale  Transporturile şi
2016) 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările comerţul – aspecte
cartografice specifice generale
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
 Turismul
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din
 Activităţi economice
alte surse
în localitatea natală şi
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite
în orizontul apropiat
6
criterii de clasificare: cantitative, calitative şi teritoriale  Efectele activităţilor
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din umane asupra
orizontul local sau îndepărtat mediului
 Planeta în
transformare
Sinteză şi Recapitulare  Geografie generală – 1 36 Evaluare
evaluare 1.1 … …8.1 elemente introductive (2) (13 – 17 finală
iunie
2016)

Notă:
- Rubrica Competenţe specifice cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate.
- Conţinuturile scrise cu litere italice se parcurg la clasele care au două ore săptămânal.
- Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le dobândească şi poate
extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
- Modalităţile de evaluare vor fi diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/investigaţii, portofolii
etc.); cele prevăzute în acest model au un caracter obligatoriu.

Profesor ________________________