Sunteți pe pagina 1din 2

Instrumentarea contabilă a datoriilor entității: IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

și active contingente"

Teme de control

1.Societatea Y, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul petrolier, a poluat un teren cu produse petroliere.
În ţara în care-şi desfăşoară activitatea, există legislaţie prin care societatea este obligată la depoluarea
terenului. Se estimează cheltuieli cu depoluarea terenului în valoare de 50.000 lei.

Care din următoarele afirmaţii este adevărată ?

a)societatea Y nu trebuie să recunoască un provizion pentru costurile estimate cu depoluarea;


b)societatea Y trebuie să recunoască un provizion pentru costurile estimate cu depoluarea, înregistrarea
contabilă fiind următoarea:

6812 Cheltuieli de exploatare = 151 Provizioane 50.000


privind provizioanele

c)societatea Y trebuie să recunoască un provizion pentru costurile estimate cu depoluare, înregistrarea


contabilă fiind următoarea:

151 Provizioane = 6812 Cheltuieli de exploatare 50.000


privind provizioanele

2.În cursul exerciţiului N, o clinică stomatologică particulară a fost dată în judecată de unul dintre clienţii săi
pentru malpraxis. La sfârşitul exerciţiului N, avocaţii clinicii precizează că societatea X nu are cum să piardă
procesul. În exerciţiul N+1, clientul a adus dovezi suplimentare în legături cu cazul său şi, de această dată,
avocaţii clinicii precizează că există o probabilitate destul de mare ca aceasta să piardă procesul şi să
plătească despăgubiri estimate la 10.000 lei. Această clinică este asigurată conta riscurilor în proporţie de
80%.

Care din următoarele afirmaţii este adevărată ?

a)la 31.12.N, în contabilitatea clinicii stomatologice trebuie să se recunoască un provizion în valoare de


10.000 lei;
b)la 31.12.N, în contabilitatea clinicii stomatologice trebuie să se recunoască un provizion în valoare de
2.000 lei.
c)la 31.12.N, în contabilitatea clinicii stomatologice nu trebuie să se recunoască un provizion, dar în notele
explicative trebuie să se prezinte informaţii cu privire la o datorie contingentă.

1
3.Societatea Y a dat în judecată unul dintre furnizorii săi pentru nerespectarea condiţiilor contractuale
referitoare la calitatea produselor livrate. Până la sfârşitul exerciţiului N, nu există o decizie judecătorească
definitivă, dar avocaţii societăţii X precizează că este posibil ca aceasta să primească despăgubiri estimate la
20.000 lei.

Care din următoarele afirmaţii este adevărată ?

a)la 31.12.N, societatea Y trebuie să recunoască o creanţă.


b)la 31.12.N, societatea Y prezintă informaţii cu privire la activul contingent în notele explicative.
c)la 31.12.N, societatea Y trebuie să recunoască o datorie contingentă.