Sunteți pe pagina 1din 1

Instrumentarea contabilă a activelor entității: IAS 38 "Imobilizări necorporale"

Teste de autoevaluare

1.Care din următoarele elemente nu constituie o imobilizare necorporală în viziunea IAS 38


"Imobilizările necorporale" ?

a)programele informatice generate intern sau achiziţionate;


b)fondul comercial, rezultat în urma unei grupări de întreprinderi;
c)cheltuielile de constituire.

2.Care din următoarle active generate intern nu se recunoaşte sub formă de imobilizare necorporală?
a)fondul comercial;
b)programele informatice;
c)brevetele.

3.Care din următoarele cheltuieli se poate capitaliza (recunoaşte sub formă de activ) ?
a)cheltuielile de dezvoltare;
b)cheltuielile de formare a personalului;
c)cheltuielile cu delocalizarea sau reorganizarea, în parte sau în totalitate, a întreprinderii.

4.Costul unui activ necorporal generat intern include:


a)cheltuielile cu pregătirea personalului pentru exploatarea activului;
b)pierderile din exploatare iniţiale, apărute înainte ca activul să realizeze performanţa planificată.
c)orice cheltuială directă atribuită generării activului;

5.Costul unui activ necorporal nu include:


a)salariile şi alte costuri legate direct de realizarea activului necorporal;
b)cheltuielile fixe care pot să fie alocate pe o bază rezonabilă activului;
c)cheltuielile de desfacere, administrative sau generale.