Sunteți pe pagina 1din 3

ARGUMENT

(talmacire la apelul deputatilor din primul parlament)

Noi, deputaţi în Parlamentul Independenţei (1990-1994) cavaleri ai Ordinului Republicii,


jurişti, semnatari şi votanţii Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august
1991, coautorii şi votanţii Constituţiei Republicii Moldova în prima lectură (19 martie 1993),
adoptată ulterior în lectură finală la 29 iulie 1994, intrată în vigoare la 27 august 1994, susţinem
şi recunoaştem legalitatea şi legitimitatea Parlamentului în exerciţiul mandatului şi toate actele
din 21 martie şi 8 iunie şi în continuare, precum şi a Guvernului învestit la 8 iunie 2019 şi
respectiv a tuturor actelor adoptate în exerciţiul mandatului.
Exercitând suveranitatea naţională, poporul la 24 februarie 2019, prin vot au ales deputaţii
în Parlament – organul reprezentativ Suprem al Poporului. Constituţia Republicii Moldova
reglementează cu stricteţe şi claritate etapele intrării în exerciţiul funcţiei atât a deputaţilor cât şi
a Parlamentului ca instituţie. Aşa potrivit art.69 alin.(1) deputaţii intră în exerciţiul funcţiei sub
condiţia validării.
Această competenţă conform art.62 îi revine Curţii Constituţionale care la propunerea
Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat. Prin hotărârea din 9
martie 2019 Curtea constituţională a validat scrutinul şi mandatele de deputaţi.
Totodată această hotărâre a permis Preşedintelui Republicii Moldova să emită Decretul prin
care a convocat pentru 21 martie 2019 şedinţa de constituire a Parlamentului nou ales. În şedinţa
din 21 martie 2019 a fost prezentat raportul Curţii Constituţionale privind rezultatele alegerii
Parlamentului şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi. În aceste circumstanţe conform art.3 al
Regulamentului Parlamentului adoptat prin legea organică nr.797 din 02 aprilie 1996,
parlamentul a fost constituit.
Deci, din 21 martie 2019 Parlamentul nou ales a intrat în exerciţiul mandatului, zi din care
începe mandatul de 4 ani al Parlamentului. Anume tot în această zi conform art.63 alin.(3)
mandatul parlamentului precedent se încheie.
Şedinţa Parlamentului din 8 iunie se încadrează pe deplin în durata mandatului şi la care au
fost alese organele directorii, precum şi învestirea noului Guvern cu depunerea jurământului
(art.98 din Constituţie).
La 8 iunie 2019 şi-a încheiat mandatul vechiul Guvern.
În consecinţă actualul Parlament şi Guvern învestit sunt legale şi legitime în plină
concordanţă cu prevederile constituţionale şi a normelor dreptului internaţional.
Curtea Constituţională, contrar normelor constituţionale invocate, pe care în virtutea
prevederilor art.134 alin.(2) din Constituţie este obligată să le respecte cu stricteţe, a comis
următoarele încălcări grave ale Constituţiei:
1. A confundat în mod vădit data validării mandatelor deputaţilor 9 martie 2019, cu data
constituirii Parlamentului nou ales 21 martie 2019, data începutului exerciţiului
mandatului de 4 ani.
2. Suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova ţine de exclusiva
competenţă a Parlamentului (art. 89 din Constituţie). Suntem în prezenţa depăşirii
atribuţiilor Curţii strict determinate prin art.135 din Constituţie.
3. Tot prin abuz şi depăşire a competenţelor Curtea a desemnat un Preşedinte interimar.
Toate aceste acte ale Curţii Constituţionale ilegale şi ilegitime se încadrează în procesul de
uzurpare a puterii de stat determinată prin art.2 alin.(2) din Constituţie.
Deciziile actualului Parlament – organ reprezentativ suprem al poporului de nerecunoaştere
a acestor acte ale Curţii Constituţionale care au la bază prevederile art.7 din Constituţie conform
căreia nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederile Constituţiei nu are putere
juridică.
Rămânând fideli şi devotaţi statului de drept şi democratic, supremaţiei Constituţiei AO
„Parlamentul ’90” recunoaştem şi susţinem legalitatea şi legitimitatea actualului Parlament şi a
Guvernului învestit, la ce chemăm întreaga societate şi a tuturor angajaţilor din instituţiile,
întreprinderile şi organizaţiile din republica Moldova.
Lista deputaţilor jurişti:
1. ALEXEI Nicolai, doctor în drept, general;
2. AMIHALACHIOAIE Gheorghe;
3. ARSENI Alexandru, dr. habilitat în drept, profesor universitar;
4. BERLINSCHI Victor;
5. CÂRLAN Gheorghe, doctor în drept;
6. COLUN Valentin;
7. CURTEV Ştefan
8. DARABAN Valeriu;
9. HIOARĂ Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar;
10. MUNTEANU Petru;
11. OHOTNICOV Alexandru;
12. PLUGARU Anatol;
13. POSTOVAN Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar;
14. PUŞCAŞ Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar.
PRESEDINTELE AO PARLAMENTUL INDEPENDENTEI-
Pirvan Pintilie –conferentiar universitar .