Sunteți pe pagina 1din 10

Curs Manager de Proiect - autorizat ANC, COR 242101

Obiectivele cursului
• Înţelegerea importanţei obţinerii de cunoștinţe pentru organizarea activităţii companiei orientate
spre proiecte
• Familiarizarea cu noţiuni și instrumente de project management
• Formarea capacităţii de planificare valorificând instrumente din managementul proiectelor
• Dobândirea de cunoștinţe privind managementul riscurilor, monitorizarea, controlul și evaluarea
proiectelor

Structura cursului
 Importanța și necesitatea organizării afacerii în proiecte
 Manager & leader
 Ciclul de viață al unui proiect
 Planificarea proiectelor
 Oportunități de finanțare și dezvoltare durabilă
 Managementul riscului
 Implementarea proiectului; Resursele umane -
 Echipa proiectului – și realizarea comunicării
 Monitorizare, control si evaluare
Primul, care a precizat funcţiile managementului, a fost Henri Fayol
(1916).
Conform acestuia, funcţiile managementului sunt următoarele:

• prevederea și planificarea (examinarea viitorului și elaborarea planurilor de acţiune);


• organizarea (intocmirea structurilor organizatorice);
• conducerea (menţinerea la un nivel ridicat a ac<vităţii și performanţelor subordonaţilor);
/MOTIVARE & ANTRENARE
• coordonarea (corelarea, echilibrarea, unificarea și armonizarea tuturor activităţilor și eforturilor);
• controlul / MONITORIZARE= EVALUARE INDICATORI (supravegherea, indrumarea in vederea
respectării normelor, regulilor și standardelor fixate).

Funcțiile managementului în prezent:


1. Funcția de planificare
2. Funcția de organizare
3. Funcția de coordonare
4. Funcția de motivare – antrenare
5. Funcția de evaluare :monitorizare– control

Pag.2 / 10
Pag.3 / 10
METODOLOGIA AGILE(sursa www.ctrl-d.ro)
• o abordare de managementul proiectelor care facilitează cooperarea
membrilor ce participă la un proiect, şi se concentrează pe livrarea
rapidă şi de bună calitatea a programelor ready într-un mod în care așteptările
clientului sunt îndeplinite complet în același timp.
• agile “Cât de multe putem face cu această sumă de bani şi în acest
interval de timp?”
reprezentanţii modelului tradiţional întreabă “Cât durează şi cât va costa să realizăm
toate aceste lucruri? ”

Termenul de SCRUM provine din rugby, unde reprezintă o strategie de a readuce o minge
„pierdută” înapoi în joc folosind munca de echipă.
• Scrum este un framework Agile utilizat în managementul proiectelor din IT și se bazează pe
conceptul ”KISS” (Keep it Simple Stupid). Ce înseamnă Agile? Înseamnă că produsul este livrat
iterativ și incremental. Astfel proiectul se împarte în unităţi mai mici numite “user stories”, iar
acestea la rândul lor sunt prioritizate și livrate în “iteraţii”.

https://thedigitalprojectmanager.com/how-run-sprint-retrospec8ve/

Pag.4 / 10
Cele 4 categorii de întâlniri Agile

Pag.5 / 10
Pag.6 / 10
Zappos Family Core Values
As we grow as a company, it has become more and more
important to explicitly define the core values from which we
develop our culture, our brand, and our business strategies.
These are the ten core values that we live by:
1. Deliver WOW Through Service
2. Embrace and Drive Change
3. Create Fun and A Little Weirdness
4. Be Adventurous, Creative, and Open-Minded
5. Pursue Growth and Learning
6. Build Open and Honest Relationships With Communication
7. Build a Positive Team and Family Spirit
8. Do More With Less
9. Be Passionate and Determined
10.Be Humble

Managementul unui proiect include :


- identificarea necesităţilor ;
- stabilirea unor obiective clar definite și mai ales realizabile ;
- balansarea echilibrului dintre scop, calitate, timp si buget ;
- adaptarea permanentă a planificării pentru a indeplini diferitele cerinţe ale
participanţilor la proiect

Stiluri de lucru:

Ciclu de viață a unui proiect (adaptare după Gido J. & Clements J.P.,Successful
Project Managment)

Pag.7 / 10
Meri Williams, (The Principles of Project Management, 2008,p.54) - o serie de
motive pentru care TREBUIE să planificăm :
- pentru a-ţi înţelege mai bine proiectele
- pentru a găsi cea mai bună cale de a aborda lucrurile
- pentru a comunica atât echipei cât și clientului exact cum va fi abordat proiectul
- pentru a te ajuta sa-ţi face treaba si să monitorizezi progresele pentru a furniza o direcţie

Pe scurt,prin planificare se urmăreşte obţinerea răspunsurilor la câteva întrebări:


Ce trebuie să se facă? (SCOPUL)
Cum trebuie să se facă? (MODALITATI DE ACTIUNE)
Cine trebuie să facă? (RESPONSABILITĂȚI)
Până când trebuie să se facă? (TERMENE)

Pag.8 / 10
Cât va costa? (COST)
Cât de bine? (CALITATE)

Scopul/misiune
Scopul/misiunea reprezintă soluţia la problema identificată, o declaraţie a ceea ce este important să
fie realizat, este rezultatul unei acţiuni definite pentru rezolvarea unei probleme generale.

Obiectivele unui proiect trebuie să fie SMART adică

Specific –concret,punctual,adaptat problemei în mod precis și clar


Măsurabil-astfel încât să se conștientizeze ce se dorește să se atingă
Achievable – omenește posibil, tehnologic adaptabil. Unii consideră că A-ul vine și de la acceptate
de echipă.
Realist – realizabil cu resurse disponibile
Timely –programat în 8mp – stabilirea unui interval de timp în care se vizează să fie realizat

Activități
Pentru detalierea activităţilor se pornește de la obiective pentru a ști de ce e nevoie ca obiectivele să
fie atinse. Finanţatorii impun existenta a cel puţin 2-3 activităţi de publicitate/diseminare și o
activitate de monitorizare și evaluare.
Pentru ca o activitate să fie formulată clar e necesar ca detalierea ei să cuprindă răspunsul la
următoarele întrebări:
ce se va efectua în cadrul activităţii, de către cine, cum se va desfășura,
instrumentele avute la dispoziţie, suportul echipei, colaboratorilor sau subcontractarea, când se va
efectua, ca perioadă, dar și ca dependenţă faţă de alte activităţi și care sunt resursele necesare
pentru fiecare subactivitate /activitate.

Instrumente folosite în planificarea proiectelor

1.Diagrama GANTT
2. WBS WBS-ul (Work Breakdown Structure) este o reprezentare schematică, arborescentă a ariei de
cuprindere a proiectului.
3. Diagramele de precedenţă
4. Matricea logică

Pag.9 / 10
Diagrama Gantt

• Graficul de implementare fizic și financiar este un instrument deosebit de important


în managementul proiectelor, fiind necesar în cadrul proiectelor finanţate din fonduri
nerambursabile.
• Diagrama Gantt permite evidenţierea grafică a activităţilor desfășurate, a bugetului alocat
implementării proiectului și a orizontului de timp estimat. Cu ajutorul său, se pot obţine informaţii
despre stadiul fizic de realizare al activităţilor și despre eventualele depășiri de termen.

WBS

Pag.10 / 10