Sunteți pe pagina 1din 1

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ

1. Completați enunțul cu in formații corespunzătoare:

Țara vecină României cu hotarul format de râul Prut este ……………………………………….

………………… și ………………… sunt țările învecinate României scăldate și de Dunăre , și de Marea Neagră.

Țara cu care se învecinează România în sud – vest este …………………. și are capitala la ………………….

2. Încercuiește varianta corectă de răspuns:


a) Europa este un continent situat: b) Ca număr de locuitori se află situate după:
 La Ecuator America și Asia
 În emisfera sudică Asia și Africa
 În emisfera nordică Africa și Australia
c) Ca suprafață ocupă, între continentele lumii, ocupă:
 Alo doilea
 Al patrulea
 Al șaselea
d) Organizația cu rol de îmbunătățirea vieții și apărarea păcii in Europa se numește:
UNICEF UNESCO UE(UNIUNEA EUROPEANĂ)
3. Scrie țările vecine României și capitalele acestora în funcție de punctele cardinale :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4. Numește :
 linia care împarte globul pământesc în emisfere: …………………………………….
 cele două emisfere, precizând pozițiile acestora: …………………………………….
…………………………………………………………………………………………
 continentele și oceanele Terrei:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Numește:
Continental cu suprafața cea mai mică: ………………………………………………
Continentul cel mai apropiat de unul dintre poli: …………………………………….
Un continent aflat exclusiv în emisfera sudică: ……………………………………..
Un continent străbătut de Ecuator: ……………………………………………………
Un continent scăldat și de Oceanul Pacific și de Oceanul Atlantic: …………………….