Sunteți pe pagina 1din 1

BAREM DE CORECTARE

Concursul Internațional de Activități Integrate TIMTIM-TIMY


2018-2019 - Etapa a II-a - Grupa de vârstă 5-6 ani

Subiectul 1:
- Sarcină rezolvată integral (scrie în etichete cifrele corespunzătoare: 4, 6): 1 punct.
- Sarcină rezolvată parțial (scrie corect cifra): 0.5 puncte.

Subiectul 2:
- Sarcină rezolvată integral (așază corect cifrele prin săgeți, colorează cifrele
3 și 7): 1 punct.
- Sarcină rezolvată parțial: 0.5 puncte.

Subiectul 3:
- Sarcină rezolvată integral (completează corect petalele și colorează florile):
2 puncte.
- Sarcină rezolvată parțial (completează petalele, dar nu colorează adecvat florile):
1 punct.
- Sarcină rezolvată parțial (colorează adecvat florile, dar nu completează corect
petalele): 1 punct.

Subiectul 4:
- Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare imagine unită cu litera corespunzătoare.

Subiectul 5:
- Se acordă 1 punct pentru respectarea culorilor în rezolvarea primei sarcini.
- Se acordă câte 0,25 puncte pentru reprezentarea corectă a numărului fiecărei
figuri geometrice, în tabel.

Subiectul 6:
- Se acordă câte 1 punct pentru fiecare floare, ale cărei sarcini s-au rezolvat
corect: 0,75 puncte pentru rezolvarea operației de adunare sau scădere și
0,25 puncte pentru colorat.

Timp de lucru: 30 minute


Total punctaj: 10 puncte