Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
CLASA : a V-a
OBIECTUL: Istorie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Lumea romană
TEMA: Statul roman: războaie și expansiune teritorială; decăderea.
TIMP: 1 oră
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Laboratorul de informatică/sala de clasă
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi și deprinderi
PROFESOR:
COMPETENȚA SPECIFICĂ:
2. 3. Stabilirea unor asemănări și deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice pe baza
unor surse diferite.
COMPETENȚĂ DERIVATĂ:
Stabilirea unor asemănări și deosebiri referitoare la evoluția statului roman de la
republică la Imperiu pe baza unor surselor istorice date, cu ajutorul unui editor grafic.
ORGANIZAREA ȘI DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Profesorul dă ca sarcină de lucru elevilor să realizeze în aplicația Paint o analiză
comparativă referitoare la cele două forme de organizare politică (monarhie - republică), cu
ajutorul surselor istorice. Elevii sunt organizați în grupe și primesc fișe cu surse istorice pentru
identificarea principalelor caracteristici referitoare la Roma republicană, respectiv Roma
imperială.
Grupele se vor recompune astfel încât în fiecare să se regăsească ”experți” pe Roma
republicană și ”experți” pe Roma imperială. Noile grupe stabilesc asemănările și deosebirile
între cele două forme de organizare politică.
FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe grupe (echipe).
TIMP DE LUCRU: 30 minute (15 minute pentru identificarea principalelor caracteristici, 15
minute pentru stabilirea asemănărilor și a deosebirilor).
SUGESTII METODOLOGICE:
Profesorul dă indicaţii privind modul de utilizare a editorului de text WordPad și aplicația Paint.
METODE ȘI TEHNICI DIDACTICE: diagrama Venn, tehnica mozaicului.
INSTRUMENTE TIC necesare în activitate: calculator, editorul de text WordPad, aplicația
Paint.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII:

Activitate Punctaj
Identificarea principalelor caracteristici ale celor două forme de 20 puncte
organizare politică
Utilizarea editorului de text pentru scrierea acestora 5 puncte
Stabilirea asemănărilor celor două forme de organizare politică 20 puncte
pe baza surselor istorice
Stabilirea deosebirilor celor două forme de organizare politică pe 20 puncte
baza surselor istorice
Editarea asemărilor și a deosebirilor în aplicația Paint 20 puncte
Împărţirea responsabilităţilor în echipă 5 puncte
Punctaj din oficiu 10 puncte
TOTAL PUNCTAJ 100 puncte