Sunteți pe pagina 1din 5

TESTUL 4

1) Ce a declanșat conflictul, în acest text?

___________________________________________________________________________

2) Care personaj a spus replica: Astâmpărați-vă băieți?

___________________________________________________________________________

3) Ce a făcut bătrânul în momentul când a fost lovit?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Cine a strigat după ajutor?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5) Cum se numea băiatul care se afla în ușa librăriei?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6) Care erau cei patru băieți care se băteau cu bulgări de zăpadă?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7) Cine pipăia mâinile băieților pentru a descoperi vinovatul?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8) Din cauza celor întâmplate, lui Garoffi îi era teamă.
Identifică și scrie, din text enunțul care descrie această stare.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9) Scrie motivul pentru care Garrone îi cere lui Garoffi să-și recunoască vinovăția.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10) Pe cine a întâlnit Garoffi în cofetărie?
___________________________________________________________________________
11) Cine i-a luat apărarea lui Garoffi ?
___________________________________________________________________________
12) Scrie motivul pentru care directorul l-a apărat pe Garoffi, în fața oamenilor.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13) O greșeală recunoscută este pe jumătate iertată.
Alcătuiește un text, pornind de la acest proverb.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14) Analizează morfologic toate substantivele din primul alineat.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15) Analizează sintactico-morfologic următoarele cuvinte.


în minutul = _________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
un vuiet = __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
pălăria = ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
16) Analizează sintactico-morfologic cuvintele subliniate din textul următor:
„Deodată o lumină fantastic, izbucneşte
Din zece ’nalţi mesteceni cu fruntea-nflăcărată”.
(Vasile Alecsandri)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și