Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ LUCRU NR.

 Scrie, pentru următoarele verbe, formele pentru modul indicativ,


timpul prezent, la singular și plural, toate persoanele: a anunța, a urca, a
crea, a părea, a coborî, a iubi.

MODUL INDICATIV, TIMPUL PREZENT


Persoana și
numărul
I sg
a II-a sg.
a III-a sg.
I pl.
a II-a pl.
a III-a pl

 Alege varianta corectă a următoarelor verbe la modul indicativ,


timpul prezent. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare formă corectă:
scrim/scriem, copiez/ copii, scrii/scri, accentuez/accentuiez,
creează/crează, adoptă/adoptează, triumfă/ triumfează, agreem/agreăm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Selectează pentru fiecare enunț forma corectă a verbului la


indicativ prezent.
 Mama (aranjează/aranjază) masa pentru cină.

 El îți (îngăduiește/îngăduie) să vorbești neîntrebat.

 Eu (agreez/agreiez) realizarea proiectului „Profesor de română


pentru o zi!”

 Andrei (se așază/se așează) la birou pentru lecții.

 Identifică verbele la modul indicativ, timpul prezent din următorul


text și analizează-le, precizând modul, timpul, persoana și numărul.

La ora de dirigenție se discută despre modul în care elevii își


petrec timpul liber. Fiecare are câte o preferință anume, dar ceea ce este
sigur este că toți adoră jocurile pe calculator sau chiar pe telefonul mobil.
Diriginta pune problema prieteniilor care se pierd din cauza utilizării în
exces a calculatorului și a comunicării virtuale. Elevii spun că ei le cer
părinților să-i ducă în parc sau locuri de joacă, dar aceștia nu vor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Citește textul pentru a putea rezolva apoi cerința:
Era o zi mohorâtă de iarnă. Mergeam spre școală și priveam norii
cenușii care alergau pe cerul întunecat și mă gândeam la lecțiile grele de
la școală. Deodată, am văzut că grupuri de copii s-au apropiat de școală.
În clasă am aflat că ei au venit pentru o serbare de Crăciun și am fost
foarte bucuros.

a) Transcrie verbele din următorul text.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

S-ar putea să vă placă și