Sunteți pe pagina 1din 5

1.Precizati componentele unui joc didactic matematic și exemplificati-le pe un joc concret.

”Moș Crăciun dă fiecărui copil câte un cadou”

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor de a compara două mulțimi.


SARCINA DIDACTICĂ: Compararea cantității a două mulțimi prin punere în corespondență.
ELEMENTE DE JOC: întrecerea, aplauzele, recompensele.
CONȚINUTUL MATEMATIC:aprecierea globală a cantității și aprecierea prin punere în corespondență în limitele 1-5.
MATERIAL DIDACTIC: cutii cu jetoane (pinguini,căciuli, fetițe, băieți, masini, cutii cu cadouri, reni, sănii,brazi, globuri, ursuleți de
plus, saci-cadou), diagrame.
REGULILE JOCULUI:
Copiii sunt împărțiți în două grupe. Fiecare grupă va primi câte o cutie cu jetoane, pe care le va sorta formând două mulțimi in cele
două diagrame de pe panou, apoi vor pune în corespondență elementele si vor aprecia care mulțime are ”mai multe”/”mai puține”
elemente.
2. Precizați etapele de desfășurare ale unui joc didactic matematic și ilustrați-le pe un exemplu concret

Desfăşurarea activităţii

Strategii didactice
Nr. Metode Materiale Forme
Secvenţele activităţii Conţinutul instructiv-educativ EVALUARE
Crt. şi didactice de
procedee organizare
1. Moment Crearea condiţiilor necesare
organizatoric desfăşurării activităţii:
-aerisirea sălii
-aşezarea măsuțelor și scăunelelor
in semicerc pentru două grupe
-pregătirea materialului didactic.
2. Captarea atenţiei Voi purta un scurt dialog cu Conversaţia Frontal
preșcolarii: Cutii cu
-În ce anotimp suntem? jetoane
-Ce sărbători urmează?
- Cine îl ajută pe Moș Crăciun să
împacheteze cadourile?

Iau în mână cutiile și le spun că le


am de la Spiridușul șef al lui Moș
Crăciun.

3. Anunţarea temei Spiridușii sunt în mare întarziere Expunerea Frontal Observ capacitatea
cu pregătirile pentru Crăciun. copiilor de a fi atenți la
Pentru a le veni în ajutor vom juca anunțarea temei
jocul ”Daruri de la Moș Crăciun”
Astfel, îi vom ajuta să grupeze
obiectele le vom pune și în
perechi.
4. Iată cum vom proceda:
Explicarea regulilor Explicația Frontal Evaluez capacitatea de
jocului - Vom forma două echipe: o Saculeț cu a reține sarcinile și de
echipa a spiridușilor roșii și o jetoane a înțelege regulile
echipă a spiridușilor verzi (copiii jocului
vor lua dintr-un săculet cu jetoane
: spiriduși roșii/spiriduși verzi, iar
în fucție de jetonul extras voi
forma echipele)
- Pe rând, câte un spiriduș
dintr-o echipă va veni la panou și
va forma mulțimile, sortând
jetoanele din cutia trimisă de către
spiridușul sef.

- Apoi, un copil din aceeași


echipă va pune în corespondență
elementele celor două
mulțimi:fiecărui element din
prima mulțime îi va corespunde
un element din a doua mulțime.
- După ce se vor forma toate
perechile posibile echipa va
aprecia care mulțime are ”mai
multe”/”mai puține” elemente
motivând afirmația
- Fiecare răspuns corect va
fi apreciat cu aplauze și buline.
Jocul de probă Se va executa jocul de probă.
Un copil va forma mulțimea Exercițiul
pinguinilor , iar celalat copil va
forma mulțimea căciulilor (care
sunt mai puține).
Un alt preșcolar va da fiecărui
pinguin câte o căciulă și se
observă că unul a rămas fără
căciulă.
Spiridușul șef îi intreaba pe copii
unde cred ca sunt mai multe
elemente si de ce (pentru că a
ramas un obiect fără pereche)
Dacă preșcolarii au înțeles sarcina
și regulile de joc se trece la jocul
propriu-zis.
5. Desfășurarea Pe rând, câte trei copii vor veni la Exerciţiul Jetoane Individual Evaluez capacitatea de
propriu-zisă a jocului panou Doi copii vor forma Steluțe Frontal a forma si compara
mulțimile si le vor numi (Ce mulțimi
mulțime ai format?-multimea
cadourilor albastre și mulțimea
fetițelor), iar celălalt va pune în
corespondență elementele celor
două mulțimi astfel: fiecare fetiță
va primi câte un cadou. Se
observă că o fetiță a rămas fără
cadou. Spiridușul vrea să afle în
care mulțime sunt mai multe
obiecte și de ce (pt ca a ramas un
obiect fara pereche).Asa se
procedeaza cu mai multe
multimi(cate 2 pt fiecare echipa).
În urma răspunsurilor corecte
echipa va primi steluțe.
6. Complicarea jocului Spiridușul sef îi întreabă cum Evaluez capacitatea de
pot face ca multimile sa fie egale( Elemente de Coșulet cu a motiva de ce sunt
putem adauga sau lua elemente) problematizare jetoane mai multe/mai puține
și ce se poate face ca
sa fie ”tot atâtea”
7. Încheierea activității Vom repeta numele jocului. Conversaţia Recompense Frontal
Voi face aprecieri și voi oferi
stimulentele trimise de către
spiridușul șef în semn de
mulțumire.