Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT TINERET ŞI SPORT CĂLĂRAŞI


GIMNAZIUL HÎRJAUCA

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

APROBAT VERIFICAT
Directorul Gimnaziului Hîrjauca Directorul adjunct instructiv
Doamna: Doamna:

PROIECT
DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA
activitatea extracurriculară
,, MÂNI DIBACE „
CLASAELE : a II-a şi a III-a
Învăţător:

Discutat şi aprobat la şedinţa


Catedrei claselor primare
Proces verbal Nr. din
Şeful catedrei:
Planificarea activitătii extracurriculare
„Creativitate, fantezie şi joc – ce pot face două mâni dibace”

Clasa a II-a şi clasa a III


An scolar

MOTTO: “COPILUL RÂDE: INŢELEPCIUNEA ŞI IUBIREA MEA E JOCUL”


Lucian Blaga

Copiii văd lucrurile cu mai multă fantezie decât noi, adultii. Exprimându-se prin intermediul creaţiilor sale, copilul învaţă să devină
el insuşi, sa devină increzător in forţele sale proprii, sa comunice şi sa relaţioneze, deci sa fie un copil fericit.
Copiilor le place să deseneze, să modeleze, să decupeze din hârtie diferite şiluete, iar in jurul nostru sunt foarte multe materiale cu ajutorul cărora
se pot crea imagini artistice deosebite. Mânuind un material variat ca formă, culoare, marime, asezandu-l in diferite pozitii spaţiale, tratându-l prin tehnici
şimple, specifice activităţilor practice, copiii vor gândi independent şi vor foloşi procedee şi tehnici variate de lucru. In final, toate duc la crearea unor
lucrări originale care inlatură monotonia şi tipizarea in lucru şi conduc la dezvoltarea spiritului estetic şi a creativităţii copiilor. Cu cât se lucrează mai
mult cu materiale, cu atât li se dezvoltă mai mult răbdarea, ândemânarea, atenţia, spiritul de observaţie, gustul estetic, fantezia şi alte calităti ce deschid
calea spre creaţie.
Acest tip de activitate implică nu numai structurile gândirii, ci intreaga personalitate in formare a copilului: afectivitatea, intuiţia, percepţia, caracterul
şi incurajează creativitatea, exprimarea libera a copiilor, contribuie la apropierea copiilor de frumosul din natură, artă şi societate, le dezvoltă increderea in
capacitaţile proprii. Se urmăreste dezvoltarea factorilor afectivi motivaţionali şi a atitudinilor creative: trebuinţa de cunoastere, de exploatare şi de
manipulare a materialelor; interesul pentru a gasi soluţii proprii in rezolvarea unor aspecte practice; impulsul spre investigaţie; satisfacerea nevoii de auto-
afirmare şi de trăire a reuşitei; perseverenţa ân a realiza ceva. Copiilor le place să lucreze, să se simta utili, sunt mândri de realizările lor şi se poate spera
intr-o evolutie pozitivă chiar şi la copiii cu probleme de adaptare şi exprimare.
Competenţe specifice:
1.Imbogaţirea cunoştinţelor copiilor despre materiale şi caracteristicile lor , precum şi despre utilizarea de tehnici de lucru necesăre
prelucrării acestora in scopul realizării unor produse (decoraţiuni, jucării) şimple;
2.Formarea şi consolidarea unor abiliţăti practice specifice nivelului de vârstă şi de dezvoltare motrică;
3.Dezvoltarea şimţului practic şi estetic;
4.Stimularea expreşivităţii şi imaginaţiei creatoare prin activiţati plastice şi practice.

Subcompetenţe:
 Să efectueze operaţii şimple de lucru cu materiale din natură şi sintetice sesizând modificarea acestora în urma
prelucrării;
 Să găsească şi să folosească soluţii pentru realizarea temelor propuse sau alese de ei;
 Să execute individual dar şi în grup diferite obiecte – jucarii;
 Să realizeze lucrări practice originale inspirate din natură şi din viata cotidiană manifestând creativitate în abordarea
temei;
 Să organizeze în mod original spaţiul de lucru;
 Să-şi valorifice lucrările contribuind la îmbogăţirea mediului ambian;
 Să se raporteze la mediul inconjurător, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.

Forme de evaluare
 expoziţii pentru parinţi ;
 târg de decoraţiuni de Paşte;
 lucrări colective pe diverse teme;
 confecţionarea unui „Album” cu lucrări realizate in cadrul acestei activităţi.
Subcompeteţe: Nr. Coniţinuturi Nr. Data Strategii Activităţi de învăţare şi Observaţii
ore didactice evaluare
1 Colaj . Peisăj de toamna 1 frunze,desene Ruperea şi lipirea frunzelor
naturale
2 Legume de toamne 1 imagini,legume Colaj din bucatele de hârtie
colorată
 Să efectueze 3 Fructe de toamna 1 malai,hârtie colorată Rupere, mototolire, lipire hârtie
operaţii şimple de colorată, malai
lucru cu materiale din 4 Porumbul 1 boabe de porumb, Lipirea boabelor de porumb si
natură şi sintetice pănuşi panusilor pe coala de hârtie.
sesizând modificarea 5 Buchet de crizanteme 1 flori, imagini Decupare, rupere, lipire a
acestora ân urma hârtiei
prelucrării; 6 Ghiveci cu flori 1 Ghiveci,flori colorate
Confecţionarea florilor din
7 Decoraţiuni de toamnă 1 frunze, hârtie colo- hârtie color
8 Decoraţiuni de toamnă 1 rată,fructe, legume Decoraţiuni de toamnă

9 Ceas de toamnă 1 plante, hârtie colo- Decupare,lipirea plantelor


rată,albă
10- Trandafiri din frunze de 1 frunze,lipici,crenguţe Confecţionarea florilor din
11 toamnă 1 frunze de toamnă
 Să găsească şi să
13 Colaj ,,Pere tomnatice” 1 hârtie colorată, Lipirea perelor pe copacul
folosească soluţii
albă,fructe, creioane desenat
pentru realizarea
colorate
temelor propuse sau
14 Colorează,trasează,desenează 1 imagini, creioane Colorează,trasează, desenează
alese de ei;
. colorate
15 1 imagini, creioane Colorează,trasează,desenează
Colorează,trasează,desenează colorate
16 . 1 creioane colorate, Decorarea si plierea hârtiei
hârtie glasată glasate
17 Evantai 1 nuia , zăpadă Confectionare din nuia si
artificială zăpadă artificială, lipire si
18 Nuieluşa de la Mos Nicolae 1 pictare
19 1 hârtie colorată, albă Lipirea pe foaie albă
Colaj ,,Vrăjitoarea
20- geometrică” 1 conuri de brad,clei, Confectionareă jucăriilor pentru
21 1 hârtie colorată brad
 Să Podoabe de Crăciun din
execute 22 conuri de brad 1 hârtie albă, Confectionareă fulguşorilor
individual dar şi ân 23 1 clei,foarfece Confectionareă fulguşorilor
grup diferite obiecte Fulguşorii
– jucării; 24 Fulguşorii 1 figuri geometrice, Confectionare din figuri
carton geometrice decupate din carton
25 Omul de zapadă 1 cutie de chibrituri Confectionare din cutie de
chibrituri
26 Saniuta 1 Gris,foi colorate Gris lipit pe fond închis

27 Peisaj de iarnă 1 foi colorate Lipirea pe foaie albă


 Să
realizeze lucrări 28 Colaj,,Brăduţii” 1 foi colorate Confectionarea jucăriilor pentru
împodobirea bradului
practice originale
Gucării pentru âmpodobirea
inspirate din natură
29 bradului 1 foi colorate Confectionarea jucăriilor pentru
şi din viata cotidiană
împodobirea bradului
manifestând
Gucării pentru âmpodobirea
creativitate în
30 bradului 1 foi colorate Confectionarea steguleţelor
abordarea temei;
pentru împodobirea clasei
31 Steguleţe pentru âmpodobirea 1 foi colorate, carton Confectionarea unei măşti
clasei guaş,clei pentru Anul Nou
Confecţionare,,Masca
32 pentru Anul Nou” 1 imagini, creioane Lipirea brăduţului pe fond
colorate, foi colorate deschis
33 Felicitare cu brăduţ 1 imagini, creioane Lipirea omului de zăpadă pe
colorate, foi colorate fond închiş
 Să 34 Felicitare cu om de zăpadă 1 foi colorate,carton, Confectionarea steluţei
organizeze în mod lipici,băţ lung
original spaţiul de 35 Stea 1 şerveţele,aţă, foi Confectionarea fantomelor din
lucru; colorate şerveţele
36 Fantome din şerveţele 1 role de hârtie,clei, Confectionare şoarece din role
foi colorate de hârtie
37 Şoarece din role de hârtie 1 sticlă de plastic Confectionare vază din sticla de
plastic
Vază din sticlă de plastic

38 1 desen pom,nasturi Aplicaţie.Lipirea nasturilor pe


pom
39 Aplicaţie,,Pomul” 1 pahar plastic,nasturi Confectionarea puişorului dim
foi colorate materiale reciclabile
Materiale reciclabile:
40 ,, Puişotul” 1 pahar plastic,nasturi Confectionarea iepuraşului dim
foi colorate materiale reciclabile
Materiale reciclabile:
41 ,,Iepuraşul” 1 figuri geometrice, Confectionare din figuri
carton geometrice decupate din carton
42 Automobilul 1 carton,clei, foi Confectionare din carton
 Să-şi colorate
valorifice lucrările 43 Semaforul 1
contribuind la carton de ouă Confectionare din carton de ou
îmbogăţirea Lucrări din materiale
44 reciclabile ,,Flori din carton 1 capac, materiale Construită pe capac din
mediului ambian;
de ouă” textile materiale textile
45 Figurină umană 1 clei,foi colorate Decupare, lipire, îndoire

46 Cosmosul – lucrare colectiva 1 clei,foi colorate Confectionare felicitare


mărţişor cu ghiocei
Felicitare de mărţişor cu
47 ghiocei 1 clei,foi colorate Confectionare felicitare
inimioară
48 Felicitare,, Inimioară” 1 carton colorat Decupare, îndoire, lipire carton
colorat
50 Felicitare de ziua mamei 1 material textil Colaj din material textil

51 Ridichea uriaşă 1 clei, resturi de la Lipire din resturi de la ascutit


ascutit creioane creioane colorate
Flori de primăvară colorate
52 1 clei,foi Decupare, lipire, decorare
colorate,reviste
53 Sperietoare de păsări 1 paste,aţă Insirare paste, pictare
Şirag de mărgele
54 1 ou,griş Decorare prin tavalire prin gris
si pictare
55 Ouă de Paşte 1 sticlă de plastic, guaş Confectionare din sticlă de
56 plastic,pictarea pinguinului
Pinguini
57 Pictare ,,Pinguini” 1 sticle,seminţe Umplere cu seminte diferite

58 Sticle decorative 1 carton colorat Confectionare prin decupare,


lipire
 Să se 59 Acvariul 1 creioane colorate Colorează,trasează,desenează.
raporteze la mediul
înconjurător, 60 Colorează,trasează,desenează 1 material textil Confectionare,, Fundiţa pentru
contribuind la . căţel”
îmbogăţirea acestuia 61 Fundiţa pentru pisoi 1 creioane colorate
prin lucrările Confectionare,, Fundiţa
personale. 62 pentru căţel” 1 creioane colorate Colorează,trasează, desenează
Colorează,, Câmp cu flori”
63 1 creioane colorate Colorează,trasează, desenează
Colorează ,,Grădina
64 zoologică” 1 creioane colorate Colorează,trasează, desenează
Colorează,, Copacul trist”

65 Colorează,,Primăvara” 1 boabe de grau, hartie Colaj hartie creponata, glasata


creponata si boabe de grau

Câmp cu spice, maci şi


albăstrele
66 1 clei,foi colorate, Decupare, îndoire, mototolire,
reviste rupere, lipire

Colaj colectiv – Vacanţa mare

S-ar putea să vă placă și