Sunteți pe pagina 1din 34

Nicoletta Huştiuc Claudia Mihălceanu

Cristina Oros Viorica Urzică


Noemi Tinea Ileana Godiciu-Runcan

Multiculturalitatea in
educatia prescolara/
Multiculturality in
preschool education
DESENEAZĂ FLORI, ASEMĂNĂTOARE CU PRIMA,
ASTFEL ÎNCÂT SĂ AI TOT ATÂTEA FLORI CÂȚI
COPII SUNT.
Draw flowers, similar with first, to have so much flowers as
how many children are.
Proiectul internațional etwinning este parte integrantă
a proiectului Erasmus+ EARTHWORM. Acest proiect
etwinning dorește să lucreze pe cei patru stâlpi ai
sustenabilității. Acești stâlpi sunt:
Societate
Cultură
Mediul înconjurător-ecologie
Economie
Deci, am hotărât ca prima dată să gădim logo ul
acestui proiect etwinning, apoi să lucrăm efectiv cu
copiii pe aceste teme ale sustenabilității pentru o mai
bună înțelegere a sustenabilității în educația
preșcolară

The international etwinning project


Earthworm-living together a sustainable life is a part of
the Erasmus+ project EARTHWORM.
This etwinning project want to work on the fourth pillars
of sustainability. This pillars are:
Society
Culture
Environment
Economy
So, we decided as well to find first the logo of the
project, then to work effectively whit the children on this
themes of the sustainability for a better understanding
of the sustainability in preschool education.
COLOREAZĂ TABLOUL CU CULORILE PREFERATE.
Draw the picture with your favourite colours.
DESCRIE STAREA TA, FOLOSIND PĂRȚILE CORPULUI OMENESC
DIN IMAGINE!

DESCRIBE YOUR STATUS, USING THE PART OF THE BODY


FROM THE IMAGE!
Children of the world, different
but equal!
Suntem diferiti, dar egali! Coloreaza un baiat si o fetita!
We are different, but equal! Draw a boy and a girl!
CONTINUĂ HORA CU ALȚI COPII DIN ALTE ZONE ALE LUMII!
COLOREAZĂ IMAGINEA!
Continue the dance with children from other areas!
Colour the image!
DACĂ EȘTI FETIȚĂ, COLOREAZĂ TOATE FETIȚELE DIN IMAGINE
DACĂ EȘTI BAIAT, COLOREAZĂ TOȚI BAIEȚEII DIN IMAGINE
If you are a girl, colour all the girls from image!
If you are a boy, colour all the boys from image!
UNEȘTE PUNCTELE ȘI SPUNE CE AI REALIZAT!
COLOREAZĂ IMAGINEA!
Unit the points and say what you realized!
COLOR THE IMAGE!
HORA PRIETENIEI
IDENTIFICĂ RASA DIN CARE FACI PARTE ȘI COLOREAZĂ COPILUL
CARE TE REPREZINTĂ!
The dance of friendship!
Identify the race you belong toand colour the child which
represents you!
FOLOSIND DESENUL, „SCRIE ” CE CREZI CĂ SPUNE
FIECARE COPIL!
Using the drawing,, write,, whatdo you think every child
says!
RECUNOAȘTE MESERIA FIECĂRUI PERSONAJ!
Recognize the skill of each character!
UNEȘTE PUNCTELE ȘI SPUNE CE AI REALIZAT!
COLOREAZĂ IMAGINEA!
Unite the points and say what you realized!
Colour the image
INIMA PRIETENIEI
COLOREAZĂ IMAGINEA, FOLOSIND CULORILE
CORESPUNZĂTOARE
The heart of friendship!
Colour the image using the the appropriate colours1
UNEȘTE PERSONAJELE CU CĂSUȚELE LOR;
COLOREAZĂ PERSONAJUL PE CARE ÎL ÎNDRĂGEȘTI!
Unites the characters with their houses; colour the beloved character!
DIN CE ȚARĂ TI-AR PLĂCEA SĂ FIE PRIETENA TA? DE CE?
COLOREAZ-O! From which country would you like to be your
girlfriend?Why?
RECUNOAȘTE FETIȚA CARE POARTĂ COSTUM POPULAR ROMÂNESC;
COLOREAZ-O! Recognize the girl which wears the romanian
traditional costume; colour her.
COLOREAZĂ COSTUMUL PE CARE A-I VREA SĂ ÎL PORȚI!
IDENTIFICĂ ȚARA PE CARE O REPREZINTĂ!
Colour the costume you like to wear! Identify the country it
represents.
DESENEAZĂ JUCĂRIILE PREFERATE ALE FIECĂRUI
COPIL.
Draws the favourite toys of each child!
COLOREAZĂ STEAGUL ROMÂNIEI, FOLOSIND CULORILE
POTRIVITE!
Colour the Romanian flag using the appropriate colours!
COLOREAZĂ IMAGINEA ÎN CULORI VESELE!

Color the picture in joyful colors.


COLOREAZĂ TOATE FETIȚELE!
Color all the girls!
ÎMPRIETENEȘTE-I PE COPII, COLORÂNDU-I LA FEL!
Make friends coloring them the same!
COLOREAZĂ PERECHEA CARE REPREZINTĂ ROMÂNIA;
ALEGEȚI UN PRIETEN DIN ALTĂ ȚARĂ SI COLOREAZĂ-L!
Color the pair which represent Romania !
Choose a friend from another country and draw him/
her!

S-ar putea să vă placă și