Sunteți pe pagina 1din 153

1

2
Cuprins:

1. ACTIVITATILE EDUCATIVE, Educatoare Bălan Doinița, G.P.N


”Lizuca” Fălticeni
2. ACTIVITĂȚILE DE TIP OUTDOOR – MODALITĂȚI DE INTEGRARE
IN CURRICULUMUL PREŞCOLAR, Prof.POPESCU FLORINA,
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE
3. ACTIVITĂŢILE NONFORMALE - O ŞANSĂ PENTRU FIECARE, Prof.
înv. Gălăţanu Gabriela, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeni, Bacău, România
4. Activitatea online – moft sau necesitate?, Prof. înv. preșcolar Ciobanu
Daniela, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva
5. Importanţa stimulării multisenzoriale la vârste mici, Prof. Bîrsan Ilona
Ghizela, Prof. Urieşu EugeniaMihaela, Șc. Gim. Singidava/
G.P.P.Prichindel Cugir
6. JOCUL COPIILOR PREȘCOLARI, Ed. Bunea Maria, Grădinița cu
Program Normal Diniaș
7. PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZATĂ PENTRU
TULBURĂRI DE ATENȚIE, Prof. înv.preșc.: SIMEDRU DELIA-
DORINA, Școala Gimnazială Nr. 3/G.P.N.Nr. 5 Cugir, Jud. Alba
8. „AU FOST ŞI SUNT ÎN JURUL NOSTRU” - INVENTAR DE
ACTIVITĂŢI, Ana-Maria BRICIU, GRĂDINIŢA P.P. NR.8, ALBA
IULIA, Mariana BOGDAN, GRĂDINIŢA P.P. NR.8, ALBA IULIA
9. „AU FOST ŞI SUNT ÎN JURUL NOSTRU” - INVENTAR DE
ACTIVITĂŢI-Ana-Maria BRICIU, GRĂDINIŢA P.P. NR.8, ALBA
IULIA, Mariana BOGDAN, GRĂDINIŢA P.P. NR.8, ALBA IULIA
10.PROIECT EDUCAȚIONAL: „EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ
– O ŞANSĂ PENTRU TOŢI COPIII”, Prof. înv. preșc. Coman Maria
Floare, Prof. înv preș.: Bîzu Elena-Georgiana, G.P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba
Iulia
11.DEZVOLTAREA GUSTULUI ESTETIC PRIN ACTIVITĂŢILE
ARTISTICO- PLASTICE LA PREŞCOLARI, MUNTEAN FELICIA
ELENA, SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA- GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL
3
12.JOCUL ÎN ACTIVITATEA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ, Prof. Filip
Cătălina, Șc. Gim. ,,Floarea Mureșanu” Suciu de Sus, Maramureș
13.ȚESTOASA FRANKLIN ŞI PĂȚANIILE EI – OPȚIONAL DE
LECTURĂ, Prof. înv. preşc. Godiciu-Runcan Ileana-Maria, Prof. înv.
preşc. Salade Elena Izabela, G.P.P. nr. 3 Sebeş
14.Proiect de parteneriat educational - Coordonator :prof. înv.primar Mînzicu
Simona Valentina, Coordonator : Isar Andreea, Liceul Teoretic ,,Serban
Voda” Valeni
15.ROLUL TEATRULUI DE PĂPUȘI ÎN GRĂDINIȚĂ, G.P.N.Mintia
(Hunedoara), Prof.înv.preșcolar:ȚINEA NOEMI
16. Strategie individualizată de predare a unei unități de învățare, destinată
unui elev cu C.E.S, Prof. înv. primar Szilagyi-Tomoiu Mihaela, Școala Gimnazială
Nr. 3 Cugir
17. Elevul dislexic, Prof. înv. Primar Manciulea Mihaela, Școala Gimnazială
,,Liviu Rebreanu” București
18. RĂZBUNAREA JUCĂRIILOR, Profesor: Claudia Groza, București
19. Activitățile extracurriculare, importanța și rolul acestora în procesul
educațional Prof.înv.preșc.OROS CRISTINA, G.P.P.Nr.4, Arad
20. Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” GRUPA MARE -
grupa ”MICILE GENII”, prof. Stroia Ramona Anișoara,
prof. Julea Claudia
21.ÎNCREDEREA ÎN SINE A PREȘCOLARILOR ȘI ȘCOLARILOR MICI,
prof. Ioana Jenica-Mihaela, Liceul Tehnologic Stoina, județul Gorj
22.Etwinning-parteneriat și prietenie prin proiecte și colaborare, prof.
Nicoletta Huștiuc, Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir, jud. Alba, România
23. DREPTURILE COPIILOR, educ. Ioana Dana-Mihaela, Grădinița cu
Program Prelungit ″Ion Creangă″, Craiova, județul Dolj
24.PROIECT DIDACTIC, Prof. înv. primar Szilagyi -Tomoiu Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir
25.Raportul dintre joc şi învăţare, Prof. înv. preșcolar Urzică Viorica
Liceul ,,Miron Cristea” Subcetate, Grădinița ,,Piticot”
26.,,ŞCOALA ALTFEL” – PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR, Ed.
Muntean Felicia, GPN GARBOVA-JUD.ALBA
27.Raport zilnic de activitate, Profesor învățământ preprimar: Costea
Agnes Ildico
28. PROIECT TEMATIC, PROF. ÎNV. PREȘC. HONDOLA LILIANA-
DORINA, GPP. NR.8, ALBA IULIA, PROF. ÎNV. PREȘC. POTINTEU
ELENA- CRISTINA, GPP. NR.8, ALBA IULIA
29.PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ, Prof.Înv.Preșc.: Hondola Liliana
Dorina, Prof.Înv.Preșc.: Potinteu Elena Cristina

4
30.PLANIFICARE pentru activitatea online, EDUCATOARE Nicoletta
Huştiuc
31.PROIECT TEMATIC : „TOT CE NE ÎNCONJOARĂ” Prof. pentru inv.
presc. Nagy Edina, Gradinita cu p.p.nr.8, Alba Iulia
32.Grădiniţa de acasă-planificare Legume timpurii-GPN Vinţu de Jos, jud.
Alba, prof. Olar Simona
33.Planificare ,,Anotimpurile”, educ. Sasu Angela-Maria, prof. Sav Vasilica-
Loredana, G.P.P.,,Prichindelul” Cugir, jud. Alba, Şc. Gim. Singidava
34.Proiect de lectie, prof. Cornelia Birtan
35. Alege-ţi o meserie-Prof. Nicoleta Rîşnoveanu, G.P.P. Nr. 10 Buzău
36.International Etwinning Project-Kindergarten from home-prof. Georgiana
Bîzu, G.P.P.,,Scufiţa Roşie” Alba Iulia

5
Activitățile educative

Educatoare Balan Doinița


G.P.N ”Lizuca” Fălticeni

Activităţile educative se găsesc pe acelaşi palier cu educaţia formală privind contribuţia la


dezvoltarea personalităţii fiecărui copil şi la creşterea şanselor sale de succes social. Cu ajutorul
activităţile derulate cu preșcolarii din grădiniță, am asigurat un cadru de transfer al competenţelor
dobândite în alte contexte educaţionale şi corelarea componentelor cognitivă şi comportamentală
din diferitele etape de „creştere” ale preșcolarului.
Iată câteva exemple de activități educative desfășurate:

RAPORT DE ACTIVITATE

UNITATEA: Grădinița cu Program Normal ”Lizuca” Fălticeni


TIPUL ACTIVITĂȚII: Educativă
TEMA ACTIVITĂȚII: „Pompierul ne sfătuiește ”
MIJLOC DE REALIZARE: vizionare film, conversaţia, explicaţia, exerciţiul de simulare
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Grădiniță
PARTENERI IMPLICAȚI: părinți, pompier
RESURSE IMPLICATE:
 UMANE: 26 copii; 1 cadre didactice
 MATERIALE: pliante, materiale informative
 FINANCIARE: - sponsorizare
 TEMPORALE: 1 oră
SCOP:
• Cunoașterea şi respectarea unor norme de prevenire a incendiilor .
OBIECTIVE:
 Însuşirea unor noţiuni şi comportamente sociale;
 Pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 Formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija pentru viaţa personală şi a celorlalţi;
 Conştientizarea copiilor cu privire la atitudinea preventivă necesară siguranţei lor
personale şi a celor din jur - măsuri preventive de preîntâmpinare a producerii şi
propagarii incendiilor.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:
 ”Copii nu vă jucași cu focul” –vizionare film
 ” Pompierul ne sfătuiește” – convorbire
EVALUAREA ACTVITĂȚII:
 Exerciții de simulare incediu, cutremur
6
RAPORT DE ACTIVITATE

UNITATEA: Grădinița cu Program Normal ”Lizuca” Fălticeni


TIPUL ACTIVITĂȚII: Educativă
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Prietenii naturii”
MIJLOC DE REALIZARE: Activități ecologice
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Grădiniță – curtea grădiniței
PARTENERI IMPLICAȚI: părinți, bunici, ing. silvic
RESURSE IMPLICATE:
 UMANE: 26 copii; 1 cadre didactice
 MATERIALE: pământ pentru flori, ghivece, flori, stropitori, saci menajeri, mănuși de
protecție
 FINANCIARE: sponsorizare
 TEMPORALE: o zi
SCOP:
 Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire
şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite;
 Consolidarea si utilizarea cunostintelor ecologice in formarea unor deprinderi,
comportamente si atitudini ecologice in contexte variate.
OBIECTIVE:
 Exersarea comportamentelor ecologice în contexte diferite;
 Formarea şi cultivarea interesului pentru înfrumuseţarea curții grădiniței și a spaţiului
educaţional din grădiniță;
 Exprimarea propriilor trăiri şi sentimente într-un mod autentic;
 Realizarea unei activități gospodărești
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII :
 ”Din viața unei flori” – vizionare pps
 Convorbire ”Cum putem ajuta natura” –întâlnire cu ing. silvic
 ”Florile ne sunt surori și le suntem de-ajutor” – plantare flori
EVALUAREA ACTVITĂȚII:
 Ecologizarea curții grădiniței-activitate gospodărească
 Cântec ”Imnul ecologiștilor”

RAPORT DE ACTIVITATE

UNITATEA: Grădinița cu Program Normal ”Lizuca” Fălticeni


TIPUL ACTIVITĂȚII: Educativă
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Vreau să cresc sănătos”, ” Cum să ne păstrăm sănătatea”
MIJLOC DE REALIZARE:joc de rol, întâlnire cu medicul, concurs, vizita cabinet stomatologic
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Grădiniță, cabinet stomatologic
PARTENERI IMPLICAȚI: medic, asistentă medicală, părinți
RESURSE IMPLICATE:
 UMANE: 77 copii; 3 cadre didactice
 MATERIALE: diplome, jucării, truse medicale, aparatură medicală
7
 TEMPORALE:o zi
SCOP:
 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii ;
 Cultivarea unei atitudini şi a unui comportament igienic care să permită copiilor să
acţioneze în folosul propriei sănătăţi;
 Consolidarea deprinderilor de igienă , de odihnă şi recreere dezvoltarea armonioasa a
copilului;
OBIECTIVE:
 Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în
vederea menţinerii sănătăţii;
 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea
deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte;
 Participarea la acţiuni de prevenire a unor atitudini şi comportamente dăunătoare vieţii;
 Implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali ai comunităţii în educația sanitară a
preșcolarilor;
 Dezvoltarea capacității de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea
deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte;
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII :
 ”Sănătate de la toate” - întâlnire cu medicul, asistenta medicală
 ”Vreau să cresc sănătos” – vizită la cabinetul stomatologic
 ”De-a doctorul” - joc de rol
EVALUAREA ACTVITĂȚII:
 ” Cum să ne păstrăm sănătatea” -concurs

ACTIVITĂȚILE DE TIP OUTDOOR – MODALITĂȚI DE INTEGRARE IN


CURRICULUMUL PREŞCOLAR
Prof.POPESCU FLORINA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE

Rezumat:
Programele educaționale în aer liber, desfăşurate de către copii, demonstrează clar potențialul
şi rolul educației în aer liber, pe care aceasta îl are asupra sistemului educaţional. Educatoarele
realizează ca preşcolarii cu care lucrează sunt diferiţi și este posibil să nu obţină rezultate foarte
bune atunci când sunt utilizate metode tradiționale. Educația în aer liber este o alternativă pentru
copiii care doresc să fie implicați și să aibă un rol activ în experiența lor de învățare. Totodată,cel
mai important lucru care trebuie subliniat, educația în aer liber s-a dovedit a îmbunătăți
performanța academică a copiilor. Educatoarele ar trebui să includă această metodă de instruire,
ca parte a stilului lor de predare pentru a spori performanţele de învățare ale copiilor.
Cuvinte cheie: outdoor, experiențe de învățare, învățare experiențială, interdisciplinaritate
În Scrisoarea metodică pentru învăţământul preşcolar pentru anul școlar 2019-2020 -”Bucuria
de a învăța sau ecuația care aduce împreună profesorul reflexiv, copilul implicat și părintele
ancoră” se subliniază faptul că educația timpurie folosește o abordare centrată pe copil,aceasta
sprijinindu-se pe achizițiile copiilor despre lumea naturală.Copiii nu au nevoie de instrucțiuni cu
8
privire la modul de a simți , a vedea și auzi lumea din jurul lor, neexistând doar un singur mod
corect de a realiza experimente simple cu pietre,crengi, apă,etc. Copiii învață cel mai bine din
investigațiile lor timpurii și experimentele realizate dincolo de ușile sălii de grupă,atunci când
activitățile lor sunt ghidate de interes și curiozitate,nu prin procedee indicate de catre adult.
Educația în aer liber poate fi definită simplu ca învățare experiențială în, de, sau cu privire la
mediu în sens generic. Termenul de "educatie in aer liber"este folosit în general pentru a se face
referiri la o serie de activități organizate, care au loc într-o varietate de moduri,în medii diverse,
predominant în aer liber. "Educație în afara sălii de clasă" descrie un curriculum de învățare, altul
decât cel cu copiii în sala de grupă,cu educatoarea care organizează și “furnizează”copiilor
experiențe de învătare.
Conceptul de educație în aer liber nu este nou.El a fost promovat de catre Jan Amos
Comenius, prin enunțarea principiului laic al unei educații “conforme cu natura”;de Jean Jacques
Rousseau, cel care a întemeiat învățarea bazată pe autoactivitatea copilului;de Ellen Kay cu o
educație liberă;de John Dewey cu celebrul “learning by doing”( învață făcând/ acționând).
Activitățile de tip outdoor se bazează pe o învățare experiențială, apelând la toate
simțurile(vizual, olfactiv, auditiv, tactil, kinestezic) pentru percepție și observație. Reprezintă
totodată o metodă de îmbogățire a curriculum-ului în condițiile în care procesul instructiv-
educativ se desfașoară în afara sălii de grupă. Înseamnă interdisciplinaritate, o modalitate de a
realiza scopurile și obiectivele curriculum-ului.
Obiectivele acestui tip de activitate sunt formulate astfel încât copilul sa fie capabil:
- Să-si formeze noi conceptii și idei pe baza propriei observații/ experiențe
- Să reflecteze și să interpreteze aceste experiențe din perspective diverse
- Să se implice în totalitate și să fie deschis pentru noi experiențe
- Să folosească cele învățate pentru a lua decizii, a rezolva probleme, a face față unor noi
provocari( personale, sociale și ale mediului)
Acest gen de activitate se adresează tuturor categoriilor de vârstă, cu precadere copiilor, Jocul, ca
activitate fundamentală a perioadei preșcolare nu necesită prezența unei clădiri, a unor ziduri.
Copilul se joacă, prin joc dobândind achiziții fundamentale, atât în ceea ce privește aspectul
informativ și în special, cel formativ. Prin furnizarea de experiențe pozitive și semnificative în aer
liber, pentru preșcolari se extinde baza lor de cunoștințe și se îmbunătățește capacitatea lor de a
internaliza aceste experiente, într-un mod care este relevant pentru nivelul lor de dezvoltare.
Copiii mici sunt activi, își utilizează toate simțurile și “absorb” informații despre mediul lor. Ce
moment mai bun pentru a începe procesul de sensibilitate și de responsabilitate față de mediu
decât în copilărie?!
Desfășurarea activităților în alte spații decât cele ale sălii de grupă, sălii de sport etc., reprezintă o
modalitate de învățare a unor lucruri care pot fi însuțite mai bine în afara acestor spații.Zona
adiacentă, pădurea, câmpia, zona rurală pot funcționa ca un mediu ideal de învățare și educație.
Această modalitate de desfașurare a activităților pune accent pe propriile experiențe, descoperiri
și concepte lingvistice.
Pentru mulți copii, mediul înconjurător reprezintă o necunoscută- atmosfera sălii de grupă(un
mediu educațional oarecum artificial), cu toate amenajările spațiului educațional pe zone, centre
de interes, arii de stimulare etc,este singura pe care copilul o cunoaște. Astfel procesul de învățare
care are loc în aer liber dă posibilitatea copilului să achiziționeze cunoștințe, deprinderi și
abilități, atitudini, să dobândească comportamente sanogene.
Proiectarea și desfașurarea diverselor categorii de activități, precum
cele de cunoașterea mediului, activități matematice, educarea
9
limbajului, permit copilului să rezolve probleme reale,prin acțiunea personală de planificare,
pregătire și gândire logică bazată atât pe cunoașterea științifică cât și pe inspirație și
improvizație:cunoașterea anotimpurilor după schimbările care survin în natură, în legatură cu
fenomenele atmosferice, cu temperatura, durata zilelor și nopților, dezvoltarea plantelor,
activitatea oamenilor, adaptarea viețuitoarelor, descrierea unor caracteristici ale mediului natural,
identificarea unor forme de relief întâlnite. Colectarea unor frunze, crengi sau ramuri(fără a le
rupe din pom, însă), analiza lor prin antrenarea tuturor organelor de simt, efectuarea unor
experiente simple: plutirea sau scufundarea lor, găsirea unor obiecte în natură de o anumită
culoare: flori, frunze, fructe, pietre; constituirea unor mulțimi de obiecte din natură dupa formă,
mărime, grosime, punerea în corespondență a unor obiecte, găsirea unor asemănări între obiectele
din natură și formele geometrice; denumirea corecta a tuturor obiectelor din mediul inconjurator,
identificarea unor obiecte a caror denumire începe,conține sau se termină cu un anumit sunet
(alună, albastrea, arici etc.), formularea unor propoziții cu aceste cuvinte, utilizând corect
omonime, sinonime, antonime: pisică-mâță, capra animal- capra- obiect pentru tăiatul lemnelor,
constituie doar cateva exemple ale unor activități care pot fi desfașurate cu copiii în afara sălii de
grupă.
Un simplu săculeț cu baticuri de diferite culori și mărimi,cu sfori de diferite lungimi, reprezintă
uneori,materialul didactic necesar desfașurării unor activități diverse: realizarea din sfori a
reprezentării schematice a cifrelor de la 1 la 9, realizarea unor forme geometrice și desfasurarea
unor jocuri de mișcare, în interiorul și exteriorul acestora, găsirea unor obiecte din mediul
înconjurător având aceleași culori ca cele ale baticurilor, precizarea unor însușiri ale obiectelor-
adjective, denumirea obiectelor respective în limba engleză(o modalitate de desfășurare a
activităților opționale), desenarea modelelor de pe baticuri, precizarea denumirii corecte a
culorilor, nuanțelor de pe baticuri, înnodarea sforilor, împletirea lor etc.

Exercițiul nr.1 “Găsește obiecte de culoarea…” Sarcina de lucru: Se întind 4 baticuri, care au
diferite modele și nuanțe. Se solicită găsirea cât mai multor obiecte, care să aibă culori
asemănătoare celor de pe baticuri. Copiii se împart în tot atatea echipe câte baticuri avem( se
poate folosi procedeul “mâna oarbă).
Aplicație: copiii vor descoperi că în mediul înconjurător, vor gasi cel mai greu obiecte de culoare
albastră.
Exercițiul nr.2.”Spune ceva despre…” Sarcina de lucru: colectarea de către copii din mediul
înconjurător a unor obiecte: pietre, crenguțe, frunze, flori și descrierea lor. Aplicație: copiii vor
învăța să utilizeze adjectivele: rotund, neted, aspru, moale, tare etc.
Exercțiul nr.3 “Forme asemănătoare” Sarcina de lucru: Identificarea a cât mai multor obiecte care
au formă asemănătoare cu cea indicată de adult: cerc, pătrat, triunghi,dreptunghi etc. Aplicație:
copiii vor descoperi cel mai ușor obiecte de formă rotundă sau ovală. Forma de patrat, dreptunghi
sau triunghi sunt mai greu de corelat cu obiecte din mediu.
Exercițiul nr.4 “Jocul formelor geometrice” Sarcina de lucru: Realizarea cu ajutorul unor sfori a
contururilor unor forme geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi. Copiii se împart în 4
echipe. Fiecare echipă intră în interiorul unei forme geometrice. La semnal, echipele schimbă
locurile între ele, în poziția indicată: stânga, dreapta, în față, în spate etc. Aplicație: copiii
recunosc cu ușurință pozițiile spațiale, relative.
Exercițiul nr.5 “Cifrele”Sarcina de lucru: Se împart copiilor sfori de diferite lungimi. Aceștia vor
trebui să realizeze șirul crescător sau descrescător de la 1 la 9, prin reprezentarea schematică a
cifrelor, cu ajutorul sforilor.Aplicație; copiii vor trebui să colaboreze, deoarece sforile au lungimi
10
diferite, unele putând fi utilizate doar pentru anumite cifre, totodată vor trebui să dea dovada de
ingeniozitate, forma cifrelor trebuind realizată cât mai fidel.
Exercițiul nr.6 “Vânătoarea de comori”Sarcina de lucru: Educatoarea trebuie mai întâi să ascundă
“comoara”(cutia cu lucruri mărunte, jucării de mici dimensiuni aduse de catre copii de acasă) în
curtea grădiniței. Educatoarea va pregăti o hartă desenată pentru copii, cuprinzând indicii
utile.Primul indiciu ar putea avea o rimă sau să indice copiilor un loc din curtea grădiniței, unde
ar trebui să ajungă. Atunci când copiii ajung la locul unde este ascunsă “comoara” o vor deschide
și vor face schimb de obiecte și jucarii.Este foarte distractiv și întotdeauna un succes!
Exercițiul nr.7 “Colectare pietre” Sarcina de lucru: copiii vor căuta pietre pentru a le colecta în
timpul unei plimbari în aer liber, în parc, etc Între timp, vorbim afară cu copiii despre
formele,mărimile și culorile pietrelor pe care le găsesc.Copiii vor compara dimensiuni , texturi ,
culori și forme de roci sau pietre.În sala de grupă:copiii spală și usucă pietrele și rocile
colectate.Apoi le pot sorta în grămezi în funcție mărime, culoare ,formă sau textura. Astfel se
crează o colecție folosind cutii de carton de ouă pentru a stoca și a afișa roci și pietre în funcție de
diferite criterii. Aplicație: rocile se pot picta cu tempera, preșcolarii mai mari ar putea să le dea cu
lac incolor,astfel încât să strălucească.Fiecare copil își poate selecta o piatră preferată,pentru a o
utiliza ca o " piatră vorbitoare ", în vederea dezvoltării competențelor de comunicare și a
inteligenței emoționale.
Toate aceste exerciții pot fi aplicate și desfasurate cu copiii, ele având la baza regula celor 4 D:
1. Descoperă
2. Descrie
3. Demonstrează
4. Dezvoltă
Concluzii: Misiunea activității outdoor constă în oferirea posibilității copiilor de a experimenta
lucruri noi,trăind și învățând împreună, în strânsă legatură cu mediul natural
înconjurător,diversificarea cadrului de desfașurare a activităților instructiv-educative prin
proiectarea și derularea unor activități în spații exterioare mediului din grădiniță.Toate acestea
impun asigurarea securității copiilor și a utilizarii optime și flexibile a mediului educațional,în
concordanță cu tipul de activitate proiectat,verificarea condițiilor oferite de spațiile nou
identificate și amenajarea lor în acord cu cerințele minime pedagogice și de securitate necesare
pentru o bună desfasurare a activității.

BIBLIOGRAFIE:
1. Bilton Helen, Outdoor Learning in the Early Years, Editura: Taylor & Francis Ltd,2010
2. Scrisoarea metodică pentru învăţământul preşcolar pentru anul școlar 2013-2014
3. http://edtheory.blogspot.ro/2010/11/taking-learning-outside-classroom.html

11
ACTIVITĂŢILE NONFORMALE - O ŞANSĂ PENTRU FIECARE

Prof. înv. Gălăţanu Gabriela

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeni, Bacău, România

Educația reprezintă un pilon fundamental al societății umane, prin intermediul căreia se


urmărește clădirea unei vieți de calitate a fiecărui individ în mod particular, precum și dezvoltarea
în mod general a societății și culturii acesteia. În context actual, cadrele didactice nu se pot
rezuma doar la aspectele tradiționale ale educației, fiind necesară introducerea aspectelor
educației nonformale.

Educaţia nonformală reprezintă astăzi un proces complex, de completare şi valorizare a


rezultatelor învăţării dobândite în context formal, prin însuşirea de cunoştinţe, priceperi,
deprinderi complementare. Această formă de educaţie a dobândit treptat valenţe contextuale
diferite, în funcţie de realităţile socio-culturale, de mediile educaţionale sau de profilul individual
şi/sau al organizaţiei.

Educaţia nonformală nu urmează un sistem ierarhizat şi diferă ca durată, fără a implica


în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării. Ulterior, termenul a dobândit mai multe
accepţiuni, referindu-se la o serie de activităţi/procese educaţionale care generează învăţare
continuă, pe tot parcursul vieţii.

Formele de manifestare cele mai folosite în procesul educaţional sunt: proiectele


educaţionale, excursiile/vizitele, activităţi de educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate,
educaţie rutieră, campanii de informare, conştientizare şi prevenire a comportamentelor sau
atitudinilor deviante în rândul adolescenţilor, ateliere, workshop-uri, mese rotunde, concursuri,
festivaluri, expoziţii, tabere tematice etc. Dincolo de diversitatea tematică şi organizatorică este
foarte importantă corelarea activităţii educative cu dezvoltarea unei competenţe ce poate fi
ameliorată printr-un demers coerent şi realist. Profilul organizaţional şi particularităţile fiecărui
mediu educaţional solicită tuturor actorilor implicaţi în actul învăţării să opteze pentru acţiuni
relevante, în acord cu aşteptările, interesele şi nevoile beneficiarilor.

12
O modalitate eficientă, cu rezultate deosebite obţinute în atitudinea şi comportamentul
elevilor este proiectul extrașcolar si extracurricular. Utilitatea acestuia constă în faptul că îi ajută
pe elevi să înţeleagă legătura care există, între cunoştinţele dobândite la diferite discipline de
studiu şi lumea din afara scolii, dă posibilitate elevilor de a se implica şi organiza prin investigare
individuală sau în grup, punându-i în contact cu comunitatea. Elevii trebuie apropiaţi de valorile
morale, spirituale, culturale, civice nu numai în familie ci, mai ales, în şcoală, în cadrul
activităţilor şcolare şi extraşcolare sau în cadrul unor proiecte de anvergură locală, naţională,
internaţională.

În societatea actuală se cere o atenţie deosebită faţă de diferitele nevoi spirituale şi


materiale ale semenilor noştri, un sentiment înalt de răspundere şi de încredere şi în acelaşi timp o
disciplină de sine. Din această perspectivă, am acordat o atenţie deosebită domeniului educaţiei
non-formale, prin susţinerea unor proiecte educative cu impact deosebit asupra elevilor.
Activităţile de voluntariat în domeniul educaţional sunt dezvoltate prin proiecte şi programe care
vizează diferite domenii ale educaţiei: de la educaţie remedială şi consiliere personală şi
profesională, la educaţie ecologică, educaţie social-civică, acţiuni filantropice etc. Toate aceste
demersuri au avut ca scop formarea unei atitudini corecte a elevului în relaţiile cu ceilalţi, cu
comunitatea şi, mai ales cu el însuşi. În acest an şcolar 2019-2020, am desfăşurat cu elevii mei
diferite activităţi de educaţie nonformală cum ar fi : ,,Campania ZIUA-VERDE a ECO Şcolilor
din România‟‟ ; ,,Şcoala care dăruieşte- iarnă 2019‟‟ ; ,,Proiect caritabil,,Din inimă pentru o
inimă‟‟ ; Proiect caritabil ,,Omul de zăpadă‟‟; Proiect filantropic cultural catehetic,,Şcoala de
iarnă Colindele-Sărbătoarea bucuriei satului românesc‟‟ ; Proiect educaţional Şcoală-Familie-
Comunitate ,,Vrem, putem, reuşim împreună‟‟; Concursuri şcolare artistice, literare şi de cultură
generală.

Educaţia nonformală este imboldul ce motivează și mobilizează actul învățării!


Responsabilizează, angajează elevul în acțiuni atractive, eficiente, diversificate ce contribuie la
dezvoltarea sa personală. Şcoala sprijină și încurajează demararea acestor activități nonformale,
apreciază exemplele de bune practici, ajută elevul ”a se descoperi”, a se manifesta liber, a se
”refugia” în propriile aspirații, aptitudini, a se exprima liber, a-și exprima părerile, a se manifesta
dezinvolt fără teamă, fără stres, fără constrângeri.

BIBLIOGRAFIE

Ioan Bontaş ,,Tratat de pedagogie‟‟, ediţia a II a, Bucureşti, 2008

13
Octavia Costea., Matei Cerkez., Ligia Sarivan ,,Educaţia nonformală şi informală: realităţi şi
perspective în şcoala românească‟‟, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009

***Curriculumul pentru educaţie nonformală şi extraşcolară (Proiect);

Activitatea online – moft sau necesitate?

Prof. înv. preșcolar Ciobanu Daniela


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva

Pe măsură ce trece timpul și suntem nevoiți să stăm departe de sălile de clasă, se naște întrebarea:
este un moft sau o necesitate să desfășurăm activități online?
Ne-am trezit forțați de împrejurări să stăm în case o perioadă lungă de timp. Ne-am trezit fără
glasuri de copii în jurul nostru, fără emoția fiecărei zile petrecută în sălile de clasă, fără să fim
înconjurați de mânuțe calde și ochișori curioși. O liniște apăsătoare uneori…
Soluția desfășurări de activități online a venit să ne trezească la o realitate crudă. Nevoia de a ține
copiii conectați, de a le da ceva de lucru, de a-i ține ocupați și a le creea un cadru în care să țină
legătura cu școala, grădinița ne-a pus pe noi, dascălii în fața unei provocări nemaiîntâlnite până
acum. Fiecare folosea computerul în procesul instructiv educativ dar prea puțin sau deloc pentru
activități online. Cursuri online pentru formare profesională cred că a făcut fiecare, cel puțin o
data…dar în calitate de profesor la o clasă virtuală cu cei mici eu una nu am desfășurat. Grupurile
claselor pe rețelele de socializare le-am folosit inițial pentru a face cu pași timizi activități. Cadrul
didactic propunea activitățile pe grup și le explica pas cu pas iar părinții le făceau împreună cu cei
mici. Părintele a devenit un partener fără de care aceste activități nu se pot desfășura cu cei
mititei. Desfășurarea activităților depinde în totalitate de părinte, de dispoziția acestuia, de
programul lui, de deschiderea lui către ceea ce încearcă cadrul didactic să transmită și cel mai
important: dacă are posibilitatea materială, tehnică să se conecteze la internet, dacă are un
computer, o tabletă sau un smartphone.
România claselor virtuale, a activității educative desfășurate online este împărțită în două: cei
care au acces la acest mod de educație și cei care nu au și nu vor avea niciodată.
Te trezești singur în fața unui ecran rece și impersonal, dacă îl ai și pe acesta, sau cu un
smartphone în mână și te întrebi ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, dacă e bine sau nu cum
organizezi tu activitatea online. Te trezești în fața unor aplicații și platforme despre care nu știi
mare lucru, pe care le descoperi singur, le deslușești funcționalitatea. Răspunsuri la aceste
întrebări nu prea au fost la început, doar indicația de a desfășura activități online. Te încearcă
toate felurile de sentimente: de la bucuria când primești înapoi teme realizate, o imagine cu un
desen, o față zâmbitoare a unui copil, până la deznădejdea zilei în care nu primești nici un fel de
feed-back și te întrebi unde ai greșit, dacă te-ai străduit destul și dacă mai are rost să continui.
Cursuri pentru a învăța cadrele didactice cum să desfășoare lecții cu clase virtuale au apărut după
o perioadă în care fiecare mai timid sau nu, a făcut cum a considerat el mai bine. Acestea au fost
cumva un răspuns la toate întrebările pe care un cadru didactic responsabil și le-a pus de
nenumărate ori. Ne-am trezit la rândul nostru elevi în clase virtuale, cu teme, cu catalog, cu orar,
cu termene de predare lucrări. Am simțit ce simte un copil într-o clasă virtuală. Și am înțeles că

14
emoția unei ore reale, în clasă, nu va putea fi înlocuită niciodată de lecțiile online în care chiar
dacă ne vedeam și vorbeam unii cu alții nu era la fel. Clasele virtuale, după umila mea părere, pot
doar să completeze lecțiile reale în clasă, dar niciodată să le înlocuiască.
Pregătirea pentru o lecție în fața unei clase virtuale este diferită de pregătirea unui lecții cu copiii
în clasa reală. Depinde foarte mult de cât știi să faci de atractivă activitatea, cum faci să nu devină
monotonă, cum alegi materialele în format electronic, cărțile online, firmulețe, jocuri interactive,
cum le combini pe toate și cum faci să comunici cu ei în așa fel încât fiecare să se simtă important
și ascultat.
Cel mai impresionant moment al unei activități la o clasă virtuală a fost atunci când la final, după
o activitate frumoasă și de care eram mulțumită cum a avut loc, înainte să ne luăm rămas bun și să
încheiem, o fetiță a spus: “Mă bucur tare mult că v-am văzut astăzi, copii! Îmi era dor de voi și de
tine, doamna! Doamna, noi când o să avem voie să venim la grădi să ne îmbrățișăm?” Am
răspuns micuței și am încercat să îmi ascund emoția. Din acel moment percepția mea despre
activitatea online s-a răsturnat total. Îmi voi face datoria de dascăl îndiferent de contextul în care
ne vom afla și voi încerca să le fiu aproape copiilor. Voi face activitate online din necesitate dar
voi fi un dascăl care preferă activitatea în clasă, înconjurată de copii cu mânuțe calde, cu ochișori
curioși, copii gălăgioși și veseli. Și nu în ultimul rând…înconjurată de copii care mă îmbrățisează
la începutul zilei când intră în clasă sau ori de câte ori simt ei nevoia.

Importanţa stimulării multisenzoriale la vârste mici

Prof. Bîrsan Ilona Ghizela


Prof. Urieşu EugeniaMihaela
Șc. Gim. Singidava/ G.P.P.Prichindel Cugir

Creierul este unul dintre cele mai complexe organe din corpul uman. Anatomia creierului a
fascinat şi încă mai fascinează oamenii de ştiintă din întreaga lume, creierul fiind în continuare un
subiect de studiu care oferă lucruri noi şi surprinzatoare chiar şi în zilele noastre. Creierul nostru
ne oferă conştientizarea propriei persoane şi a mediului în care trăim, procesarea unui flux
constant de date senzoriale. Acesta controlează mişcările musculare, secreţiile glandelor,
respiraţia şi temperatura internă. Fiecare gândire creativă, sentiment şi orice plan este dezvoltat de
creierul nostru. În plus, neuronii din creier înregistrează în memorie fiecare eveniment din viaţă.
Conform medicului Julie Green, în primii 5 ani din viață creierul se dezvoltă mai mult și mai
rapid decât oricând altcândva în viață: "experiențele timpurii pe care le are copilul - ce vede,
aude, atinge și miroase îi vor stimula dezvoltarea și vor crea milioane de conexiuni".
Numeroase studii au descoperit faptul că experiențele timpurii dețin un impact semnificativ
asupra dezvoltării creierului, prin urmare toate interacțiunile cu cel mic contribuie la acest proces
(chiar și bebelușii au beneficii în urma interacțiunilor chiar dacă nu se pot exprima); pe de altă
parte, stresul și neglijența din viața copilului prezintă dimpotrivă un impact negativ. Drept
15
urmare, cel mai important lucru pe care îl pot face părinții este să se asigure că acești primi ani
din viață sunt cei mai buni pentru copil, cu experiențe de calitate, fie acasă, fie la
creșă/grădiniță/școală.
Familia constituie prima influenţă socioeducaţională asupra copilului, primii educatori care
intervin în creşterea, dezvoltarea şi educarea copiilor, fiind părinţii. Aptitudinile şi competenţele
acestora, la fel ca şi climatul familial în ansamblul său, au o influenţă fundamentală asupra
,,devenirii personale a copilului”.Grija pentru copil și sănătatea mentală a acestuia este la fel de
importantă din primele luni de sarcină înainte de primele zile de după naștere și chiar și dinainte
de concepție ... Oamenii, și implicit creierul acestora, tind să se dezvolte conform programării
genetice a fiecăruia. Importanţa genetică este mare, dar experienţele din primii ani de viață au o
influență uriașă. Prin urmare, interacțiunea dintre factorii biologici și cei de mediu reprezintă
baza sănătăţii mintale a copilului.
Caracteristica esențială a creierului în perioada intrauterină și în primii ani de viață este
plasticitatea (care este prezentă toată viața dar scade cu înaintarea în vârstă) - prin urmare este
foarte vulnerabil la agresiune dar în același timp și foarte pliabil la stimulările adecvate.
Creierul are o anumită arhitectură și în interiorul lui au loc continuu diferite procese. Experiențele
timpurii ( primele luni de sarcină!) au capacitatea de a modela tranzitoriu sau permanent atât
arhitectura, cât și procesele creierului. Stresul de durată al mamei, şomaj, boli, moartea unei fiinţe
dragi etc. generează asupra copilului consecinţe dintre cele mai grave, cu urmări pe o perioadă
lungă de timp.Multe dintre maladii psihice care survin îşi adună izvoarele din acele traume pe
care individual le-a suferit în existenţa foetală. Cu toate acestea nu înseamnă că în stadiul
embrionar copilul trebuie privat de orice solicitare. Dimpotrivă zestrea sa senzorial – psihică se
dezvoltă cu atât mai repede cu cât beneficiază de un anturaj mai tonic, mai stimulativ. Părinţii
trebuie să ştie că toate cele 5 simţuri intră treptat în acţiune încă din viaţa intrauterină, constituind
raportul care va alimenta capacitatea de memorare şi învăţare. Nu este suficient ca mama să
respecte un regim alimentar şi de viaţă sănătos, grija ei trebuie dirijată către realizarea unui climat
armonis fără stridenţe care să afecteze senzorii încă fragili ai copilului.
Procesul de cristalizare al personalităţii conturat în stadiul prenatal se angajează pe un versant
ascendant în perioada ce succeed naşterea. Pâna la 6 luni , adaptarea senzorială monopolizează cu
prioritate energia vitală a sugarului, înregistrând progrese notabile. Având în vedere importanţa
particulară a senzaţiilor tactile la noul născut, mulţi autori plasează în topul trebuinţelor nevoia de
contact corporal cu o altă fiinţă. Tocmai de aceea, ambii părinţi trebuie să se implice în educaţia
copilului încă de la cea mai fragedă vârstă
În ceea ce priveşte senzorialitatea gustativo- olfactivă ea funcţionează într-o strânsă
interdependenţă. Copilul prezintă o acuitate deosebită mai ales pentru dulce şi acru ceea ce nu
16
trebuie pierdut din vedere atunci când i se stabileşte meniul odată cu diversificarea hranei.Pentru
dezvoltarea simţului olfactiv este recomandat ca atunci când mama găteşte să –şi intaleze copilul
în bucătărie pentru ca acesta să poată descoperi mirosuri noi.
Senzaţiile vizuale şi cele auditive înregistrează şi ele progrese evidente în primul an.Unii autori
consideră că o activitate oculară intesă la nou născuţi evocă o inteligenţă superioară. La 6
săptamâni pe plan vizual se înregistrează un salt calitativ atât în privinţa capacităţii de
discriminare vizuală, cât şi a corelării dintre văz şi auz. Atunci când familia îi oferă o bogată
ambianţă vizuală, coordonarea dintre văz şi tact apare mai repede cu 50 de zile decât în mod
normal. Dezvoltarea văzului la sugar poate fii influenţată pozitiv de către familie prin amenajarea
camerei în culori atractive şi jucării divers colorate.
Sub raportul acuităţii auditive, sugarul reacţionează la sunete imediat după naştere.Cel mai
precoce reacţionează la vocile părinţilor pe care le cunoaşte încă din existenţa intrauterină, de
aceea se simte în siguranţă ori de câte ori le aude. Dacă în timp ce îl hrăneşte mama îi vobeşte,
copilul manâncă mai bine. Stimularea auzului se poate face cu ajutorul muzicii simfonice de fond
capabilă să inducă o stare de seninătate şi să exerseze gustul copilului către muzica de
calitate.Dacă până la 7 luni copilul trăieşte într-o confuzie totală cu ambianţa după, intruziunea
unei personae necunoscute îl tulbură până la lacrimi.
Deoarece sugarul este un mare amator de joc, familia trebuie să exploateze cât mai mult această
predispoziţie prin care se poate canalize activismul său natural, dar şi procura noi experienţe
cognitive. Se recomandă ca timpul alocat jocului şi comunicării între părinţi şi copil să crească
progresiv de la 30- 45 minute, pe masură ce programul de somn se diminuează.
Achiziţia cea mai importantă a primului an de viaţă din perspective destinului său psihologic sunt
primele cuvinte.Evoluţia lingvistică ca şi evoluţia sa în general, depinde de atitudinea stimulatorie
din partea mamei, şi în general a tuturor membriilor familiei.
S şi Ţ Engekmann pledează pentru o educaţie intensivă şi precoce prin care copilul cu o ereditate
bună poate dobândi un nivel intelectual superior. În acest scop trebuie activat mediul în care
trăieşte copilul, considerat ca fiind primul său dascăl.
Putem concretiza că astfel, primii ani de viaţa reprezintă perioada unor achiziţii fantastice pentru
copil, o perioadă care nu se mai repetă şi în care capacitatea de acumulare a copilului este
incomparabilă, de aceea trebuie profitat din plin de ea.

Bibliografie:
Vincent R., ,,Cunoaşterea copilului”, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1991.
Schiopu U., Verza E., ,,Psihologia vârstelor”, Bucureşti, EDP, 1981.
Engekmann S şi T., ,,Daţi copilului vostru o inteligenţă superioară”, CEDC, 1992.
Revista învăţământului preşcolar, 1994.
http://www.qbebe.ro/psihologie/dezvoltare_cognitiva
17
JOCUL COPIILOR PREȘCOLARI

Bunea Maria, Grădinița cu Program Normal Diniaș

Jocul este activitatea de bază a copiilor preșcolari. Acesta îi pune pe copii, pentru prima dată în
fața unor piedici pe care trebuie să le învingă, îi obligă să asculte reguli, îi determină să își
unească forțele pentru a fi mai puternici și să răzbească mai ușor greutățile.
Jocurile, sunt primul pas al copilăriei, spre rezolvarea unor probleme mai simple sau mai
complicate, într-un timp scurt, singuri sau în grup. Acestea îi învață pe copiii să respecte regulile,
le dau noțiuni precise despe timp și spațiu, îi obligă să judece, le formează spiritual de echipă, îi
stimulează să-și ajute colegii de joacă și să se bucure de victoria obținută. Din înfrângere învață să
fie mai tenaci, mai curajoși, mai uniți.
Jocurile în aer liber călesc organismul copiilor, le întăresc forțele și le deschid porțile spre
activitățile sportive de mai târziu. De aceea, în special la copiii preșcolari, este necesar ca zilnic,
să împletim activitățile de învățare cu activitățile practice și sportive, cu jocurile, să ieșim în aer
liber, să ne bucurăm odată cu ei!
Jocul îi pregăteşte pe copii pentru viaţă într-o manieră specifică. Jucându-se, copiii se
experimentează şi se exersează pe ei înşişi ca agenţi activi ai mediului şi nu doar ca elemente
reactive. În familie şi la grădiniţă copiii sunt frecvent chemaţi să acţioneze în conformitate cu
anumite seturi de modele, dar în lumea jocului ei pot fi cei care iau deciziile. Prin intermediul
jocului, alături de nevoia de a se integra, copilul experimentează şi nevoia de a-şi apăra şi de a-şi
afirma individualitatea. Obligat de context să iasă din el însuşi şi să se privească dintr-o altă
perspectivă, copilul îşi construieşte un sens propriu al identităţii, sens concretizat în imaginea de
sine.
Organizarea instructivă și plăcută a timpului liber al copiilor, este astăzi o problemă la rezolvarea
căreia participă, instituțiile de învățămât în colaborare strânsă cu famlia.
Jocul este cea mai sigură cale de acces spre sufletul copilului, spre minunata lui lume de gânduri
şi vise, având reale valenţe formative. El contribuie la dezvoltarea intelectuală, socială,
emoţională, fizică şi estetică a copilului, cultivă încrederea în forţele proprii şi spiritul de
competiţie.

18
PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZATĂ PENTRU TULBURĂRI
DE ATENȚIE

Realizat de prof. înv.preșc.: SIMEDRU DELIA-DORINA

Școala Gimnazială Nr. 3/G.P.N.Nr. 5 Cugir, Jud. Alba

Numele și prenumele beneficiarului: D.D.

Grupa: Mare ‟‟Voiniceii‟‟

Identficarea problemei de către cadrul didactic: Tulburare de atenție – hiperactivitate

Copilul D.D. prezintă comportamente neadecvate mediului grădiniței :

 Vorbește fără să fie întrebat;


 Aruncă obiecte prin grupă;
 Se adresează nerespectuos colegilor și cadrului didactic, folosind cuvinte jignitoare;
 Își dorește să facă mai multe lucruri în același timp, fără a putea duce la bun sfârșit
vreunul;
 Refuză îndeplinirea sarcinilor propuse de către educatoare;

19
 Mereu își găsește altceva de făcut, decât ceea ce i se cere;
 La activități se plictisește repede și abandonează imediat lucrul;
 Lovește colegii, apoi spune că a fost ‟‟din greșală‟‟;
 Preia controlul jocurilor, impunându-și propriile reguli;
 Se supără și face crize de isterie când nu iese câștigător;
 Se pripește în a da răspunsul, uneori neputând să-și controleze respirația și ritmul vorbirii
și al limbajului, după care se enervează și plânge;
 Zbiară la copii și la educatoare când nu este lăsat să se exprime;
 Mânâncă în grabă, dorind să fie primul;
 Sustrage obiecte/alimente (fructe) de la dulăpioarele altor copii, menționând că îi
plac‟‟porțiile duble‟‟;
 Nu are răbdare să își aștepte rândul, dorind să fie doar el pe primul loc și primul;
 În curte lovește, trântește, smulge obiectele/jucăriile celorlalți.

Obiectivele programului de intervenție:

Pe termen lung:

 Corectarea respirației defecuoase și obișnuirea copilului cu un mod corect de a respira;


 Corectarea tulburărilor de limbaj, de ritm și fluență;
Pe termen scurt:

 Să ia parte la discuții în grupuri mici informale;


 Să întrebe și să răspundă la întrebări;
 Să ia parte la activitățile de învățare în grup intrând în relațiile cu ceilalți copii,
respectiv cu educatoarea;
 Micșorarea frecvenței comportamentelor verbale și fizice neadecvate;
 Stîrnirea interesului și a curiozității pe toată durata desfășurării activităților.
Durata programului și frecvența activităților propuse:

Programul este conceput pentru a putea fi desfășurat pe tot parcursul unui semestru școlar.

Activități curente la grupă –permanent.

Activități de modelare comportamentală -una sau două activități pe săptămână timp de


10-15 min. în timpul sau în afara programului de curs, în funcție de activitatea desfășurată.

20
Activități de consiliere psihopedagogică 10-15 min. cel puțin o activitate pe săptămână,
cel mult trei activități în funcție de programul stabilit.

În realizarea acestui program s-a pus accent pe unitatea şi continuitatea activităţilor de la


grădiniță în familie, acţionând în următoarele direcţii, în colaborare cu educatoarea grupei,
bazându-se pe metode şi strategii centrate pe copil, în funcţie de particularităţile specifice și
adecvate vârstei lui.

Activități curente:

În sala de grupă se organizează un spațiu destinat acestui copil, un loc unde se montează o
bicicletă de fitness adaptată cu o masă de scris, loc unde acest copil poate să desfășoare
activitățile propuse la grupă în timp ce pedalează, pentru a-și consuma în mod util energia.

Tot în sala de grupă se amenajează un spațiu cu obiecte pentru construcții (deoarece


manifestă interes deosebit pentru aceste obiecte), loc unde se poate deplasa și construi , însă fără
să-i deranjeze pe ceilalți în timp ce aceștia lucrează, pentru ca mai apoi să revină la activități
alături de ceilalți copii, alternând astfel sarcinile de lucru utile cu cele plăcute.

Copilul este în permanență încurajat și lăudat atunci când se comportă adecvat.

Activități specifice:

Jocuri didactice pentru pronunţarea corectă a cuvintelor, denumirea obiectelor: Ce este


aceasta?; Cum ne comportăm acasă/pe stradă/la grădiniță? Cine trimite cadouri?; Cine a venit?;
Cine face aşa?...
Jocuri didactice ce vizează formularea de propoziţii: Cum se numesc colegii mei/prietenii?
Cum mi-ar plăcea să se joace colegii cu mine? Spune ce face?; Completează ce lipseşte!; Ce
lucrează mama?...
Activităţi de lectură după imagini: Povestea băiatului care l-a supărat pe tatăl său, Familia mea,
La magazin, O plimbare cu trenul, Un prieten de nădejde, Grădinița
Activităţi de memorizare: Băieţelul harnic, Prietenul meu; Doi frați cuminți, Prietenii curăţeniei

Jocuri de rol: Doi prieteni; Monstrulețul morocănos...

Jocul omulețului de hârie care a fost rupt în bucățele.

Activități de consiliere:

Se organizează de către cadrul didactic și au ca scop analiza progreselor copilului și a


eventualelor incidente. Accentul se va pune cu precădere pe progresele înregistrate de copil pe

21
toată durata desfășurării planului de intervenție personalizat. În prezența părinților se vor
evidenția trăsăturile pozitive și progresele înregistrate de copil.

Recunoaşterea eforturilor copilului chiar şi atunci când nu reuşesc pe deplin. Referirea mai întâi
la ce are bun copilul, pozitivitate acordarea cu consecvenţă a atenţiei pozitive, mai multe aprecieri
din partea tuturor.

Modalități de evaluare a reușitei/ajustarea programului în funcție de rezultate:

Accentuând mereu partea pozitivă a copilului, tipurile de activități care îi plac cu


precădere și care se demonstrează a fi eficace se intensifică astfel acestea și se renunță la altele
care prezintă un interes scăzut. S-au consemnat mai puține comportamente inadecvate la adresa
colegilor și a cadrului didactic.

Acordând o atenţie aparte acestui copil, prin intermediul consilierii pedagogice şi implicării
familiei, s-a reuşit facilitarea şi integrarea funcţională a lui D.D. în clasa de copii, participarea lui
firească la activităţile instructiv-educative din grădiniță. Munca şi colaborarea dintre educatoare și
părinţii lui D.D. a constituit un cerc de susţinere afectivă, volitivă, de echilibrare şi integrare a
acestuia în mediul grupei, ajutându-l să-şi corecteze comportamentul, ritmul şi fluenţa vorbirii,
să-şi construiască bazele unei imagini de sine pozitive, bazate pe încrederea că “poate”să fie la fel
ca orice copil și să se manifeste ca atare.
Închei cu spusele lui John Crudele: ‟‟Pentru copii, dragostea înseamnă timp!‟‟

22
„AU FOST ŞI SUNT ÎN JURUL NOSTRU”

-INVENTAR DE ACTIVITĂŢI-

Ana-Maria BRICIU, GRĂDINIŢA P.P. NR.8, ALBA IULIA

Mariana BOGDAN, GRĂDINIŢA P.P. NR.8, ALBA IULIA

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:CUM AFOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

TEMA PROIECTULUI: „AU FOST ŞI SUNT ÎN JURUL NOSTRU”

SUBTEMA PROIECTULUI:”LA FERMĂ SAU ÎN PĂDURE?”

LUNI:

ADP - Întâlnirea de dimineață:”Cine mi-a ieşit în drum?”/Prezenţa, salutul, calendarul


naturii;TRANZIŢIE:”Sărim ca cerbii,ţopăim ca iepuraşii”/ RUTINĂ

ALA1 –B:”Din lumea animalelor”/Ş:”Săculeţul cu surprize”/C:”Adăposturi pentru animale”

ADE – DŞ1:„În ogradă sau în pădure?”

DŞ2+DOS2:„Câte animale sunt în ogradă/pădure?”-realizare machetă

ALA2 – Joc de mişcare:”Câte unul pe cărare”

MARŢI:

ADP - Întâlnirea de dimineață:”Sunetele pădurii”/Prezenţa, salutul, calendarul


naturii;TRANZIŢIE:”Ghici pe cine am imitat?”/ RUTINĂ

ALA1 –A:”Ce animal sunt?”-colorare/decupare/J.m:”Alege şi potriveşte”/J.r:”De-a medicii


veterinari”

ADE – DLC+DEC1:„Ursule brun,ursule brun, tu ce vezi?”-lectura educatoarei+desen

DEC2:”La ospeţe ursul cere”-predare cântec

ALA2 – Joc de mişcare:”Raţele şi vânătorii”

MIERCURI:

ADP- Întâlnirea de dimineață:”Pete Motanul-Ador teneşii albi”/Prezenţa, salutul, calendarul


naturii;TRANZIŢIE:”Sărim ca cerbii,ţopăim ca iepuraşii”/RUTINĂ

ALA1 –N.a:”Urme de lăbuţe”/Ş:”Ajută animalele să-şi găsească umbra”/B:”Ghicitori despre


animale”
23
ADE –DŞ2+DPM:”Câte animale am?”-joc didactic

DOS1:”Şi animalele pot fi prietenii noştri”-convorbire

ALA2 – Joc de mişcare:”Lupii şi oile”

JOI:

ADP - Întâlnirea de dimineață:”Ce s-ar întâmpla dacă animalele ar dispărea?” Prezenţa, salutul,
calendarul naturii;TRANZIŢIE:”Ghici pe cine am imitat?”/RUTINĂ

ALA1- A:”Ferma/pădurea”-lipire/J.m:”Ajută animalele să ajungă la adăposturile lor”/J.r:”De-a


vânătorul”

ADE – DLC+DOS2:”În lumea animalelor domestice sau sălbatice”-joc didactic

DŞ1:”Ce animal este?”- joc didactic (diagrama Venn)

ALA2 – Joc de mişcare:”Cercul animalelor”

VINERI:

ADP - Întâlnirea de dimineață: „Coliba iepuraşului”/Prezenţa, salutul, calendarul


naturii;TRANZIŢIE:”Câte unul pe cărare”/RUTINĂ

ALA1- C:”Coliba iepuraşului”/B:”Animale din poveşti”/C:”Grajdul”

ADE –DEC1+DLC:”Animalul preferat”-pictură+convorbire

DPM:”Care animal aleargă mai repede?”-întrecere alergare viteză

ALA2 – Dramatizare:”Iedul cu trei capre”de Octav Pancu Iaşi

BIBLIOGRAFIE:

1. Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019


2. Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., Metode interactive de grup-Ghid metodic,
Editura Arves, 2002
3. owensfamily-gwyn.blogspot.com

24
„AU FOST ŞI SUNT ÎN JURUL NOSTRU”

-INVENTAR DE ACTIVITĂŢI-
Ana-Maria BRICIU, GRĂDINIŢA P.P. NR.8, ALBA IULIA

Mariana BOGDAN, GRĂDINIŢA P.P. NR.8, ALBA IULIA

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:CUM AFOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

TEMA PROIECTULUI: „AU FOST ŞI SUNT ÎN JURUL NOSTRU”

SUBTEMA PROIECTULUI:”LA POLI SAU ÎN JUNGLĂ?”

LUNI:

ADP - Întâlnirea de dimineață?”Ce animale polare aţi văzut personal?”/Prezenţa, salutul,


calendarul naturii;TRANZIŢIE:Mersul pinguinului” / RUTINĂ

ALA1 –B:”Căutăm imagini din zonele polare”/A:”Iglu din pahare de unică folosinţă”/C:”Iglu”

ADE – DŞ:”Călătorie în zonele polare”(ppt)

DOS1+DEC:”La Poli”-realizare machetă

ALA2 – Joc de mişcare:”Dansul pinguinului”

MARŢI:

ADP - Întâlnirea de dimineață:”Povestea ursului cafeniu”de V.Colin”/Prezenţa, salutul,


calendarul naturii;TRANZIŢIE:”Mersul pinguinului”/ RUTINĂ

ALA1 –A;”Pinguini”/N.A:Urme de urs”(în făină)/B:”Scriem cuvinte în făină”

ADE – DŞ1+DOS1:”Ne jucăm cu urşii polari”-activitate practic-gospodărească+rezolvare


de probleme

DPM:”Să jucăm bowling cu...pinguinii”

ALA2 – Joc de atenţie:”Zboară,zboară...”

MIERCURI:

ADP - Întâlnirea de dimineață: :”Ursule polar, ursule polar,tu ce auzi?”- repovestire/Prezenţa,


salutul, calendarul naturii;TRANZIŢIE”Eu aud un...”/RUTINĂ

ALA1 –Ş:”Cum trăiesc animalele din junglă?”-vizionare film documentar /C:”Grădina


Zoo”/J.R:”La grădina Zoo”

ADE –DLC+DPM:”La plimbare prin junglă”-lect ed.+plimbare pe elipsă

25
DEC:”În junglă”-pictură pe sticlă

ALA2 – Joc de mişcare: „In the jungle”-dans

JOI:

ADP - Întâlnirea de dimineață”Elefantul Elmer”/Prezenţa, salutul, calendarul


naturii;TRANZIŢIE”Eu aud un...”/RUTINĂ

ALA1- B:”Scriem nume de animale în nisip”/N.A”Urme de animale în nisip”/Ş:”Animalele din


junglă sunt carnivore, erbivore, omnivore?”

ADE –DLC:”Ce ne povesteşte jungla?”-joc did.(propoziţii, cuvinte,silabe)

DŞ+DEC:”Ajută-l pe elefantul Cici”-joc didactic+interpretare cântec „Elefantul


Cici”

ALA2 – Joc de mişcare:”Dansul şarpelui”

VINERI:

ADP - Întâlnirea de dimineață:”Eu sunt...şi trăiesc... „/Prezenţa, salutul, calendarul


naturii;TRANZIŢIE”Dansul şarpelui/ Dansul pinguinului””/RUTINĂ

ALA1- J.R.”La circ”/J.M.”Domino cu animale”/C:”Cupola circului”

ADE – DŞ+DLC:”Unde trăieşte?”-joc didactic

DOS2:”Ce s-ar întâmpla,dacă animalele ar dispărea?”-convorbire/brainstorming

ALA2 – Joc de mişcare:”Carnavalul animalelor”

BIBLIOGRAFIE:

1. Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019


2. Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., Metode interactive de grup-Ghid metodic,
Editura Arves, 2002
3. .https://ro.pinterest.com/pin/520025088226229590/

26
PROIECT EDUCAȚIONAL:
„EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ – O ŞANSĂ PENTRU
TOŢI COPIII”

Prof. înv. preșc. Coman Maria Floare


Prof. înv preș.: Bîzu Elena-Georgiana
G.P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia

ARGUMENT:
Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor
copiilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate. Incluziunea este
strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane.
Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să înveţe
împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Avem nevoie de un învăţământ
incluziv deoarece copiii, indiferent de deficienţă sau dificultate de învăţare au un rol de jucat în societate
după terminarea şcolii. Un început timpuriu în grupuri de joacă sau grădiniţe obişnuite, urmat de educaţia
în şcoli şi în universităţi este cea mai bună pregătire pentru o viaţă integrată.
Copiii cu dizabilităţi au drepturi egale cu ceilalţi, o educaţie separată ar duce la marginalizare şi
discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii
sunt reciproce, dar majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea
reciprocă. Familiaritatea şi toleranţa reduc frica şi respingerea favorizând relaţii de comunicare şi
colaborare în beneficiul tuturor.
Întrebarea care se pune este:
- Cât de bine sunt pregătiţi copiii, părinţii acestora şi cadrele didactice pentru diversitatea existentă în
fiecare grup şi cầt de bine sunt pregătiţi să o accepte ?
Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea
strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde
procesul de învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur. Prin strategii didactice
bazate pe cooperare, educatorul poate favoriza unele procese de interacţiune socială în clasele eterogene
ale şcolii incluzive, diferenţele dintre copii fiind percepute ca modalităţi de îmbogăţire a practicii
pedagogice iar strategiile învăţării ca modalităţi de abordare a diversităţii.
Fiecare copil trebuie înţeles ca un participant activ la învăţare pentru că fiecare aduce cu sine, în
procesul complex al învăţării şi dezvoltării, o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o
interacţiune specifică, un ritm personal, un model de abordare, un context cultural căruia îi aparţine, o
valoare.
1.SCOPUL PROIECTULUI :
27
o Perceperea diferenţei dintre copii ca resurse în sprijinul educaţiei mai degrabă decầt ca probleme
care trebuie să fie depăşite ;
o Înlăturarea obstacolelor din calea incluziunii, obstacole provocate de societate şi nu de problemele
medicale specifice ;
o Schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient sau defavorizat social ;
o Promovarea unei atitudini de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor dintre copiii cu nevoi
speciale şi copiii consideraţi « normali », dintre copiii romầni şi copiii rromi sau de alte
naţionalităţi ;
o Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor preşcolari cu diferite
dizabilităţi sau de diferite etnii ;
o Promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între grădiniţe şi comunitate.
2. OBIECTIVE PENTRU PREŞCOLARI :
o Pregătirea copiilor preşcolari de a răspunde pozitiv la provocarea diversităţii pentru a face faţă
varietăţii existente, în mod normal, în rầndul copiilor ;
o Dezvoltarea abilităţilor copiilor cu diferite deficienţe sau probleme de învăţare pentru a face faţă
exigenţelor instructiv-educative în vederea integrării cu şanse egale alături de ceilalţi copii ;
o Dezvoltarea relaţiilor pro-active în sensul real al integrării şi incluziunii ;
o Recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de
egalitate între copii.
3. OBIECTIVE PENTRU CADRELE DIDACTICE ŞI PĂRINŢI:
o Abilitarea cadrelor didactice în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul proiectului ;
o Aplicarea unor metode active de învăţare : Jocul de rol, Studiul de caz, Mozaic, Brainstorming-ul;
o Stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale adulţilor faţă de toţi copiii unei grupe, indiferent de
etnie, religie, dizabilităţi.
4. GRUP ŢINTĂ:
o Copii preşcolari români;
o Copii de etnie rromă, italieni;
o Copii proveniţi din familii sărace;
o Copii cu dizabilităţi;
o Educatoare, părinţi.
5. RESURSE MATERIALE :
o Cărţi, reviste, panouri informative;
o Xerox, hầrtie xerox ;
o Aparat de fotografiat ;
o Casete, CD-uri ;
o Pliante, articole din ziare, albume ;
o Panouri pentru expoziţie ;
o Jucării, rechizite, dulciuri, îmbrăcăminte
6. RESURSE UMANE :
28
o Educatoare ;
o Părinţi ;
o Preşcolari ;
o Invăţătoare de la Şcoala Specială Alba Iulia ;
o Reprezentanţi de la Asociaţia « Sprijiniţi copiii » Alba Iulia ;
o Reprezentanţi D.G.A.S.P.C. ;
o Reprezentanţi O.N.G.-uri ; Primărie ;
o Consilieri şcolari
7. DURATA PROIECTULUI : 15 SEPTEMBRIE 2019– 14 IUNIE 2020
8. FORME DE REALIZARE :
Formele de realizare vor fi diversificate în funcţie de tema abordatã, de nivelul de vârstã al copiilor
sau alte condiţii: observaţii, povestiri, convorbiri, desene, activitãţi practice, plimbãri, excursii, drumeţii,
vizionãri de diapozitive, jocuri de mişcare, jocuri distractive, expoziţii, spectacole, vizionãri de emisiuni
TV, concursuri, etc. Indiferent de forma de realizare se va accentua ideea de folosire a contextului ludic în
stimularea rutei individuale a învãţãrii. Programul de activităţi va cuprinde activităţi realizate la nivelul
unităţii marcând evenimente ecologice mondiale şi programe de activităţi la nivelul fiecărei grupe.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
AN ŞCOLAR 2019-2020

Nr. ACTIVITĂŢI DATA PARTENERI CINE


Crt. RĂSPUNDE
Pregătirea bazei mteriale şi Educatoare, părinţi,
teoretice pentru începerea Septembrie învăţătoare, Educatoare, consilieri
1. derulării proiectului 2019 consilieri,
reprezentanţi ai
comunităţii
Activitate de informare. Ce este Părinţi, cadre Educatoare, învăţătoare
educaţia incluzivă? Cerinţe şi didactice, consilieri, de la Şcoala Specială
perspective. Metode active de Septembrie reprezentanţi O.N.G.- Alba Iulia, consilier
învăţare. Rolul comunităţii. 2019 uri, Primărie Alba
2. Utilizarea unor metode de Iulia, D.G.A.S.P.C.
participare creativă
„Brainstorming-ul”, „Mozaic”
„La grădiniţă ne jucăm cu toţi Educatoare, părinţi
3. împreună” – joc de rol. Octombrie Educatoare
Sunt copil și am dreptul la 2019
educație.

29
Activitate artistico-plastică – Noiembrie Educatoare,
4. desen – Cum îmi ajut prietenul 2019 învăţătoare Educatoare
bolnav”
5. Daruri din inimă. Ddecembrie Educatoare, părinţi Educatoare
Pregătirea unor cadouri pentru 2019
copiii nevoiași.
„Gầnduri bune pentru toți Educatoare, Educatoare,
6. copiii.” – redactarea unor Ianuarie reprezentanţi reprezentanţi O.N.G.-
„scisori” de către copiii 2020 Asociaţia „Sprijiniţi uri
preşcolari copiii” Alba Iulia
„Ajută-mă, te rog” – simularea
unor situaţii concrete de viaţă Educatoare, şcolari, Educatoare,
7. cotidiană care necesită intervenţia Februarie părinţi, reprezentanţi reprezentanţi
celor din jur. 2020 D.G.A.S.P.C. Alba D.G.A.S.P.C.
- joc de rol; studiu de caz Iulia
Oferim mărţişoare copiilor de la Asistenţi sociali, Educatoare, asistenţi
Centrul de zi „Sfầnta Ana”Alba pedagogi,educatoare, sociali
Iulia. Desfăşurarea unor activităţi Martie copii
8. în parteneriat. 2020

Pământul este casa noastră. Aprilie Educatoare, părinţi, Educatoare,


Realizarea unui poster. 2020 copii, părinţi,copii;
9. Activitate artistico-plastică.

10. „Dansează şi cầntă cu mine” – Educatoare, părinţi,


învăţarea unor cầntece şi dansuri copii,
din cultura rromilor (sau altor Mai Educatoare, părinți,
etnii) 2020 copii;
„Copile oricine ai fii, azi e ziua Părinţi, copii, Educatoare
ta!” – program artistic educatoare
11. Împărţire de pliante pe stradă – Iunie învăţătoare, Şcoala
Grădiniţa incluzivă între lege şi 2020 Specială Alba,
prejudecată” - cu scopul de a reprezentanţi:
sensibiliza opinia publică. D.G.A.S.P.C.
,Asociaţia „Sprijiniţi
copiii”Alba Iulia,
Primăria
municipiului Alba

30
Iulia O.N.G-uri
consilieri şcolari,
asistenţi sociali

BIBLIOGRAFIE:
1. VRAŞMAŞ,T.,,”Şcoala şi educaţia pentru toţi”, Ed. Miniped, Bucureşti. 2004;
2. UNGUREANU,D.,”Educaţia integrată şi şcoala incluzivă”, Editura de Vest, Timişoara;
3. GHERGUŢ,A.,”Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale – Strategii de Educaţie
integrată”, Ed. Polirom, Iaşi. 2001.

DEZVOLTAREA GUSTULUI ESTETIC


PRIN ACTIVITĂŢILE ARTISTICO- PLASTICE LA
PREŞCOLARI
MUNTEAN FELICIA ELENA
SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA-
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

Procesul educaţiei artistico-plastice a elevilor are ca obiectiv general, dobândirea de către


elevi a unor aspecte esenţiale ale cunoaşterii artistico-plastice, latură importantă a cunoaşterii
umane.
Acest proces educaţional înscrie ca obiective principale:
• dezvoltarea la elevi a gândirii artistico-plastice, calitatea specifică a gândirii
creatoare;

• dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului lui artistic şi estetic;

Acţiunile de realizare a acestor obiective sunt direcţionate pe traseele a trei mari căi şi
anume: familiarizarea elevilor cu gramatica unor elemente de limbaj plastic, iniţierea lor în
problemele actului de creaţie, contactul cu frumuseţile mediului înconjurător (natura,
construcţii, creaţii folclorice) precum şi cu alte produse artistice.
In cadrul acestei ample orientări au fost conturările următoarelor cerinţe:
• elevii să gândească şi să se exprime artistico-plastic prin linii şi culori
îmbogăţindu-şi vocabularul plastic;
31
• să fie pregătiţi ca ei să ajungă la descifrarea şi înţelegerea unor opere de artă
potrivit viziunii plastice contemporane;
• să organizeze în diferite modalităţi, un spaţiu plastic unitar şi expresiv;
Astfel, prin procesul educaţional de înfăptuire a acestor cerinţe, se potenţează psihicul
elevilor cu noi valori artistice care îmbogăţesc viaţa lor spirituală şi le dezvoltă entuziasmul
pentru cultura artistică.
Totodată orientează întreaga activitate cognitivă şi creativă spre autoformarea unui sistem
coerent de noţiuni şi a unor modalităţi proprii de exprimare artistico-plastică.
Educaţia artistico-plastică se prezintă ca fiind educaţia acelor simţiri pe care se bazează
cunoştinţa artistică, inteligenţa şi gândirea creatoare a elevilor.
Un fapt unanim cunoscut este şi modul în care copilul percepe realitatea, modul în care
gândeşte şi simte, diferit de cel al adultului. Pentru echilibrul său intelectual şi afectiv este
necesar ca el să fie atras în asemenea forme de activitate, prin care să nu fie forţat să se adapteze
la o realitate străină lui, ci dimpotrivă, să i se faciliteze asimilarea treptată a realului.
Asemenea forme de activitate sunt jocul şi desenul, după cum menţionează în lucrările lor, o
serie de psihologi remarcabili (J. Piaget, Ed. Claparide, etc)
Desenul, după Piaget, ca limbaj grafic al copilului, este un mijloc de luare în stăpânire de
către copil a lumii exterioare, la care el trebuie să se adapteze şi totodată este un mijloc de
armonizare a acesteia în lumea sa proprie interioara.
Spre deosebire de joc, care-l eliberează pe copil de realitatea exterioară, desenul este şi
o formă de echilibra între lumea interioară şi solicitările lumii exterioare. Prin desen copilul
caută simultan să satisfacă atât cerinţele sale proprii, cât şi să se adapteze formelor (obiectelor)
dinafară. Astfel, desenul constituie când o cale de pregătire a imaginii mintale, când o rezultantă
a acestuia.
Totodată, desenul este o formă de construire a simbolurilor după dorinţă, oferind
copilului posibilitatea de a exprima tot ceea ce în experienţa lui trăită, nu poate fi formulat şi
asimilat numai prin mijloacele limbajului vorbit. In desen se poate vedea şi efortul de acomodare
al copilului prin racordarea simbolului de el construit, la consensurile obiectului real.
Activităţile artistico-plastice sunt un important mijloc de dinamizare a vieţii psihice a
copilului, a proceselor sale intelectuale, afective şi evoluţionale şi motivationa Prin procesul
familiarizării elevilor cu operele de artă se îmbogăţesc nu numai cunoştinţele elevilor privind
expresia unor elemente de limbaj plastic, dar şi viaţa lor spirituală, întrucât acestea antrenează
emoţiile şi trăirile lor interioare.

32
Ele impulsionează elevii spre o activitate plastică concretă contribuind la formarea
personalităţii lor şi fiind un bun mijloc de a ajuta pe elevi să se dezvolte integral şi armonios în
toate dimensiunile vieţii lor spirituale.
Elevii exprimându-se prin linii şi culoare iau contact cu lumea pe care o cunosc, o
asimilează şi căreia i se dăruiesc. Prin această cunoaştere, creşte aria viziunii lor interioare, care se
dilată atât pe măsura contactului direct şi comunicării lor cu lumea obiectivă, cu viaţa, cât şi cu
societatea.
BIBLIOGRAFIE:
1.Antonovici, Ștefania, Nicu, Gabriela,( 2003 ,Jocuri interdisciplinare, material auxiliar
pentru educatoare, Ed. Aramis, București );
2.Stroie,Anişoara,( 2003,Teste de evaluare iniţială. Ed. Aramis, București);
3.Banga, Cornel; Ionescu, Jeni-Ileana, (2008, Metodica activităţilor instructiv-educative în
învăţământul (pre) primar, Volumul 2, Editura Didactică Nova, Craiova);

JOCUL ÎN ACTIVITATEA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ


Prof. Filip Cătălina
Șc. Gim. ,,Floarea Mureșanu”
Suciu de Sus, Maramureș

Motto:
„Jocul este şi o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de
toate, el este însăşi viața copilului” (Mc. Dougall)

Jocul este forma de activitate dominantă în copilărie, dar nu trebuie să lipsească de-a lungul
întregii vieți. Este necesară dezvoltarea laturii ludice a personalității pentru a putea privi soluțiile
cu fantezie și inventivitate.
Joaca este foarte importantă pentru dezvoltarea socială, emoțională, fizică și cognitivă a
copilului. În timp ce se joacă, cel mic își folosește toate cele cinci simțuri (văzul, auzul, mirosul,
gustul și simțul tactil), motiv pentru care jocul reprezintă primul stadiu de învățare și activitate
creatoare.
În opinia dr. Kathleen Alfano, directorul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Fisher-Prince,
joaca le oferă copiilor oportunitatea de a descoperi cum funcționează lucrurile, de a se înțelege cu
alții și de a încerca roluri noi.
Pshiologul francez, J. Piaget, consideră că jocul este ,,pol al exercițiilor funcționale în cursul
dezvoltării individului”, celălalt pol fiind exercițiul neludic, când subiectul învață să învețe într-un

33
contextde adaptare cognitivă. Adler consideră jocul ca o formă de manifestare a complexului de
inferioritate al copilului față de adult, iar Jean Chateau apreciază că în joc se manifestă dorințele
copilului de a ajunge la vârsta maturității. După părerea lui Edouard Claparede, jocul este o
activitate determinată de dorințe și trebuințe.
Subliniind valoarea instructiv-educativă a jocului, N.K. Krupskaia arată că prin joc se educă și
se formează la copii intelectul, voința și caracterul.
Jocul alături de învățare, muncă și creație este una dintre activitățile umane fundamentale.
Jocul este o activitate conștientizată de copil și tratată ca atare neputând să o confunde cu celelalte
activități umane.
S-a constatat că efortul depus de copil în joc este la fel cu cel depus de adult în muncă. Nu
trebuie perceput jocul ca o activitate neserioasă, lipsită de importanță deoarece pentru copil
jocul este o activitate dominantă prin care el construiește lumea, o apropie, o analizează și caută
să o înțeleagă, prin care acționează și scoate la lumină sentimente și idei interiorizate. Astfel jocul
îl introduce pe cel care-l practică în specificitatea lumii imaginare create de jucatorul respectiv.
Scopul jocului este acțiunea însăși, capabilă să-i satisfacă jucătorului imediat dorințele sau
aspirațiile proprii. Prin atingerea unui asemenea scop, se restabilește echilibrul vieții psihice și se
stimulează funcționalitatea de ansamblu a cesteia.
Jocul are o semnificatie funcțională esențială și nu este un simplu amuzament. Prin joc
copiii își dezvoltă percepțiile, reprezentările, creativitatea, își amplifică posibilitățile memoriei, își
formează însușirile voinței, răbdarea, perseverența, stăpânirea de sine.
Tot prin joc sunt modelate trăsăturile de personalitate: respectul față de alții, responsabilitatea,
cinstea, curajul. Astfel psihologul Ursula Șchiopu consideră faptul că ,,jocul stimulează creșterea
capacității de a trăi din plin cu pasiune fiecare moment, organizând tensiunea proprie acțiunilor cu
finalitate realizată, având funcția de mare și complexă școală a vieții.” ,,De fapt, omul se joacă la
toate vârstele. Chiar și la vârsta a treia.” ( U.Șchiopu, E.Verza,1981, p.28).
Jocul este o școală deschisă, cu un program tot atât de bogat precum este viața. Prin joc,
viitorul este anticipat și pregătit. Se apreciază chiar că jocul îndeplinește în viața copilului de 3-7
ani același rol ca munca la adulți. Este forma specifică în care copilul își asimilează munca și se
dezvoltă.
Jocul este o formă de activitate bine gândită, necesară și indispensabilă procesului educației,
este o activitate prin care conținutul, forma și funcționalitatea sa specifică nu se confundă cu nici
o altă formă de activitate instructiv-educativă, motiv pentru care nu poate fi suplinită si nici nu
este în măsură să suplinească pe una din ele.
Pentru a înțelege specificul jocului ca formă de activitate instructiv-educativă, trebuie să
cunoaștem și celelalte sensuri ce i se atribuie jocului, cum ar fi: activitate specific umană,

34
activitate dominantă la vârsta preșcolară, factor hotărâtor în viața copilului preșcolar. Aceste
sensuri indică, fie poziția jocului în raport didactic cu celelalte forme de activitate specifice
omului, fie aportul jocului în procesul educației.
Jocul - activitate dominantă la vârsta preșcolară, are rol hotărâtor în evoluția copilului. La
vârsta preșcolară jocul este o activitate cu caracter dominant, fapt demonstrat de modul în care
polarizează asupra celorlalte activități din viața copilului, dar și de durata și ponderea sa. Această
idee este susținută și de rolul pe care-l are pe planul dezvoltării copilului, favorizând trecerea sa
pe o treaptă superioară de dezvoltare. Pentru copil, evidențiază J. Chateau, aproape orice
activitate este joc sau, după cum afirmă Claparede ,,jocul este muncă, este binele, este datoria,
este idealul vieții, este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să respire și, în
consecință, poate să acționeze".
Aruncându-ne o privire generală asupra a ceea ce reprezintă jocul în viața și activitatea
oamenilor, îndeosebi în viața copiilor de vârstă preșcolară, putem desprinde cu ușurință anumite
note caracteristice și definitorii:
 Jocul este o activitate specific umană deoarece numai oamenii îl practică în
adevăratul sens al cuvântului;
 Jocul este una din variatele activități ale oamenilor fiind determinat de
celelalte activități și, bineînțeles, determinându-le pe toate acestea.
 Jocul este o activitate conștientă. Cel care îl practică îl conștientizează ca
atare și nu-l confundă cu niciuna dintre celelalte activități umane;
 Jocul introduce pe acela care-l practică în specificitatea lumii imaginare pe
care și-o creează;
 Scopul jocului este acțiunea însăși, capabilă să-i satisfacă imediat jucătorului
dorințele sau aspirațiile proprii;
 Prin atingerea unui asemenea scop, se restabilește echilibrul vieții psihice și
se stimulează funcționalitatea de ansamblu a acesteia.

BIBLIOGRAFIE:
- Barbu H., Matiaş A., Rapilă E., Popescu E, Şerban F. (1995). Pedagogie preşcolară –
Didactica, București, E.D.P., R.A.
- I. Bontas, Tratat de pedagogie, ediția a VI-a revăzută și adăugită
- Bocoş, M. (2003). Teoria şi practica cercetării pedagogice, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă.
- Chateau, J. (1980). Copilul şi jocul, Bucureşti, E.D.P.
- Cucoş, C. (2003). Pedagogie (ediţia a II-a), Iași, Editura Polirom.

35
- Clipa, O. (2008). Metode de evaluare în învăţământul universitar, Iași, Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”.

ȚESTOASA FRANKLIN ŞI PĂȚANIILE EI – OPȚIONAL DE LECTURĂ


Prof. înv. preşc. Godiciu-Runcan Ileana-Maria
Prof. înv. preşc. Salade Elena Izabela
G.P.P. nr. 3 Sebeş

ARGUMENT
Franklin este o broscuță țestoasă „cu o uimitoare putere de fascinație”, care reprezintă un
model de învățare pentru copii tocmai pentru că trece prin situații și interacțiuni prin care trece
orice copil în creșterea lui.
În toate cărțile din colecție, Franklin se confruntă cu o situație dificilă din care încearcă să
iasă, dar cu ajutorul părinților, prietenilor, învățătorului și a tuturor celor cu care intră în contact,
Franklin reușește să-și învingă temerile și să facă față obstacolului care îi stă în cale, învățând de
fiecare dată o lecție importantă. De-a lungul povestioarelor care îl au ca personaj, Franklin trece
prin situații diverse, iar copiii descoperă, alături de el, cum înveți să mergi pe bicicletă, cum scapi
de diverse temeri, cum devii mai ordonat sau ce poți face atunci când te rătăcești.
Acest opţional urmăreşte ca cei mici să înveţe să asculte un text, dar mai ales să
identifice mesajul transmis de autor și să desprindă învățăminte morale ale întâmplărilor prin care
trece Franklin.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Premise ale citirii și scrierii în contexte de comunicare cunoscute;
 Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui;
 Exprimarea orală a mesajului, emoțiilor
 Manifestarea unei atitudini pozitive față
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor;

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE
 Înțelege mesaje simple
 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor
 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de
vorbitor
 Utilizează structuri orale simple
 Exersează și extinde progresiv vocabularul
 Participă, cu interes și cu plăcere, la activitățile în limba română
 Utilizează structurile orale însușite în contexte familiare, cunoscute (ex. în cadrul
jocurilor de rol, sau în dramatizări, teatru de păpuși, etc
 Finalizează proiecte simple

CONȚINUTURI
La acest opţional s-a urmărit proiectarea unor tematici în concordanţă cu particularităţile de
vârstă ale copiilor, nivelul de dezvoltare a capacităţilor individuale, tematici prin care să poată fi
realizate obiectivele propuse: poveşti dramatizări; jocuri de rol; activităţi creative; jocuri
didactice.

36
SUGESTII METODOLOGICE
 ACTIVATEA DE DESFĂŞURARE: frontal, pe grupe, individual.
 MIJLOACE DE REALIZARE: poveştiri ale educatoarei, repovestiri, lecturi ale
educatoarei, jocuri didactice, dramatizări, povestiri ale copiilor, desen, pictură, colaje cu
scene din poveşti, confecţionare de măşti cu personaje.
 MIJLOCACE DIDACTICE: planşe, cărţi, fişe

RESURSE
 Umane: preşcolarii grupei mijlocii, educatoare;
 Materiale: cărţi cu poveşti, recuzită joc de rol, planşe;
 De timp: 1 an şcolar, o oră pe săptămână;
EVALUARE
Evaluarea se va efectua:
 Continuu -prin repovestiri, dramatizări, colaje, jocuri didactice şi de rol;
 Lunar - prin teme de evaluare propuse, prin organizarea de expoziţii
o permanente cu lucrările copiilor.

PLANIFICAREA ACTIVITǍTILOR
Nr. Nr.
crt Data Tema Mijloc de realizare Activităţi

1 S1 Franklin cel dezordonat Lectura educatoarei I


2 S2 Franklin cel dezordonat Repovestire I
3 S3 Franklin și minciuna lui Povestea educatoarei I
4 S4 Minciuna lui Franklin Metoda brainstorming I
5 S5 Franklin învață să meargă pe bicicletă Lectură după imagini I
6 S6 Bicicleta lui Franklin Modelaj I
7 S7 Franklin și furtuna Lectură după imagini I
8 S8 Franklin a fost curajos Conversația II
S9 Franklin și cadoul de Crăciun Lectura educatoarei
9 S10 Franklin vrea un animăluț de companie Lectură după imagini I
10 S11 La magazinul de animale de companie Joc de rol II
S12 Auraș, prietenul lui Franklin Colaj
11 S13 Franklin și sceneta de la școală Povestea educatoarei I
12 S14 Costumații pentru scenetă Desen I
13 S15 Franklin la muzeu Povestea educatoarei I
14 S16 Cum ne comportăm la muzeu Conversația I
15 S17 Lectura educatoarei II
S18 Franklin l-a găsit, al lui să fie
16 S19 Ce a greșit Franklin Conversația II
S20 Pozele lui Franklin Desen
17 S21 Franklin în excursie cu clasa Povestea educatoarei II
S22 Comportamente civilizate în excursii Conversaţie
18 S23 Cum vorbesc țestoasele? Frământări de limbă I
19 S24-S25 Franklin merge la școală Lectură II
La școală Vizită
20 S26 Franklin, prietenul nostru Desen I
21 S27-S28 Prietenii lui Franklin Joc didactic II
22 S29-S30 Franklin și jocurile lui Joc de rol II
De ce ne place Franklin Conversație
23 S31-S32 Aventuri cu Franklin Dramatizare II
37
Din ce poveste fac e parte Joc didactic
24 S33 Peripețiile lui Franklin Evaluare I

BIBLIOGRAFIE
1. Curriculum pentru preşcolari, 2008 ;
2. Dumitrana,M.,,,Educarea limbajului în învăţământul preşcolar‟‟, vol. 1, ,,Comunicarea
orală‟‟ ;
3. Cucinic, C., ,,În căsuţa cu poveşti‟‟, Editura Aramis, 2004;

38
Liceul Teoretic,,Şerban Vodă” Complexul de Servicii Comunitare,,Sfânta
Slănic, Prahova Maria”
Nr_____/______________ Vălenii de Munte, Prahova
Nr_____/______________

Avizat, Avizat,
Director : Şef Complex :
Prof. Bîtie Lavinia Georgescu Denisa

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Motto :

Titlul proiectului:

Echipa de proiect :
Liceul Teoretic,,Şerban Vodă” Complexul de Servicii
Comunitare,,Sfânta Maria”
Director : Şef Complex:
Prof. Bîtie Lavinia Georgescu Denisa
Coordonator :prof. înv.primar Mînzicu Simona Valentina Coordonator : Isar
Andreea

Durata proiectului : perioada ,,ŞCOALA ALTFEL”- 21-25 05. 2018

Motivarea proiectului :

Sănătatea este factorul hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi. Orice copil are dreptul la
sănătate deplină, la asistenţă medicală, la educaţie, la o viaţă decentă.
Pentru că viaţa persoanelor cu nevoi speciale este mai dificilă decât a celorlalţi, ei trebuie
ajutaţi.
Toţi oamenii au îndatoriri unii faţă de alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă
se obişnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politicoşi, înţelegători, să aprecieze binele, să fie
generoşi, să fie în stare să redea un zâmbet pe chipul copiilor care sunt în suferinţă.

Scopul proiectului : Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea mai
amplă a abilităților copiilor cu nevoi speciale prin activități recreative, de imaginație și terapeutice
( arte plastice, muzică, sport, petrecerea timpului liber)

39
Grup țintă : - copiii cu AUTISM ai Complexului de Servicii Comunitare,,Sfânta Maria” –
beneficiari
- elevii clsae a IV-a ai Liceului Teoretic,,Şerban Vodă” Slănic
Obiective :
Implicarea elevilor, cadrelor didactice și a altor voluntari în cadrul unor proiecte ce
vor fi realizate împreună cu persoanele defavorizate
Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile
cu copii din alte grupuri
Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a
responsabilităților

Rezultate așteptate :
Creșterea stimei de sine
Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare
Promovarea imaginii școlii în comunitate
Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare

Modalități de monitorizare și evaluare :


Întâlniri ale echipelor de proiect
Chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice
Proces- verbal încheiate în urma desfășurării activităților

Impactul proiectului
Îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale
Modalități de realizare:
 Echipa de proiect comună va realiza materialele publicitare (pliante , post-ituri ,
comunicate de presă ) pentru promovarea proiectului
 Elevii voluntari și cadrele didactice voluntare de la Liceul Teoretic,,Şerban Vodă”
se vor întâlni pentru desfășurarea unor activități recreative, de relaxare, de petrecere a timpului
liber cu copiii Complexul de Servicii Comunitare,,Sfânta Maria” beneficiari ai proiectului.

Produse ale proiectului: fotografii, afișe, lucrări realizate de către elevi.

Bugetul proiectului:
 Consumabilele utilizate pentru obținerea diferitelor produse/ lucrări vor fi procurate de
către Liceul Teoretic,,Şerban Vodă” .
 Costurile pentru materialele publicitare vor fi suportate de către cadrele didactice și elevii
voluntari.

Calendarul activităților

Nr. Denumirea Data / locul Resurse Responsabili


Crt. activității desfășurării Umane materiale
1. “Frumuseţea lunii mai2017 Elevii clasei a IV-a Materiale textile, Prof. Înv. Primar
mai-Flori şi 22-26 mai de la Liceul foarfece, coli Mînzicu Simona
zâmbete” 2017 Teoretic,,Şerban colorate, hârtie Valentina
-realizarea de Vodă” şi copiii glace, materiale Isar Andreea
produse utilizând autişti de la din natură, duplex,
materiale diverse Complexul de carioci, culori,
40
Realizarea unor Servicii acuarele
colaje din materiale Comunitare,,Sfânta
diverse Maria”

ROLUL TEATRULUI DE PĂPUȘI ÎN GRĂDINIȚĂ

Prof.înv.preșcolar: ȚINEA NOEMI


G.P.N.Mintia (Hunedoara)

Copilăria presupune sinteza celor mai de preţ valori ale vieţii: înţelegerea, încrederea,
binele, frumosul ,bucuria, dragostea ,fericirea, iar farmecul şi prospeţimea vârstei copilăriei ne
oferă resurse pentru tot parcursul vieții..De aceea este necesar ca orice acţiune educativă să
cultive frumuseţea morală prin modelele de conduită ale celor din jur, prin transmiterea unor
norme, reguli şi valori morale.O privire deschisă ,un zâmbet binevoitor,o glumă adecvată,o uşoară
ironie spusă pe un ton prietenesc sunt căi de stabilire a unui climat educativ pozitiv și eficient , în
educarea viitoarei generații.
Aşa cum scria Călinescu ,, Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.
Literatura care îi satisface această pornire îl încântă....( )... ca să fie opere de artă ,scrierile pentru
copii trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi şi instruiţi .‟‟
Literatura, ca artă a cuvântului ,prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată
complexitatea ei , oferă copilului de vârstă preşcolară şi şcolară mică un întreg univers de gândire
şi sentimente , de aspiraţii şi îndrăzneli ,de înaripare entuziastă şi idealuri înalte . ,,Copilul care
se joacă îşi dezvoltă percepţiile, inteligenţa, tendinţa de a-şi experimenta instinctele sale sociale
‚‟‟ Piaget . Folosirea în joc a proverbelor,
a zicătorilor , reproducerea unor dialoguri hazlii din operele literare cunoscute, plac mult copiilor
şi constituie mijloace de formare a unor trăsături morale pozitive .Varietatea lor tematică pune
copilul în contact cu medii sociale , obiceiuri , relaţii sociale , și răspunde setei sale de cunoaştere
. Încetul cu încetul ,atitudinea personală va fi subordonată mai întâi cerinţelor anumitor norme
etice , desprinse din morala întâmplărilor hazlii din poveşti, care apoi vor fi subordonate la rândul
lor normelor etice şi normelor de conduită socială.
Prin joc, copilul devine actor imitând realitatea , devine regizor urmărind acţiunile
celorlalţi, evidenţiind că actul educaţional este un teatru de păpuşi. Teatrul
contribuie la stimularea fanteziei copiilor ,care, alături de cunoştinţele dobândite ,îi va ajuta ,ca
adulţi, să-şi împlinească visele, idealurile şi proiectele, indiferent dacă domeniul de activitate va
fii ştiinţa, tehnica sau arta.
În activitatea din grădiniță se poate construi o scenă din carton tare ori o cutie mai mare , ori doar
acoperim o masă cu o cârpă lungă -iar copiii stau în spatele ei , în genunchi ţinând păpuşile sus
,în aer pentru ca spectatorii să le poată vedea . De asemenea se poate utiliza pragul uşii deschise
,în care se trage pe un şnur o perdea , aceasta va forma cortina , în spatele căreia se găsesc cei care
mânuiesc păpuşile .

Foarte adesea , în mod spontan ,copiii, după ce ajung să cunoscă bine o poveste ,doresc să
devină actorii ei .Haine şi echipamente speciale pentru aceste dramatizări pot fi create din orice
material acem la îndemână- hârtie creponată pentru rochie ,un beţişor în folie de staniol cu rolul
unui sceptru e.t.c.
Există diferite căi de a confecţiona păpuşi simple şi multe feluri de a le prezenta. O varietate de
păpuşi pe mână sau deget pot fi confecţionate din materiale uzate ori care sunt aruncate ,de

41
exemplu nişte şosete uzate. Păpuşile pot căpăta corpuri din cârpă şi capete din cartofi, mingi
găurite ori linguri de lemn.
Păpuşile pe deget pot fi făcute din petice textile, cusute astfel ca să se potrivească pe deget ori
făcute din carton sau hârtie .Păpuşile pe băţ aşa cum le arată şi numele, sunt figuri decupate,
ataşate de un beţişor .
Copiilor trebuie să li se permită să mânuiască păpuşile. Adesea copilul va spune lucruri pe care nu
le-ar fi dezvăluit în alte situaţii. Dacă suntem atenţi la ce spun copiii şi observăm jocul lor cu
păpuşi , putem afla multe lucruri despre felul în care gândesc şi sunt ei .

Teatrul de păpuşi , teatrul de marionete, teatrul de umbre permit eductoarei să prezinte în


faţa copilului scene din poveste sau unele aspecte din viaţa de toate zilele. Valoarea artistică a
pieselor prezentate şi a interpretării lor contribuie foarte mult la educaţia etică a copilului.

42
Alături de aceste variante, inrudite sunt și tehnica șorțului povestitor, a covorului
povestitor,în care prin măiestrie ,,actoricească” educatoarea cu ajutorul figurinelor narează și
dialoghează povești minunate și mesaje educative deosebit de valoroase pentru copii.
Teatrul de păpuşi este un teatru în care actorul ascuns privirilor spectatorilor îşi alege o
formă deosebită de a înfăţişa publicului viaţa personajelor. Această formă, i-o oferă păpuşa.
Marele avantaj al teatrului de păpuşi este modalitatea lui datorită simplităţii cadrului şi tehnicii de
folosire. O formă pregătitoare teatrului de păpuşi mânuit de preşcolari a fost păpuşa pe baston,
mişcată de jos cu ajutorul unui baston.
Teatrul de umbre reprezintă forma cea mai simplă a teatrului de păpuşi şi se poate
confecţiona oriunde, cu cele mai simple mijloace .Principiul după care se organizează acest gen
de teatru este obţinerea unei umbre pe un ecran de pânză sau hârtie subţire, interpunerea între el şi
o sursă de lumină a unor siluete de carton reprezentând oameni ,animale sau obiecte.Paralel cu
apariţia umbrelor, mânuitorul siluetelor însoţeşte mişcarea de dialogurile dintre personaje, de
relatarea întâmplărilor în succesiunea lor. Datorită tehnicii simple de confecţionare şi mânuire
,teatrul de umbre poate fi utilizat în orice grădiniţă, fără o pregătire specială în vederea mânuirii.
În alegerea repertoriului pentru teatrul de umbre se vor prefera poveştile cu un număr redus de
personaje şi cu acţiuni simple.
Dramaturgia pentru copii , sub forma spectacolelor de teatru poate constitui unul din cele
mai puternice mijloace de influenţare asupra sentimentelor şi convingerilor morale, asupra
imaginaţiei, a gustului estetic şi a caracterului uman în formare.
Punerea în scenă a povestirilor cunoscute de copii are scopul de a adânci impresiile dobândite
prin povestire şi de a retrăi viaţa şi frământările personajelor.
La această vârstă ,foarte bogată şi expresivă, imaginaţia este pronunţat afectivă şi constituie baza
psihologică a receptării imaginii artistice. Întreaga activitate a preşcolarului are un conţinut
afectiv intens, în viaţa lui psihică delimitîndu-se tot mai mult sentimente de care copilul devine
conştient.

43
Strategie individualizată de predare a unei unități de învățare,
destinată unui elev cu C.E.S.

Prof. înv. primar Szilagyi-Tomoiu Mihaela


Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir

DISCIPLINA: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: FAMILIA, LEAGĂNUL COPILĂRIEI – TEXTUL

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

CONȚINUTURILE UNITĂȚII DE ÎNVÂȚARE:


1. Povestirea orală a unui fragment de text
 Propoziția/Enunțul
 Intonarea propozițiilor
 Semnul exclamării
 Scrierea cuvintelor cu m înainte de p sau b
Text suport: Vreau să trăiesc printre stele, după Victor Eftimiu
2. Textul liric. Poezia. Strofa. Versul
 Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
 Așezarea în pagină a textului scris în versuri
Text suport:
Mama (fragment), după Panait Cerna
3. Textul liric. Poezii despre universul copilăriei
 Dialoguri despre familie și locuință
 Descrierea unei persoane
 Scrierea imaginativă după un șir de imagini
Text suport:
Bunica, de Ștefan Octavian – Iosif

CONȚINUTURI /ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ADAPTATE PENTRU ELEVUL CU


C.E.S.
 Audierea textelor citite în clasă de cadrul didactic și colegi
 Citirea unui fragment de text, propoziții, cu sprijin
 Alcătuirea unor propoziții despre familie, membrii familiei, obiecte, teme familiare
 Scrierea unor cuvinte, propoziții scurte (numele său, numele membrilor familiei,
propoziții scurte despre aceștia)
 Memorarea unei strofe dintr-o poezie, la alegere
44
 Realizarea de corespondențe cuvânt - imagine, propoziție – imagine
 Prezentarea propriei persoane Joc: Mă prezint …, Cine sunt eu…
 Completarea unor enunțuri lacunare despre el, familie: Mă numesc …, Am … ani, Îmi
place …, Mama se numește…, Am …. frați etc.
 Prezentarea unor evenimente prin imagini
 Ordonarea unor imagini reprezentative din text, respectând cronologia evenimentelor
 Dialoguri simple despre familie și locuință, cu sprijin

METODE ȘI TEHNICI SELECTATE:


- explicația
- exercițiul
- jocul didactic
- conversația
- observarea dirijată
- ciorchinele

MATERIALE DIDACTICE: texte suport însoțite de imagini reprezentative, jetoane, planșe


reprezentând o familie, fișe de lucru;

BIBLIOGRAFIE:
1. Programă școlară pentru disciplina Comunicare în limba română – clasa a II-a, aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
2. Tudor Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Comunicare în limba română, manual pentru clasa a
II-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2018

ELEVUL DISLEXIC

Prof. Înv. Primar Manciulea Mihaela Elena


Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” București

Comunicare (citire,scriere, vorbire)


Are dificultăți în :
-a învăţa şi a-şi aminti legătura dintre forma literei şi sunet;
-a înțelege ceea ce citeşte;
-în a citi corect;
-a pune literele și numerele în poziții corecte în scris;
-a pronunţa corect cuvinte lungi;

45
Înțelegere și învățare cognitivă
Are dificultăți în :
-a utiliza corect a numerele, inversându-le sau omițându-le;
- lucrul cu operațiile matematice;
Memoria (memorarea succesiunilor)
Are dificultăți în :
- a-şi aminti ceea ce a văzut / a auzit într-o succesiune corectă;
-a-și aminti tabla înmulțirii, ordinea alfabetului, a formulelor;
- a reține datele, confundându-le și ratând întâlnirile / programările ;
Orientare spațială
Are dificultăți în :
- a înțelege instrucţiunile de orientare;
-a utiliza hărțile;
-a spune cu exactitate care este stânga și care este dreapta;
Organizarea şi autoorganizarea activităţii
Are dificultăți în :
-a se organiza (ex : rătăcirea lucrurilor personale), inclusiv de organizare a
timpului;
Aspecte psiho-sociale
Are dificultăți în :
- a se angaja în activități de învățare / sociale (pentru ca nu are încredere în forțele
proprii);

Nr. Grup Obiective Idei de activități Strategii de Resurse Evaluare


crt. țintă SMART învățare
1 Elevi 1.Să îi ajut pe Jocuri de rol Conversația Jetoane, Apreciere
elevi să cartonașe cu
respecte Piese de teatru exercițiul imagini, obiecte orală
regulile unei familiare, păpuși
conversații Scenete Explicația de mânuit, Încurajare
(fără să fie creioane verbală
distrați de alți Vizionare de Observarea colorate, imagini
stimuli) filme educative cu personaje ,
filme educative
46
online

2.Să îi Jocuri pe echipe Carioci, foi


determin să Problematizarea colorate, coli de
urmărească Creare de jucării flipchard, fire de Apreciere
până la capăt Conversația ață,
instrucțiunile Activități orală
(fără să i le sportive Demonstrația
spun în mod Încurajare
direct) Dramatizări Exercițiul Mingi, verbală
obstacole,
Jocuri cu factori coardă Expozitție
perturbatori

Concursuri de
talente

3. Să îi Măști,
îndrum să Conversația Imagini,clopoței,
finalizeze o laptop,
sarcină Exercițiul Apreciere
școlară ( fără
a fi distrași de observarea negative orală
stimuli cântece, resurse
externi) online Încurajare
verbală

2 Părinți Participă la Ghiduri de Dezbaterea Ghiduri Fișe de


ateliere sustinere a autoevaluare
tematice copiilor cu CES Explicația Chestionare

Participă la Cursuri Exercițiul Filmulețe


work-shop-uri susținute de educative Discuții
care conduc la specialiști
cunoaștere și
empatie

Participă activ
la excursii,
serbări
3 Cadre Întâlniri Discuții, schimb Dezbaterea Film ,,Steluțe pe Față în față
didactice organizate cu de idei (bune Studiul de caz pământ”
profesorul de practici) Întâlniri în
sprijin, Explicația Suporturi de echipă
părinții Cursuri de curs
elevului perfecționare in Observarea
domeniul Resurse online
Adaptarea managementului Discuții
activităților la dizabilităților si

47
specificul tulburărilor de
deficienței învățare

Întocmirea Referate, work-


unor fișe de shop-uri
observare a
progresului

RĂZBUNAREA JUCĂRIILOR

Profesor: Claudia Groza

București

Tudor este un băieţel frumos. Părul şaten, numai bucle, ochii de un albastru cenuşiu,
sinceri. Tenul uşor măsliniu, obrajii rotunzi şi pufoşi, cu gust dulce, de turtă dulce.

A fost un copil dorit mult de părinţi. Aceştia mai aveau o fetiţă. Pe Dorela. O minune de
copil. Blândă şi cuminte, sociabilă şi foarte veselă. Cu Tudor, au greşit foarte mult, răsfăţându-l.
Iau oferit jucării fel de fel. Tot ce a cerut i s-a oferit imediat. A devenit un băieţel egoist şi extrem
de răsfăţat.

- Nu vreau să îţi împrumut trenuleţul pentru a plimba păpuşa. Nu vreauuu! strigă Tudor
cât îl ţin plămânii.

- Bine, răspunse tristă Dorela, sora lui. Se retrase în camera ei şi îşi adună păpuşile pentru
a le schimba şi aranja părul.

- Nu fiţi triste. Vă veţi plimba într-o bună zi cu un tren de-adevăratelea. Vă promit. Când
merg în tabără, vă iau cu mine. Dorela le îmbrăţişă, aproape cu lacrimi în ochi.

Tudor îşi alinie soldăţeii. Le dă ordine, îi urcă în vagoane, îi trimite să facă lucruri rele: să
distrugă toate jucăriile pentru fetiţe din librării.

Soldăţelul şef, îi spuse:

- Nu este bine să facem asta. Vom produce multă suferinţă, vom stârni hohote de plâns şi
mări de lacrimi.

48
- Nu mă interesează. Ordinele nu se discută, spuse Tudor. Nici nu termină de zis acestea,
se îndreptă spre camera Dorelei, îi luă păpuşa preferată şi i-a rupt un picior şi o mână.

Când s-a trezit după somnul de prânz, Dorela a început să plângă.

- Nu mai suport răutatea ta. Eşti un frate rău, răsfăţat şi nesuferit. Ai să vezi că totul se va
întoarce împotriva ta.

Tudor, rămase mut în faţa răbufnirii surorii sale. Mereu era liniştită şi îi accepta toate
faptele, majoritatea rele, bineînţeles.

Şi-a adunat soldăţeii, i-a aruncat în lada cu jucării - nu ştia că acestea au suflet - şi a ieşit
în curte, puţin abătut.

- Oare ce mi se va întâmpla? Sunt cam rău. Nimeni nu se joacă cu mine. Nu am prea mulţi
prieteni.

Soarele merge spre culcare. A predat ştafeta lunii, mare, rotundă, aurie, gătită să
strălucească toată noaptea.

Stelele îi ţin de urât. Mai mici sau mai mari, stelele fac hore şi se simt bine în compania
lunii.

Luna priveşte pe fereastra camerei Dorelei. Aceasta îşi face rugăciunea de seară.

- Te rog, îngeraşul meu cel bun, repară-mi păpuşa. E atât de frumoasă! Amin. Îşi
mulţumesc.

Peste puţin timp, Dorela a adormit, liniştită. Îngerii i-au ascultat mereu rugăciunile.

Soldăţelul lui Tudor întâlneşte în lada cu jucării, păpuşa rănită. Aceasta oftează. Rănile
dor şi suferă.

- Te repar eu. Imediat. Să caut mâna şi piciorul.

Soldăţelul găseşte membrele rupte şi i le prinse păpuşii.

- Gata. Eşti ca nouă, spuse mândru de reuşită, soldăţelul.

- Mulţumesc. Va fi fericită Dorela mâine când mă va vedea reparată.

- Mă gândeam că ar fi bine să-i dăm o lecţie tânărului Tudor, adaugă soldăţelul. Nu e bine
ceea ce face. Trebuie să-i demonstrăm asta cât mai curând.

49
-Da. Este o idee bună. Să facem o revoltă împotriva lui. Toate jucăriile să nu mai vrea să
colaboreze cu el. Ar suferi, ar fi trist, şi-ar cere iertare şi ar învăţa să împartă, spuse pe
nerăsuflate, păpuşa.

- E minunată ideea propusă de tine.

Soldăţelul a făcut o mică şedinţă. A rugat toate jucăriile lui Tudor să nu mai coopereze cu
el, să nu accepte să execute "sarcinile" date de acesta.

Jucăriile au fost de acord. Se săturaseră şi ele să fie bruscate, aruncate fără milă în lada cu
jucării, nebăgate în seamă cu zilele. A venit timpul răzbunării.

Razele călduţe ale soarelui mângâie uşor obrajii pufoşi ai celor doi fraţi.

- Bună dimineaţa, soare, spuse zâmbind micuţa Dorela.

S-a dus la baie, şi-a spălat faţa, dinţişorii, apoi a mers să vadă ce face frăţiorul ei răutăcios.

- Cioc-cioc.

- Da, răspunde Tudor.

- Bună dimineaţa. Îmi cer iertare pentru ce am spus ieri. Nu am vrut să te fac nesuferit.
Dar era păpuşa mea cea nouă. Jucăriile au şi ele suflet. Să te porţi mai frumos cu ele, zise Dorela,
sărutându-l pe frunte. Eu te iubesc mult, să ştii.

- Şi eu te iubesc, Dorela.

Dorela s-a dus la lada cu jucării, având speranţa ca îngerul păzitor să-i fi ascultat
rugăciunea.

A căutat emoţionată păpuşa. Când a găsit-o, nu-i venea să-şi creadă ochilor. I-a verificat
de două-trei ori mâna şi piciorul apoi, ridicând ochii spre cer, spuse:

- Mulţumesc îngeraşul meu.

A luat păpuşa şi a alergat la Tudor.

- Uite, îngeraşul mi-a ascultat rugămintea şi mi-a reparat păpuşa.

- Ce bine! Mă bucur pentru tine. Mă simţeam tare vinovat. Merg să-mi verific şi eu lada
cu jucării.

Tudor scoase soldăţeii, trenuleţul, îi alinie şi le-a dat ordin: să plimbe toate păpuşile.
50
Aceştia au rămas nemişcaţi.

Tudor le-a repetat ordinul. Soldăţeii s-au încăpăţânat să-l asculte. Nu au vrut sub nicio
formă să îşi mişte picioarele.

Lacrimile s-au adunat în colţurile ochilor. Au început să curgă uşor pe obrajii dulci şi
pufoşi.

- V-aţi supărat pe mine, am înţeles. apoi, spăşit, s-a dus la sora lui.

- Dorela, ce trebuie să fac pentru a fi iertat de către jucăriile mele.

- Frăţiorul meu drag, deseară, la culcare, roagă-ţi îngeraşul protector să ceară jucăriilor să
te ierte.

Acea zi a trecut greu pentru Tudor. A stat în curte, s-a dat în leagăn, s-a jucat cu mingea.
Aştepta nerăbdător seara.

Momentul mult aşteptat, a sosit. Spălat, îmbrăcat în pijamale frumoase şi curate, Tudor îşi
face rugăciunea, lângă pat. Lacrimile îi sclipesc ca smaraldele în ochi.

- Îngeraşul meu iubit, am greşit. Îmi pare rău. te rog să mă ierţi şi să-mi faci jucăriile să
mă accepte, să se joace cu mine. Promit că am să le împrumut şi altor copii şi am să am grijă de
ele.

În liniştea blândă a nopţii, îngerul suflă peste jucării şi le spuse că Tudor şi-a învăţat
lecţia. De a doua zi, va fi un copil ascultător, mult mai atent cu jucăriile şi ceilalţi copii.

Tudor iubeşte şi apreciază toate jucăriile. Le îngrijeşte şi se joacă împreună cu alţi copii.

Acum este un băieţel mare. Merge la grădiniţă. Are mulţi prieteni.

Dragi copii, aveţi grija de jucăriile voastre. Au şi ele suflet.

51
Activitățile extracurriculare,

importanța și rolul acestora în procesul educațional

Prof.înv.preșc.OROS CRISTINA

G.P.P.Nr.4, Arad

„ Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se
adapteze.”

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)

Lumea este în continuă schimbare și omul este nevoit să se adapteze, din mers, copiii de
ieri vor fi adulții de mâine, iar aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-
un mod practic, creativ, inovator.

În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care este pregătit


copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele
formării personalităţii copiilor. De asemenea, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub
aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului
educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, care, în opinia
mea, sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de
învăţare. Prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi aptitudini ale
copiilor, având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi
dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.

Activitățile extracurriculare au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime


dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea
comportamentului creativ. Punctul forte al acestor activități cu o structură aparte și conținuturi cât
mai variate, adaptate vârstei, îl constituie participarea copiilor cu însuflețire și dăruire, iar
succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor,
dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. Copii trebuie să fie îndrumaţi
să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de
a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica

52
constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că
numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le
stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea
acestora.

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent
dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată sfera
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Exemple de activități extracurriculare: taberele,
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele,
spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii pot fi stimulaţi şi îsi
pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea de piese de teatru, filme
educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite
ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Excursiile şi taberele şcolare
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei,
respectului pentru frumosul din natură, artă si cultură.

Eu cred că, trebuie să ţinem cont ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar
în acelaşi timp este foarte important, să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi
de relaxare.

Bibliografie:
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de
instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007.

53
54
Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată”
- structura Grădinița cu PP. ”Prichindelul”- Hunedoara

GRUPA MARE - grupa ”MICILE GENII”


prof. Stroia Ramona Anișoara
prof. Julea Claudia

LUNI
ACTIVITATEA 1
Bună dimineața, dragi copii, părinți și bunici!
Să ne amintim!!!! Astăzi este …… și este ....luni, ieri a fost....duminică, iar
mâine va fi...marți. Zilele săptămânii sunt? (...)
A început o nouă zi, haideți să dansăm copii! – gimnastica de dimineață

O nouă săptămână, pentru noi toți, nu o putem începe altfel


decât cu un mic dejun haios și gustos în bucătărie împreună cu
cei mici.
Învățăm și ne jucăm și acasă!

ACTIVITATEA 2
Le propun copiilor să urmărească un filmuleț în care vor descoperi care sunt legumele de
primăvară.
https://www.youtube.com/watch?v=Qyx1lXrUJzE
În acest scop, vă rog să discutați cu copiii evenimente sau aspecte referitoare la această temă.
Ce culoare are salata? Dar ridichea?
Cum miroase ceapa? Usturoiul ce gust are?

55
ACTIVITATEA 3
Dragi copii, în timp ce desenați legumele timpurii puteți asculta câteva cântece de primăvară.
https://youtu.be/CL3svNrej3E

MARȚI
ACTIVITATEA 1
Bună dimineața, micuțe genii!
Ceva bun vrea fiecare la micul dejun!

Ziua debutează cu putință gimnastică!


"Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic!"
Urmăriți link-ul și distrați-vă împreună cu cei
mici: https://youtu.be/jUNBugrF1iU

ACTIVITATEA 2
Pentru astăzi un joc la educarea limbajului ”Tărâmul
legumelor”. Pentru a intra în tărâmul legumelor Zâna
Legumici îi intâmpină pe copii cu bucurie și le cere să
recite o poezie. Apoi vor trebui să ajute legumele întâlnite
la diferite sarcini. Să despartă în silabe, să formuleze
propoziții, apoi să indice cu sunetul de început al cuvintelor
date. La sfârșit sunt felicitați de Zâna Legumici. Puteți
încerca jocul și cu alte cuvinte.
https://www.youtube.com/watch?v=6Wmk4EHvZU4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2AYRD2
rd2ZX-GVWYJ5bmkEoHZWx3dRtBbwJ9cNtL6uPhdVTlUn1B6FlSM

ACTIVITATEA 3
O idee de joc simplă și foarte distractivă
Să ne jucăm împreună!

56
Necesar: o cutie, saci menajeri și mingi
Urmăriți link-ul distrându-vă împreună cu copiii:

https://www.facebook.com/ScoalaLuiPEPO/videos/vb.755303564614816/1080458222290722/?t
ype=2&theater
MIERCURI
ACTIVITATEA 1
Bună dimineața, prichindeilor!
Să servim micul dejun cu bucurie!

A început o nouă zi, haideți să dansăm copii! – gimnastica de dimineață


Urmăriți link-ul și distrați-vă împreună cu cei mici:
https://www.youtube.com/watch?v=mndxc0i6MKs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0V03uIMjr
0XiOpiiX4R_50WUHncrmLy2xEUCHN6VazNpOqixsYgNh5by4

ACTIVITATEA 2
Astăzi vă propun o activitate matematică de consolidare a
număratului în limitele 1-10.
”Ne jucăm puțin cu micii matematicieni!”
De exemplu: tu ai adus 5 creioane, dacă eu mai adaug 2 creioane,
câte vor fi în total? Puteți reprezenta pe o foaie operația
matematică (5+2=7). Rugați-l să vă aducă alte mulțimi cu tot
atâtea elemente, o mulțime care să aibă un element mai mult/mai
puțin decât mulțimea creioanelor. Le puteți cere să reprezinte ei
alte operații matematice. (3+1=4, 4+2=6, 5+1=6, 6+2=8...)
La sfârșit … mulți pupici cu sclipici!

ACTIVITATEA 3
Un joc distractiv pentru toată familia:
"Aruncă la țintă!"
Necesar: un avion de hârtie
un ziar
scotch

57
JOI
ACTIVITATEA 1
Bună dimineața, dragii noștri copilași!
Hai la masă! Să vedem ce facem bun de mâncare?

Gimnastica de dimineață
"Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic!”
ACTIVITATEA 2
un joc distractiv pentru toată familia:
"X și O"
Avem nevoie de 10 dopuri sau 10 pietricele (5 pentru
X și 5 pentru O)

VINERI
ACTIVITATEA 1
Bună dimineața, micuțe genii!
Micul dejun… Să ne jucăm cu iepurilă și să ascultăm un cântecel!
Ceva bun vrea fiecare!
https://youtu.be/ookUgZj45T4

ACTIVITATEA 2
Cum să învățăm să desenăm un iepuraș?
În timp ce ascultați poezia citită de părinți, respectând textul, încercați să desenați cel mai
drăgălaș iepuraș obținut din mai multe ovale.

IEPURAȘUL

58
Iepurașul știi tu oare
Să îl faci doar din ovale?
Trupul e ovalul mare,
Sub el două mici – pcioare.
Altul mc pe cât se poate
E codița de la spate.
Capul e-n cealaltă parte
Un oval mai măricel
Și lipite stau de el
Alte două lungi,lăsate
Oblic dreapta, către spate;
Sunt urechile-I vestite
Și întotdeauna ciulite.
Linii – mustăți la botic
Și să vadă un ochi mic.
Țup, țup, țup către răzor
Vrea să roadă – un morcovior.

ÎNCREDEREA ÎN SINE A PREȘCOLARILOR ȘI ȘCOLARILOR MICI

prof. Ioana Jenica-Mihaela, Liceul Tehnologic Stoina, județul Gorj

Personalitatea noastră se construiește combinând zestrea genetică a fiecăruia, mediul în care


creștem și educația primită. Astfel, personalitatea este o construcție socială constituită prin
învățare și interacțiune cu ceilalți, care contează în drumul devenirii noastre atât ca modele, cât și
ca termeni de referință. Încrederea în sine este vitală pentru fericirea, sănătatea și succesul viitor
al copilului.
Copiii încrezători în sine sunt mai bine pregătiți pentru a face față presiunii, responsabilității,
frustrărilor, provocărilor și emoțiilor pozitive și negative. Atunci când vorbim despre încrederea
în sine este necesar să clarificăm trei concepte și anume: imaginea de sine, respectul de sine,
stima de sine.
Imaginea de sine înseamnă cum ne percem noi pe noi înșine din punct de vedere fizic,
emoțional, spiritual, social și școlar sau altfel spus imaginea noastră mentală. Părerea noastră
despre noi înșine ne influențează comportamentele fie într-un mod pozitiv, fie într-un mod
negativ. Imaginea de sine este foarte importantă în dezvoltarea copilului (percepția propriei
persoane, schema corporală, lateralitatea, motricitatea, independența, autonomia) și stă la baza
formării stimei de sine, a încrederii în sine, a funcționalității și dezvoltării abilităților copilului ca
viitor adult. Construirea imaginii de sine a copilului începe cu a face distincția între eu și ceilalți,
între nevoile mele și lumea înconjurătoare. Conceptul de sine al copiilor preșcolari și școlari mici
nu este calitativ diferit de cel al copiilor mai mari sau al adulților. Copiii se pot gândi la ei înșiși
ca având trăsături și abilități și pot să facă raționamente despre respectul de sine. Pe de altă parte,
această capacitate ridicată de autoevaluare înseamnă și că cei mici pot să se descurajeze în fața
eșecurilor. Atunci când imaginea de sine este bună, copiii au relații armonioase cu cei din jur, se

59
acceptă așa cum sunt, devin entuziaști și motivați să realizeze ceea ce și-au propus. O imagine de
sine negativă aduce cu sine comportamente de evitare sau de eșec și o lipsă a motivației.
Respectul de sine reprezintă gradul de mulțumire față de propria persoană, o acceptare a
calităților și aspectelor de îmbunătățit proprii. Acesta condiționează încrederea în sine. Bazat pe
imaginea pe care fiecare o are despre persoana sa, respectul de sine devine o coordonată
importantă a existenței noastre care ne influențeză deciziile.
TEXT LITERAR PROPUS PENTRU IMPLEMENTARE LA CLASĂ
Pe Miruna, Luca o îndrăgește din prima zi în care a vazut-o la școală. Adică de peste un
an de zile! Sunt acum în clasa a patra și Luca încă se perpelește cum să își exprime admirația față
de ea. Dacă l-ar lăsa să o țină de mânuță un singur minut, într-una din pauzele dintre ore, lui i-ar
ajunge pentru o viață! Bineînțeles că nu spune nimănui. Toți prietenii lui de la școală preferă să
le tragă de păr și să le pună piedică. Dar Luca ar prefera să-și dea viața decât s-o facă pe Miruna
să sufere.
Asta până a venit zăpada!
Atunci, parcă au înnebunit toți elevii! Zăpada e așa de albă, de strălucitoare, și le ia
mințile tuturor! Vrei s-o îmbrățișezi, să te tăvălești prin ea, să o transformi în bulgări și s-o auzi
cum scârțâie sub talpa cizmelor!
Luca și colegii lui de clasă nu-și mai încap în piele de bucurie.
- Propun să chiulim de la ore și să ne batem cu zăpadă! Cugetă unul dintre ei.
- Propun să facem oameni de zăpadă în curtea școlii până nu mai putem! zice altul.
- Propun să stăm cuminți la oră! murmură, sfioasă, Miruna.
- Propun să taci și nicio fată să nu-și mai dea cu părerea asupra distracției! E clar că nu
știți ce e aia! a decis cel mai bun prieten al lui Luca, Marian.
Luca a sângerat în sinea lui, dar a tăcut. Marian e cu jumătate de an mai mare ca el, are
părinți cu bani și o casă de vacanță. Știe el ce zice! Nu?
- De acord, băieți? a strigat Marian.
- De acord! au răspuns toți în cor, inclusiv Luca.
Băieții au ieșit în curtea școlii în toate pauzele dintre ore și s-au jucat cu zăpada. Apoi s-
au plictisit. Să te joci de bunăvoie nu e prea distractiv. Dar să te joci cu cineva căruia nu-i place
să se joace e superdistractiv.
- Haideți ca mâine să săpunim fetele cu zăpadă! îi trece lui Marian prin cap.
- Oooo!!! Da!!! Se entuziasmează mai mulți colegi.
- Fetele? Îndrăznește Luca. Adică ce înțelegeți prin “fete”?
- Înțeleg toate sclifositele alea de colege care preferă să stea în clasă, la căldură, în loc
să iasă cu noi afară și să se lase bătute cu bulgări de zăpadă.
- Chiar toate? Toate-toate, adică?
- Până la ultima!!! Începând cu Miruna și terminând cu ... Miruna! Crezi că nu știu că
îți place de ea?! Rușine să-ți fie, frate! Dar ei nu-i place de tine, ce crezi? E doar o
fată! Fii băiat de gașcă! Fii ca noi! Fetele sunt câh! Hai să le săpunim!!!
În Luca se dă o mare luptă. Miruna o fi și ea “câh”, ca toate celelalte colege? E drept că
sunt cam sclifosite! Nu vor deloc să se joace în zăpadă! Chiar așa! Doar s-a rugat de ele (și de
Miruna) să iasă în pauze, să facă împreună un om de zăpadă. Iar ele (și nici ea) nu au vrut! Da!
Merită săpunite cu zăpadă, să le mai treacă de sclifoseală! Luca o privește pe Miruna parcă cu
alți ochi. Nu e de gașcă! Parcă nu merită admirația lui.Altfel ar ieși afară cu el, s-ar juca
împreună și s-ar bucura de iarnă.Dacă ea refuză, e clar: e sclifosită!

60
A doua zi dimineață, începe distracția băieților! Fetele sunt atacate cu zăpadă încă din
prima pauză, îm curtea școlii. Câteva reușesc cu greu să se strecoare înăuntru și să scape încă
nevătămate. Printre ele, și Miruna!
Luca face un bulgăre mare de zăpadă, îl bagă în buzunarul hainei și fuge cu el după
Miruna, pe coridoarele școlii. O prinde la un colț, o prinde chiar de mână. Se privesc uluiți. În
ochii Mirunei e o implorare fără margini. În ochii lui Luca e doar spaimă amestecată cu dorința
de a se dovedi tare. Nu se poate hotărî: să-i dea drumul sau s-o săpunească cu zăpadă pe față?
- Săpunește-o, frate! Strigă Marian, apărut de nicăieri. Ce stai? N-o lăsa să scape! E fată și tu
ești băiat!
Ochii ei imploră s-o lase în pace. Dar vocea lui Marian e mai puternică. Luca o ține de
mână, scoate bulgărele de zăpadă și îi aplică o săpuneală de nota zece. Abia apoi îi dă drumul.
Uite ce de gașcă e el! Când se sună de intrare în clasă, merge la banca lui fără remușcare.
Miruna plânge încetișor în banca ei. Luca bagă mâna în bancă după caiet, dar dă peste un bilețel.
Îl deschide și citește: “Știucăazi e zi de săpuneală, dar eu te rog pe tine să mă cruți. Port lentile de
contact și nu aș vrea să afle toată clasa. Mă ia amețeala numai cand văd zăpadă, de frică le-aș
putea scăpa și nu le-aș mai găsi niciodată. Au costat o avere.Poate rămâne secretul
nostru?Miruna.”
Luca se căiește.Îi scrie Mirunei un bilețel:
“Iartă-mă!Abia acum l-am citit!” și-l trimite prin colegii din față. Miruna îl primește, îl
deschide și încearcăsă-l citească.Dar nu vede nimic.Îl mototolește și îl aruncă în bancă.Și-a
pierdut lentilele de contact…

OBIECTIVE:
 să identifice emoții de bază(bucurie, tristețe, frică, furie) prin asociere cu elemente de
limbaj nonverbal și paraverbal;
 să descrie situații trăite ce conțin o anumită încărcătură emoțională;
 să-și adapteze comportamentul la diferite situații.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode și procedee:conversația examinatoare și euristică, povestirea, expunerea,
exercițiul, jocul, explicația, problematizarea, pălăriutele gânditoare
2. Mijloace didactice:textul lecturii,tablouri cu personajele și acțiunea principală, creioane
colorate.
3. Forme de organizare:pe grupe
4. Evaluare formativă

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Captarea atenției. Se desfășoară jocul:″Semănăm pace″


La intrarea în sala de grupă,copiii extrag dintr-un bol″Semințele păcii″ pentru a le semăna
imaginar în locurile unde se joacă,în relațiile pe care le stabilesc cu colegii.
De exemplu:″Eu semăn pace″. Acesta îi răspunde:-″Și eu semăn pace.″
Pe rând, la intervale de timp diferite, în funcție de prezentarea la grădiniță toți copiii
seamănă Pace, încât clasa este liniștită și activitatea devine performantă, este armonie între copii.
Reactualizarea cunoștințelor.Se desfășoară două exerciții,astfel:

61
1.Cum ai vrea să fie?(preșcolarii vor explica prin cuvinte proprii relația cu cei din jur).
2.Cum ne comportăm cu cei din jurul nostru?(Vor fi citite 2-3 bilețele în care sunt redate
comportamente negative cu privire la relațiile de colaborare dintre elevi în clasă,școală).
Preșcolarii vor comenta textele cu referire la prietenie, găsind cât mai multe situații
favorabile pentru rezolvarea situațiilor enunțate pe bilețele.
Anunțarea temei.Se comunică tema-″BULGĂREALĂ CU BUCLUC″explicându-se titlul în
termeni accesibili preșcolarilor.
Dirijarea învățării.Textul va fi citit integral preșcolarilor.
Se vor relua anumite fragmente din text,urmate de discuții în grup,astfel:
″Pe Miruna, Luca o îndrăgește din prima zi în care a vazut-o la școală. Adică de peste un an de
zile! Sunt acum în clasa a patra și Luca încă se perpelește cum să își exprime admirația față de
ea.″
″Băieții au ieșit în curtea școlii în toate pauzele dintre ore și s-au jucat cu zăpada. Apoi s-au
plictisit. Să te joci de bunăvoie nu e prea distractiv. Dar să te joci cu cineva căruia nu-i place să
se joace e superdistractiv.″
″ În Luca se dă o mare luptă. Miruna o fi și ea “câh”, catoatecelelaltecolege? E dreptcăsunt
cam sclifosite! Nu vordelocsă se joaceînzăpadă! Chiarașa! Doar s-a rugat de ele (și de Miruna)
săiasăînpauze, săfacăîmpreună un om de zăpadă. Iarele (șiniciea) nu au vrut! Da!
Merităsăpunite cu zăpadă, să le maitreacă de sclifoseală! Luca o priveștepeMirunaparcă cu
alțiochi. Nu e de gașcă! Parcă nu merităadmirațialui.Altfelarieșiafară cu el, s-arjucaîmpreunăși
s-arbucura de iarnă. Dacăearefuză, e clar: e sclifosită!″
″ Luca face un bulgăre mare de zăpadă, îl bagă în buzunarul hainei și fuge cu el după Miruna,
pe coridoarele școlii. O prinde la un colț, o prinde chiar de mână. Se privesc uluiți. În ochii
Mirunei e o implorare fără margini. În ochii lui Luca e doar spaimă amestecată cu dorința de a
se dovedi tare. Nu se poate hotărî: să-i dea drumul sau s-o săpunească cu zăpadă pe față?
- Săpunește-o, frate! Strigă Marian, apărut de nicăieri. Ce stai? N-o lăsa să scape! E fată
și tu ești băiat!
Ochii ei imploră s-o lase în pace. Dar vocea lui Marian e mai puternică. Luca o ține de mână,
scoate bulgărele de zăpadă și îi aplică o săpuneală de nota zece. Abia apoi îi dă drumul.″
″ Uite ce de gașcă e el! Când se sună de intrare în clasă, merge la banca lui fără remușcare.
Miruna plânge încetișor în banca ei. Luca bagă mâna în bancă după caiet, dar dă peste un
bilețel. Îl deschide și citește: “Știucăazi e zi de săpuneală, dareuterogpe tine sămăcruți. Port
lentil de contact și nu așvreasăafletoatăclasa. Măiaamețealanumaicandvădzăpadă, de fricăcă le-
așputeascăpași nu le-așmaigăsiniciodată. Au costat o
avere.Poaterămânesecretulnostru?Miruna.”
Luca se căiește.ÎiscrieMiruneiunbilețel:
“Iartă-mă!Abiaacum l-am citit!” și-l trimiteprincolegii din față. Mirunaîlprimește,
îldeschideșiîncearcăsă-l citească.Dar nu vedenimic.Îlmototoleșteșiîlaruncăînbancă.Și-a
pierdutlentilele de contact…″
DISCUȚII:
-În situația dată, există o problemă?Dacă da, care este aceasta?
- Ce fel de agresiune se exercită asupra personajului, sau fetelor din clasă?
- Cine sunt agresorii? Cine este victima? Cine sunt martorii?
- Cu cine ați dori să vorbiți despre această problemă? De ce?
- Care sunt semnele din comportamentul peronajului principal( Miruna) care ne dau de înțeles că
aceasta are o problemă?

62
- Voi cum v-ați fi comportat cu Miruna?Ce am învățat din această întâmplare?
Obținerea peformanței.
Joc-exercițiu:″Calitățile colegilor mei″
Copiii sunt împărțiți în două grupe. Vor fi nominalizați copii din prima grupă care vor enumera
calitățile pe care le apreciază la colegii lor.Rolurile se inversează cu cealaltă grupă.
Stabilirea retenției și a transferului.
Joc-exercițiu: ″Te iert- Iartă-mă sau Formula iertării″
Copiii vor exersa Iertarea.
Cei care au greșit față de colegi, educatoare,aadulți,părinți, se vor așeza față în față cu mâna
dreaptă pe umărul partenerului și partenerul invers și vor rosti pe rând:″Te iert-Iartă-mă Iartă-
mă-Te iert.″La început este sfială sau mândrie, apoi curaj, urmează bucuria iertării și totul se
încheie cu prietenie prin îmbrățișare.
Evaluare:″Buchetul emoțional al sentimentelor″
Copiii construiesc sau confecționează(pe grupe) din lego sau orice alt joc de construcție un
buchet de flori,pot chiar desena o felicitare cu flori însoțită de cuvântul magic ″Iartă-mă″.
Unii copii pot alege și internetul ca formă de comunicare″altfel″.

BIBLIOGRAFIE:
 Chemarea Credinței, Revista Patriarhiei Române pentru copii și familia creștină,serie
nouă, nr 47, ianuarie-februarie 2017, pag.24

 Lelord, F., André, C., Cum să te iubești pe tine pentru a te înțelege mai bine cu ceilalți,
Editura Trei, București, 2003.

Etwinning-parteneriat și prietenie prin proiecte și colaborare

Nicoletta Huștiuc, Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir,


jud. Alba, România

În cadrul participării la acţiunile etwinning mă mândresc să fiu alături de alţi


colegi de seamă din România , în urma absolvirii cursului de 4 luni online
,,Ambasadori etwinning” 2019, declarat oficial Ambasador etwinning. La fel se
mândreşte şi şcoala mea, deoarece în urma participării ca fondar în proiecte
etwinning de succes, am obţinut Certificate de calitate la mai multe proiecte,
activitatea etwinning în cadrul şcolii noastre, decalarată în runda I Şcoala
Etwinning, având posibilitatea să participăm la runda a doua şi obţinând şi de data
aceasta cu succes titlul de Şcoală etwinning.
Am desfăşurat în această perioadîă Ateliere etwinning faţă în faţă unde cadre
didactice din localitatea Cugir, din aproape toate şcolile şi cadre didactice din

63
judeţul Alba, învăţământ preşcolar au avut posibilitatea să participe la aceste
ateliere. Am folosit etwinning şi în cadrul Proiectului de Parteneriat Strategic
Erasmus+ Ka s Earthworm, desfăşurat între anii şcolari 2017-2019, în cadrul
căruia, la întâlnirea din România una din zilele de activitate a fost dedicată în
exclusivitate etwinning, desfăşurând un atelier bilingv româno-englez în cadrul
cabinetului de informatică al Şcolii noastre.
Etwinning se bucură de un real succes în şcoala noastră, numărul cadrelor
didactice care se înscriu fiind în creştere, iar cadrele didactice care deja sunt pe
paltformă şi activează şi-au îmbunătăţit abilităţile de a lucra pe twin space, de a
folosi instrumente web în cadrul desfăşurării proiectelor.
Anul acesta am desfăşurat un proiect de succes, în cadrul căruia am fost
fondatori alături de o şcoală din Portugalia, în premieră până anul acesta,
nemaiavând parteneri din această ţară până acum, ,,travelling with fairytales”, un
proiect minunat, în cadrul căruia am călătorit alături de copiii, elevii, şcolarii şi
preşcolarii noştri prin poveştile minunate ale lui Eric Carle, în fiecare lună
descoperind o nouă poveste şi la final, minunatul proiect va avea două cărticele
online cu ISBN. În cadrul proiectului am folosit numeroase instrumente web, de la
tricider, polly, geniallz, padlet, slideshare, worldwall, la jomag şi issuu.
Ne bucurăm de aşa minunate oportunităţi de dezvoltare, pe care le oferă în
zilele noastre minunatul etwinning şi dorim să încurajăm cadrele didactice din
întreg judeţul şi toţi colaboratorii noştri să acceseze neîncetat etwinning, deoarece
aduce doar satisfacţii.

64
DREPTURILE COPIILOR

educ. Ioana Dana-Mihaela, Grădinița cu Program Prelungit ″Ion Creangă″,


Craiova, județul Dolj

REZUMAT
Despre educație se vorbește foarte mult în toate mediile și situațiile sociale.
Instituțiile, organizațiile sociale, comunitățile umane, dar și fiecare om, în numeroase contexte de
viață, individuale și colective, evocă puterea sau slăbiciunea educației în fața unor rezultate în
activități care duc la satisfacții sau insatisfacții, la succes sau insucces.
În ultimii ani, școala românească se confruntă cu o problemă complexă-educarea
inteligenței emoționale, înţeleasă ca o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor
negative, având ca scop, accelerarea unui comportament dezirabil sau decelerarea unui
comportament indezirabil.
Discrepanţa dintre situaţiile negative de viaţă şi aşteptările noastre duce frecvent la
emoţii negative pe care este bine să învăţăm să le gestionăm eficient.
Intervenţiile cognitiv-comportamentale prin educaţie rațional-emotivă şi
comportamentală sunt cele mai eficiente intervenţii de dezvoltare a inteligenţei emoţionale.

CONȚINUT
Eșecul în încercarea de control a emoțiilor negative disfuncționale se soldează frecvent cu
dificultăți adaptative:comportamente agresive, dificultăți de concentrare a atenției, reacții
fiziologice invalidante, tendința de a evita activitățile care presupun efort fizic sau intelectual.
Intervențiile cognitiv-comportamentale prin educație rațional-emotivă și comportamentală sunt
cele mai eficiente intervenții de dezvoltare a inteligenței emoționale.
Derularea activităților acestui proiect a urmărit activități de integrare în învățământul de
masă a preșcolarilor proveniți din categării dezavantajate(preșcolari cu cerințe educaționale
speciale integrați în învățământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament,
copii crescuți de rude, copii din comunități sărace, comunități izolate, părinți plecați în
străinătate, copii școlarizați la domiciliu etc.).
Exemplu, am desfășurat activitatea extracurriculară: Cea mai mare lecție din lume, cu ocazia
Zilei internaționale a Drepturilor Copilului.
Obiectivele lecției au fost inițierea elevilor în înțelegerea Convenției cu privire la
Drepturile Copilului, a legăturii dintre Convenție și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă,
discutarea unei lumi în care toate drepturile copiilor sunt respectate, reafirmarea drepturilor celor
mici și organizarea de acțiuni
În acest an, în cadrul celei mai mari lecții din lume, copiii au fost încurajați să își
imagineze o lume în care toate drepturile lor sunt respectate și în care le este asigurat un viitor
sustenabil. Prin intermediul discuțiilor și activităților, copiii au înțeles mai bine drepturile, fiind
încurajați să identifice acțiuni concrete pe care le pot implementa pentru ca drepturile copilului
să devină o realitate în viețile lor și în comunitățile în care trăiesc.
Rezultatele învățării:
1. Să începem să înțelegem Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
(CRC)
2. Să înțelegem legătura dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Convenție

65
3. Să gândim un viitor al copilăriei unde toate drepturile copiilor sunt respectate
4. Să vorbim deschis despre drepturile lor și să luăm măsuri pentru Ziua Internațională a
Drepturilor Copilului

Desfășurarea activității:
Pasul I: Crearea contextului copilăriei
Acest prim pas este o discuție cu elevii despre ce înseamnă copilăria pentru ei.
Întrebare: Ce înseamnă cuvântul ″copilărie″ pentru tine?
Alte întrebări pentru a deschide discuția: • Când începe și când se termină copilăria? •
Credeți că copilăria este la fel pentru copiii de pretutindeni? • Cum ar putea copilăria din
România) să fie diferită și/sau asemănătoare cu copilăria din (Siria)? • Ce este important pentru o
copilărie „bună‟?
Vor fi selectate câteva imagini sugestive, apoi se realizează un Ciorchine.

Pasul II: Prezentarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului


În continuare,li se va explica preșcolarilor faptul că nu sunt singurii care se gândesc la
copilărie și la ce înseamnă să fii copil. În urmă cu treizeci de ani, Națiunile Unite (aproape toate
guvernenle din lume) au convenit asupra unui document juridic numit Convenția cu privire la
Drepturile Copilului. Acesta cuprinde 54 de articole care descriu drepturile copiilor și modul în
care guvernele ar trebui să colaboreze pentru a le asigura tuturor copiilor.
În 2019 sărbătorim a 30-a aniversare a Convenției.
Voi solicita copiii să se gândească la ideile lor inițiale despre copilărie de la începutul lecției. Pot
să vadă cum se leagă discuțiile lor inițiale de Convenția cu privire la Drepturile Copilului? Vom
petrece un timp citind cu voce tare și discutând mai multe articole cu clasa.
Explic copiilor că, deși toate drepturile sunt la fel de importante și toate au legătură între ele,
vom începe prin a analiza 5 teme.
• Dreptul de a fi ascultat și luat în serios - (Articolul 12, Articolul 13 Dreptul Copilului de a
Căuta, Primi și Transmite Informații, Articolul 14 Libertatea de Gândire, Coștiință și Religie, și
Articolul 15 Libertatea de Asociere)
• Dreptul de a fi tratat corect - (Articolul 2 Principiul Nediscriminării)
• Dreptul la educație - (Articolul 28 și Articolul 29 Obiectivele Educației)
• Dreptul de a trăi și a se dezvolta sănătos - (Articolul 6 și Articolul 24 Dreptul la Asistență de
Sănătate de Bună Calitate)
• Dreptul la joacă - (Articolul 31 Dreptul la Relaxare, Joacă și Cultură)

Pasul III: Înțelegerea evoluției și a provocărilor


Voi explica preșcolarilor că, deși s-au înregistrat mari progrese în ultimii 30 de ani pentru
îmbunătățirea copilăriei pentru toți copiii de pretutindeni, încă mai sunt multe provocări cu care
se confruntă copiii.
Lumea este în continuă schimbare: copilăria s-a schimbat în timp? Există noi provocări
cu care se confruntă acum copiii în copilărie față de acum 30 de ani? Sunt drepturi ale copilului
pe care elevii consideră că lipsesc?
DISCUȚII/EXERCIȚII DE REFLECȚIE:
Voi prezenta câteva versuri:

66
″Sunt copil ca fiecare/Și mă joc mereu?Jucăria cea mai mare /Este tatăl meu./Și când tata nu-i
acasă/Că-i altundeva/Jucăria cea aleasă/Este mama mea./Si când mama și cu tata/ Sunt plecați
de-aici/Pentru joc să țineți seama/Am niște bunici.″
Apoi, voi solicita copiii să găseacă și alte povești(cunoscute de ei), în care să găsească ce
drepturi ale copiilor lipsesc.
Întrebare de reflecție: În ce fel s-a schimbat copilăria?
Împreună cu copiii voi evidenția aspectele pozitive/ negative.

Pasul IV: Exprimarea Viitorului Copilăriei


Desenarea/pictarea unui tablou care să reprezinte lumea în care toți copiii au ocazia să
trăiască o copilărie cu respectarea drepturilor lor.
Pasul V: Sărbătoriți-vă drepturile!
Joc de rol/dezbatere:
Tema-Drepturilecopilului:Scriem Viitorul Copilăriei: Pentru fiecare copil, toate drepturile

Bibliografie
 ÎNDRUMAR PENTRU PREDAREA CONVENȚIEI NAȚIUNILOR UNITE CU
PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI

67
PROIECT DIDACTIC

Prof. înv. primar Szilagyi -Tomoiu Mihaela


Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir

CLASA: I
DISCIPLINA: Pregătiți pentru viață - disciplină opțională transcurriculară
SUBIECTUL LECŢIEI: „Prietenia adevărată”
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de abilităţi şi atitudini
COMPETENȚE VIZATE: Stabilirea unor reguli de relaţionare adecvată cu ceilalţi, în
mediul social apropiat: clasă, şcoală, localitate natală;
SCOP:
 Dezvoltarea personală (emoțională și socială) prin descoperirea abilităților empatice;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 O.1 – să evidențieze calităţile celui mai bun prieten;
 O.2 - să extragă mesajul textului ”Cei tei prieteni”;
 O.3 - să conştientizeze importanţa prietenilor în viaţa omului;
 O.4 – să aprecieze comportamentele colegilor şi rolul bunelor relaţii în cadrul
colectivului clasei;
 O.5. - să manifeste interes pentru lecţie, concretizat în participare activă;
STRATEGII DIDACTICE:
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, observația, problematizarea, jocul
didactic, observarea dirijată, exerciţiul, brainstorming-ul, explozia stelară, turul
galeriei, tehnica blazonului;
 Resurse materiale: manual, caiete, instrumente de scris, planșă cu tabla înmulțirii,
fișe de lucru, soft educațional, videoproiector;
 Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe;
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară,
documentele de proiectare curriculară;
Evaluare: observarea sistematică, evaluare continuă şi formativă, evaluare orală, aprecieri
verbale, autoevaluare

68
MOMENTELE RESURSE
CONŢINUTURI EVALUARE
LECŢIEI procedurale materiale organizatorice
Moment Se creează condiţiile optime pentru buna Observarea
organizatoric desfăşurare a activităţii propuse: spaţiul educaţional, conversația frontal comportament
materiale didactice, climat psihoafectiv. ului elevilor
Exercițiu de Joc: Clubul prieteniei conversația planșa ”Clubul organizare Observare
energizare Elevii primesc jetoane ce ilustrează copii în diverse prieteniei” frontală sistematică
ipostaze, privind relaționarea. Elevii vor ”invita” în
clubul prieteniei pe cei din imaginile care reprezintă
comportamente prietenoase.
Introducere și Poezia ”Prietenia” - memorare munca carte de poezii individual autoevaluare
conectare cu Un prieten lângă tine independentă frontal observarea
tematica E ca mierea de albine sistematică
El se poartă frumos
Și îți este de folos.
Căci, la școală și acasă,
Prietenii bine se-mpacă,
Se simt bine amândoi
Și se-ajută la nevoi.
Pe o planșă este ilustrat Copacul prieteniei.
Copacul este lipsit de frunze și flori. Elevii sunt
anunțați că ei vor fi aceia care vor schimba
înfățișarea copacului până la sfârșitul orei.
Experiența de Se va citi povestea ”Cei trei prieteni”. explicația Carte cu textul frontal observarea
învățare propriu- Se poartă discuții pornind de la conținutul acesteia. conversația poveștii sistematică
zisă Elevii analizează comportamentul fluturașilor puși exercițiul
în fața unei situații de criză. Elevii sunt conduși prin expunerea
întrebări să descopere prin ce se asemănau și prin ce
se deosebeau fluturașii, precum și ce îi ținea

69
împreună.
Fluturașii erau fericiți deoarece descoperiseră cel
mai de preț lucru – prietenia adevărată.
Analiza Pornind de la conținutul dezbătut, precum și de la conversația coli flipchart frontal observarea
experienței experiența de viață a elevilor, aceștia învață cum să- explicația pe grupe sistematică
și facă prieteni. problematizarea
Explozia stelară: ”Prietenia” Cine?, Cum?,
Unde?, Când?, De ce?.
Dezbatere pe baza unor întrebări:
Ce îți place cel mai mult la prietenul tău?
Ce ai schimba la prietenul tău?
Ce faci pentru a menține relația de prietenie?
Ce crezi că este cel mai important într-o relație de
prietenie?
Fixarea Elevii sunt împărțiți în trei grupe: Florile, Frunzele problematizarea calculator frontal observarea
elementelor cheie și Fluturașii. explicația caiete pe grupe sistematică
Elevii din Grupa Frunzelor vor nota pe frunze un conversația planșa cu tabla
cuvânt prin care să caracterizeze cel mai bun exercițiul înmulțirii
prieten.
Elevii din Grupa Florilor vor nota pe flori enunțuri,
expresii prin care să caracterizeze cel mai bun
prieten;
Elevii din Grupa Fluturașilor vor nota pe fluturași
ce reprezintă pentru ei prietenia.
Fiecare grupă își prezintă mesajele, apoi se dezbate
pe baza acestora.
Elevii vor lipi frunzele și florile în Copacul
prieteniei, iar fluturașii vor întregi imaginea.
Viața este mult mai frumoasă când ai prieteni

70
adevărați alături de tine!
Copacul prieteniei are și el o altă înfățișare când are
prietenii alături: florile, frunzele și fluturașii
Evaluare Joc: De-a reporterul problematizarea microfon perechi observarea
Elevii formează echipe cu un coleg/colegă și vor lua explicația mapa sistematică
un interviu pe baza întrebărilor date. conversația reporterului interviul
- Ai prieteni? exercițiul
- Sunt mai mici sau mai mari decât tine?
- Ce apreciezi la prietenul tău?
- I-ai fost vreodată de ajutor?
- Ce ai făcut pentru el?
- Ești mândru de prietenul tău?
- Ce faceți în timpul liber;
- V-ați petrecut împreună zilele de naștere?
- Cât de des vă întâlniți?
- Ce preocupări comune aveți?
Se fac aprecieri privind implicarea elevilor în
activitatea desfășurată.
Elevii sunt recompensați cu fluturași, semn al
prieteniei adevărate.
Activitatea se încheie cu intonarea cântecului
”Copăcelul”.

71
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBEŞ

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

URSULE BRUN, URSULE BRUN,


TU CE VEZI?
PROF.ÎNV.PREȘC. MORAR IOANA CIPRIANA

72
PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

NIVEL /GRUPA: 3-5 ani, I, Grupa mică;


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici, pe acest Pământ?
TEMA PROIECTULUI: Din lumea necuvântătoarelor
TEMA SĂPTĂMÂNII: Ne jucăm cu animalele
TEMA ACTIVITĂȚII: URSULE BRUN, URSULE BRUN, TU CE VEZI?

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

 ADP: Întâlnirea de dimineață: Ce animal îmi place și de ce?

 ALA1: Știință: Grupează animalele după criteriul dat!


Artă: Ursul maro: Combinarea culorilor primare
Viață practică: Ursul maro își caută șosetuțele! Ajută-l și tu!
Joc de rol: Este ziua Pisicii Violet. Ajută Ursul Brun să-i facă o surpriză!

 Tranziție: Ursul doarme - joc cu text și cânt

 ADE: DȘ1+DOS: Ursule brun, ursule brun, tu ce vezi?

 ALA2: Broscuțele pe lac -joc de mișcare

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare;


- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;
- Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;
- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
- Activare și manifestare a potențialului creativ;
- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.

73
COMPORTAMENTE VIZATE:

- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;


- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate;
- Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul
apropiat;
- Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;
- Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice
specifice;
- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;
- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
- Manifestă creativitate în activități diverse;
- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative;
- Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc;
- Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă);
- Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă).

OBIECTIVE:

ALA 1: Știință: O1- să grupeze animalele după criteriul dat


Artă: O2- să denumească culorile primare;
O3- să denumească culorile secundare obținute prin suprapunerea benzilor
colorate;
O4- să obțină culoarea dorită folosindu-se doar de culorile primare.
Viață practică: O5- să formeze perechi de șosete;
O6- să încalțe ursul cu șosete în pereche.
Joc de rol: O7- să așeze masa respectând indicațiile date.

ADE: O8- să denumească viețuitoarele prezentate;


O9- să enumere caracteristici ale viețuitoarelor;
O10- să precizeze mediul de viață al viețuitoarei indicate;
O11- să aleagă jetoanele corespunzătoare criteriului dat;
O12- să lipească animalul pe piramidă;

ALA2: O13- să respecte regulile stabilite în cadrul jocului;


O14- să participe cu plăcere și interes la joc, alături de ceilalți copii

74
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
EVENIMENT STRATEGII
DIDACTIC CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE EVALUARE

Metode și Material
procedee didactic

Moment Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de grupă,
organizatoric pregătirea materialului didactic.
Se așează mobilierul pentru activitatea de la sectoare.

ALA1 Pe măsură ce copiii vin la grădiniță, aceștia vor fi îndrumați spre centrele de conversația -jetoane cu frontală
activitate, explicându-li-se sarcina de lucru: animale
1. La centrul Știință găsesc jetoane cu diferite animale domestice și sălbatice, pe care
trebuie să le sorteze după criteriul sălbatic-domestic (dacă timpul permite formăm și grupe
de animale de același fel sau criteriul animal cu două picioare-patru picioare). -planșe
2. La centrul Artă copiii au pregătite benzi colorate în culorile roșu, galben și albastru, explicația suport cu pe grupe
prin suprapunerea cărora vor vedea că obțin alte culori. Fiecare copil este încurajat să obțină urs
cât mai multe culori, după care este solicitat să obțină culoarea preferată folosindu-se de -benzi
combinarea a două culori primare. Vom observa și ce culoare obținem prin combinarea celor colorate individuală
trei culori: roșu, galben, albastru. Culoarea obținută va fi folosită să picteze un urs. -tempera
3. La centrul Viață practică copiii găsesc șosete desperecheate. Ursul maro este necăjit exercițiul -șosete
că nu găsește perechile, așa că copiii îl vor ajuta.Aceștia vor împerechea șosetele după care îl -urs de pluș
vor ajuta să se încalțe.
4. La centrul Joc de rol copiii îl ajută pe Ursul maro să-i pregătească masa Pisicuței -kitul pentru aprecieri
Violet folosindu-se de obiectele găsite în cutie. aranjarea verbale
mesei
Tranziție: Încetișor, încetișor, ne-ndreptăm spre spălător.
Copiii se duc la baie să își spele mâinile, după care mergem în sala de mese pentru a
ADP lua micul dejun. După terminarea micului dejun ne întoarcem în sala de grupă. conversația

Întâlnirea de dimineață
Se face prezența de către copii. Ne salutăm cu ajutorul cântecului adaptat

75
Buburuzele au sosit/ Bună dimineața!/ Și la grădi au venit/ Bună dimineața!/Și....(numele
copilului) a sosit/ Bună dimineața/..../Și cu toții am sosit/ Bună dimineața/ Și de lucru ne-am conversația panoul de
pregătit/ Bună dimineața! Discutăm despre cum se simt în această dimineață și își pun prezență frontală
eticheta cu numele și simbolul la emoticonul potrivit.
emometrul
Se va completa calendarul naturii, se stabilește ziua, data, luna, anul.
Captarea atenției se va face prin intermediul unei discuții despre animale sălbatice și observația calendarul individuală
domestice și provocarea copiilor de a spune ce animal ar vrea să fie și de ce. Le arăt copiilor naturii
Captarea materialele pregătite și îi întreb ce cred ei că vom face cu ele.
atenţiei
Se realizează prin intermediul momentului de lectură, cu recitirea poveștii Ursule
brun, ursule brun, tu ce vezi? și cu o scurtă discuție cu privire la personajele întâlnite.
Reactualizarea lectura cartea de frontală
cunoştinţelor Le spun copiilor ce vom lucra astăzi și le enumăr obiectivele activităților din educatoarei povești
întreaga zi.
ADE conversația
Anunţarea
temei și a
obiectivelor Le prezint copiilor jetoanele cu personajele: urs maro, pasăre roșie, rață galbenă, cal
albastru, broască verde, pisică violet, câine alb, oaie neagră, pește auriu, profesoară. Le
Prezentarea prezint piramida și discutăm despre cum este ea alcătuită și cum o folosim. instructajul
noului conținut Înainte de a începe lucrul împart copiii în două grupe: grupa ursuleților și grupa verbal jetoane
și dirijarea cățeilor. Fiecare grupă are piramida și jetoanele ei. Le spun copiilor că va fi recompensată
învățării echipa care răspunde cel mai bine și are piramida cel mai bine realizată. conversația planșe cu
Piramida va fi completată astfel: piramida
-primul rând al cu animalele domestice: câine, oaie, cal, pisică explicația frontală
-al doilea rând cu viețuitoare ce au și culoarea galbenă: pește, rață, broască
-al treilea rând cu primele două viețuitoare ce apar în poveste: urs și pasăre
-al patrulea rând cu cine se uită la copii: profesoara.

Din fiecare echipă vine pe rând câte un copil care va alege jetonul corespunzător
criteriului dat, va lipi imaginea pe piramidă, în timp ce ceilalți copii răspund la întrebări
referitoare la imaginea aleasă (ce culoare are, câte picioare, cum sunt urechile, dacă există exercițiul

76
sau nu în realitate un cal albastru și o pisică violet, unde trăiește, ce mănâncă, etc.). Copiii lipici
sunt solicitați să scoată onomatopeele pe care le scot unele personaje. Fiecare echipă își individuală
completează piramida, răspunzând în același timp și la întrebările puse. jetoane
Fiecare copil este recompensat cu aplauze. Copiii care au nevoie de sprijin vor fi conversația aprecieri
ajutați de coechipieri. verbale

Stabilesc, împreună cu preşcolarii, grupa care a reușit să ducă la bun sfârșit pe grupe
sarcinile primite și discută despre modul cum au colaborat unii cu ceilalti și espre gradul de
Obținerea implicare in activitate a fiecăruia. conversația
performanței frontală
Tranziție spre ALA2: Ursul doarme, ursul doarme (joc cu text și cânt)

Le anunț copiilor numele jocului: ,,Broscuțele pe lac” (momentul de mișcare).


Jocul de mișcare se va desfășura în interiorul unei zone hașurate cu ajutorul unei
ALA2 benzi, care va reprezenta lacul. Copiii vor primi măști de broscuțe și la semnalul meu se vor
îndrepta spre lac. Deplasarea se face prin săritură în poziția ghemuit. explicația măști frontală
Le explic sarcina jocului, stabilim regulile și le împart măștile de broscuțe. După
efectuarea jocului de probă ne mai jucăm de câteva ori. Copiii care nu respectă regulile vor exercițiul
fi avertizați. individuală
Dacă timpul ne permite ne vom juca și jocul de atenție ,,Ce personaj s-a mutat?”. jocul
În cadrul acestui joc jetoanele cu personajele din poveste sunt aranjate într-o anumită ordine,
iar copiii observă cu atenție ordinea acestora. În timp ce sunt întorși cu spatele ordinea jetoane aprecieri
personajelor se schimbă. Ei sunt solicitați să spună cine anume și-a schimbat locul. conversația verbale

Se realizează prin așezarea pe elipsă și desfășurarea momentului de reflecție.


Copiii sunt întrebați despre ce au lucrat astăzi la grădiniță și să spună un lucru care le-a
Asigurarea plăcut cel mai mult cu motivarea alegerii făcute. elipsa
retenţiei şi conversația frontală
transferului La final voi face aprecieri individuale și generale asupra modului de lucru și
implicarea în activitatea, iar copiii vor fi recompensați.
Încheierea
activității aprecieri
verbale

77
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

• Curriculumul pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), 2019;


• Metoda activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Craiova, 2009;
• ***, Metodica proiectelor la vârstele timpurii, Ed. Miniped, București, 2002;
• ***, Activitatea integrată din Grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul Preuniversitar, Didactica Publishing
House, 2008;

78
Raportul dintre joc şi învăţare

Prof. înv. preșcolar Urzică Viorica


Liceul ,,Miron Cristea” Subcetate, Grădinița ,,Piticot”

După evoluţia sa ontogenetieă, activitatea umană poate fi clasificată în joc, învăţare


didactică, muncă productivă, creaţie. Toate aceste forme nu sunt „pure”, ci doar predominante de
un fel sau altul, de-a lungul vârstelor.
Între diversele forme de activitate umană există şi elemente comune şi elemente proprii,
specifice.
Relaţia dintre diversele forme ale activităţii.1

Invatare

Joc Munca

Creatie

H. Wallon apreciază jocul ca o activitate de preînvăţare. Treptat în cadrul activităţii de


joc a preşcolarilor, începe să se constituie şi învăţarea, care în etapa următoare va deveni
activitatea dominantă. Învăţarea nu apare direct şi în mod spontan din joc, ci este introdusă în
mod special de cadrul didactic ca o nouă treaptă în evoluţia activităţii infantile.
Învăţarea este indisolubil legată de joc. Treptat, elementele de joc încep să cedeze tot
mai mult locul elementelor de învăţare.
La vârsta şcolară, învăţarea este forma predominantă de activitate. Jocul este
subordonat învăţării exercitând o influenţă deosebită asupra dezvoltării psihice a copilului.
Dacă la vârsta preşcolară, jocul reprezintă activitatea principală a copilului, la vârsta
şcolară mică, jocul este o formă accesibilă de învăţare activă, participativă.
Corelaţia dintre joc şi învăţare este condiţionată de nivelul general de dezvoltare psihică
a copiilor. Prin îmbinarea elementelor de învăţare cu cele de joc, copilul îşi însuşeşte unele
cunoştinţe şi face primii paşi în direcţia formării deprinderilor de muncă intelectuală.
Învăţarea ca fenomen complex, dinamic, multilateral are un conţinut bogat şi o sferă
largă de cuprindere: formarea priceperilor, însuşirea unor cunoştinţe, formarea motivaţiei,
atitudinilor, sentimentelor şi a voinţei. Astfel, „în procesul de învăţare este antrenat întreg
psihicul, toate funcţiile”.2

1
Şchiopu U., Op. cit., p. 145.
2
Cosmovici, Andrei, 1995, “Psihopedagogie”, Ed. Spini Haret, Iaşi, p. 97.

79
Învăţarea este privită ca „un proces destinat achiziţionării unei experienţe noi, formării
unor capacităţi şi deprinderi care să permită individului rezolvarea unor situaţii problematice sau
optimizarea relaţiilor sale cu lumea înconjurătoare”.3
Andrei Cosmovici distinge în cadrul învăţării două forme:
a) învăţarea spontană, neorganizată, realizată în familie, în grupuri de joacă;
b) învăţarea sistematică, realizată în special în şcoală.
Învăţarea şcolară este „însuşirea de cunoştinţe, priceperi, cât şi formarea de
capacităţi necesare adaptării la mediul natural şi social”4, accentul căzând pe formarea
intelectuală.
O modalitate de învăţare o constituie jocul pentru că răspunde particularităţilor de
vârstă ale şcolarilor mici şi pentru că elementul distractiv pe care-1 conţine, stimulează interesul
şi curiozitatea şcolarilor. Învăţarea bazată pe joc este eficientă numai dacă jocul este conceput
în corelaţie cu obiectivele urmărite în lecţie. La fiecare joc se impune să acordăm atenţie sporită
în formularea sarcinii didactice, în asigurarea elementului distractiv care crează destindere şi
care-i determină pe elevi să se implice în actul învăţării.
Jocul didactic face parte integrantă din procesul învăţării. Învăţarea propriu-zisă prin
joc facilitează actul de învăţare, iar competiţia din activitatea de joc, poate continua şi în munca
de învăţare.
Atunci când învăţarea îmbracă forma de joc, plăcerea care însoţeşte atmosfera jocului
creează noi interese de participare, de activitate independentă pe baza unor interese nemijlocite.
Elementele de joc încorporate în procesul instruirii au calitatea de a motiva şi stimula
elevii, mai ales în prima etapă a învăţării.
Jocul creează momente de tensiune, de emoţii. Dorinţa de a câştiga întrecerea motivează
copiii la o activitate intensă, rapidă şi plăcută. Datorită elementului de atractivitate, elevii nu simt
efortul depus în învăţare.
În jocul didactic predomină învăţarea şi nu distracţia. Jocul declanşează momente de
bună dispoziţie, se încheie cu aprecieri colective sau individuale privind modul de realizare a
sarcinii de învăţare propusă.
Prin joc, copilul trece lent, recreativ spre activitatea intelectuală. Prin prezenţa
caracteristicilor situaţiei de joc, se evidenţiază o angajare deplină a capacităţilor intelectuale ale
elevilor.
Jocul didactic îmbină într-un tot unitar şi armonios atât sarcini şi funcţii specifice
jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţării, exercitând o influenţă formativ-educativă
asupra copilului în vederea pregătirii pentru şcoală, prevenind şocul şcolarizării.
Anul 2003 a adus modificări la Legea învăţământului nr. 84/1995 privind vârsta de
începere a şcolarităţii.
În prezent, starea de „pregătire psihologică” prin care este asigurată integrarea şi
adaptarea copilului la mediul şcolar este rezultatul întregii activităţi a copilului în grădiniţă.
În grădiniţă, jocul reprezintă modalitatea cea mai importantă prin care copilul primeşte
informaţii, iar învăţarea este considerată drept impuls principal al dezvoltării inteligenţei.

3
Pantelimon, G., Verzan, E., Zlate, M., 1992, “Psihologia copilului”, E. D. P., Bucureşti, pl95
4
Cosmovici, A., Iacob, L.,1999, “Psihologie şcolară”, Ed. Polirom, Iaşi, p. 121.

80
Programa şcolară creează premisele unui parcurs educaţional flexibil, adaptat atât la
particularităţile de vârstă, precum şi intereselor şi nevoilor individuale ale şcolarilor mici, astfel
încât asigură reuşita debutului şcolarităţii la 6 ani.
Sunt puse în valoare „obiective de ordin atitudinal datorită potenţialului interactiv şi
motivant pe care îl asigură, sprijinind nevoile emoţionale, de adaptare şi de relaţionare specifice
acestei vârste”.5
Exemplele de activităţi de învăţare urmăresc să realizeze „scenarii” didactice cât mai
diverse care să stimuleze motivaţia intrinsecă pentru învăţare (învăţare prin joc, prin cooperare,
manipularea unor subiecte, realizarea unor modele sau desene pentru rezolvarea unor situaţii
concrete).
Raportul joc-învăţare se modifică în favoarea învăţării. Jocul cu forma sa didactică
însoţeşte şi uşurează sarcinile învăţării, asigură realizarea continuităţii grădiniţă-şcoală,
facilitând adaptarea copilului la activitatea şcolară.
Adaptarea la noile condiţii în cadrul şcolii aduce în viaţa copilului aspecte noi pe plan
intelectual, afectiv şi social. Dacă treapta anteşcolară se caracterizează prin joc, etapa şcolară
pune învăţarea în centrul activităţii copilului. Spre deosebire de joc, care este o activitate liber
acceptată ce produce satisfacţii, învăţarea ca formă a muncii este o activitate impusă din afară,
care se efectuează într-un ritm susţinut, solicită eforturi şi urmăreşte scopuri pe care copilul nu le
înţelege de la început.
Şi jocul didactic şi învăţarea solicită efort din partea copilului. Sunt jocuri care
antrenează copilul până la epuizare, după cum unele activităţi de tip şcolar solicită în prea mică
măsură efortul copilului. Oricât ar fi de epuizante unele jocuri din punctul de vedere al
consumului energetic, nu se răsfrâng negativ asupra personalităţii copilului, după cum unele
activităţi şcolare cu un consum energetic redus devin obositoare, epuizante, cu un coeficient
mare de solicitare psihică.
Pentru lămurirea acestor enigme trebuie să pornim de la deosebirea esenţială dintre
joc şi învăţare din punct de vedere al suportului motivaţional, respectiv al mobilelor care le
declanşează şi întreţin:
- prin structura sa psihologică jocul este motivat intrinsec, pe când învăţarea, mai ales
în faza iniţială este motivată predominant extrinsec;
- jocul este însoţit întotdeauna de plăcere şi răspunde intereselor imediate ale
copilului, ceea ce face să nu apară în joc senzaţia de oboseală;
- activitatea de învăţare îi apare copilului ca ceva impus din exterior, fără a răspunde
unor interese imediate;
- jocul oferă câmp liber manifestării şi spontaneităţii, generează bucurii, satisfacţii, pe
când învăţarea îi apare copilului ca o constrângere impusă de o autoritate externă;
- în jocul didactic copilul întrezăreşte un rezultat imediat, care-1 stimulează, iar
rezultatul învăţării nu-i satisface, pentru moment, nici o trebuinţă.
De aceea, solicitarea psihică şi efortul pe care învăţarea şcolară le presupune, trebuie
integrate într-un ansamblu psiho-social concret, în care se intersectează factorii de personalitate
cu cei ai mediului în care este integrat copilul. Efortul pe care trebuie să-1 depună copilul este un
răspuns la solicitările externe şi este o expresie a atitudinii sale subiective faţă de aceste
solicitări.

5
M. E. C. 2004, „Programa şcolara pentru clasele I şi a Ii-a “, Bucureşti, p.2

81
Din punct de vedere pedagogic, învăţământul trebuie să vizeze ambele aspecte,
orientându-se întotdeauna după modelul jocului care le include într-un tot unitar. Oricât de mare
ar fi solicitarea intelectuală în învăţare, aceasta nu poate fi pusă doar pe seama complexităţii
sarcinii fără referire la înclinaţiile şi mobilurile celui care învaţă.
Saltul de la efortul în joc la efortul în învăţare se înscrie ca unul din mecanismele
psihologice ale adaptării active ale copilului la solicitările tot mai accentuate ce i le impune
activitatea de învăţare. Jocul îmbinat cu elemente de muncă constituie o formă de realizare a unei
atitudini corecte faţă de muncă atât în procesul de învăţare, cât şi în afara lui. În învăţământul
primar se realizează o îmbinare armonioasă între activitatea de învăţare şi joc, sub directa
îndrumare a învăţătorului.

BIBLIOGRAFIE

Cosmovici, Andrei, 1995, “Psihopedagogie”, Ed. Spini Haret, Iaşi;


Cosmovici, A., Iacob, L.,1999, “Psihologie şcolară”, Ed. Polirom, Iaşi;
M. E. C. 2004, „Programa şcolara pentru clasele I şi a II-a “, Bucureşti
Pantelimon, G., Verzan, E., Zlate, M., 1992, “Psihologia copilului”, E. D. P., Bucureşti;
Schiopu, U.,1976, Psihologia copilului, E.D.P., Bucuresti, ediția a II-a;

82
,,ŞCOALA ALTFEL” –
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
Ed. Muntean Felicia
GPN GARBOVA-
JUD.ALBA

Nr. crt. Denumirea Obiective urmărite Tipul activitatii Responsabil Participanţi/ Termen Evaluarea activităţii
activităţii Invitaţi
1. “O minte sănătoasă - formarea şi cultivarea interesului -activitate de Educatoarele: Grupa mică Album foto Fişele
într-un corp pentru problematica sănătăţii; educaţie pentru Grupa de lucru
sănătos” - cunoaşterea organismului uman şi sănătate şi stil de mijlocie ,,Micii sanitari‟‟
a funcţiilor vitale, precum şi a unor viaţă sănătos,
norme de comportament pentru Grupa
asigurarea echilibrului dintre DOS mare
sănătatea individuală şi colectivă; “Micii sanitari‟‟ Reprezentant
- cunoaşterea noţiunilor legate de al
sănătate şi boală în vederea Joc de rol ,,De-a dispensarului
dezvoltării armonioase a doctorul‟‟
organismului;
- formarea deprinderilor de
alimentaţie raţională şi de
desfăşurare de exerciţii fizice în
vederea menţinerii sănătăţii;
- dezvoltarea capacităţii de utilizare
a normelor igienico-sanitare prin
corectarea deprinderilor greşite şi
încurajarea celor corecte.

83
2. Educatoarele: Fotografii
“În lumea -familiarizarea preşcolarilor cu sălile DLC – Grupa mică Expoziţie cu
basmelor” de clasă şi mediul educaţional recunoaşterea Grupa lucrările copiilor
specific învăţământului primar; unor personaje mijlocie
- formarea şi cultivarea interesului din poveştile Grupa mare
pentru poveşti şi basme; îndrăgite de
- formarea şi cultivarea interesului preşcolari şi
de a reproduce expresii din texte; şcolari;
- dezvoltarea capacităţii de - dramatizări;
utilizare a foarfecelor ,de a decupa ARTĂ – măşti –
pe contur şi de a asambla toate personaje
părţile componente ale măştilor. îndrăgite

3 . Mâini dibace -dezvoltarea interesului faţă de -activitate Educatoarele Grupa Fotografii


“Paştele la români” traditiile românilor; culturală- mică Expoziţie cu
- să dobândească cunoştinţe noi; tradiţii si Grupa lucrările copiilor
-dezvoltarea muncii în echipă; obiceiuri la mijlocie
-realizarea de picturi, desene, români Grupa mare
DLC – lectura
educatoarei
-activitate de
educaţie plastică
-ateliere de
lucru
4. - dezvoltarea capacităţii de Prezentare PPT Educatoarele: Grupa Fotografii
Educaţie ecologică explorare şi investigare a mediului Asaftei Maria Mică
înconjurător folosind instrumente şi Drumeţie Alexa Olga Grupa
“Natura prietena procedee adecvate; mijlocie
noastră ! ” - dezvoltarea unor atitudini, Grupa
comportamente favorabile mare
ameliorării relaţiilor dintre om şi
mediu;
-cultivarea capacităţii de cooperare

84
în scopul protejării mediului.

5. Sport si sănătate -dezvoltarea armonioasă a -activitate Educatoarele Grupa Fotografii


copilului; sportiva mică Premii
“Întreceri sportive” - intonarea artistică a cântecelor DPM - întreceri Grupa
pentru copii; sportive, ştafetă, mijlocie
Activitate artistică -improvizare spontană, liberă a alergare,sărituri Grupa mare
scurte motive sincretice: text în adâncime,
“Cel mai talentat onomatopeic+melodie, text înălţime, dansuri
interpret” onomatopeic+mişcare, text populare;
onomatopeic+ melodie+mişcare. DEC - concurs
muzical între
grupe

Cadre
didactice,
Director ,

85
Raport zilnic de activitate

Profesor învățământ preprimar: Costea Agnes Ildico

Data: 18. 05. 2020

Număr Număr copii Modalitățile de desfășurare Modalitățile de feedback-uri din partea


copii care nu sunt Denumirea a activităților educaționale on - line copiilor
Grupa implicați în implicați în activității (email, WattsApp, Facebook, Zoom, etc) (teste online, fotografii, documente cu teme
Mare B activitățile activitățile de sunt postate pe rezolvate trimise pe email, WattsApp,
de predare- predare- (Tema
lecției) -Facebook ,,Grădinița P.N. Tîrnava-2019-2020,, Facebook, Zoom, etc)
evaluare evaluare sunt postate pe
-Kinderpedia
on-line on-line -Facebook ,,Grădinița P.N. Tîrnava-
2019-2020,,
-Kinderpedia
- Gimnastică youtube
https://www.youtube.com/watch… Anexa 1
- Lectură după imagini ,,Călătorie în lumea meseriilor,,
- Jocuri de mișcare:
Sunt pilot, conduc avionul/racheta! captură de ecran:
Grupa Sunt sportiv/fotbalist, arunc mingea!
Mare B MESERII - Poveste ,,Câinii pompieri,,
- Muzică și miscare pe melodia cântecului preșcolarii participanți la activități:
,,Cântec pentru meserii,,
https://www.youtube.com/watch?v=4TCixByr7vc Bercea Gheorghe
- Desen. colorare ,,Trusa cu scule,, Bloos Cătălin Andrei
- Lucru pe fișe: exerciții grafice Marin Ana Raluca
- Matematică
,,Încercuiește numărul 3,,
,,Completează șirul,,
- Joc ,,Tenis cu balonul,,

86
Feedback din partea copiilor Anexa 1
Raport zilnic de activitate
Profesor învățământ preprimar: Costea Agnes Ildico
Data: 19. 05. 2020

Număr Număr copii


copii care nu sunt Denumirea Modalitățile de desfășurare Modalitățile de feedback-uri
Grupa implicați în implicați în activității a activităților educaționale on-line sunt postate pe din partea copiilor sunt postate pe
Mare B activitățile activitățile de
de predare- predare- -Facebook
(Tema lecției) -Facebook ,,Grădinița P.N. Tîrnava-2019-2020,, ,,Grădinița P.N. Tîrnava-2019-
evaluare evaluare
-Kinderpedia 2020,,
on-line on-line
-Kinderpedia
- Gimnastica youtube https://www.youtube.com/watch…
- Joc distractiv ,,De-a educatoarea,, Anexa 2
Copilul este educatoarea și spune părintelui ce trebuie să facă: să cânte
un cântecel, să sară într-un picior, să zboare ca fluturele, să râdă captură de ecran
etc.Apoi se schimbă rolul.
- Vizionare Youtube ,,Meserii,, - Cunoașterea
mediului https://www.youtube.com/watch?v=sWu8KfmMK3w - preșcolarii participanți la
- Vizionare Youtube ,,Ghicitori despre meserii,, activități:
Grupa https://www.youtube.com/watch?v=qK0PWtq6nYQ
Mare B MESERII - Desen. colorare ,,Fața și părul fetiței/băiatului,, Bercea Gheorghe
- Lucru pe fișă: exerciții grafice Bloos Cătălin Andrei
- Joc de mișcare ,,La coafor,,- copilul piaptănă părintele/un frațior sau Marin Ana Raluca
o păpușă
- Activitate practică:
,,La frizer,, / ,,La cosmetică,,
sau desen forma mâinii, colorare unghiile ,,La manichiură,,
sau decupare/taiere ,,Frizerul priceput,,
- Matematică
,,Încercuiește numărul 5,,
,,Completează șirul,,
- Joc ,,Hochei cu baloane,,

87
Feedback din partea copiilor Anexa 2
Raport zilnic de activitate
Profesor învățământ preprimar: Costea Agnes Ildico

Data: 20. 05. 2020

Număr copii Număr copii


implicați în care nu sunt Denumirea Modalitățile de desfășurare a activităților educaționale on-line Modalitățile de feedback-uri
Grupa activitățile implicați în activității sunt postate pe din partea copiilor sunt postate pe
Mare B de predare- activitățile de -Facebook ,,Grădinița P.N. Tîrnava-2019-2020,, -Facebook
evaluare predare-evaluare (Tema lecției) -Kinderpedia ,,Grădinița P.N. Tîrnava-2019-2020,
on-line on-line -Kinderpedia
- Gimnastică youtube
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w Anexa 3
- Joc exercițiu Meserii și unelte. Identificarea meseriilor și a
uneltelor corespunzătoare. Formare de propoziții.
- Joc de mișcare Biciclistul. Culcat, pe spate, copilul da din picioare captură de ecran
simuland mersul pe bicicleta.
- Decupare/lipire ,,Poștașul"
Grupa MESERII - Joc distractiv ,,Politistul si hotul!,, -preșcolarii participanți la activități:
Mare B Copilul își pune o șapcă de polițist (din hârtie, decupată) și caută Bercea Gheorghe
hoțul prin casă sau polițistul caută un lucru ascuns prin casa. Bloos Andrei Cătălin
- Trasare pe contur cercuri / colorare ,,Stopul/Semaforul,, Gal David Ștefan
- Desen. colorare Marin Ana Raluca
,,Polițistul/șoferul/semaforul/mașina/autobusul,,
- Lucru pe fișe: exerciții grafice
- Matematică
,,Încercuiește numărul 7,,
,,Completează șirul,,
- Joc ,,Borcanul cu monede,,

Feedback din partea copiilor Anexa 3

88
Raport zilnic de activitate
Profesor învățământ preprimar: Costea Agnes Ildico
Data: 21. 05. 2020
Număr copii Număr copii care
Grupa implicați în nu sunt implicați Denumirea Modalitățile de desfășurare Modalitățile de feedback-uri din partea
Mare activitățile în activitățile activității a activităților educaționale on-line sunt postate pe copiilor sunt postate pe
B de predare- de predare-
evaluare evaluare -Facebook ,,Grădinița P.N. Tîrnava-2019-2020,, -Facebook ,,Grădinița P.N. Tîrnava-2019-2020,
(Tema lecției) -Kinderpedia -Kinderpedia
on-line on-line
- Gimnastică youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
- Învățare poezia ,,Doctorița"sau,,Pufuleț si doctorul,, Anexa 4
- Desen sau pictură:
doctorița pentru fete, doctorul pentru băieți
- Muzică și mișcare pe melodia cântecului captură de ecran
,,Cântec pentru meserii,,
Grupa https://www.youtube.com/watch?v=4TCixByr7vc -preșcolarii participanți la activități:
Mare MESERII - Colorare/decupare ,,Trusa doctoritei,,, Bercea Gheorghe
B - Joc distractiv Cu cățelul/ursuletul/pisica la doctor! Bloos Andrei Cătălin
- Desen. colorare/activitate practică Gal David Ștefan
meseria care vă place mai mult Marin Ana Raluca
- Lucru pe fișe: exerciții grafice
- Matematică
,,Încercuiește numărul 9,,
,,Completează șirul,,
- Joc ,,Sortarea culorilor,,
- Decupare/lipire/colorare ,,Medicul"
(alb-negru si color). Se decupeaza corpul si capul, se
lipesc, se coloreaza, in afara de halat care ramana alb.
La cap se deseneaza ochii, nasul, gura, se coloreaza
parul. Se poate folosi varianta colorata, copiii colorand
doar capul. Mult succes!
Feedback din partea copiilor Anexa 4

89
Raport zilnic de activitate
Profesor învățământ preprimar: Costea Agnes Ildico
Data: 22. 05. 2020

Număr copii Număr copii care Modalitățile de desfășurare Modalitățile de feedback-uri din
Grupa implicați în nu sunt implicați Denumirea a activităților educaționale on-line sunt postate pe partea copiilor sunt postate pe
Mare activitățile în activitățile activității
B de de -Facebook -Facebook
(Tema ,,Grădinița P.N. Tîrnava-2019-2020,,
predare-evaluare predare-evaluare lecției) ,,Grădinița P.N. Tîrnava-2019-2020,
on-line on-line -Kinderpedia -Kinderpedia
- Gimnastică youtube
https://www.youtube.com/watch?v=7kgb2HOlWA8
- Lectura povestii ,,Turtița"
- Muzică și mișcare pe melodia cântecului Anexa 5
,,Bucătarii veseli,,
https://www.youtube.com/watch?v=1TxleosPRSA capturi de ecran
- Joc distractiv ,,Prinde turtița".
- Jocuri de mișcare -preșcolarii participanți la activități:
Grupa ,,Cum se rostogolește Turtița?" Bercea Gheorghe
Mare MESERII ,,Frământăm aluat!,, Bloos Andrei Cătălin
B - Lucru pe fișă matematică Marin Ana Raluca
,,Numără câte boabe de fasole a pus bucătarul la mâncare
și înconjoară cifra corespunzătoare,,
- Modelaj ,,Turtița bucătarului"
- Activitate gospodărească cu faina și apă ,,Facem Turtițe"
- Muzică și mișcare ,,Turitele dănsarețe"
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
- Colorare/decupare/lipire ,,Micul bucătar,,
- Muzică și mișcare pe melodia cântecului ,,Micii bucătari,,
https://www.youtube.com/watch?v=xwqGmBY8xJ8
- Joc ,,Piramide din pahare,,

Feedback din partea copiilor Anexa 5

90
PROIECT TEMATIC

PROF. ÎNV. PREȘC. HONDOLA LILIANA- DORINA, GPP. NR.8, ALBA IULIA
PROF. ÎNV. PREȘC. POTINTEU ELENA- CRISTINA, GPP. NR.8, ALBA IULIA

Tema anuală de învăţare: ,,CINE SUNT/ SUNTEM? ”


Tema proiectului: ,,EU ȘI LUMEA MEA”
Subtemele proiectului: ,,SUNT UN COPIL FRUMOS CU UN CORP SĂNĂTOS”
,,FAMILIA MEA- DRAGOSTEA MEA”
Grupa: mare ,,Florilor”
Durata: 2 săptămâni
Dimensiuni ale dezvoltării: - Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării - Autocontrol și expresivitate emoțională -
Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității - Activare și manifestare a potențialului creativ - Mesaje orale în
diverse situaţii de comunicare - Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare - Cunoștințe și deprinderi elementare
matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat.
Comportamente vizate: - explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă (nisip, apă, frunze, pluș, plastic, burete
etc.) - își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii; - recunoaște și exprimă
emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.; - își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora
în planul relațiilor sociale, în contexte familiare; - exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte
variate; - demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative; -
demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii; - demonstrează familiarizarea cu
conceptul de număr şi cu numeraţia; - demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime,
volum; - evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător.
Resurse materiale: obiecte de diferite culori, cărţi, albume, imagini, planşe, atlase, pliante, jetoane, puzzle, joc de masă, mozaic, foi
colorate, foi de bloc de desen, acuarele, pensule, şevalete, pahare pentru apă, beţişoare de unică folosinţă, creioane colorate, creioane
cerate, carioci, plastilină, planşete, planşe poveşti, calculator, slide-uri, casetofon, CD cu cântece, hârtie creponată, hârtie glacee, lipici,
fişe de lucru, truse de construcţii, bancă de gimnastică, material textil - diferite culori, trusa Logi, costum şi accesorii de clovn, aparat
foto etc.
Resurse umane: copii, părinți, educatoare

91
Resurse de timp: 2 săptămâni
Metode și procedee: brainstorming, jocul, observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică şi spontană povestirea, exerciţiul,
învăţarea prin descoperire, problematizarea, experimentul, demonstraţia, explicaţia, modelarea, explozia stelară, cvintetul, diamantul.
Inventar de probleme:
Ce știu copiii despre tema investigată? Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată?
Suntem oameni, copii, fete si băieți; De ce suntem diferiți?
Vrem să creștem sănătoși; Comportamente și atitudini igienice corecte în vederea menținerii sănătății;
Recunosc membri familiei Ce este un buget/familie
Cunosc diferența între alimente sănătoase și Cum trebuie să consumăm alimentele?
nesănătoase
Scrisoare pentru părinți: Dragi părinți, în perioada 04.11-15.11.2019 grupa mare „Florilor” începe explorarea învățării prin
metoda proiectului tematic pe o perioada de două săptămâni. Intenționăm să derulăm proiectul tematic: EU ȘI LUMEA MEA.
Această temă o vom aborda prin metode activ-participative și acțional-practice specific proiectelor la vârsta preșcolară mică de 5-7
ani: jocuri, observări spontane și dirijate, experimente, povestiri (poezii, cântece și jocuri muzicale) astfel încât copiii să-și
îmbogățească calitativ și cantitativ cunoștințe despre acest subiect. În acest sens, vă rog să discutați cu copiii despre acest subiect, să
le dați informații corecte, pe care să le împărtășească și celorlalți copii din grupă, cât și materialele care să fie aduse de copiii
dumneavoastră la grădiniță. (vor fi restituite)
Mulțumim de colaborare.

SĂPTĂMÂNA: 04-08.11.2019
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
TEMA PROIECTULUI: EU ȘI LUMEA MEA!
SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: SUNT UN COPIL FRUMOS CU UN CORP SĂNĂTOS

DATA/ INTERVAL ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Semnătura


ZIUA ORAR
Luni 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
04.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineață- Fetiță sau băiat, eu sunt....; Tranziție-Bat din palme,
trap, trap, trap.../Rutine: Cine sunt eu, cine ești tu?
ALA1- Construcții: Pătuțul pentru păpușă; Bibliotecă-Citim imagini cu copii; Știință: Ce sunt
microbii?
11:00-13:00 ADE: A.I.-DȘ+DEC- Corpul uman- observare+desen

92
DLC- Degetele mele- memorizare
ALA2- P.D.-Maratonul copiilor ; ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos
16:00-17:00 ALA1- Joc de rol- Suntem medici vestiti; ADE- Expoziție cu lucrările de pictură realizate
17:00-17:30 Plecarea copiilor
Marți 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
05.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineață- Să ne cunoaștem corpul; Tranziție-Bat din palme,
trap, trap, trap... /Rutine: Cine sunt eu, cine ești tu?
ALA1- Joc de masă: Puzzle; Artă- Colorează corpul uman; Bibliotecă-Copilul;
11:00-13:00 ADE: A.I. DOS+DS- Cu ce mă îmbrac?- lectura educatoarei+joc exercitiu
DLC: Ce fac?- joc didactic
ALA2- P.D.-Jocuri libere în sala de grupă ; ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos
16:00-17:00 ALA1- Joc de masă- Sortăm imagini despre corpul uman; ADE- Fișa de lucru- matematica
17:00-17:30 Plecarea copiilor
Miercuri 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
06.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineață- Cu ce m-am îmbrăcat azi?; Tranziție-Bat din palme,
trap, trap, trap... /Rutine: Cine sunt eu, cine ești tu?
ALA1- Știință: Prietenii curățeniei- fișă; Construcții- Fetițe și băieți; Joc de rol: Să acordăm primul
ajutor!
11:00-13:00 ADE: A.I. DS1+DS2- Fetițe și băieți- lucru în echipă
DEC: Chipul meu- predare cântec/Dansul frunzei- repetare cântec
ALA2- P.D.-Ghici ce jucărie a ascuns? ; ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos/Opțional
16:00-17:00 ALA1- Joc senzorial: Tare încet; ADE- Repetarea jocului didactic;
17:00-17:30 Plecarea copiilor
Joi 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
07.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos

93
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineață- Cum mă simt astăzi?; Tranziție-Bat din palme, trap,
trap, trap... /Rutine: Cine sunt eu, cine ești tu?
ALA1- Nisip și apă: Am mânuțe hărnicuțe; Artă- Corpul meu- desen; Bibliotecă- Degetele- exerciții
grafice;
11:00-13:00 ADE: A.I. DEC+DLC- Alimente sănătoase pentru un corp sănătos!- desen+joc didactic
DOS: Ce este bine pentru corpul nostru?- convorbire
ALA2- P.D.-Deschide urechea bine! ; ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos
16:00-17:00 ALA1- Artă: Desen liber; ADE- Continuarea fișei matematice;
17:00-17:30 Plecarea copiilor.
Vineri 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
08.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineață- Eu mă spăl corect pe dinți!; Tranziție-Bat din palme,
trap, trap, trap... /Rutine: Cine sunt eu, cine ești tu?
ALA1- Construcții: Omulețul ; Știință- Ne spălăm corect pe dinți; Joc de masă: Găsește umbra!
11:00-13:00 ADE: A.I. DPM+DS- Trăiește aventura!
DȘ: Câte alimente sunt în grupă?- fișa de lucru- matematică
ALA2- P.D.-Eu fac mișcare de mic, ca să fiu mereu voinic ; ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos
16:00-17:00 ALA1- Bibliotecă- Sunt curat ca ghiocelul de Grigore Vieru;ADE- Expoziție cu lucrările copiilor
17:00-17:30 Plecarea copiilor.

SĂPTĂMÂNA: 11-15.11.2019
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CINE SUNT/SUNTEM?
TEMA PROIECTULUI: EU SI LUMEA MEA
SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: FAMILIA MEA- DRAGOSTEA MEA
DATA/ INTERVAL ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Semnătura
ZIUA ORAR
Luni 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
11.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineață- Fetiță sau baiat, eu sunt....; Tranziție-Deschide urechea

94
bine/Rutine: Respect pe oricine, stiu că e frumos și bine
ALA1- Artă: Tablou de familie; Bibliotecă-Prezint poze cu familia mea; Joc de masă: Domino
11:00-13:00 ADE: A.I.-DȘ+DOS- Bugetul familiei- matematică+lipire
DȘ: Ce știi despre familia ta?- joc didactic
ALA2- P.D.-Telefonul fără fir ; ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos
16:00-17:00 ALA1- Joc de rol- De-a familia; ADE- Dș: Rezolvarea unei fișe matematice
17:00-17:30 Plecarea copiilor
Marți 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
12.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineata- O zi la bunici; Tranziție-Deschide urechea bine/Rutine:
Respect pe oricine, știu că e frumos și bine
ALA1- Știință: Din jumătate-întregul; Artă- Ochelarii bunicii; Construcții-Casa mea;
11:00-13:00 ADE: A.I. DLC+DȘ- Membrii familiei mele- lectura după imagini+desen
DEC: Cântecul familiei- predare cântec
ALA2- P.D.-Ghemul bunicii ; ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos
16:00-17:00 ALA1- Joc de masă- Sortăm imagini despre familie; ADE- Finalizarea lucrărilor
17:00-17:30 Plecarea copiilor
Miercuri 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
13.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineață- De vorbă cu mama... Tranziție-Deschide urechea
bine/Rutine: Respect pe oricine, știu că e frumos și bine
ALA1- Știință: Ce știi despre părinții tăi?; Nisip și apă- Aleea casei mele; Artă: Rochia mamei
11:00-13:00 ADE: A.I. DȘ+DOS- Cadou pentru familia mea
DLC: Îmi iubesc familia- joc didactic
ALA2- P.D.-Prinde și aruncă! ; ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos
16:00-17:00 ALA1- Joc senzorial: Rece/cald; ADE- Repetarea jocului didactic;
17:00-17:30 Plecarea copiilor

95
Joi 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
14.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineață- Mă numesc... și am... frați/surori; Tranziție-Deschide
urechea bine/Rutine: Respect pe oricine, știu că e frumos și bine
ALA1- Joc de rol: Familia așteaptă oaspeți!; Artă- Hainuțe pentru copii; Bibliotecă- Familii din întreaga
lume;;
11:00-13:00 ADE: A.I. DLC+DEC- Iedul cu trei capre- lectura educatoarei+Desen
DS: O casă, mai multe case- joc didactic-compararea grupelor
ALA2- P.D.-Păsărică mută-ți cuibul! ; ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos
16:00-17:00 ALA1- Știință: Știi unde locuiești?; ADE- Rezolvarea unei fișe matematice;
17:00-17:30 Plecarea copiilor.
Vineri 07:30-08:30 ALA1-Joc de explorare.
15.11.2019 08:30-09:00 ADP- Rutina: Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Calendarul naturii; Întâlnirea de dimineață- Povestea familiei Hapciu; Tranziție-Deschide urechea
bine/Rutine: Respect pe oricine, știu că e frumos și bine
ALA1- Construcții: Omulețul ; Știință- Ne spălăm corect pe dinți; Joc de masă: Găsește umbra!
11:00-13:00 ADE: A.I. DS+DPM- Unde se află căsuțele?
DOS: Tablou de familie!- confecționare rame
13:00-15:30 ALA2- P.D.-Trenulețul muzical ; ADP-Masa de prânz;
15:30-16:00 ADP- Rutină- Somnul- O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
16:00-17:00 ADP-Rutină- Gustarea – Mănânc gustos și sănătos
ALA1- Știință- Multe/puține;ADE- Finalizarea lucrărilor începute anterior
17:00-17:30 Plecarea copiilor.

96
PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ
Prof.Înv.Preșc.: Hondola Liliana Dorina
Prof.Înv.Preșc.: Potinteu Elena Cristina
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este a fost și va fi aici pe pământ?
TEMA PROIECTULUI: În lumea viețuitoarelor!, SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Viețuitoare marine
DATA/ INTERVALE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Semnătura
ZIUA ORARE Tura I- Hondola Liliana / Tura II Prundar Mădălina
Luni, 07:30-08:30 ADP+ALA-Rutine/Primirea copiilor/ Activitate de explorare
08:30-09:00 ADP- Moment mișcare/Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Î.D.D: /Mesaj din larg/Tranziție: Înnotăm cu peștișorii ne distrăm/Rutine
ALA1: Bibliotecă:Întâmplări în apă/Jocmasă:Din jumăt.-întregul/Știință:Din tainele mărilor-vizionare PPT
DȘ: VIEȚUITOARELE DIN ADÂNCURI-observare
11:00-12:30 ALA2: /Joc de mișcare:Peștișorii jucăuși /ADP-Masa de prânz;
12:30-13:00 ADP- Rutină/Moment de lectură/O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
13:00-15:30 ADP-Program de somn/Relaxare
15:30-16:00 ADP-Gustarea
16:00-17:00 ADP+ALA+ADE-Rutine/Artă: Peștișori-modelaj/Viețuitoarele din adâncuri-desen
17.00-17.30 Plecarea copiilor
Marți, 07:30-08:30 ADP+ALA-Rutine/Primirea copiilor/ Activitate de explorare
08:30-09:00 ADP- Moment mișcare/Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Î.D.D:Flipper ne povestește /Tranz: Înnotăm cu peștișorii ne distrăm /Rutine
ALA1- Bibliotecă: Scrisoare de la caracatiță/Joc de rol:De-a pescarii/Artă: Acvariul cu pești
DLC+DEC: PEȘTIȘORUL DE AUR-de Jacob și Wilhelm Grimm-(lect.ed.+desen)
11:00-12:30 ALA2:Joc de mișcare: Ștafeta căluților de mare/ADP-Masa de prânz;
12:30-13:00 ADP- Rutină/Moment de lectură/O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
13:00-15:30 ADP-Program de somn/Relaxare
15:30-16:00 ADP-Gustarea
16:00-17:00 ADP+ALA+ADE-Rutine/Joc de rol: De-a pescarii/De cine mi-a plăcut din povestea:Peștișorul de aur?
17.00-17.30 Plecarea copiilor
Miercuri, 07:30-08:30 ADP+ALA-Rutine/Primirea copiilor/ Activitate de explorare
08:30-09:00 ADP- Moment mișcare/Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Î.D.D: De vorbă cu Mica Sirenă/Tranziție: Înnotăm cu peștișorii ne distrăm /Rutine
ALA1- C-ții:Casa pescarului/Artă: Caracatița veselă/Joc de masă: Sortăm peștișorii din acvariu

97
DEC: PEȘTIȘORUL NĂZDRĂVAN-cântec
DOS+DLC: PEȘTIȘORUL RECICLABIL-lucrare colectivă, (lipire+convorbire)
11:00-12:30 ALA2:Joc de mișcare: Rechinii și delfinii-întrecere /ADP-Masa de prânz;
12:30-13:00 ADP- Rutină/Moment de lectură/O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
13:00-15:30 ADP-Program de somn/Relaxare
15:30-16:00 ADP-Gustarea
16:00-17:00 ADP+ALA+ADE-Rutine/Știință: Misterioasa lume din adâncuri/Repetare cântec,expoziție
17.00-17.30 Plecarea copiilor
Joi, 07:30-08:30 ADP+ALA-Rutine/Primirea copiilor/ Activitate de explorare
08:30-09:00 ADP- Moment mișcare/Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Î.D.D: Astăzi sunt un pește... /Tranziție: Înnotăm cu peștișorii ne distrăm /Rutine
ALA1: Joc rol: De-a peștișorul de aur/Știință:Ce se întâmplă cu peștii când apa este poluată /C-ții:Acvariul
DȘ: LA PESCUIT-ex.cu material individual în limitele (1-3)
11:00-12:30 DPM+DOS: ANIMALELE DIN ADÂNCURI- parcurs aplicativ+conv, SĂRITURA DELFINULUI
12:30-13:00 ALA2: Joc de mișcare: Cel mai rapid pescar/ADP-Masa de prânz;
13:00-15:30 ADP- Rutină/Moment de lectură/O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
15:30-16:00 ADP-Program de somn/Relaxare
16:00-17:00 ADP-Opțional/Gustarea
17.00-17.30 ADP+ALA+ADE-Rutine/Artă:Steluțe și căluți de mare/Viețuitoare din adâncuri-enciclopedii
Plecarea copiilor
07:30-08:30 ADP+ALA-Rutine/Primirea copiilor/ Activitate de explorare
Vineri, 08:30-09:00 ADP- Moment mișcare/Micul dejun- Noi știm să mâncăm frumos
09:00-11:00 ADP- Î.D.D: De vorbă cu un delfin/Tranziție: Înnotăm cu peștișorii ne distrăm / Rutine
ALA1: Artă: Peștișorul auriu /Știință: Ce se întâmplă cu peștișorii bolnavi? / Sz.: Ce miros are?
DOS: PEȘTIȘORUL CURCUBEU-tăiere,lipire
11:00-12:30 ALA2: Joc de mișcare:Delfinul curajos și caracatița /ADP-Masa de prânz;
12:30-13:00 ADP- Rutină/Moment de lectură/O poveste ascultăm/Ca să creștem ne culcăm!
13:00-15:30 ADP-Program de somn/Relaxare
15:30-16:00 ADP-Gustarea
16:00-17:00 ADP+ALA+ADE-Rutine/Bibliotecă:Ce mi-a plăcut în această săptămână/Expoziția părinților
17.00-17.30 Plecarea copiilor

DATA/ZIUA INTERVAL ACTIVITATEA METODICĂ SEMNĂTURA

98
ORAR
LUNI Planificarea activității pe săptămâna în curs
MARȚI Întocmirea unor fișe de lucru
Activitate de consiliere educațională a părinților: Stop alimentelor
procesate!-discuții
MIERCURI 9.30-12.30 Zi Metodică
12.30-15.30 Familia în societatea contemporană și rolul ei în educație
JOI Confecționare de material
Opțional: Pot să vă ajut și eu?-desen
VINERI Așezarea fișelor în mapele copiilor

99
100
PLANIFICARE pentru activitatea online
TEMA ANUALĂ DE STUDIU Când, cum şi de ce se întâmplă?
TEMA SĂPTĂMÂNII Vara cu cirese (9-12.06.2020)
GRUPA mică/mijlocie
EDUCATOARE Nicoletta Huştiuc

Data Denumirea Sarcini de lucru Activitatea Evaluare


activităţii metodică (raport)

09.06. Cu cirese la Webinarii


urechi Gimnastica etwinning
youtube https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
Lectura dupa imagini ,,Zana Vara povesteste” sau vizionare
,,Vara”
https://www.youtube.com/watch…
Joc muzical ,,Bat din palme”.
Desen/colorare ,,Vara” sau lipire diferite elemente (flori,
albinute, cirese, capsuni, fluturi etc.) ,,Printesa Vara”.
Muzica si miscare pe melodia cantecului ,,Vara a
venit” https://www.youtube.com/watch?v=6Bx54KKglM0
Alte activitati la alegerepe parcursul zilei- lucru pe fisa
,,Incercuieste elementele specifice anotimpului de vara”,
vizionare Baby Riki
Vara https://www.youtube.com/watch?v=qeE82WG-FSo
Joc distractiv ,,Aici, Chimita!” (De-a baba oarba). Mai intai se
leaga adultul la ochi si cauta copilul. Copilul spune mereu
,,Aici, Chimita!”, pentru a fi auzita vocea. Apoi se schimba

101
rolurile.

Data Denumirea Sarcini de lucru


activităţii

10.06 Bucurii de Gimnastica https://www.youtube.com/watch?v=7kgb2HOlWA8 Curs School


vara https://nejucam.ro/cum-il-poti-invata-zilele-saptamanii-ru…/ educatioon
Observare, gustare, joc senzorial,,Fructele verii - cirese si capsuni”. Dupa analiza si Gateway
descrierea fructelor, copilul este legat la ochi si i se da sa guste un fruct. Copilul ghiceste
ce fruct este.
Joc de miscare ,,Sa sarim la crenguta cu cirese!”.
Pictura/Lipire ,,Copacul cu cirese”.
Auditie/dans pe muzica cantecului
,,Fructele” https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44
Alte activitati la alegere pe parcursul zilei – modelaj/pictura ,,Ciresele vesele”, decupare,
lipire ,,Printesa Cireselor” constructii pe covor ,,Cirese mari si cirese mici” pe forme
date sau ,,Ladite pentru cirese”..
Joc distractiv ,,Prinde cireasa!”, auditie cantec ,,Din cirese imi pun
cercei” https://www.youtube.com/watch?v=Akzlze2eFHk

Data Denumirea Sarcini de lucru


activităţii

11.06 Fructe Gimnastica https://www.youtube.com/watch?v=7kgb2HOlWA8 Proiect


minunate https://nejucam.ro/cum-il-poti-invata-zilele-saptamanii-ru…/ etwinning
Observare, gustare, joc senzorial,,Fructele verii - cirese si capsuni”. Dupa analiza si Travelling
descrierea fructelor, copilul este legat la ochi si i se da sa guste un fruct. Copilul with
ghiceste ce fruct este. fairytales
Joc de miscare ,,Sa sarim la crenguta cu cirese!”.

102
Pictura/Lipire ,,Copacul cu cirese”.
Auditie/dans pe muzica cantecului
,,Fructele” https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44
Alte activitati la alegere pe parcursul zilei – modelaj/pictura ,,Ciresele vesele”,
decupare, lipire ,,Printesa Cireselor” constructii pe covor ,,Cirese mari si cirese mici”
pe forme date sau ,,Ladite pentru cirese”..
Joc distractiv ,,Prinde cireasa!”, auditie cantec ,,Din cirese imi pun
cercei” https://www.youtube.com/watch?v=Akzlze2eFHk

Data Denumirea Sarcini de lucru


activităţii

12.06 Vine Gimnastica youtube https://www.youtube.com/watch?v=mndxc0i6MKs&t=7s Webinar


vacanta! Matematica, pozitii spatiale ,,Ghiceste unde este...?”. etwinning
Vizionare/auditie/mers ritmat, batai din palme ,,Unu,
doi” https://www.youtube.com/watch?v=LxcD9fW03Bs
Joc muzical ,,Cate unul pe carare”.
Lectura povestirii ,,La cirese”, de Ion Creanga.
Alte activitati la alegere pe parcursul zilei-trasare pe contur/pictura
,,Cirese”/,,Capsuni”, Facem salata din fructele verii.
Vizionare ,,Bobita si Buburuza–Vara” https://www.youtube.com/watch?v=4-
a5jijO6y0&t=102s

CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII

103
Menționate interacțiunile cu părinții (link-uri trimise, materiale, discuții telefonice, sau pe diferite platforme whatsapp, facebook

-diverse sfaturi de pe pagini web, dfespre rabdarea cu copiii si parintii in aceste vremuri, idei de activitati, postate pe grupul privat de
facebook Fluturasi si Albinute

104
PROIECT TEMATIC :

„TOT CE NE ÎNCONJOARĂ,,

Prof.pentru inv.presc.Nagy Edina

Gradinita cu p.p.nr.8, Alba Iulia

Grupa mica
TEMA ANUALĂ: CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM

SUBTEME : 10.02–14.02.2020 - ,,ÎN LUMEA CULORILOR,,

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:

- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării

- Autocontrol și expresivitate emoțională

- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității

- Activare și manifestare a potențialului creativ

- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare

- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE:

- explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă (nisip, apă, pluș, plastic, burete etc.)

- își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;

105
- recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.;

- își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare;

- exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;

- demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;

- demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii;

- demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, înălţime, lungime, culoare

- evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător.

METODE ŞI PROCEDEE

Braistorming-ul, Observarea spontană şi dirijată; Povestirea; Explicaţia; Demonstraţia; Conversaţia euristică şi spontană;
Exerciţiul; Jocul; Învăţarea prin descoperire; Problematizarea.

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştiu copiii? Ce nu ştiu şi doresc să afle?


În jurul nostru sunt multe culori. De unde vin culorile?
Cu culori colorăm, desenăm, pictăm. Pictorul foloseşte culori Ce semnificație are fiecare culoare?
multe.
Majoritatea copiilor recunosc culorile primare şi câteva din Ce stare sufletească ne transmit culorile?
culorile binare
Fiecare obiect are culoarea lui. Cum se colorează obiectele?
Culorile sunt importante. Fără culori, ar fi mai trist/ urât pe Cum se obţin culorile secundare?
Pământ.

106
Sunt obiecte sau lucruri care pot avea doar o culoare. Care sunt culorile calde/ reci?
Curcubeul are multe culori. Care sunt culorile curcubeului?
Şi clovnul este frumos colorat. Rolul culorilor în alimentație;

SĂPTĂMÂNA: 10.02–14.02 TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cand,cum si de ce se intampla?

TEMA PROIECTULUI: „TOT CE NE ÎNCONJOARĂ,, SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,ÎN LUMEA CULORILOR,,

DATA INTERVAL ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂ-


ZIUA
ORAR TURA

Luni, 07:30-08:30
ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
10.02. Joc de explorare la alegerea copilului
08:30-09:00
2020
09:00-11:00 ALA: Jocuri libere/Momentul de miscare
ADP: Micul dejun (deprinderi specifice)
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Bine ati venit in lumea culorilor!,,
ZIUA ROSIE-SCUFITA ROSIE
11:00-12:30 Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli

12:30-13:00 ALA1: C-tii: Casuta bunicii din povestea Scuita Rosie; J d m: puzzle; B: Scufita Rosie
13:00-15:30
ADE: DȘ(cun.med.): Experiment: Culori primare, culori secundare
15:30-16:00
ALA 2: LISTEN AND MOVE- muzica si miscare
16:00-17:00
ADP:Rutină: Masa de prânz- deprinderi specifice.
ADP- Rutină/ Moment de lectura
Somnul/ Perioada de relaxare

107
17:00-17:30 ADP-Rutină-Deprinderi de autoservire- Gustarea
ALA- Culoarea mea preerata- desene
ADE: Activitati recuperatorii/ De ce imi plac culorile?
Joc de explorare
R: Deprinderi specifice plecării copiilor acasă

Marți, 07:30-08:30
ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
11.02. 08:30-09:00 Joc de explorare la alegerea copilului/
09:00-11:00
2020 ALA: Jocuri libere/ Momentul de miscare
ADP: Micul dejun (deprinderi specifice)
11:00-12:30 ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea culorilor,,
ZIUA GALBENA- SOARELE
12:30-13:00 Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli
13:00-15:30
15:30-16:00 ALA1: A: Pete de culori primare; J d r: De-a Soarele; Senz.Culori reci/ culori calde
16:00-17:00
ADE: DS: Gaseste obiectele galbene si incercuieste-le!
DEC+DOS: ,,Culorile se cearta!,,- cantec
17:00-17:30
ALA 2: ,,Cursa culorilor!,,
ADP:Rutină: Masa de prânz- deprinderi specifice.
R. Moment de lectura
ADP: Rutină- Somnul/ Perioada de relaxare
ADP: Rutină-Deprinderi de autoservire- Gustarea
ALA: Culorea preerata- pictura
ADE: DEC: Auditii muzicale

108
Activitati de explorare/ Joc liber
R: Deprinderi specifice plecării copiilor acasă

Mier- 07:30-08:30
ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
curi,
Joc de explorare la alegerea copilului
12.02. 08:30-09:00
09:00-11:00 ALA: Jocuri libere/ Momentul de miscare
2020
ADP: Micul dejun (deprinderi specifice)
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Buna dimineata Romani!”
ZIUA ALBASTRA – PE PLANETA ALBASTRA
11:00-12:30 Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli

12:30-13:00 ALA1: J d m: Formeaza steagul Romaniei! B: Gichitori despre culori, C-tii: Castele in culoarea zilei
13:00-15:30
ADE: DEC: Pictura pe sticla- Exponate pentru galeria de arta
15:30-16:00
ALA 2: Stafeta culorilor- muzica si miscare
16:00-17:00
ADP:Rutină: Masa de prânz -deprinderi specifice.
R: Moment de lectura
17:00-17:30
ADP- Rutină- Somnul/ Perioada de relaxare
ADP-Rutină-Deprinderi de autoservire- Gustarea
ALA- Ghicitori
Expozitie din picturi.
Activitate individuală de explorare
R: Deprinderi specifice plecării copiilor acasă

Joi, 07:30-08:30
ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
13.02. Joc de explorare la alegerea copilului
08:30-09:00

109
2020 09:00-11:00 ALA: Jocuri libere/ Momentul de miscare
ADP: Micul dejun-deprinderi specifice
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Elmer si prietenii,,- Buna dimineata mici ECOLOGISTI
ZIUA VERDE - ECOLOGIE
OPŢIONAL: Micul preşcolar se dezvoltă personal
11:00-12:30 Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli

12:30-13:00 ALA1: J d m: Alegeti si grupati dupa marime! S: De ce? EXPERIMENT


13:00-15:30
15:30-16:00 ADE: DOS+DS(matematica- patratul.): - ELMER confectie din RECICLABILE
16:00-17:00 DPM: Atinge soarele......-saritura in inaltime
ALA 2: Jocuri de miscare in aer liber
17:00-17:30 Rutină: Masa de prânz -deprinderi specifice.
Moment de lectura
ADP- Rutină- Somnul/ Perioada de relaxare
ADP-Rutină-Deprinderi de autoservire- Gustarea
ALA- STIINTĂ- Cauta obiecte verzi in jurul tau.
ADE- DPM : Cel mai bun sportiv
Activitate individuală de explorare
R:Deprinderi specifice plecării copiilor acasă

Vineri, 07:30-08:30 ADP: Primirea copiilor (deprinderi specifice)


Joc de explorare la alegerea copilului
14.02. ALA: Jocuri libere/ Momentul de miscare
08:30-09:00 ADP: Micul dejun (deprinderi specifice)
2020
09:00-11:00 ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Culoarea mea preferata,,
ZIUA MOV/PORTOCALIE

110
11:00-12:30
Tranziție: ”Animale colorate!,,- Gasca Zurli
12:30-13:00 ALA1: J d r: La bucatarie A: Picturi cu spuma de par si coloranti alimentari C-tii: Castelul Zanei Albe
13:00-15:30
15:30-16:00 ADE: DLC: Sa mancam multe culori- povestea educ.
ALA 2: veselie si culoare cu invitatul special: clownul.
Rutină: Masa de prânz
16:00-17:00 R: Moment de lectura
ADP- Rutină- Somnul/ Perioada de relaxare
ADP-Rutină-Deprinderi de autoservire- Gustarea
ADP- Rutină- Somnul
17:00-17:30
ADP-Rutină- Gustarea
ALA- Euritmie
ADE- ,,Cel mai bun povestitor!,,
Activitate individuală de explorare
Deprinderi specifice plecării copiilor acasă

DATA INTERVAL ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURĂ


ZIUA ORAR
luni -pregătirea materialului didactic pentru activități
marti -recondiţionare material didactic
miercuri 12.30-15.30 Zi metodica-
9.30-12.30
joi -asezarea lucrarilor in portofolii
vineri -completarea în condica de evidență a activității didactice din educația timpurie
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

111
16.30-17.30 Copilul şi alimentaţia sănătoasă.

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine si cum planifica/organizeaza o activitate?
PROIECT TEMATIC: ”. TIMPUL”
TEMA SĂPTĂMÂNII: Anotimpurile
GRUPA:mare „Florilor”
EDUCATOARE: educ. Sasu Angela-Maria
prof. Sav Vasilica-Loredana

TURA I

Data Denumirea activităţii Activitatea de învăţare Activitatea metodică Evaluare


(raport)
Luni .DȘ1+DLC-„Ceasul Mesajul: - revista PIPO cu poezia si cerintele - fotografii,
11.05.2020 ,, Buna dimineata,dragi Floricele! poeziei; filmuleţe puse pe
desteptator”–memorare poezie,
” - redactarea unei schiţe de proiect; grupul de părinţi
plus cerinte - sa asculte poezia si sa o - redactare unui colaj cu pozele al grupei –
memoreze copiilor. Facebook.
MM - TIC-TAC,bate ceasul –
-sa gaseasca deosebiri intre - colaj cu poze.
joc de mișcare ceasurile vechi si ceasurile digitale. https://www.youtube.com/watch?v
–sa invete sa citeasca ceasul =2rAwGnWDBBY&fbclid=IwAR0MPF
YMO982mlywKmZLeh2y64ZjTVgeCi
oSO-ECzEFL287xhYqXAv2aJd0
TURA II
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare
(raport)
Luni DȘ1+DLC-„Ceasul - sa asculte cum bate ceasul. - revista PIPO cu poezia si cerintele - fotografii,
11.05.2020 desteptator”–memorare poezie, –sa memoreze poezia; poeziei; filmuleţe puse pe
- redactarea unei schiţe de proiect; grupul de părinţi

123
plus cerinte - redactare unui colaj cu pozele al grupei –
copiilor. Facebook.
MM -„Păsările la cuib" – joc de - colaj cu poze.
mișcare https://www.youtube.com/watch?v
=2rAwGnWDBBY&fbclid=IwAR0MPF
YMO982mlywKmZLeh2y64ZjTVgeCi
oSO-ECzEFL287xhYqXAv2aJd0
TURA I

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare


(raport)
Marţi 1. DȘ1-activitati matematice – Mesajul: -exemple cum trebuie sa procedeze - fotografii,
12.05.2020 Bună dimineața,floricele! copii filmuleţe puse pe
consolidarea (1-7) ; Sper că v-ați trezit și sunteți bine,
-fise de lucru la matematica grupul de părinţi
propunerea noastră pentru astazi
2.DLC –“Lunile anului”- este "Lunile anului". - redactarea unei schițe de proiect; al grupei –
- copiii să cunoască denumirea - redactarea unui colaj cu pozele Facebook.
cunoaștere și denumire lunilor anului copiilor. - colaj cu poze.
-pe o foaia să încerce să scrie lunile
MM - „ Sa dansam sa ne anului cu majuscule si să le
https://www.youtube.com/watch?v=MC
NzemjOSiI&feature=share
bucuram” numeroteze (exemplu:1.
Ianuarie,2.Februarie ).
https://www.youtube.com/watch?v=MC
NzemjOSiI&feature=share
Iar o alta activitate propusă de noi este
fișe de lucru pentru consolidarea cifrei
7,poate fi facută fișa și de
dumneavoastra dar să fie pentru
consolidarea cifrei 7.
Vă dorim spor la treabă! �

-sa alcatuiasca multimi de obiecte


disponibile acasa ,cu 7 elemente;
-sa rezolve operatii de adunare si
scadere cu un element;
-sa formeze sirul numeric

124
crescator/descrescator in limitele 1-
7;
-sa denumeasca corect si in ordinea
cronologica ,lunile anului;
-sa redea grafic cu majuscule
denumirea lunilor anului;
TURA II
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare
(raport)
Marţi 1. DȘ1-activitati matematice – -sa formeze sirul numeric -exemple cum trebuie sa procedeze - fotografii,
12.05.2020 crescator/descrescator in limitele 1- copii filmuleţe puse pe
consolidarea (1-7) ;
7; -fise de lucru la matematica grupul de părinţi
2.DLC –“Lunile anului”- - redactarea unei schițe de proiect; al grupei –
-sa redea grafic cu majuscule - redactarea unui colaj cu pozele WhatsApp.
cunoaștere și denumire denumirea lunilor anului; copiilor. - colaj cu poze
https://www.youtube.com/watch?v=MC
-sa rezolve operatii de adunare si NzemjOSiI&feature=share
scadere cu un element;

-
MP- “Zana primavara si soarele

TURA I

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare


(raport)
Miercuri 1.DLC- “Zilele Saptamana”- Mesajul: - imagini cu poezia din revista - fotografii,
13.05.2020 ,, Buna dimineata, grupă Florilor!!! PIPO filmuleţe puse pe
Azi vom continua cu zilele -realizarea unui rebus grupul de părinţi
săptămânii. După citirea poeziei cu

125
memorizare ajutorul părinților ,copiii vor scrie - redactarea unei schițe de proiect; al grupei –
zilele săptămânii pe bucatele de - redactarea unui colaj cu pozele Facebook.
hartie si le vor așeza sau lipi in
2.DEC –grafisme/rebus-“Zilele ordine :luni,marți,....... Dacă vă place
copiilor. - colaj cu poze.
,puteti sa o memorată..”
saptamanii”; https://www.youtube.com/watch?v
- sa citeasca poezia impreuna cu =ISF2N_nHbUA
MM - ,, Buna dimineata soare” parintii;
- sa extraga din conținutul prezentat
cuvinte care denumesc zilele
saptamanii; -sa gaseasca in
literele amestecate ,numele zilelor
saptamanii;
TURA II
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare
(raport)
Miercuri 1.DLC- “Zilele Saptamana”- -sa memoreze versurile poeziei ; - imagini cu poezia din revista PIPO - fotografii,
13.05.2020 -realizarea unui rebus filmuleţe puse pe
memorizare
- redactarea unei schițe de proiect; grupul de părinţi
- redactarea unui colaj cu pozele al grupei –
2.DEC –grafisme/rebus-“Zilele copiilor. Facebook.
saptamanii”; - colaj cu poze.
https://www.youtube.com/watch?v
=ISF2N_nHbUA
MM-„Saritura in nisip”

TURA I

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare

126
(raport)
Joi .DȘ2 -Numarul si cifra 8; Mesajul: Bună dimineața dragi mei - redactarea unei schițe de proiect; - fotografii,
14.05.2020 copilași și părinți! - redactarea unui colaj cu pozele filmuleţe puse pe
predare și recunoaștere
Pentru astăzi ne-am gândit să vă copiilor; grupul de părinţi
2.DOS–Calendarul meu provocam la o activitate foarte - explicarea cum sa realizeze al grupei –
creativă și frumoasă numita
lucrarea. Facebook.
personalizat; activitate practică "Calendarul meu personalizat" (
-sugestii - colaj cu poze.
aceast calendar să
un calendar personalizat cuprindă,numele vostru, zilele -fise de lucru pentru activitatea
săptămâni, lunile anului, desen pe matemtica
MM – “Baterea palmelor –joc cele 4 anotimpuri sugestive fiecărui https://youtu.be/85apF7Xf_h8
anotimp, iar pentru ce luna doriți
miscare”; voi să fie puse si cifrele, exemplu
Ianurie1,2,4.... 31) ,fiecare
decoreaza cum dorește, liberă
alegere.
O a doua activitate sugerată de noi
este matematică "Numărul și cifra
8" .
În caietele de matematică să
completați la cifra 8 , iar ca activitate
practica cine dorește să formeze
mulțimi de 8 elemente( exemplu:
8��������) cu lucruri ,obiecte,
jucării (păpușile,masini,...) inclusiv
cu ingrediente de gătit(macaroane...)
,fiecare cu ce doreste și dacă se poate
și un șir numeric de la 1-8 .
Vă dorim spor la lucru!
Îmbrățișari celor mici!���

-sa alcatuiasca multimi de obiecte


disponibile acasa ,cu 8 elemente;
-sa numere si apoi sa scrie cifra
corespunzatoare (8)numarului

127
deelemente;
-sa rezolve operatii de adunare si
scadere cu un element;
-sa formeze sirul numeric
crescator/descrescator in limitele 1-
8;

TURA II
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare
(raport)
Joi 1.DȘ2 -Numarul si cifra 8; --sa realizeze cu mijloace proprii - redactarea unei schițe de proiect; - fotografii,
14.05.2020 un calendar. - redactarea unui colaj cu pozele filmuleţe puse pe
predare și recunoaștere
copiilor; grupul de părinţi
2.DOS–Calendarul meu - explicarea cum sa realizeze al grupei –
personalizat; activitate practică lucrarea. Facebook.
un calendar personalizat -sugestii - colaj cu poze.
-să asculte cu atenție povestea -fise de lucru pentru activitatea
MP-„ Legenda anotimpurilor”- matemtica
audiție
http://www.angelfire.com/poetry/andri
ta/povesti.htm#legenda
TURA I

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport)

Vineri DOS+DEC:-„Povestea Mesajul: -Povestea - fotografii, filmuleţe puse


grupul de părinţi al grupei
15.05.2020 anotimpurilor”(auditie/activitate „Buna dimineața, floricelele!!! Azi -sugestii pentru realizarea lucrarii – Facebook.
va propunem o poveste din care - colaj cu poze.
practica/pictura) veti afla care anotimp e mai - redactarea unei schițe de proiect;
” frumos! Arătați-ne prin pictura sau
desen, voi ce anotimp îndrăgiți cel - redactarea unui colaj cu pozele
– prepararea unei gustări la mai mult?! După ce ați ascultat copiilor;
alegere – povestea, vom lucra copacul celor https://www.youtube.com/watch?v
=9ic88dGevu8&feature=share&fbcli

128
MM - ,, Dansul anotimpurilor” 4 anotimpuri,inspirandu-va din d=IwAR3g8pPT-
exemplul postat mai jos.Va dorim FRMxrnmkJFNWwXD2zMbd33Z7Qz
– dans ritmic un timp plăcut, petrecut cu folos yKSMaEZqDCSqzZSbw8MpSFOg
!”
https://www.youtube.com/watch?v
-sa asculte povestea; =Xqe6ub1kbwo&feature=share&fbcl
-sa denumeasca anotimpurile in id=IwAR1BFwDe9S5PmDSmm035z-
ordinea lor cronologica; xH7ZnUPMgj3445QYMNUJfuEizvDK
-sa descrie in cuvinte simple cateva LTDBsnLbE
caracteristici ale anotimpurilor;
-sa redea prin desen sau pictura
unul din anotimpuri;
-sa realizeze copacul anotimpurilor
dupa modelul dat , (link)folosind
tehnici de lucru cunoscute anterior;

TURA II

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport)

Vineri DOS+DEC:-„Povestea -sa asculte povestea -Povestea - fotografii, filmuleţe puse


anotimpurilor”(auditie/activitate - sa cante sau sa asculte muzica in grupul de părinţi al grupei –
15.05.2020 timp ce lucreaza, pentru relaxare; -sugestii pentru realizarea lucrarii Facebook.
practica/pictura)
- colaj cu poze.
- redactarea unei schițe de proiect;
MM- “Patru anotimpuri”-
- redactarea unui colaj cu pozele
cantec,
copiilor;
https://www.youtube.com/watch?v
=9ic88dGevu8&feature=share&fbcli
d=IwAR3g8pPT-
FRMxrnmkJFNWwXD2zMbd33Z7Qz
yKSMaEZqDCSqzZSbw8MpSFOg

129
https://www.youtube.com/watch?v
=Xqe6ub1kbwo&feature=share&fbcl
id=IwAR1BFwDe9S5PmDSmm035z-
xH7ZnUPMgj3445QYMNUJfuEizvDK
LTDBsnLbE

TURA I
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢI
Menționate interacțiunile cu părinții (link-uri trimise, materiale, discuții telefonice, sau pe diferite platforme facebook)
TURA II
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII ; discuţii telefonice şi pe grupul părinţilor de pe WhatsApp.

130
PROIECT DIDACTIC
ŞCOALA: Scoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri,,Bucuresti
CLASA: a IV-a
INVĂŢĂTOR: Birtan Cornelia
DATA: 29.05.2018
UNITATEA TEMATICĂ 5: “Planeta copilariei”
DISCIPLINA: LLR
DISCIPLINE INTEGRATE:AVAP.M.M
SUBIECTUL:AFISUL
TIPUL ACTIVITĂTII: Predare / învăţare
DURATA: 1 ora

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:


LLR: 1.1.Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia

AVAP:1.1Exprimarea de opinii propria referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual


2.2Realizarea de compozitii la alegere ,valorificand potentialul expresiv al limbajului plastic

MUZICA SI MISCARE : 1.1 receptarea unor cantece din folclorul copiilor,colinde,a unor lucrari accesibile din patrimonial cultural
,cu sesizarea unor diferente de natura muzicala si de miscare scenica
OBIECTIVE
a)OPERATIONALE:
O1-sa defineasca afisul
O2-sa identifice partile unui afis
O3-sa realizeze un afis cu tema data folosindu-se de materialele date
b)Afectiv-atitudinale
O4-sa participe cu interes la lectie
O5-sa colaboreze in realizarea sarcinilor de grup

131
a. CUNOŞTINŢE:
- identificarea părtilor unui afis
- citirea expresivă a unui text de afis
-identificarea atitudinilor corecte faţă competiţie şi joc prin respectarea regulilor.

b. CAPACITĂŢI INSTRUMENTALE:
- capacităţi intelectuale: îmbunătăţirea memoriei, concentrarea atenţiei; dezvoltarea operaţiilor specifice gândirii: analiza, sinteza,
comparaţia, generalizarea, abstractizarea şi a calităţilor acestora: rapiditate, flexibilitate, mobilitate.
- capacităţi comunicative: răspunsul în propoziţie la întrebări, exprimare verbală corectă; identificarea unor însuşiri ale produsului
prezentat in afis
- capacităţi de învăţare: ascultarea celui care vorbeşte;
- capacităţi de punere în practică a cunoştinţelor dobândite -realizarea unui afis;

c. ATITUDINI ŞI VALORI:
- cultivarea atitudinii pozitive faţă de învătare;cultivarea unei atitudini pozitive fată de colegi/prieteni sau lucruri;
- atitudine corectă faţă de persoanele din jurul lor;
- capacitatea de evaluare şi autoevaluare obiectivă, dezvoltare personală continuă;

STRATEGII DIDACTICE:
1.METODE ȘI PROCEDEE: predarea integrată, conversația, exercițiul, problematizarea, explicația, munca independentă, jocul de
rol , joc didactic ,turul galeriei
2.FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual;
3. RESURSE MATERIALE: afis cu ia romaneasca ;machete Zmeurica fermecata ,cosuletul verii cu cerinte,CD cu cântecul;
demicarton,hârtie colorată, lipici, coli, creioane colorate, recompense
RESURSE TEMPORALE: 1 oră
Intrebarea esentiala:
Cum ne alimentam sanatos?
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, realizarea unei
expozitii cu afisele realizate de elevi

132
BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru invăţământul primar, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014
Xxx LLR, clasa a IV-a,Editura Intuitext

www.didactic.ro

Etapele lectiei Obiective Conţinuturi Activităţi de învăţare Strategii didactice Evaluare


Mat. Proc. Umane
Timp

Moment Se solicită elevilor pregătirea pentru ora de -dialoguri având ca -participarea cu


organizatoric limba romană. obiectiv stabilirea unui interes la
Verificarea cantitativă si calitativă a temei de climat propice inceperii Conversatia,explicatia, discutii;
1min acasă. orei;
Pentru a le capta atentia le prezint invitatul
special al zilei-Zmeurica fermecată.Aceasta a Macheta Zmeurica
Captarea fermecata
fost trimisă de zana Vară să le solicite
atentiei -asculta cu atentie ;
ajutorul.Impreună trebuie să participe la Targul
Anotimpurilor,dar nu se pricep să anunte acest - observatia
2min mare eveniment.Ce ziceti,le putem ajuta?
Inainte de a ne apuca de treabă trebuie sa-i
Reactualizarea Raspund la intrebari si - exercitiul
demonstrăm invitatei noastre ca stăpanim si
cunostintelor partile de propozitie si propozitia. cerinte -formularea
anterioare Se face o scurtă recapitulare a notiunilor corectă a
învăţate: răspunsurilor;
subiectul si predicatul,propozitia Joc didactic
simpla,propozitia dezvoltata.
7 min Recapitularea se poate face prin joc:Răspunde -frontal

133
repede si bine!
Astfel intr-un cosulet am diferite flori si fructe
de vară cu cerinte:-Defineste subiectul.
-Defineste predicatul. Cosuletul cu cerinte
-defineste propozitia simplă.
-defineste propozitia dezvoltată. Raspund la
-O propozitie simpla cu subiectul vara. intrebari;
Anuntarea -o propozitie simplă cu predicatul vor veni.
temei si -o propozitie dezvoltată in care subiectul să se
obiectivelor afle la sfarsitul propozitiei.
-propozitie dupa schema liniarăAp.S.P.Ap. Elevii scriu titlul
2min Anunt elevii ca astazi vor lucra in publicitate si
vor invata să realizeze un afis.Vara ii roagă să o
ajute să vanda cel mai bun suc descoperit
Dirijarea
vreodată-sucul de zmeură,dar nu prea cunoscut -plansa
invatarii
de oameni.La sfarsitul orei vor avea materiale
de promovare a unor obiceiuri sanatoase cu care
sa participle la Targul Anotimpurilor. Răspund la intrebari.
O2 Scriem titlul pe tablă si discutăm imaginea
prezentată si pe o plansa ca model de realizare a
afisului.
20 min -Care e titlul expozitiei? ;
-Ce obiecte sunt expuse?
-Unde e organizată expozitia?
-Cand poate fi vizitata?
-Cine participa la organizarea expozitiei? Participarea
-Ce aspecte din afis atrag atentia? activa la
-Ce cuvinte rimează? realizarea
-Ce cuvant se repeta? ciorchinelui
O1 Le dau copiilor cateva informatii despre ia respectand
. romanească regulile.
Ia este o bluză,componentă a costumului
popular,confectionată din panză alba Afisul
,impodobită cu broderie in motive populare -contine slogan,
romanesti.Modelele diferă de la o zonă la alta a invitatie
tarii Ziua de 24 iunie este Ziua universală a iei imagine,informatii,litere ciorchine
romanesti. diferite,cuvinte colorate
-Cum este mesajul?Cu ce ne capteaza atentia?
Se discută ce inseamnă afisul si ce contine.Se
realizează ciorchinele.

134
Identificarea
corecta a
caracteristicilor
unui afis

AFISUL

exercitiul

Copiii noteaza
caracteristicile afisului;

O3 Voi imparti grupul de elevi in 5 grupe care vor


Obtinerea
primi fiecare cate un nume
performantei
astfel:Istetii,Artistii,Curajosii,Voiosii,Amicii Conversatia,explicatia,
prin alegere din cosuletul verii , fiecare grupa
primind cate un slogan : Pe grupe
Vino sa -ntalnesti ,ca-n povesti ,un ZMEU
15min O4 TARE …parfumat!
Descopera un ZMEU care nu sperie copiii- -formarea deprinderilor
sucul de zmeura ZMEU! de comunicare şi lucru
Prepara sucul de zmeura ZMEU ,cel mai în echipă;
MARE din imparatia sucurilor!
Intra alaturi de noi in povestea lui ZMEU-cel
mai bun suc de ZMEUra! Colectiva si
Bucura-te de un ZMEU dulce si aromat - Conversatia individuala.
O5 pentru copii inventat!

Repetam ce reguli trebuie respectate la


realizarea

135
afisului;slogan,invitatie,informatii,imagine,litere
diferite si colorate.
Fiecare grupa primeste materiale necesare
realizarii afisului:demicarton,hartie colorata ;
hartie creponata,foarfeca.In timp ce elevii
lucreaza trec pe la fiecare grupa si ajut acolo Munca in echipa
unde este cazul.
In timp ce lucreaza asigur fondul
muzical:,,Vara,,(Anotimpurile) de A.Vivaldi.
Asigurarea
retentiei si a Dupa ce vor realiza sarcinile, fiecare grupa va
transferului prezenta afisul realizat care va fi apreciat si Elevii expun afisele si le
dupa modalitatea de prezentare. prezinta cat mai inedit. Turul galeriei
3min
.Afisele vor fi expuse si se va alege cel mai bine
realizat afis urmarindu-se respectarea criteriilor
stabilite:imagine,slogan,informatii ,litere
diferite si colorate,aspect general placut

Vara le-a trimis si niste recompense dulci si le


multumeste pentru afisele realizate.Este
convinsa ca va avea un mare succes la Targul -
Anotimpurilor.Le recomanda sa se hraneasca
sanatos si sa devina ,la randul lor ,creatori de
sucuri din fructele minunate ale ei,fructe pline Noteaza tema
de vitamine, care sunt benefice pentru organism.
Apreciez intreaga activitate a elevilor.
Ca temă pentru acasă elevii vor avea de realizat
un afis (exercitiul 4/67)

136
Prof.inv.presc.Rîșnoveanu Nicoleta
Gradinita cu Program Prelungit nr.10 Buzau

ALEGE-TI O MESERIE!

Alege-ţi o meserie pe care să o iubeşti şi nu vei lucra o zi în viaţa ta. – Confucius

SAPTAMANA: 18.05.22.05.2020

TEMA ANUALĂ DE STUDIU ,, Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim!ʺ

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ ,, Alege-ti o meserieʺ


GRUPA MIJLOCIE ,,Albinutelor”

EDUCATOARE : Rîșnoveanu Nicoleta


Zaplaic Ligia

137
UNITATEA: G.P.P. Nr. 10 Buzău

TURA I
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică Sem
nătu
ra
edu
cato
a
rei

LUNI DȘ (cunoașterea mediului) - - întălnire de lucru cu colegele pe Zoom


18.05.2020 Recunoaste meseriile! -intocmirea planificarii cu activitatile on
,,Bondacel isi alege o meserie”- Spune ce meserie au parintii tai,bunicii tai! line ce se vor desfasura in aceasta
Videoclip Tie ce meserie iti place? saptamana.
consultare materiale online
Joc de atentie,,Ghiceste silueta!” https://youtu.be/pgj1icVtTHs
Sa ghiceasca silueta pentru meseria data:

Masina pentru politist;


https://youtu.be/vV0v_OJnlIc
Masina pentru doctor, bucatar.

TURA II
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Sem
nătu
ra
educ
atoa

138
rei

LUNI DEC (Activitate plastica) - Reține culorile si spune dupa amestec ce culori ai -consultare materiale on line
18.05.2020 facut; postarea materialelor pe grupul inchis al
-Sa picteze, dupa instructiunile date grupei
Sa realizeze o lucrare originala - întălnire de lucru cu colegele pe Zoom
,,Pictorul‟‟
https://youtu.be/MKF_FJy3CxU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&p
Joc puzzle ,,Tamplarul‟‟ Sa potriveasca puzzelul pentru a realiza imaginea id=07a0c2d80a4e&fbclid=IwAR0GqGPJt-
data. AydzzpxlxXsW0iAU9KQsySX_jfoAhrRR1mW
tAn5GYydi5aiEY

TURA I

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Sem


nătu
ra
educ
atoa
rei

MARTI DS : Activitate matematica - consultare materiale on line


19.05. ,,Predare numarul si cifra 5!‟‟ Nr si cifra 5! https://youtu.be/GciMvJPC7SI
Vizioneaza filmuletul si retine nr.si cifra 5.
2020 -postarea materialelor pe grupul inchis al
Cate degete avem la mana ? Sa le numaram! grupei
Cantec : -întălnire de lucru cu colegele pe Zoom
Formeaza multimi de 5 elemente cu obiecte
,,Ce te faci , cand vei fi mare?‟‟ https://youtu.be/-MfiyIkJuCs
concrete: betisoare, nasturi, culori, fructe, etc.

Sa realizati din plastilina sau lego sau pietricele nr si

139
cifra 5!

- Sa asculte cantecelul,
-Sa retina linia melodica.

TURA II

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Sem


nătu
MARTI DȘ: Cunoasterea mediului -Raspunde la ghicitori; - consultare materiale on line ra
https://www.totuldespremame.ro/copilul-
19.05. Raspunde la ghicitori tau/activitate-si-joaca/25-de-ghicitori-despre- educ
2020 meserii?fbclid=IwAR2qPhY- atoa
Se mimeaza diferite actiuni;
rKd6NOW3xn4HdrGtQxw4wwr0k1hSXYS4RHJe rei
Se recunoaste meseria. P2nW
- redactarea jocului de atentie
-postarea materialelor pe grupul inchis al
Joc de atentie: ,,Ghiceste ce grupei
meserie ai?‟‟ -

TURA I

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Sem


nătu
ra
educ
atoa

140
rei

MIERCURI DLC - consultare materiale on line


Sa asculte povestea.
20.05.2020 Educarea limbajului https://youtu.be/dVIOJd_Vo6w
Sa retina ideile principale;
,,Banul muncit!‟‟ https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pi
Sa aprecieze munca . d=38c13c936e57&fbclid=IwAR2U-
YAbs5EBG0niLZxJ7l8IKzBl9s4-
Joc puzzle :,,Politistul!‟‟ Sa realizeze puzzelul online U3zdpGZuUisPdldn-9tiNvz5-fs

-trimiterea materialului pe
WhatsApp -ul grupului.
-postarea materialelor pe grupul inchis al
grupei
-întâlnire de lucru cu colegele pe Zoom

TURA II

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Sem


nătu
ra
educ
atoa
rei

MIERCURI DEC: (DESEN) Sa deseneze si sa coloreze o masina. \ https://youtu.be/65kCpmnihGo


20.05.2020 https://youtu.be/BCBRClbOW2s
,,Masina‟‟ Sa retina cantecul. consultare material on line;
-postarea materialelor pe grupul inchis al
Cantec : Politistul grupei
-întâlnire de lucru cu colegele pe Zoom

141
TURA I

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Sem


nătu
ra
educ
atoa
rei

JOI DOS-,,Hai sa învatam despre -Sa recunoasca meseriile; https://youtu.be/vEBanjdTDSI


21.05.2020 profesii!‟‟ https://youtu.be/UqpFfzKx_tg

videoclip -trimiterea materialului pe WhatsApp -ul


grupului.
Cantece pentru copii: ,,Un -postarea materialelor pe grupul inchis al
Sa asculte cantecele;
marinar danseaza!‟‟ grupei
-întâlnire de lucru cu colegele pe Zoom
Sa realizeze miscarile cerute de text. -consultare tuturor documentelor oficiale
transmise de Minister, ISJ si conducerea
unitatii
TURA II

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Sem


nătu
ra
educ
atoa
rei

JOI DOS-(Activitate practica) - -


21.05.2020 https://youtu.be/BFufPdW0VBA

142
,,Semaforul „‟colaj Sa realizeze un semafor! https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pi
d=28ae9672ae76&fbclid=IwAR3be-
Joc puzzle ,,Pompierul!‟‟ Sa realizeze puzzl-ul f4xqUN1744HMHfhm685aEMccuc17uuxq
LjioSNFAXm2tS1l8OJXFg
consultare materiale on line
-postarea materialelor pe grupul inchis al
grupei
-întâlnire de lucru cu colegele pe Zoom si
Meet
TURA I

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Sem


nătu
ra
educ
atoa
rei

VINERI DPM – Ed. fizica - urmărește materialul primit și https://www.youtube.com/watch?v=kEOJ82vjn


22.05.2020 incearcă să execuți mișcările sugerate 9s&list=PLA-
,,Micii dansatori” 1msDu_XPc3ZeqYl4MDuft9ZP9UgKot
- urmărește și executa miscările
consultare material on line;
Joc ,,Dansam ca balerini!” sugerate de videoclip
-postarea materialelor pe grupul inchis al
Sa danseze pe varfuri; grupei
-întâlnire de lucru cu colegele pe Zoom

TURA II

Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Sem


nătu
ra
educ

143
atoa
rei

VINERI ,,Piticlic isi alege o meserie!‟‟ Sa urmareasca videoclipul;


22.05.2020 https://youtu.be/V2EBvNALeks
Vizionare film Sa spuna ce face ? - consultare material on line;
-postarea materialelor pe grupul inchis al
,,Construiti din bețe de chibrituri grupei
“! -întâlnire de lucru cu colegele pe Zoom
Sa construiasca casa, cifre, litere, sa scrie cuvinte simple:
mama,tata. https://youtu.be/J2H_bnLhWPs
Sa formeze propozitii cu cuvinte scrise.

Sa desparta in silabe cuvintele formate prin batai din


palme.

TURA I

CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII

- Menționate toate interacțiunile cu părinții (link-uri trimise, materiale, discuții telefonice, sau pe diferite platforme whatapp, facebook, adservio, zoom

LINKURI TRIMISE:

https://youtu.be/pgj1icVtTHs
https://youtu.be/vV0v_OJnlIc

https://youtu.be/GciMvJPC7SI
https://youtu.be/-MfiyIkJuCs

https://youtu.be/dVIOJd_Vo6w

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38c13c936e57&fbclid=IwAR2U-YAbs5EBG0niLZxJ7l8IKzBl9s4-U3zdpGZuUisPdldn-9tiNvz5-fs

144
https://youtu.be/vEBanjdTDSI
https://youtu.be/UqpFfzKx_tg
https://www.youtube.com/watch?v=kEOJ82vjn9s&list=PLA-1msDu_XPc3ZeqYl4MDuft9ZP9UgKot
MESAJE PE GRUPUL DE FACEBOOK AL GRUPEI
,Răul de masina-“articol pentru parinti

de Anca Pietraru, psiholog si specialist


Articol preluat de pe www.gradinite.com
-

TURA II

CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII

LINKURI TRIMISE:

https://youtu.be/MKF_FJy3CxU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07a0c2d80a4e&fbclid=IwAR0GqGPJt-AydzzpxlxXsW0iAU9KQsySX_jfoAhrRR1mWtAn5GYydi5aiEY

https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/25-de-ghicitori-despre-meserii?fbclid=IwAR2qPhY-rKd6NOW3xn4HdrGtQxw4wwr0k1hSXYS4RHJeP2nW

https://youtu.be/BFufPdW0VBA

https://youtu.be/V2EBvNALeks

https://youtu.be/J2H_bnLhWPs
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28ae9672ae76&fbclid=IwAR3be-f4xqUN1744HMHfhm685aEMccuc17uuxqLjioSNFAXm2tS1l8OJXFg
GRUPUL DE FACEBOOK AL GRUPEI:

,,Răul de masina‟‟-articol pentru parinti

de Anca Pietraru, psiholog si specialist

145
Articol preluat de pe www.gradinite.com

146
147
FOUNDERS OF THE PROJECT:
Prof. Bîzu Georgiana – Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, România.
Prof. Aušra Rašytinienė – Kauno menų darželis ,,Etiudas”, Lietuva.

148
PROJECT DESCRIPTION:
The aim of the “Kindergarten at home” project is to exchange best practices online
with preschoolers during the COVID - 19pandemic. The project will take place
during the entire month of June.
Scopul proiectului ,,Grădinița de acasă” este de a realiza un schimb de bune
practici desfășurate online cu copiii preșcolari în perioada de pandemie cu COVID
- 19. Proiectul se va desfășura pe perioada lunii iunie.

TEACHERS INVOLVED IN THE PROJECT:


Prof. Bîzu Georgiana, Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, România;
Prof. Aušra Rašytinienė, Kauno menų darželis ,,Etiudas”, Lietuva;
Prof. Adina-Mirela Feșteu, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Ighiu, Ighiu,
ROMÂNIA;
Prof. Mehpare Elçin GÜNAYDIN, Mehmetçik Anaokulu, Etimesgut,
TURCIA;
Prof. Suna Altunsaçan, HALİDE EDİP ADIVAR ORTAOKULU,
Küçükçekmece, TURCIA;
Prof. Nicoletta Hustiuc, Scoala Gimnaziala Nr. 3, Cugir, Cugir, ROMÂNIA;
Prof. FATMA ÖZLEN KÖSE, Alişuuri İlkokulu, Karesi, TURCIA;
Prof. Lorier Sylvie, Ecole Maternelle Scarron, Fontenay Aux Roses,
FRANŢA;
Prof. Çiğdem Gedik, Alişuuri İlkokulu, Karesi, TURCIA;
Prof. Naira Ghazumyan, Ijevan number 8 kindergarden, Ijevan, ARMENIA;
Prof. Astghik Asatryan, Aralez Secondary School, V. Aralez, ARMENIA.

LANGUAGE: English, Romanian, Lithuanian, Italian.

149
TARGET GROUP: preschoolers from 3 to 6 years from Romania, Lithuania and
other countries involved in the project (Turkey, France, Armenia).

PRESCHOOLERS INVOLVED IN THE PROJECT: over 150 preschoolers


from Romania, Lithuania, Turkey, France, Armenia.

SUBJECTS: Art, Environmental Education, Health Education, Music, Pre-school


Education, Music.

OBJECTIVES:
O1: Presentation of high quality activities carried out online with preschoolers;
O2: Presentation of digital methods and tools used in online teaching;
O3: Active participation of teachers by uploading activities in twinspace and
following the established calendar;
Obiective:
O 1: Prezentarea unor activități de calitate desfășurate online cu preșcolarii;
O2: Prezentarea metodelor și instrumentelor digitale utilizate în predarea online;
O3: Participarea activă a cadrelor didactice prin încărcarea activităților în
twinspace și respectarea calendarului propus;

WORKING PROCEDURE:
The teachers who are taking part in the project will post in the project twinspace:
examples of qualitative online activities with preschoolers, new methods and
procedures for working online, digital tools used in the activities.

150
Procedura de lucru: Cadrele didactice înscrise vor posta în twinspace-ul
proiectului: activități online de calitate desfășurate cu preșcolarii, metode și
procedee noi de lucru în online, instrumente digitale utilizate în cadrul activităților.

ACTIVITIES CALENDAR:
A1: Presentation of the teacher and the group of preschoolers he/she leads;
A2: Carrying out online activities with children and posting them in the project
twinspace;
A3: Promoting the digital tools which were used;
A4: Making a photo album with all the activities carried out within the project;
A5: Common theme for the end of the project: How did you feel during this period
at "Kindergarten at home"? – making drawings and posting them on Twinspace.
Calendar de activități:
A1: Prezentarea cadrului didactic și a grupei de preșcolari pe care o conduce;
A2: Realizarea de activități online cu copiii și postarea lor în twinspace-ul
proiectului;
A3: Promovarea instrumentelor digitale folosite;
A4: Realizarea unui album foto cu toate activitățile desfășurate în cadrul
proiectului;
A5: Temă comună pentru încheierea proiectului: Cum te-ai simțit în această
perioadă la ,,Grădinița de acasă”? - realizarea de desene și postarea lor pe
Twinspace.

COMMUNICATION METHOD:
We will communicate every week (using twinspace, chat, email, facebook, etc.)
and we will post the activities carried out.

151
PROJECT DURATION: 1 month (June 2020)

EXPECTED RESULTS:
Within this project, the participating teachers will learn new information, as well as
present/modern methods and procedures to help them organise a qualitative online
activity with preschoolers. All the visible results of the project will be gathered in a
photo album of good online practices. The closing activity with the preschoolers
will give us an overview of the entire project.
Rezultate așteptate: Cu ajutorul acestui proiect, carele didactice participante vor
afla informații noi, vor învăța metode și procedee actuale care să le ajute în
desfășurarea unei activități online de calitate cu preșcolarii. Toate rezultatele
vizibile ale proiectului, se vor aduna într-un album foto de bune practici online.
Activitatea de încheiere realizată cu preșcolarii, ne va oferi o privire de ansamblu
asupra întregului proiect.

PROJECT EVALUATION:
The monitoring will be performed permanently by the initiators and coordinators
of the project, following:
- the degree of involvement of participants, partner institutions and parents;
- the degree of accomplishment of the proposed activities;
- local/international publicity of the project.
Monitorizarea va fi realizată permanent de către inițiatorii și coordonatorii
proiectului, urmărindu-se:
- gradul de implicare a participanților, instituțiilor partenere și a părinților;
- gradul de realizare a activităților propuse;
- publicitatea la nivel local/internațional a proiectului.

152
153

S-ar putea să vă placă și