Sunteți pe pagina 1din 153

 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

 NOT# TEHNIC# ALB# IULIE 2004   Nr. 139


 Edi!ie Român$ 600"997031  Serviciul P700.32

Tip automobil S/Capitol


 DACIA Utilitare ".9D   U75D, U75E, U75G 89

89 SCHEME ELECTRICE

Alte subcapitole afectate: XX

* Motor : F8Q   Document de baz!: Manual de Repara!ii Utilitare


* Cutie viteze: NG", NG7

Aceast! Not! Tehnic! prezint! schemele electrice pentru vehiculele DACIA Utilitare ".9D echipate cu


Unitate Control Habitaclu.
Se utilizeaz! urm!torul tip de UCH:

Denumire Tip Reper PS

  U.C.H.  N2 6001546804

 Metodele de repara"ii prescrise de constructor, în prezentul document, sunt stabilite în func"ie de specifica"iile
tehnice în vigoare la data edit!rii documentului.
  Ele sunt susceptibile de modific!ri, aduse de constructor la fabrica"ia diferitelor ansamble, subansamble sau accesorii ale
automobilelor sale.
  Toate drepturile de autor sunt rezervate SC Automobile Dacia SA.
  Reproducerea sau traducerea chiar par "ial! a prezentului document este interzis! f !r ! autoriza"ia scris! a societ!"ii produc!toare.

  C Automobile Dacia 2004

1
http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 1/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89

Generalităţi ............................................................................................................................ 89 - 1
Lista schemelor funcţionale ................................................................................................... 89 - 6
Repertoar componente electrice ........................................................................................... 89 - 8
Lista racordurilor. Lista maselor ........................................................................................... 89 - 9
Dispunere racorduri electrice pe automobil ....................................................................... 89 - 10
Fixări mase electrice pe automobil ..................................................................................... 89 - 11
Dispunere componente electrice pe automobil................................................................... 89 - 12
Scheme electrice funcţionale ............................................................................................... 89 - 15
Cutia de siguranţe din habitaclu .......................................................................................... 89 - 79
Cutia de siguranţe din compartimentul motor .................................................................... 89 - 81
Nomenclator funcţii fire în conectori şi racorduri ............................................................... 89 - 82
Funcţiile firelor în conectori şi racorduri ............................................................................ 89 - 85
Explicitare funcţii fire ........................................................................................................ 89 - 150

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 2/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
Generalităţi
89
PREZENTARE GENERALĂ
Schemele electrice ale automobilului au fost structurate ca Scheme de Principiu Aplicate (S.P.A.),
care sunt prezentate corespunzător funcţiunii pe care o are fiecare sistem al automobilului, din
 punct de vedere electric. Aceste scheme de principiu conţin şi detalii privind funcţionarea internă
a unor componente electrice simple (contactori, relee,...), contribuind astfel la o mai bună înţelegere
a funcţionării unui sistem şi efectuarea unei diagnosticări corecte a unui incident.
Lista schemelor funcţionale este prezentată în capitolul 2, în care se g ăsesc Schemele de
Principiu Aplicate ale automobilului. Acestea sunt diferenţiate ca: scheme de alimentări electrice,
scheme de legături la masă şi scheme funcţionale ale sistemelor.
Schemele
şi pe acestea se electrice funcţionale (Scheme de Principiu Aplicate) - sunt prezentate în capitolul 7
pot identifica:
- componentele electrice reperate printr-un număr format din 3 sau 4 cifre; identificarea acestora
 pe schemele electrice se poate face consultând “Repertoarul componentelor” din capitolul 3;
- racordurile dintre cablajele electrice sunt reperate printr-un număr precedat de litera
“R”; acestea sunt indicate în lista din capitolul 4;
- conexiunile la masă reperate prin litera “M” urmată de un număr sau o liter ă sunt indicate
în capitolul 4.
Fiecare fir al schemelor electrice este definit printr-un cod alfa-numeric, ce reprezintă funcţia
acelui fir, urmat de un grup de litere, care reprezintă culoarea acelui fir.
Conectorii şi racordurile dintre cablaje - sunt prezentate în capitolul 11, unde sunt desenaţi
conectorii şi racordurile văzute dinspre intrarea firelor în conector sau racord şi se pot identifica
firele ce intr ă în fiecare alveolă a conectorului. Tot aici sunt prezentate tabelat detalii despre
fiecare fir ce intr ă în conector: localizare fir în alveola conectorului, secţiunea firului, codul funcţiunii
firului şi destinaţia acestuia.
 Nomenclatorul funcţiilor firelor în conectori şi racorduri - în capitolul 10, reprezintă lista tuturor 
conectorilor şi a racordurilor reprezentate şi ajută la identificarea cu uşurinţă a acestor componente
în capitolul 11.
Dispunerea maselor şi a racordurilor pe automobil este prezentat ă în capitolul 5 şi ajută la
identificarea punctelor de fixare a maselor electrice pe automobil şi a localizării racordurilor dintre
cablajele automobilului.
Dispunerea componentelor electrice pe automobil este prezentată în capitolul 6. Pornind de la
lista componentelor se poate identifica amplasarea pe automobil a diverselor componente cu
funcţii electrice.

89 - 1

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 3/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Generalităţi

INTERPRETAREA SCHEMELOR FUNCŢIONALE


Informaţiile din schemele funcţionale, prezentate în capitolul 7, se vor interpreta ţinând cont
de explicaţiile referitoare la exemplul următor.
1 = familie vehicul
2 = an fabricaţie
3 = denumire schemă electrică funcţională
4 = criteriu diferenţieri echipament pentru identificare schemă funcţională2
5 = culoarea conectorului electric1
6 = reprezentare grafică a conectorului

78 = număr cutie
reperare component
siguran ă electric
ţe pe care ă
se află montat releul sau siguranţa fuzibilă
9 = reperare siguranţă fuzibilă pe cutia de siguranţe
10 = valoare siguranţă fuzibilă
11 = identificare puncte de joncţiune în cablaj
12 = reperare masă electrică
13 = culoare racord electric între cablaje1
14 = reperare racord electric
15 = simbolizare grafică racord electric
16 = simbol (siglă), pagini conţinând scheme funcţionale
17 = codul funcţiunii firului
18 = culoarea firului1
19 = număr schemă funcţională

OBSERVA Ţ I E: 


1.Culorile conectorilor electrici (5), racordurilor (13) şi ale firelor (18) sunt
simbolizate astfel:
BA = alb GR = gri RG = roşu
NO = negru MA = maro CY = alb
BE = albastru VE = verde

2. Pentru identificarea variantelor de scheme func ionale se specific  în zona (4)
ţ următoare: ă
elementele de diferenţiere ţinând cont de simbolizările
- RAD 01 pentru vehicule echipate cu radio
- 4x2 pentru vehicule echipate cu trac ţiune 4x2
- 4x4 pentru vehicule echipate cu trac ţiune 4x4
- SPROJA pentru vehicule f ără faruri ceaţă
- PROJAB pentru vehicule echipate cu faruri ceaţă
- SPLCAB reprezintă  DACIA 1304 Pick Up
- PLTRID reprezintă  DACIA 1304 Drop Side
- DBLCAB reprezintă DACIA 1307 Double Cab
- EU 96 pentru vehicule ce respect ă norma de depoluare EURO II
- EU 00 pentru vehicule ce respectă norma de depoluare EURO III

89 - 2

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 4/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
Generalităţi 89
- SEVCVAR - pentru vehicule f ără temporizare ştergător parbriz
- EVCVAR - pentru vehicule cu temporizare ştergător parbriz

89 - 3

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 5/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Generalităţi

INTERPRETAREA NOMENCLATORULUI
CU FUNCŢIILE FIRELOR ÎN CONECTORI

Informaţiile privind funcţiile firelor în conectori şi racorduri, prezentate în capitolul 11, vor fi
interpretate ţinând cont de explicaţiile raportate la exemplul următor.
 1 = simbol (siglă) pagini conţinând conectori şi racorduri electrice
  2 = destinaţie conector 
 3 = familie vehicul
  4 = an fabricaţie
 5 = denumire cablaj pe care este situat conectorul respectiv
   67 ==culoare fir 
cod conector 
 8 = reperare componentă la care se branşează conectorul reprezentat
  9 = culoare conector 
10 = simbolizare conector 
11 = reperare alveolă în conector 
12 = secţiune fir (mm 2)
13 = codul funcţional al firului
14 = destinaţia firului
15 = număr capitol şi număr planşă conector 

NOT  Ă : 
 ţ ia 6 preciz ăm c ă se mar cheaz 
 Refer itor la pozi  ă cu u n X atunci când este prezent un 
fir sau cu doi X când sunt dou ă fi re. Se va marca simbolizat cul oarea fi rul ui numai 
atunci când tr aseul electri c al acelu i f ir reprezin t  ă una din st ări le fun damentale: + 
per manent (+I C), + dup  ă contact (+D C), mas  ă (-) sau comenzi.
  Simbolur il e util izate pentr u culori le fi relor sunt ur m  ătoarele: 
A = alb AS = albastru GR = gr i  
N = negr u G = galben V = ver de  
M = maro VI = violet R = roşu  
  OR= oranj BJ= bej  

89 - 4

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 6/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
Generalităţi 89

  U 75
CABLAJ MOTOR    02

SENZOR TEMPERATUR Ă AER INJECŢIE

1
2 5 3 4

 11  12 13
 6

14

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 3KQ SEMNAL TEMPERATURĂ AER 
 
2 0,6 3JQ - SENZOR TEMPERATURĂ AER 
 

  SENZOR ŞOC

7 9

10
8

89-71   15

89 - 5

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 7/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Lista schemelor funcţionale

  2. LISTA SCHEMELOR FUNCŢIONALE


     B     B      B      R
     A     A      D
     I      A
     4      J      A
     C     C      R      X      V
NR. DENUMIRE SCHEME ELECTRICE      L     L      T
     L      4      O      C
     B     P      R      V
     D     S      P      P      E

 1 ANTIDEMARAJ S S
 2 BRICHETĂ  ELECTRICĂ S S
 3 CLIMATIZARE S S
 4 ILUMINARE SCRUMIER Ă S S
 5 PLAFONIERĂ   S S
 6 ILUMINARE CUTIE ACTE S S
 7 CEAS S S
 8 RADIO S S
 9 TRANSMISIE 4X4 O O O
10 CIRCUIT DEMAROR S S
11 G.M.V. R ĂCIRE MOTOR S S
12 INJECŢIE ELECTRONICĂ  (EURO 96) S S
13 INJECŢIE ELECTRONICĂ  (EURO 00) S S
14 PREÎNCĂLZIRE DIESEL S S
15 CIRCUIT ÎNCĂRCARE S S
16 MASA S S
17 MASA S S
18 MASA S S
19 MASA O O O
20 MASA O O O
21 MASA O O O O
22 MASA S S S
23 MASA O O O O
24 MASA O O O O
25 MASA O O O O O
26 MASA S S
27 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU S S
28 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU O O O
29 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU O O O
30 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU O O O O
31 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU S  S  S
32 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU O O O O
33 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU O O O O
34 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU O O O O O

89 - 6

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 8/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
Lista schemelor funcţionale
89

     B     B      B      R


     A     A      D
     I      A      A
     4      J      V
NR. DENUMIRE SCHEME ELECTRICE      C     C
     L     L
     R
     T
     X
     4      O      C
     B     P      L      R      V
     D     S      P      P      E

35 UNITATE CONTROL HABITACLU S S


36 UNITATE CONTROL HABITACLU. S S S
37 CUTIE SIG. ŞI RELEE MOTOR (EURO 96) S S
38 CUTIE SIG. ŞI RELEE MOTOR (EURO 00) S S
39 MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ ŞI DEF. SIST. FR. S S
40 INDICATOR NIVEL CARBURANT S S
41 ALERTĂ  PRESIUNE ULEI S S
42 ALERTĂ TEMPERATUR Ă  APĂ S S
43 PRIZĂ  DIAGNOSTICARE S S
44 TABLOU DE BORD (EURO 96) S S
45 TABLOU DE BORD (EURO 96) O O O
46 TABLOU DE BORD (EURO 00) S S
47 TABLOU DE BORD (EURO 00) O O O
48 AVERTIZOR SONOR S S
49   ŞTERGĂTOR -SPĂLĂTOR PARBRIZ S S
50   ŞTERGĂTOR -SPĂLĂTOR PARBRIZ S S S
51 LUMINI CEAŢĂ SPATE S
52 LUMINI CEAŢĂ  SPATE S
53 FARURI CEAŢĂ O O O
54 LUMINI DE ÎNTÂLNIRE S S
55 LUMINI MERS ÎNAPOI S
56 LUMINI MERS ÎNAPOI S
57 LUMINI POZIŢIE S
58 LUMINI POZIŢIE S
59 LUMINI DE DRUM S S
60 LUMINI STOP S
61 LUMINI STOP S
62 LUMINI SEMNALIZARE ŞI AVARIE S
63 LUMINI SEMNALIZARE ŞI AVARIE S

NOTĂ : S = echipament serie; O = echipament opţional

89 - 7

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 9/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Repertoar componente electrice

COD DENUMIRE COMPONENTĂ COD DENUMIRE COMPONENTĂ


101 Brichetă  electrică  227 Far stânga
103 Alternator   230 Releu lămpi ceaţă
104 Mecanism antivol  231 Releu faruri ceaţă
105 Avertizor sonor   234 Releu comandă  GMV r ăcire
107 Baterie  238 Releu principal
113 Comutator temporizare ştergător parbriz  244 Senzor temperatur ă  apă  injecţie
120 Calculator (UCE) injecţie  247 Tablou de bord
121 Comutator lămpi ceaţă  255 Lampă semnalizare faţă dreapta
122 Comutator faruri ceaţă  256 Lampă  semnalizare faţă  stânga
124 Comutator aerotermă  257 Releu preîncălzire
125 Comutator avarie  261 Radio
145 Comutator ştergător - spălător parbriz  267 Lampă  semnalizare anterolaterală  dreapta
149 Senzor turaţie  268 Lampă  semnalizare anterolaterală  stânga
155 Contactor mers înapoi  272 Senzor temperatur ă aer injecţie
156 Contactor frână  mână  329 Plafonier ă  faţă  dreapta
160 Contactor STOP  398 Electrovalvă  recirculare gaze
163 Demaror   449 Rezistenţă încălzire motorină
166 Lampă  număr dreapta  450 Releu încălzire motorină
167 Lampă  număr stânga  478 Comutator 4x4
168 Iluminare cutie acte  484 Electrovalvă cuplare 4x4
172 Lampă spate dreapta  597 Cutie sig. fuzibile şi relee compartiment motor 
173 Lampă  spate stânga  600 GMV climatizare
176 Far ceaţă dreapta  645 U.C.E. habitaclu
177 Far ceaţă  stânga  654 Bucşă antidemaraj
180 Contactor uşă  faţă  stânga  680 Bujie preîncălzire 1
184 Lampă poziţie faţă dreapta  681 Bujie preîncălzire 2
185 Lampă  poziţie faţă  stânga  682 Bujie preîncălzire 3
188 GMV r ăcire  683 Bujie preîncălzire 4
191 Difuzor dreapta  711 Pompă  injecţie
192 Difuzor stânga  921 Potenţiometru acceleraţie
199 Transmiţător nivel carburant  927 Senzor şoc (pentru EURO 2000)
205 Manocontact 1016 Cutie siguranţe habitaclu
209 Comutator lumini, semn. direcţie şi claxon 1091 ICP sistem frânare
210 Ceas electronic 1155 Releu comandă martor 4x4
212 Motor ştergător parbriz 1187 Contact capsulă  vacuumatică
221 Pompă  spălător parbriz 1335 Iluminare scrumier ă faţă
225 Priză diagnosticare 1468 Iluminare climatizare
226 Far dreapta 1469 Iluminare climatizare

89 - 8

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 10/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
Lista racordurilor. Lista maselor 89

 LISTA RACORDURILOR 

R 99 = RACORD CABLAJE COMUTATOR CLIMATIZARE/GMV


CLIMATIZARE (B)
R 107 = RACORD CABLAJE FAŢĂ/PLANȘĂ BORD (C)
R 111 = RACORD CABLAJE PLANȘĂ BORD/GMV CLIMATIZARE (F)
R212 = RACORD CABLAJE FAŢĂ/MOTOR (A)
R265 = RACORD CABLAJE FAŢĂ/SPATE (D)
R318 = RACORD CABLAJE FAŢĂ/PLANȘĂ BORD (E)

LISTA MASELOR 

MA = MASA ELECTRICĂ  FAŢĂ DREAPTA


MB = MASA ELECTRICĂ  FAŢĂ STÂNGA
ME = MASA GENERALĂ CAROSERIE
MF = MASA ELECTRICĂ SPATE DREAPTA
MG = MASA ELECTRICĂ SPATE STÂNGA
MH = MASA ELECTRICĂ MOTOR 

89 - 9

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 11/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Dispunere racorduri electrice pe automobil.

A. PENTRU U75 (Pick Up)


F

A B C D E

B. PENTRU E75 (Drop Side)


F

A B C D E

C. PENTRU H75 (Double Cab)


F

A B C D E

89 - 10

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 12/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

Fix!ri mase electrice pe automobil


89

A. PENTRU U75 (Pick Up)


MA MH ME MF

MB MG

B. PENTRU E75 (Drop Side)

MA MH ME MF

MB MG

C. PENTRU H75 (Double Cab)


MA MH ME MF

MB MG

89 - 11

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 13/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Dispunere componente electrice pe automobil

1 Contactor frân! mân ! 31 Difuzor stânga


2 Comutator temporizare "terg!tor parbriz 32 UCE habitaclu
3 Comutator 4x4 33 Cutie siguran#e habitaclu
4 Comutator faruri cea#! 34 Contactor u"! fa #! stâng!
5 Comutator aeroterm! 35 Lamp! semnalizare anterolateral! stg.
6 Comutator l!mpi cea#! 36 Senzor "oc
7 Comutator avarie 37 U.C.E. injec#ie
8 Ceas electronic 38 Releu preînc!lzire
9 Motor "terg!tor parbriz 39 Cutie sig. fuzibile "i relee,compart. motor 
10 GMV climatizare 40 Avertizor sonor 

11
12 Contact capsul
Electrovalv ! vacuumatic
! recirculare gaze! 41
42 Lamp ! semnalizare fa#! stânga
Far stânga
13 Senzor temperatur ! aer injec#ie 43 Far cea#!  stânga
14 Demaror  44 Alternator 
15 Senzor temperatur ! ap! injec#ie 45 Pomp! injec#ie
16 Bujii preînc!lzire 46 GMV r !cire
17 Poten#iometru accelera#ie 47 Far dreapta
18 ICP sistem frânare 48 Far cea#!  dreapta
19 Manocontact 49 Lamp! semnalizare fa#! dreapta
20 Senzor tura#ie 50 Pomp! sp!l!tor parbriz
21 Contactor mers înapoi 51 Rezisten#! înc!lzire motorin!
22 Releu l!mpi cea#! 52 Electrovalve cuplare 4x4
 23 Releu comand! martor 4x4 53 Lamp! semnalizare anterolateral! dr.
 24 Contactor STOP 54 Difuzor dreapta
25 Radio 55 Priz! diagnosticare
26 Mecanism antivol 56 Plafonier ! fa#! dreapta
27 Comutator "terg!tor-sp!l!tor parbriz 57 Transmi#!tor nivel carburant
28 Buc"! antidemaraj 58 Lamp! spate dreapta
29 Comutator lumini "i claxon 59 Lamp! num !r dreapta
30 Comutator semnalizare direc#ie 60 Lamp! num!r stânga
61 Lamp! spate stânga

89 - 12

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 14/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

Dispunere componente electrice pe automobil 89

A. PENTRU U75 (Pick Up)

50 5 " 52 53 54 55 56 57 58

49

48 "2   "" 4
47 "3 3 "
"0 9 8 7 5
2
59
"4
"5 25
2"
46 26
"6 20
6 27
45 "9
22 24
60
"7 "8 28
44 23 29
43
42

4" 6"
39 37 35 33 3 "
40 38 36 34 32 30

B. PENTRU E75 (Drop Side)

50 5 " 52 53 54 55 56 57 58

49

48 "3 "2 "" "0 9 8 7 6


47 5 1
4
"4
3 59
"5 2
46 2"
25
89.062
20
24 26
45 "6
"9 22 27 60
44 "8
"7 28
43 23 29
42

40 38 36 34 32 30
4" 39 37 35 33 3 " 6"

89 - 13

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 15/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Dispunere componente electrice pe automobil

C. PENTRU H75 (Double Cab)

50 5 " 52 53 54 55 56 57 58

49

"2 ""
48 "0 7
47 "3 9 8 6 4 3 59
5 2 "
"4
"5 25
2"
46 20 26
"6 24
45 "9 22 27
28
"7 "8 60
44 23
29

43
42
6"

4" 39 37 35 33 3 "
40 38 36 34 32 30

89 - 14

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 16/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

Scheme electrice func#ionale


89

SCHEME ELECTRICE FUNC$IONALE

89 - 15

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 17/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

ANTIDEMARAJ
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 18/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

BRICHETA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 19/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CLIMATIZARE
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 20/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

ILUMINARE SCRUMIERA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 21/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

PLAFONIERA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 22/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

ILUMINARE CUTIE ACTE


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 23/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CEAS
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 24/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

RADIO
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 25/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

TRANSMISIE 4X4
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 26/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CIRCUIT DEMAROR
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 27/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

G.M.V.RACIRE MOTOR
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 28/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

INJECTIE ELECTRONICA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 29/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

INJECTIE ELECTRONICA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 30/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

PREINCALZIRE BUJII
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 31/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CIRCUIT INCARCARE
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 32/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 33/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 34/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 35/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 36/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 37/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 38/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 39/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 40/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 41/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 42/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MASA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 43/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 44/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 45/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 46/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 47/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 48/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 49/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 50/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 51/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

UNITATE CONTROL HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 52/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

UNITATE CONTROL HABITACLU


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 53/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 54/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

CUTIE SIGURANTE SI RELEE MOTOR


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 55/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

MARTOR FRANA MANA SI DEFECT SISTEM FRANARE


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 56/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

INDICATOR NIVEL CARBURANT

U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 57/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

ALERTA PRESIUNE ULEI


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 58/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

ALERTA TEMPERATURA APA


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 59/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

PRIZA DIAGNOSTICARE
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 60/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

TABLOU DE BORD
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 61/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

TABLOU DE BORD
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 62/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

TABLOU DE BORD
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 63/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

TABLOU DE BORD
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 64/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

AVERTIZOR SONOR
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 65/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

STERGATOR-SPALATOR PARBRIZ
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 66/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

STERGATOR-SPALATOR PARBRIZ
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 67/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI CEATA SPATE


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 68/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI CEATA SPATE


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 69/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

FARURI CEATA
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 70/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI DE INTALNIRE
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 71/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI DE MERS INAPOI


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 72/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI DE MERS INAPOI


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 73/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI POZITIE
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 74/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI POZITIE
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 75/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI DE DRUM
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 76/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI DE STOP
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 77/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI DE STOP
U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 78/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI SEMNALIZARE SI AVARIE


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 79/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

LUMINI SEMNALIZARE SI AVARIE


U75

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 80/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
Cutia de siguranţe din habitaclu 89
Vehiculele utilitare Dacia sunt echipate cu o cutie de siguranţe fuzibile, amplasată în habitaclu
în partea stângă sub planşa bord.
În cazul unui incident apărut la instalaţia electrică, înainte de a recurge la alte intervenţii, se va
verifica mai întâi starea siguranţelor fuzibile şi a conexiunilor echipamentului scos din funcţiune.

89 - 79

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 81/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Cutia de siguranţe din habitaclu

Siguranţele protejează următoarele circuite electrice:

  NUMĂR TIP
 SIGURANŢĂ  SIGURANŢĂ   CIRCUIT PROTEJAT

F 01 15 A Radio,ceas,tablou de bord, priză diagnosticare (+IC)


F 02   15 A U.C.E. habitaclu (+IC)
F
F 03
04    1155 A
A U.C.E.
G.M.V.habitaclu
climatizare(+IC)(+DC)
F 05   15 A Motor ştergător parbriz, comutator ştergător-spălător parbriz,
comutator temporizator ştergător parbriz, U.C.E. habitaclu
(+DC)
F 06   10 A U.C.E. habitaclu , bucşă antidemaraj, priză diagnosticare (+DC)
F 07   10 A Tablou bord, comutator 4X4
F 08   15 A Radio, ceas, brichetă
F 09   10 A Lumini STOP, lumini mers înapoi
F 10   10 A Lumini ceaţă spate, releu lămpi ceaţă

F 11
14 15 A ceaţăţie,
Lumini pozi ţă, releu lămpi
 faradio,ceas, releuceaţă ceaţă, U.C.E. habitaclu,
lămpi
iluminare: tablou bord, comandă climatizare, scrumier ă,
 brichetă, cutie acte şi comutatoare
F 17   10 A Lumini întâlnire dreapta
F 18   10 A Lumini întâlnire stânga
F 19   10 A Lumini drum dreapta
F 20   10 A Lumini drum stânga

89 - 80

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 82/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
Cutia de siguranţe din compartimentul motor 89
Echipamentul electric al vehiculelor utilitare DACIA este prevăzut cu siguranţe fuzibile şi relee
situate în compartimentul motor, acestea fiind fixate pe dublura aripii stânga.
Circuitele electrice protejate de siguranţe şi relee sunt următoarele:

R4

       8       5
       0        0
      F       F

  SIGURANŢĂ TIP CIRCUIT PROTEJAT

F05   15 A Releu preîncălzire, releu încălzire motorină, UCE injecţie


(+DC)
F06 70 A Bujii preîncălzire
F07 50 A Rezistenţă încălzire motorină, GMV r ăcire
F08   15 A Electrovalvă recirculare gaze, UCE injecţie (+IC), pompă
diesel, releu injecţie R 1, senzor şoc (pentru EU 00)

RELEU CIRCUIT PROTEJAT

R1 Electrovalvă recirculare gaze, UCE injecţie, pompa diesel


R2 Rezistenţă încălzire motorină
R3 GMV răcire
 
R4 Faruri ceaţă

89 - 81

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 83/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri

Număr
Conector  DENUMIRE PAG.

101 BRICHETĂ ELECTRICĂ  89 - 130


103 ALTERNATOR 89 - 101
104 MECANISM ANTIVOL 89 - 112
105 AVERTIZOR SONOR 89 - 116
107 BORNA PLUS BATERIE 89 - 99
107AC BORNA PLUS BATERIE 89 - 121
107AB BORNA MINUS BATERIE 89 - 99
113 COMUTATOR TEMPORIZARE ŞTERGĂTOR PARBRIZ 89 - 129
120 U.C.E. INJECŢIE 89 - 86
121 COMUTATOR LĂMPI CEAŢĂ   89 - 131
122 COMUTATOR FARURI CEAŢĂ   89 - 126
125 COMUTATOR AVARIE 89 - 132
145 COMUTATOR ŞTERGĂTOR - SPĂLĂTOR PARBRIZ 89 - 120
149 SENZOR TURAŢIE 89 - 88
155 CONTACTOR MERS ÎNAPOI 89 - 88
156 CONTACTOR FRÂNĂ MÂNĂ   89 - 134
160 CONTACTOR STOP 89 - 116
163 DEMAROR 89 - 100
166 LAMPĂ NUMĂR DREAPTA 89 - 134
167 LAMPĂ NUMĂR STÂNGA 89 - 134
168 LAMPĂ ILUMINARE CUTIE ACTE 89 - 131
172 LAMPĂ SPATE DREAPTA 89 - 136
173 LAMPĂ SPATE STÂNGA 89 - 136
176 FAR CEAŢĂ DREAPTA 89 - 105
177 FAR CEAŢĂ  STÂNGA 89 - 105
184 LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA 89 - 117
185 LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA 89 - 117
188 GMV RĂCIRE
  89 - 102
191 DIFUZOR UŞĂ FAŢĂ DREAPTA 89 - 118
192 DIFUZOR UŞĂ FAŢĂ STĂ NGA 89 - 118
199 TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT 89 - 138
205 MANOCONTACT 89 - 102
209 COMUTATOR LUMINI ŞI CLAXON 89 - 106
209AC COMUTATOR SEMNALIZARE DIRECŢIE 89 - 107
210 CEAS ELECTRONIC 89 - 125
212 MOTOR ŞTERGĂTOR PARBRIZ 89 - 119
221 POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ 89 - 120

89 - 82

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 84/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri 89

225 PRIZĂ DIAGNOSTICARE 89 - 107


226 FAR DREAPTA 89 - 103
227 FAR STÂNGA 89 - 103
230 RELEU COMANDĂ LĂMPI CEAŢĂ 89 - 113
244 SENZOR TEMPERATURĂ APĂ INJECŢIE
  89 - 90
247 TABLOU DE BORD 89 - 126
255 LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPTA 89 - 103
256 LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA 89 - 104
257 RELEU PREÎNCĂLZIRE 89 - 89
261 RADIO 89 - 124
267 LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ DREAPTA 89 - 104
268 LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ STÂNGA 89 - 104
272 SENZOR TEMPERATURĂ AER
  INJECŢIE 89 - 87
329 PLAFONIERĂ FAŢĂ DREAPTA
  89 - 119
398 ELECTROVALVĂ RECIRCULARE GAZE 89 - 95
449 REZISTENŢĂ ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ 89 - 90
478 COMUTATOR 4x4 89 - 125
484 ELECTROVALVA CUPLARE 4x4 89 - 115
597 CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ŞI RELEE MOTOR (EURO 96) 89 - 91
597 CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ŞI RELEE MOTOR (EURO 2000) 89 - 93
645 U.C.E. HABITACLU 89 - 108
654 RECEPTOR ANTIDEMARAJ 89 - 112

680
681 BUJIE PREÎNCĂLZIRE12
BUJIE PREÎNCĂLZIRE 89
89 -- 96
96
682 BUJIE PREÎNCĂLZIRE 3 89 - 97
683 BUJIE PREÎNCĂLZIRE 4 89 - 97
711 POMPĂ INJECŢIE 89 - 98
921 POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 89 - 95
927 SENZOR ŞOC (EURO 2000) 89 - 87
1016 CUTIE SIGURANŢE HABITACLU 89 - 122
1091 I.C.P. SISTEM FRÂNARE 89 - 105
1155 RELEU COMANDĂ MARTOR 4x4 89 - 114
1187 CONTACT CAPSULĂ VACUUMATICĂ 89 - 114
1335 ILUMINARE SCRUMIERĂ FAŢĂ
  89 - 130
1468 ILUMINARE CLIMATIZARE 89 - 133
1469 ILUMINARE CLIMATIZARE 89 - 133
MH MASĂ ELECTRICĂ MOTOR 89 - 100

89 - 83

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 85/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89 Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri

R 99 RACORD CABLAJE COMUTATOR CLIMATIZARE/GMV CLIMATIZARE   89 - 139


R107 RACORD CABLAJE FAŢĂ/PLANŞĂ BORD 89 - 142
R111 RACORD CABLAJE PLNŞĂ BORD/GMV CLIMATIZARE 89 - 149
R 212 RACORD CABLAJE FAŢĂ/MOTOR 89 - 140
R 265 RACORD CABLAJE FAŢĂ/SPATE 89 - 147
R 318 RACORD CABLAJE FAŢĂ/PLANŞĂ BORD 89 - 144

OBSERVA Ţ I I : 

-Conectorii și racordurile sunt reprezentate fiind văzute din spate (dinspre fire).
-Unele componente electrice nu sunt branșate la cablajul automobilului prin
intermediul conectorilor cu mai multe căi, ci prin intermediul fi șelor individuale cu
protectori. În aceste cazuri se vor utiliza următoarele simboluri pentru a arăta tipul fișei
utilizate:

Fișă mamă 6mm

Fișă tată 6mm
Fișă mamă broșă Φ
Φ 3mm

Fișă tată broșă Φ
Φ 3mm

Fișă mamă 8mm

Fișă mamă 2,8mm

Fișă mamă drapel 6,3mm

89 - 84

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 86/153
5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 87/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori și racorduri

U75
CABLAJ MOTOR  04

Poziţie Secţiune Destinaţie


3 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA L
4 0,6 3KQ SEMNAL TEMPERATURĂ AER  
8 0,35 3LS SEMNAL + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE1
9 0,35 TB9 ECRANAJ > POMPĂ INJECŢIE
11 0,35 3BL SEMNAL - TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
12 0,35 3KB SEMNAL COMPENSARE ROTOR > POMPĂ INJECŢIE
13 0,35 3KC SEMNAL SENZOR POZIŢIE CAMA
14 0,35 3KT SEMNAL SENZOR ROTOR > POMPĂ INJECŢIE
15 0,35 3KR SEMNAL SENZOR INDUCTIV > POMPĂ INJECŢIE
19 0,35 3KD SEMNAL DIAGNOSTICARE BUJIE 1
20 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > ANTIDEMARAJ
24 0,35 3BK COMANDĂ - MARTOR PREÎNCĂLZIRE
30 0,6 3FW COMANDĂ - ELECTROVANĂ STOP
33 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K  
34 0,35 3C SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ APĂ 
35 0,35 3EL SEMNAL + POTENŢIOMETRU EGR 
36 0,35 3FAB SEMNAL + TEMPERATURĂ CARBURANT
 
37 0,35 3LW SEMNAL + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2
39 0,35 3KH + POTENŢIOMETRU EGR 
41 0,35 3LR + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE1
42 0,35 3LU + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2
46 0,35 65A COMANDĂ + INFO FRÂNĂ > CONTACTOR STOP
49 0,35 3FY SEMNAL DIAGNOSTICARE RELEU PREÎNCĂLZIRE
51 0,35 3KL SEMNAL MEMORIE POMPĂ INJECŢIE
52 0,35 3FF COMANDĂ - RELEU PREÎNCĂLZIRE
53 0,35 3JN COMANDĂ - RELEU GMV
54 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATUR Ă APĂ
59   1,0 3CX COMANDĂ - EGR 
60 0,6 3KU COMANDĂ ELECTROVANĂ DEBIT MĂRIT
61 0,35 3LT - POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE1
62 0,35 3LV - POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2
63 0,35 3JM - POTENŢIOMETRU EGR 
65 0,6 3JQ - SENZOR TEMPERATURĂ AER 
 
66 0,35 3JK - SENZOR TEMPERATURĂ APĂ  
67 0,6 3KP - TEMP. CARBURANT > MEMORIE POMPĂ INJECŢIE
74 0,35 3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE
76   1,0 3FB + INJECŢIE > RELEU INJECŢIE
77   1,0 3FB + INJECŢIE > RELEU INJECŢIE
78 2,0 M MASĂ
79 2,0 M MASĂ
81 0,35 AP29 + D. C. PROTEJAT FUNCŢIE SECURITATE MOTOR 
82 0,35 3AA COMANDĂ - RELEU INJECŢIE
83* 0,35 3FH COMANDĂ -MARTORDEFECTANTIPOLUARE >MARTORO.B.D.
89 0,6 3FZ COMANDĂ - ELECTROVANĂ AVANS
90 0,6 3KV COMANDĂ  ELECTROVANĂ DEBIT SCĂZUT

* - pentru EURO 00

89 - 86

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 88/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89

U75
CABLAJ MOTOR 
04

SENZOR TEMPERATUR Ă AER INJECŢIE


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,6 3KQ SEMNAL TEMPERATURĂ AER 
 
2 0,6 3JQ - SENZOR TEMPERATURĂ AER 
 

SENZOR ŞOC (pentru EURO 2000)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 BP44 + BATERIE PROTEJAT > RELEU INJECŢIE
3 0,6 3EC COMANDĂ RELEU INJECŢIE

89 - 87

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 89/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori și racorduri

U75
CABLAJ MOTOR 
04

SENZOR TURAŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A 0,35 3BG SEMNAL TURAŢIE MOTOR > UCE INJECŢIE
B 0,35 3BL SEMNAL - TURAŢIE MOTOR > UCE INJECŢIE

CA 13E NO

3BG
A   X
  149 3BL
B   X

CONTACTOR MERS ÎNAPOI

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 SP16 + ACCESORII PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F03 HABITACLU
2 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI

  BA
SP 16
 G

  155   H66P
V

89 - 88

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 90/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR  U75
04

RELEU PREÎNCĂLZIRE
Poziţie Secţiune Destinaţie
 A1  0,6 AP29 + D. C. PROTEJAT FUNCŢIE SECURITATE MOTOR 
 B1 0,35 3FF COMANDĂ - RELEU PREÎNCĂLZIRE
 C1 0,35 3FY SEMNAL DIAGNOSTICARE RELEU PREÎNCĂLZIRE
 A2 0,35 M MASA
 C2 0,35 3KD SEMNAL DIAGNOSTICARE BUJIE 1

CA23E  NO

C B A
3FY 3FF AP29
1 X X G

257JA 3KD M
2 X  N

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 37F COMANDĂ + BUJII 1-3
2 7,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F06
3 5,0 37G COMANDĂ + BUJII 2-4

XPXPE NO

37G BP17 37F


257IB X R  X

89 - 89

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 91/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
CABLAJ MOTOR 
04

SENZOR TEMPERATUR Ă APĂ INJECŢIE
Poziţie Secţiune Destinaţie
 1  0,35 M MASA
 2 0,35 3JK - SENZOR TEMPERATURĂ APĂ
 
 3 0,35 3C SEMNAL + SENZOR TEMPERATURĂ APĂ
 

CY2GE  NO

M 3JK 
1  N X 2
244
3C
3 X 4

REZISTENŢĂ ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A   1,4 M MASA
B   1,4   139A COMANDĂ + ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ

CM2SE NO

A B
M 139A
 N X
449

89 - 90

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 92/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
 NO

  E6   S6
 B BP 1 7
R  R 

  E7   S7
 B BP 7
R  R 

   )
     5
     7      4
   6
     0    9
     U
   O
   R
   U
   (
   E
   R
   O
   T   E5   S5
   O  A AP29
   M G G
   E
   E
   L   E8   S8
   R    E  B BP44
   O    R R  R 
   T    I
   O       Ş
  597
   M    E
   J    L
   I
  A1   A4 A2
  3EC 3AA
   A    B
   L    I   Vi Vi
   B
   A    U
   Z A5
   C    F 3FB
   E   GR 
      Ţ
   N A3
   A BP44
   R R 
   U
   G
   I

   S   B1   B4 B2
   E  AP29 M
   I   G N
   T
   U
   C B5
139A

  B3
A
  BP7
  R 

G5 D5
  8L 49B
X R 
 G1  G4 G2  D1  D4 D2
  BP54 8DP   BP7 3JN
  X X   R OR 
G3 D3
 M BP 7

 N R 

89 - 91

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 93/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR  U75


04

Poziţie Secţiune Destinaţie

B1 0,35 AP29 + D. C. PROTEJAT FUNCŢIE SECURITATE MOTOR 


B2 0,35 M MASĂ
B3   1,4 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F07
B5
D1   1,4
1   139A
BP7 COMANDĂ + ÎNCĂLZIRE
+ BATERIE PROTEJAT ŞUNTMOTORINĂ
D2 0,35 3JN COMANDĂ - RELEU GMV
D3 5,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F07
D3   1,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > ŞUNT
D5 5,0 49B COMANDĂ + GMV R ĂCIRE
A1 0,35 BP44 + BATERIE PROTEJAT > ŞUNT
A2 0,35 3AA COMANDĂ - RELEU INJECŢIE
A3   1,4 BP44 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F08 MOTOR 
A3 0,35 BP44 +BATERIE PROTEJAT > ŞUNT
A5   1,4 3FB + INJECŢIE
G1 0,35 BP54 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F09 MOTOR 
G2 0,35 8DP COMANDĂ + FARURI CEAŢĂ PROTEJAT
G3 2,0 M MASĂ
G5 2,0 8L COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ

E5 2,0 A + DUPĂ CONTACT
S5   1,0 AP29 + D. C. PROTEJAT FUNCŢIE SECURITATE MOTOR 
E6 7,0 B + BATERIE
S6 7,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > RELEU PREÎNCĂLZIRE
E7 7,0 B + BATERIE
S7 5 BP7 + BATERIE PROTEJAT > RELEU G.M.V.
S7   1,4 BP7 + BATERIE PROTEJAT > RELEU ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ
E8   1,4 B + BATERIE
S8   1,4 BP44 + BATERIE PROTEJAT > RELEU INJECŢIE

89 - 92

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 94/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
 NO

  E6   S6
 B BP 1 7
R  R 

  E7   S7
 B BP 7
R  R 

   5   4    )
   7   0    0
   0
   U    O
   R
   U
   E
   (
   R
   O
   T   E5   S5
   O  A AP29
   M G G
   E
   E
   L   E8   S8
   R    E  B BP44
   O    R R  R 
   T    I
   O       Ş
  597
   M    E
   J    L
   I
  A1   A4 A2
  3EC 3AA
   A    B
   L    I   Vi Vi
   B
   A    U
   Z A5
   C    F 3FB
   E   GR 
      Ţ
   N A3
   A BP44
   R R 
   U R 
   G
   I
   S   B1   B4 B2
   E  AP29 M
   I   G N
   T
   U
   C B5
139A

  A
B3
  BP7
  R 

G5 D5
  8L 49B
X R 
  G1   G4 G2   D1   D4 D2
  BP54 8DP   BP7 3JN
  X X   R OR 
G3 D3
 M BP 7
  R 
 N   R 

89 - 93

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 95/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR  U75


04

Poziţie Secţiune Destinaţie

B1 0,35 AP29 + D. C. PROTEJAT FUNCŢIE SECURITATE MOTOR 


B2 0,35 M MASĂ
B3   1,4 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F07
B5   1,4   139A COMANDĂ + ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ
D1 1 BP7 + BATERIE PROTEJAT > ŞUNT
D2 0,35 3JN COMANDĂ - RELEU GMV
D3 5,0 BP7 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F07
D3   1,0 BP7 +BATERIE PROTEJAT > ŞUNT
D5 5,0 49B COMANDĂ + GMV R ĂCIRE
A1 0,6 3EC COMANDĂ RELEU INJECŢIE > SENZOR ŞOC
A2 0,35 3AA COMANDĂ - RELEU INJECŢIE
A3   1,4 BP44 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F08 MOTOR 
A3 0,6 BP44 + BATERIE PROTEJAT > SENZOR ŞOC
A5   1,4 3FB + INJECŢIE
G1 0,35 BP54 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F11 HABITACLU

G 32 0,35
2,0 8DP
M COMANDĂ + FARURI CEAŢĂ PROTEJAT
MASĂ
G5 2,0 8L COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ

E5 2,0 A + DUPĂ CONTACT
S5   1,0 AP29 + D. C. PROTEJAT FUNCŢIE SECURITATE MOTOR 
E6 7,0 B + BATERIE
S6 7,0 BP17 + BATERIE PROTEJAT > RELEU PREÎNCĂLZIRE
E7 7,0 B + BATERIE
S7 5 BP7 + BATERIE PROTEJAT > RELEU G.M.V.
S7   1,4 BP7 + BATERIE PROTEJAT > RELEU ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ
E8   1,4 B + BATERIE
S8   1,4 BP44 + BATERIE PROTEJAT > RELEU INJECŢIE

89 - 94

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 96/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR  U75
04

 ELECTROVALVĂ RECIRCULARE GAZE
Poziţie Secţiune Destinaţie

1 1,0 3FB + INJECŢIE > RELEU INJECŢIE


2 0,35 3KH + POTENŢIOMETRU EGR 
4 0,35 3JM - POTENŢIOMETRU EGR 
56   1,0
0,35 3CX
3EL COMANDĂ - EGR 
SEMNAL + POTENŢIOMETRU EGR 

CU12A GR 

1 3 5
3FB 3CX
X GR 

3KH 3J M 3EL
X X X
398 2 6
4

POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie

1 0,35 3LW SEMNAL + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2


2 0,35 3LS SEMNAL + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE1
3 0,35 3LU + POTENTIOMETRU ACCELERAŢIE 2
4 0,35 3LT - POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE1
5 0,35 3LV - POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2
6 0,35 3LR + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE1

CY2AE  NO
1 2 3 4 5 6
3LW 3LS 3LU 3LT 3LV 3LR 
921 X X X X X X

89 - 95

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 97/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
CABLAJ MOTOR  04

BUJIE PREÎNCĂLZIRE 1

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 37F COMANDĂ + BUJII 1-3

680

680 1
37F
OR 

BUJIE PREÎNCĂLZIRE 2

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 37G COMANDĂ + BUJII 2-4

681 1
37G
A

89 - 96

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 98/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR  U75
04

BUJIE PREÎNCĂLZIRE 3

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 37F COMANDĂ + BUJII 1-3

682 1
37F
OR 

BUJIE PREÎNCĂLZIRE 4

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 37G COMANDĂ + BUJII 2-4

680 1
37G
A

89 - 97

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 99/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
CABLAJ MOTOR 
04

POMPĂ  INJECŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 TB9 ECRANAJ > UCE INJECŢIE
2 0,6 3KV COMANDĂ ELECTROVANĂ DEBIT SCĂZUT
34   0,6
1,0 3FZ
3FB COMANDĂ -
+ INJECŢIE > ELECTROVANĂ AVANS
RELEU INJECŢIE
5 0,6 3KU COMANDĂ ELECTROVANĂ DEBIT MĂRIT
6 0,35 3FAB SEMNAL + TEMPERATURĂ CARBURANT
 
7 0,6 3KP - TEMP. CARBURANT > MEMORIE POMPĂ INJECŢIE
8 0,35 3KL SEMNAL MEMORIE POMPĂ INJECTIE
9 0,35 3KB SEMNAL COMPENSARE ROTOR > UCE INJECŢIE
10 0,35 3KT SEMNAL SENZOR ROTOR > UCE INJECŢIE
11 0,6 3FW COMANDĂ - ELECTROVANĂ STOP
12 0,35 3KR SEMNAL SENZOR INDUCTIV > UCE INJECŢIE
13 0,35 3KC SEMNAL SENZOR POZIŢIE CAMA

89 - 98

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 100/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
U75
CABLAJ MOTOR 
04

BORNA PLUS BATERIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 16 B + BATERIE > ALTERNATOR  
2 25 B + BATERIE > DEMAROR  

 NO

B
  107CB
R,R 

BORNA MINUS BATERIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 16 M MASĂ ELECTRICĂ BATERIE

 NO

M
  107AB
 N

89 - 99

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 101/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR  U75


04

MASA ELECTRICĂ MOTOR 
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 10 M MASĂ

SR 8L

 M
MH- 1 2M
 N

DEMAROR 
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 25 B + BATERIE

SL8C

  B
  163 FB

EXCITAŢIE DEMAROR 
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 3,0 D COMANDĂ + DEMAROR 

CS6PI BA

D
  163 LA  A

89 - 100

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 102/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ MOTOR  U75
04

ALTERNATOR 

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 16 B + BATERIE

1 10 B + BATERIE > INTRARE SIGURANŢE F06, F07, F08

SD 8P

  B
  103 DA R 

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 2A COMANDĂ - MARTOR ÎNCĂRCARE BATERIE

CY 13C NO

  103DB  2A
1 2
 X

89 - 101

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 103/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ MOTOR  U75


04

MANOCONTACT
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,35 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI

GMV R ĂCIRE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 5,0 49B COMANDĂ + GMV R ĂCIRE
2 5,0 M MASA

89 - 102

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 104/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

CABLAJ FAŢĂ U75


04

FAR DREAPTA

  e   e
   i   n
   i
      ţ   u
  z    i
      ţ Destinaţie CD8F   BA
  o   c
   P   e  2

  1    S
  CPD
M MASĂ
1,00  1 X   3
  2   1,00 CPD + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE DREAPTA  M  RPD
PROTEJAT   226
 N  X
  3   1,00 RPD + LUMINI DE DRUM DREAPTA
PROTEJAT

FAR STÂNGA

  e   e
   i   n
   i
      ţ   u
   i
  z
  o
   P    S   c
      ţ
  e Destinaţie CD8F
 2
  BA
  CPG
1 1,00 M MASĂ
 1 X   3
2   1,00 CPG + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA  M  RPG
PROTEJAT   227
3   1,00 RPG + LUMINI DE DRUM STÂNGA  N  X
PROTEJAT

LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPTA

  e   e
   i   n   BA
   i
      ţ   u Destinaţie
  z    i
      ţ  64D
  o   c   e
   P    S
X
  1 0,60 64D COMANDĂ  LUMINI SEMNALIZARE
DREAPTA
M
  2 0,60 M MASĂ
  255  N

89 - 103

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 105/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ FAŢĂ  U75


 04

LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA
  e   e
   i   n
   i
      ţ   u   BA
  z    i
      ţ Destinaţie
  o   c   e  64C
   P    S
X
  1  0.6 64C COMANDĂ  LUMINI SEMNALIZARE STG.
  2 0.6 M MASĂ M
  256  N

LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ DREAPTA
  e   e
   i   n
   i
      ţ   u   BA
  z    i
      ţ Destinaţie
  o   c   e
 64D
   P    S

  1 0,60 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DR. X


  2 0,60 M MASĂ M

  267  N

LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ STÂNGA
  e   e
   i   n
   i
  z
  o   u
      ţ    i
      ţ
  c Destinaţie   BA
 64C
   P    S   e
X
  1   0,60 64C COMANDĂ  LUMINI SEMNALIZARE STG
  2 0,60 M MASĂ M

  268  N

89 - 104

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 106/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

CABLAJ FAŢĂ  U75


  04

I.C.P. SISTEM FRÂNARE


  e   e
   i   n
   i
      ţ   u   BA
  z    i
      ţ Destinaţie
  o   c   e
 H1
   P    S
X
  1 0,35 H1 COMANDĂ -MARTORI.C.P.SISTEMFRÂNARE   1091

FAR CEAŢĂ DREAPTA
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 1,0 8DP + FARURI CEAŢĂ PROTEJAT >FAR CEAŢĂ STÂNGA
2   1,0 M   MASĂ

  BA
8D P

X
M
  176
 N

FAR CEAŢĂ STÂNGA
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 2,0 8DP + FARURI CEAŢĂ PROTEJAT >RELEU FARURI CEAŢĂ
12   1,0
1,0 8DP
M   +MAS
FARURI
Ă CEAŢĂ PROTEJAT >FAR CEAŢĂ DREAPTA

  BA
8D P
X
X
M
  177
 N

89 - 105

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 107/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ FAŢĂ U75


04

COMUTATOR LUMINI ŞI CLAXON


Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 1,40 R + LUMINI DE DRUM
A2   1,40 C + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE
A3   1,00 L + LUMINI DE POZIŢIE
B1 0,35   11A COMANDĂ + LUMINI DE DRUM
B2 0,35 9M   ŞUNT > COMUTATOR LĂMPI CEAŢĂ
B3   1,00 67A COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR 

  BA

 R C L
 X X X A

11A 9M 67 A
  209 AA
 X X X B

  1  2 3

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 3,0 B + BATERIE

SD 8P

  B
  209AB

89 - 106

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 108/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

CABLAJ FAŢĂ U75


04

COMUTATOR SEMNALIZARE DIRECŢIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 64T COMANDĂ TEMPORIZARE LUMINI SEMNALIZARE
STÂNGA
2 0,35 64S COMANDĂ TEMPORIZARE LUMINI SEMNALIZARE
DREAPTA
4 0,35 M MASĂ

  BA

 1   2
64T 64S
 X X
  3 4
  209AC   M
 N

PRIZĂ DIAGNOSTICARE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 AP10 + D. C. PROTEJAT> IEŞIRE SIG. F06 HABITACLU
4 0,35 M MASA
5 0,35 N MASA ELECTRONICĂ
7 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K  
15 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA L
16 0,35 BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F01 HABITACLU

 NO

  8 7 6 5 4 3 2 1
  HK N M AP10
 X N N G
  16 15 14 13 12 11   10 9
  225  BP 11  HL

  R X

89 - 107

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 109/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ FAŢĂ U75


04

U.C.E. HABITACLU

Poziţie Secţiune Destinaţie

5 0,6   13AD COMANDĂ + ILUMONARE PLAFONIER Ă


6 1,0 BP13 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F02 HABITACLU

645   13AD BP13


R R 

89 - 108

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 110/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

U75
CABLAJ FAŢĂ
04

U.C.E. HABITACLU

Poziţie Secţiune Destinaţie


1  1,4 M MASĂ

3 1,4 BP56 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F03 HABITACLU


4* 0,6   14D COMANDĂ VITEZĂ MICĂ TEMP. ŞTERGĂTOR PARBRIZ
5 1,0 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F05 HABITACLU
6* 1,0   14C COMANDĂ + OPRIRE LA PUNCT FIX ŞTERGĂTOR PARBRIZ
8 1,0 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
9 1,0 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA

* - pentru utilitare cu temporizare ștergător parbriz

CY

645 M BP56   14D AP7   14C 64D 64C


 N R X G X X X

89 - 109

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 111/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
CABLAJ FAŢĂ
04

U.C.E. HABITACLU

Poziţie Secţiune Destinaţie


8 0,35 64E COMANDA + MARTOR SEMNALIZARE DIRECŢIE
15 0,35 LPG + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
HABITACLU
16 0,6 80X CALE SEMNALE RECEPTOR ANTIDEMARAJ

MA

64E
X
645
80X LPG

X X

89 - 110

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 112/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

U75
CABLAJ FAŢĂ
04

U.C.E. HABITACLU

Poziţie Secţiune Destinaţie


22 0,35 AP43 DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F04 HABITACLU
24 0,35   14E COMANDA + TEMPORIZATOR ŞTERGĂTOR PARBRIZ
26 0,35 64T COMANDĂ TEMPORIZARE SEMNALIZARE STÂNGA
28 0,35 64S COMANDĂ TEMPORIZARE SEMNALIZARE DREAPTA
32 0,35 80T COMANDĂ - MARTOR ANTIDEMARAJ
33 0,35 64Q COMANDĂ - TREMPORIZARE SEMNALIZARE AVARIE
34 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K  
36 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > UCE INJECŢIE
40 0,35   13A COMANDĂ - ILUMINARE PLAFONIER Ă > CONTACTOR UŞĂ

VE

64S 64T   14E AP43

X X X G
645
13A H17 HK 64Q 80T

X X X X X

89 - 111

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 113/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ FAŢĂ U75


04

BUCŞA ANTIDEMARAJ

Poziţie Secţiune Destinaţie


2 0,35 M MASA
3 0,35 AP10 + DC PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F05 HABITACLU
4 0,35 80X CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR)

GR 

  1  2 3 4
  M AP10 80X
  654
 N R X

MECANISM ANTIVOL

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1  3,0 S ALIMENTARE + ACCESORII
A2 5,0 A ALIMENTARE + DUPĂ CONTACT
B1 5,0 B + BATERIE
B2 3,0 D COMANDĂ + DEMAROR 

BA

D B
X R  B

  104 A S
  G G A
  2 1

89 - 112

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 114/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
U75
CABLAJ FAŢĂ 04

RELEU COMANDĂ LĂMPI CEAŢĂ


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,6 9D COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE
2 0,35 M MASĂ
3 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE
4 0,6 9C COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE PROTEJAT
5   1,0 BPR1   +BATERIEPROTEJAT>IEŞIRESIGURANŢĂ F10HABITACLU

CS6P  NO
3
 LPG
 X
2 4 1
  M 9C 9D
  230  N X X
  BPR 1

 5

89 - 113

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 115/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
CABLAJ FAŢĂ 04

RELEU COMANDĂ MARTOR 4X4

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 A ALIMENTARE + DUPĂ CONTACT
2 0,35 85G COMANDĂ RELEU CUPLARE 4X4
3 0,35 85L COMANDĂ MARTOR CUPLARE 4X4
5 0,35 A ALIMENTARE + DUPĂ CONTACT

CS6P  NO
3
  85L
 X
2 4 1
  85G A
  1155  N G
 A

 G
 5

CONTACT CAPSULĂ VACUUMATICĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 85G COMANDĂ RELEU CUPLARE 4X4
4 0,6 M MASĂ

  BA

 1   2
 85G
 X
  3 4
  1187   M
 N

89 - 114

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 116/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
U75
CABLAJ FAŢĂ 04

ELECTROVALVĂ CUPLARE 4X4

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 85D COMANDĂ CUPLARE 4X4
1 0,6 85D COMANDĂ CUPLARE 4X4 > ELECTROVALVA 2
2 0,6 M MASĂ

BA

 2 1
  M 85D
  484AA OR 
   N
OR 

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 85D COMANDĂ CUPLARE 4X4
2 0,6 M MASĂ

BA

  2 1
  M 85D
  484AB
   N OR 

89 - 115

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 117/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ FAŢĂ U75


04

  CONTACTOR STOP

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 SP16 + ACCESORII PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F09
2   1,0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
2 0,35 65A COMANDĂ + INFO FRÂNĂ > U.C.E. INJECŢIE

  BA
SP 16
OR 

  160   65A
M,V

AVERTIZOR SONOR 

Poziţie Secţiune Destinaţie


1  1,0 67A COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR 

  BA

  67A
X
  105

89 - 116

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 118/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ FAŢĂ U75
04

LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
2 0,6 M MAS Ă

  BA
 LPG
  X

  184   M
 N

LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
2 0,6 M MAS Ă

  BA
 LPG

  X
  185   M
 N

89 - 117

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 119/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ FAŢĂ U75


04

DIFUZOR UŞĂ FAŢĂ DREAPTA

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 34E SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA (RADIO)
2 0,6 34F SEMNAL- DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA (RADIO)

  NO
 2
34F
  X

  191  1
34 E
 X

DIFUZOR UŞĂ FAŢĂ STÂNGA

Poziţie Secţiune Destinaţie


 1 0.6 34G SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA (RADIO)
 2 0.6 34H SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA (RADIO)

  NO
 2
34 H
  X
 1
  192
34G
 X

89 - 118

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 120/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ FAŢĂ U75
04

PLAFONIER Ă FAŢĂ DREAPTA

  e
  e
   i   n
   i
      ţ   u
   i   BA
  z       ţ
  c
Destinaţie
  o   e
   P    S 1 3AD
1 0,6   13AD COMANDĂ+ ILUMINARE PLAFONIER Ă   R 
2 0,6   13A COMANDĂ  - PLAFONIER Ă
  329 1 3A
 X

MOTOR ŞTERGĂTOR PARBRIZ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0   14K  COMANDĂ + VITEZA MICĂ ŞTERGĂTOR PARBRIZ
2   1,0   14C COMANDĂ  + TEMPORIZATOR ŞTERGĂTOR PARBRIZ
3   1,0   14L  COMANDĂ + VITEZA MARE ŞTERGĂTOR PARBRIZ
4   1,0 AP7 + DC PROTEJAT > IE ŞIRE SIG. F05

BA

  3 4
  14L AP7
X JA
  1  2
  212 14K 14C
X X

89 - 119

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 121/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ FAŢĂ U75


04

COMUTATOR ŞTERGĂTOR - SPĂLĂTOR PARBRIZ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1  1,0 14L COMANDĂ + VITEZĂ MARE ŞTERG. PARBRIZ
2 2,0 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F05
3   1,0   14K  COMANDĂ + VITEZĂ MICĂ ŞTERGĂTOR PARBRIZ
41 1,0   14C COMANDĂ VITEZĂ MICĂ TEMPO. ŞTERG. PARBRIZ
>MOTORŞTERGĂTOR 
42 0,6   14D COMANDĂ VITEZĂ MICĂ TEMPO. ŞTERG. PARBRIZ
> U.C.E. HABITACLU
5 0,6   16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ
1
 − pentru
utilitare fãrã temporizare ștergãtor 
2
 − pentru utilitare cu temporizare ștergãtor 

BA

 1  2 3 4 5
  145   14L AP7 14K 14C 16A

  X G X X X

POMPĂ  SPĂLĂTOR PARBRIZ

  e   e
   i   n
   i
      ţ   u
  z    i
      ţ Destinaţie
  o   c   e
   P    S

  1 1,0   16A COMANDĂ  + POMPĂ  SPĂLĂTOR PARBRIZ


  2 0,6 M MASĂ

  BA
  16A
X

M
  221  N

89 - 120

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 122/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
CABLAJ FAŢĂ U75
04

BORNA PLUS BATERIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 7,0 B + BATERIE

 NO

  107AC B

89 - 121

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 123/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ FAŢĂ U75


04

CUTIE SIGURANŢE HABITACLU

  e
   i   e
  n
   i
      ţ   u
   i
  z       ţ
  c Destinaţie
  o   e
   P    S
B01 3,0 B + BATERIE
  A01 1,4 BP11 + BATERIE PROTEJAT >RADIO, CEAS, BRICHETA
A02   1,0 BP13 + BATERIE PROTEJAT > U.C.E. HABITACLU
A03   1,4 BP56 + BATERIE PROTEJAT > U.C.E. HABITACLU
B04 5,0 A + DUPĂ CONTACT
A04 3,0 AP43 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE
A05   1,4 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > ŞTERGĂTOR PARBRIZ
A06 0,6 AP10 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > U.C.E. HABITACLU

A07   
B07 1,0
1,0 A
AP40 +
+ DUPĂ CONTACT
DUPĂ CONTACT PROTEJAT > TABLOU BORD
B08 3,0 S + ACCESORII
A08   1,0 SP2 + ACCESORII PROTEJAT > RADIO
A08   1,4 SP2 + ACCESORII PROTEJAT > CEAS, BRICHETA
A09 0,6 SP16 + BATERIE PROTEJAT > CONTACTOR STOP
A09   1,0 SP16 + BATERIE PROTEJAT > CONTACTOR MERS ÎNAPOI
B10 2,0 B + BATERIE
A10 0,6 BPR1  + BATERIE PROTEJAT > RELEU LĂMPI CEAŢĂ
A11 2,0 BP54 + BATERIE PROTEJAT > RELEU FARURI CEAŢĂ
B14   1,0 L + LUMINI POZIŢIE
  A14   1,0 LPG + LUMINI DE POZIŢIE PROTEJAT
B17   1,4 C + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE
B17   1,4 C + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE
A17   1,0 CPD + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE DREAPTA PROTEJAT
B18   1,4 C + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE
A18   1,4 CPG + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT
B19   1,4 R + LUMINI DE DRUM
B19   1,4 R + LUMINI DE DRUM
A19   1,0 RPD + LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT
B20   1,4 R + LUMINI DE DRUM
A20   1,0 RPG + LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT

89 - 122

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 124/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89
U75
CABLAJ FA
ŢĂ 04

A B A B
BPR 1 10 B SP16 9
R  G
R  G
1016
BP54 11 SP2  8  S
R  G G
G
12 AP40 7   A
G G

   B      C
X     
   L    X AP10 6
   C   X X
 
M
   8    7    6    5    4    3
      1       1       1       1       1       1

   G    D
   P    X    G    6
   5 AP7 5
   A   P    X    P    X    P    X
   C    C
     L    B
 
G

AP43 4 A
   B    R
 
   X    R   X
     X
VL G
   4    3    2       1    0    9
   2    2    2    2    2       1

   G    D BP56 3


   A    P    X    P    X
   R
   R R 

   B BP13 2

   0    9    8    7
   2    6    5
   3    2    2    2    2
BP11 1 B
   A
R  R 

89 - 123

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 125/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

89 SCHEME ELECTRICE
 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
CABLAJ FAŢĂ
04

RADIO

Poziţie Secţiune Destinaţie


4 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F02
6 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
7   1,4 SP2 + ACCESORII PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F08
8   1,0 M MASA

 NO

  1   3 5 7
  SP2
  G
  2 4 6 8
  BP11  LPG M
  261AA
  R X N

Poziţie Secţiune Destinaţie


3 0,6 34E SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
4 0,6 34F SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA
5 0,6 34G SEMNAL+ DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA
6 0,6 34H SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA

BA

  1    34E
3 5
34G 7
  X X
  2 4 6 8
  261AB   34F 34H
  X X

89 - 124

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 126/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

U75
CABLAJ PLANŞĂ  BORD
04

COMUTATOR 4X4
     e
     e
       i      n
            ţ
       i      u
     z
     o
       i
            ţ
     c
Destinaţie
       P      e
       S
1 0,6 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F10
24 0,6
0,35 85D
M COMAND
MASĂ Ă CUPLARE 4X4
5 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F06

  BA

  1 2
 AP40 85D
  G X
  478   4 5 3
  M LPG
 N X

CEAS ELECTRONIC
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
2 0,35 SP2 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F08
3 0,35 BP11 + ACCESORII PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F01
4 0,35 M MASA

BA

  6 5 4 3 2 1
  210   M BP11 SP2 LPG

  N  R G X

89 - 125 125

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 127/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ PLANŞĂ  BORD U75


04

COMUTATOR FARURI CEAŢĂ


     e
     e
       i      n
            ţ
       i      u
     z
     o
       i
            ţ
     c
Destinaţie
       P      e
       S
1 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F06
1 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > ŞUNT
2 0,35 8L COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ
4 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE
5 0,35 M MASĂ

  BA

  1 2
 LPG 8L
  X   X
  X
  122   4 5 3
  LPG M
X N

TABLOU DE BORD
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR O.B.D.
2 0,35 3BK COMANDĂ - MARTOR PREÎNCĂLZIRE BUJII
3 0,35 80T COMANDĂ - LED MARTOR ANTIDEMARAJ
4 0,35 85L COMANDĂ - MARTOR 4x4
5 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
6 0,35 H1 C-DĂ - MARTOR SISTEM FRÂNARE > FRÂNĂ MÂNĂ, ICP

BA

  6 5 4 3 2 1
  247AB   H1 LPG 85L 80T 3BK 3FH
X X X X X X

89 - 126

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 128/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89


CABLAJ PLANŞĂ  BORD U75
04

TABLOU DE BORD

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 64F COMANDĂ + MARTOR AVARIE
23 0,35
0,35 11A
BP11 COMANDĂ + LUMINI >DE
+ BATERIE PROTEJAT DRUM
IEŞIRE SIG. F01
4 0,35 M MASĂ
6 0,35 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F07
7 0,35 M MASĂ
8 0,35 9C COMANDĂ + MARTOR LUMINI CEAŢĂ

BA

  8 7 6 5 4 3 2 1
  247AA   9C M AP40 M BP11 11A 64F
  N X Vi  N X X X

89 - 127 127

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 129/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
CABLAJ PLANŞĂ  BORD
04

TABLOU DE BORD

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F01
23 0,35
0,6 28A
M COMANDĂ -
MASĂ MARTOR PRESIUNE ULEI
4 0,35 64E COMANDĂ + MARTOR SEMNALIZARE
5 0,35 M MASĂ
6 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
7 0,35 2A COMANDĂ - MARTOR ÎNCĂRCARE BATERIE
8 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATUR Ă APĂ
9 0,35 47A - ALERTĂ NIVEL MINIM CARBURANT

BA

  9 8 7 6 5 4 3 2 1
  247AC   47A 31A 2A 41A M 64E M 28A AP40
  X X X X N X N X G

89 - 128

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 130/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89


U75
CABLAJ PLANŞĂ  BORD
04

COMUTATOR TEMPORIZARE ŞTERGĂTOR PARBRIZ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 14E COMANDĂ + TEMPORIZARE ŞTERGĂTOR PARBRIZ
2 0,35 AP7  + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F05
4 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIG. F14
5 0,35 M MASA

BA

  1 2AP7
  14E
  X JA
4   5 3
LPG   M
X  N
  113

89 - 129 129

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 131/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
CABLAJ PLANŞĂ  BORD 04

ILUMINARE SCRUMIER Ă FAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 M MASĂ
2 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
2 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > CONTACTOR 4X4

  BA
 M
 N

 LPG
  1335 X
X

BRICHETĂ ELECTRICĂ
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 1,4 M MASĂ
1 0,35 M MASĂ > MASĂ SCRUMIER Ă
2 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
2 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > ILUMINARE SCRUMIER Ă
3 1,4 SP2 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIG. F08

  BA
 M
 N
 N

 LPG
X
X
  101 SP2
 R 

89 - 130

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 132/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89


U75
CABLAJ PLANŞĂ  BORD 04

COMUTATOR LĂMPI CEAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,5 9M   ŞUNT
2 0,5 9D COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE > RELEU
4 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
4 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > CONTACTOR AVARIE
5 0,35 M MASĂ

  BA

 1 2
9M 9D
  X AS
  121   4 5 3
LPG M
X
X  N

LAMPĂ ILUMINARE CUTIE ACTE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
2 0,35 M MASĂ

  BA
LPG
  X
 M
  168
 N

89 - 131 131

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 133/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ PLANŞĂ  BORD U75


04

COMUTATOR AVARIE

Poziţie Secţiune Destinaţie


2 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
4 0,35 64F COMANDĂ + MARTOR AVARIE
5 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
5 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > CEAS
6 0,35 M MASĂ
7 0,35 64Q COMANDĂ - TEMPORIZARE LUMINI AVARIE
9 0,35 M MASĂ
9 0,35 M MASĂ

  BA

 7
64Q 9
M
  X N
  N
  6 8
  M
 N

 4 5 2
64F LPG 64C
X
 X X
X
  3 1
  125

89 - 132

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 134/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

CABLAJ PLANŞĂ BORD U75


04

ILUMINARE COMANDĂ CLIMATIZARE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 M MASĂ
2 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14

  BA
 M
 N

LPG
  1468
X

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,35 M MASĂ
2 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14

  BA
 M
 N

  LPG
1469
X

89 - 133 133

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 135/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ SPATE U75


04

CONTACTOR FRÂNĂ MÂNĂ
Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,35 27A COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ

 NO
27 A
  156 X

LAMPĂ NUMĂR DREAPTA (pentru SPLCAB, DBLCAB)


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,35 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14

BA
LPG
  166 X

LAMPĂ NUMĂR STÂNGA (pentru SPLCAB, DBLCAB)


Destina ie
Poziţie
1 Secţiune
0,35 LPG ţ SIGURANŢĂ F14
+ LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE

BA
LPG
  167 X

89 - 134

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 136/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

CABLAJ SPATE U75


04

LAMPĂ NUMĂR DREAPTA
 (pentru PLTRID)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
2 0,6 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14

  BA
H66P
X

  LPG
  166
X

LAMPĂ NUMĂR STÂNGA
 (pentru PLTRID)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,0 9C COMANDĂ + LĂMPI CEAŢĂ SPATE
2 0,6 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14

  BA
 9B
X

  LPG
  167
X

89 - 135 135

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 137/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
CABLAJ SPATE 04

LAMPĂ SPATE STÂNGA (pentru SPLCAB, DBLCAB)


Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
A2 0,6 M MAS Ă
A3 0,6 LPG + LUMINI DE POZIŢIE
B1 0,6 9P COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE PROTEJAT
B2 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
B3 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA

BA

  9P H66P 64C
B X X X
  65A M LPG
  173 A
 X N X
 1 2 3

LAMPĂ SPATE DREAPTA (pentru SPLCAB, DBLCAB)


Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
A2 0,6 M MAS Ă
A3 0,6 LPG + LUMINI DE POZIŢIE
B1 0,6 9P COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE PROTEJAT
B2 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
B3 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA

BA

  9P H66P 64D
B X X X
  65A M LPG
  172 A
 X N X
 1 2 3

89 - 136

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 138/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89


U75
CABLAJ SPATE 04

  LĂMPĂ SPATE STÂNGA
(pentru PLTRID)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
2 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
3 0,6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
4 0,6 M MASA

  BA
LPG
X

65 A
X

64 D
X

  173 M
 N

89 - 137 137

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 139/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

CABLAJ SPATE U75


04

 LĂMPĂ SPATE DREAPTA (pentru PLTRID)

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 0,6 LPG + LUMINI DE POZIŢIE > IEŞIRE SIGURANŢĂ F14
2 0,6 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
3 0,6 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
4 0,6 M MASA

  BA
LPG
X

65 A
X

64C
X

  172 M
 N

TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT


Poziţie Secţiune Destinaţie
1 0,35 47A - ALERTĂ NIVEL MINIM CARBURANT
3 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢATOR NIVEL CARBURANT
4 0,6 M MASĂ

BA

 3 4
  41A M
X N
  1 2
  199 47 A
X

89 - 138

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 140/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89


U75
RACORDURI   04

RACORD CABLAJ COMUTATOR CLIMATIZARE/GMV CLIMATIZARE


RACORD CABLAJ COMUTATOR CLIMATIZARE
Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 1,5   SP3 + ACCESORII PROTEJAT > IEȘIRE SIG. F04
A2 1,0  38AJ COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 2
A3 1,5  38AL COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 4
B1 0,6  38AH COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 1
B2 1,0  38AK COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 3

  BA

 SP3 38AJ 38AL


 R X X A

38AH 38AK 
  R 99
 X X B
  1 2 3

RACORD CABLAJ GMV CLIMATIZARE


Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 1,5  SP3 + ACCESORII PROTEJAT > GMV CLIMATIZARE
A2 1,0 38AJ COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 2
A3 1,5 38AL COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 4
B1 0,6 38AH COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 1
B2 1,0 38AK COMANDĂ+ GMV CLIMATIZARE VITEZA 3

  BA

38AL 38AJ SP3


A  X X R 
  38AK 38AH
  R 99
B   X X
  3 2 1

89 - 139

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 141/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

RACORDURI U75
04

RACORD CABLAJE FAŢĂ/ MOTOR 


RACORD CABLAJ FAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A2 1,0 SP16 + ACCESORII PROTEJAT
A3 3,0 D COMANDĂ + DEMAROR 
A5 1,0 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
A7 2,0 A + DUPĂ CONTACT
B1 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE >
MARTOR O.B.D.
B2 0,35 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
B3 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > UCE ANTIDEMARAJ
B4 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATUR Ă APĂ
B6 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K  
B6 0.35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K  
B7 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA L
C1 0,35 65A COMANDĂ - INFO FRÂNĂ > CONTACTOR STOP
C5 0,35 3BK COMANDĂ - MARTOR PREÎNCĂLZIRE
C7 0,6 2A COMANDĂ - MARTOR ÎNCĂRCARE BATERIE

MA

  2A 3BK  65 A
X X X C
  HL HK 31A H17 28A 3FH
X X X X X X B
X
  A H66P D SP16
R 212  G X X OR   A
7 6 5 3 2 1

89 - 140

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 142/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

RACORDURI U75
04

RACORD CABLAJ MOTOR 

Poziţie Secţiune Destinaţie


A2 0,6 SP16 + ACCESORII PROTEJAT
A3 3,0 D COMANDĂ + DEMAROR 
A5 0,6 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
A7 2,0 A + DUPĂ CONTACT
B1 0,35 3FH COMANDĂ - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE > U.C.E.
INJECŢIE
B2 0,35 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
B3 0,35 H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE > UCE INJECŢIE
B4 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATUR Ă APĂ
B6 0,35 HK SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA K  
B7 0,35 HL SEMNAL DIAGNOSTICARE - LINIA L
C1 0,35 65A COMANDĂ + INFO FRÂNĂ > U.C.E. INJECŢIE
C5 0,35 3BK COMANDĂ - MARTOR PREÎNCĂLZIRE
C7 0,35 2A COMANDĂ - MARTOR ÎNCĂRCARE BATERIE

MA

  65 A 3BK 2A
C  X X X
  3FH 28A H17 31A HK HL
B   X X X X X X
R 212   SP17 D H66P A
A  G X X G
1 2 3 5 6 7

89 - 141

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 143/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
RACORDURI  04

RACORD CABLAJE FAŢĂ / PLANȘĂ BORD


RACORD CABLAJ FAŢĂ
Poziţie Secţiune Destinaţie

A1 0,6 85D COMANDĂ CUPLARE 4X4 > ELECTROVALVE


A2 0,35 85L COMANDĂ MARTOR CUPLARE 4X4
A4 0,35 80T COMANDĂ - MARTOR ANTIDEMARAJ
A5
B1 3,0
0,35 M
8L MASA
COMANDĂ+RELEU FARURI CEAŢĂ

  BA

  8L
B
 X
 85D 85L   80T M
R 107 A
 X X  X N
  1 2 4 5

RACORD CABLAJ PLANȘĂ BORD


Poziţie Secţiune Destinaţie
A1 0,6 85D   COMANDĂ CUPLARE 4X4 > COMUTATOR 4X4
A2 0,35 85L COMANDĂ MARTOR CUPLARE 4X4
A4 0,35 80T COMANDĂ - MARTOR ANTIDEMARAJ
A5 3,0 M MASA
B1 0,35 8L COMANDĂ+RELEU FARURI CEAŢĂ

  BA

  8L
B
  X
  M 80T 85L 85D
R 107
 N X   X X A
  5 4   2 1

89 - 142

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 144/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

RACORDURI U75
04

RACORD CABLAJE FAŢĂ/PLANȘĂ BORD


RACORD CABLAJ FAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 9M LUMINI DRUM+ ÎNTĂLNIRE >COMUTATOR LUMINI
A2 0,6 9D LUMINI DRUM+ ÎNTĂLNIRE >RELEU LAMPI CEAŢĂ
A3 1,0 LPG + LUMINI DE POZIŢIE PROTEJAT
A5 0,35 64C COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
B1 1,0 64F COMANDĂ + MARTOR AVARIE
B2 0,35 41A SEMNAL TRANSMITĂTOR NIVEL CARBURANT
B4 0,35 11A COMANDĂ + LUMINI DE DRUM
B5 1,4 SP2 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F08
B6 0,35 47A - ALERTĂ MINIM NIVEL CARBURANT
B7 0,6 2A COMANDĂ - MARTOR ÎNCĂRCARE BATERIE
C1 0,35 28A COMANDĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI
C2 0,35 31A COMANDĂ - MARTOR TEMPERATUR Ă APĂ
C3 0,35 3FH COMAND Ă -ŢMARTOR
U.C.E. INJEC IE DEFECT ANTIPOLUARE >
C4 0,35 H1 C-DĂ - MARTOR SISTEM FRÂNARE > ICP
C4 0,35 H1 C-DĂ - MARTOR SISTEM FRÂNARE > FRÂNĂ MÂNĂ
C5 1,0 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIG.F05
D1 0,35 9C COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE PROTEJAT
D2 0,35 3BK COMANDĂ - MARTOR PREÎNCĂLZIRE
D3 1,0 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIG.F07
D4 1,0 64B + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE
D5 0,6 BP11 + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIG.F01
D6 2,0 AP43 + ACCESORII PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04
D7 0,35 14E COMANDĂ + TEMPORIZARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ

89 - 143

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 145/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
RACORDURI
04

MA

  9C 3BK AP40 64B BP11 AP43 14E


D  X X G X R X X
  28A 31A 3FH H1 AP7
C  X X X X A
X
  64D 41A 11A SP2 47A 2A
B
X X X RG X X
R 318 A   9M 9D LPG A

 X
1
X2 X3 G5 6 7

89 - 144

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 146/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

U75
RACORDURI
04

RACORD CABLAJ PLANȘĂ  BORD

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,35 9M LUMINI DRUM+ ÎNTÂLNIRE >CONT. LĂMPI CEAŢĂ
A2 0,35 9D LUMINI DRUM+ ÎNTÂLNIRE >CONT. LĂMPI CEAŢĂ
A3 1,0 LPG + LUMINI DE POZIŢIE PROTEJAT
A5 035 64C C-DĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
B1 0,6 64F C-DĂ - MARTOR  AVARIE
B2 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
B4 0,35 11A COMANDĂ + LUMINI DE DRUM .> MARTOR 
B5 1,4 SP2 + BATERIE PROTEJAT > BRICHETĂ
B5 0,35 SP2 + BATERIE PROTEJAT
B6 0,35 47A - ALERTĂ NIVEL MINIM CARBURANT.> MARTOR 
B7 0,6 2A C-D  - MARTOR ÎNC RCARE BATERIE .> MARTOR 
C1 0,35 28A Ă
C-DĂ - MARTOR PRESIUNE ULEI .> MARTOR 
C2 0,35 31A C-DĂ - MARTOR TEMPERATUR Ă APĂ .> MARTOR 
C3 0,35 3FH C-DĂ - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE > MARTOR 
C4 0,35 H1 C-DĂ - MARTOR SISTEM FRÂNARE .> MARTOR 
C5 0,35 AP7 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > TEMP. ȘTERG. PARBR.
D1 0,35 9C C-DĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE PROTEJAT > MARTOR 
D2 0,35 3BK C-DĂ - MARTOR PREÎNCĂLZIRE > MARTOR 
D3 1,0 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT
D4 1,0 64AP + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE >CONT. AVARIE
D5 0,35 BP11 + BATERIE PROTEJAT > CEAS
D5 0,35 BP11 + BATERIE PROTEJAT > LED ANTIDEMARAJ
D6 2,0 A43 + ACCESORII PROTEJAT > GMV CLIMATIZARE
D7 0,35 14E C-DĂ TEMPORIZARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ

89 - 145

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 147/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

RACORDURI U75
04

MA

14E AP43 BP11 64AP AP40 3BK 9C


 R 
  GR X  R  X G X X D
AP7 H1 3FH 31A 28A

  V X X X X C
  2A 47A SP2 11A 41A 64D
 X X R 
G X X X B
  A LPG 9D 9M
R 318   M X X X A
7 6 5 3 2 1

89 - 146

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 148/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89

RACORDURI U75
 04

RACORD CABLAJE FAŢĂ / SPATE

RACORD CABLAJ FAŢĂ

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 0,6 LPG + LUMINI DE POZIŢIE PROTEJAT
A2 1,0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP
A4 1,0 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
A5 0,6 9C COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE
A5 0,35 9C COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE > MARTOR 
B1 0,6 64C COMANDĂ SEMNALIZARE STG.
B2 0,35 47A - ALERTĂ MINIM NIVEL CARBURANT
B3 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ
B4 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
B5 0,6 64D COMANDĂ SEMNALIZARE DR.

  BA
  64D 41A H1 47A 64C
B
X X X X X
  9C H66P 65A LPG
R 265 X
X  X  M X A
  5 4   2 1

89 - 147

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 149/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Funcţiile firelor în conectori şi racorduri

U75
RACORDURI 04

RACORD CABLAJ SPATE

Poziţie Secţiune Destinaţie


A1 1,0 LPG + LUMINI DE POZI IE PROTEJAT
A2 1,0 65A Ţ STOP
COMANDĂ + LUMINI
A4 1,0 H66P COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI
A5 1,0 9C COMANDĂ + LUMINI CEAŢĂ SPATE
B1 0,6 64C COMANDĂ SEMNALIZARE STG.
B2 0,35 47A - ALERTĂ MINIM NIVEL CARBURANT
B3 0,35 H1 COMANDĂ - MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ
B4 0,35 41A SEMNAL + TRANSMIŢATOR NIVEL CARBURANT
B5 0,6 64D COMANDĂ SEMNALIZARE DR.

  BA

  64C 47A H1 41A 64D


B
 X X X X X
LPG 65A  H66P 9C
R 265 A
 X X X X
  1 2 4 5

89 - 148

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 150/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE

 Funcţiile firelor în conectori şi racorduri 89


U75
RACORDURI 04

RACORD CABLAJE PLANȘĂ BORD/G.M.V. CLIMATIZARE

RACORD CABLAJ PLANȘĂ BORD

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 2,0 AP43 + ACCESORII PROTEJAT > IEȘIRE SIG. F04

BA

AP43
  R111 G D=3

RACORD CABLAJ G.M.V. CLIMATIZARE

Poziţie Secţiune Destinaţie


1 1,5 A43 + ACCESORII PROTEJAT > G.M.V. CLIMATIZARE

BA

AP43
  R111 G D=3

89 - 149

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 151/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
89  Explicitare funcţii fire

  COD  FUNCŢIE FIR 


  LEGĂTUR Ă

A + DUPĂ  CONTACT
AP7 + DUPĂ  CONTACT PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ  F05 HABITACLU
AP10 + DUPĂ  CONTACT PROTEJAT > IE ŞIRE SIGURANŢĂ  F06 HABITACLU
AP29 + DUPĂ  CONTACT PROTEJAT FUNC ŢIE SECURITATE MOTOR > IE ŞIRE SIGURANŢĂ  F05 MOTOR 
AP40 + DUPĂ  CONTACT PROTEJAT ACCESORII > IEŞIRE SIGURANŢĂ  F07 HABITACLU
AP43 + DUPĂ  CONTACT PROTEJAT > IE ŞIRE SIGURANŢĂ  F04 HABITACLU
B + BATERIE
B PR 1 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F10 HABITACLU
B P1 1 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F01 HABITACLU
B P1 3 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ F02 HABITACLU
B P1 7 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ  F06 MOTOR 
B P4 4 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ  F08 MOTOR 
B P5 4 + BATERIE PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ   F11 HABITACLU
B P5
B P7 6 + BATERIE
+ BATERIE PROTEJAT
PROTEJAT > > IE
IEŞŞIRE
IRE SIGURAN
SIGURANŢĂ ŢĂ  F03
F07 HABITACLU
MOTOR 
C + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE
C PD + LUMI NI Î NTÂL NIR E DR EAPTA P ROTE JAT
C PG + LUMINI Î NTÂLNIRE S TÂNGA PROTEJAT
D COMANDĂ  + DEMAROR 
H1 COMANDĂ  - MARTOR I.C.P. SISTEM FRÂNARE
H17 SEMNAL CODAT INJECŢIE
H66P COMANDĂ  + LUMINI MERS ÎNAPOI
HK SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K  
HL SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L
L + LUMINI POZIŢIE
LPG + LUMINI POZIŢIE PROTEJAT
M MASĂ  ELECTRICĂ
MH MASĂ  MOTOR 
 N MAS Ă  ELECTRONICĂ
R + LUMINI DE DRUM
R PD + LUMINI DE DRUM DR EAPTA PROTEJAT
RPG + LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT
S + ACCESORII
S P1 6 + ACCESORII PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ  F09 HABITACLU
SP2 + ACCESORII PROTEJAT > IEŞIRE SIGURANŢĂ  F08 HABITACLU
TB9 ECRANAJ POMPĂ  INJECŢIE
2A COMANDĂ  - MARTOR INCĂRCARE ALTERNATOR 
3AA COMANDĂ  - RELEU INJECŢIE
3BG SEMNAL TURA ŢIE MOTOR 
3BL SEMNAL - TURAŢIE MOTOR 
3BK COMANDĂ  - MARTOR PREÎNCĂLZIRE
3C SEMNAL+ SENZOR TEMPERATURĂ     AP Ă
3CX COMANDĂ  - ELECTROVALV Ă RECIRCULARE GAZE
3EC COMANDĂ  RELEU INJECŢIE

3EL
3FAB SEMNAL ++ POTEN
SEMNAL ŢIOMETRU
TEMPERATUR Ă ELECTROVALVĂ  RECIRCULARE GAZE
    CARBURANT
3FB + INJECŢIE
3FF COMANDĂ  - RELEU PREÎNCĂLZIRE
3FH COMANDĂ  - MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE
3FW COMANDĂ  - ELECTROVANĂ  STOP
3 FY SEMNAL DIAGNOSTICARE RELEU PREÎNCĂLZIRE
3FZ COMANDĂ  - ELECTROVANĂ AVANS
3JK - SENZOR TEMPERATURĂ     AP Ă
3JM - POTENŢIOMETRU ELECTROVALVĂ  RECIRCULARE GAZE
3JN COMANDĂ  - RELEU GMV R ĂCIRE MOTOR 
3JQ - SENZOR TEMPERATURĂ     AER 
3KB SEMNAL COMPENSARE ROTOR  
3KC SEMNAL SENZOR POZIŢIE CAMĂ
3 KD SEMNAL DIAGNOSTICARE BUJIE 1
3KH + POTENŢIOMETRU ELECTROVALVĂ  RECIRCULARE GAZE

89 - 150

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 152/153
 

5/22/2018 Ma nua l re pa ra tii da c ia Pa puc Die se l - slide pdf.c om

SCHEME ELECTRICE
 Explicitare funcţii fire 89
3KH + POTENŢIOMETRU ELECTROVALVĂ  RECIRCULARE GAZE
3KL SEMNAL MEMORIE POMPĂ  INJECŢIE
3KP - TEMPERATURĂ    CARBURANT > MEMORIE POMPĂ   INJECŢIE
3KQ SEMNAL TEMPERATURĂ    AER 
3KR SEMNAL SENZOR INDUCTIV POMPĂ  INJECŢIE
3 KT SEMNAL SENZOR ROTOR POMPĂ  INJECŢIE
3KU COMANDĂ  ELECTROVANĂ  DEBIT MĂRIT
3KV COMANDĂ  ELECTROVANĂ  DEBIT SC ĂZUT
3LR + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1
3LS SEMNAL+ POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1
3 LT - POTEN ŢIOMETRU ACCELERA ŢIE 1
3LU + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2
3LV - POTEN ŢIOMETRU ACCELERA ŢIE 2
3LW SEMNAL+ POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2
8L COMANDĂ  + RELEU FARURI CEA ŢĂ
8DP COMANDĂ  + FARURI CEAŢĂ   PROTEJAT
9C COMANDĂ  + LUMINI CEAŢĂ
9D COMANDĂ  + LUMINI CEA ŢĂ  SPATE
9M   Ş UNT
11A COMANDĂ + LUMINI DE DRUM
13A COMANDĂ  - ILUMINARE PLAFONIER Ă
13AD COMANDĂ  ILUMINARE PLAFONIER Ă
14C COMANDĂ  + TEMPORIZATOR ŞTERG Ă TOR PARBRIZ
14D COMANDĂ  VITEZĂ  MIC Ă TEMPORIZATOR ŞTERG ĂTOR PARBRIZ
14E COMANDĂ  + TEMPORIZARE ŞTERG ĂTOR PARBRIZ
14K COMANDĂ  + VITEZĂ  MICĂ  ŞTERGĂTOR PARBRIZ
14L COMANDĂ  + VITEZ Ă  MARE ŞTERGĂTOR PARBRIZ
16A COMANDĂ  + POMPĂ  SPĂLĂTOR PARBRIZ
27A COMANDĂ  - MARTOR FRÂNĂ  MÂN Ă  POMPĂ  BENZINĂ
2 8A COMANDA - MARTOR PRESIUNE ULEI
31A COMANDA - MARTOR TEMPERATURĂ     AP Ă
34E SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ  DREAPTA
34F SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ   DREAPTA
34G SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ  STÂNGA
34H SEMNAL - DIFUZOR FAŢĂ  STÂNGA
37F COMANDĂ  + BUJIE 1-3
37G COMANDĂ  + BUJIE 2-4
38AH COMANDĂ  + GMV CLIMATIZARE VITEZA 1
38AJ COMANDĂ  + GMV CLIMATIZARE VITEZA 2
38AK COMANDĂ  + GMV CLIMATIZARE VITEZA 3
38AL COMANDĂ  + GMV CLIMATIZARE VITEZA 4
41A SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT
47A - ALERTĂ  NIVEL MINIM CARBURANT
49B COMANDĂ + GMV R ĂCIRE
64C COMANDĂ  LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA
64D COMANDĂ  LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA
64E
64F COMAND
COMANDĂĂ  +
+ MARTOR SEMNALIZARE DIREC ŢIE
MARTOR AVARIE
64Q COMANDĂ - TEMPORIZARE LUMINI AVARIE
64S COMAND Ă  TEMPORIZARE SEMNALIZARE DREAPTA
64T COMANDĂ  TEMPORIZARE SEMNALIZARE STÂNGA
65A COMANDĂ  + LUMINI STOP
67A COMANDĂ  + AVERTIZOR SONOR 
80T COMANDĂ  - MARTOR ANTIDEMARAJ
8 0X CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ
85D COMANDĂ  CUPLARE 4X4
85G COMANDĂ  RELEU 4X4
85L COMANDĂ  MARTOR 4X4
139A COMANDĂ  + ÎNCĂLZIRE FILTRU MOTORIN Ă

89 - 151

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma nua l-re pa ra tii-da c ia -pa puc -die se l 153/153