Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


CATEDRA ASISTENŢĂ SOCIALĂ

PORTOFOLIUL
STAGIULUI DE PRACTICĂ

PENTRU STUDENŢII STUDIILOR SUPERIOARE DE LICENŢĂ – CICLUL I


ŞI STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTER – CICLUL II

Stagiul de practică ______________________________________________________________


tipul stagiului de practică

a studentului/ei _________________________________________________________________
nume, prenume

Specialitatea/Programul de master __________________________________________________

Ciclul __________ Anul de studii ____________Grupa ________________________________

Locul desfăşurării stagiului de practică ______________________________________________


denumirea instituţiei

Conducătorul stagiului de practică


din cadrul USM ________________________________________________________________
nume, prenume

Conducătorul stagiului de practică


din cadrul instituţiei _____________________________________________________________
nume, prenume

Chişinău, 20__
I. CAIETUL DE SARCINI
Nr. Termene
Tematica
crt
activităţilor preconizate început/ numărul
sfârşit de zile
1. Institutia DIRECTIA MUNICIPALA PENTRU
PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI 1
2. Am facut cunostinta cu trei specialisti din cadrul
DMPDC 1
3. Legea nr. 99 cu privire la regimul juridic al adoptiei
din 2010 si legile internationale 1
4. Suport de curs pentru Solicitantii la adoptie. 1
5. Sortarea Dispozitiilor 3
6. Repartizarea Dispozitiilor in dosare 3
7. Colectarea rechezitelor bancare 2
8. Sortarea rechezitelor bancare 2
9. Completarea registrului 5
10. Am verificat dosarele solicitantilor la adoptie 2
11. Culegerea la calculator a ordinei de zi 2
12. Completarea registrului privind inregistrarea actelor 1
13. Clasificarea dosarelor 1
14. Telefonarea solicitantilor la adoptie 1
15. Repartizarea Avizelor 2

2
II. AGENDA REALIZĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ1
Data Semnătura
executării Descrierea concisă a activităţilor efectuate pe Aprecieri şi indicaţii conducătorulu
activităţii/ Activitatea desfăşurată parcursul stagiului ale conducătorului i
sarcinii stagiului de practică stagiului de
practică
18.03.2019 Am luat cunostinta cu Directia A avut loc o sedinta unde ne-a fost adus la cunostinta
Municipala pentru Protectia ce este Directia Municipala pentru Protectia
Drepturilor Copilului Drepturilor Copilului, istoricul institutiei si
subdiviziunile DMPDC. Am fost repartizate fiecare la
Directii pentru protectia drepturilor copilului din
fiecare sector. Eu am hotarit sa fac practica la Directia
municipala pentru protectia drepturilor copilului.

Am facut cunostinta cu trei Am facut cunostinta cu trei specialisti din cadrul


19.03.2019 specialisti din cadrul DMPDC. DMPDC.
1.Victoria Ungureanu – specialist Victoria Ungureanu – specialist principal in adoptie.
principal in adoptie. Domnisoara Victoria mi-a adus la cunostinta cu ce se
2.Natalia Levinta – specialist in ocupa ea si cum parcurge un proces de adoptie.
adoptie Ana Bezobrazova - specialist principal in problemele
3. Ana Bezobrazova – specialist familiale, mi-a explicat ce atributii legate de functie
principal in problemele familiale detine si cum parcurge fiecare caz in parte.
20.03.2019
Am luat cunostinta cu Legea nr. 99 Pe parcursul zilei am studiat detaliat Legea nr. 99 cu
cu privire la regimul juridic al privire la regimul juridic al adoptiei din 2010 si
adoptiei din 2010 intrebarile care au aparut pe parcursul studierii legii le-
am discutat cu Domnisoara Victoria.
21.03.2019 Am citit Suportul de curs pentru Acest suport de curs cuprinde obiectivele si principiile
Solicitantii la adoptie. de baza a DMPDC privind adoptia si toti pasii pe care
trebuie sa ii intreprinda solicitantii la adoptie pentru a
putea adopta un copil.

1
Se vor multiplica pagini, câte vor fi nevoie
3
22.03.19 – Am sortat dispozitii. M-am invatat cum trebuie sa sortez fiecare dipozitie cu
26.03.19 privire la acordarea ajutorului banesc al beneficiarului.
Le-am sortat dupa sectoare si comune, dupa fiecare
sedinta la care s-au luat aceste decizii.

27.03.19 – Am repartizat dispozitiile in dosare. M-am invatat cum trebuie sa repartizez dispozitiile cu
privire la acordarea ajutorului banesc in dosarele
29.03.19
beneficiarilor.

01.04.19 – Am colectat rechezitele bancare. Pentru ca Statul sa poate efectua tranzactia baneasca
pe cardul beneficiarului din fiecare dosaram extras
02.04.19
rechezitele bancare

04.05.19 – Sortarea rechezitelor bancare Am sortat aceste rechezite bancare pe sectoare si


05.04.19 comune.

08.04.19 – Am completat un registru. Am completat Registrul cu dispozitii cu privire la


12.04.19 stabilirea statutului de copil adoptabil incepind cu anul
2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

15.04.19 – Am verificat dosarele solicitantilor Am verificat dosarele solicitantilor la adoptie care au


16.04.19 la adoptie venit sa depuie dosarul in luare la evidenta daca au
toate documentele, am pus intrebari daca ceva nu mia
fost clar.

17.04.19 – Culegerea la calculator a ordinei de Am cules la calculator Ordinea de zi ce trebuie


transmisa in sedinta care a avut loc dupa amiaza
18.04.19 zi

4
22.04.19 Completarea registrului privind Am completat registrul privind inregistrarea actelor ce
inregistrarea actelor vin la DMPDC

23.04.19 Clasificarea dosarelor Am clasificat dosarele in ordine alfabetica, pentru a


face munca mai eficienta si de a gasi un dosar fara
dificultati.

24.04.19 Telefonarea solicitantilor la adoptie Am telefonat Solicitantii la adoptie despre faptul ca


atestatul de adoptator este prelungit si pot sa il ridice
de la DMPDC

25.04.19 – Repartizarea Avizelor In urma unei sedinte am repartizat Avizele in dosarele


26.04.19 beneficiarilor.

5
VII. EVALUAREA LOCULUI DE PRACTICĂ DE CĂTRE STUDENT

Q1.În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util?


1. în mare măsură
2. în mică măsură
3. deloc

Q2. Care au fost aspectele pozitive ale stagiului de practică?

Q3. Care au fost aspectele negative ale stagiului de practică?

Q4. Cum aţi colaborat cu conducătorul stagiului de la baza de practică?

Q5. Cum apreciaţi climatul psihologic în instituţia în care aţi realizat stagiul de practică?
1. favorabil
2. neutru
3. nefavorabil

Q6. Cum apreciaţi atitudinea faţă de Dvs. a membrilor colectivului de la baza de practică?
1. binevoitor, înţelegător, cu acordare de ajutor în caz de necesitate
2. indiferentă
3. ostilă

Q7. Cum apreciaţi calitatea instruirii la baza de practică?


1. foarte bună
2. bună
3. satisfăcătoare
4. insuficientă

Q8. Consideraţi că acest loc de practică poate fi recomandat şi altor colegi?


1. da
2. nu

Vă rugăm să adăugaţi orice alte comentarii pe care le consideraţi necesare să le comunicaţi în


legătură cu acest stagiu de practică

_____
Studentul (a) _____________________/ ______________________ /
semnătura nume, prenume

6
IX. REFERINŢĂ DESPRE ACTIVITATEA STAGIARULUI
AVIZUL BAZEI DE PRACTICĂ PRIVIND CALITATEA EFECTUĂRII DE CĂTRE STUDENT A
PROGRAMULUI PRACTICII PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Studentul (a) __________________________ Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a


USM, specialitatea_____________________________, în perioada de la ___/_____/20___ până
la ____/_____/ 20____ s-a aflat la practică în instituţia
_____________________________________
__________________________________din_________________________________________
1. Evaluarea succintă a activităţii stagiarului având în vedere următoarele criterii:
a) Aspect exterior: îngrijit, adecvat locului şi activităţii pe care o desfăşoară, ţinută.
b) Atitudine: disciplină, politeţe, respect, solicitudine, interes pentru efectuarea stagiului de
practică şi pentru a învăţa lucruri noi.
c) Cunoştinţe: vocabular de specialitate, cunoştinţe generale despre domeniul de specialitate,
cunoştinţe despre baza de practică şi activităţile ei, cunoştinţe despre stagiul de practică şi
modalitatea sa de desfăşurare, a rolului său în cadrul unităţii de practică.
d) Capacităţi: de comunicare, de a opera cu diferite tehnologii informaţionale, flexibilitate şi
adaptare la situaţii noi, capacitatea de a lucra în echipă.
e) Capacitatea de a pune în practică cunoştinţele teoretice acumulate, de a înţelege ce i se
comunică, de a executa diferite sarcini sau activităţi.

Calificativ
foarte bine bine mediu nesatisfăcător
Criterii
Aspect exterior 10-9 8-7 6-5 4-3
Atitudine 10-9 8-7 6-5 4-3
Cunoştinţe 10-9 8-7 6-5 4-3
Capacităţi 10-9 8-7 6-5 4-3
Capacităţi de 10-9 8-7 6-5 4-3
integrare

Observaţii şi
recomandări:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

II. Evaluarea activităţii de practică a stagiarului


 Modul în care stagiarul a îndeplinit cerinţele stabilite de baza de practică:
a) stagiarul a respectat perioada de practică şi termenele intermediare stabilite în cadrul
instituţiei, precum şi orarul zilnic;
b) stagiarul răspunde expectanţelor bazei de practică;
c) stagiarul respectă regulile de ordine internă din cadrul bazei de practică;
d) stagiarul nu cauzează probleme sau conflicte în activitatea sa.

7
Calificativ
foarte bine bine mediu nesatisfăcător
Criterii
a) 10-9 8-7 6-5 4-3
b) 10-9 8-7 6-5 4-3
c) 10-9 8-7 6-5 4-3
d) 10-9 8-7 6-5 4-3
e) 10-9 8-7 6-5 4-3

Observaţii şi recomandări:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

III. Evaluarea posibilităţilor viitoare de colaborare cu stagiarul sau cu alţi studenţi


 Stagiarul a acumulat suficiente cunoştinţe necesare pentru a putea activa în instituţii de profil

Calificativ foarte bine bine mediu nesatisfăcător

punctaj 10-9 8-7 6-5 4-3

Observaţii şi recomandări:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 În urma experienţei cu stagiarul, baza de practică doreşte să colaboreze şi pe viitor cu


Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială?
1. da
2. nu

Observaţii şi
recomandări:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nota medie a studentului (tei) __________________________________________________

Conducătorul practicii din partea bazei de practică

________________________________/___________________
/___________________________
funcţia semnătura nume, prenume

____ /__________________20____