Sunteți pe pagina 1din 3

Aprob:

Şef al Direcţiei municipale pentru


protecţia drepturilor copilului

_________________________
Svetlana Chifa

ANCHETĂ SOCIALĂ
de examinare a condiţiilor sociale şi de trai

Comisia în componenţă : ________________________________________


__________________________________________________________________

Am examinat condiţiile sociale şi de trai a familiei

Mama ___________________________________________________
Tata __________________________________________________

Domiciliu legal __________________________________________________

Domiciliu în fapt ___________________________________________________

Datele din buletinul de identitate:

Mama ___________________________________________________________
Tata ___________________________________________________________
Ocupaţia:

Mama - _________________________________________________________
Tata - _________________________________________________________

Datele despre copii:

Numele Prenumele anul naşterii ocupaţia

Condiţiile de trai ( de evidenţiat): _______________________________________


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Conţinutul succint al adresării: ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Concluzii:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Propuneri:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Membrii comisiei:

________________
________________
________________