Sunteți pe pagina 1din 1

Ghidul

de
intervi
u,
chesti
onare,
teste

Invent
atorul
de
proble
me
Planul
calend
aristic
Principalele
Instrumente
de lucru
ale

Sociologiului

Ghidul
event
ualelo
r
experi
mente

Formu
larele
necesa
re
pentru
nregist
rarea
datelor
obiecti
ve

Ghidul
observ
atiilor
direct
e

S-ar putea să vă placă și