Sunteți pe pagina 1din 4

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară IASI Nr.

cerere 138136
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iasi Ziua 13
Luna 08
Anul 2019
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 79365 Miroslava

Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014
A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Iasi, Pentru parcelele CC3476/1; CC3571; A3572; DE3476/2 inscrise in Titlul de Proprietate nr.
492004/16.07.2009 este intocmita documentatie de Carte Funciara, imobilul avand alocat Numarul cadastral
2681.
Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe
Crt Nr. topografic
A1 79365 2.587.518

B. Partea II. Proprietari şi acte


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

133346 / 29/08/2018
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1859, din 24/08/2018 emis de Lungu Gabriela;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota A1 / B.7
B5
actuala 1/1
1) STATUL ROMAN, domeniu public
145575 / 18/09/2018
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1859, din 24/08/2018 emis de Lungu Gabriela; Act Normativ nr. 118,
din 17/02/2010 emis de GUVERNUL ROMANIEI;
A1
B7 Intabulare, drept de ADMINISTRARE
1) REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA, CIF:1590120, PRIN DIRECTIA SILVICA IASI
152462 / 28/09/2018
Act Administrativ nr. 145575, din 18/09/2018 emis de OCPI IASI;
se noteaza indreptarea erorii materiale din incheierea nr 145575/18. A1
09.2018 , dreptul de administrare intabulat sub B7 este in favoarea
B8
REGIEI NATIONALE A PADURILOR ROMSILVA RA PRIN DIRECTIA SILVICA
IASI
C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 4

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 79365 Comuna/Oraş/Municipiu: Miroslava
Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe
79365 2.587.518
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren


Nr Categorie Intra Suprafaţa
Crt vilan Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
folosință (mp)
1 arabil NU 15.102 76 1A -
2 arabil NU 12.692 76 2A -
3 faneata NU 61.917 76 3F -
4 faneata NU 23.675 76 4F -
5 faneata NU 2.681 76 5F -
6 faneata NU 13.666 76 6F -
7 faneata NU 17.496 76 7F -
8 pasune NU 16.405 76 8P -
9 padure NU 86.900 76 9PD -
10 padure NU 78.621 76 10PD -
11 padure NU 172.146 76 11PD -
12 padure NU 95.475 76 12PD -
13 padure NU 308.447 76 13PD -
14 padure NU 462.315 76 14PD -
15 padure NU 469.506 76 15PD -

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 4

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 79365 Comuna/Oraş/Municipiu: Miroslava
Nr Categorie Intra Suprafaţa
Crt vilan Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
folosință (mp)
16 padure NU 264.389 76 16PD -
17 padure NU 211.797 76 17PD -
18 padure NU 124.240 76 18PD -
19 ape NU 14.397 76 19HB -
statatoare
20 drum NU 132.456 76 20DR -
21 padure NU 3.195 76 21PD -

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct Punct Lungime Punct Punct Lungime Punct Punct Lungime
început sfârşit segment început sfârşit segment început sfârşit segment
1 2 25.296 2 3 13.475 3 4 19.34
4 5 43.311 5 6 33.304 6 7 14.904
7 8 14.444 8 9 12.584 9 10 19.339
10 11 18.019 11 12 36.645 12 13 24.806
13 14 19.185 14 15 14.459 15 16 17.309
16 17 19.539 17 18 18.294 18 19 16.806
19 20 17.073 20 21 34.076 21 22 35.607
22 23 11.984 23 24 23.332 24 25 24.789
25 26 44.351 26 27 16.786 27 28 20.044
28 29 18.581 29 30 9.126 30 31 15.402
31 32 14.756 32 33 13.675 33 34 32.698
34 35 42.461 35 36 18.295 36 37 13.122
37 38 24.068 38 39 121.702 39 40 212.768
40 41 110.58 41 42 168.663 42 43 35.822
43 44 99.878 44 45 350.65 45 46 200.331
46 47 68.95 47 48 152.447 48 49 63.419
49 50 42.012 50 51 218.912 51 52 6.862
52 53 41.932 53 54 5.689 54 55 207.799
55 56 178.831 56 57 523.015 57 58 24.874
58 59 59.143 59 60 30.629 60 61 24.632
61 62 65.97 62 63 80.47 63 64 46.645
64 65 22.571 65 66 28.466 66 67 35.638
67 68 22.959 68 69 46.761 69 70 46.476
70 71 72.523 71 72 50.537 72 73 58.954
73 74 42.696 74 75 43.039 75 76 56.642
76 77 49.902 77 78 63.237 78 79 65.913
79 80 210.75 80 81 18.14 81 82 90.999
82 83 56.329 83 84 37.424 84 85 64.432
85 86 34.113 86 87 67.467 87 88 32.589
88 89 50.747 89 90 15.738 90 91 67.576
91 92 53.76 92 93 74.347 93 94 169.291
94 95 101.493 95 96 82.745 96 97 31.295
97 98 30.27 98 99 160.664 99 100 137.968
100 101 86.748 101 102 149.021 102 103 180.551
103 104 46.486 104 105 36.798 105 106 110.307
106 107 16.865 107 108 42.578 108 109 52.277
109 110 46.786 110 111 47.138 111 112 50.882

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 4

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 79365 Comuna/Oraş/Municipiu: Miroslava

Punct Punct Lungime Punct Punct Lungime Punct Punct Lungime


început sfârşit segment început sfârşit segment început sfârşit segment
112 113 45.878 113 114 80.845 114 115 38.026
115 116 41.777 116 117 37.611 117 118 28.676
118 119 41.12 119 120 43.153 120 121 9.274
121 122 9.761 122 123 103.083 123 124 39.337
124 125 28.898 125 126 29.484 126 127 48.99
127 128 86.124 128 129 76.734 129 130 79.23
130 131 88.443 131 1 178.608
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,


13/08/2019, 11:20

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 4 din 4

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1