Sunteți pe pagina 1din 4

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 15698/21.09.

2015
*
Tribunalul Iai, Secia II Civil Faliment
Dosar 9745/99/2014 (642/2014)
CIF 16220606, J22/474/2004
Tabel definitiv al obligaiilor debitoarei Print Multicolor SRL
ntocmit conform prevederilor art.112 alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenei
Nr. 2280 / 18.09.2015
Tip crean
(capitol de
cheltuieli)
Creditor

Valoarea creanei (obligaiei


pretinse)%

Suma accceptat a fi
rambursat

Adresa
creane n
lei

1. Creane garantate (art. 159, alin.(1) punct 3)


DIRECTIA Iai, str.
Impozite i 195.330,00
REGIONA A.Panu, nr. taxe datorate
L A
bugetului
26
FINANTEL
consolidate
OR
al statului
PUBLICE
Garantie
IASI
mobiliara
conf.p.v .
sechestru
bunuri
mobile nr.
16480/10.12
.2014
TOTAL CATEGORIE

195.330,00

2. Creane bugetare (art. 161 punct 5)


ADMINIST Bucureti, Dobnzi
RAIA Splaiul
datorate
FONDULU Independen Fondului
I PENTRU ei nr. 294 pentru
MEDIU Corp A,
Mediu n
sector 6, baza OUG
Bucureti nr. 196/2005

creane n valute
Valut Echivalent
lei
-

Comentarii (motive)
asupra diminurii
valorii

Pondere Pondere
n
n total
categorie
creane
de creane

LEI
Scadent Nescadent

180.784,00 14.394,00 Crean admis integral


garantat, conform
evaluarii dispus de
administratorul judiciar
conf. art. 103 din Legea
nr.85/2014
152
0
Sum admis la valoarea
din declaraia de crean
completatatoare,
formulat ca urmare a
efecturii inspeciei
fiscale, potrivit art. 102,
alin. (1) din Legea nr.
85/2014
180.936,00 14.394,00

171

171

171

171

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

100,00%

100,00%

11,15%

11,15%

100,00%

0,01%

100,00%

0,01%

Crean admis parial la


nivelul sumei de 3.291,94
lei. Diferena de
32.022,00 lei nscris n
tabelul preliminar sub
condiie suspensiv a fost
ncasat.

0,21%

0,19%

28.260,26

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

1,82%

1,61%

5.476,94

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

0,35%

0,31%

TOTAL CATEGORIE
3. Creane chirografare (art.161 punct 9)
AGRESSIO ClujContravaloa 35.313,94
Napoca, re marf
NE
GROUP str,
livrat
S.A.
Tietura conform
Turcului facturilor
nr. 47,
fiscale,
Parcul
penaliti de
Industrial ntrziere i
Tetarom I, tax timbre
jud. Cluj judiciar
ANTALIS Sediul
Contravaloa 28.260,26
SA
procesual re marf
ales la Cab. livrat
Av.
conform
Andreea facturii
Miu din
fiscale din
Bucureti, 01.09.2014,
str. Ion
Neculce nr.
74, etaj 3,
sector 1
ART INKS Sediul
Contravaloa 5.476,94
IMPEX
procesual re marf
SRL
ales la
livrat
Urban si
Asociatii
Debts

3.291,94

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

16

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 15698/21.09.2015


manageme
nt SRL,
bucuresti,
Preciziei
Business
Center, Bd.
Preciziei
nr.1, et 4,
sector 6
BETAOdorheiu Contravaloa 23.537,77
ROLL SRL Secuiesc, re marf
str. Budvr livrat
nr.41, jud. conform
Harghita facturilor
fiscale
anexate
E.ON
Trgu
Contravaloa 3.296,75
ENERGIE Mure, str. re gaze
ROMANIA Justiiei
natural
SA
nr.12, jud. furnizate i
Mure
facturate,
penaliti i
tax
judiciar de
timbru
EUREX
Braov, str. Contravaloa 45.643,61
Lung nr. re marf
SRL
270, jud. livrat
Braov conform
facturilor
fiscale
anexate
EUROPAPI Park
Contravaloa 491.330,20
ER
Industrial re marf
ROMNIA A1-hala
livrat
conform
SRL
F1,
Autostrada facturilor
Bucureti- fiscale
Piteti km anexate,
13, sat
penaliti de
Dragomire ntrziere
ti-Deal,
Com.
Dragomire
ti Vale,
jud. Ilfov

GLASS-CO Sediul
Contravaloa 747.839,87
INDUSTRI procesual re marf
ES SRL
ales la
livrat
Coface
conform
Romania facturilor
Credit
fiscale
Manageme anexate,
nt Services penaliti de
SRL,
ntrziere
Bucureti,
Calea
Floreasca
nr. 39, et 3,
sector 1
GRUP
Sediul
Contravaloa 6.063,33
TICO
procesual re marf
ROMANIA ales la Cab. livrat
IMPEX
Av.
conform
SRL
Turdean facturilor
fiscale
Ovidiu

23.537,77

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

1,51%

1,34%

3.296,75

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

0,21%

0,19%

15.643,61

Crean admis parial la


nivelul sumei de
15.643,61 lei. Diferena
de 30.000 lei nscris n
tabelul preliminar sub
condiie suspensiv a fost
ncasat.
Crean admis parial la
nivelul sumei de
471.330,20 lei. Diferena
de 20.000 lei nscris n
tabelul preliminar sub
condiie suspensiv a fost
ncasat.

1,00%

0,89%

30,28%

26,90%

Crean admis parial la


nivelul sumei de
702.839,87 lei.
Diferena de 45.000 lei a
fost admis sub condiia
suspensiv a ncasrii
celor patru Bilete la ordin
girate de Print Multicolor
SRL ctre Glass-Co
Industries SRL

45,15%

40,11%

0,00%

0,00%

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

0,39%

0,35%

471330,2

702.839,87

-45000

6063,33

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 15698/21.09.2015


Laurean , anexate
ClujNapoca,
Anatole
France nr
62, jud
Cluj
HEIDELBE Sediul
Contravaloa 56.017,67
procesual re marf
RGER
DRUCKM ales la Cab. livrat
ASCHINE Av.
conform
N
Munteanu facturilor
ROMANIA Flavius
fiscale
SRL
Cristian, anexate i
Bucuresti, tax
Piaa
judiciar de
timbru
Mihail
Koglnicea
nu nr 3,
et.3, ap.15,
sector 5
LASER CO Iasi, Sos. Contravaloa 21.457,15
SRL
tefan cel re servicii
Mare i
prestate
Sfnt, nr. conform
67-69, jud. facturilor
Iai
fiscale
anexate i
tax
judiciar de
timbru
MACRO Cu sediul Contravaloa 5.108,90
INTERNA procesual re marf
TIONAL ales la
livrat
DISTRIBU SCA
conform
TION SRL Acsinte
facturilor
Dumitru fiscale
Calinoiu& anexate
Asociatii,
Bucuresti,
Bd.
Decebal,
nr.17,
bl.S16, sc.
2, et. 3, ap
30, sector 3

MICHAEL Cu sediul
HUBER
procesual
ROMANIA ales la
SRL
SCA
Murar&As
ociatii,
Bucuresti,
Bd.
Aristide
Pascal
nr.29-31,
et.3, sector
3
NTS
Bucureti,
COMMER str. Gruiul
CE 2005 Argeului
SRL
nr. 3, bl.
31, sc. B,
ap.30,
sector 3
ROMANIA Bucureti,
N PAPER bd.
DISTRIBU Basarabia
TION SRL nr 256,

Contravaloa 57.768,35
re servicii
prestate
conform
facturilor
fiscale
anexate i
tax
judiciar de
timbru

Contravaloa 47.592,80
re marf
livrat
conform
facturilor
fiscale
anexate
Contravaloa 93.776,49
re marf
livrat
conform

56.017,67

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

3,60%

3,20%

21.457,15

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

1,38%

1,22%

5.108,90

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

0,33%

0,29%

57.768,35

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

3,71%

3,30%

Crean admis parial, la


nivelul sumei de
27.592,80 lei. Diferena
de 20.000 lei nscris n
tabelul preliminar sub
condiie suspensiv a fost
ncasat.
Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

1,77%

1,57%

6,02%

5,35%

27.592,80

93.776,49

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

18

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 15698/21.09.2015


sector 3

facturilor
fiscale
anexate
RTC
Bucureti, Contravaloa 2.521,86
PROFFICE str. Drumul re marf
EXPERIEN Sbreni livrat
CE SA
nr.24-26, conform
sector 6
facturilor
fiscale
anexate i
tax
judiciar de
timbru
SALUBRIS Iai, os. Contravaloa 941,61
SA
Naional re facturi
nr. 43, jud. salubritate i
Iai
penaliti
SILVER Iai, str.
Contravaloa 10.787,20
SERVICE Valea
re marf
SRL
Adnc nr. livrat
1, jud. Iai conform
facturilor
fiscale
anexate
SUN
Str.
Contravaloa 17.562,53
CHEMICA Atomistilor re marf
L
nr. 17-23, livrat
PUBLICAT Mgurele, conform
Ilfov
facturilor
ION
fiscale
ROMANIA
SRL
anexate i
tax
judiciar de
timbru

UNITED
PRINT
SRL

Cu sediul Contravaloa
procesual re servicii
ales la Av. prestate
Neacsu
conform
Radu,
facturilor
Bucureti, fiscale
str.
anexate
Amidonulu
i nr. 9,
sector 2

TOTAL CATEGORIE
TOTAL GENERAL

3.346,61

1.703.643,8
4
1.899.144,8
4

0,00
0,00

2.521,86

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

0,16%

0,14%

941,61

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

0,06%

0,05%

10.787,20

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

0,69%

0,62%

17.562,53

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

1,13%

1,00%

3.346,61

Crean admis la
valoarea din declaraia de
crean

0,21%

0,19%

100,00%

88,84%

0,00 1.556.621,8
0,00
4
0,00 1.737.728,8 14.394,00
4

100,00%

Lichidator judiciar, EUROBUSINESS LRJ SPRL


*
Sinteza rapoartelor de evaluare a bunurilor
aflate n patrimoniul debitoarei SC Print Multicolor SRL
Nr.:2328 Data emiterii: 21.09.2015
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 9745/99/2014 ( format vechi: 642/2014) Anul 2014 Tribunal IAI Secia II
CIVIL-FALIMENT Judector sindic: d-na. Roxana Barbir
2. Arhiva/registratura instanei: Adresa:IAI, str. E. Doamna, nr. 1A Numr de telefon: 0232260600 programul arhivei/
registraturii instanei : 8-13
3.1. Debitor: S.C.PRINT MULTICOLOR S.R.L. Cod de identificare fiscal: 16220606; sediul social: Mun. Iai, str.
Apelor, nr. 5, bloc 325, sc. C, et. 4, ap. 18 jud. Iasi, Numr de ordine n registrul comerului: J22/474/2004.
3.2. Administrator special: AMBRO OVIDIU-VASILE cu domiciliu cunoscut n Iai, Std.Clopotari, nr.4, bl. 612, sc.
D, ap. 3, jud. Iasi.
4. Creditori : DIRECTIA REGIONAL A FINANTELOR PUBLICE IASI cu sediul in Iai, str.A.Panu, nr. 26,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

19