Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL JUSTIIEI

OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI


BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENNr. 5180 - Luni, 25.03.2013

Citaii
Comunicri
Hotrri judectoreti
Convocri
Notificri
Alte documente emise n cadrul procedurii
de insolven, conform Legii nr.85/2006
privind procedura insolvenei

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

2
S U M A R
Index firme supuse procedurii de insolven
Municipiul Bucureti ........................................................................................................................................................ 3
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercial LIDIA INTERNATIONAL COMIMPEX SRL .......................................................................... 3
2. Societatea comercial MPT STEELS IMPEX SRL........................................................................................................ 4
3. Societatea comercial TEMPOS INTERNATIONAL SRL ........................................................................................... 4
4. Societatea comercial TERRA VISION SRL ................................................................................................................. 5
5. Societatea comercial TIPART GROUP SRL ................................................................................................................ 9
Judeul Constana ........................................................................................................................................................... 10
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea comercial 3E PROJECT MANAGEMENT SRL ...................................................................................... 10
Judeul Dmbovia.......................................................................................................................................................... 10
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea comercial VEGETAL NATUR PROD SRL .............................................................................................. 10
Judeul Galai .................................................................................................................................................................. 11
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercial MM METMAR GRUP SRL ..................................................................................................... 11
2. Societatea comercial ROCAVRAL GROUP SRL ...................................................................................................... 12
Judeul Gorj .................................................................................................................................................................... 12
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea comercial ARJOTIL CONSTRUCT SRL ................................................................................................. 12
2. Societatea comercial MOARA SPERANEI SRL ..................................................................................................... 14
Judeul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 15
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea comercial LAUR MODEXIM SRL ........................................................................................................... 15
Judeul Ilfov .................................................................................................................................................................... 16
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercial AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER SRL............................................................................ 16
Judeul Maramure ........................................................................................................................................................ 16
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercial GOTECH SRL .......................................................................................................................... 16
Judeul Prahova .............................................................................................................................................................. 17
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea comercial MERA ROSA IMPEX SRL ...................................................................................................... 17
Judeul Sibiu ................................................................................................................................................................... 19
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea comercial C & R CAR WASH SRL .......................................................................................................... 19
Judeul Timi ................................................................................................................................................................... 20
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea comercial RIS-VIA SRL ............................................................................................................................ 20
Judeul Tulcea ................................................................................................................................................................. 20
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea comercial GAMA DELICE SRL ............................................................................................................... 20
ncheiere ........................................................................................................................................................................... 21
Judeul Vlcea ................................................................................................................................................................. 22
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea comercial COVELI IMPEX SRL .............................................................................................................. 22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

3

Municipiul Bucureti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial LIDIA INTERNATIONAL COMIMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 14185286
Convocare adunare creditori
Numr : 1489, data emiterii : 21.03.2013
1. Date privind dosarul: numr dosar 13389/3/2009 anul 2009 Tribunal BUCURESTI Secia a VII-a Comerciala,
Judector sindic Dumitrescu Gabriela
2. Arhiva/registratura instanei: Adresa bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti Programul arhivei/registraturii instanei
09:00 14:00
3.1. Debitor: S.C. LIDIA INTERNATIONAL COMIMPEX SRL - in faliment Cod de identificare fiscal 14185286
Sediul social Bucuresti, str. Hagi Ghita nr. 90 sector 1 Numr de ordine n registrul comerului J40/8005/2001
3.2. Administrator special: - STAN ROBERTINO
4. Lichidator judiciar: CRIS CONSULT SPRL Cod de identificare fiscal 20745930 Domiciliul/sediul social Bucuresti,
bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. A, ap. 12, sector 3 Nr. de ordine n Tabloul Practicienilor n Insolven RSP
0093 Telefon 031 620 86 00; fax 031 620 86 014; E-mail office@crisconsult.ro Nume i prenume reprezentant
lichidator judiciar persoan juridic Dica Cristina
5. Subscrisa CRIS CONSULT SPRL n calitate de lichidator judiciar, al debitorului S.C. LIDIA INTERNATIONAL
COMIMPEX SRL - in faliment n temeiul art. 14 i urmtoarele din Legea privind procedura insolvenei : convoac
adunarea creditorilor debitorului LIDIA INTERNATIONAL COMIMPEX SRL-IN FALIMENT
6.Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar CRIS CONSULT SPRL Adresa : Bucuresti, b-dul
Corneliu Coposu nr. 5, bloc 103, sc. A, etaj 4, apt. 12, sector 3, cod acces * 8697. Data (ziua/luna/anul) 08.04.2013 ora
14:00
7.Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur special i legalizat sau, n cazul
creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii.
Creditorii pot vota i prin coresponden. Scrisoarea prin care se exprim votul, semnat de creditor,semntura fiind
legalizat de notarul public ori certificat i atestat de un avocat, sau nscrisul n format electronic, cruia i s-a raportat,
ataat sau asociat semntura electronic extins, bazat pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat prin orice
mijloace pana in ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
Ordinea de zi:
7.Ordinea de zi:
1.Aprobarea Raportului de evaluare al imobilului debitoarei situat in Bucuresti, Prelungirea Ferentari nr.52-60, bloc B,
parter sector 5 redobandit de catre societate in urma admiterii irevocabile a actiunii in anulare, raport judiciar de
evaluare intocmit de catre arhitect Mircea Vovca cu o valoare (de evaluare) a imobilului de 444.100 lei.
2.Aprobarea metodei de valorificare licitatie publica cu strigare si a regulamentului de vanzare.
3. Aprobarea unui onorariu variabil lichidatorului judiciar pentru perioada de faliment, onorariu in cuantum de 5% din
bunurile valorificate si creantele recuperate in procedura de faliment.
Informare Adunarea Creditorilor
La data de 03.02.2010 a fost deschisa procedura generala de faliment asupra debitoarei LIDIA INTERNATIONAL
COMIMPEX S.R.L. - in faliment.
In baza inventarului intocmit s-a constatat ca nu exista bunuri in patrimoniul debitoarei si ca practic nu pot fi achitate
creantele inscrise la masa credala.
Lichidatorul judiciar a procedat la formularea actiunii in raspundere patrimoniala in baza art.138 din legea 85/2006
impotriva administratorului statutar STAN ROBERTINO.
Actiunea a fost depusa la data de 05.05.2010 la dosarul cauzei, cererea de atragere a raspunderii patrimoniale a
administratorului statutar al debitoarei, dl.Stan Robertino fiind formulata in baza art.138 alin.1 litrele "c" si "e" din
Legea 85/2006.
Desi nu au fost depuse actele prevazute la art.28 din Legea 85/2006 de catre debitoare, lichidatorul judiciar a identificat
din inscrisurile si raspunsurile de la institutiile publice un transfer fraudulos al unui imobil din patrimoniul debitoarei si
a efectuat demersuri procedurale in sensul aducarii imobilului in patrimoniul debitoarei.
Astfel, in data de 23.12.2009 am formulat actiune in anulare in temeiul art.79 si 80 din Legea 85/2006 prin care am
solicitat anularea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2990/11.12.2008 de catre BNP MIHALACHE
NICOLETA GABRIELA prin care debitoarea a efectuat un transfer fraudulos al dreptului de proprietate asupra
spatiului comercial nr.2 cu teren aferent in cota indiviza in folosinta de 16.72 mpsituat in Bucuresti, prelungirea
Ferentari nr.52-60, bloc B, parter, sector 5, cu nr. Cadastral 24/0;2 inscris in Cartea Funciara nr.31717 a Municipiului
Bucuresti Sector 5, compus din : spatiu comercial 32.05 mp, spatiu depozitar 11.78 mp, culoar 4.60 mp, spatiu depozitar
8.55 mp, camera frigorifica 6.43 mp, grup sanitar 4.44 mp, vitrina 2.54 mp. si restituirea bunului transferat averii
debitorului, iar daca bunul nu mai exista restituirea valorii acestuia de la data transferului efectuat de catre debitoare,
stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii.
S-a format dosarul nr.50827/3/2009 pe rolul sectiei a VII-a comerciala care a fost sustinuta de catre lichidatorul judiciar
la termenele din :
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

4
24.02.2010, 26.05.2010, 08.09.2010, 03.11.2010, 16.03.2011, 15.06.2011, 09.11.2011, 07.03.2012, 16.05.2012,
26.09.2012, 03.10.2012. In cadrul probatoriului a fost administrata inclusiv proba cu expertiza de evaluare. La data de
03.10.2012 actiunea a fost admisa.
Impotriva sentintei judecatorului sindic prin care a fost anulat transferul fraudulos a fost declarat de catre parati recurs
care s-a judecat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, recursul fiind respins.
Pentru imobilul readus in patrimoniul debitoarei lichidatorul judiciar solicita aprobarea metodei de vanzare si
Regulamentului de vanzare.
Cris Consult SPRL

2. Societatea comercial MPT STEELS IMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 13610710
Romnia, Tribunalul Braov,
Secia a II-a Civil, De Contencios Administrativ i Fiscal
B-dul 15 Noiembrie nr. 45
Dosar nr. 12154/3/2012
Termen: 4 aprilie 2013
Citaie
emis la: ziua 12 luna martie anul 2013
Inspectoratul Teritorial De Munc Bucureti prin reprezentant legal - cu sediul n Bucureti, str. Radu Vod, nr. 26 -
26A, sector 6, este chemat la aceast instan, sala T5, completul CI 1, n ziua de 4 aprilie 2013, ora 12.00 n calitate de
creditor, n proces cu debitor SC MPT STEELS IMPEX SRL prin reprezentant legal administrator Tudor Florin
Cristian, cu sediul n Bucureti, str. Theodor Sperania, nr. 135, bl. 83, sc. B, ap. 35, sector 3 pentru Legea nr. 85/2006
soluionarea contestaie formulat de creditorul SC Conadi Imob Construct SRL mpotriva tabelului preliminar al
creanelor.
Parafa preedintelui instanei, Grefier,
*
Romnia, Tribunalul Braov,
Secia a II-a Civil, De Contencios Administrativ i Fiscal
B-dul 15 Noiembrie nr. 45
Dosar nr. 12154/3/2012
Termen: 4 aprilie 2013
Citaie
emis la: ziua 12 luna martie anul 2013
SC MPT STEELS IMPEX SRL prin reprezentant legal administrator Tudor Florin Cristian, cu sediul n Bucureti, str.
Theodor Sperania, nr. 135, bl. 83, sc. B, ap. 35, sector 3, este chemat la aceast instan, sala T5, completul CI 1, n
ziua de 4 aprilie 2013, ora 12.00 n calitate de debitor, n proces cu contestator SC CONADI IMOB CONSTRUCT
SRL CUI RO 9587082, J40/5383/1997 prin reprezentant legal Stana Ovidiu, cu sediul ales n Bucureti, b-dul I. C.
Brtianu, nr. 39, bl. P6, sc.2, ap. 31, sector 3, la cabinet avocat Toader Marcel pentru Legea nr. 85/2006 soluionarea
contestaie formulat de creditorul SC Conadi Imob Construct SRL mpotriva tabelului preliminar al creanelor.
Parafa preedintelui instanei, Grefier,

3. Societatea comercial TEMPOS INTERNATIONAL SRL, cod unic de nregistrare: 12828555
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment
Nr.: 47, data emiterii: 18.03.2013
1. Date privind dosarul: numr dosar 47445/3 Anul 2012 Tribunal Bucuresti Secia a VII a Civila Judector Sindic:
MOLDOVAN MIRCEA
2. Arhiva/registratura instanei: Adresa: B-dul. Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti Numr de telefon: 021/3132801;
programul arhivei/registraturii instanei: luni vineri orele 9 - 14
3.1. Debitor: S.C. TEMPOS INTERNATIONAL S.R.L. Cod de identificare fiscal : 12828555 Sediul social: Bucuresti,
str. Soldat Zambila Ionita nr. 1, bl. 33A, sc. C, et. 1, ap. 124, sector 2 Numr de ordine n registrul comerului:
J40/2317/2000
4. Creditori: Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti (in reprezentarea Administratiei Finantelor
Publice sector2), Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Directia Buget Venit Local Sector 2,
Inspectoratul Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti
5. Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolventa STOICAN LUCIAN Cod de identificare fiscal: RO 21251242
Sediul: Bucuresti, b-dul. Uverturii nr. 91, bl. P21, sc. A, et. 2, ap. 12, sector 6 Numr de nscriere n Tabloul
Practicienilor n Insolven : 1B0736 Tel: 0214343922, fax: 0378107915 , mobil: 0726568795 E-mail:
stoicanlucian@yahoo.com Nume i prenume reprezentant administrator judiciar persoan juridic: STOICAN LUCIAN
6. Subscrisa: Cabinet individual de insolventa STOICAN LUCIAN, n calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C.
TEMPOS INTERNATIONAL S.R.L, conform Hotararii Instantei de Judecata din data de 27.02.2013 pronunat de
Tribunalul Bucuresti, secia a VII - Civila, n dosarul 47445/3/2012, n temeiul art. 61 alin. (1) i/sau alin. (2) i art. 62,
alin.(1) i urm. din Legea privind procedura insolvenei, coroborate cu art. 32 alin. (1) i art. 28, alin. (1) sau, dup caz,
art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 i art. 28, alin.(2) din acelai act normativ, notific
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

5
7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenei mpotriva debitorului S.C. TEMPOS INTERNATIONAL S.R.L
prin Hotararea Instantei de Judecata din data de 27.02.2013 pronunat de Tribunalul Bucuresti, secia a VII a Civila,
n dosarul nr. 47445/3/2012.
7.1. Debitorul S.C. TEMPOS INTERNATIONAL S.R.L are obligaia ca n termen de 5 zile de la deschiderea
procedurii simplificate de insolventa s depun la dosarul cauzei documentele prevzute la art. 28 alin.(1) din Legea
privind procedura insolvenei.
7.2. Creditorii debitorului S.C. TEMPOS INTERNATIONAL S.R.L trebuie s procedeze la nscrierea la masa credal a
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanei n condiiile urmtoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanei
Termenul limit pentru nregistrarea cererii de admitere a creanelor asupra averii debitorului este la 27.04.2013.
n temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenei, nedepunerea cererii de admitere a creanei pn la
termenul menionat atrage decderea din drepturi privind creana/creanele pe care le deinei mpotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotrrea de deschidere a procedurii :
Termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii 10 zile de la
notificare, precum si termenul de solutionare a opozitiilor, care nu va depasi 5 zile de la data expirarii termenului de
depunere a acestora;
Termenul limit pentru verificarea creanelor, ntocmirea, afiarea i comunicarea tabelului preliminar al creanelor este
la 27.05.2013;
Termenul limit pentru introducerea eventualelor contestaii la tabelul preliminar este la 17.06.2013;
Termenul pentru ntocmirea i afiarea tabelului definitiv al creanelor este 27.06.2013
Termen pentru continuarea procedurii la 25.09.2013
8. Adunarea creditorilor:
Se notific faptul c prima Adunare a creditorilor va avea loc la 01.06.2013.
Deschiderea procedurii simplificate de insolvena se notific Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucuresti pentru efectuarea meniunii.
Informaii suplimentare:
n vederea nscrierii la masa credal este necesar s se completeze i s se transmit la tribunal Cererea de nscriere
a creanei n tabelul preliminar cu respectarea dispoziiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenei.
Cererea de nscrierea creanei n tabelul preliminar va fi nsoit de documentele justificative ale creanei i actele
care atest constituirea de garanii, n copii certificate.
Cererea de nscriere a creanei i documentele care o nsoesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin pot pe
adresa instanei, n dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar i unul pentru a rmne la dosar,
cu meniunea c exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat n mod direct acestuia, prin pot, e-mail,
fax.
Toate nscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi nsoit de dovada plii taxei judiciare de timbru n sum de 120,00 lei i de un timbru judiciar de 0,30
lei.
Restricii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspend toate aciunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenei).
Cabinet individual de insolventa Stoican Lucian

4. Societatea comercial TERRA VISION SRL, cod unic de nregistrare: 16232236
Romnia Tribunalul Bucuresti Secia a VII a CIVILA
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 16416/3/2009
Termen 03.06.2013- C11
Citaie
emis la: ziua 13 luna 03 anul 2013
DEBITOARE
SC TERRA VISION SRL - Bucureti, sector 1, PIATA PRESEI LIBERE, nr. 1, bl. C2, et. Mezanin
CREDITOR
1. NR BANCA COMERCIALA ROMANA SA - Bucureti, sector 3, BD.REGINA ELISABETA, nr. 5
2. NR SCGEOTEHNICA DESIGN SRL PRIN REPREZ LESCIUC I CRISTIAN - Bucureti, sector 1, STR. POPA
NICOLAE, nr. 10, bl. 3, sc. 1, et. OARTER, ap. 4
3. NR GEOTEHNICA DESING ( PRIN REPREZENTANT) - Bucureti
4. NR MACAVEI SORINELA ALINA - VOLUNTARI, BDUL EROILOR, nr. 118, bl. D, sc. 1, ap. 26, Jude ILFOV
DEBITOR
5. NR SC TERRA VISION SRL - Bucureti, sector 1, PIATA PRESEI LIBERE, nr. 1, bl. C2, et. mezanin
6. NR SC TERRA VISION SRL - Bucureti, sector 1, STR. GEORGE CLINESCU, nr. 20, bl. 19A, ap. 4
CREDITOR
7. NR NASTU TOMIA - VOLUNTARI, SOS. EROU IANCU NICOLAE, nr. 111, Jude ILFOV
DEBITOR
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

6
8. NR SC TERRA VISION SRL PRIN LICHIDATOR PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY
SERVICE SPRL - Bucureti, sector 5, STR. COSTACHE NEGRI, OPERA CENTER,, nr. 1-5
LICHIDATOR
9. NR PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SPRL - Bucureti, sector 2, STR Barbu Vcrescu
(Lakeview Building), nr. 301-311
CREDITOR
10. BANCA COMERCIALA ROMANA SA -
11. NEAGU DANIEL SI NEAGU MARINELA - ELENA CU DOMICILIUL ALES - Bucureti, sector 2,
STR.MAGURA VULTURULUI, nr. 51, bl. 116A, sc. A, ap. 3
12. SAVOIU DRAGOS CU DOMICILIUL ALES - Bucureti, sector 1, STR.ECATERINA TEODOROIU, nr. 6
13. IGNA IOAN I IGNA MIHAELA IOLANDA - Bucureti, sector 2, ALEEA CENUERESEI, nr. 4, bl. 50, sc. 2,
et. 4, ap. 50
14. SARSAM ADRIAN - TURNU MAGURELE, STR.ELENA CUZA VODA, bl. A4, sc. 2, et. 4, ap. 26, Jude
TELEORMAN
15. VASILE JUSTIN GABRIEL - Bucureti, sector 3, COZLA, nr. 10, bl. A11 bis, sc. B, et. 3, ap. 26
16. MUNTEANU MARIA - SLOBOZIA, VIILOR, bl. P5, sc. A, ap. 1, Jude DMBOVIA
17. ZAMFIRACHE (FOSTA GHEORGHE) ELENA - DANIELA CU DOMICILIUL ALES - Bucureti, sector 2,
SOS.PANTELIMON, nr. 291 A, bl. 9 A, et. 2, ap. 5
18. STANCUTA MIHAI SI STANCUTA IONELA CATALINA - Bucureti, sector 1, STR.CRAIOVEI, nr. 13
19. VASILESCU OANA ALEXANDRA - Bucureti, sector 2, NADA FLORILOR, nr. 2, bl. 2, ap. 53
20. DOGARU DANIEL - MEDGIDIA, JIULUI, nr. 12 F, Jude CONSTANA
21. MARIN CATALIN IONUT - Bucureti, sector 2, SOS.COLENTINA, nr. 93, bl. 92, sc. B, et. 7, ap. 75
22. SAMSON MIHAELA ROXANA - Bucureti, sector 2, SOS.COLENTINA, nr. 93, bl. 92, sc. A, et. 5, ap. 22
23. BLNICU NICOLETA - Bucureti, sector 2, CALEA MOILOR, nr. 199, bl. 3, sc. A, et. 4, ap. 14
24. EPURAN SILVIA LA SEDIUL ALES - Bucureti, sector 2, ARH.ION BERINDEI, nr. 9, bl. 20, sc. 2, et. 1, ap. 49
25. SIGHIREANU ANDREEA - Bucureti, sector 6, CUPOLEI, nr. 10-12, bl. 108, sc. 1, et. 6, ap. 24
26. SC CLEAR CHANNEL ROMANIA SRL - Bucureti, sector 3, PIATA ALBA IULIA, nr. 5, bl. I4, et. 7, ap. 35
27. EMURLA DANIELA - Bucureti, sector 2, ALEEA MAGURA VULTURULUI, nr. 4, bl. 446, sc. A, et. 5, ap. 69
28. SC NOVMAR CONSULT SERVICES SRL - Bucureti, sector 3, STR.SOLDAT NICOLAE SEBE, nr. 16, bl. L
40, sc. 2, ap. 108
29. SC TENZO SRL CU SEDIUL ALES - Bucureti, STR.TURDA, nr. 127, bl. 2, sc. D, et. 7, ap. 178
30. DONICI RAZVAN MIHAI - Bucureti, sector 2, STR.MAICA DOMNULUI, nr. 14, bl. T52, sc. A, et. 8, ap. 27
31. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE - VOLUNTARI,
STR.SERG.GHEORGHE DINC, nr. 19-21, Jude ILFOV
32. PANDELE MARIUS CU DOMICILIUL ALES - Bucureti, sector 1, STR.VERONICA MICLE, nr. 20, bl. M6, sc.
C, et. 8, ap. 154
33. PANESCU VASILE ADRIAN - Bucureti, sector 2, STR.RASCOALA DIN 1907, nr. 16, bl. 24, sc. 1, et. P, ap. 18
34. PANESCU IULIANA LUCRETIA - DRAGASANI, STR.POPA SAPCA, bl. M1, sc. B, et. 1, ap. 4, Jude
VLCEA
35. PAPETTI INTERNATIONAL SRL CU SEDIUL ALES - Bucureti, sector 6, BD.PRECIZIEI (PRECIZIEI
BUSINESS CENTER), nr. 1, et. 4
36. TOPOR MARCELA CU DOMICILIUL ALES - Bucureti, sector 3, STR.ZBORULUI, nr. 10
37. JOSEP MARIA LLISTOSELLA VILA CU DOMICILIUL ALES - Bucureti, sector 3, STR.ZBORULUI, nr. 10
38. CHIRTOACA GEORGE - Bucureti, sector 1, BD.GLORIEI, nr. 71
39. CHIRTOACA LAURA GABRIELA - Bucureti, sector 1, BD.GLORIEI, nr. 71
40. ZORZOANA ADRIAN - ROSIORI DE VEDE, STR.IORDAN BALUTA, nr. 3A, Jude TELEORMAN
41. BARBU OANA MIHAELA SI BARBU NICOLAE DAN - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. D, sc. 2, et.
1, ap. 42, Jude ILFOV
42. URZICA IRINA - MEDGIDIA, STR.RAHOVEI, nr. 53A, bl. C1, sc. B, et. 2, ap. 32, Jude CONSTANA
43. MUSAT GEORGETA - Bucureti, sector 2, STR.TUZLA, nr. 1, bl. 11, sc. A, et. 3, ap. 11
44. PASCU ALICE ELENA - Bucureti, sector 2, STR.MATEI VOIEVOD, nr. 115-123, bl. O2, sc. B, et. 3, ap. 46
45. SC EUROWEB ROMANIA SA - Bucureti, sector 3, STR.LIPSCANI (NOUVEAU CENTER), nr. 102, et. 3
46. PANAIT ION - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. B, sc. B, et. 2, ap. 49, Jude ILFOV
47. ZALA ANGELA MARIA - CAMPINA, STR.ALEEA MARGARETEI, nr. 2, bl. 16, sc. B, et. 3, ap. 13, Jude
PRAHOVA
48. SC CAGO IMOBILIARE SRL CU SEDIUL ALES - Bucureti, sector 3, BD.UNIRII, nr. 47-E3A/II, sc. 1, et. 5, ap.
17
49. BARAIAN ELENA IULIA - Bucureti, sector 4, STR.GHIMPATI, nr. 21, bl. 2T, et. 2, ap. 10
50. HUSTIU ANDREEA-MIHAELA - Bucureti, sector 4, STR.BIBESCU VODA, nr. 2, bl. P5, sc. 2, et. 6, ap. 28
51. ONIGA RADU MIHAI - com. BIERTAN, STR.AUREL VLAICU, nr. 39, Jude SIBIU
52. ARDELEAN DIANA ALEXANDRA - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. A, sc. 2, ap. 54, Jude ILFOV
53. NEDELCU DUMITRU SI NEDELCU ELENA - Bucureti, sector 2, STR.CATRINTEI, nr. 22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

7
54. SC EXCEL SERVICES SRL - PLOIESTI, STR.SERGENT GHEORGHE MATEESCU, nr. 16, bl. 9, sc. D, et. 3,
ap. 75, Jude PRAHOVA
55. SANDULESCU ANTONIUS - Bucureti, sector 2, STR.CPT.VALER DUMITRESCU, nr. 56
56. AFP SECTOR 1 - Bucureti, sector 1, ROMA, nr. 7
57. RUSU AURELIA - Bucureti, sector 6, ALEEA VALEA FLORILOR, nr. 2, bl. P11, sc. H, ap. 142
58. SC ROMTELECOM SA - Bucureti, sector 1, GRLEI, nr. 1B
59. NEAGU DANIEL I NEAGU MARINELA-ELENA LA DOMICILIUL ALES - FAX - Bucureti, sector 2,
MGURA VULTURULUI, nr. 51, bl. 116 A, sc. A, ap. 3
60. SC CIUCHEANU SERVICE SRL - BRAOV, CALEA BUCURETI, nr. 94, Jude BRAOV
61. STOENESCU EMANUEL-PETRU, STOENESCU ALIN-IONU LA DOMICILIUL ALES - Bucureti, sector 5,
ALEEA SLAJ, nr. 6
62. ANDREI ROXANA NICOLETA - ALEXANDRIA, DUNRII, bl. 13, sc. A, et. 2, ap. 8, Jude TELEORMAN
63. VLADU MARIAN - DRAGANESTI OLT, STR.N.TITULESCU, nr. 198, Jude OLT
64. DIMIRULE GABRIEL AURELIAN - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. B, sc. 2, et. 5, ap. 68, Jude
ILFOV
65. RDOI MARINELA - URZICENI, ION CREANG, nr. 13, bl. CD 9, sc. B, et. 2, ap. 9, Jude IALOMIA
66. SC TNT ROMNIA SRL - Bucureti, sector 1, OS.BUCURETI-PLOIETI-BUCHAREST BUSINESS PARK,
nr. 1A, bl. C1+C2, et. P
67. GEAMBASU CRISTIAN,GEAMBASU ADRIANA-CARMEN - Bucureti, sector 2, CHIRISTIGIILOR, nr. 2, bl.
P 36, sc. A, et. 1, ap. 4
68. BANCA COMERCIAL ROMN SA - Bucureti, sector 3, B-DUL REGINA ELISABETA, nr. 5
69. MIHAILESCU VALENTINA - Bucureti, sector 1, STR.SMARANDA BRAESCU, nr. 18 A, bl. 2 A, sc. A, et. 4,
ap. 18
70. SC A.D.N. PRODUCTION SRL - Bucureti, sector 2, VASILE LASCR, nr. 68
71. CRISTINA URITESCU - Bucureti, sector 2, PLANTELOR, nr. 82
72. BURDUSA ADRIAN - Bucureti, sector 3, CLUARILOR, nr. 5, bl. 25, sc. A, et. 6, ap. 39
73. BALINT SORIN ALEXANDRU - FGRA, B-DUL UNIRII, nr. 1B, sc. E, ap. 7, Jude BRAOV
74. DOCHIA ANDREI VICTOR, DOCHIA ANUA - VOLUNTARI, B-DUL EROILOR, nr. 118, bl. C, sc. 2, ap. 35,
Jude ILFOV
75. MIHILESCU VALENTINA - Bucureti, sector 1, SMARANDA BRAESCU, nr. 18A, bl. 2A, sc. A, et. 4, ap. 18
76. THOMAS DANIEL REPREZENTAT DE NICA CLAUDIU - Bucureti, sector 2, ARH.ION BERINDEI, nr. 12, bl.
60, sc. 1, et. 1, ap. 6
77. POPA IOAN LIVIU - Bucureti, sector 3, NERVA TRAIAN, nr. 5, bl. M 65, et. 8, ap. 30
78. TOMULESCU COSTEL PRIN MANDATAR COSTEANU ION FLORIN - FOCANI, B-DUL BRILEI, nr. 31,
bl. 31, et. 2, ap. 6, Jude VRANCEA
79. COSTEANU ION FLORIN - FOCANI, B-DUL BRILEI, nr. 31, bl. 31, et. 2, ap. 6, Jude VRANCEA
80. SC LGH TRANS SRL - ZRNETI, MGURII, nr. 4, Jude BRAOV
81. SC ZINC GROUP SERVICE SRL PRIN SCA PANGRATIE,ALEXE I PARTENERII - Bucureti, sector 1,
OS.N.TITULESCU, nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 1, ap. 94
82. SC COMPANIA DE MANAGEMENT SRL - Bucureti, sector 3, CLUARILOR, nr. 5, bl. 25, sc. A, et. 6, ap. 39
83. LUNGU FLORIN LA SEDIUL ALES LA AV.DUMITRU GEORGETA - Bucureti, sector 2, PESCRUULUI,
nr. 12, bl. D 6, sc. B, et. 4, ap. 29
84. NECULA CATALINA ELENA - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. C, sc. 2, et. 4, ap. 62, Jude ILFOV
85. NECULA MARIUS - VOLUNTARI, BD.EROILOR, nr. 118, bl. C, sc. 2, et. 4, ap. 62, Jude ILFOV
86. JAHED MORTAZA, JAHED MIHAELA - Bucureti, sector 2, ALEEA MOZAICULUI, nr. 3, bl. B3, sc. C, ap. 73
87. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - Bucureti, sector 1, B-DUL ION MIHALACHE, nr. 41-43, bl. CORP A
88. SC CAPITAL NATIONAL CONSTRUCT SRL - BRASOV, STR.LUNGA, nr. 79, Jude BRAOV
89. SC CLASSIC DESIGN CONSTRUCT 2001 SRL - Bucureti, sector 3, ILIOARA, nr. 8, bl. M 31, sc. 1, et. 2, ap. 17
90. SC GECO-CONSTRUCT SRL - PASCANI, STR.CALUGARENI, nr. 25, Jude IAI
91. PENA ARICLIA si CACINA LIDIA PRIN REPREZENTANT PENA ORTANSA ADRIANA - Bucureti, sector 2,
STR.TEIUL DOAMNEI, nr. 6, bl. 22, sc. A, et. 2, ap. 10
92. SC EMAT SA - com. JILAVA, SOS.GIURGIULUI, nr. 44, Jude ILFOV
93. SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI BRAGAU SI ASOCIATII CU SEDIUL ALES -
Bucureti, sector 2, STR.CAIMATEI, nr. 22
94. ALEXANDRESCU GHEORGHE I ALEXANDRESCU CECILIA CU DOMICILIUL ALES LA SCA LOVIN I
ASOCIAII - Bucureti, sector 1, LOUIS BLANK, nr. 2, bl. I 1, sc. 1, et. 6, ap. 31
95. SC TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL - Bucureti, sector 1, BD ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 5a
96. SC NOVA TRAVEL SRL - Bucureti, sector 1, BD NICOLAE BALCESCU, nr. 21
97. SC SM DIESEL GRUP SRL - Bucureti, sector 4, B-DUL AL.OBREGIA, bl. I 5, sc. 2, et. 2, ap. 42
98. NEACSU OVIDIU DANIEL - BUZAU, BD. M-SAL AVERESCU, bl. 2 A, sc. A, et. 1, ap. 3, Jude BUZU
99. SC ECOVOL SA - VOLUNTARI, BD.DUNARII, nr. 52 A, Jude ILFOV
100. VICOL RALUCA MIHAELA SI VLAD ELENA DANIELA CU SEDIUL ALES -
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

8
101. IUORAS DANIEL LA DOMICILIUL ALES -
102. SC DIGITAL CABLE SYSTEM SA LA SEDIUL ALES -
103. DOYLE METHENY -
104. PLATON SILVIU NICOLAE,PLATON DIANA BARBARA -
105. SC TRANSILVANIA CONSTRUCT SRL LA SEDIUL ALES -
106. SC TIMES CONSULTING SRL LA SEDIUL ALES -
107. SC ELECTROMIR SERVICE SRL -
108. SC UPC ROMNIA SRL -
109. ZAINEA IONU LEONARDO -
110. SC AVANTGARDE PRODUCTION SRL -
111. NAGIRDU IONEL BOGDAN -
112. NAGIRDU NICOLETA -
113. SC GEOTEHNICA DESIGN SRL -
114. SC CRYBAD CONSTRUCT COMPANY SRL -
115. PANDELE MARIUS LA SEDIUL ALES LA CAB.AV.ARIN ALEXANDRU AVRAMESCU -
116. PANDELE MARIUS LA SEDIUL ALES LA CAB.AV.ARIN ALEXANDRU AVRAMESCU -
117. AMAR ELIEAHU -
118. LACULICEANU RAMONA-GABRIELA -
119. PAUNOIU LIVIU-ANDREI -
120. UUIANU LUCIA -
121. TUDORACHE CONSTANTIN -
122. SC UP TOWN COMMUNICATION -
123. SC ITAL COGIM SRL -
124. SC UNIVEX SRL -
125. SC GIADA IMPORT EXPORT SRL -
126. EDUARD OALA -
127. ANATOLIE MARANDIUC -
128. VELICHI ALEXANDRINA -
129. DOYLE METHENY -
130. PARALUX PRODCOM EG SRL -
131. SC LA FNTNA SRL -
132. VASILE JUSTIN GABRIEL -
133. SC ROMAHA IDEAL SA -
134. DINU ALEXANDRA RAMONA CU DOMICILIUL ALES -
135. Prodescu Gheorghe prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
136. IONITA PETRE prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
137. PREDA SORIN prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
138. EDU NICULAE prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
139. MOLDOVAN ANDREEA LAVINIA si MOLDOVAN CRISTINA MIHAELA prin Cabinet Avocat Margarit
Luiza -
140. ALEXANDRESCU GHEORGHE prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
141. DRAGAN ANCA ELENA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
142. RADU LILIANA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
143. RADU MIHAI prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
144. ABAGIU OLIMPIA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
145. GUCIU ION prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
146. MIHAILESCU VALENTINA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
147. LEON DAN prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
148. MIELICA OANA MARIA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
149. VOICU SILVIA prin Cabinet Avocat Margarit Luiza -
150. DGITL SECTOR 1 -
151. SUTEU FLORENTINA -
152. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA -
153. SC ADMEDIA CONSULTA SRL -
154. IUORAS DANIEL CU DOMICILIUL ALES -
155. SC GAGO IMOBILIARE SRL LA SEDIUL ALES -
LICHIDATOR JUDICIAR
156. PricewaterhouseCoopers Business Recovery Service SPRL -
CREDITOR
157. SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA -
158. NICHITA CORINA ELENA CU DOMICIUL ALES -
159. SC DIGITAL CABEL SYSTEM SA -
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

9
160. RADU COSTELA -
161. MIRON ADRIAN MUGUREL -
162. VICOL RALUCA MIHAELA -
163. SC PROWEST DISTRIBUTION SRL -
164. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA -
165. SC DEPOZITARUL CENTRAL SA -
166. DGITL SECTOR 1 -
167. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA -
168. SC ''NIMROD GUARD'' SRL - cu sediul ales -
169. SC TIMES CONSULTING SRL CU SEDIUL ALES -
170. SC ROMANOEXPORT SA -
171. BANCA COMERCIALA ROMANA SA -
172. NU VICTORIA -
173. Serviciul Public de Alimentare cu Ap i de Canalizare -
174. SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA - cu sediul ales -
175. SC ROMANOEXPORT SA -
176. DGFP Buc.n reprez.AFP Sector 1 -
177. POPESCU MARIN - Bucureti, sector 1, STR.SLAVESTI, nr. 12
Sunt chemai la aceast instan, camera 231 etaj 2 completul C11 n data de 03.06.2013 ora 9.00 n calitate de
debitoare SC TERRA VISION SRL - Bucureti, sector 1, PIATA PRESEI LIBERE, nr. 1, bl. C2, et. mezanin.
Cu cel puin 5 zile nainte de termenul stabilit pentru judecat, avei obligaia de a depune ntmpinare, sub sanciunea
decderii din dreptul de a propune probe i de a invoca excepii, n afara celor de ordine public.
Parafa preedintelui instanei, Grefier,

5. Societatea comercial TIPART GROUP SRL, cod unic de nregistrare: 13963738
Convocare adunare creditori
Numr: 8817/22.03.2013
1. Date privind dosarul: numr dosar 32519/3/2009Tribunal Bucuresti, Secia a VII a Civila, Judector sindic: Ghindar
Lidia Daniela
2. Creditori: SC Piraeus Bank Romania SA; ANAF- DGFPMB; SC International Leasing IFN SA; SC Mehler
Texnologies SRL; SC Xerox (Romania) ; Echipamente si Servicii SA; SC Endutex-Revestimentos Texteis SA;
Verseidag Indutex GmbH; SC BCR LEASING IFN SA; SC Futura 2000 SRL; SC Enel Energie Muntenia SA; SC DC
New Mode SRL; SC Alesys SRL; SC Rompetrol Downstream SRL; ITMB; Administratia Fondului pentru Mediu; SC
Eurial Invest SRL; SC Conrep SA; SC Rosal Grup SA; DITL Sector 3, NBG Leasing, RSL Leasing IFN SA.
3.1. Debitor: S.C. Tipart Group S.R.L. Cod Unic de Inregistrare 13963738 cu sediul social in Bucuresti, Str. Splaiul
Independetei nr. 273, sector 6 numr de ordine n Registrul comerului J 40/5786/2001, Tel.
3.2. Administrator special:
4. Lichidator judiciar : RomInsolv SPRL, cod de identificare fiscal 20791325, sediul social : Splaiul Unirii nr. 223, et.
3, sector 3, Bucuresti, numr de nscriere n Tabloul Practicienilor n Insolven RFO II-0122 UNPIR, tel/fax
021/315.79.30, e-mail home@rominsolv.ro, nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic Sora
Florin.
5. Subscrisa RomInsolv SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Tipart Group S.R.L., conform
sentinta comerciala nr.28 din 11.01.2011, pronunat de Tribunalul Bucuresti, secia a VII a Civila, n dosarul
32519/3/2009, n temeiul art. 13 i urmtoarele din Legea privind procedura insolvenei, convoac adunarea creditorilor
debitorului: S.C. Tipart Group S.R.L.
Adunarea creditorilor va avea loc la data de 28.03.2012, ora 12
00
la sediul lichidatorului judiciar RomInsolv
S.P.R.L.din Splaiul Unirii nr. 223, et. 3, sector 3, Bucuresti. Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin
mputernicii, cu procur special i legalizat sau, n cazul creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu
delegaie semnat de conductorul unitii.Creditorii pot vota i prin coresponden. Scrisoarea prin care se exprim
votul, semnat de creditor, semntura fiind legalizat de notarul public ori certificat i atestat de un avocat, sau
nscrisul n format electronic, cruia i s-a raportat, ataat sau asociat semntura electronic extins, bazat pe un
certificat calificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace i nregistrat la lichidatorului judiciar pana la data de
28.03.2012, ora 12
00
. Creditorii cu titluri de valoare la purttor vor depune originalele la lichidator pana la data fixat
pentru exprimarea votului, sub sanciunea decderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
1. Stabilirea unei noi strategii de vanzare a bunurilor debitorului avand in vedere ca in urma celor 18 runde de licitatii
si ca pretul de pornire a fost de 100% si ulterior diminuat la 95%, nu s-a primit nicio oferta.
Propunerea lichidatorului este organizarea de licitatii publice in 2 faze, dupa cum urmeaza:
a) FAZA 1: desfasurarea de 3 licitatii cu pret de pornire 90% din pretul de evaluare pentru bunul imobil la interval de
o luna fiecare;
b) FAZA 2: in situatia in care bunul nu a fost vandut in cadrul primei faze, se vor organiza inca 3 licitatii cu pret de
pornire de 80% din valoarea data de evaluator pentru bunul imobil la un interval de o luna;
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

10

Licitatiile se vor tine la un interval de 4 saptamani intre ele (lunar), consecutive, iar fiecare licitatie va avea loc la cel
putin 5 zile de la data efectuarii publicitatii cu privire la organizarea licitatiei.
Lichidator judicar, prin reprezentant Sora Florin

Judeul Constana
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial 3E PROJECT MANAGEMENT SRL, cod unic de nregistrare: 24779456
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr.: 5 data emiterii: 18.03.2013
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 14842/118/2012 Tribunalul Constana Secia a II-a Civil, Judector sindic
Oana Damian
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: str. Traian nr.31, Jud. Constana, Numr telefon: 0241/607.977, Programul
arhivei / registraturii instanei: Luni Joi 8.30-12.30; Vineri 12.00-15.00.
3.Debitor: SC 3E Project Management SRL, CUI 24779456, sediul social: Constana, Bd. Tomis nr.227, Bl.TS13A,
Sc.A, Et.2, Ap.17, Jud. Constana, Numr de ordine n registrul comerului J13/4164/2008.
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Dumitrescu Ionu, nr. matricol 1B2265, CUI 25102650, sediul
social: Constana, str. Ghiocei nr.2, Bl.L5B, Sc.A, Et.1, Ap.3; Tel:0723/147641, Fax:0241/482064, Reprezentant
lichidator judiciar: Dumitrescu Ionu.
5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolven Dumitrescu Ionu, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 3E
Project Management SRL, conform ncheierii nr.277 din 22.02.2013, pronunat de Tribunalul Constana, n dosarul
14842/118/2012, n temeiul art.109 alin.1 din Legea privind procedura insolvenei. notific
6. Intrarea debitorului n procedura de faliment avnd n vedere c debitorul i-a declarat intenia de a intra n procedur
simplificat;
6.1. Creditorii debitorului SC 3E Project Management SRL, trebuie s procedeze la nscrierea la masa credal a
acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanei n condiiile urmtoare:
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanei este 08.04.2013.
n temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenei, nedepunerea cererii de admitere a creanei pn la termenul
menionat atrage decderea din drepturi privind creanele deinute mpotriva debitorului.
Alte termene stabilite prin sentina de intrare n faliment:
Termenul limit pentru verificarea creanelor, ntocmirea, afiarea i comunicarea tabelului preliminar al creanelor este
18.04.2013.
Termenul pentru afiarea tabelului definitiv al creanelor este 03.05.2013. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din Constana, str. Mircea cel Btrn nr.14, Et.2, Cam.22, la data de 23.04.2013, ora 12.00,
avnd ca ordine de zi: 1.prezentarea situaiei debitorului; 2. desemnarea Comitetului creditorilor.
7. Deschiderea procedurii de faliment n forma simplificat se notific Oficiului Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Constana pentru efectuarea meniunii.
Informaii suplimentare:
n vederea nscrierii la masa credal este necesar s se completeze i s se transmit la Tribunal Cererea de nscriere a
creanei n tabelul preliminar cu respectarea dispoziiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenei. Cererea
de nscrierea creanei n tabelul preliminar va fi nsoit de documentele justificative ale creanei i actele care atest
constituirea de garanii, n copii certificate. Cererea de nscriere a creanei i documentele care o nsoesc vor fi depuse
la dosar sau transmise prin pot pe adresa instanei, n dublu exemplar. Toate nscrisurile depuse la dosar pot fi
consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi nsoit de dovada plii taxei judiciare de timbru n sum de 120 lei i
de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspend toate aciunile
judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind
procedura insolvenei).
Cabinet Individual de Insolven Dumitrescu Ionu

Judeul Dmbovia
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial VEGETAL NATUR PROD SRL, cod unic de nregistrare: 16424991
Tribunalul Dambovita
Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal
Dosar nr. 4712/120/2012
Tabel Preliminar
Nr.15870/21.03.2013
Cuprinznd creantele impotriva averii debitoarei SC Vegetal Natur PROD SRL, cu sediul n Loc.Ghergani, Oras
Racari, TARLA 38/1, PARCELA 8/1-9, jud.Dambovita, CUI 16424991, J15/226/2009.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

11
Nr.
Crt.
Denumirea creditorului Adresa UM Suma declarat Suma acceptat
Prioritatea si
caracterul
creantei
Observaii
1.
BCR SA
J40/90/1991
CUI 361757

Bucuresti, B-dul
Regina Elisabeta,
nr.5, sector 3

lei

2.416.096,23

2.416.096,23

Art.121 alin.1
pct.2
Conform pct.2
din Procesul-
verbal de
analiza
2.
Directia Generala a
Finantelor Publice
Dambovita
Targoviste, Calea
Domneasca, nr.166,
jud.Dambovita

lei

252.997,00

252.997,00

Art.121 alin.1
pct.2
Conform pct.1
din Procesul-
verbal de
analiza
3. Primaria Orasului Racari
Racari, str.Ana
Ipatescu, nr.155,
jud.Dambovita

lei

73.579,00

73.579,00

Art.123
pct.4

4.
SC ELECTRICA
FURNIZARE SA
Agentia de Furnizare a
Energiei Electrice
Targoviste
J40/8974/2011
CUI RO 28909028
Targoviste, Calea
Domneasca, nr.236,
jud.Dambovita

lei

7.235,09


5.647,38

7.235,09


5.647,38

Art.123
pct.7

Art.64 pct.6

Conform pct.4
din Procesul-
verbal de
analiza

5.
SC SUPERCOM SA
J40/10046/1993
CUI RO 3884955
Bucuresti,
str.Gherghitei,
nr.23C, sector 2
lei

1.398,72 1.398,72
Art.123
pct.7
Conform pct.5
din Procesul-
verbal de
analiza
6.
SC VITFOSS ROMANIA
SRL
J10/64/2007
CUI RO 17823389
Buzau, Sos. Brailei,
Km 7, jud.Buzau
lei

20.782,79 20.782,79 Art.123 pct.7
TOTAL lei 2.777.736,21
2.777.736,21
Din care:
5.647,38
Art.64 pct.6

Administrator judiciar,
Lider-Lichidare i Reorganizare SPRL
Asociat coordonator Cornel Ionascu

Judeul Galai
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial MM METMAR GRUP SRL, cod unic de nregistrare: 23271556
Dosar: 8806/121/2012
Debitor: SC MM Metmar Grup SRL
Termen: 12.02.2013
Tabel preliminar al creanelor corespunztor fazei de administrare judiciar
a debitoarei S.C. MM Metmar Grup S.R.L.
Nr. 95/18.01.2013
Nr.
crt.
Denumire creditor Creana solicitat
(lei)
Crean acceptat
(lei)
Ponderea
creanei
Calitatea creanei
1. D.G.F.P. Galai 24.717,00 24.717,00 22,62% bugetar
2. Primria Galai 215,00 215,00 0,20% bugetar
Total Bugetari: 24.932,00 24.932,00 22,82% X
3. VB Broker de Asigurare SRL 69.285,01 69.285,01 63,40% chirografar
4. VB Leasing Romania IFN SA 15.065,74 15.065,74 13,78% chirografar
Total chirografari 84.350,75 84.350,75 77,18% X
Total general: 109.282,75 109.282,75 100,00% X
Administrator judiciar - Expert AM S.P.R.L.
prin Practician n insolven, Asociat Coordonator ec. Aneta Munteanu

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

12
2. Societatea comercial ROCAVRAL GROUP SRL, cod unic de nregistrare: 14972645
Business Insolvency I.P.U.R.L.
Galai str. Movilei nr. 2, bl. D, sc. 2, et. 4, ap. 27, cod potal 800121
Certificat de nregistrare U.N.P.I.R.: RSP 0457
C.I.F. 26884385
Banca Comerciala Carpatica Galati: RO27 CARP 0180 0078 8125 RO01
Tel. Mobil: 0742.122.797; e-mail:mariadorina2009@yahoo.com
Dosar: 11510/121/2011
Debitor: S.C. Rocavral Group S.R.L.
Raport de activitate nr.2
Nr. 564/04.03.2013
Business Insolvency I.P.U.R.L. Galai, desemnat lichidator judiciar al SC Rocavral Group SRL, n data de 08.11.2011,
prin sentina civil nr.102CC, a Tribunalului Galai, Secia a II-a Civil, n conformitate cu art.25 din Legea 85/2006,
privind procedura insolvenei, de la data de 27.02.2012 i pn n prezent a realizat urmtoarele:
- cerere adresat Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Galai, pentru obinere informaii despre
asociaii i administratorul statutar al societii;
- am formulat cerere de antrenare a rspunderii patrimoniale mpotriva asociailor Avram Ctlin i Avram Gina-
Roxana;
- am ntocmit situaiile financiare anuale ale debitorului i le+am depus la A.F.P. Galai;
- adresa nr.945/17.07.2012, emis ctre Primria municipiului Galai pentru a intra n posesia unei copii, conforme cu
originalul, dup actul de vnzare-cumprare nr.2220544/07.06.2011, prin care a fost nstrinat autotractorul Iveco;
- am ntocmit i depus la A.F.P. Galati, declaraia simbol 100, aferent perioadei 30.06.2012;
- cerere adresat Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Galai, pentru obinere informaii despre S.C.
Juricons Invest Grup S.R.L., avnd C.U.I. 21984260 i J09/575/2007;
- adresele 1424/16.10.2012 i 1425/16.10.2012, emise ctre Trustul de Presa Dunarea de Jos Galai i respectiv ctre
Ziarul Adevrul pentru publicitate lrgit, citarea asociailor societii n data de 20.11.2012 la Tribunalul Galai;
- formularea cererii de anulare a transferului de drept patrimonial sub numrul 1307/28.09.2012, pentru bunul mobil
autotractor marca Iveco;
- am ntocmit i depus la A.F.P. Galati, declaraia simbol 100, aferent perioadei 30.09.2012;
- cerere adresat Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Galai, pentru obinere informaii despre S.C.
Prorisocs Consult SRL-D, avnd C.U.I. 30421699 i J09/414/2012;
- adresa nr.1891/13.12.2012, emis ctre Primria municipiului Brila pentru a obine copie, conform cu originalul,
dup declaraia de impunere/scoatere din eviden, depus de S.C. Juricons Invest Group S.R.L., referitoare la scoaterea
din evidena fiscal a autotractorului Iveco;
- adresa nr.1892/13.12.2012, emis ctre Consiliul Local-S.C.L.E.P. Brila, pentru furnizare adresa de domiciliu al celui
de-al doilea cumprtor al autotractorului Iveco;
- adresa nr.101/11.01.2013, emis ctre Poliia municipiului Brila Serviciul rutier, pentru a ni se transmite copii,
conforme cu originalele, dup certificatele de nmatriculare a autotractorului Iveco, dobndit n ordine de S.C. Juricons
Invest Grup S.R.L. Brila, Crlan Vasile i S.C. Prorisocs Consult S.R.L.-D;
- punct de vedere la ntmpinarea depus de S.C. Juricons Invest Grup S.R.L. Brila, emis sub numrul 321/04.02.2013;
- am ntocmit i depus la A.F.P. Galati, declaraia anual simbol 101, aferent anului 2012;
- am asigurat prezena la termenele fixate n dosarul de fond i dosarele asociate, pentru soluionarea cererilor de
antrenare a rspunderii i a cererii de anulare a transferului de drept patrimonial.
Avnd n vedere c n data de 02.04.2013, este fixat termen de soluionare n dosarul asociat, ce privete cererea de
anulare a transferului de drept patrimonial, v rugm s dispunei acordarea unui termen pentru continuarea procedurii.
Domnului Presedinte al Tribunalului Galati
Practician n insolven, tefan Dorina

Judeul Gorj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial ARJOTIL CONSTRUCT SRL, cod unic de nregistrare: 18509423
Romnia Tribunalul Gorj Secia a II-a Civil
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg.Jiu, jud. Gorj
Dosar nr. 12477/95/2012
Comunicare ncheiere 369
emis n data de 20 martie 2013
Ctre,
Debitor: SC Arjotil Construct SRL cu sediul n comuna Pade, sat Motru Sec, jud. Gorj, CUI 18509423, J18/207/2006
Se comunic alturat copia ncheierii 369 din 12 martie 2013 pronunat n dosarul nr. 12477/95/2012 de Tribunalul
Gorj-Secia a II-a Civil privind pe debitorul: SC Arjotil Construct SRL cu sediul n comuna Pade, sat Motru Sec, jud.
Gorj, CUI 18509423, J18/207/2006.
Judector-sindic, Grefier,
Elena Pnoiu Constana Ghiu
*
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

13
Romnia Tribunalul Gorj Secia a II-a Civil
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg.Jiu, jud. Gorj
Dosar nr. 12477/95/2012
Comunicare ncheiere 369
emis n data de 20 martie 2013
Ctre, Creditori: conform listei anexe.
Se comunic alturat copia ncheierii 369 din 12 martie 2013 pronunat n dosarul nr. 12477/95/2012 de Tribunalul
Gorj-Secia a II-a civilprivind pe debitorul: SC Arjotil Construct SRL cu sediul n comuna Pade, sat Motru Sec, jud.
Gorj, CUI 18509423, J18/207/2006.
Lista anex
DGFP Gorj
ITM Gorj.
Judector-sindic, Grefier,
Elena Pnoiu Constana Ghiu
*
Romnia Tribunalul Gorj Secia a II-a Civil
Dosar nr. 12477/95/2012
ncheiere nr. 369/2013
edina public de la 12 Martie 2013
Completul compus din:
Judectorsindic: Elena Pnoiu
Grefier: Constana Ghiu
Pe rol fiind examinarea raportului cauzal nr. 1657 din 25 febr. 2013 ntocmit n cadrul procedurii simplificate a
falimentului debitoarei SC Arjotil Construct SRL de ctre lichidatorul judiciar Siomax SPRL Tg.Jiu, n contradictoriu
cu creditorii: DGFP Gorj i ITM Gorj.
La apelul nominal fcut n edin public s-au prezentat practician n insolven Muscalu Luminia din partea
lichidatorului judiciar pentru debitoare i consilier jr. Puchiu Ion pentru DGFP Gorj, lips restul prilor.
Procedura complet.
S-a fcut referatul oral al cauzei de ctre grefierul de edin care a nvederat judectorului sindic c la dosarul cauzei a
fost depus tabelul definitiv consolidat al creanelor, reprezentantul lichidatorului judiciar a depus la dosarul cauzei
dovada publicrii n BPI a raportului cauzal, dup care dosarul fiind n stare de judecat, s-a acordat cuvntul.
Practician n insolven Muscalu Luminia a solicitat aprobarea raportului cauzal care a fost publicat n BPI i mpotriva
cruia nu s-au formulat contestaii i termen pentru continuarea procedurii.
Consilier jr. Puchiu Ion a solicita aprobarea raportului cauzal.
Judectorul-sindic,
La data de 26 febr. 2013 a fost depus la dosarul cauzei raportul cauzal 1657 din 25 febr. 2013 ntocmit n cadrul
procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC Arjotil Construct SRL de ctre lichidatorul judiciar Siomax SPRL
Tg.Jiu, din analiza cruia judectorul sindic constat urmtoarele:
Prin sentina nr. 84 din 29 ian. 2013 s-a dispus intrarea debitoarei n procedura simplificat a falimentului ,fiind numit
lichidator judiciar Siomax SPRL Tg.Jiu, care n aceast calitate, conform art. 25 din L. 85/2006 modificat,a procedat la
Notificare privind deschiderea procedurii, la publicarea n BPI.
Dei notificat debitorul nu a depus actele contabile ale societii i pentru a ntocmi o analiz a situaiei financiare a
societii, lichidatorul judiciar a consultat site-ul Ministerului Finanelor Publice pentru a prelua ultimele bilanuri
depuse de debitoare ns nu s-a regsit dect bilanul contabil pe anul 2011.
Din datele nscrise n bilanul contabil la 31 dec. 2011 a rezultat c debitoarea nu are nregistrare n evidena contabil
active i faptul c nu a desfurat activitate n anul 2011, aspect fa de care indicatorii de performan financiar
economic nu au putut fi calculai, activele fiind zero.
In anul 2011 debitoarea nu a nregistrat venituri dar are cheltuieli nregistrate n sum de 47.587 lei i 9 salariai,
cheltuielile fiind contabilizate n pierderea nregistrat n sum de 47.587 lei.
Se mai reine c Primria com. Pade a comunicat c debitoarea nu figureaz n evidenele fiscale nregistrat cu bunuri
mobile sau imobile.
Raportul cauzal a concluzionat c datorit faptului c debitoarea nu a depus actele contabile prev.de art. 28 din L.
85/2006, lichidatorul judiciar nu a fost n msur s stabileasc cu exactitate situaia financiar a firmei,ns pe baza
ultimului bilan contabil depus pe anul 2011 se consider c principalele cauzei ale strii de insolven a debitoarei au
fost: neachitarea la termen a datoriilor i debitelor iniiale pricepndu-se ulterior penaliti i majorri de ntrziere,
neconducerea evidenei contabile i cauze care nu sunt cunoscute n acest moment.
Cu privire la antrenarea rspunderii materiale, n prezent lichidatorul judiciar nu are suficiente elemente pentru a putea
meniona persoanele crora le este imputabil starea de insolven i premisele angajrii rspunderii acestor persoane
conform art. 138 din L. 85/2006.
Se mai reine c n conformitate cu decizia nr. 21 din 19 dec. 2011 a fost atras rspunderea n solidar a
administratorului ARjocu Nicolae pentru suma de 60.501 lei.
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

14
Judectorulsindic, fa de cele sus reinute, constat c n cauz sunt aplicabile disp. art. 59 al.1 din L. 85/2006,
modificat, raportul fiind publicat n BPI i mpotriva lui nu s-au nregistrat contestaii, aa nct urmeaz a aproba
raportul cauzal.
Pentru continuarea procedurii se va acorda termen de judecat la 26 martie 2013.
Pentru aceste motive, n numele legii, dispune:
n baza art. 59 al.1 din L. 85/2006, modificat, aprob raportul cauzal nr. 1657 din 25 febr. 2013 ntocmit n cadrul
procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC Arjotil Construct SRL de ctre lichidatorul judiciar Siomax SPRL
Tg.Jiu, cu sediul n comuna Pade, sat Motru Sec, jud. Gorj, CUI 18509423, J18/207/2006. Acord termen pentru
continuarea procedurii la 26 martie 2013. Definitiv. Cu recurs. Pronunat n edina public de la 12 Martie 2013 la
Tribunalul Gorj.
Judector-sindic, Grefier,
Elena Pnoiu Constana Ghiu

2. Societatea comercial MOARA SPERANEI SRL, cod unic de nregistrare: 2182510
Depunere raport ntocmit de lichidatorul judiciar n procedura simplificat de insolven
Numr: 1501, data emiterii: 13.02.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 15615/95/2010, Tribunalul Gorj, Secia Comercial, Judector-sindic: Mdlina
Lungnoiu.
2.Arhiva instanei: Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, tel.0253213964, programul arhivei instanei 9
00
- 12
30
.
3.Debitor: SC Moara Speranei SRL, cod de identificare fiscal 2182510, sediul social n Satul Urdari, Comuna Urdari,
judeul Gorj, nr. de ordine n registrul comerului J18/202/1991.
5.Lichidator judiciar: Expert Consult Grup IPURL, cod de identificare fiscal 29645102, cu sediul n str. Victoriei, nr.
98, et.1, ap.11, localitatea Tg-Jiu, jud. Gorj, numr de nscriere n Tabloul Practicienilor n Insolven RFO II 0584,
tel./fax 0353/416030, e-mail: lichidarefirma@yahoo.com, nume i prenume reprezentant legal: asociat coordonator
Pescar Emilia.
6.Subscrisa Expert Consult Grup IPURL, n calitate de succesor al Cabinetului Individual de Insolven Pescar Emilia,
numit lichidator judiciar al debitorului SC Moara Speranei SRL, conform ncheierii nr. 174/22.12.2010, pronunat de
Tribunalul Gorj, Secia Comercial, n dosarul nr. 15615/95/2010, n temeiul art. 24 i 25 din Legea privind procedura
insolvenei, comunic: Raport lunar privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor i n condiiile art. 21 alin.
(1) din Legea privind procedura insolvenei.
6. Numr de exemplare depuse: depunem prezenta n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi
publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven.
Raport lunar privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor i n condiiile art. 21 alin. (1) din Legea
privind procedura insolvenei
Numr dosar: 15615/95/2010, Tribunalul Gorj, Secia Comercial, Judector-sindic: Mdlina Lungnoiu. Temei
juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenei. Lichidator judiciar: Expert Consult Grup IPURL.
Debitor: SC Moara Speranei SRL.
Date despre debitoare: Conform datelor existente n dosarul cauzei rezult urmtoarele: Societatea comercial Moara
Speranei SRL i are sediul declarat n Satul Urdari, Comuna Urdari, judeul Gorj, nr. de ordine n registrul comerului
J18/202/1991, CUI 17389302.
Meniuni privind descrierea modului n care Lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuiile sale: Raport de activitate al
debitorului SC Moara Speranei SRL pentru lunile octombrie-noiembrie 2012 ntocmit n baza art. 25 din legea 85/2006
actualizat. Procedura falimentului debitorului se afl n faza finalizrii intabulrii bunurilor societii debitoare,
transferului de proprietate a bunurilor imobile ctre noul proprietar.
Referitor la intabularea i efectuarea transferului de proprietate ctre noul proprietar. Pentru intabularea bunurilor
valorificate ale debitoarei sunt necesare urmtoarele operaiuni: actualizare date tehnice ( trecerea terenului debitoarei la
ncadrarea teren n intravilan comun ) i modificare limite imobil-efectuat; dezmembrarea tehnic a imobilului n
dou loturi-efectuat; dezmembrarea juridic a imobilului n dou loturi; nscriere construcie n cartea funciar.
Pentru dezmembrarea juridic a imobilului vndut de Antrepriza de Construcii Montaj Minier Tg Jiu SA n dou loturi,
cumprate de SC Moara Speranei SRL i de Albu Vasile, a fost necesar succesiunea efectuat n urma; decesului d-nei
Albu. Dup numeroase solicitri fcute familiei Albu, lichidatorul judiciar a iniiat chiar el ( ca parte interesat) i
pltind toate taxele aferente, succesiunea datorat decesului d-nei Albu ( dac motenitorii acesteia nu au vrut s-o fac),
n data de 08.10.2012, doar dup intervenia organelor de poliie, prezentndu-se toi motenitorii decedatei la notariat.
Certificatul de motenitor nr. 115 a fost eliberat de notar la data de 08.10.2012 pentru soul defunctei i pentru cei trei
fii ai si. Pentru iniierea la notariat a dezmembrrii juridice; a imobilului vndut de Antrepriza de Construcii Montaj
Minier Tg Jiu SA; n dou loturi, cumprate de SC Moara Speranei SRL, Albu Vasile i de soia acestuia era necesar,
din nou, prezena tuturor motenitorilor defunctei Abu la notariat. La adresele transmise ctre Albu Vasile, care are
mandat de reprezentare a tuturor motenitorilor, acesta nu a dat curs, astfel nct vom fi nevoii, s-l aducem, la notariat
prin introducerea unei aciune n instan n acest sens. ntre timp s-a luat legtura cu cadastristul pt. efectuarea, n
paralel cu efectuarea dezmembrrii juridice, a restului documentaiei de intabulare( dar care nu poate fi depus la
Oficiul de Cadastru dect dup efectuarea dezmembrrii juridice a celor dou loturi n cauz), acesta constatnd c pe
terenul proprietate a SC Moara Speranei SRL mai exist i o cldire (fundaia i un nceput de parter) pentru care
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

15
societatea nu a putut prezenta autorizaie de construcie. Din corespondena cu Primriei Urdari, respectiv din adresa nr.
646/08.02.2013, rezult c nu s-a eliberat nici o autorizaie de construcie pentru cldirea aflat n construcie pe terenul
aparinnd SC Moara Speranei SRL. Situaia n cauz va fi prezentat Inspectoratului Teritorial n Construcii Gorj.
Solicitm instanei de judecat acordarea unui termen pentru punerea n aplicare a msurilor ce se impun pentru
efectuarea i nscrierea n Cartea funciar a dezmembrrii juridice a imobilului debitoarei, finalizarea intabulrii
bunurilor imobile ale debitoarei i efectuarea transferului de proprietate ctre noul proprietar.
Lichidator judiciar: Expert Consult Grup IPURL,
prin asociat coordonator Pescar Emilia

Judeul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial LAUR MODEXIM SRL, cod unic de nregistrare: 6007784
Romnia
Tribunalul Hunedoara, Secia a II a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 4541/97/2012
Comunicare sentina nr. 328/F/2013
emis la: ziua 14, luna 03, anul 2013
Ctre,
Debitorul: SC Laur Modexim SRL, cu sediul n Ortie, str. Mureului, bl. 6, ap. 20, jud. Hunedoara, nmatriculat la
ORC sub nr. J20/1069/1994, CUI 6007784;
Creditor: Direcia General a Finanelor Publice a judeului Hunedoara, cu sediul n Deva, str. Avram Iancu, bl. H3,
parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscal 2102643;
Administrator judiciar: SP Insolvent Consult SPRL, cu sediul n Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara,
CIF 20822650, nmatriculat la Uniunea Naionala a practicienilor n Insolven din Romnia sub nr. RSP 0086;
Parte interesat: Oficiul Registrului Comerului de pe Lng Tribunalul Hunedoara, cu sediul n Deva, b-dul Decebal,
Bl. P-Mezanin, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscal 14942091.
Se comunic alturat, copia sentinei nr. 328/F/2013 din ziua 07, luna 03, anul 2013, pronunat n dosar nr.
4541/97/2012, de Tribunalul Hunedoara judector sindic, Secia Comercial i de Contencios Administrativ i Fiscal,
privind pe debitorul SC Laur Modexim SRL, cu sediul n Ortie, str. Mureului, bl. 6, ap. 20, jud. Hunedoara,
nmatriculat la ORC sub nr. J20/1069/1994, CUI 6007784.
Parafa preedintelui instanei, Grefier,
*
Romnia Tribunalul Hunedoara
Secia a II a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Dosar nr. 4541/97/2012
Sentina nr. 328/F/2013
edina public din 07 martie 2013
Preedinte: Iftimu Adina Camelia - judector sindic
Murariu Angela Rodica - grefier
Pe rol fiind soluionarea cererii formulate de ctre creditorul DGFP Hunedoara n contradictoriu cu debitoarea SC Laur
Modexim SRL Ortie, avnd ca obiect deschiderea procedurii simplificate de insolven, n baza Legii 85/2006, dup
casare. La apelul nominal nu s-a prezentat nici una dintre pri. Procedura de citare este legal ndeplinit. S-a fcut
referatul cauzei dup care: Judectorul sindic, constat cauza n stare de judecat i o reine n pronunare.
Judectorul-sindic,
Prin cererea nregistrat la data de 1.06.2012, n dosarul cu nr. de mai sus creditorul Directia Generala a Finantelor
Publice a judeului Hunedoara a solicitat a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolven mpotriva
debitorului SC Laur Modexim SRL, mpotriva cruia creditorul are o crean cert, lichid i exigibil mai veche de 90
zile n sum de 45.314 lei. Prin ncheierea nr. 146/F/2012 pronunat de judectorul sindic n dosar nr. 4541/97/2012 al
Tribunalului Hunedoara s-a respins cererea creditoarei DGFP Hunedoara pentru deschiderea procedurii insolvenei
mpotriva debitoarei Laur Modexim SRL. mpotriva acestei soluii a declarat recurs reclamanta creditoare DGFP
Hunedoara, solicitnd modificarea sentinei n sensul admiterii cererii sale aa cum a fost formulat. Curtea de Apel
Alba-Iulia a constatat c, n spe, creditoarea recurent deine mpotriva debitorului o crean cert, lichid i exigibil
ntr-un cuantum de 45.314 lei, ce depete valoarea prag impus de lege, iar debitoarea de mai mult de 30 de zile nu a
achitat cu fondurile bneti disponibile creana scadent. Constatnd c sunt ndeplinite condiiile legii, n temeiul art.
33 al. 6 din Legea privind procedura insolvenei, prin decizia nr. 1185/2012, Curtea de Apel Alba-Iulia: Admite recursul
declarat de creditoarea DGFP Hunedoara mpotriva ncheierii nr. 1446/F/2012 pronunat de judectorul sindic din
cadrul Tribunalului Hunedoara n dosarul nr. 4541/97/2012, pe care o caseaz i trimite cauza judectorului sindic n
vederea deschiderii procedurii insolvenei. n consecin, judectorul sindic va admite cererea creditoarei, va deschide
procedura general a insolvenei debitoarei i va lua toate msurile imediate prevzute de lege. n temeiul art. 34
coroborat cu art. 11 lit. c i art. 19 al. 1 din Legea 85/2006, constatnd c practicianul n insolven SP Insolvent
Consult SPRL a depus n cauz ofert de servicii i a fcut dovada ndeplinirii condiiilor legale de eligibilitate, urmeaz
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

16
a-l desemna n calitate de administrator judiciar provizoriu pn la prima adunare a creditorilor, precum i a fixa o
remuneraie provizorie de 2000 lei.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Admite cererea formulat de creditorul Direcia General a Finanelor Publice a judeului Hunedoara, cu sediul n Deva,
str. Avram Iancu, bl. H3, parter i n consecin: In temeiul art. 33 alin 6 din Legea privind procedura insolvenei,
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenei mpotriva debitorului debitorului SC Laur Modexim SRL, cu
sediul n Ortie, str. Mureului, bl. 6, ap. 20, jud. Hunedoara, nmatriculat la ORC sub nr. J20/1069/1994, CUI
6007784. In temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenei, Numete administrator judiciar provizoriu pe SP
Insolvent Consult SPRL, cu sediul n Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, CIF 20822650, nmatriculat
la Uniunea Naionala a practicienilor n Insolven din Romnia sub nr. RSP 0086, care va ndeplini atribuiile
prevzute de art. 20 din lege, cu o retribuie de 2000 lei. n temeiul art. 47 al. 1 din Legea privind procedura insolvenei,
dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Pune n vedere administratorului judiciar prevederile art. 252
din Legea nr. 31/1990 republicata i dispune menionarea la registrul comerului a reprezentanilor permaneni ai
administratorului judiciar. In temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenei, Dispune notificarea de ctre
administratorul judiciar a deschiderii procedurii: debitorului, creditorilor i Oficiului Registrului Comerului Hunedoara,
prin Buletinul Procedurilor de Insolven, n vederea efecturii meniunii n temeiul art. 61 din Legea privind procedura
insolvenei. n temeiul art. 62 din Legea privind procedura insolvenei, Fixeaz termenul limita pentru depunerea
creanelor la 22.04.2013. Fixeaz termenul limita pentru verificarea creanelor, ntocmirea, afiarea i comunicarea
tabelului preliminar al creanelor la 13.05.2013. Contestaiile la tabel se pot depune n 5 zile de la publicare n Buletinul
Procedurilor de Insolven. Fixeaz termenul pentru afiarea tabelului definitiv al creanelor la 28.05.2013. Fixeaz data
edinei adunrii creditorilor la data de 17.05.2013 ora 13 la sediul Tribunalului Hunedoara i convoac creditorii
debitorului. Fixeaz termen pentru continuarea procedurii la 13.06.2013. Dispune trimiterea notificrilor ctre toi
creditorii, de ctre administratorul judiciar. In temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenei, Dispune
deschiderea de ctre debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, n termen de 2
zile de la Notificare privind deschiderea procedurii. n caz de nendeplinire a atribuiei, contul va fi deschis de ctre
administratorul judiciar. Prezenta hotrre se comunic debitoarei, administratorului judiciar, asociailor societii
debitoare, instanelor i bncilor prevzute de art. 37 din legea nr. 85/2006, Oficiului Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Hunedoara i se afieaz la ua instanei. Cu recurs n 7 zile de la comunicare. Pronunat n edina publica
din 7.03.2013.
Judector sindic, Grefier,
Iftimu Adina Camelia Murariu Angela- Rodica

Judeul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial AUTOMOTIVE BUSINESS CENTER SRL, cod unic de nregistrare: 16707254
Romnia, Tribunalul Ilfov, Secia Civil
Buftea, Str. rirbei Vod, nr. 24, Judeul Ilfov
Dosar nr. 785/93/2013
Termen: 12.06.2013, C F11, ora 09,00.
Citaie
emis la: ziua 08 luna 03 anul 2013.
SC Automotive Business Center SRL, cu sediul n Ciorogarla, sos. Bucuresti nr.50B, parter ,jud. Ilfov, CUI 16707254,
nregistrat la Registrul Comerului Ilfov sub nr. J23/816/2008 prin administrator judiciar Real Casa Expert SPRL.
sunt chemati la aceasta instanta, camera 4, completul F11, in ziua de 12 luna 06, anul 2013 ora 9,00, n calitate de
debitor, respectiv lichidator judiciar, pentru Legea 85/2006 procedura insolvenei.
Parafa preedintelui instanei, Grefier,

Judeul Maramure
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial GOTECH SRL, cod unic de nregistrare: 13616453
Raport privind modul de ndeplinire a atribuiilor lichidatorului judiciar
n procedura de faliment a debitoarei SC Gotech SRL- n faliment
Numr: 583, data emiterii:12.03.2013
1. Date privind dosarul: Numr dosar 810/100/2010, Tribunalul Maramure, Secia Comercial, de Contencios
Administrativ i Fiscal; Judector sindic: Ielciu Viorica. 2. Registratura instanei: Adresa: Baia Mare, B-dul Republicii,
nr. 2A, jud. Maramure. Numr de telefon: 0262-218235. Programul registraturii instanei: Luni - Vineri 08.00-13.00.
2.1. Debitor: SC Gotech SRL Cod de identificare fiscal: 13616453, Sediul social: Baia Mare, str. Victoriei, nr. 94, jud.
Maramure. Numr de ordine n registrul comerului: J24/778/2000 3. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de
Insolven Moldovan Renata, Cod fiscal: 25010760, Sediul social: Baia Mare, str. George Cobuc, nr.32/19, jud.
Maramure. RFO I-2136 Tel/Fax: 0362-808832, Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic:
Moldovan Renata 4. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolven Moldovan Renata, n calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Gotech SRL, conform sentinei civil nr. 105 din data de 12.01.2011, pronunat de Tribunalul
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

17
Maramure, Secia Comercial, de Contencios Administrativ i Fiscal, n dosarul 810/100/2010, n temeiul art. 21, alin.
(1) din Legea privind procedura insolvenei comunic: Raportul privind modul de ndeplinire a atribuiilor de ctre
lichidatorul judiciar n procedura de nsolven a debitoarei SC Gotech SRL, ntocmit la 12.03.2013 (anex)
Raport privind modul de ndeplinire a atribuiilor de ctre lichidatorul judiciar
n procedura de faliment a debitoarei SC Gotech SRL
Prin ncheierea civil nr. 633/10.02.2010 pronunat de Tribunalul Maramure n dosarul cu nr. 810/100/2010 s-a
constatat starea de insolven i s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolven prevzute de ctre Legea
85/2006 privind procedura insolvenei la cererea debitoarei SC Gotech SRL, cu sediul social n Baia Mare, str.
Victoriei, nr. 94, judeul Maramure, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Maramure
sub nr. J24/778/2000, avnd CIF 13616453. Ulterior, prin sentina civil nr. 105/12.01.2011 s-a dispus deschiderea
procedurii generale de faliment, confirmndu-se n calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolven
Moldovan Renata, avnd sediul social n Baia Mare, strada George Cobuc, nr.32/19, judeul Maramure. Ultimul
raport de activitate ntocmit de ctre lichidatorul judiciar, respectiv raportul privind modul de ndeplinire a atribuiilor
de ctre lichidatorul judiciar debitoarei, a fost publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven (nr. 16250/14.11.2012),
fiind comunicat prin pot recomandat debitoarei i creditorilor. In conformitate cu prevederile art. 14, alin. (6) din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenei, lichidatorul judiciar a procedat la nregistrarea n data de 05.12.2012 la
dosarul de faliment (adresa cu nr. 5992/05.12.2012) a procesului verbal al edinei adunrii creditorilor, precum i
dovada convocrii acestora. Menionm faptul c, sedina adunrii creditorilor care a avut loc la data de 03.12.2012,
orele 11.00 la primul punct al ordinei de zi cu o pondere de 86,80% din creditorii prezeni deinut de Credit Plus (Gulf
) LTD prin mandatar SC Colectare Recuperare Creane CRC SRL a aprobat raportul cu nr.2041/17.11.2011 privind
modalitatea de valorificare a bunurilor din averea debitoarei SC Gotech SRL faliment. Cu privire la regulamentul
privind organizarea i desfurarea procedurii de vnzare a bunurilor din patrimonial debitoarei SC Gotech SRL prin
licitaie public deschis cu strigare aprob metoda de vnzare prin licitaie public cu strigare, iar ca strategie de
vnzare, solicit organizarea a patru seturi de licitaii nsumnd fiecare cte trei edine de licitaie i avnd ca pre de
pornire valorile de pia stabilite prin raportul de evaluare. La cel de-al doilea punct al ordinei de zi adunarea general a
creditorilor nu a luat nici o decizie, avnd n vedere faptul c nu a fost ntrunit cvorumul necesar pentru luarea unei
decizii. Solicitm respectuos instanei acordarea unui termen procedural n vederea continurii demersurilor de
valorificare a bunurilor din averea debitoarei.
Cabinet Individual de Insolven Moldovan Renata

Judeul Prahova
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial MERA ROSA IMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 26062449
Romnia Tribunalul Prahova, Secia A II A Civil,De Contencios Administrativ i Fiscal BF
Ploieti str. Gh.Lazr nr.6
Dosar nr. 1171/105/2013
Comunicare Sentina nr. 474/4 martie 2013
emis la: ziua 12 luna martie anul 2013
Conform listei anexe
Se comunic, alturat, copia sentinei nr. 474/4 martie 2013 pronunat n dosarul nr. 1171/105/2013 pronunat de
Tribunalul Prahova, Secia Comercial i de Contencios Administrativ, privind pe debitoarea SC Mera Rosa Impex SRL
cu sediul social n comuna Puleti, Punctul Movila Vulpii, Hala 3, parter, obiectiv 2, judeul Prahova, avnd nr.de
nregistrare la ORC Prahova J29/1434/2009 i CUI RO 26062449.
Lista cu destinatarii comunicrii Sentinei nr.474/4 martie 2013
privind pe debitoarea SC Mera Rosa Impex SRL
1. SC Mera Rosa Impex SRL cu sediul social n comuna Puleti, Punctul Movila Vulpii, Hala 3, parter, obiectiv 2,
judeul Prahova, avnd nr.de nregistrare la ORC Prahova J29/1434/2009 i CUI RO 26062449
2.- Andrei Ioan cu sediul social n Ploieti,str. Gh.Doja nr.30, et.10, ap.31, judeul Prahova
3.-DGFP Prahova Ploieti,str. Aurel Vlaicu nr.22, jud.Prahova
4 Oficiul Registrului Comerului Ploieti, str. Vornicei, Nr.4.
Parafa preedintelui instanei, Grefier,
Radu Mihail Miron Marcela
*
Romnia Tribunalul Prahova, Sectia A II-A Civil, De Contencios Administrativ i Fiscal
Dosar nr. 1171/105/2013
Sentinta nr.474
edina public de la 4 martie 2013
Judector sindic Radu Mihail
Grefier Miron Marcela
Pe rol fiind soluionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenei privind debitoarea SC MERA ROSA IMPEX
SRL cu sediul social n comuna Puleti, Punctul Movila Vulpii, Hala 3, parter, obiectiv 2, judeul Prahova, avnd nr.de
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

18
nregistrare la ORC Prahova J29/1434/2009 i CUI RO 26062449, cerere formulat de creditoarea DGFP PRAHOVA
cu sediul social n Ploieti,str. Aurel Vlaicu nr.22, judeul Prahova.
La apelul nominal efectuat n edin public rspunde pentru creditoarea DGFP Prahova, consilier juridic Stasie Elena,
i pentru debitoare rspunde av. Grigore Mircea.
Procedura legal ndeplinit, n conformitate cu disp.art.87 i urm. din Codul de pr.civil, rap. la art.7 alin.3 din Legea
nr.85/2006 .
S-a fcut referatul oral asupra cauzei de ctre grefierul de edin care evideniaz asupra prilor, obiectului cererii care
este motivat n fapt i drept, este scutit de la plata taxelor judiciare de timbru conform art.17 din Legea nr.146/1997,
art.26 din O.M.J nr.760/C/1999 precum i art.107 din O.G.nr.92/2003.
Se mai refer de ctre grefierul de edin c debitoarea nu a formulat contestaie, c la dosarul cauzei au sosit relaiile
solicitate de la ORC Prahova privind elementele de identificare ale societii debitoare i au fost depuse oferte din
partea practicienilor n insolven.
Dup referatul grefierului de edin;
Judectorul sindic, reinnd c prile prezente nu mai au nscrisuri de depus, ori cereri de formulat, constat cauza n
star de judecat i acord cuvntul prilor asupra fondului cauzei.
Avnd cuvntul reprezentantul creditoarei DGFP Prahova, cons.juridic Stasie Elena, solicit admiterea cererii astfel
cum a fost formulat i motivat n scris, deschiderea procedurii generale a insolvenei debitoarei i desemnarea unui
administrator special din practicienii care au depus oferte la dosar.
Avnd cuvntul aprtorul ales al debitoarei nvedereaz c debitoarea nu deine bunuri n patrimoniu i arat c este de
acord cu deschiderea procedurii simplificate.
Judectorul sindic, rmne n pronunare asupra cererii de fa;
Judectorul sindic,
Constat c cererea formulat de DGFP Prahova, avnd ca obiect deschiderea procedurii insolvenei, a fost comunicat
debitoarei SC MERA ROSA IMPEX SRL cu sediul n comuna Puleti, judeul Prahova, la data de 7.02.2013 i c nu
s-a formulat contestaie n termenul prevzut de art. 33 alin.2 din Legea privind procedura insolvenei.
Se constat de asemenea c DGFP Prahova are o crean cert, lichid i exigibil mpotriva debitoarei n cuantum de
137.248 lei, care depete valoarea - prag prevzut de lege, dovedit cu titlurile executorii i celelalte nscrisuri
depuse la dosar i c debitorul nu a efectuat pli fa de creditor de peste 30 de zile, fiind prezumat n ncetare de pli.
Apreciind c cererea creditoarei ntrunete condiiile prevzute de art.31 coroborat cu art.3 pct.1, pct.6 i 12 din Legea
85/2006, judectorul sindic va admite cererea i n temeiul art. 33 alin. 6 din Legea privind procedura insolvenei, va
dispune deschiderea procedurii generale a insolvenei mpotriva debitorului.
innd seama de ofertele de servicii depuse de practicieni la dosarul cauzei, de pregtirea profesional i experiena n
soluionarea cazurilor n care au fost desemnai, disponibilitatea de timp i resursele umane deinute, judectorul sindic
va desemna, n baza art.34 din Legea privind procedura insolvenei, administrator judiciar pe ANDREI IOAN IPURL
cu sediul n Ploieti, care va ndeplini atribuiile prevzute de art. 20 din lege.
n baza art. 35 din lege, se va stabili n sarcina debitoarei obligaia de a depune la dosarul cauzei actele i informaiile
prevzute de art. 28 alin.1, n termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
Se va stabili n sarcina administratorului judiciar obligaia de a depune la dosar raportul prevzut de art. 54 din Legea
85/2006 n termen de 30 de zile de la desemnarea sa i de a efectua notificrile prev. de art.61 alin (3) ce vor cuprinde
meniunile prev. de art. 62 din aceeai lege.
Vznd i dispoziiile art. 4 din Legea 85/2006.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte :
Admite cererea creditorului DGFP PRAHOVA cu sediul social n Ploieti,str. Aurel Vlaicu nr.22, judeul Prahova.
n temeiul art.33 alin 6 din Legea privind procedura insolvenei,
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenei mpotriva debitorului SC MERA ROSA IMPEX SRL cu sediul
social n comuna Puleti, Punctul Movila Vulpii, Hala 3, parter, obiectiv 2, judeul Prahova, avnd nr.de nregistrare la
ORC Prahova J29/1434/2009 i CUI RO 26062449.
n temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenei ,
Desemneaz administrator judiciar pe ANDREI IOAN cu sediul social n Ploieti,str. Gh.Doja nr.30, et.10, ap.31,
judeul Prahova care va ndeplini atribuiile prevzute de art.20 din lege, cu o retribuie de 2.000 lei.
Dispune administratorului judiciar s efectueze Notificare privind deschiderea procedurii debitorului, creditorilor i
Oficiului Registrului Comerului pentru efectuarea meniunii i prin publicare n Buletinul Procedurilor de Insolven i
ntr-un ziar de larg circulaie, conform art. 61 din lege.
Fixeaz termenul pentru depunerea de ctre administratorul judiciar a raportului privind intrarea n procedura
simplificat sau continuarea perioadei de observaie, prev. de art. 54 din Legea 85/2006 modificat, la 24.03.2013 i
pentru depunerea raportului privind cauzele i mprejurrile care au dus la apariia insolvenei cu menionarea
persoanelor vinovate, conform art. 59 alin.1 din lege, la 13.04.2013.
Fixeaz termenul limit pentru nregistrarea cererilor de admitere a creanelor asupra averii debitorului la 18.04.2013.
Fixeaz termenul limit pentru verificarea creanelor, ntocmirea, afiarea i comunicarea tabelului preliminar al
creanelor la 08.05.2013.
Fixeaz termenul limit pentru soluionarea eventualelor contestaii i pentru definitivarea tabelului creanelor la
23.05.2013.
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

19
Fixeaz data edinei adunrii creditorilor la data de 13.05.2013, ora i locul urmnd a fi stabilite de administratorul
judiciar, adunare care va fi convocat i prezidat de administratorul judiciar desemnat.
Oblig debitorul s depun la dosarul cauzei actele i informaiile prev. la art. 28 alin.1 din legea insolvenei.
Administratorul judiciar va dispune efectuarea notificrilor prev. de art. 61 alin.3 din lege ctre toi creditorii indicai de
debitor n lista depus conform art. 28 alin.1 din lege. n temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenei , dispune
deschiderea de ctre debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, n termen de 2
zile de la Notificare privind deschiderea procedurii; n caz de nendeplinire a atribuiei, contul va fi deschis de ctre
administratorul judiciar.
Pune n vedere administratorului judiciar s comunice prezenta sentin tuturor instanelor n a cror circumscripie i
are sediul debitorul, precum i bncilor la care acesta are deschise conturi bancare, n vederea suspendrii tuturor
aciunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanelor mpotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.
Fixeaz termen la 22.05.2013. Definitiv i executorie. Cu recurs n termen de 7 zile de la comunicare. Pronunat n
edin public, astzi, 04.03.2013
Judector sindic, Grefier,
Radu Mihail Miron Marcela

Judeul Sibiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial C & R CAR WASH SRL, cod unic de nregistrare: 17808567
Depunere raport ntocmit de lichidatorul judiciar n procedura simplificat de insolven
Nr.: 292, data emiterii : 15.03.2013.
1. Date privind dosarul: numr dosar: 7150/85/2012 Tribunal Sibiu Secia II Civil de Contencios Administrativ i
Fiscal. Judector Sindic: Raluca Anamaria Savu.
2. Arhiva/registratura instanei: str. Johann Sebastian Bach nr. 4, Sibiu, jud. Sibiu.
Numar de telefon 0269.217.104; Fax: 0269.217.702; programul arhivei/registraturii instanei 8-12.
3.1. Debitor: S.C. C & R Car Wash S.R.L. Cod de Identificare Fiscal RO17808567 sediul social: n Sibiu, str.
Pedagogilor, nr.14, jud. Sibiu Numr de ordine n Registrul Comerului J32/ 1070/2005.
4. Creditor: D.G.F.P. Sibiu cu sediul n loc. Sibiu, Cl. Dumbrvii nr.17.
5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Vlaic Petric Dan, Cod de Identificare Fiscal 30417787 cu
sediul social n loc. Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr.2 /25 Numr de nscriere n Tabloul Practicienilor n Insolven RFO I-
3202 Tel/Fax 0269220222, E-mail dan_vlaic@yahoo.com.
6. Subsemnatul: Vlaic Petrica Dan, n calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. C & R Car Wash SRL, conform
Sentintei nr. 33/C din data de 17.01.2013 pronunat de Tribunalul Sibiu Secia II Civil de Contencios Administrativ
i Fiscal, n dosarul 7150/85/2012 2012 n temeiul art. 21 din legea 85/2006. comunic:
Raportul de activitate nr. 1
Numr de exemplare depuse: Depunem prezenta n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi
publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven.
n conformitate cu dispoziiile ncheierii nr.33/C/C din data de 17.01.2013 pronunat de Tribunalul Sibiu Secia II
Civil de Contencios Administrativ i Fiscal, n dosarul 7150/85/2012, privind debitorul S.C. C & R Car Wash SRL, s-
au realizat urmatoarele:
S-a notificat deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitorului i ORC Sibiu n termenul legal conform
dovezilor anexate la prezentul raport. Notificarea s-a publicat n BPI conform dovezii privind ndeplinirii procedurilor
de publicare nr.73039/07.03.2013 (anexata la prezentul raport).
n conformitate cu art.61 alin 3 L85/2006, s-a notificat deschiderea procedurii simplificate insolventei ntr-un ziar de
larg circulaie (anexat la raport).
S-a publicat n BPI , conform dovezii ataate nr. 74326/07.03.2013, Convocarea Adunarii Creditoriilor pentru data de
18.03.2013 cu urmatoarea ordine de zi: -prezentarea situaiei debitorului; -desemnarea Comitetului creditorilor;
- confirmarea lichidatorului judiciar.
n urma studiului dosarului de la instan s-au constatat depunerea a unei singure declaraii de creane ce au fost
verificat . n consecin s-a ntocmit tabelul preliminar al creanelor ce se depune la dosarul cauzei la data de
14.03.2013 n 2 exemplare cu rugamintea respectuoas de a se afia un exemplar la ua instanei.
S-au efectuat de ctre lichidatorul judiciar cheltuieli privitoare la Notificare privind deschiderea procedurii. Retribuia
lunar a lichidatorului judiciar desemnat este de 1.000 lei.
V solicit s dispunei continuarea procedurii n vederea soluionrii eventualelor contestaii la tabelul preliminar i
ntocmirea tabelului definitiv al creantelor.
Deoarece administratorul social al debitoarei nu dat curs notificrii noastre nr.252/28.02.2013, pentru a se putea
ntocmi raportul cu privire la cauzele, mprejurrile i persoanele vinovate de apariia insolvenei debitorului n conf. cu
art.59 / L 85/2006, solicitm citarea la urmtorul termen a administratorului Torok Vasilica, CNP 2851228324803,
domiciliat n Sibiu, str. Movilei, nr.15, cu meniunea de a depune actele prevazute la art.28 din legea insolvenei L
85/2006 i prezentarea personal la interogatoriu n vederea stabilirii situaiei activelor societii debitoare i a eventualei
rspunderi a administratorului social, pentru svrirea uneia sau a mai multor fapte enumerate de prevederile art. 138
din Legea 85-2006.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolven Vlaic Petric Dan

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

20
Judeul Timi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial RIS-VIA SRL, cod unic de nregistrare: 6631892
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolven
Nr. 980/ EMM-TM/ 2013 data emiterii: 21.03.2013
1. Date privind dosarul: numr dosar 3501/ 30/ 2013; Tribunal Timi, Secia a II - a Civil; Judector sindic: Loredana
Neamu.
2. Arhiva/ registratura instanei: P-a epe Vod nr.2A, Timioara, jud. Timi; programul arhivei: Luni Vineri orele
9.00 12.00.
3.1.Debitor: SC Ris-Via SRL, Cod unic de nregistrare: 213971, sediul social: Satchinez, str. a-XV-a, nr. 6, ap. 3, jud.
Timi, nr.ORC J35/ 1122/ 2007.
4. Lichidator judiciar: SCP Emmi Insolven - Filiala Timi SPRL, cu sediul n Timioara, str. Francesco Griselini, nr.
2, Corp B, et. 1, ap. SAD 10, jud Timi, numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven: 0413; Tel:
073595040, Fax: 0372-873947, e-mail: contact@e-insolven.com, Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar:
av. Emil Prclbescu.
5. Subscrisa: SCP Emmi Insolven - Filiala Timi SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ris-Via
SRL, conform ncheierii nr.489 din data de 07.03.2013 pronunat de Tribunalul Timi, Secia a II - a Civil, n dosarul
nr.3501/ 30/ 2013, n temeiul art. 108 alin (1) i art. 109 alin (1) i (2) din Legea privind procedura insolvenei, notific:
6. Deschiderea procedurii simplificate de insolven mpotriva debitorului SC Ris-Via SRL, prin ncheierea nr.489 din
data de 07.03.2013 pronunat de Tribunalul Timi, Secia a II - a Civil, n dosarul nr.3501/ 30/ 2013.
7.1. Debitorul SC Ris-Via SRL are obligaia ca n termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s depun la dosarul
cauzei documentele prevzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenei.
7.2. Creditorii debitorului SC Ris-Via SRL trebuie s procedeze la nscrierea la masa credal a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanei n condiiile urmtoare:
7.2.1. Termenul limit pentru depunerea cererii de admitere a creanelor n tabloul preliminar al creanelor: 22.04.2013.
n temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenei, nedepunerea cererii de admitere a creanei pn la
termenul menionat atrage decderea din drepturi privind creana/creanele pe care le deinei mpotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotrrea de deschidere a procedurii: termenul limit pentru verificarea creanelor,
ntocmirea, afiarea i comunicarea tabelului preliminar al creanelor este 08.05.2013. Termenul pentru depunerea
eventualelor contestaii formulate mpotriva tabelului preliminar al creanelor este 13.05.2013. Termenul pentru
ntocmirea i afiarea tabelului definitiv al creanelor este 23.05.2013.
8. Adunarea creditorilor: prima adunare a creditorilor va avea loc n data de 08.05.2013, ora 10.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Timioara, str. Francesco Griselini, nr.2, Corp B, et.1, ap. SAD 10, jud. Timi, avnd ca
ordine de zi: prezentarea situaiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar;
stabilirea remuneraiei lichidatorului judiciar; diverse.
9. Deschiderea procedurii simplificate de insolven se notific Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Timi.
Informaii suplimentare: n vederea nscrierii la masa credal este necesar s se completeze i s se transmit la tribunal
Cererea de nscriere a creanei n tabelul preliminar cu respectarea dispoziiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenei. Cererea de nscrierea creanei n tabelul preliminar va fi nsoit de documentele justificative ale
creanei i actele care atest constituirea de garanii, n copii certificate. Cererea de nscriere a creanei i documentele
care o nsoesc vor fi depuse la dosar prin pot pe adresa instanei, n dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat
lichidatorului judiciar i unul pentru a rmne la dosar, cu meniunea c exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate
fi comunicat n mod direct acestuia, prin pot. Toate nscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva
Tribunalului. Cererea va fi nsoit de dovada plii taxei judiciare de timbru n sum de 120 lei i de un timbru judiciar
de 0, 30 lei.
Restricii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspend toate aciunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenei).
Lichidator judiciar: SCP Emmi Insolven - Filiala Timi SPRL, prin asociat coordonator, av. Emil Prclbescu

Judeul Tulcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial GAMA DELICE SRL, cod unic de nregistrare: 26286993
Romnia Tribunalul Tulcea, Secia Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Str. Pcii, nr.83
Dosar nr.5376/88/2012 CS8-RS
Comunicare Sentina civil nr.1419/2013
emis la: ziua 04, luna martie, anul 2013
Ctre,
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Tulcea, cu sediul n Tulcea, str. Portului, nr.14 (incinta Iberom),
jud. Tulcea, cod de identificare fiscal 14942091,
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

21
Debitorul: S.C. Gama Delice SRL cu sediul n com. Peceneaga, jud. Tulcea, nr. de ordine n registrul comerului
J36/436/2009, CUI 26286993;
Creditorul: Direcia General a Finanelor Publice Tulcea str. Babadag nr. 163, jud. Tulcea,
Lichidator: Cabinet Individual de Insolven Bulacu tefan, cu sediul n Babadag, str. Republicii, nr.100, bl.78, sc.A2,
et.2, ap.5, jud. Tulcea, RSP 1B 3143, CIF;
Se comunic, alturat, copia sentinei civile nr.1419 din data de 22 februarie 2013, pronunat n dosarul nr.
5376/88/2012 CS8-RS, de Tribunalul Tulcea, Secia Civil, de contencios administrativ i fiscal, privind debitorul SC
Gama Delice SRL cu sediul n com. Peceneaga, jud. Tulcea, nr. de ordine n registrul comerului J36/436/2009, CUI
26286993.
Parafa preedintelui instanei, Grefier,
*
Romnia Tribunalul Tulcea
Secia Civil de Contencios Administrativ i Fiscal
Dosar nr. 5376/88/2012
ncheiere
edina public de la 15 Februarie 2013
Completul compus din:
Judector sindic: tefania Roibu
Grefier: Laura Rade
S-a luat n examinare cauza, Faliment, privind pe debitoarea SC Gama Delice SRL, aflat n procedura insolvenei n
temeiul Legii 85/2006, pentru nchiderea procedurii insolvenei. La apelul nominal fcut n edin s-a prezentat
lichidatorul C.I.I. Bulacu tefan prin practicianul n insolven Bulacu tefan, lips fiind creditorii. Procedura de citare
este legal ndeplinit. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin, dup care:
Lichidatorul avnd cuvntul prin practicianul n insolven Bulacu tefan solicit nchiderea procedurii insolvenei fa
de debitor ntruct n averea acestuia nu exist bunuri, fiind ndeplinite condiiile prev. de art.131 din legea insolvenei.
Judectorul sindic las cauza n pronunare.
Instana,
Avnd nevoie de timp pentru a delibera, n temeiul art.260 alin.1 Cod proc. civ. instana urmeaz a amna pronunarea
n cauz.
Pentru aceste motive, n numele legii, dispune:
Amn pronunarea n cauz la data de 22 februarie 2013. Pronunat n edina public de la 15 Februarie 2013.
Judector Sindic, Grefier,
tefania Roibu Laura Rade
*
Romnia Tribunalul Tulcea
Secia Civil de Contencios Administrativ i Fiscal
Dosar nr. 5376/88/2012
Sentina civil nr. 1419/2013
edina public de la 22 Februarie 2013
Completul compus din:
Judector sindic: tefania Roibu
Grefier: Laura Rade
S-a luat n examinare cauza, Faliment, privind pe debitoarea SC Gama Delice SRL, aflat n procedura insolvenei n
temeiul Legii 85/2006, pentru nchiderea procedurii insolvenei. Dezbaterile au avut loc n edina public din 15
februarie 2013, susinerile prilor prezente au fost consemnate n ncheierea din acea dat care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Instana,
Asupra cauzei de fa:
Prin cererea adresat acestei instane la data de 14 septembrie 2012, debitoarea SC Gama Delice SRL prin
reprezentantul legal Georgescu Adrian, a solicitat n temeiul legii 85/2006 deschiderea procedurii insolvenei n forma
simplificat fa de debitoarea SC Gama Delice SRL Peceneaga, jud. Tulcea.
Prin ncheierea nr.5323 din 21 septembrie 2012 s-a admis cererea i s-a dispus deschiderea procedurii de insolven, n
forma simplificat, cu privire la debitoarea Gama Delice SRL Peceneaga, jud. Tulcea, fiind desemnat lichidator Cabinet
Individual de Insolven Bulacu tefan.
La data de 14 februarie 2013 lichidatorul judiciar a prezentat raportul cu propunerea de nchidere a procedurii
insolvenei n temeiul art.131 din Legea 85/2006, artnd c debitorul nu are sume de bani n cont i nici bunuri n avere
care s poat fi valorificate, precum i c, potrivit raportului privind cauzele insolvenei a rezultat c ajungerea
debitoarei n ncetare de pli se datoreaz unor factori obiectivi, neimputabili persoanelor care au asigurat conducerea
societii, propunnd nchiderea procedurii n temeiul art.131 din Legea 85/2006.
Raportul privind nchiderea procedurii ntocmit de lichidatorul Cabinetul Individual de Insolven Bulacu tefan a fost
notificat creditorilor nregistrai n tabelul obligaiilor debitoarei, nefiind formulate obieciuni la acesta.
Potrivit art.131 din legea 85/2006 n orice stadiu a procedurii judectorul sindic va putea da o sentin de nchidere a
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 5180/25.03.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

22
procedurii dac se constat c nu exist bunuri n averea debitorului ori c acestea sunt insuficiente pentru a acoperi
cheltuielile administrative i niciun creditor nu se ofer s avanseze sumele corespunztoare.
Cum nu au fost formulate obieciuni la raportul privind nchiderea procedurii i pentru c au fost respectate condiiile
necesare i obligatorii pentru nchiderea procedurii, instana urmeaz a admite cererea lichidatorului i a dispune
nchiderea procedurii insolvenei deschis fa de debitoarea SC Gama Delice SRL Peceneaga, jud. Tulcea.
Urmeaz a dispune radierea debitoarei din registrul n care este nmatriculat.
Urmeaz a notifica nchiderea procedurii direciei teritoriale a finanelor publice i ORC unde debitorul este
nmatriculat, pentru efectuarea meniunii.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Admite cererea lichidatorului privind nchiderea procedurii insolvenei.
n temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, modificat i completat.
Dispune nchiderea procedurii de insolven n form simplificat deschis fa de SC Gama Delice SRL cu sediul n
Peceneaga, judeul Tulcea.
Dispune radierea debitorului din Registrul Comerului n care este nmatriculat.
n temeiul art.135 Lg.85/2006. prezenta hotrre va fi notificat direciei teritoriale a finanelor publice i oficiului
registrului comerului unde debitorul este nmatriculat, pentru efectuarea meniunii.
Definitiv. Executorie. Cu recurs n 7 zile de la comunicare. Pronunat n edina public din 22 februarie 2013.
Judector Sindic, Grefier,
tefania Roibu Laura Rade

Judeul Vlcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercial COVELI IMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 16879462
Tabelul suplimentar al creanelor SC Coveli Impex SRL
Numr: 2364/18.03.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 5161/90/2012, Tribunalul Vlcea, Secia a II-a Civil, Judector-sindic: Sorinel Petria.
2.Arhiva instanei: Rmnicu Vlcea, str. Scuarul Revoluiei, nr. 1, tel. 0250739120, programul arhivei/registraturii
instanei 09
00
-13
00
.
3.Debitor: SC Coveli Impex SRL, cod de identificare fiscal 16879462, sediul social n localitatea Drgani, str.
Troian, nr. 10, jud. Vlcea, numr de ordine n registrul comerului J38/994/2004.
4.Creditor: Lista anex.
5.Lichidator judiciar: Siomax SPRL, cod de identificare fiscal RO20570332, sediul social Trgu Jiu, str. Unirii, bl.3,
p+e, Gorj, numr de nregistrare RSP 0024, tel/fax: 0253/214120, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com, nume i prenume
reprezentant lichidator judiciar persoan juridic Somnea Ionel.
Nr. crt Denumire creditor Adresa
Creditor
Suma
solicitat
Suma
acceptat
Tipul
creanei
1 2 3 4 5
1. D.G.F.P. Vlcea Rm.Vlcea, str. G-ral
Magheru, nr. 17, jud.
Vlcea.
2.000,00 2.000,00 Bugetar
Total creane bugetare 2.000,00 2.000,00
Total general creane 2.000,00 2.000,00
Lichidator judiciar: Siomax SPRL, prin practician n insolven Somnea Ionel

** *


EDITOR: MINISTERUL JUSTIIEI - OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI
Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod potal 030837, Bucureti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscal: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naional al Registrului Comerului
Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 5180/25.03.2013 conine 22 pagini. ISSN 1842-3094