Sunteți pe pagina 1din 1

Camera Executorilor Judectoreti de pe lnga Curtea de Apel Bucureti

BIROUL EXECUTORULUI JUDECTORESC


MARIUS ADRIAN NEGREANU
________________________________________________________
Bucureti 014202, str. Smaranda Brescu, nr.18B, bl. 2A, sc.1, parter, ap.2, Sector 1, tel/fax. 021 232 11 71
C.I.F: RO 30028925 cont bancar nr. RO28BRDE445SV12885074450 deschis la BRD GSG SA
e-mail : adrian.negreanu@exej.ro website : www.exej.ro

Dosar executare nr. 228 /2012 Creditor: BRD Groupe Societe Generale CUI 361579
Dosar Judecatoria Buftea nr. 852/94/2010 Debitor: SC Net 01 SRL CUI 14183161
Nr.cont consemnare:
RO32BRDE445SV13709494450/RON
RO57BRDE445SV15509314450/EUR
Titlul executoriu: nr. 196/19.04.2007 si contract de ipoteca
nr.1779/19.04.2007
Deschis la: BRD GSG SA Agentia Caramfil Garant: SC Dorimar- Exim SRL
Creanta din titlu: 20.684,54 RON + dobanda, comisioanele,
penalitatile de intarziere contractuale si cheltuielile de executare
PUBLICAIE DE VNZARE
Noi, Marius Adrian Negreanu executor judecatoresc n circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti,
Avnd n vedere executarea silit imobiliara:
ce face obiectul dosarului execuional inregistrat la Judecatoria Buftea sub nr. 852/94/2010, avand ca parti:
- creditoarea: BRD Groupe Societe Generale inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB - PJR - 40 - 007
/18.02.1999, C.U.I. 361579/10.12.1992, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. RC J40/608/19.12.1991, cu
sediul in Bucuresti, Turn BRD B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171, reprezentata in prezenta cauza prin Grupul
Unirea;
- debitorii/garantii ipotecari: SC Net 01 SRL - CUI 14183161cu sediul/domiciliul in Bucuresti, str. Neagota, nr.5,
sector 2;
Vznd c la data 29.04.2010 s-a emis Somaia nr. 9 lundu-se msura nscrierii acesteia in Cartea Funciara nr. 2371 a
localitatii Otopeni la A.N.C.P.I. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov
Avnd n vedere c debitorul nu a achitat creditorului debitul n termenul fixat n somaie, in baza prevederilor legale in vigoare
si avand Incuviintarea Judecatoriei Buftea,
in temeiul titlului executoriu constituit din: contract de credit nr. 196/19.04.2007 si contract de ipoteca
nr.1779/19.04.2007 prin care debitorii sunt obligati la restituirea creantelor catre banca, garantand cu bunul imobil descris
mai jos;
Prin prezenta se aduce la cunotina public faptul c:
- n data de 03.07.2013 ora 11.30, la sediul executorului judecatoresc indicat in atet, se va vinde la licitaie public bunul
mobil/imobil:
situat n in tarlaua 2, parcela A, Otopeni, jud. Ilfov;
nscris n: CF 2371 /localitatea Otopeni;
identificat prin numar cadastral 2539/2;
teren intravilan in suprafata de 500 mp, cu deschidere de 10.33 ml pe ambele laturi si lungimea de 50 ml o latura,
respectiv 30 ml cealalta latura;
proprietatea garantului SC Dorimar- Exim SRL, cu sediul in Bucuresti, intr. Teiul Doamnei, nr.1, bl.19, sc.2, ap.148,
sector 2, pentru recuperarea sumei din titlul executoriu + dobanda, comisioanele, penalitatile de intarziere contractuale si
cheltuielile de executare conform titlului executoriu descris mai sus

Preul de pornire al licitaiei, redus cu 25%, este de 15.750 lei.
Bunul imobil urmarit silit, figureaza inregistrat cu urmatoarele sarcini: contract de ipoteca nr. 1779/19.04.2007 in favoarea
BRD si Somatia de plata nr.9/2010.
Nu pot participa la licitatie, nici personal si nici prin persoane interpuse, toti cei obligati la plata in temeiul titlului
executoriu din prezentul dosar;
Nu sunt admise ofertele si participarea la licitatie prin mijloace care nu asigura prezenta personala sau prin mandatar cu
procura speciala (telefon, telegraf, telex, telefax, email, etc.);
Persoanele care doresc s cumpere vor depune la sediul executorului judecatoresc, ( recomandabil cu 5 zile inainte de data
licitatiei ), oferte de cumprare.
Ofertanii sunt obligai s depun pn la termenul de vnzare o cauiune de 10% din preul de pornire al licitaiei, sum ce
se va consemna la n contul RO32BRDE445SV13709494450/RON deschis la BRD Agentia Caramfil pe seama i la
dispoziia executorului judecatoresc Marius Adrian Negreanu i vor preda acestuia dovada consemnrii.
Prin prezenta publicaie se aduce la cunotin public faptul c sunt invitai toi cei ce pretind vreun drept asupra
imobilului, s le aduc la cunotina executorului judecatoresc nainte de data stabilit pentru vnzare, sub sanciunea de a
nu li se mai lua n considerare dup acea dat.
Cumprtorul va suporta toate taxele de transcriere sau ntabulare a proprietatii n cartea funciar.
Prezenta Publicaie de Vnzare a fost emisa, afiat si comunicata n locurile prevzute de dispoziiile art. 504 alin. 3 din
Codul de procedur civil n data de 10.06.2013;
Alte informatii din dosarul execuional vor putea fi solicitate de cei interesai cu respectarea confidentialitatii datelor ce
privesc partile - la sediul executorului judecatoresc, date de contact stipulate in antet.
EXECUTOR JUDECATORESC

Adrian Negreanu