Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7166 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 3
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială STARGAMES SRL .................................................................................................................... 3

Județul Botoşani ............................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială CBC HALE SRL......................................................................................................................... 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 4


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială GAD FINANCIAL SAFE SRL .................................................................................................. 4
2. Societatea comercială PHOENIX REAL ESTATES SRL ............................................................................................. 6

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 7


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială MUNGIURI & CRISTEA SRL .................................................................................................. 7
2. Societatea comercială PAVKA SRL .............................................................................................................................. 8

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................... 8


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială APOSTU CG GRUP SRL........................................................................................................... 8
2. Societatea comercială TV TIC TAC SRL .................................................................................................................... 11

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 11


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială BT CONSTRUCTII-DEALU SRL ........................................................................................... 11

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 12


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială LARIMAR COM 2005 SRL ..................................................................................................... 12
2. Societatea comercială SACELEANA CONSTRUCT SRL .......................................................................................... 12
3. Societatea comercială SOFT PLUS MM SRL .............................................................................................................. 13

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 13


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială LAURVANICO SRL ................................................................................................................ 13

Județul Satu Mare .......................................................................................................................................................... 15


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială BATIN CONSTRUCT SRL ..................................................................................................... 15

Județul Sibiu ................................................................................................................................................................... 15


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială TERA PROIECT SRL .............................................................................................................. 15

Județul Teleorman .......................................................................................................................................................... 15


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială MARICAT IMPEX SRL .......................................................................................................... 15
2. Societatea comercială SYSTEM FOR YOU SRL ........................................................................................................ 16

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 17


Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială CIDO FARM SRL .................................................................................................................... 17
2. Societatea comercială REVYON SRL.......................................................................................................................... 18

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
Județul Vrancea .............................................................................................................................................................. 20
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială GRYNAZOLER SRL ............................................................................................................... 20

Județul Bihor
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială STARGAMES SRL, cod unic de înregistrare: 6207049
Convocarea adunare creditori
Număr: 277, data emiterii: 19.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 2083/111/2013Tribunalul Bihor, Secţia a II Civilă, Contencios Administrativ şi
Fiscal, Judecător sindic: Varga Iren.
2.Creditori: Creditori: Mateas Crina, Oradea, str. Ghe. Doja, Bloc C5, apt. 8, Bihor
3.Debitor: SC Stargames SRL, societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscală 62070490, cu
sediul social în Oradea, str. Ghe. Doja, Bloc C5, apt. 8, jud. Bihor, număr de ordine în Registrul Comerţului
J05/3348/1994.
4.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Popovici Teodor, Cod de identificare fiscală 20208783, cu sediul
social în Oradea, str. Aviatorilor, nr.4, jud. Bihor, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0182,
tel./fax 0359/414155, 0744/696751, e-mail cabinetpopovici@yahoo.com.
5.Subsemnatul Popovici Teodor, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Stargames SRL, conform încheierii
nr. 445/F/19.02.2013 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul
2083/111/2013, în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, convoacă: adunarea
creditorilor debitorului SC Stargames SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. str. Aviatorilor, nr.4, jud. Bihor, în
data 29.04.2013, ora 14:30.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la lichidator judiciar.
Ordinea de zi: confirmarea lichidatorului judiciar şi a renumeraţiei acestuia; alegerea comitetului creditorilor; aprobarea
şi avansarea de sume de către creditori (conform art. 131 din legea 85/2006) în vederea continuării procedurii deoarece
se constata pana în prezent ca nu există bunuri în averea debitorului.
Cabinet Individual de Insolvenţă - Popovici Teodor –practician în insolveţă

Județul Botoşani
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială CBC HALE SRL, cod unic de înregistrare: 17147562
Tribunalul Botoşani
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6201/40/2011, Secţia comerciala, contencios administrativ şi fiscal
Judecător sindic: Pruteanu Lică
2. Debitor: SC CBC Hale SRL Cod de identificare fiscală RO 17147562 sediul social municipiul Botoşani, str. T.
Vladimirescu nr.9, bloc C 9, sc.A, et. II, ap. 4, județ Botoşani O.R.C. Botoşani J07/47/2005
3. Administrator special: Bodogan Constantin
C.I.I. Nechita Petru
Tabel definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului SC CBC HALE SRL Botoşani
Nr.65/18.04.2013
-lei-
Tipul
Nr. Creanţa % în % din
Creditor Adresa creanţei, Mențiuni
cr. acceptată grupă total
rang
Sucursala Delfin, 180229, 47 EURX4, 2635,
BRD - Groupe Societe
1 şos. Pantelimon 768408, 35 121.2 58, 69 21, 43 creanţe garantate, credit,
Generale SA
nr.258, Bucureşti dobânzi, comisioane
Sucursala Botoşani,
BRD - Groupe Societe 37, 64 13, 75 Creanţe garantate, credit,
2 Calea Naţională 492848, 97 121.2
Generale SA 3737, 64 14, 32 dobânzi, comisioane
nr.156
Botoşani, str. Creanţe garantate, numai
3 Timofte Corneliu 48000, 00 121.2 3, 67 1, 34
Armeană nr.76 debit
total 1309257, 32 121.2 100, 00 36, 52
4 Salarii neachitate 6124, 00 123.2 100, 00 0, 17
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
Tipul
Nr. Creanţa % în % din
Creditor Adresa creanţei, Mențiuni
cr. acceptată grupă total
rang
total 6124, 00 123.2 100, 00 0, 17
Botoşani, Piaţa
5 D.G.F.P.J. Botoşani Revoluţiei nr.5, jud. 344592, 00 123.4 70, 33 9, 60 Debit, majorări, penalităţi
Botoşani
Botoşani, Calea
6 I.T.M. Botoşani 125, 00 123.4 0, 03 - Debit, majorări, penalităţi
Naţională nr.83 A
Primăria municipiului Botoşani, Piaţa
7 1376, 57 123.4 0, 28 0, 04 Debit, majorări, penalităţi
Botoşani Revoluţiei nr.1
Voluntari, B-dul
8 Primăria Voluntari Voluntari nr. 74, 143895, 12 123.4 29, 36 4, 03 Debit, majorări, penalităţi
județ Ilfov
total 479988, 69 123.4 100, 00 13, 67
Com.Dragomireşti
9 Hilti România SRL 12432, 18 123.7 1, 91 0, 35 Debit
vale, judeţ Ilfov
E-on Energie România Târgu Mureş, str.
10 303, 05 123.7 0, 05 0, 01 Debit, taxe timbru
SA Justiţiei nr.12
Bucureşti, Şoseaua
11 Sico shoes SRL Colentina 22, bl.C9, 510221, 45 123.7 78, 44 14, 23 Debit
sc.B, ap.57
BAC Tehnic Invest Botoşani, str. T.
12 7523, 08 123.7 1, 1 0, 21 Debit
SRL Vladimirescu nr.9
Popeşti-Leordeni,
Isopan est SRL, prin Debit, cheltuieli de
13 Şoseaua de centură 119969, 20 123.7 18, 44 3, 35
av. Boncu Constantin executare
109, jud.Ilfov
total 650448, 96 123.7 100, 00 18, 15
Botoşani, str.
14 Nataraşu Aglaia Săvenilor nr.34, bloc 21317, 50 123.8 100, 00 0, 59 5000 euro x 4, 2635
E10, et.1, ap.3
total 21317, 50 123.8 100, 00 0, 59
Şoseaua Colentina
15 Bodogan Constantin nr.22, bl. C9, sc.B, 1107890, 14 123.9 a 100, 00 30, 90 Debit, fără dobânzi
ap.57, Bucureşti
total 1107890, 14 123.9 a 100, 00 30, 90
total X 3585026, 61 X X 100, 00 X
Cabinet individual de insolventa: Nechita Petru, atestat: 1 B 2628; C.Î.F. 21318350, sediu profesional: str. A. I. Cuza
nr.4, ap.11, Dorohoi, jud. Botoșani; tel/fax: 0231615938; mobil 0752166757, petru.nechita@yahoo.com
Semnătură şi ştampilă

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială GAD FINANCIAL SAFE SRL, cod unic de înregistrare: 16645992
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila
Str. bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 41651/3/2012
Comunicare încheiere
emisă la: ziua 21, luna 02, anul 2013
Către,
SC GAD FINANCIAL SAFE SRL
Sediul social/ Domiciliul - Bucureşti sector 3 str Armenis nr 2, bl.P3 sc A et 1 ap 1
Cod de identificare fiscală
SC GAD FINANCIAL SAFE SRL cu sediul în Bucureşti sector 3 str Armenis nr 2, bl.P3 sc A et 1 ap 1
Se comunică, alăturat, copia încheierii / sentinţei civile / deciziei civile nr. din data de 25.01.2013 pronunţată în dosarul
nr.41651/3/2012 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul SC GAD FINANCIAL SAFE SRL cu
sediul social/domiciliul în Bucureşti sector 3 str Armenis nr 2, bl.P3 sc A et 1 ap 1, cod de identificare fiscală, număr de
ordine în registrul comerţului / registrul societăţilor agricole / registrul asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
*
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila
Dosar nr. 41651/3/2012
Încheiere
Ședința publica de la 25.01.2013
Tribunalul constituit din
Preşedinte – Judecător sindic — Scutelnicu Oana
Grefier — Delcea Aurelia
Pe rol fiind soluţionarea cauzei comerciale, având ca obiect cererea intemeiata pe dispozitiile Legii 85/2006 privind
procedura insolvenţei formulata de debitorul SC GAD FINANCIAL SAFE SRL prin AMD GRUP EXPERT SPRL. La
apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta debitorul prin lichidator. Procedura de citare legal indeplinita. S-a
facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Instanta acorda cuvantul asupra cererii de deschidere a procedurii. Debitorul prin lichidator solicita admiterea cererii,
astfel cum a fost formulata. Instanta, fata de actele de la dosar, retine cauza spre soluționare.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a VII-a civila sub nr. 41651/3/2012 lichidatorul judiciar
AMD GRUP EXPERT SPRL desemnat pentru societatea debitoare SC GAD FINANCIAL SAFE SRL a solicitat, în
temeiul dispoziţiilor Legii 85/2006, deschiderea procedurii simplificate a falimentului cu privire la debitoare. În
motivarea în fapt a cererii s-a arătat ca a fost desemnata în calitate de lichidator în temeiul OUG cu nr. 116/2009.In
exercitarea atributiilor legale au fost notificate institutiile bugetare. In drept au fost invocate prev. art.1 alin.2 din Legea
cu nr. 85/2006 şi art.270 alin.1 din Legea cu nr.31/1990. Analizand actele şi lucrarile dosarului, se constata următoarele:
Potrivit art. 27 în ref. la art.3 alin.(1 din Legea 85/2006 debitorul aflat în stare de insolvenţă, sau în cazul căruia apariţia
stării de insolvenţă este iminentă, este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei
legi. Potrivit art. 3 alin 1 pct 1 din Legea 85/2006: 1. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa
faţă de unul sau mai mulţi creditori;
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine că debitorul este în stare de insolvenţă, iar cererea este
însoţită de actele prevăzute la art.28 alin 1 din Legea 85/2006.
În temeiul art.107 alin 1 rap. la art.32 alin. 1 din Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei, va dispune intrarea în
faliment prin procedura simplificată a debitorului .
În temeiul art.107 alin 2 Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei va ridică dreptul de administrare al debitorului
şi va dispune dizolvarea societăţii debitoare. Va interzice administratorilor societăţii debitoare înstrăinarea acţiunilor ori
părţilor sociale sau de interes deţinute la aceasta şi va dispune indisponibilizarea acestora în registrele speciale de
evidenţă sau în conturile înregistrate electronic. Va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în
conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de
înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judciar. Va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi
trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitorul are bunuri în vederea sigilării, în sarcina
lichidatorului judiciar. Va fixa termenele limită, va stabili termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii
procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi
operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii şi va spune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în
termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate
creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Se va desemna în
calitate de lichidator judiciar AMD GRUP EXPERT SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege, cu
o remuneraţie de 1000 lei din averea debitorului. Va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din
Legea nr. 31/1990, republicată şi va dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a
reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art.109 alin 1 rap. la art.32 alin 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura
insolvenţei, va dispune ca lichidatorul judiciar să notifice, în condiţiile art.61 alin 3 din lege, intrarea debitorului în
procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia. Va pune
în vedere lichidatorului judiciar să întocmească un raport de activitate amănunţit, în sensul art.59 alin 1din lege şi să-l
depună la dosarul cauzei.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea debitorului SC GAD FINANCIAL SAFE SRL prin AMD GRUP EXPERT SPRL.
În temeiul art.107 alin 1 rap. la art. 32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune intrarea în
faliment prin procedura simplificată a debitorului SC GAD FINANCIAL SAFE SRL cu sediul în Bucureşti sector 3 str
Armenis nr 2, bl.P3 sc A et 1 ap 1. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună
de acestea fără un ordin al Judecătorului sindic sau al lichidatorului, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i
lichidatorului. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de
maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi
predarea către lichidator, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi
adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a
procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la
sentinţa de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va
depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului –11.03.2013; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare
şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 21.03.2013; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor –
5.04.2013, e)data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 26.03.2013. Numeşte lichidator pe AMD Grup
Expert SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o remuneraţie de 1000 lei din averea
debitorului. Pune în vedere lichidatorului prevederile art.252 din Legea nr.31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art.109 alin.1
din lege, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 61 alin.3 din lege, privind intrarea debitorului în
procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.35 rap. la art.28 alin 1 lit. c), debitorului şi
oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în
care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor
art.36 din lege. Pune în vedere lichidatorului să întocmească un raport de activitate amănunţit, în sensul art.59 alin 1din
lege şi să-l depună la dosarul cauzei în termen de 40 de zile de la desemnare. În temeiul art.4 din lege dispune
deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către
lichidator. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Fixează termen
pentru continuarea procedurii la 17.05.2013 C 10, ora 09.00. Definitivă şi executorie. Cu recurs, în termen de 7 zile de
la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.01.2013
Preşedinte, Grefier,

2. Societatea comercială PHOENIX REAL ESTATES SRL, cod unic de înregistrare: 14314496
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 16678/3/2012/a18
Comunicare sentinţă civilă
emisă la: ziua 08, luna 02, anul 2013
Către,
SC PHOENIX REAL ESTATES SRL - sector 3, Bucureşti, ION NISTOR, nr. 4, bl. modul M14B, et. 1
NESTORAS MYRIANTOS administrator special prin CAB.AV.ALINA RITAN MAGDALENA - sector 3, Bucureşti,
VOINICULUI, nr. 20
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. ----------- din data de 12.12.2012
pronunţată în dosarul nr. 16678/3/2012/a18 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC
PHOENIX REAL ESTATES SRL - sector 3, Bucureşti, ION NISTOR, nr. 4, bl. modul M14B, et. 1
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civilă
Dosar nr. 16678/3/2012/a18
Încheiere
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.12.2012
Tribunalul constituit din :
Preşedinte: Judecător-sindic Sorin Ciprian Viziru
Grefier: Nicoleta Cenuşă
Pe rol soluționarea cererii formulate de contestatorul NESTORAS MYRIANTOS, în calitate de administrator special,
având ca obiect suspendarea măsurii administratorului judiciar PRIME INSOLV PRACTICE IPURL de a i se interzice
efectuarea de operaţiuni pe contul de insolvenţă al debitoarei SC PHOENIX REAL ESTATES SRL.
Fara citare parti. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Tribunalul,
Având în vedere dispoziţiile art.21 alin.4 din legea nr.85/2006, potrivit cărora judecătorul-sindic va soluţiona contestaţia
împotriva măsurilor luate de administratorului judiciar în termen de 10 zile de la înregistrarea ei, în camera de consiliu,
cu citarea contestatorului, a administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor, putând, la cererea contestatorului, să
suspende executarea măsurii contestate,
Constatând că la data de 11.12.2012 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Sec. a VII-a Civ. s-a înregistrat sub
nr.16678/3/2012/a18 contestaţia formulată de contestatorul NESTORAS MYRIANTOS, în calitate de administrator
special al debitoarei SC PHOENIX REAL ESTATES SRL, prin care se contestă măsura luată de administratorul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
judiciar PRIME INSOLV PRACTICE IPURL constând în interdicţia pentru contestator de a mai face operaţiuni pe
contul de insolvenţă al debitoarei fără a avea acordul prealabil al administratorului judiciar,
Constatând că dreptul de administrare al debitoarei nu a fost ridicat prin încheierea de deschidere a procedurii
insolvenţei şi este exercitat în continuare în procedură de către administratorul special, iar unul din atributele acestui
drept este şi efectuarea plăţilor în cadrul activităţii curente în procedura de observaţie,
Având în vedere volumul mare şi importanţa plăţilor care trebuie efectuate în timp util de debitoare, prin administrator
special, către furnizorii şi partenerii săi de afaceri,
În temeiul dispoziţiilor legale menţionate, va admite cererea şi va dispune suspendarea măsurii contestate de
administratorul special, până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei din dosarul civil nr.16678/3/2012/a18, cu
consecinţa că administratorul special va putea efectua operaţiuni pe contul unic de insolvenţă fără a avea nevoie de
încuviinţarea prealabilă a administratorului judiciar.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune :
Admite cererea formulată de contestatorul NESTORAS MYRIANTOS, în calitate de administrator special al debitoarei
SC PHOENIX REAL ESTATES SRL. Suspendă, până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei din dosarul civil
nr.16678/3/2012/a18, măsura luată de administratorul judiciar PRIME INSOLV PRACTICE IPURL prin care acesta a
interzis contestatorului să mai facă operaţiuni pe contul unic de insolvenţă al debitoarei fără a avea acordul său prealabil
şi, în consecinţă, contestatorul va putea efectua operaţiuni pe contul unic de insolvenţă fără încuviinţarea ori avizul
administratorul judiciar.Definitivă şi executorie,
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Dată în camera de consiliu,
Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.12.2012.
Preşedinte, Grefier,
Sorin Ciprian Viziru Nicoleta Cenuşă

Județul Constanţa
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială MUNGIURI & CRISTEA SRL, cod unic de înregistrare: 13396226
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în
condițiile art. 121 alin.(1) și art. 123 din legea privind procedura insolvenței
pentru debitorul SC Mungiuri & Cristea” SRL
Nr. 157/12.04.2013
Număr dosar 5550/118/ 2011, Tribunal Constanţa, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic Corina Eugenia Jianu
Temei juridic: art. 121 alin.(1) şi art. 123 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Gio Insol IPURL cu sediul în Constanța, str. Dispensarului, nr.12, bl.16A, ap.17, jud. Constanța,
CIF 28932802, nr. matricol RFO II 0550/2011, Tel: 0723/554230, fax 0341440880,
E-mail georgianajianu2002@yahoo.com. Reprezentant al lichidatorului judiciar: Jianu Georgeta
Debitor: SC Mungiuri & Cristea” SRL, sediul social în Constanta, Bd. Alex. Lăpușneanu, nr.195, bl.LAV1, sc.A, ap.38,
judeţ Constanţa, Cod de identificare fiscală 13396226, număr de ordine în registrul comerţului J13/1654/2000
Administrator special: Nu s-a desemnat.
1.Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
1. În exerciţiul atribuţiilor conferite de actul normativ susrubricat şi a celor stabilite de judecătorul sindic în perioada
21.01.2013-15.04.2013, lichidatorul judiciar Gio Insol IPURL desemnat potrivit sentinţei civile nr. 632/20.02.2012
pronunţată în dosarul nr.5550/118/2011 al Tribunalului Constanţa, a continuat actele şi operaţiunile prevăzute în sarcina
sa potrivit art.25 din lege.
2. Urmare efectuării raportului de evaluare a bunurilor, şi în lipsa adjudecării bunurilor, începând cu 25.01.2013 s-a
aplicat reducerea cu 10% din preţul minim stabilit prin raportul de evaluare, organizându-se de către lichidator şase
şedinţe de licitaţie în 25.01.2013, 01.02.2013, 08.02.2013, 15.02.2013, 22.02.2013, 01.03.2013. Întrucât nu s-a
adjudecat niciun bun ce a făcut obiectul licitaţiilor, lichidatorul judiciar a procedat, după trecerea celor şase şedinţe
consecutive de licitaţie organizate în fiecare vineri, la o noua reducere cu încă 10% a preţurilor faţă de cele reduse deja,
respectiv cu 20% din preţul de pornire stabilit iniţial prin raportul de evaluare, identificându-se următoarele valori de
lichidare ale bunurilor:
- subansamblu avans mecanic Comatic AF44 (2002) - 1.145, 60 lei
- maşină de cântuit pentru mobilier BC91A ( 2003) – 15.768, 80 lei
- maşină de frezat cant mobilier VITAP RC91 (2003) -10.612 lei
- maşină de găurit multiplă Alfa 21T (2005) – 9.569, 60 lei
- maşină de rotunjit colţuri Rounder (2005) – 7.165, 60 lei
Preturile sunt fără TVA, iar valoarea totală de lichidare a bunurilor reduse cu 20% din prețul stabilit este de 44.261, 60
lei, fără TVA.
3. Urmează să se organizeze o nouă şedinţă de licitaţie pentru data de 19.04.2013, pornind de la preţurile minime de
pornire menţionate mai sus fără TVA.
Lichidator judiciar, Gio Insol IPURL, prin Practician în insolvenţă Jianu Georgeta

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
2. Societatea comercială PAVKA SRL, cod unic de înregistrare: 21712990
Raport final privind debitorul SC Pavka SRL
Nr. 132/17.04.2013
1. Date privind dosarul: Nr.dosar 10483/118/2012 Tribunal Constanţa Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Cristina
Belecciu
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: Strada Traian, nr. 31, localitatea Constanța, județul Constanța, Număr de telefon
0241/551345, Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni-Joi: 8.30-12.30, Vineri: 12.00-15.00;
3.Debitor: SC Pavka SRL, CIF 21712990, sediu: Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr.146, judeţul Constanţa,
J13/1534/2007;
4.Creditor: D.G.F.P. Constanța – Constanța, str. I.G. Duca nr.18;
5.Lichidator judiciar: Piron Marian Cod de identificare fiscală 25075858, sediul social: Constanţa, str. Traian, nr.28, bl.
C3, sc.C, Ap.33, judeţul Constanţa Tel. 0726.239381; Fax 0241.550339, e-mail pironmarian@gmail.com
6. Subsemnatul: Piron Marian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului, conform încheierii civile nr.
1331/15.10.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 10483/118/2012
În temeiul: art. 129 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, comunică:
Raportul final
Mențiuni:
În conformitate cu dispoziţiile art. 109 alin.(1) coroborat cu art. 61 alin.(1), lichidatorul judiciar a notificat deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei către debitoare, către creditorii bugetari, creditorii cunoscuţi şi furnizorii de
utilităţi, precum şi către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa;
Lichidatorul judiciar a publicat notificarea deschiderii procedurii falimentului faţă de debitoarea SC Pavka SRL în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15790/07.11.2012;
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 109 alin.(1) coroborat cu art. 61 alin.(3) din Legea nr. 85/2006, la data de
07.11.2012, lichidatorul judiciar a publicat în ziarul “Bursa” anunţul privind deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei faţă de debitoarea SC Pavka SRL
De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat informaţii cu privire la bunurile cu care debitoarea figurează în evidenţele
fiscale ale SPIT Constanța.
SPIT Constanța a răspuns solicitării lichidatorului judiciar prin adresa nr. 85146/27.11.2012, precizând faptul că
debitoarea nu figurează și nu a figurat în evidențele acestei instituții cu bunuri imobile.
În conformitate cu dispozițiile încheierii prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate față de debitoare,
lichidatorul judiciar a întocmit și depus la dosarul cauzei Tabelul preliminar și cel definitiv al creanțelor debitoarei falite
și le-a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Având în vedere faptul că debitoarea nu a predat lichidatorului judiciar documentele prevăzute de dispozițiile art.28
alin(1) din Legea nr. 85/2006 iar pe site-ul Ministerului de Finanțe societatea figurează că nu a depus niciun bilanț de la
înființare și până în prezent, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a întocmi raportul prevăzut de dispozițiile
art. 59 din Legea nr. 85/2006.
Lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 2950/18.02.2013 raportul de activitate depus
la termenul din data de 21.01.2013.
Lichidatorul judiciar a efectuat plăţi în valoare de 54, 90 lei, constând în plata cheltuielilor efectuate cu publicitate ziar
(38, 00 lei), cheltuieli poștale (4, 90 lei) și taxe SPIT (12, 00 lei), care nu au fost achitate.
În urma analizei actelor și operațiunilor comerciale stabilite de lege a fi supuse verificării în cadrul procedurii
insolvenței, lichidatorul judiciar nu poate aprecia dacă starea de insolvență a debitoarei SC Pavka SRL a fost cauzată de
împrejurări obiective, neimputabile debitoarei și care sunt persoanele responsabile de apariția stării de insolvență a
debitoarei.
Având în vedere aspectele invocate anterior, în conformitate cu dispozițiile art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenței, lichidatorul judiciar propune închiderea procedurii falimentului și radierea debitoarei SC Pavka
SRL din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Lichidator judiciar, Practician în insolvenţă Piron Marian

Județul Galaţi
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială APOSTU CG GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 12823019
România Curtea de Apel Galaţi, Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială
Str. Brăilei nr. 153
Dosar nr. 2731/121/2009*/a1.1
Termen: 24.04.2013
Citaţie
emisă la: ziua 17, luna 04, anul 2013
S.C. Ţiriac Leasing IFN SA cu sediul social în Bucureşti, bd. Expoziţiei nr. 2, este chemată la această instanţă, camera 9
completul C 2, în ziua de 24, luna 04, anul 2013, ora 8, 30, în calitate de recurent creditor în proces cu SC Apostu CG

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
Grup SRL, cu sediul social în Galaţi, str. Furnaliştilor nr. 4, bl. D 1, ap. 61, cod de identificare fiscală 12823019, număr
de ordine în registrul comerţului J17/198/2000, pentru recurs procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Curtea de Apel Galaţi, Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială
Str. Brăilei nr. 153
Dosar nr. 2731/121/2009*/a1.1
Termen: 24.04.2013
Citaţie
emisă la: ziua 17 luna 04 anul 2013
S.C. Apostu CG Grup SRL cu sediul social în Galaţi, str. Furnaliştilor nr. 4, bl. D 1, ap. 61, este chemată la această
instanţă, camera 9 completul C 2, în ziua de 24, luna 04, anul 2013, ora 8, 30, în calitate de intimat debitor în proces cu
SC Ţiriac Leasing IFN SA, cu sediul social în Bucureşti, bd. Expoziţiei nr. 2, cod de identificare fiscală 12351919,
pentru recurs procedura insolvenţei. Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte: copie motive recurs. Cu cel
puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Tribunalul Galaţi
Secţia A II-A Civila
Dosar nr. 2731/121/2009*/al
Domnule Preşedinte,
Subscrisa SC Tiriac Leasing IFN SA, cu sediul în B-dul Expoziţiei nr. 2, şi adresa de corespondenta în Calea Giulesti,
nr. 6-8, sector 6, Bucureşti, având Cod Unic de înregistrare RO 12351919, nr. operator date cu caracter personal 4270,
având nr. R024 BACX 00000000 3065 4310 deschis la UniCredit Tiriac Bank SA - Sucursala Charles de Gaulle
reprezentata legal prin dl. Mircea Dihel în calitate de Director General şi convențional de SCA Danila, Petre &
Asociaţii - cu sediul în Bucureşti, str. Bucur, nr. 16, sector 4 tel 021 310.01.16 fax 021-314.01.52, în calitate de
creditoare-contestatoare, potrivit disp. art. 8, art. 12, art. 17 alin (6) din Legea nr. 85/ 2006 şi art. 299 şi urm Cod
procedura civila formulează
Recurs
împotriva sentinţei civile nr. 240/11.02.2013 pronunţate de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 2731/121/2009*/al
Prin care va solicitam sa dispuneţi:
Admiterea recursului;
Modificarea în parte a sentinţei recurate;
Admiterea contestaţiei formulate de SC Tiriac Leasing IFN SA si, pe cale de consecinţa, modificarea procesului-verbal
al Comitetului creditorilor din data de 11.01.2012, în sensul de a se retine legalitatea votului exprimat de creditori în
vederea stabilirii unui onorariu distinct al lichidatorului judiciar pentru recuperarea şi valorificarea bunurilor ce urmau a
fi restituite averii debitoarei ( după admitere acţiune în anulare acte frauduloase).
Scurt Istoric
Subscrisa SC Tiriac Leasing IFN SA şi SC Credit Europe Bank SA în calitate de preşedinte si, respectiv membru al
Comitetului creditorilor au solicitat lichidatorului judiciar convocarea Comitetului creditorilor, cerând printre altele şi
stabilirea unui punct pe ordinea de zi în care comitetul sa negocieze cu lichidatorul judiciar condiţiile financiare raportat
exclusiv la bunurile ce au făcut obiectul acţiunii în anulare acte frauduloase efectuate de debitoarea SC Apostu CG
Grup SRL.
In cadrul Comitetului creditorilor din data de 11.01.2012 s-a votat de către doi membri stabilirea ( şi nu modificarea
onorariului lichidatorului judiciar ).
Cu toate acestea, în mod nelegal, întocmind procesul verbal al şedinţei Comitetului creditorilor din data de 11.01.2012,
la punctul 5 aflate pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar consemnează opinia sa, trecând peste votul exprimat de
creditori:
"Lichidatorul judiciar arata ca acest punct a fost trecut la iniţiativa creditorilor cu vot prin corespondenta.
învederează ca, în opinia sa, odată confirmat practicianul şi negociat onorariul nu se poate schimba pe tot parcursul
procedurii.
Precizează ca a prins acest punct pe ordinea de zi, deși nu îl îmbrătiseaza şi nu este conform legii, numai la solicitatea
celor doi creditori.
Subscrisa SC Tiriac Leasing IFN SA am formulat contestaţie impotriva procesului-verbal al Comitetului creditorilor,
respinsa de instanţa prin sentinţa civila nr. 240/11.02.2013.
Împotriva respingerii contestaţiei formulate, am declarat prezentul recurs:
Motivele Recursului
Hotărârea este nelegala, pentru motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, cu referire la
art. 31 şi urm, din Legea 85/2006. privind procedura insolventei:,. Hotărârea pronunţata este lipsita de temei legal ori a
fost data cu încălcarea sau aplicarea greşita a legii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
Sentinţa prin care s-a respins contestaţia subscrisei este nelegala pentru următoarele motive:
Instanţa de fond a reţinut în mod corect în considerentele hotărârii atacate următoarele aspecte :
" Rolul Comitetului creditorilor este de a negocia cu administratorul judiciar condiţiile desemnării, condiţiile care
vizează şi stabilirea onorariului, fie el fix sau variabil. Nimic nu împiedica creditorii sa negocieze cu
administratorul/lichidatorul judiciar modificarea uneia din condiţiile numirii, în cazul de fata a onorariului, potrivit
principiului cine poate mai mult poate şi mai puţin'1''
Cu toate acestea, instanţa interpretează greşit dispoziţiile legale în ceea ce priveşte prerogativele Comitetului
creditorilor:
" Negocierea nu presupune insa impunerea practicianului în insolventa de către Comitetul creditorilor a unui onorariu
mai mic decât cel stabilit iniţial, ci pentru realizarea negocierii trebuie sa existe acordul ambelor parți contractante
iniţial (lichidatorul pe de o parte şi creditorii pe de alta parte).
De aceea instanţa apreciază ca în mod corect lichidatorul judiciar nu a menţionat în procesul-verbal din data de
11.01.2013 aprobarea modificării onorariului sau, chiar şi pentru a parte din operaţiunile supuse procedurii, cat timp
aceasta modificare nu a fost negociata cu practicianul în insolventa, nu este acesta de acord cu măsura solicitata de doi
creditori şi exista deja stabilit un onorariu.
Cu privire la aceste interpretări făcute de instanţa de judecata, ținem sa punctam anumite aspecte, de necontestat:
• Hotărârea Comitetului creditorilor aparţine creditorilor;
• Nu interesează pentru ce motiv lichidatorul judiciar a trecut un punct pe ordinea de zi; câta vreme punctul respectiv a
fost menţionat în convocator, înseamnă ca pot fi adoptate decizii cu privire la aceste probleme.
In acest sens, menţionam dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 85/2006:
3) Deliberările comitetului creditorilor vor avea loc în prezenţa administratorului judiciar/lichidatorului şi vor fi
consemnate într-un proces-verbal, care va reţine pe scurt conţinutul deliberărilor, precum şi hotărârile luate.
(4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia.
Cu alte cuvinte, hotărârile în Comitetul creditorilor se adopta prin votul creditorilor, cu majoritate simpla (in cazul în
speţa, 2 creditori din 3 ).
Administratorul/lichidatorul judiciar nu are decât atribuţia de a consemna în scris hotărârea adoptata de creditori.
Or, în cazul de fata, lichidatorul judiciar nu a reţinut la punctul 5 aflat pe ordinea de zi hotărârea exprimata de creditori,
cu privire la onorariul practicianului în insolventa.
Lichidatorul judiciar a reţinut opinia sa persoana cu privire la acest aspect, ceea ce nu este admisibil.
Precizam faptul ca în cadrul Comitetului creditorilor s-a votat de către doi membri stabilirea şi nu modificarea
onorariului lichidatorului judiciar. Măsura vizata prin solicitarea convocării comitetului nu a fost de a se modifica
onorariul lichidatorului judiciar - desi nu exista nicio dispoziţie legala care sa interzică acest lucru cata vreme
comitetul/adunarea creditorilor ar vota în acest sens - ci s-a urmărit stabilirea unui onorariu exclusiv pentru valorificarea
bunurilor ce urmează a fi restituite de SC Nevdin SRL averii debitoarei.
Aceste bunuri nu au putut fi avute în vedere de creditori atunci când s-a stabilit iniţial onorariul practicianului în
insolventa, ele fiind restituite averii debitoarei ulterior, prin efectul admiterii acţiunii în anularea actelor frauduloase
efectuate de debitor.
In mod cert aceste bunuri nu au fost avute în vedere iniţial de lichidatorul judiciar la stabilirea onorariului, pentru
simplul motiv ca lichidatorul judiciar nu a manifestat niciun interes pentru promovarea acţiunii în anularea actelor
frauduloase ( acţiune promovata şi susţinuta de creditorul SC Tiriac Leasing IFN SA ).
Votul iniţial exprimat de creditori cu privire la onorariul lichidatorului nu are cum sa producă efecte asupra unor bunuri
care la acea data nu se aflau în patrimoniul debitorului.
Astfel cum este prevăzut şi la art. 11 alin.( 2 ) teza finala din Legea nr. 85/2006, legiuitorul a atribuit exclusiv
creditorilor luare deciziilor de oportunitate cu privire la modul de desfăşurare a procedurii.
Stabilirea unui onorariu distinct pentru bunuri readuse în patrimoniul debitoarei, cu opoziţia vădita a lichidatorului
judiciar, reprezintă o decizie manageriala, ce revine Comitetului creditorilor.
Pentru aceste argumente, punctul 5 de pe ordinea de zi a Comitetului creditorilor este legal, iar votul exprimat de
creditori indeplineste de asemenea condiţiile de legalitate prevăzute de art. 17 alin.((4) din Legea nr. 85/2006-"
Deciziile Comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din totalul numărului de membri ai acestuia"- adică cu
votul majoritar a doi membri - SC Tiriac Leasing IFN SA şi Credit Europe Bank SA.
Prin incalcarea fragranta a dispoziţiilor legale prevăzute la art. 13 alin.((1) din lege, care stabileşte în sarcina
administratorului/lichidatorului judiciar rolul de a prezida şi de a tine secretariatul şedinţelor, lichidatorul judiciar
Bontea Daniela a reţinut ca fiind nelegal votul exprimat de către doi membri al Comitetului creditorilor.
Pentru motivele invocate va solicitam:
Admiterea recursului;
Modificarea în parte a sentinţei recurate:
Admiterea contestaţiei formulate de SC Tiriac Leasing IFN SA si, pe cale de consecinţa, modificarea procesului-verbal
al Comitetului creditorilor din data de 11.01.2012, în sensul de a se retine legalitatea votului exprimat de creditori în
vederea stabilirii unui onorariu distinct al lichidatorului judiciar pentru recuperarea şi valorificarea bunurilor ce urmau a
fi restituite averii debitoarei ( dupa admitere acţiune în anulare acte frauduloase).
In drept: art. 2, art. 11-20 din Legea nr. 85/2006, art. 299 şi urm. Cod Proc. Civ.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
In susţinerea pretenţiilor noastre solicitam admiterea probei cu înscrisuri (inscrisuri ce se regăsesc la dosarul cauzei),
precum şi orice alte probe, daca necesitatea administrării acestora ar rezulta din dezbateri.
In temeiul art. 242 solicitam judecata în lipsa.
Ataşam dovada achitării taxei judiciare de timbru, precum şi a timbrului judiciar.
SC Tiriac Leasing IFN SA, prin SCA Danila, Petre & Asociatii Partner Av. Andrei Dumitru
Red. Av. Deea Constantin

2. Societatea comercială TV TIC TAC SRL, cod unic de înregistrare: 1648613


Tabel Preliminar al creanțelor SC Tv Tic - Tac SRL
Termen: 22.04.2013
1. nr. Dosar: 7702/121/2012, Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Sorina Luchian.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Brăilei nr. 153, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, număr de telefon 0236460331
programul arhivei/registraturii instanţei zilnic între 9-11.
3.Debitor: SC Tv Tic -Tac SRL, cod de identificare fiscală RO 1648613, sediul social în Galaţi, str. Cluj, nr. 11, bl. D 5
A, ap. 1, jud. Galaţi, număr de ordine în registrul comerţului J17 /124 /1992.
4. Lichidator judiciar: Feniks MD S.P.R.L., cod de identificare fiscală 18238227, cu sediul social în Galaţi, str. Regiment
11 Siret, nr. 8-9, jud. Galaţi, nr. de înregistrare în U.N.P.I.R RSP 0197, tel. 0746281799, fax 0336103853, e-mail
mdfeniks@yahoo.com, reprezentant lichidator asociat coordonator Daniela Dumitrescu.
5. Subscrisa: Feniks MD S.P.R.L. Galaţi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tv Tic -Tac SRL, conform
incheierea din 09.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 7702/121/2012, comunica
Tabel Preliminar al creanțelor SC Tv Tic - Tac SRL
Nr. Valoare creanța Pondere în
Denumire creditor Tipul creanței
crt. ( lei ) total creanțe
Creditori privilegiați
1 D.G.F.P. Galați 16, 686.00 46.98 % prioritara ( ordine distribuire 4 )

2 Municipiul Galați 18, 828.00 53.02 % prioritara ( ordine distribuire 4 )


Total creante privilegiate 35, 514.00 100.00
Total Creante 35, 514.00
Lichidator judiciar, Feniks MD S.P.R.L. Galaţi, prin asociat coordonator Daniela Dumitrescu

Județul Harghita
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială BT CONSTRUCTII-DEALU SRL, cod unic de înregistrare: 15532812
România, Tribunalul Harghita, Secţia Civilă
Str. Szasz Endre nr. 6 Miercurea Ciuc.
Dosar nr. 1559/96/2013
Termen: 13 iunie 2013
Citaţie
emisă la: ziua 15, luna 04, anul 2013
Parte interesată Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, persoană juridică, cod de identificare
fiscală 14942091, cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, b-dul Timişoarei, nr. 24, judeţul Harghita.
Pârât Balint Tibor, CNP 1710807192496, domiciliat în comuna Dealu, sat Dealu, nr. 73, judeţul Harghita.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 16, completul C2L, în ziua de 13 luna iunie anul 2013, ora 8.30, în proces cu
debitoarea SC Bt Construcţii-Dealu Srl, cu sediul în localitatea Dealu, str. Salosa, nr. 73, jud. Harghita, înregistrată la
ORC de pe lângă Tribunalul Harghita, sub nr. J19/529/2003, CUI 15532812, prin administrator Balint Tibor, pentru
procedura insolvenţei.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
Județul Hunedoara
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială LARIMAR COM 2005 SRL, cod unic de înregistrare: 18259785
România, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 2876/97/2010
Termen la 23.05.2013
Citaţie
emisă la: ziua 16, luna 04, anul 2013
DGFP Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643,
SC Pack & Label Distribuţion SRL, cu sediul în Şoimuş, nr. 391, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 17716242,
Bancpost SA cu sediul în Bucureşti, Bd. D. Pompeiu, nr. 6A, sector 2, cod de identificare fiscală 404416,
Sunt chemaţi la această instanţă, cam. 203, complet C 5, în ziua de 23, luna 05, anul 2013, ora 9, 00, în calitate de
creditori, în proces cu debitoarea SC Larimar Com 2005 SRL, cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 4, ap. 2, jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 18259785, număr de ordine în registrul comerţului J20/4/2006, prin lichidator
judiciar - Cabinet Individual de Insolvenţă Gherman Maria Mihaela, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H1, parter, Jud.
Hunedoara, număr de ordine în registrul societăţilor profesionale de insolventă 1B2202, pentru L. 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

2. Societatea comercială SACELEANA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 15468493


Notificare privind deschiderea procedurii falimentului
Număr 456 data emiterii: 17.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 4481/97/2011, Tribunalul Hunedoara, Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Săbău Dorina.
2. Registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, programul registraturii instanţei: luni – vineri
orele 8-10; 12-14
3.1. Debitor: SC Săceleana Construct SRL, cod de identificare fiscală 15468493, cu sediul social în Călan, str. Strei
Săcel, nr.1, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/571/2003.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: DGFP Hunedoara, Cod de identificare fiscală 2102643, cu sediul social în Deva, str. Avram Iancu, bl. H3,
parter, judeţul Hunedoara; AVAS Bucureşti, Cod de identificare fiscală 11795573, cu sediul social în Bucureşti, str.
Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu, nr. 50, sector 1, Municipiul Bucureşti; Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara
Deva, Cod de identificare fiscală 12311639, cu sediul social în Deva, str. Aleea Muncii, nr. 2, judeţul Hunedoara;
Administraţia Finanţelor Publice Hunedoara; Primăria Municipiului Călan; Banca Transilvania SA Sucursala Deva, cu
sediul social în Deva, str. 22 Decembrie, nr.42, jud. Hunedoara; Credit Europe Bank SA, cu sediul social în Bucureşti,
B-dul Timişoara 26Z, clădirea Anchor Plaza, sector 6, jud. Ilfov; Vrecioni Daniela Isabela, cu sediul social în Călan, str.
Florilor, bl.28, ap.9, jud. Hunedoara; Ursic Trăian, cu sediul social în Călan, str. Bradului, bl.7, ap.29, jud. Hunedoara;
SC Partener Leasing IFN SA, cu sediul social în Sibiu, Şos. Alba Iulia, nr.24, et.1, jud. Sibiu; SC Cilindrul SA prin
Insolvent Consult SPRL cu sediul social în Călan, str. Furnalistului, nr.17 J, jud. Hunedoara; SC Impuls Leasing
Romania IFN SA, cu sediul social în Bucureşti, str. Luigi Galvani, nr. 61 – 63, sector 2, jud. Ilfov.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Radu Mircea Laurenţiu, număr matricol IB 1337, Cod de
identificare fiscală 20955525 cu sediul social în Hunedoara, str. G. Enescu, nr. 1 Bis, bl. 129, parter, ap. 3, jud.
Hunedoara, tel/fax: 0354–803430, mobil 0748-142185, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Ec. Radu
Mircea Laurenţiu.
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Radu Mircea Laurenţiu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Săceleana Construct SRL conform sentinţei nr. 462/F/2013 din data de 27.03.2013 pronunţată de Tribunalul Hunedoara,
Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4481/97/2011, în temeiul art. 108 din Legea
privind procedura falimentului, notifică
7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Săceleana Construct SRL prin sentinţa nr. 462/F/2013
din data de 27.03.2013 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi
Fiscal, în dosarul 4481/97/2011 .
7.1. Creditorii debitorului, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau
ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este
10.05.2013. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura falimentului, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până
la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 07.06.2013.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este
25.06.2013. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 05.07.2013.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
HUNEDOARA.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura falimentului. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative
ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi
documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul
pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru
lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi
consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii falimentului se suspendă toate acţiunile judiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac
declanşate de debitor.(art.36 din Legea privind procedura falimentului).
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Radu Mircea Laurenţiu, prin Ec. Radu Mircea Laurenţiu

3. Societatea comercială SOFT PLUS MM SRL, cod unic de înregistrare: 13705089


România, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 7213/97/2010
Termen la: 23.05.2013
Citaţie,
emisă la: ziua 16, luna 04, anul 2013
AJOFM Hunedoara, cu sediul în Deva, P-ţa Unirii, nr. 2, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 12311639,
DGFP Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643,
Primăria Municipiului Petroşani, cu sediul în Petroşani, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 90, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală 4468943,
SC Eurofoam SRL cu sediul în Şelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu, cod de identificare fiscală 11910621, număr de
ordine în registrul comerţului J32/311/1999,
SC TNT România SRL cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 1A, corp C1+ C2, parter, sector 1,
cod de identificare fiscală 1592989, număr de ordine în registrul comerţului J40/1428/1991
SC Coface România prin mandatar Rohtex GmbH Germania cu sediul social în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3,
sector 1, cod de identificare fiscală 13705089, număr de ordine în registrul comerţului J20/109/2001
SC Venere Invest SRL cu sediul în Aninoasa, str. Danutoni+ Costeni, nr. 303A, jud. Hunedoara,
SC E. On Energie România SA SRL cu sediul în Tg. Mureş, str. Justiţiei, nr. 2, jud. Mureş, cod de identificare fiscală
22043010, număr de ordine în registrul comerţului J26/1194/2007,
SC Baggi Mecanica SRL cu sediul social în Lupeni, B-dul Păcii, nr. 19, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală
17403253, număr de ordine în registrul comerţului J20/517/2005,
SC Elmas SRL cu sediul în Braşov, str. Griviţei, nr. 1Y, jud. Braşov, cod de identificare fiscală 1115033, număr de
ordine în registrul comerţului J08/840/1991
Sunt chemaţi la această instanţă, cam. 203, complet C5, în ziua de 23, luna 05, anul 2013, ora 9.00, în calitate de
creditor în proces cu debitoarea SC Soft Plus MM SRL, cu sediul în Aninoasa, str. Danutoni-Costeni, nr. 303A, jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 13705089, număr de ordine în registrul comerţului J20/109/2001 prin lichidator
judiciar Cabinete Asociate de Insolvenţă Popa Gheorghe şi Hamza Eugen, cu sediul în Lupeni, Al. Narciselor bl. 10,
sc.2, ap. 27, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 26254959 număr de ordine în registrul societăţilor profesionale
de insolvenţă 1B2532, pentru Legea 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Prahova
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială LAURVANICO SRL, cod unic de înregistrare: 17108067
Notificare privind tabelul definitiv rectificat 4 al creanţelor SC Laurvanico SRL
Nr. 2142/19.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 7741/105/2011, Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Radu Mihail; Termen 19.04.2013
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Ploieşti, str. Gheorghe Lazăr nr.6, jud. Prahova, cod 100031, Număr de telefon:
0244 544781; 0244 541210, Programul arhivei/registraturii instanţei: 9 – 13.
3.1 Debitoare: SC LAURVANICO SRL, CUI: 17108067, Număr de ordine în Registrul Comerţului Prahova:
J29/60/2005, sediu: Ciorani, sat Cioranii de Jos nr.63, jud. Prahova.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
4.Creditori: Listă anexă.
5.Lichidator judiciar: Palaş-Alexandru Alina, număr atestat: 1B1626, CIF 21511784, adresă: Ploieşti, str. Cumpătul
nr.8, bl.H11, sc.B, et.1, ap.28, jud. Prahova, tel: 0744688623, fax: 0244575242, email: alina_palas@yahoo.com
6. Subsemnata Palaş-Alexandru Alina în calitate de lichidator judiciar conform sentinţei nr.1900/12.11.2012 pronunţate
de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 7741/105/2011, în
temeiul art.14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei notifică publicarea tabelului definitiv rectificat 4
al creanţelor averii debitoarei SC LAURVANICO SRL.
Tabel definitiv rectificat 4 al creanțelor averii debitoarei SC LAURVANICO SRL
Nr. Creanţa Creanţa Felul
Creditor Observații
crt. solicitată/ lei admisă/ lei creanţei
1 CNADNR- DRDP Iași 989, 79 989, 79 bugetară art.123 pct.4
Direcţia Generală a Finanţelor
2 9.002, 00 9.002, 00 bugetară art.123 pct.4
Publice Prahova
Inspectoratul Teritorial de Munca
3 68, 00 68, 00 bugetară art.123 pct.4
Prahova
4 SC ARABESQUE SRL 119.221, 25 119.221, 25 garantată art.123 pct.7
Serraghis Loan Management (prin
5 SC Asset Portfolio Servicing 24.368, 52 24.368, 52 garantată art.123 pct.7
Romania SRL)
6 Raiffeisen Bank SA 251.740, 24 251.740, 24 garantată art.123 pct.7
7 SC ARTSANI COM SRL 11.761, 07 11.761, 07 chirografară art.123 pct.8
8 SC OTP Leasing Romania IFN SA 74.074, 48 74.074, 48 chirografară art.123 pct.8
TOTAL CREANŢE ADMISE 491.225, 35
Anexă – Listă privind destinatarii notificării
Număr de Registrul
Denumire/ Cod de
Nr. P.J/ ordine în în care Judeţ Sediul social/
Nume şi identificare Localitate
crt. P.F registrul în care este (sector) domiciliul
prenume fiscal
este înregistrat înregistrat
sat Cioranii de Jos
1 SC Laurvanico SRL PJ 17108067 J29/60/2005 ORC Prahova Ciorani
nr.63
Petrescu Nicolae sat Cioranii de Jos
2 PF Prahova Ciorani
Constantin nr.63
Inspectoratul Bdul.
3 Teritorial de Muncă PJ Prahova Ploieşti Independenţei
Prahova nr.12
Direcţia Generală a
Str. Aurel Vlaicu
4 Finanţelor Publice PJ Prahova Ploieşti
nr.22
Prahova
Str. Poligonului
5 SC Arabesque SRL PJ Prahova Ploieşti
nr.5
Pța. Charles de
6 Raiffeisen Bank SA Sector 1 București
Gaulle nr.15
Serraghis Loan Str. Matei Millo
7 PJ Sector 1 București
Management nr.9
8 Primăria Ciorani PJ Prahova Ciorani Cod 107155
CNADNR- DRDP Str. Gh.Asachi
9 PJ Iași Iași
Iași nr.19
Str.Gh. Doja
10 SC artsani Com SRL PJ Prahova Ploieşti
nr.236
SC OTP Leasing Str. Nicolae
11 PJ Sector 1 București
Romania IFN SA Caramfil nr.79
12 ORC Prahova PJ Prahova Ploieşti Str.Vornicei nr.4
Lichidator judiciar: Palaş-Alexandru Alina

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
Județul Satu Mare
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială BATIN CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 22956411
România, Tribunalul Satu Mare, Secţia a II Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Mihai Viteazu nr.8
Dosar nr. 7515/83/2010/a2
Termen la: 21.05.2013
Citaţie
emisă la: ziua 11, luna 04, anul 2013
Pârâtul: Radvanschi Ştefan, cu domiciliul în Satu Mare, str. Ion Ghica, bl.3/1, ap.96, jud. Satu Mare, este chemată la
această instanţă, camera 30, completul 2 Fond - Legea 85/2006, în ziua de 21, luna 05, anul 2013, ora 09.00, în calitate
de pârât în proces cu lichidatorul judiciar Insolv Expert SPRL Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Decebal, nr.4/a,
jud.Satu Mare, număr de ordine în tabloul lichidatorilor 0109, în reprezentarea debitoarei SC Batin Construct SRL, cu
sediul social în Negreşti Oaş, al. Trandafirilor, bl.12, ap.9, jud. Satu Mare, cod de identificare fiscală RO 22956411,
număr de ordine în registrul comerţului J30/466/2006, pentru angajarea răspunderii materiale.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Angelica Florea

Județul Sibiu
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială TERA PROIECT SRL, cod unic de înregistrare: 17830785
Tabel definitiv al creanţelor la data de 16.04.2013
înregistrate în dosar nr.7148/85/2012 privind debitorul Tera Proiect SRL (J32/1098/2005, CUI 17830785)
Termen limită de înregistrare a creanţelor: 12.03.2013.
Nr. Creanţă Creanţă
Creditor Observaţii
crt. solicitată acceptată
Art.123, pct.4 din Legea
Direcţia Generală a Finanţelor Publice
nr.85/2006
1. Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.17, jud. 48.852, 00 48.852, 00
-creanţă privilegiată înregistrată
Sibiu, fax 0269 218315
la A.E.G.R.M.-
Total creanţe bugetare 48.852, 00 48.852, 00 x
Total creanţe înregistrate la dosar 48.852, 00 48.852, 00 x
Lichidator, Relco Active SPRL Sibiu, prin, ec. Ţichil Marcel

Județul Teleorman
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială MARICAT IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 18357899
Tribunalul Teleorman, Secţia Civilă
Temei juridic: art.108 alin.5, coroborat cu art. 74 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei
Dosar nr. 3333/87/2009
Tabel definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului SC Maricat Impex SRL
Creanţa Caracteristicile
Creanţa
Nr. Denumire admisă creanţei admise Procent de
Sediu creditor solicitată
crt. creditor definitiv în urma reprezentare
-lei-
-lei- verificării
Primăria Tr. Tr. Măgurele, str. Republicii, Bugetară
1. 9.675, 00 lei 9.675, 00 lei
Măgurele nr. 2, Teleorman Art 123 pct. 4
Garantată
Bucureşti str. Ştefan Iulian,
2. FNGCIMM SA 700.000, 00 700.000, 00 Art.121 alin.1
nr. 38, sect. 1
pct.2
Banca
Bucureşti, B-dul. Iancu de Garantată
Transilvania Cluj
3. Hunedoara, Nr. 6, 27.919, 49 27.919, 49 Art.121 alin.1
Napoca- suc.
Bucureşti pct.2
Victoria
Str.Bucureşti-Ploiesti, Nr.42-
Wienerberger-
44, Băneasa Chirografară
4. Sisteme de 272.554 272.554
Business&Technology Park, Art.123 pct.8
Cărămizi SRL
Clădirea A1,
Deva, str. Santuhalm, nr. 1 Chirografară
5. S.C Macon SRL 340.191, 03 340.191, 03
Jud. Hunedoara Art.123 pct.8
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013

Creanţa Caracteristicile
Creanţa
Nr. Denumire admisă creanţei admise Procent de
Sediu creditor solicitată
crt. creditor definitiv în urma reprezentare
-lei-
-lei- verificării
Prin SCPA Petrescu Şerban
S.C Afin Leasing & Asociaţii Chirografară
6. 1.466.976, 79 1.466.976, 79
IFN SA Str. Amiral Murgescu, nr. 5, Art.123 pct.8
Bucureşti
Bucureşti, B-dul. Garantată
Bancpost SA
7. Dimitrie Pompei nr. 6A, 2.028.914, 44 2.028.914, 44 Art.121 alin.(1
Bucureşti
Sect.2 pct.2
S.C ELPRECO Loc. Craiova, Calea Chirografară
8. 535.475, 70 535.475, 70
SA Severinului, nr. 44, Dolj Art.123 pct.8
S.C. North Invest Baia Mare, str. Industriei Chirografară
9. 116.325, 08 116.325, 08
Company SRL nr.6, jud.Maramureş Art.123 pct.8
Bucureşti, clădirea Preciziei
S.C. Nest CM Chirografară
10. Bussines Center, str. 948.208, 29 948.208, 29
Com SRL Art.123 pct.8
Preciziei nr. 1, et. 4, sect.6
Garantată
Bucureşti, B-dul Regina
11. B.C.R. SA 420.740, 88 420.740, 88 Art. 121 alin.1
Elisabeta nr.5, sector 3
pct.2
S.C. INDAC
Investement SRL Bucureşti, str. Poet Grigore Chirografară
12. 37.402, 90 37.402, 90
prin AA TOTAL Alexandrescu nr. 83, sector 1 Art.123 pct.8
Insolvency IPURL
Alexandria, st. Dunării, nr. 1, Bugetară
13. ITM Teleorman 21, 00 21, 00
Teleorman Art 123 pct. 4
Alexandria, str. Garantată
BRD suc.
14. Confederaţiei nr. 4, jud. 103.746, 24 103.746, 24 Art.121 alin.1
Alexandria
Teleorman pct.2
Garantată
D.G.F.P. Alexandria, str. Dunării, nr.
15. 65.792 65.792 Art.121 alin.1
Teleorman 188
pct.2
Total creanţe admise: 6.940.684, 55 lei
Lichidator judiciar, Dimofte IPURL

2. Societatea comercială SYSTEM FOR YOU SRL, cod unic de înregistrare: 18175340
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului
Nr. 3216, data emiterii: 11.04.2013
1. Date, dosar: nr. 1190/87/2013, Tribunalul Teleorman -Secţia Civilă, Judecător sindic- Arsenie Liana – Nicoleta
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Independenţei nr. 22, Alexandria, judeţul Teleorman, telefon nr.: 0247/311057-
programul arhivei/registraturii instanţei: 09:00-13:00.
3.Debitor: SC System For You SRL, C.U.I - 18175340 cu sediul social în Alexandria, str. Libertatii, nr. 328, bl. 1607,
sc.A, ej. 3, ap. 14, judeţul Teleorman, număr de ordine în registrul comerţului J34/734/2005.
4. Procedura simplificata de insolventa a fost deschisa la cererea creditorului SC RSL Leasing IFN SA.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Bunea Eugen, C.I.F 25287435, cu sediul social în Alexandria,
str. Libertăţii nr. 363, bl. H2, et. 2, ap 11, judeţul Teleorman, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă
1B2363/2008, tel. 0722407814, fax. 0347/401219, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. Bunea Eugen.
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Bunea Eugen, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC System
For You SRL, desemnat conform încheierii Civile din data de 03.04.2013, pronunţată de Tribunalul Teleorman - Secţia
Civilă, în dosarul nr. 1190/87/2013, în temeiul art. 108 alin.1 şi 109 alin.1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei,
notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă şi faliment împotriva debitorului SC System For You SRL, în
temeiul art. 3 pct. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei raportat la art. 1 alin.2 lit. c şi d din acelaşi act
normativ.
7.1. Debitorul SC System For You SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC System For You SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea
cererii de admitere a creanţei. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva
debitorului în cauză.
7.2.1.Termenul limita pentru depunerea şi înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor împotriva debitorului:
15.05.2013.
Declaraţia de creanţă se va depune intr-un exemplar, însoţită de înscrisurile doveditoare ale creanţei şi exemplarul
original al dovezii achitării taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar, la Tribunalul Teleorman, la dosarul cauzei. Cel
de-al doilea exemplar, însoţit de toate înscrisurile doveditoare ale creanţei şi copia dovezii achitării taxei judiciare de
timbru şi a timbrului judiciar se vor comunica lichidatorului judiciar la adresa de sediu profesional din mun. Alexandria,
str. Libertăţii, nr. 363, bl. H2, sc.A, ap. 11, ej. 2, jud. Teleorman.
7.2.2.Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor:
24.05.2013.
7.2.3.Termenul pentru definitivarea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor: 07.06.2013.
7.2.4.Termenul stabilit pentru şedinţa adunării creditorilor: 29.05.2013, ora 10:00 la sediul debitorului, ordinea de zi va
fi comunicată prin convocatorul de şedinţă ce va fi transmisă creditorilor.
7.2.5.Termen de judecată pentru continuarea procedurii la data de: 26.06.2013.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman
pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul
judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă .In cazul în care se solicita înscrierea în tabelul preliminar
a dobinzilor, penalitatilor sau a altor accesorii se va depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu
mentiunea ca nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar accesorii calculate după data de 03.04.2013, fiind aplicabile
dispozitiile art. 41 din Legea nr. 85/2006 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 3 lei.
Restricţii pentru creditori:De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).In
temeiul art. 37 din aceiasi lege, instanta da dispozitie tuturor bancilor la care debitorul are disponibil în conturi, sa nu
dispuna de acestea fara un ordin al Judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Bunea Eugen

Județul Tulcea
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială CIDO FARM SRL, cod unic de înregistrare: 18807713
Convocare adunare creditori
Nr.748/18.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 4015/88/2011-Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de contencios administrativ şi
fiscal.
2. Creditori:
-DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr.163 bis, judeţul
Tulcea;
-PRIMARIA BAIA, cu sediul în Baia, str. 1 Decembrie, nr.2, judeţul Tulcea;
-S.C. EUROPHARM HOLDING SA, cu sediul în Brasov, str. C. Ionescu, nr.1, Turnul 1, et.1, judeţul Brasov;
-S.C. A&G MED TRADING SRL cu sediul în Bucureşti, B-dul Metalurgiei, nr.130 E, sector 4;
-S.C. FILDAS TRADING SRL cu sediul în Pitesti, str. Banat, nr.2, judeţul Arges;
-S.C. VALMEDICA SA, cu sediul în Bucureşti, str. Tepes Voda, nr.89, sector 2.
3.1. Debitor: SC CIDO FARM SRL - Cod de identificare fiscală 18807713, cu sediul social în comuna Baia, str.
Republicii, nr.41, judeţul Tulcea, Număr de înregistrare în Registrul Comerţului J36/324/2006;
4. Lichidator judiciar HM EXPERT – I.P.U.R.L., Bucureşti, Cod de identificare fiscală RO 21523320 sediul social: str.
Dr. Col. Medic Stoenescu nr.15, ap.1, sector 5 Bucureşti Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP
0362 tel./fax 021.310.48.84, mobil 0722.563.286, www.hmexpert.ro, E-mail hamzamihaela@yahoo.com,, Nume şi
prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică practician în insolvenţă- Avocat HAMZA MIHAELA.
5. Subscrisa, HM EXPERT I.P.U.R.L. Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CIDO FARM SRL,
desemnat prin sentinţa civila nr.2256 din data de 11.05.2012 pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr.
4015/88/2012, în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, convoacă
Adunarea creditorilor debitorului: SC CIDO FARM SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. Dr. Col. Medic Stoenescu nr.15, ap.1, sector 5,
Bucureşti, la data de 09.05.2013, ora 14, 30. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de
conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidatorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data
fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
ORDINEA DE ZI:
-Aprobarea Raportului lichidatorului judiciar privind inchiderea procedurii insolventei, în baza art. 131 din Legea
85/2006, avand în vedere ca, asociatii debitoarei CIDO FARM SRL, Popa Eugenia şi Popa Vasile Valentin (acesta
fiind şi administrator) au decedat, iar din adresele de la Primaria Baia şi Birourile Notariale din judeţul Tulcea, rezulta
ca nu se afla inregistrata succesiunea defunctilor;
In situaţia în care nu veţi da curs solicitării noastre vom considera tăcerea dvs. drept un răspuns tacit de confirmare a
propunerii lichidatorului judiciar de inchidere a procedurii de insolventă conform art.131 din legea nr.85/2006.
Informaţii suplimentare:
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar;
HM EXPERT – I.P.U.R.L. Bucureşti, prin practician în insolvenţă - Avocat Hamza Mihaela

2. Societatea comercială REVYON SRL, cod unic de înregistrare: 13841048


România, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă
Str. Păcii, nr.83.
Dosar nr. 1063/88/2013 JS-BC
Comunicare încheiere nr. 2148/22.03.2013
emisă la: ziua 17, luna aprilie, anul 2013
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. .Portului, nr.14, (incinta Iberom)
jud. Tulcea, cod de identificare fiscală 14942091,
Debitorul:
SC Revyon SRL, persoană juridică, cu sediul în Tulcea, str. Balizei, nr. 10, judeţul Tulcea, număr de ordine în registrul
comerţului J36/108/2001, cod de identificare fiscală 13841048.
şi lichidatorul:
C.I.I. Crişan Daniela, cu sediul în Constanţa, B-dul 1 Mai, nr. 3, bl. H10, sc.A, ap. 31, jud. Constanţa, număr de ordine
în registrul societăţilor profesionale de insolvenţă 1B 2076.
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr. 2148 din data de 22 martie 2013, pronunţată în dosarul nr. 1063/88/2013 JS-
BC, de Tribunalul Tulcea, Secţia civilă, privind debitorul SC Revyon SRL, persoană juridică, cu sediul în Tulcea, str.
Balizei, nr. 10, judeţul Tulcea, număr de ordine în registrul comerţului J36/108/2001, cod de identificare fiscală
13841048.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 1063/88/2013
Încheierea civilă nr. 2148
Şedinţa camerei de consiliu de la 22 martie 2013
Completul compus din:
Judecător Sindic: Ciprian Boerescu
Grefier: Adelina Bectaş
S-a luat în examinare cauza civilă, în primă instanţă, privind pe debitoarea SC Revyon SRL, cu sediul în Tulcea, str.
Balizei, nr. 10, jud. Tulcea, reprezentată legal de Idrez Ionuţ, pentru deschiderea procedurii insolvenţei în formă
simplificată, în temeiul Legii 85/2006, la cererea debitoarei. La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu s-a
constatat lipsa părţilor. Cauza s-a luat fără citarea părţilor. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care
arată că Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea a depus furnizare de informaţii cu privire la
debitoare, după care:
Văzând că nu mai sunt motive de amânare, judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul-sindic,
Sub nr. 1063/88/2013 din 15 martie 2013, s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către debitoarea
SC Revyon SRL, prin care solicită deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 85/2006, intrarea societăţii în
procedura simplificată de insolvenţă şi numirea în calitate de lichidator judiciar a Cabinet Individual De Insolvenţă
Crişan Daniela. În motivarea cererii, a arătat debitoarea că are ca obiect principal de activitate „Agenţii imobiliare” –
cod CAEN 6831, având un asociat şi un administrator, respectiv pe numitul Idrez Ionuţ. Mai arată societatea debitoare
că începând cu anul 2011, a început să aibă un declin în activitatea economică pe care o desfăşoară, fiind afectată treptat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
de criza economică, înregistrând pierderi în cuantum de 36.134 lei. De asemenea, potrivit situaţiilor financiare ale
societăţii debitoare, cheltuielile de exploatare au depăşit cifra veniturilor realizate. Potrivit ultimului bilanţ contabil,
veniturile aferente anului 2011 au fost în cuantum de 7.082 lei, iar cheltuielile de exploatare au fost de 43.226 lei,
datoriile atingând la finele anului 2011 suma de 779.156 lei. Mai precizează că fostul administrator al societăţii
debitoare nu a reuşit să menţină activitatea acesteia, redresarea activităţii devenind practic imposibilă. Menţionează că
datoriile de peste 62.000 lei către bugetul de stat consolidat, furnizori şi asociaţi nu au mai putut fi achitate, motiv
pentru care apariţia stării de insolvenţă a societăţii debitoare este iminentă. Pentru aceste motive solicită admiterea
cererii, intrarea în procedura simplificată de insolvenţă şi numirea în calitate de lichidator judiciar a Cabinet Individual
De Insolvenţă Crişan Daniela. În probaţiune, reclamanta a depus la dosar, în copie, înscrisurile prevăzute de art. 28
alin.(1 din Legea nr. 85/2006, iar în drept cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 27 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2006.
Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecătorul sindic reţine următoarele:
S.C. Revyon SRL face parte din categoria debitorilor care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în
procedura simplificată prevăzută de Legea 85/2006, ţinând cont şi de prevederile art. 27 şi 28 din aceeaşi lege. Art. 3
alin.(1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Cum din înscrisurile
depuse la dosarul cauzei rezultă apariţia stării de insolvenţă ca iminentă, aşa fiind, având în vedere cele prezentate
judecătorul sindic, ţinând cont de faptul că prin cererea introductivă se solicită numirea în calitate de lichidator judiciar
a Cabinet Individual De Insolvenţă Crişan Daniela, în temeiul art. 27 din Legea 85/2006, urmează a admite cererea şi a
se dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată faţă de debitoarea SC Revyon SRL şi numirea în
calitate de lichidator judiciar a Cabinet Individual De Insolvenţă Crişan Daniela, care va exercita atribuţiile prev. de art.
24 şi 25 din Legea nr. 85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi
revin. Se va stabili pentru lichidator o remuneraţie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergătoare
efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea
debitoarei. Conform art. 44 din Legea nr. 85/2006 debitoarea are obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate
informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa,
precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.
Conform art. 21 alin.(1 din Legea nr. 85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecătorului
sindic de către lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o
justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii. În temeiul art. 48 alin.1 din Legea nr. 85/2006 se va
dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
lichidatorului. Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care
au condus la apariţia insolvenţei debitorului, prevăzut de art. 59 alin.1, la data de 25 aprilie 2013. Lichidatorul va
notifică: conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele
termene: termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 29 aprilie 2013;
termenul de verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 06 mai 2013,
termenul de depunere a contestaţiilor în 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar, termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 20 mai 2013. Urmează a se fixa termen
pentru analiza activităţii lichidatorului la data de 31 mai 2013.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Revyon SRL, cu sediul în Tulcea, str. Balizei, nr. 10, jud. Tulcea,
reprezentată legal de Idrez Ionuţ. În temeiul art. 27 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2006.
Dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată cu privire la debitoarea SC Revyon SRL
Dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului.
Desemnează în calitate de lichidator pe Cabinet Individual De Insolvenţă Crişan Daniela, care va exercita atribuţiile
prev. de art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii
care îi revin.
Dispune dizolvarea societăţii debitoare SC Revyon SRL
Stabileşte pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergătoare efectuării
lichidării şi o remuneraţie în procent de 7 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei
şi din recuperarea de creanţe.
În temeiul art.47 alin.4 din Lg.85/2006.
Constată încetat de drept dreptul administrare al debitoarei.
În temeiul art.35 Lg.85/2006
Obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii.
În temeiul art.44 din Lg.85/2006.
Obligă debitoarea să pună la dispoziţie lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile
apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale
făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.
În temeiul art.48 alin.1 Lg.85/2006
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
Dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
lichidatorului.
Fixează termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la
apariţia insolvenţei debitoarei, prev. de art.59 alin.1, la data de 25 aprilie 2013.
În temeiul art. 21 alin.1 din Legea 85/2006
Lichidatorul va prezenta judecătorului sindic la fiecare termen de continuare a procedurii, un raport cuprinzând
descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea
procedurii.
În temeiul art.33 alin.7 din Lg.85/2006 raportat la art.108 şi art.109.
Dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor,
debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce
va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitoarei la 29 aprilie 2013, termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar
de creanţe la 06 mai 2013, termenul de depunere a contestaţiilor în 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului preliminar; termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 20 mai 2013.
Creditorii pot formula opoziţie la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de la primirea notificării lichidatorului
judiciar în urma deschiderii procedurii.
În temeiul art.45 alin.2^1 din Legea nr.85/2006
Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, obligă organele de conducere ale acestuia
să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a
procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea.
Lichidatorul va publica notificare şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform
art.61 alin.3 din Lg.85/2006. Fixează termen pentru analiza activităţii lichidatorului la data de 31 mai 2013.
Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 22 martie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Ciprian Boerescu Adelina Bectaş

Județul Vrancea
Secţiunea I - Comercianţi
1. Societatea comercială GRYNAZOLER SRL, cod unic de înregistrare: 26037526
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr: 295, data emiterii :17.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1276/91/2013 Tribunalul Vrancea Secţia a II-a Civilă şi de Contecios
Administrativ- Fiscal Judecător sindic: Florentina Timofte
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: b–dul Independenţei, nr. 19-21, Focşani, jud. Vrancea, Număr de telefon 0237-
232092 Programul arhivei/registraturii instanţei orele 8-12
3.1. Debitor: Grynazoler SRL. Cod de identificare fiscală 26037526, sediul social: loc. Cârligele, jud. Vrancea. Număr
de ordine în registrul comerţului J39/417/2009.
4.Creditori: DGFP Vrancea, Focşani, B-dul Independenţei nr. 24, CUI 4350386, jud.Vrancea;
5.Lichidator judiciar: Grup Servicii Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 26456397, sediul social Focşani, b-dul
Bucureşti, nr. 16A, sc.2, ap. 207, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0427 tel./fax
0337/820216, 0724/560055, 0722/336059; e-mail grupserviciiinsolv@yahoo.com; Nume şi prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică Sava Valentin
6.Subscrisa/Subsemnatul(a): Grup Servicii Insolv SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Grynazoler SRL,
conform sentinţei comerciale nr. 105 din data de 19 martie 2013, pronunţată de Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a Civilă
şi de Contecios Administrativ- Fiscal, în dosarul 1276/91/2013, în temeiul art. 107, art.108 alin (1) şi art. 109 alin (1)şi
(2) din Legea privind procedura insolvenţei notifică
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în
reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare;
7.1. Debitorul Grynazoler SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Debitorul Grynazoler SRL va
desemna, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, administratorul special care să-l reprezinte şi să
îndeplinească atribuţiile prevăzute de art.18 alin.1) şi 2) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului Grynazoler SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de
observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze
la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 08.05.2013 În temeiul art. 76 din Legea privind procedura
insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7166/19.04.2013
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.05.2013 Termenul pentru afişarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor este de 30.05.2013
Prima şedinţă de Adunare a Creditorilor este în data de 26.05.2013, ora 09, la sediul Grup Servicii Insolv SPRL din
Focşani, b-dul Bucureşti, nr. 16A, sc.2, ap. 207
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea.
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar .
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
9. Semnătură Grup Servicii Insolv SPRL Sava Valentin
Semnătura şi ştampila

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7166/19.04.2013 conţine 21 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21