Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7182 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Alba .............................................................................................................................................................. 3


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 3
1. Societatea comercială SOVINT SRL ....................................................................................................................... 3

Județul Argeş ............................................................................................................................................................ 4


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 4
1. Societatea comercială CLIM TRANS DENT SRL ................................................................................................... 4
2. Societatea comercială SMART DISTRIBUTION RO SRL ....................................................................................... 4

Județul Bihor ............................................................................................................................................................. 7


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 7
1. Societatea comercială V.A.M. COM SRL ................................................................................................................ 7

Municipiul Bucureşti ................................................................................................................................................11


Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................11
1. Societatea comercială MEGA SOFT TECHNOLOGY SRL ....................................................................................11

Județul Gorj .............................................................................................................................................................13


Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................13
1. Societatea comercială NIPOTRANS SRL ...............................................................................................................13

Județul Hunedoara ...................................................................................................................................................14


Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................14
1. Societatea comercială 3MG EUROPE SRL .............................................................................................................14
2. Societatea comercială LUBREX COMPANY SRL .................................................................................................15

Județul Maramureş ..................................................................................................................................................17


Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................17
1. Societatea comercială STARSTAU SRL .................................................................................................................17

Județul Sibiu.............................................................................................................................................................20
Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................20
1. Societatea comercială SIBPRESS SRL ...................................................................................................................20

Județul Suceava ........................................................................................................................................................21


Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................21
1. Societatea comercială PETGEO-DANA SRL..........................................................................................................21

Județul Sălaj .............................................................................................................................................................23


Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................23
1. Societatea comercială LALY-GE SRL ....................................................................................................................23

Județul Timiş............................................................................................................................................................23
Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................23
1. Societatea comercială APOLINARIS SRL ..............................................................................................................23

Județul Vaslui ...........................................................................................................................................................23


Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................23
1. Societatea comercială LAZIMEX SRL ...................................................................................................................23

Județul Vrancea .......................................................................................................................................................24


Sectiunea I - Comercianti ...........................................................................................................................................24
1. Societatea comercială ALEXIA CONF SRL ...........................................................................................................24

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Județul Alba
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SOVINT SRL, cod unic de înregistrare: 16204686
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală a insolvenţei
Nr. 3558: Data emiterii: 15.04.2013
1. Date dosar: Nr.13160/107/2012 Trib. Alba, Sec. Com. şi Cont. Adm; Jud.-sind Carmen Lupe.
2. Arhiva/Reg.instanţei: Alba Iulia, P-ta Iuliu Maniu, nr. 24, jud. Alba; tel. 0258/811184, programul instanţei l-v 09-13.
3. Debitor: SC Sovint SRL- Alba Iulia, str. M.Eminescu, nr. 16A, jud.Alba; J01 /213 /2004; CUI 16204686.
4. Creditori: DGFP Alba, str. Primăverii, nr. 10, Alba Iulia.
5. Adm. judiciar: CII Savin Ion; Cugir, str.Victoriei, nr.9, AB; ionnsavin@yahoo.com; C.F.23206086; nr.matricol 1B
2115.
6. Subscrisul, CII Savin Ion, în calitate de adm. judiciar al debitoarei SC Sovint SRL desemnat prin Încheierea nr.
310/F/CC/2012 a Trib. Alba, pronunţată în dos. 13160/107/2012, în temeiul art. 73 alin. (2), din legea
insolvenţei,comunică: Raportul lichidatorului judiciar u privind tabelul preliminar rectificat de creanţe.
Tabel preliminar rectificat de creanţe împotriva averii debitoarei SC Sovint SRL
Creanţă
Nr Creanţă Creanţă Sub
Creditor Adresa verificată şi % din grupă % din total
solicitată Condiţie
admisă
I. Grupa creanţelor garantate – art. 121 alin 1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006
Mun. Sibiu, str.
Banca Comercială
1 Autogării, nr.1, jud. 607.599,34 lei 607.479,04 lei 53,19% 44,46%
Carpatica SA
Sibiu
Bucureşti, Şos. Fbrica
de Glucoză, nr.5,
72.693,24 euro
2 Garanti Bank SA Business Centre, Novo 328.508,02 lei 28,76% 24,04%
=328.508,02 lei
Park 3, clădirea F, et.
5-6, sector 2
Banca Italo
Romena SPA
prin Banca Italo
Romena SPA Italia Alba Iulia, p-ţa Iuliu 40.379,21 euro 182.477,69 lei
3 Volpago Del Maniu, nr. 31, bl. D+E, =182.477,69 lei plus 22,25 lei 15,98% 13,57%
Montello – jud. Alba plus 3.242,25 lei =182.499,94 lei
Sucursala
Bucureşti, Agenţia
Alba Iulia
Bucureşti, b-dul
Banca Comercială
4 Regina Elisabeta, nr.5, 24.312,16 lei 24.312,16 lei 2,12% 1,77%
Romană SA
sector 3
II. Grupa creanţelor bugetare – art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006
Str. Primăverii, nr. 10,
5 DGFP Alba 31.739,00 lei 31.739,00 lei 86,51% 2,32%
Alba Iulia.
Alba Iulia, Calea
6 Primăria Alba Iulia Moţilor, nr. 5A, jud. 4.948,08 lei 4.948,08 lei 13,49% 0,36%
Alba
III. Grupa creanţelor chirografare – art. 123 pct. 7 din Legea nr. 85/2006
Bucureşti, b-dul 21.075,61euro=
SC Delamode
7 Timişoara, nr.111-115, 95.242,78 lei 101.769,08 lei 54,25% 7,44%
Romania SRL
sector 6 + 6.526,30 lei
Bucureşti; str. maior
VFS INT. Romania
8 Ion Racoţeanu, nr. 8, 68.074,58 lei 68.074,58 lei 36,29% 4,98%
IFN SA
et. 2, sector 3
SC Călin Service Alba Iulia, str. Livezii,
9 9.151,46 lei 9.151,46 lei 4,87% 0,66%
SRL nr.31, jud. Alba
Timişoara, str.
SC Auto Trailer
10 Mărgăritarilor, nr. 17, 8.571,70 lei 8.571,70 lei 4,56 % 0,62%
SRL
jud. Timiş
Administrator judiciar: CII Savin Ion

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Județul Argeş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CLIM TRANS DENT SRL, cod unic de înregistrare: 9517524
SC Clim Trans Dent SRL, în faliment
Dosar nr. 97/1259/2013, Tribunalul Comercial Argeș
Sediul: Mioveni, Logofăt Stanciu Mihoveanu, bl. A2, sc.B, ap. 17, jud. Argeş
CUI nr. 9517524 şi J03/416/1997
Termen: 16.05.2013
Tabelul preliminar al creanţelor
întocmit în temeiul art.72, alin.(1) din L 85/2006
privind pe debitorul SC Clim Trans Dent SRL
Nr. 461/10.04.2013
Valoare
Creanţe
creanţe
Nr. Numele/denumirea Tip creanţe admise în Procent
Localitatea Adresa declarate Document
crt creditorului declarate urma (%)
de
verificării
creditor
Direcţia Generală a
B-dul Republicii, nr. Cerere creanţa nr.
1. Finanţelor Publice Piteşti Bugetară 6.476 6.476 100
118, Jud. Argeş 27157/25.03.2013
Argeş
I. Total general creanţe 6.476 6.476 100
Lichidator judiciar,
Micu Dumitru

2. Societatea comercială SMART DISTRIBUTION RO SRL, cod unic de înregistrare: 13702880


Tribunalul Specializat Argeş
Dosar nr. 66/1259/2013
Debitor: SC Smart Distribution Ro SRL
Termen fond:25.04.2013
Tabel preliminar completator
cuprinzând creanţele impotriva debitorului SC Smart Distribution Ro SRL
Nr. 998 din 09.04.2013
Ordine de
Creanţă Creanţă prioritate
Nr. Denumire/ Situaţia
declarată acceptată conform art. % Observaţii/explicaţii
crt. sediu creditor creanţei
(lei) ( lei) 121 şi 123 din
L. 85/2006
Municipiul Piteşti, str.
1. Victoriei nr.24, Piteşti, judeţ 4.749, 00 4.749, 00 4 bugetară 0, 20%
Argeş
Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Argeş, Piteşti, B-dul
2. 63.262, 00 63.262, 00 4 bugetară 2, 62%
Republicii nr.118, judeţ Argeş
CUI 4229610
Inspectoratul Teritorial de
3. Munca Argeş, Piteşti, str. 97, 00 97, 00 4 bugetară 0, 004%
Maior Şonţu nr.2, judeţ Argeş
Total creanțe bugetare 68.108, 00 68.108, 00 2, 82%
Banca Transilvania S.A. Cluj Creanţă sub condiţie;
15000Euro
Napoca Sucursala Piteşti, scrisoare de garanţie
(65.742, 00 lei,
Piteşti, str. Griviţei, Bl. B16, bancară de bună plată
4. pt. curs BNR1 65862, 00 121(2) garantată 2, 73%
parter, judeţul Argeş; nr.
euro=4, 3828
CUI:10554011 IMP/LG001371107/08.
lei)+120
J03/274/1998 07.2011
Creanţă nescadentă.
Garanţii: 1.Contracte de
ipoteca mobiliara asupra
Banca Transilvania S.A. Cluj
încasărilor prezente şi
Napoca Sucursala Piteşti,
viitoare şi asupra
Piteşti, str. Griviţei, Bl. B16,
5. 26.967, 82 26.967, 82 121(2) garantată 1, 11% soldului conturilor şi
parter, judeţul Argeş;
subconturilor deschise
CUI:10554011
de debitor la
J03/274/1998
Bancă;Contracte de
fidejusiune încheiate cu
Radoi Daniel Nicuşor si
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Ordine de
Creanţă Creanţă prioritate
Nr. Denumire/ Situaţia
declarată acceptată conform art. % Observaţii/explicaţii
crt. sediu creditor creanţei
(lei) ( lei) 121 şi 123 din
L. 85/2006
Rădoi Floriana, în
calitate de persoane
fizice, prin care
garantează cu totalitatea
bunurilor lor prezente şi
viitoare;Bilete la Ordin,
în alb, stipulate fără
protest şi avalizate de
administrator în calitate
de persoana fizică
Garanţii pentru
contractele de credit:
Contracte de garanție
reala mobiliară fără
Banca Comerciala Romana deposedare asupra
SA , prin Direcţia Recuperare, soldului creditor al
Bucureşti, B-dul Regina conturilor/subconturilor
6. 165.517, 43 165.517, 43 121(2) garantată 6, 86%
Elisabeta nr.5, sector curente:
3;J40/90/1991 a)nr.248/J146/9007/21.0
CUI 361757 3.2007 ;
b)nr.12/J146.a/9007/01.
02.2008 ;
c)nr.29/J146.b/9007/09.
02.2009
Total creanţe garantate 258.347, 25 258.347, 25 10, 70%
VFS Int. România IFN S.A.,
B-ld Preciziei nr.24, West Creanţa în sumă de
Gate Building H3, et. 2, 483.957, 80 nu este
7. 793.673, 56 309.715, 76 7 chirografară 12, 84%
sector 6; creanţă certă, lichidă şi
CUI:RO 18061965 exigibilă
J40/17697/2005
NBG Leasing IFN SA,
Bucureşti, str. George
Constantinescu nr.3, Clădire
BOC, et. 3, sector 2, sediu pt. Creanța în sumă de
8. corespondenţă , Sediul 392.737, 43 137.346, 38 7 chirografară 5, 69% 255.391, 05 lei nu este
Societății Civile de avocaţi creanţă certă, lichidă şi
Anghel şi Asociaţii, exigibilă
Bucureşti, Str. Dr. Staicovici
nr. 35, sector 5
S.C. Unicredit Leasing
Corporation IFN
Creanţa în sumă de
SA;Bucureşti, str. Gheţarilor,
27.682, 94 nu este
9. 23-25, parter, et. 1, 2 si 37.064, 01 9.381, 07 7 chirografară 0, 39%
creanţă certă, lichidă şi
4.sector 1;
exigibilă
CUI:RO 14600820
J40/3396/2002
S.C. Light Candel Art SRL,
Bucureşti, sector2, str. Popa
Rusu nr.30, la av. Mădalin
10. 1.262, 94 1.262, 94 7 chirografară 0, 05%
Yecaş
CUI:RO 23221221;
J40/2009/2008
S.C. Cheque Dejeuner
România SRL, Bucureşti,
Şoseaua Dudeşti-Pantelimon
11. 828, 21 828, 21 7 chirografară 0, 03%
nr.42, sector3,
CUI RO14774435,
J40/6468/2002
S.C. Elgeka-Ferfelis
România, Bucureşti, str. 11
12. 2.645, 79 2.645, 79 7 chirografară 0, 11%
iunie nr.29, corp B, sector 4
;CUI:RO4071993;J40/

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Ordine de
Creanţă Creanţă prioritate
Nr. Denumire/ Situaţia
declarată acceptată conform art. % Observaţii/explicaţii
crt. sediu creditor creanţei
(lei) ( lei) 121 şi 123 din
L. 85/2006
/6936/2008
S.C. Exflor SRL, com.
Cărcea, str. Plaiului, nr. 19,
13. judeţ Dolj, 30.040, 95 30.040, 95 7 chirografară 1, 25%
CUI :RO 105644271;
J16/469/1998
S.C. Turkrom S.A, Focşani,
Calea Munteniei, DN2, judeţ
14. Vrancea; 6.352, 1 6.352, 1 7 chirografară 0, 26%
CUI:RO 6572370;
J39/1206/1994
S.C. Trandafir Company
SRL, Curtea de Argeş, str.
15. Traian nr.3, judeţ Argeş, 103.728, 60 103.728, 6 7 chirografară 4, 30%
CUI:RO 7864616;
J03/957/1995
S.C. Pons-Ro Prodcom SRL,
Bucureşti, Bd. Metalurgiei
16. nr.454, sector 33.005, 33 33.005, 33 7 chirografară 1, 37%
4:CUI:7986630;J40/11020/19
95
SC Rompetrol Downstream
SRL, Bucureşti, Piaţa Presei
Libere, nr.3-5, City Gate
17. Northern Tower Building, et. 29.999.79 29.999, 79 7 chirografară 1, 24%
2, sect.1;
CUI:12751583;
J40/1716/2000
Aris Polska SP Z.O.O. ;
sediul social în Polonia, loc.
Poznan, Str. Romana Maya
18. 49.565, 95 49.565, 95 7 chirografară 2, 05%
nr.1, si sediul procesual în
Piteşti, str. Eroilor, nr.8
Biroul 115, județ Argeş
S.C. Timburg SRL,
Timişoara, str. Ştefan Cel
Mare, bl. C13, Parter, judeţ
19. 1.194, 57 1.194, 57 7 chirografară 0, 05%
Timiş,
CUI:RO 4152222
J35/2472/1993
Radoi Daniel Nicuşor, Piteşti,
str. Frasinului, nr.17, bl. 87,
20. 925.480, 00 925.420, 61 9(a) subordonată 38, 39%
sc. A, et. 4, ap. 20, județ
Argeş
Transport Service Group SRL
Bucureşti, Bd. Dimitrie
21. 350.081, 45 350.081, 45 7 chirografară 14, 52%
Pompeiu nr.9-9A, Clădirea
20, etaj3, sector 2
S.C. Sano România SRL,
Pantelimon, Bd. Biruinţei, nr.
22. 76.497, 94 76.497, 94 7 chirografară 3, 17%
160, judeţ Ilfov,
CUI:5602996; J23/1144/2008
SC Ricoboni Prest SRL,
Ştefăneşti, sat Valea Mare
Podgoria, str. Liviu Rebreanu,
23. 3.112, 00 3.112, 00 7 chirografară 0, 13%
nr. 18C, judeţ Argeş,
CUI RO 16351229,
JO3/696/2004
SC EVW Holding SRL,
Gilau, str. Principală, nr.1333,
24. judeţ Cluj, 3.907, 75 3.907, 75 7 chirografară 0, 17%
CUI RO9951956
J12/2088/1997
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Ordine de
Creanţă Creanţă prioritate
Nr. Denumire/ Situaţia
declarată acceptată conform art. % Observaţii/explicaţii
crt. sediu creditor creanţei
(lei) ( lei) 121 şi 123 din
L. 85/2006
Total creanţe chirografare 2.841.178, 37 2.074.087, 19 86, 01%
Aldea Ion Dragoş, CNP
25. 1771214037820, sat Călineşti, 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
comuna Călineşti, judeţ Argeş
Birceanu Vasile,
CNP1600827037813,
26. Topoloveni, str. Parcului, nr. 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
4A, bl. P21a, sc. A, ap. 3, jud.
Argeş
Călin Relu,
CNP1670209037813 Piteşti,
27. str. Stejarului, nr.6, Bl. A28, 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
sc. A, et. 2, ap. 11, judeţ
Argeş
Ion Mihaela Cătălina,
CNP2890524030043, Piteşti,
28. 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
str. Mr. Sever Niculescu , nr.
6A, judeţ Argeş
Manea Constantin,
CNP1790502035005, Piteşti,
29. Ale. Filofteia Popescu, nr.2, 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
bl. A15, sc. A, ap. 7, judeţ
Argeş
Morariu Nicolae,
30. CNP1640723030034, com. 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
Aninoasa, judeţ Argeş
Niţă Mihaela Elena,
CNP2691108035038, Piteşti,
31. 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
Ale. Războieni, nr.6, judeţ
Argeş
Răducanu Anton
Gabriel.CNP1760531034993,
32. 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
sat Bradu de Sus, bl. A18, sc.
B, et. 1, ap. 3, judeţ Argeş
Soare Florin Cătălin, CNP
1790904030030, sat Albeşti,
33. 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
com Albeştii de Muscel,
nr.132, judeţ Argeş
Trandafir Constantin, CNP
1730512034982, Piteşti, str.
34. Constructorilor, nr.6, bl. 20, 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
sc. B, et. 3, ap. 13, judeţ
Argeş
Zapucioiu Gheorghe, CNP
1620917037818, sat
35. 1.060, 00 1.060, 00 123(2) salarială 0.043%
Paraschiveşti, com Priboieni,
nr.271, judeţ Argeş
Total creanţe salariale 11.660, 00 11.660, 00 123(2) 0, 47%
Total general creanţe 3.179.293, 62 2.412.202, 44 100%
Administrator judiciar: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Mincu & Iliescu

Județul Bihor
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială V.A.M. COM SRL, cod unic de înregistrare: 4453683
România, Tribunalul Bihor Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. P-cul Traian, nr.10
Dosar nr.2594/111/2011/A1*
Comunicare sentinţă nr.2623/F/2012,
emisă la ziua 01, luna 11, anul 2012
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr.2623/F/2012 din data de 01.11.2012, pronunţată în dosarul nr.2594/111/
2011/A1*, de Tribunalul Bihor, Secţia comercială, privind debitorul SC Vam Com SRL, cu sediul în Oradea, str. Pictor

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Traian Goga, nr.15D, judeţul Bihor, cod unic de înregistrare RO 4453683 şi număr de ordine în registrul comerţului
J05/2551/1993
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr.2594/111/2011/A1*
Sentinţa nr.2623/F/2012
Şedinţa publică 01.11.2012
Judecător sindic: Daniela Jurjuţ Lazăr vicepreşedinte instanţă
Grefier Delia Bulzan
Pe rol derularea procedurii insolvenţei formulată de contestatorul SC Raiffeisen Leasing Ifn SA cu sediul în Bucureşti,
Şos. Pipera, nr.42, sector 2, în contradictoriu cu intimaţii SC Vam Com SRL cu sediul în Oradea, str. Pictor Traian
Goga, nr.15D, judeţul Bihor, Cabinet de Insolvenţă Consilier Buta Maria cu sediul în Oradea, P-cul Traian, nr.1, judeţul
Bihor şi Vereş Grigore cu domiciliul în Oradea, str. Pictor Traian Goga, nr.15D, judeţul Bihor, având ca obiect
contestaţie creanţă.
La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc la data de 04.10.2012, când părţile prezente au pus concluzii ce au
fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când s-a
amânat pronunţarea pentru data de 11.10.2012. 18.10.2012, 25.10.2012, iar mai apoi pentru data de 01.11.2012, când s-
a pronunţat prezenta hotărâre.
Judecătorul sindic,
Deliberând,
Constată că, prin contestaţia înregistrată pe rolul prezentei instanţe la data de 17.04.2012, ca urmare a trimiterii spre
rejudecare aceleiaşi instanţe, prin Decizia nr.231/C/2012–R pronunţată de Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a Civilă şi
de Contencios Administrativ şi Fiscal, a contestaţiei înregistrate la data de 09.05.2011, contestatorul SC Raiffeisen
Leasing Ifn SA Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 2, Şos. Pipera nr.42, et.1A şi 2, J40/6468/1999, CUI 11972373,
în contradictoriu cu intimaţii SC Vam Com SRL, cu sediul în Oradea, str. Pictor Traian Goga, nr.15D, judeţul Bihor,
cod unic de înregistrare RO 4453683 şi număr de ordine în registrul comerţului J05/2551/1993, societate în insolvenţă,
reprezentată prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Consilier Buta Maria, cu sediul în Oradea,
Parcul Traian nr.11, ap.1, jud. Bihor, număr de înregistrare în Tabloul U.N.P.I.R. 1B0160, cod de identificare fiscală
20372190, şi Vereş Grigore, cu domiciliul în localitatea Oradea, str. Pictor Traian Goga, nr.15D, jud. Bihor, a contestat
înscrierea sa în tabelul preliminar de creanţe cu suma de 118.064 lei, solicitând înscrierea în tabel cu suma totală de
339.767,77 lei.
În motivarea contestaţiei s-a invocat în sinteză obligaţia legală şi contractuală a debitorului de a achita toate sumele
datorate conform contractelor de leasing, compuse ratele de leasing scadente şi neachitate până la momentul rezilierii
definitive, inclusiv penalităţile aferente, plata indemnizaţiei de reziliere, care reprezintă valoarea în numerar a tuturor
ratelor rămase de achitat până la expirarea contractelor de leasing, inclusiv valoarea reziduală, plata sumelor
reprezentând TVA, taxe vamale, accize şi orice alte costuri aferente încetării contractelor de leasing, astfel cum acestea
urmau a fi stabilite de către autorităţile vamale competente.
Creditorul contestator a arătat că administratorul judiciar a respins în mod neîntemeiat cererea de înscriere la masa
credală a debitorului cu contravaloarea capitalului şi a valorii reziduale, deoarece părţile au înscris la art. 8.2 lit. b din
contractul de leasing financiar (incorect menţionat numărul articolului, corect art. 9 din condiţiile generale de leasing
financiar) clauza penală conform căreia utilizatorul este dator să plătească finanţatorului o indemnizaţie de reziliere
compusă din toate ratele de leasing rămase de achitat şi valoarea reziduală.
Contestatorul a mai menţionat că acesta, ca şi societate de leasing financiar, nu este furnizor de bunuri, ci societate care
vinde servicii financiare, aşadar prioritatea constă în recuperarea banilor finanţaţi şi nu a bunurilor.
Debitorul SC Vam Com SRL, prin administrator judiciar Cabinetul de Insolvenţă Cabinetul de Insolvenţă Buta Maria,
prin întâmpinare, a solicitat respingerea contestaţiei.
Prin Cererea reconvenţională depusă la dosarul cauzei la data de 30.06.2011, Administratorul special Vereş Grigore a
solicitat constatarea caracterului abuziv al clauzei penale inserate în contractul de leasing financiar nr.30851/22.04.2008
şi constatarea nulităţii absolute a acesteia.
Prin sentinţa nr.2336/F/2011 pronunţată de Tribunalul Bihor - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, a respins contestaţia creditorului SC Raiffeisen Leasing Ifn SA, şi, în consecinţă, a respins ca rămasă fără interes
în limitele procedurii colective a insolvenţei cererea reconvenţională a administratorului special Vereş Grigore.
Analizând contestaţia la tabelul preliminar, instanţa iniţial investită a constatat următoarele:
Art.41 alin.1 din Legea nr.85/2006 arată că nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită
generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.
Clauza penală este în principal o convenţie prin care părţile evaluează anticipat daunele interese contractuale. În acelaşi
timp însă, cu precădere în cazul contractelor cu executare succesivă pe o perioadă întinsă de timp, clauza penală
reprezintă un mijloc de întărire a disciplinei contractuale prin aceea că este o penalitate pusă la dispoziţia creditorului
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

pentru a-i asigura satisfacerea creanţei principale, de unde şi numele său. Aceasta mai ales atunci când clauza penală
este datorată pentru neexecutarea unor obligaţii, indiferent de executarea obligaţiilor corelative de către debitor.
Instanţa a apreciat că mai cu seama în speţa de faţă, unde sumele stabilite prin clauza penală sunt datorate direct nu
pentru neexecutarea obligaţiilor, ci pentru încetarea contractului înainte de termen, nu se poate vorbi de caracterul
principal al clauzei penale de evaluare convenţională a prejudiciului, mai ales având în vedere reintrarea creditorului în
posesia autovehiculelor ce fac obiectul contractelor de leasing, ci de caracterul de penalitate al sumelor datorate cu titlu
de clauză penală, deci de accesoriu în înţelesul art. 41 din Legea privind procedura insolvenţei, care nu va putea fi
adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.
Prin urmare, în mod corect a respins administratorul judiciar pretenţia de înscriere la masa credală cu sumele constând
în indemnizaţiile de reziliere, compuse din toate ratele de leasing rămase de achitat şi valoarea reziduală, acestea
reprezentând accesorii la obligaţia principală de plată a ratelor scadente de leasing pentru perioadele când bunurile au
fost în posesia debitorului, sume pentru care creditorul a fost înscris în tabelul preliminar cu suma de 118.064 lei la
grupa IV, creanţe chirografare.
Susţinerea contestatoarea că ea, ca şi societate de leasing financiar, nu este furnizor de bunuri, ci societate care vinde
servicii financiare, aşadar prioritatea constă în recuperarea banilor finanţaţi şi nu a bunurilor, este lipsită de conţinut
juridic şi economic, câtă vreme ea a reintrat în posesia bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing, debitorul
nemaiavând folosinţa asupra acestora. În plus, recuperarea banilor finanţaţi se poate realiza pe mai multe căi, de la
asigurarea riscului de neplată până la valorificarea bunurilor, iar nu prin continuarea de facto a unui contract după
rezilierea acestuia şi modificarea caracterului său sinalagmatic, care este de esenţa operaţiunilor comerciale, prin
păstrarea drepturilor unei singure părţi şi a obligaţiilor celeilalte părţi.
Prin decizia nr.231/C/2012-R pronunţată de Curtea de Apel Oradea - Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ
şi Fiscal, instanţa a admis ca fondat recursul declarat de recurenta creditoare SC Raiffeisen Leasing Ifn SA Bucureşti,
cu sediul în Bucureşti, sector 2, Şos. Pipera nr. 42 et. 1A şi 2 în contradictoriu cu intimata debitoare SC Vam Com SRL
Oradea, cu sediul în Oradea, Pictor Traian Goga nr.15D, intimatul administrator judiciar Cabinet de Insolvenţă
Consilier Buta Maria, cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr.11 ap.1, şi intimatul creditor Vereş Grigore, domiciliat în
Oradea, Pictor Traian Goga nr.15D, dispunând casarea sentinţei nr.2336/F din 13 octombrie 2011 pronunţate de
Tribunalul Bihor, cu trimitere pentru o nouă judecare la aceeaşi instanţă - judecătorul sindic, ţinând seama de
considerentele respectivei decizii, cheltuielile de judecată urmând a fi avute în vedere la rejudecarea cauzei.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de recurs, examinând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs, cu
luarea în considerare a apărărilor intimaţilor, precum şi din oficiu, a reţinut că acesta este fondat, urmând să fie admis.
Astfel, instanţa de recurs constată că în cauză sunt incidente cazurile de modificare prevăzute de art. 304 pct. 8 şi 9 Cod
de procedură civilă, respectiv instanţa de fond a calificat greşit actul juridic dedus judecăţii şi a făcut o greşită aplicare a
legii.
Judecătorul-sindic a apreciat în mod greşit că sumele solicitate de contestatoarea recurentă ca urmare a rezilierii
unilaterale a contractelor de leasing, compuse din indemnizaţiile de reziliere şi valoarea reziduală, alte costuri,
reprezintă accesorii la obligaţia principală de plată a ratelor scadente de leasing, deci accesoriu în înţelesul art. 41 din
Legea nr.85/2006, astfel că nu pot fi adăugate creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii. O asemenea
interpretare nesocoteşte clauzele contractuale, precum şi dispoziţiile Legii insolvenţei. Contractul este legea părţilor,
constituie titlu executoriu, iar judecătorul sindic era investit cu o cerere reconvenţională privind constatarea caracterului
abuziv al clauzei inserate în contractul de leasing financiar nr. 30851/22.04.2008 şi constatarea nulităţii absolute a
acesteia, cerere pe care nu a analizat-o pe fond, ca urmare a constatărilor greşite în sensul că sumele cerute de creditoare
reprezintă accesorii ale creanţei de plată a ratelor de leasing.
Având în vedere că este necesară soluţionarea cererii reconvenţionale în sensul de a se constata dacă clauza inserată în
contract este sau nu abuzivă, iar această cerere nu a fost soluţionată în primă instanţă, în temeiul art. 312 alineatul 5 Cod
de procedură civilă, instanţa de recurs a casat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe -
judecătorului sindic pentru a se pronunţa asupra cererii reconvenţionale formulate şi analiza în funcţie de soluţia dată
asupra acesteia, contestaţia creditoarei recurente.
Prin Precizarea cererii reconvenţionale înregistrată la instanţă la data de 04.10.2012, intimatul reclamant reconvenţional
Vereş Grigore, în calitate de administrator special al societăţii debitoare, a solicitat instanţei a constata caracterul abuziv
al clauzei penale înscrise în art. 9 pct. b din contractul de leasing financiar nr. 30851 din 22.04.2008 şi prin urmare,
constatarea nulităţii absolute a acesteia; a constata caracterul abuziv al clauzei penale înscrise în art. 9 pct. b din
contractul de leasing financiar nr. 31124/2008 şi prin urmare, a constata nulitatea absolută a acesteia, arătând totodată
că îşi menţine restul considerentelor expuse în întâmpinare şi în cererea reconvenţională, apărările formulate de către
acesta fiind valabile pentru ambele contracte.
Asupra contestaţiei formulate, la termenul de judecată din 04.10.2012, cu ocazia dezbaterii cauzei în fond, a solicitat
prin intermediul reprezentantului său convenţional, respingerea acesteia ca nefondată şi admiterea cererii
reconvenţionale, cu cheltuieli de judecată, învederând judecătorului-sindic faptul că a predat autoturismul ce formează
obiectul contractului de leasing şi a achitat o parte din rate.
Prin concluziile susţinute verbal în aceeaşi şedinţă publică, lichidatorul judiciar a arătat că achiesează la concluziile
intimatului Vereş Grigore, deoarece, cu toate că autoturismul a fost achitat, totuşi a fost ridicat de la proprietar şi vândut
după două zile sub preţul de piaţă.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Rejudecând după casare, instanţa reţine în fapt că, deschiderea procedurii s-a dispus prin Încheierea nr.5235/F/28.02.
2011 a Tribunalului Bihor - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, pronunţată în Dosar nr.2594/
111/2011 al Tribunalului Bihor, iar Tabelul preliminar al creanţelor a fost depus la instanţă la data de 28.04.2011 (fila
nr. 15 din dosarul primei instanţe).
Declaraţia de creanţă a creditorului contestator a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 21.03.2011 (fila nr. 1 din
dosar).
În cuprinsul Tabelului preliminar de creanţe al societăţii debitoare SC Vam Com SRL Oradea (f. 15, 16 din dosarul
primei instanţe investite), administratorul judiciar a admis parţial - în cuantum de 118.064 lei - creanţa solicitată de
creditorul contestator SC Raiffeisen Leasing Ifn SA Bucureşti în cuprinsul declaraţiei de creanţă, din totalul creanţei
solicitate de 339.767,77 lei noi (T.V.A. inclus), respectiv 80.630,24 Euro la cursul de 4,2139 Ron/1 Euro comunicat de
Banca Naţională a României pentru 28.02.2011, reprezentând contravaloare capital, valoare reziduală, debite neîncasate
şi alte costuri conform Contractelor de Leasing Financiar.
„În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, „Debitorul,
creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă
trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe. (…) Obiectul contestaţiei îl poate forma
atât modul de înscriere a creanţelor (spre exemplu, o creanţă garantată a fost trecută ca creanţă chirografară), cât şi
ordinea drepturilor de preferinţă (o creanţă de rang inferior a fost calificată şi înscrisă ca o creanţă de rang superior).
Referitor la admisibilitatea creanţei, se reţine că aceasta este susţinută de probele judiciare certe, respectiv Contractele
de Leasing Financiar persoane juridice nr. 30852/22.04.2008 şi nr. 31124/16.05.2008 (f. 3 6; 7 - 10 din dosar) şi
Facturile emise în temeiul acestora (f. 11 - 15), care atestă existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile, rezultate
dintr-un raport juridic comercial având ca obiect, suma de 339.767,77 lei noi reprezentând contravaloare capital, valoare
reziduală - ce reprezintă valoarea la care după achitarea de către locatar/utilizator a tuturor ratelor de leasing prevăzute
în contract, precum şi a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului, se face transferul dreptului de proprietate
asupra bunului către locatar/utilizator, valoare stabilită prin acordul părţilor contractante -, debite neîncasate şi alte
costuri conform Contractelor de Leasing Financiar. Conform Legii nr. 571/2003 - Codul Fiscal, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 343/2006, contractul de leasing financiar este un contract de leasing care îndeplineşte cel puţin
una dintre următoarele condiţii: riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care formează obiectul
leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; contractul prevede
expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului către locatar/utilizator la
momentul expirării contractului; locatarul/utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării
contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata normală de
funcţionare maximă, exprimată în procente; perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţionare
maximă a bunului care face obiectul leasingului, perioada de leasing incluzând orice perioadă pentru care contractul de
leasing poate fi prelungit; valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu
valoarea de intrare a bunului, definită ca fiind valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv
costul de achiziţie.
În cazul în care locatarul/utilizatorul este supus procedurii reorganizării judiciare şi/sau procedurii falimentului, în
condiţiile legii nr. 85/2006, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, cu daune-interese (art. 14
din O.G. nr. 51/1997 republicată şi actualizată privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing).
Drepturile locatorului/finanţatorului asupra bunului care face obiectul contractului de leasing sunt opozabile
judecătorului-sindic, în cazul în care locatarul/utilizatorul se află supus procedurii insolvenţei, în condiţiile Legii nr.
85/2006 /art 13 din Ordonanţă).
În cazul în care locatarul/utilizatorul este supus procedurii reorganizării judiciare sau procedurii falimentului, în
condiţiile Legii nr. 85/2006, drepturile locatarului/utilizatorului asupra bunului care face obiectul contractului de leasing
sunt opozabile judecătorului-sindic şi creditorului locatorului/finanţatorului (art. 13 alin. (3) din Ordonanţă).
Potrivit Ordonanţei, drepturile locatarului/utilizatorului prevăzute în ordonanţă ori stipulate în contractul de leasing vor
urmări bunul aflat în proprietatea oricărui dobânditor al acestuia, cu condiţia să fi fost respectate întocmai drepturile
locatorului/finanţatorului.
Prin urmare, în condiţiile în care, în cauză, Contractele de leasing sunt reziliate prin aplicarea dispoziţiilor art. 9 raportat
la art. 8 punctul 1 din Contractele de leasing, fapt comunicat debitoarei prin declaraţia de reziliere din 03.03.2009 (f. 73
- 75 din dosarul instanţei de recurs), este evident că, urmare a rezilierii contractului de leasing pentru neexecutarea
obligaţiei de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive calculate de la scadenţa prevăzută în
contractul de leasing (art.15 din ordonanţă, art. 8 pct. 1 din Contractele de leasing financiar), pe lângă restituirea bunului
(preluat, în cauză conform Procesului-verbal de predare-primire din 01.05.2009 - fila 66 din dosarul instanţei de recurs),
locatarul/utilizatorul - în speţă, debitorul SC Vam Com SRL este obligat şi la plata tuturor sumelor datorate, până la
data restituirii în temeiul contractului de leasing
Referitor la cererea reconvenţională precizată, privind constatarea clauzelor abuzive, instanţa reţine că, dreptul
românesc consacră libertatea contractuală atribuind contractelor putere de lege, însă numai dacă sunt „legal făcute”
astfel cum rezultă din disp.art. 969 C. civ.
Libertatea contractuală este exclusă în cazurile prevăzute de art. 5 din C. civ. care prevăd că nu se poate deroga prin
convenţii sau dispoziţii particulare de la legile care interesează ordinea publică şi buna credinţă.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Rezultă aşadar că părţile sunt libere să stabilească condiţiile contractuale fără a putea deroga însă de la legile de ordine
publică şi bunele moravuri.
Un contact care contravine normelor imperative şi bunei credinţe nu beneficiază de protecţia legislaţiei interne şi nici a
celei comunitare.
Potrivit disp. art. 970 C. civ. contractele trebuie executate cu bună credinţă, care trebuie să existe pe toată durata
derulării raporturilor contractuale.
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori este, având în
vedere scopul său, o lege care interesează ordinea publică şi prin urmare, ori de câte ori dispoziţiile acestei legi sunt
încălcate, forţa obligatorie a contractului încetează pentru acest motiv.
Prin Legea nr. 193/2000 a fost transpus conţinutul Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 care a stabilit în
mod expres competenţa instanţei de judecată de a constata caracterul abuziv. Interpretând această Directivă Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene a stabilit în cauza Oceano Grupo Editorial SA versus Rocio Murciano Quintero (C– 240/98)
că protecţia acestui act normativ conferă judecătorului naţional de a aprecia din oficiu caracterul abuziv al unei clauze
contractuale în măsura în care este învestit cu formularea unei cereri întemeiate pe ea.
Tribunalul reţine că potrivit jurisprudenţei constante a CJUE, sistemul pus în aplicare prin Directiva 93/13 se bazează
pe ideea că un consumator se găseşte într-o situaţie de inferioritate faţă de un vânzător sau un furnizor în ceea ce
priveşte atât puterea de negociere, cât şi nivelul de informare, situaţie care îl conduce la adeziunea la condiţiile redactate
în prealabil de către vânzător sau furnizor, fără a putea exercita o influenţă asupra conţinutului acestora (pct. 37 din
Ordonanţa Curţii în cauza C-76/10).
Conform art. 4 din Legea nr. 193/2000 „O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi
considerată abuzivă dacă, prin ea prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul
consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.
(…) Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de
datoria lui să prezinte probe în acest sens.”
Textul anterior citat răstoarnă obligaţia probaţiunii în sarcina comerciantului, iar pârâta nu a produs niciun fel de dovezi
privind negocierea clauzelor contractuale invocate de contestatoare ca fiind abuzive, însă, contractele de leasing financiar
încheiate între părţi fiind contracte de adeziune, intimatul avea opţiunea de a refuza încheierea acestora în condiţiile în care
oricare dintre clauze - în speţă, clauza penală - ar fi avut un caracter mult prea oneros pentru a fi acceptată. Ori, în cauză,
intimatul şi-a asumat, prin semnarea contractului, obligaţia suportării daunelor-interese contractuale.
Pentru considerentele anterior expuse, instanţa va admite contestaţia la tabelul preliminar al creanţelor, cu consecinţa
înscrierii contestatorului la masa credală cu întreaga sumă solicitată, dovedită prin titlurile de creanţă, şi va respinge
cererea reconvenţională formulată de administratorul special Vereş Grigore, cu domiciliul în localitatea Oradea, str.
Pictor Traian Goga, nr. 15. D, jud. Bihor, având ca obiect constatarea nulităţii absolute a clauzei penale înscrise în art. 9
pct. b din contractul de leasing financiar nr. 30851 din 22.04.2008.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite contestaţia formulată de contestatorul SC Raiffeisen Leasing Ifn SA Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 2,
Şos. Pipera nr.42, et.1A şi 2, J40/6468/1999, C.U.I. 11972373, în contradictoriu cu intimaţii SC Vam Com SRL, cu
sediul în Oradea, str. Pictor Traian Goga, nr.15D, judeţul Bihor, cod unic de înregistrare RO 4453683 şi număr de
ordine în registrul comerţului J05/2551/1993, societate în insolvenţă, reprezentată prin administrator judiciar Cabinet
Individual de Insolvenţă Consilier Buta Maria, cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr. 11, ap. 1, jud. Bihor, număr de
înregistrare în Tabloul U.N.P.I.R. 1B0160, cod de identificare fiscală 20372190, şi Vereş Grigore, cu domiciliul în
localitatea Oradea, str. Pictor Traian Goga, nr. 15. D, jud. Bihor, şi în consecinţă:
Dispune înscrierea creditorului contestator SC Raiffeisen Leasing Ifn SA Bucureşti în tabelul creanţelor cu suma totală
de 339.767,77 lei la categoria creanţe chirografare (art. 123 alin. 7 din Legea 85/2006).
Respinge cererea reconvenţională formulată de administratorul special Vereş Grigore, cu domiciliul în localitatea
Oradea, str. Pictor Traian Goga, nr. 15. D, jud. Bihor, având ca obiect constatarea nulităţii absolute a clauzei penale
înscrise în art. 9 pct. b din contractele de leasing financiar nr. 30851 din 22.04.2008 şi nr. 31124/16.05.2008.
Definitivă. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 01.11.2012.
Preşedinte, Grefier,
Daniela Jurjuţ Lazăr Delia Bulzan

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MEGA SOFT TECHNOLOGY SRL, cod unic de înregistrare: 16998170
România Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila
Str. bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 20043/3/2012
Comunicare sentinţă civilă nr. 712
emisă la: ziua 21 luna 02 anul 2013
SC Mega Soft Technology SRLSediul social/ Domiciliul - Bucureşti, Calea Victoriei nr 101 sc A et 8 ap 23 sector 1
SC MEGA SOFT TECHNOLOGY SRL cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr 101 sc A et 8 ap 23 sector 1
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

DGFPMB - în reprezentarea AFP sector 1 - Bucureşti, sector 2, Prof. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 13
Se comunică, alăturat, copia încheierii / sentinţei civile / deciziei civile nr. 712 din data de 25.01.2013 pronunţată în
dosarul nr.20043/3/2012 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul SC MEGA SOFT
TECHNOLOGY SRL cu sediul social/domiciliul în Bucureşti, Calea Victoriei nr 101 sc A et 8 ap 23 sector 1, cod de
identificare fiscală, număr de ordine în registrul comerţului / registrul societăţilor agricole / registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor / alte registre.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila
Dosar nr 20043/3/2012
Sentinta civila nr 712
Şedinta publica de la 25.01.2013
Tribunalul constituit din
Preşedinte – Judecator Sindic — Scutelnicu Oana
Grefier — Delcea Aurelia
Pe rol fiind soluţionarea cauzei civila, având ca obiect cererea intemeiata pe dispozitiile legii 85/2006 formulata de
debitorul SC MEGA SOFT TECHNOLOGY SRL prin ROWEX INSOLVENCY IPURL.
La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns lichidatorul judiciar desemnat în cauza, lipsind celelalte parti.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Lichidatorul judiciar depune raport de activitate şi arata ca a notificat deschiderea procedurii de faliment impotriva
societatii debitoare, nu au fost identificate bunuri în patrimoniul debitoarei, a convocat adunarea creditorilor în
conformitate cu art.138 alin 3 din lege şi a depus la dosar procesul verbal. Solicita inchiderea procedurii.
Instanta retine cauza spre solutionare.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a VII-a civila sub nr. 20043/3/2012 lichidatorul judiciar
ROWEX INSOLVENCY IPURL desemnata pentru societatea debitoare SC MEGA SOFT TECHNOLOGY SRL a
solicitat, în temeiul dispoziţiilor Legii 85/2006, deschiderea procedurii simplificate a falimentului cu privire la
debitoare.
În motivarea în fapt a cererii s-a arătat ca a fost desemnata în calitate de lichidator în temeiul OUG cu nr. 116/2009.In
exercitarea atributiilor legale au fost notificate institutiile bugetare.
In drept au fost invocate prev. art.1 alin.2 din Legea cu nr. 85/2006 şi art.270 alin.1 din Legea cu nr.31/1990 .
Prin incheierea pronuntata la data de 14.09.2012 Tribunalul Bucureşti a dispus intrarea în faliment prin procedura
simplificata.
In cadrul procedurii, nu au fost valorificate active, astfel că nu a trebuit să întocmească raport final. Raportul final şi
bilanţul general trebuie întocmite de lichidatorul judiciar, comunicate şi afişate, conform art.129 alin 1 din lege, doar în
situaţia în care bunurile din averea debitorului au fost lichidate, în acest caz procedura fiind închisă potrivit art.132 alin
2 din lege.
Potrivit art.131 din lege, în orice stadiu al procedurii, judecătorul sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii,
dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperii cheltuielile
administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare.
Prin urmare, judecătorul-sindic constată că debitorul nu deţine bunuri prin a căror valorificare să poată fi acoperite
creanţele sau cheltuielile administrative, astfel încât o continuare a procedurii nu s-ar justifica, atât timp cât finalitatea
urmărită de lege nu ar putea fi atinsă.
Faţă de lipsa disponibilităţilor din contul debitorului va dispune plata către lichidatorul judiciar, din fondul prevăzut la
art.4 alin 4 din lege, a remuneraţiei şi a cheltuielilor de procedură.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În baza art.131 din Legea nr.85/2006 închide procedura insolvenţei împotriva debitorului SC MEGA SOFT
TECHNOLOGY SRL cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr 101 sc A et 8 ap 23 sector 1 în contradictoriu cu
creditoarea DGFPMB - în reprezentarea AFP sector 1 - Bucureşti, sector 2, Prof. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 13.
Radiază societatea debitoare din Registrul Comerţului Bucureşti.
În baza art.135 din lege sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR
PUBLICE Bucureşti şi OFICIULUI REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti de pe langă Tribunalul Bucureşti,
pentru efectuarea menţiunii.
Dispune plata către lichidatorul judiciar Rowex Insolvency IPURL a sumei de 2600 lei, reprezentând onorariu şi
cheltuieli de procedura din fondul prevăzut la art.4 alin 4 din lege.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.01.2013
Preşedinte, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Județul Gorj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială NIPOTRANS SRL, cod unic de înregistrare: 17494812
România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr. 11645/95/2012
Comunicare sentinţă nr. 479/2013
din data de 11 aprilie 2013
Către,
Debitoarea SC Nipotrans SRL, cu sediul social cu sediul social în comuna Bolboşi, sat Bălăceşti, judeţul Gorj, CUI
17494812, J18/326/2005.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 479/2013 din data de 27 martie 2013 pronunţată în dosarul nr. 11645/95/2012
Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Nipotrans SRL, cu sediul social cu sediul social în comuna
Bolboşi, sat Bălăceşti, judeţul Gorj, CUI 17494812, J18/326/2005.
Judecător-sindic, Grefier,
Mădălina-Elena Lungănoiu Violeta Rădulea
*
România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr. 11645/95/2012
Comunicare sentinţă nr. 479/2013
din data de 11 aprilie 2013
Către,
Creditorul: D.G.F.P. Gorj - Târgu Jiu, Siretului, nr. 6, Judeţ Gorj.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 479/2013 din data de 27 martie 2013 pronunţată în dosarul nr. 11645/95/2012
Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Nipotrans SRL, cu sediul social cu sediul social în comuna
Bolboşi, sat Bălăceşti, judeţul Gorj, CUI 17494812, J18/326/2005.
Judecător-sindic, Grefier,
Mădălina-Elena Lungănoiu Violeta Rădulea
*
România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 11645/95/2012
Cod operator 2443
Sentinţa nr. 479/2013
Şedinţa publică de la 27 Martie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic: Mădălina Elena Lungănoiu
Grefier-şef: Violeta Rădulea
Pe rol fiind examinarea cererii de închidere procedură formulată de lichidatorul judiciar Consulting Company IPURL în
procedura simplificată a falimentului privind pe debitoarea SC Nipotrans SRL, în contradictoriu cu creditorul Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Gorj.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-au prezentat practician în insolvenţă Ciobanu Emanoil din partea
lichidatorului judiciar pentru debitoare şi consilier juridic Puchiu Ioan pentru creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Gorj, lipsă fiind celelalte părţi.
Procedura completă.
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care dosarul fiind în stare de judecată, se acordă
cuvântul.
Practician în insolvenţă Ciobanu Emanoil din partea lichidatorului judiciar pentru debitoare depune raportul de
activitate nr. 1731 din 26.03.2013 şi dovada de publicare în BPI nr. 3997 din 06.03.2013 a cererii de închidere a
procedurii nr. 1037 din 26.02.2013 şi arată că debitoarea nu figurează cu bunuri mobile şi imobile în evidenţe,
solicitând totodată admiterea cererii şi închiderea procedurii falimentului debitoarei.
Consilier juridic Puchiu Ioan pentru creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj opinează în sensul
admiterii cererii.
Judecătorul-sindic,
Asupra cererii de faţă;
La data de 27.02.2013 a fost înregistrată la această instanţă cererea de închidere a procedurii debitoarei SC Nipotrans
SRL solicitându-se închiderea procedurii în baza art.131 din Legea nr. 85/2006, radierea debitoarei din registrul
comerţului, plata onorariului lichidatorului judiciar şi a cheltuielilor de procedură.
Judecătorul sindic, examinând cererea de faţă reţine că prin încheierea nr. 194/2012 din 31 august 2012 s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC Nipotrans SRL, fiind numit lichidator judiciar
Consulting Company IPURL, care în baza atribuţiunilor prev. de art. 20 din L 85/2006 a procedat la notificarea
deschiderii procedurii şi publicarea în BPI.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

La data de 21 noiembrie 2012 lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au
condus la apariţia stării de insolvenţă nr. 5505 din 20.11.2012, publicat în BPI nr. 16900 din 23.11.2012, raport din
analiza căruia judecătorul sindic a reţinut că au fost depuse potrivit disp.art.28 din lege documentele financiar contabile
de către administratorul social al debitoarei, iar pe baza cererilor de creanţă depuse de creditori la dosarul cauzei a fost
întocmit tabelul preliminar al creanţelor, care a fost comunicat creditorului şi debitorului prin publicarea acestuia în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14211 din data de 12.10.2012.
Raportul cauzal a fost aprobat de judecătorul sindic prin încheierea nr. 92/2013 din 30.01.2013, lichidatorul judiciar
solicitând informaţii cu privire la existenţa bunurilor mobile sau imobile, astfel încât Consiliul Local Bolboşi a
comunicat acestuia, prin adresa nr. 4323 din 19.10.2012 faptul că debitoarea nu figurează înregistrată în evidenţele
fiscale.
La data de 27.02.2013, lichidatorul judiciar a depus cererea de închidere a procedurii, nr. 1037 din 26.02.2013,
publicată în BPI nr. 3997 din 06.03.2013, din analiza căreia s-a reţinut că debitoarea nu deţine bunuri, nu are creanţe de
recuperat, nu au fost identificate fapte prevăzute de art. 138, alin.((1) din Legea nr. 85/2006 care să fi fost săvârşite de
membrii organelor de conducere ale debitorului, iar creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj este singurul
creditor înscris la masa credală, conform tabelului preliminar de creanţe şi a tabelului definitiv, iar cererea de închidere
a procedurii a fost notificată acestuia, neînregistrându-se contestaţii, totodată având în vedere că reprezentantul
creditorului, prezent în şedinţa publică a formulat concluzii de aprobare a cererii şi închiderea procedurii.
Cum în cauză creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj nu a formulat contestaţie faţă de cererea de
închidere a procedurii falimentului faţă de debitoare, judecătorul sindic apreciază cererea ca fiind întemeiată, totodată
fiind îndeplinite disp. art. 131 din Legea nr. 85/2006, care prevăd că” în orice stadiu al procedurii prevăzută de legea
insolvenţei, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi
cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o
sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat,
astfel că se va admite cererea, se va dispune închiderea procedurii, radierea debitoarei din registrul comerţului şi
acordarea onorariului lichidatorului judiciar şi a cheltuielilor de procedură.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În baza art.131 din Legea nr. 85/2006 dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Nipotrans SRL, cu
sediul social cu sediul social în comuna Bolboşi, sat Bălăceşti, judeţul Gorj, CUI 17494812, J18/326/2005, în
contradictoriu cu creditorul: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj.
În baza art.136 din lege, descarcă pe lichidatorul judiciar Consulting Company IPURL cu sediul în Tg.-Jiu, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 15, judeţul Gorj, de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitoare şi creditor.
În baza art.135 din lege, dispune notificarea prezentei sentinţe lichidatorului, debitoarei, creditorilor şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, pentru efectuarea menţiunii de închidere a procedurii şi radiere,
precum şi publicarea sentinţei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Dispune plata onorariului lichidatorului judiciar, în cuantum de 3000 lei, fără TVA, din fondul de lichidare.
Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică din 27 Martie 2013 la Tribunalul Gorj.
Judecător-sindic, Grefier,
Mădălina-Elena Lungănoiu Violeta Rădulea

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială 3MG EUROPE SRL, cod unic de înregistrare: 16394246
România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara
Dosar nr. 1881/97/2010
Termen la: 23.05.2013
Citaţie,
Emisă la: ziua 16, luna 04, anul 2013
Creditorii: Conform Listă anexă,
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 203, complet C5, în ziua de 23, luna 05, anul 2013, ora 9.00, în calitate de
creditori în proces cu debitoarea SC 3 MG Europe SRL, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, et. 4, cam. 424,
jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 16394246, număr de ordine în registrul comerţului J20/687/2004 prin
lichidator judiciar C. I. I. Vitez Anca Cristina, cu sediul în Hunedoara, Al. Cocsarilor, nr. 6, bl. 6, ap. 2, jud. Hunedoara,
pentru Legea nr. 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Lista anexă privind creditorii debitoarei SC 3 MG Europe SRL
Dosar nr. 1881/97/2010
1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Hunedoara, CUI 2102643, str. Avram Iancu bl. H3 parter, Deva
Judeţul Hunedoara
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

2. Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, CUI 12311639, Deva str. Aleea Muncii nr. 2 Jud. Hunedoara
3. AVAS Bucureşti, CUI 11795573, Strada Cpt. Av. Alexandru Serbănescu nr. 50, sector 1, cod 014294, Bucureşti
4. Primăria Deva, CUI 7274690, Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Jud. Hunedoara
5. SC Alice Greem Impex SRL, CUI 6146154, nr. ORC J20/1230/1994, Deva, Calea Zarandului, nr. 81, Jud. Hunedoara
6. SC Arcommat Nirom SRL, CUI 17713866, nr. ORC J02/1151/2005, Arad, 6 Vanatori, nr. 55A, Jud. Arad
7. SC Adean Impex SRL, CUI 15295317, nr. ORC J20/299/2003, Soimuş, str. Bisericii, nr. 79, Jud. Hunedoara
8. Asigurare-Reasigurare Astra SA, CUI 330904, nr. ORC J40/305/1991, Bucureşti, str. Alexandru Puskin, nr10, sect. 1
9. SC Atlasib Leasing IFN SA, CUI 9680784, nr. ORC J32/1010/1997, Sibiu, str. Autogarii, nr. 1, jud. Sibiu
10. SC Autohaus Huber SRL, CUI 13555836, nr. ORC J32/570/2000, Sibiu, Calea Surii Mari, nr. 20, Jud. Sibiu
11. SC Carbenta Com SRL, CUI 6930932, nr. ORC J05/5114/1994, Deva, Calea Zarandului, nr. 28, jud. Hunedoara
12. SC Carpatica Asigurări SA, CUI 8990884, nr. ORC J32/1053/1996, Sibiu str. Autogarii, nr. 1, Jud. Sibiu
13. SC Cepromin Internaţional SA, CUI 17007682, nr. ORC J20/1855/2004, Deva, str. 22Decembrie, nr. 37A, Jud.
Hunedoara
14. SC Chevron Romania SRL, CUI 11826513, nr. ORC J40/5090/1999, Bucureşti, str. Gheorghe Moceanu, nr. 9, sect. 1
15. SC Daniri Com Serv SRL, CUI 15615233, nr. ORC J20/838/2003, Hunedoara, B-dul Turnatorului, nr. 5, bl. B1,
sc.A, et. 1, ap. 6 jud. Hunedoara
16. SC Eco GSM SRL, CUI 14155188, nr. ORC J20/585/2001, Deva, str. 1Decembrie, nr. 14, parter, Jud. Hunedoara
17. SC Euroelectrica SRL, CUI 14707975, nr. ORC J20/488/2002, Soimuş DJ761, ferma 8, Jud. Hunedoara
18. SC Harisena Impex SRL, CUI 4223463, nr. ORC J11/715/1993, Caransebeş, str. Mihai Viteazu, nr. 13, bl. D, sc.A,
ap. 8, Jud. Caras Severin
19. SC Hidraulica SRL, CUI 10648523, nr. ORC J08/602/1998, Braşov, str. Muresului, nr. 3, bl. E, ap. 28, Jud. Brasov
20. SC I. U. G. SA, CUI 3628710, nr. ORC J20/117/1992, Com. Peştişu Mare, nr. 1, jud. Hunedoara
21. SC Irris SRL, CUI 11596295, nr. ORC J20/189/1999, Hunedoara, B-dul Corvin, nr. 1/13, jud. Hunedoara
22. SC Magico Răzvan SRL, CUI 14250740, nr. ORC J20/746/2001, Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 17, bl. A1-4, ap. 30
Jud. Hunedoara
23. SC Pro Remark SRL, CUI 8491108, nr. ORC J20/349/1993, Deva, str. Horea, nr. 68, Jud. Hunedoara
24. SC Prodimpex Peligrad SRL, CUI 2968918, nr. ORC J14/626/1992, Sf. Gheorghe, P-ta Mihai Viteazu, nr. 2, bl. 3,
sc.B, ap. 20, Jud. Covasna
25. SC Protruck Echipamente Construcţii SRL, CUI 20016095, nr. ORC J23/2611/2006, Sos. Giurgiu-Jilava, nr. 3,
com. Jilava, Ilfov
26. SC Raiffeisen Leasing IFN SA, CUI 11972373, nr. ORC J40/6468/1999, Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 90,
Tronson III, et. 9, sect. 5
27. SC RCS&RDS SA, CUI 5888716, nr. ORC J40/12278/1994, Bucureşti, str. Dr. N. Staicovici, nr. 75, et. 2, sect. 5
28. SC Rocast SRL, CUI 13535090, nr. ORC J40/10582/2000, Bucureşti, sos. Pantelimon, nr. 1-3, sect. 2
29. SC Romtelecom SA, CUI 427320, nr. ORC J40/8926/1997, Bucureşti, str. Garlei, nr. 1B, 013721, sect. 1
30. SC Tehno Mas SRL, CUI 17007739, nr. ORC J20/1847/2004, Hunedoara, str. Serei, nr. 31, Hunedoara
31. SC Vodafone SA, CUI 8971726, nr. ORC J40/9852/1996, Bucureşti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sect. 1
32. SC Atlasib Broker De Asigurare SRL, CUI 17999912, nr. ORC J32/1406/2005, Sibiu, str. Autogarii, nr. 1, Jud.
Sibiu
33. SC Cortex Exim SRL, CUI 6821862, nr. ORC J20/2031/1994, Deva, Aleea Militarilor, nr. 6, Jud. Hunedoara
34. SC Protecmunc SRL, CUI 14333838, nr. ORC J20/850/2001, Hunedoara, str. Pescarusului, nr. 2, bl. 18, ap. 8, Jud.
Hunedoara
35. SC Total Servicom SRL, CUI 6121443, nr. ORC J20/663/1994, Deva, Calea Zarandului, nr. 11, Jud. Hunedoara
36. SC Escama SRL, IT 01656160221, Via Filos, Z. I. Ovest, 38015 Lavis, Trento, Italia
37. Salvatore Gangemi, IT 00595790213, Via Mendola 46 Mendelstrase, 39100 Bolzano-Bozen Italia
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

2. Societatea comercială LUBREX COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 19010528


România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 2469/97/2013
Comunicare sentinţă nr. 543/F/2013
Emisă la: ziua 16, luna 04, anul 2013
Către,
Debitor - SC Lubrex Company SRL, cu sediul în Vulcan, str. Pinului, nr. 3, bl. 1, sc. 1, ap. 4, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală19010528, număr de ordine în registrul comerţului J20/1292/2006.
Lichidator judiciar – Cabinet Individual de Insolvenţă Biber Bianca Emilia cu sediul în Deva, b-dul Iuliu Maniu, nr. 6,
et. 2, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 21125929, număr de ordine în Registrul Societăţilor Profesionale de
Insolvenţă 1B2345,
Parte interesată - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, cu sediul în Deva, B-dul Decebal,
bl. P, mezanin, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 14942091.
Se comunică alăturat, copia sentinţă nr. 543/F/2013 din 09.04.2013, pronunţată în dosar nr. 2469/97/2013, de Tribunalul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Hunedoara – judecător sindic, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitorul SC
Lubrex Company SRL, cu sediul în Vulcan, str. Pinului, nr. 3, bl. 1, sc. 1, ap. 4, jud. Hunedoara, cod de identificare
fiscală19010528, număr de ordine în registrul comerţului J20/1292/2006.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
*
România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 2469/97/2013
Sentinţă nr. 543/F/2013
Şedinţa publică din data de 09.04.2013
Judecător sindic – Sturza Livia Daniela – Preşedinte Tribunal
Grefier - Chirilă Mihaela Sanda
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de către lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă Biber Bianca Emilia
pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Lubrex Company SRL. La apelul nominal făcut în şedinţă
publică, se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei după care:
Instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Asupra cererii de faţă: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr. 2469/97/2013 lichidatorul Cabinet
Individual de Insolvenţă Biber Bianca Emilia a solicitat instanţei deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
societăţii debitoare SC Lubrex Company SRL, în baza Legii nr. 85/2006 şi numirea în calitate de lichidator judiciar a
Cabinet Individual de Insolvenţă Biber Bianca Emilia. În motivarea cererii sale a arătat că, prin încheierea nr.
10693/2009 pronunţată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, s-a dispus numirea în
calitate de lichidator a Cabinet Individual de Insolvenţă Biber Bianca Emilia în baza art. 252 şi urm. din Legea nr.
31/1990. Totodată, conform prevederilor art. 270(1) din Legea nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 441/2006, solicită
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă. De asemenea, a arătat că debitoarea are creanţe certe, lichide şi
exigibile, conform cererii de admitere a creanţei depusă la dosar de DGFP Hunedoara, în cuantum de 2.146.091 lei,
depăşind astfel valoarea prag impusă de lege pentru declanşarea procedurii insolvenţei. Din cuprinsul actelor de la dosar
reiese că într-adevăr debitoarea are creanţe certe, lichide şi exigibile în valoare de 2. 146.091 lei, conform cererii de
admitere a creanţei formulată de DGFP Hunedoara, iar prin încheierea nr. 10693/2009 pronunţată de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, s-a dispus numirea în calitate de lichidator a Cabinet Individual de
Insolvenţă Biber Bianca Emilia. Judecătorul sindic va constata că sunt îndeplinite condiţiile legii.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de Cabinet Individual de Insolvenţă Biber Bianca Emilia cu sediul în Deva, b-dul Iuliu
Maniu, nr. 6, et. 2, jud. Hunedoara înmatriculată la Uniunea Naţionala a Practicienilor în Insolventă din România sub
nr. 1B2345, CUI 21125929, în calitate de lichidator, împotriva debitoarei SC Lubrex Company SRL. În temeiul art. 32
alin 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva
debitorului SC Lubrex Company SRL, cu sediul în Vulcan, str. Pinului, nr. 3, bl. 1, sc. 1, ap. 4, jud. Hunedoara,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/1292/2006, CUI 19010528.
Ridică debitoarei dreptul de a-şi administra bunurile şi conduce activitatea. Obligă debitoarea să depună la dosarul
cauzei în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, actele şi informaţiile prevăzute de art. 28 alin. 1 conform art.
33 al. 4 şi 6 din Legea nr. 85/2006. În temeiul art. 32 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, Numeşte lichidator
judiciar pe Cabinet Individual de Insolvenţă Biber Bianca Emilia cu sediul în Deva, b-dul Iuliu Maniu, nr. 6, et. 2, jud.
Hunedoara înmatriculată la Uniunea Naţionala a Practicienilor în Insolventă din România sub nr. 1B2345, CUI
21125929, cu o retribuţie de 1. 500 lei, care va îndeplini următoarele atribuţii: Notifică deschiderea procedurii de
insolvenţă debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sau registrului
societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre, pentru efectuarea menţiunii, precum şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Notifică conform art. 48 din Legea nr. 85/2006 toate băncile la care
debitoarea are disponibilităţi în conturi ca nu au voie să dispună de sumele existente fără un ordin al lichidatorului
judiciar. Depune la dosarul de faliment, pentru a fi prezentate judecătorului sindic lista cu denumirea şi adresele
creditorilor, precum şi lista asociaţilor societăţii debitoare şi adresa acestora. Stabileşte termenele prev. de art. 62 din
Legea nr. 85/2006, care vor fi prezentate de îndată judecătorului sindic după care trimite şi publică notificarea prevăzuta
de art. 61 din aceiaşi lege. Deschide contul prevăzut de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 la o bancă. Verifică fiecare
creanţă în condiţiile art. 66 din Legea nr. 85/2006 întocmeşte şi depune la dosarul de faliment tabelul creanţelor
prevăzute de lege şi face toate notificările necesare conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2006. Ia masuri pentru respectarea
normelor privind protecţia mediului şi protecţia muncii. Întocmeşte şi depune la dosarul de faliment rapoartele lunare
prev. de art. 21(24) din Legea nr. 85/2006. Îndeplineşte şi celelalte atribuţii prev. de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi
orice atribuţii prevăzute de lege sau care vor fi stabilite de judecătorul sindic în interesul procedurii. Prezenta hotărâre
se comunică debitoarei, lichidatorului judiciar, asociaţilor societăţii debitoare, instanţelor şi băncilor prevăzute de art.
37 din Legea nr. 85/2006, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi se afişează la uşa
instanţei. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul
Hunedoara. Pronunţată în şedinţa publică azi, 09 aprilie 2013.
Judecător Sindic Grefier,
Sturza Livia Daniela Chirilă Mihaela Sandală
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială STARSTAU SRL, cod unic de înregistrare: 21236579
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării
de insolvenţă a debitorului SC Starstau SRL
Nr. 201 Data: 29.03.2013
1.Date privind dosarul: nr. dosar:2185/100/2013, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic:Simona Oltean
2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr.2A, jud. Maramureş, număr de telefon: 0262218235,
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08,00-13,00.
3.1. Debitor: SC STAR STAU SRL, CUI RO 21236579, cu sediul în Seini, str. Tudor Vladimirescu, nr.7, jud.
Maramureş, Nr. de ordine în registrul comerţului: J24/443/2007.
3.2. Administrator special: Nu este desemnat
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia, RO 27925491, cu sediul în Baia Mare, Bd.
Republicii nr.1/28, jud. Maramureş, nr. de înregistrare RFO-I 2826 al UNPIR tel/fax 0262218844, e-mail:
augustaimperam@yahoo.com, reprezentat prin Augustin Lucia.
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă în calitate de administrator judiciar al debitorului SC STAR STAU SRL.,
conform Încheierii nr.1162/22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.2185/100/2013, în temeiul art.7 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura
insolvenţei modificată,comunica: Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a
debitorului SC STARSTAU SRL
I. Analiza rezultatelor economico-financiare În vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de insolvenţă
(insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile), administratorul judiciar a efectuat cercetări
pe mai multe planuri, care se referă în principal la: situaţia patrimonială performanţele financiare Perioada de timp, ca
referinţă pentru această analiză este reprezentată de ultimii trei ani de activitate înaintea deschiderii procedurii. Analiza
situaţiei societăţii s-a realizat pe baza situaţiilor financiar contabile extrase de administratorului judiciar din dosarul
cauzei, a indicatorilor financiari extraşi din bilanţurile contabile publicate pe site-ul www.mfinante.ro, pornind de la
premisa că acestea oferă o imagine fidelă a situaţiei economice. II. Analiza situaţiei patrimoniale Primul pas în analiza
poziţiei financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial în cadrul căreia sunt
puse în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii pe baza
informaţiilor puse la dispoziţie prin situaţiile financiare. Evoluţia activului debitoarei în ultimele trei exerciţii financiare
anterioare deschiderii procedurii insolvenţei, este prezentată mai jos, atât structural, ca evoluţie a activelor circulante şi
a activelor imobilizate, cât şi pe principalele elemente componente.
Activ Dec.2009 % Dec 2010 % Dec 2011 %
Disponibilităţi băneşti 3 1.069 4.350
Creanţe 25 36.376 3.181
Stocuri 0 23.879 98.549
Active circulante 28 9.33% 61.324 80.17% 106.080 100%
Imobilizări necorporale 0 0 0
Imobilizări corporale 0 0 0
Imobilizări financiare 0 0 0
Active imobilizate 0 0% 0 0% 0 %
Cheltuieli în avans 272 90.67% 15.171 19.83% 0 %
Active totale 300 100% 76.495 100% 106.080 100%
Graficul evoluţiei activelor

120000

100000

80000
active circulante
60000
active imobilizate
40000
active totale
20000

0
2009 2010 2011

Conform situaţiei mai sus prezentată, se poate constata că ponderea principală în activele totale le au activele circulante
care au crescut de la 28 lei in anul 2009 la 106.080 lei in 2011, reprezentând 100% din totalul acestora. Activele
circulante reprezintă lichidităţi potenţiale într-un interval mai mic de un an, adică potenţiale intrări de fonduri din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

vânzarea stocurilor şi încasarea creanţelor. Evoluţia pasivului debitoarei în ultimele trei exerciţii financiare anterioare
deschiderii procedurii insolvenţei, este prezentată mai jos, atât structural, ca evoluţie a datoriilor şi capitalurilor proprii,
cât şi pe principalele elemente componente.
PASIV Dec 2009 % Dec 2010 % Dec 2011 %
Datorii pe termen scurt 0 75.005 104.355
Datorii pe termen lung 100 1.100 0
Total datorii 100 33.33% 76.105 99.49% 104.355 98.37%
Capital social 200 200 200
Rezerve 0 0 1.525
Rezultatul reportat 0 0 0
Profit/pierdere 0 190 1.335
Capitaluri proprii 200 66.67% 390 0.51% 1.725 1.63%
Alte pasive 0 0 0
Pasive totale 300 100% 76.495 100% 106.080 100%
Graficul evoluţiei pasivelor

120000

100000

80000
total datorii
60000
capitaluri proprii
40000 pasive totale
20000

0
2009 2010 2011

Se constată, având în vedere faptul că firma a avut activitate pe ultimii 3 ani,ca la nivelul fiecărui an totalul datoriilor
depăşeşte capitalurile proprii, astfel încât aceste datorii nu pot fi acoperite pe seama rezultatului reportat, a capitalului
social şi a profitului exerciţiului financiar aferent. Datoriile sunt de 100 lei la nivelul anului 2009 si cresc pana la finele
anului 2011 ajungând la valoarea de 104.355 lei, deținând o pondere de 98.3% din totalul pasivelor. Capitalurile proprii
rămân la o valoare mica de 1.725 lei ceea ce reprezintă doar 1,63% din total pasive și nu pot acoperi datoriile mari la
care s-a ajuns. Starea de insolvenţă este evidenţiată de dezechilibrul existent între datoriile totale şi activul total al
debitoarei, acesta fiind în situaţia de a nu putea acoperi datoriile sale pe seama activelor deţinute, acestea fiind
concentrate in proporție de 98,37 % in stocuri. Analiza situaţiei patrimoniale prin prisma activelor şi datoriilor oferă
indicii asupra solvabilităţii globale a societăţii comerciale şi asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale acesteia.
Diferenţa dintre aceste elemente conduce la determinarea activului net contabil, care în cazul societăţii analizate a
înregistrat valoare de doar 1.335 lei la sfârșitul anului 2011.III.Analiza fondului de rulment și a solvabilității
Solvabilitatea reprezintă capacitatea societăţii de a face fata obligațiilor scadente care rezulta fie din angajamente
anterioare contractate, din operații curente, fie din prelevări obligatorii. Se considera ca o entitate este solvabila daca
următoarele egalităţi sunt îndeplinite: Active imobilizate = Capital permanent Active circulante = Datorii de exploatare
In practica, aceasta egalitate nu se întâlneşte deoarece ar fi necesara corelarea perfecta a încasărilor si plaților. Apare
astfel necesitatea constituirii unei “rezerve” care sa facă fata neregularităților existente intre scadentele încasărilor si
scadentelor plaților. Aceasta rezerva este fondul de rulment. Fondul de rulment reprezintă partea din resursele financiare
permanente care asigură finanțarea activelor circulante. Astfel,
Fondul de rulment = Surse permanente - Alocări permanente Fondul de rulment, calculat în baza balanţei de verificare
şi a bilanţului întocmite la data de 31.12.2011 este: FR= capital permanent(capitaluri proprii+datorii term lung+venit in
avans) - active imobilizate = (1.725+0+0) lei–(0) lei = 1.725 lei. Stocurile şi creanţele reprezintă imobilizări temporare
care se vor materializa în încasări, dar până la acel moment trebuie acoperite din alte resurse. Rezultatul compensării
utilizărilor reprezintă o nevoie de fond de rulment atunci când utilizările sunt mai mari decât resursele, iar diferenţa este
acoperită din fondul de rulment, sau din excedentul de fond de rulment atunci când utilizările sunt mai mici decât
resursele. Nevoia de fond de rulment la 31.12.2011 este: NFR=(stocuri + creanţe+ cheltuieli în avans+invest term scurt)
– (datorii pe term scurt) = 98.549+3.181lei - 104.355 lei = -2.625 lei Astfel, se poate pune un diagnostic asupra
echilibrului financiar parţial rezultat din acoperirea nevoilor temporare ale agentului economic şi influenţa acesteia
asupra trezoreriei, lichidităţii şi riscului financiar de neplată specific societăţii. Trezoreria netă (TN) se determină astfel:
TN=fond de rulment – nevoia de fond de rulment =(1.725) lei – (-2.625) lei = 4.350 lei Trezoreria netă înregistrează
valoarea pozitivă, însă acest lucru nu este suficient pentru societate atâta timp cat această valoare este reflectată în
datorii foarte mari, care nu sunt achitate la scadenţă ceea ce atrage majorări de întârziere şi dobânzi care nu sunt
reflectate în contabilitate. O societate este considerată solvabilă când suma activelor imobilizate şi circulante este mai
mare sau cel puţin egală cu totalul pasivelor exigibile, ceea ce înseamnă că ea poate fi solvabilă şi dacă la un anumit
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

moment ea nu are capacitate de plată şi nu dispune de lichiditate financiară. Lipsa capacităţii de plată şi a lichidităţilor
poate fi temporară. IV. Analiza evoluţiei performanţelor financiare Contul de profit si pierdere este un document
contabil care oferă o imagine fidela asupra performantei financiare a întreprinderii, sintetizând într-o manieră explicită
veniturile și cheltuielile înregistrate în scopul desfășurării activității, prezentând modul de formare a rezultatelor
economice. Așadar, contul de profit si pierdere este un document de sinteză contabilă prin care se regrupează fluxurile
de exploatare, financiare și extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul lui se explică modul de constituire a
rezultatului exercițiului în diferite etape permițând desprinderea unor concluzii legate de nivelul performanțelor
economice ale activității desfășurate de o entitate într-un exercițiu financiar. Analizată din prisma veniturilor şi
cheltuielilor situaţia debitoarei poate fi detaliată astfel: -analiza rezultatului de exploatare -analiza rezultatului financiar
-analiza rezultatului curent al exerciţiului -analiza rezultatului net al exerciţiului Imaginea de ansamblu asupra contului
de profit si pierdere aferent ultimilor trei ani de activitate se prezintă după cum urmează: Contul de profit și pierdere în
perioada 2009 – 2011
Explicații 2009 2010 2011
I. Activitatea de exploatare
A. Venituri, din care: 0 219.729 842.617
Cifra de afaceri 0 219.688 842.437
Venituri din variația stocului produse 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 41 180
B. Cheltuieli de exploatare, din care: 0 219.446 840.223
Materii prime si materiale 0 57.799 101.518
Energia si apa 0 708 8.575
Cheltuieli cu personalul 0 15.192 74.784
Cheltuieli cu mărfurile 0 123.714 623.021
Cheltuieli cu prestații externe 0 13.060 23.788
Taxe si impozite 0 827 1.261
Alte cheltuieli de exploatare 0 13.887 25.0490
Amortizări privind imobilizările corp. si 0 0 0
necorp.
C. Debit = Rezultat din exploatare (A-B) 0 283 2.394
II. Activitatea financiara
D. Venituri financiare total: 0 23 0
E. Cheltuieli financiare total: 0 116 812
F. Rezultat financiar (D-E) 0 -93 -812
III. Activitatea extraordinara
G. Venituri extraordinare 0 0 0
H. Cheltuieli extraordinare 0 0 0
I. Rezultat extraordinar (G-H) 0 0 0
Venituri totale (A + D + G) 0 219.752 842.617
Cheltuieli totale (B + E + H) 0 219.562 841.035
J. Profit brut (C+F+I) 0 190 1.582
Rata profitului brut(PB/CAN) 0% 0.086% 0.18%
K. Impozit pe profit 0 0 247
L. Profit net 0 190 1.335
Se constată că firma a avut activitate pe perioada analizată. În ceea ce priveşte anul 2011, debitoarea înregistrează din
activitatea de exploatare un mic profit. In ceea ce privește cheltuielile financiare, rezultatul financiar este reprezentat de
o pierdere de 812 lei. In anul 2011 societatea realizează un profit net de 1.335 lei, insuficient pentru susținerea activității
firmei în condițiile situației financiare existente la aceea dată. V. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, ca
urmare a analizării documentelor depuse de către debitoare la dosarul cauzei, la data prezentului raport, posibilele cauze
şi împrejurări care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei ar putea fi:
- conjunctura economică internă şi externă care a avut efecte negative asupra activităţii debitoarei, concretizată prin
lipsa veniturilor care sa acopere cheltuielile și să genereze profit,In afara cauzelor menţionate mai sus, până la data
prezentului raport, administratorul judiciar nu este în măsură să stabilească cu exactitate alte cauze și împrejurări care
au dus la starea de insolvență și nici să indice persoanele cărora le-ar putea fi imputabilă ajungerea societăţii în stare de
insolvență. Dacă pe parcursul derulării procedurii se vor identifica alte acte sau fapte de natură să atragă răspunderea
personală patrimonială a organelor de conducere, prezentul raport se va completa. Cheltuielile efectuate de către
administratorul judiciar până la data prezentului raport sunt în sumă de 6.082,90 lei, conform devizului anexat.
Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Județul Sibiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SIBPRESS SRL, cod unic de înregistrare: 15653709
România, Tribunalul Sibiu, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Sibiu, str. Johann Sebastian Bach nr. 4,
Dosar Nr.: 6151/85/2011.
Comunicare sentinţă nr. 119
Emisă la: 10/04/2013
Către,
Creditor:
1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu - Sibiu, Cal. Dumbrăvii, nr. 17.
2. I.T.M. Sibiu - Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17.
Debitor:
3. SC Sibpress SRL -J32/997/2003 CUI 15653709 - Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 2.
Lichidator:
4. Pitic Mariana.
Intimat:
5. ORC - Sibiu, str. Dorului, Nr.20, Jud. Sibiu.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 119 din data de 14/02/2013, pronunţată în dosarul nr. 6151/85/2011, de
Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind şi pe debitor SC Sibpress SRL -
J32/997/2003 CUI 15653709 - Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 2
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Macovei Andrei.
*
România, Tribunalul Sibiu Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 6151/85/2011.
Sentinţa nr. 119/C
Şedinţa Publică de la 14 Februarie 2013
Completul compus din:
Preşedinte: Marcela Baban
Grefier: Andrei Macovei
Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei civile privind pe creditor Direcţia Generală a Finanţelor Publice
a Judeţului Sibiu, creditor I.T.M. Sibiu şi pe debitor S.C. Sibpress S.R.L.-J32/997/2003 CUI 15653709, intimat ORC
Sibiu, lichidator Apex Euro Insolv SPRL, Prin: Pitic Mariana, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu
răspundere limitată.
Cauza a fost dezbătută în fond la data de 8.02.2013 când cei prezenţi au pus concluzii ce s-au consemnat în încheierea
de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.
Judecătorul sindic,
Prin sentinţa comercială nr. 329/C/16.03.2012 a fost admisă cererea creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Judeţului Sibiu, şi a fost deschisă procedura insolvenţei debitoarei S.C. Sibpress S.R.L.
Prin raport, lichidatorul judiciar a precizat că în averea debitoarei nu există bunuri sau sume de bani şi nici nu a
identificat fapte sau acte de natura celor pentru care se impune atragerea răspunderii patrimoniale a foştilor
administratori sociali şi a propus închiderea procedurii.
După soluţionarea cererii de antrenare a răspunderii, a fost pusă în discuţia părţilor propunerea lichidatorului judiciar
privind închiderea procedurii.
Propunerea lichidatorului judiciar este întemeiată şi urmează a fi admisă:
Potrivit dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, modificată, în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege,
dacă se constată că nu există bunuri în averea debitoarei sau că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile
administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţă de
închidere a procedurii prin care se dispune şi radierea debitoarei din registrul în care este înmatriculat.
În speţă, în averea debitoarei nu există bunuri sau sume de bani iar creditorii nu s-au oferit să avanseze sumele necesare
continuării procedurii.
Faţă de aceste considerente, se va dispune închiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei şi radierea societăţii
din Registrul Comerţului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
În temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei;
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului S.C. Sibpress S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Z. Boiu nr. 2, jud.
Sibiu.
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului.
În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Aprobă remuneraţia lichidatorului judiciar în sumă de 3773,70 lei care se va achita din fondul special de lichidare.
Dispune notificarea prezentei sentinţei debitorului, administratorului judiciar, D.T.F.P. Sibiu, O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Sibiu, pentru efectuarea de menţiuni de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenţă..
Definitivă.
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa Publică de la 14 Februarie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Marcela Baban. Andrei Macovei.

Județul Suceava
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PETGEO-DANA SRL, cod unic de înregistrare: 26284500
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr.12109/86/2012
Comunicare sentinţă nr. 624
emisă la: 09.04.2013
Către,
Debitor - SC Petgeo-Dana SRL, cu sediul în loc. Iaslovăţ, com. Iaslovăţ, nr. 726, jud. Suceava, înregistrată la Registrul
Comerţului Suceava sub nr. J33/942/2009, CUI 26284500;
Creditor - Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, judeţ Suceava;
Lichidator - Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 37, bl. E2, sc. B,
ap. 4, jud. Suceava.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr.624 din data de 09.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 12109/86/2012 de
Tribunalul Suceava, Secţia Civilă.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Dosar nr. 12109/86/2012
legea nr. 85/2006
Sentinţa nr. 624
Şedinţa publică din data de 09 aprilie 2013
Judecător sindic: Apostol Iordăchioaia Ionuţ
Grefier: Elena Mihaela Hrişcă
Pe rol derularea procedurii simplificate de insolvenţă privind pe debitoarea SC Petgeo-Dana SRL, cu sediul în loc.
Iaslovăţ, com. Iaslovăţ, nr. 726, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/942/2009, CUI
26284500, la cererea acesteia, lichidator fiind Casa de Insolvenţă Bucovina I.P.U.R.L., cu sediul în mun. Suceava, str.
Ştefan cel Mare, nr. 37, bl. E2, sc. B, ap. 4, jud. Suceava, RFO II-0467, CIF 27096024, creditor fiind Direcţia Generală
a Finanţelor Publice Suceava, cu sediul în mun. Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, jud. Suceava.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat Ivanovici Monica pentru lichidator, lipsă fiind
reprezentanţii celorlalte părţi.
Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul al cauzei de către grefier, după care:
Reprezentantul lichidatorului depune la dosar dovezile de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a Tabelului
definitiv rectificat al creanţelor debitoarei şi a Raportului privind propunerea de închidere a procedurii insolvenţei
debitoarei, precizând că nu are cereri de formulat.
Judecătorul sindic, constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul cu privire la închiderea procedurii insolvenţei
faţă de debitoare.
Avocat Ivanovici Monica pentru lichidator solicită aprobarea Raportului cu propunerea de închidere a procedurii
insolvenţei faţă de debitoare, închiderea procedurii în baza art. 131 din Legea 85/2006, radierea debitoarei din registrul
comerţului, descărcarea lichidatorului de orice îndatoriri şi responsabilităţi conf. art. 136 din lege, aprobarea onorariului
lichidatorului şi a cheltuielilor de procedură conform decontului depus.
Declarând dezbaterile închise, După deliberare,
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă, reţine:
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 17.10.2012 şi înregistrată sub nr. 12109/86/2012, debitoarea SC Petgeo-
Dana SRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă motivat de faptul că este în incapacitate de plată
şi nu mai poate face faţă datoriilor comerciale care au ajuns la o valoare de 63.800 lei reprezentând: 23.119 lei
contribuţii la bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului; 37.964 salarii neachitate şi 25.836 furnizori, fiind întrunite
disp. art. 1 alin. 1 pct. 1 raportat la alin. 2 lit. f teza I din Legea 85/2006.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic, prin încheierea nr. 2109
din 06.11.2012, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă faţă de debitoare şi a desemnat lichidator
provizoriu, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006, Casa de Insolvenţă Bucovina
I.P.U.R.L.
La masa credală a debitoarei s-a înscris Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava cu suma de 57.219 lei, conform
tabelului definitiv actualizat nr. 1456/07.02.2013 (f. 94 ds.)
Prin Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitoarei, nr. 1226/04.01.2013, lichidatorul a
arătat că, aşa cum rezultă din ultima situaţie financiară depusă de către societatea debitoare, aceasta deţine active
imobilizate în sumă de 11.677 lei, stocuri în valoare de 6.659 lei, creanţe de recuperat în sumă de 12.275 lei şi
disponibilităţi băneşti de 286 lei. De asemenea societatea înregistrează la finele anului 2011 datorii în valoare de 77.324
lei. În lipsa tuturor documentelor contabile ale debitoarei, lichidatorul a arătat că nu se poate pronunţa cu privire la
cauzele care au dus la starea de insolvenţă a acesteia şi nici cu privire la persoanele culpabile pentru această stare.
Acest raport a fost completat la data de 06.02.2013 prin care lichidatorul a concluzionat că, principalele cauze care au
dus la apariţia stării de insolvenţă o constituie diminuarea contractelor (cu atât mai mult cu cât debitoarea efectua doar
transporturi interne de marfă), şi scumpirea semnificativă a combustibililor şi a pieselor de schimb pentru
autovehiculele folosite pentru transport, ceea ce a dus la diminuarea încasărilor şi la acumularea de pierderi. Cu privire
la persoana culpabilă de ajungerea debitoarei în stare de insolvenţă, lichidatorul consideră că fostul administrator
Solovăstru Gheorghe se face vinovat prin aceea că nu a solicitat mai devreme deschiderea procedurii de insolvenţă faţă
de debitoare, prezumându-se că acesta a dispus continuarea activităţii în interes personal.
Prin Raportul de activitate nr. 1459 din 07.02.2013, lichidatorul a solicitat închiderea procedurii insolvenţei debitoarei,
în baza art. 131 din Legea nr. 85/2006.
Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de cererea lichidatorului de închidere a procedurii insolvenţei faţă de
debitoarea SC Petgeo-Dana SRL, judecătorul sindic reţine următoarele:
Potrivit art. 131 alin. 1 din Legea 85/2006, în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că
nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici
un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentinţă de închidere a
procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.
Cu privire la raportul cu propunerea de închidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoare, depus la dosarul cauzei la
data de 11.02.2012, publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi împotriva căruia nu au fost formulate obiecţiuni,
judecătorul sindic constată că, din relaţiile obţinute de la autorităţi, lichidatorul face dovada că în patrimoniul debitoarei
nu există bunuri, creanţe de recuperat şi nici disponibilităţi băneşti astfel că, fiind întrunite dispoziţiile art. 131 din
Legea nr. 85/2006 urmează a fi aprobat raportul cu propunerea de închidere a procedurii, cu consecinţa radierii
debitorului din registrul comerţului şi a descărcării lichidatorului de orice îndatoriri şi responsabilităţi, cu excepţia celor
ce deriv din soluţionarea irevocabilă a cererii de antrenare a răspunderii materiale a fostului administrator statutar al
debitoarei.
În lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, urmează a se face aplicarea disp. art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 şi a
se dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 3.000 lei reprezentând onorariu lichidator, stabilit conform art. 89
alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, publicat în Monitorul
Oficial nr. 555/04.08.2011, precum şi a sumei de 4.092,60 lei, reprezentând cheltuieli de procedură achitate de
lichidator.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Aprobă raportul lichidatorului Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare,
nr.37, bl. E2, sc. B, ap. 4, jud. Suceava.
În temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC
Petgeo-Dana SRL, cu sediul în loc. Iaslovăţ, com. Iaslovăţ, nr. 726, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului
Suceava sub nr. J33/942/2009, CUI 26284500.
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului.
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi
responsabilităţi, cu excepţia celor ce deriv din soluţionarea irevocabilă a cererii de antrenare a răspunderii materiale.
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului,
creditorilor, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Suceava, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenţă.
În temeiul art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, aprobă în parte onorariul cuvenit lichidatorului Casa de Insolvenţă
Bucovina IPURL, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 37, bl. E2, sc. B, ap. 4, jud. Suceava, în cuantum
de 3000 lei şi cheltuielile de procedură în sumă de 4.092,60 lei.
Definitivă şi executorie.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 aprilie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Apostol Iordăchioaia Ionuţ Hrişcă Elena Mihaela

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Județul Sălaj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LALY-GE SRL, cod unic de înregistrare: 23175664
România Tribunalul Sălaj Secţia Civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 12
Dosar nr. 2125/84/2013
Termen: 17.06.2013
Citaţie
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
Către,
- SC Laly-Ge SRL, cu sediul în Şimleu-Silvaniei, str. Independenţei, nr. 62,, judeţ Sălaj, debitor
- CII Marian Claudiu Mihail, cu sediul în Zalău, str. I. Slavici, nr. 5, bl. C 9, sc. A, ap. 5, judeţ Sălaj, lichidator
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 23, completul privind procedura insolvenţei, în ziua de 17.06.2013, ora 8,30, în
calitate de creditor, în proces cu debitorul SC Laly-Ge SRL, cu sediul social în Şimleu-Silvaniei, str. Independenţei, nr.
62, jud. Sălaj, cod unic de înregistrare 23175664, nr. de ordine în registrul comerţului J31/100/2008, pentru procedura
insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Timiş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială APOLINARIS SRL, cod unic de înregistrare: 18887194
Tabel preliminar al creantelor
Nr. 816 data emiterii: 17.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2453/30/2013, Tribunal Timiş, Secţia II Civila, judecător-sindic Cristina Crăciun
2. Arhiva instanţei: Adresa: P-ţa Tepeş Vodă, nr. 2, Timişoara: Luni – Joi orele 8.30 – 12.30
3.1. Debitor: SC APOLINARIS SRL, cod de identificare fiscală 18887194 , J35/2434/2006, sediul social în loc.
Becicherecu Mic, nr.311, judeţul Timiş.
3.2. Administrator special: nu este cazul.
4. Lichidator judiciar: MBS Insolv Consult IPURL cu Atestat UNPIR nr. 2A0509, înregistrată în Registrul formelor de
organizare sub nr. RFO 0509, cu sediul în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 21, jud. Timiş, CIF RO
28002281, tel.: 0356/466.445, fax: 0356/466.446, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică:
av. Şchiopescu Budacă Elena-Magdalena.
Nr. Denumire creditor Adresa creditor Sumă Suma Prioritate Observaţii
crt solicitată acceptată L85/2006
Creanţe bugetare
1 Administraţia Finanţelor Publice Timişoara, Gh. Lazăr 287.428,00 287.428,00 123.4
Timişoara/DGFP Timis nr. 9 B , jud. Timiş
2 Administratia Fondului pentru Bucuresti, str Splaiul 73,00 73,00 123.4
Mediu Independentei,
nr.294, corp A,
sector 6
Total creanţe bugetare 287.501,00 287.501,00
Lichidator judiciar” MBS Insolv Consult IPURL, prin as. coord. Şchiopescu Budacă Elena-Magdalena.

Județul Vaslui
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LAZIMEX SRL, cod unic de înregistrare: 18080762
Termen: 30.04.2013
Convocare adunare creditori
Nr. 698/15.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1009/89/2011, Tribunal Vaslui, Judecător-sindic Vasile Agafiţei.
2. Adresa: str. Ştefan cel Mare nr. 54, jud. Vaslui, număr de telefon 0235/311032, programul arhivei/registraturii
instanţei 9.00-13.00
3.Debitor: SC Lazimex SRL, cu sediul social în mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, bl.413, sc.C, et.4, ap.3, jud. Vaslui,
CUI: 18080762, J37/752/2005.
4. Lichidator judiciar: MARKA’S IPURL, cu sediul în mun. Iaşi, Bd. Nicolae Iorga, nr. 1B, bl.L2, ap.3, jud. Iaşi, RFO
0577, CIF 25175547, tel./fax 0232/212.542, e-mail markas.ipurl@yahoo.com
5. MARKA’S IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Lazimex SRL potrivit Sentinţei Civile nr.
324/F/06.09.2011, pronunţată de Tribunalul Vaslui-Judecător-sindic, în dosarul nr. 1009/89/2011, în temeiul art.14 şi
următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, din oficiu
 la cererea:  creditorilor care deţin creanţe în valoare de peste 30% din valoarea însumată a acestora.
 comitetului Creditorilor Convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Lazimex SRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, mun. Iaşi, b-dul N. Iorga, nr. 1B, bl.L2, parter, ap.3,
jud. Iaşi, data 30.04.2013, ora 11.00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură
specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă sau la nr. de fax 0232/212542. Ordinea de zi:
Prezentarea stadiului procedurii de faliment. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar privind schimbarea metodei de
valorificare a bunului imobil proprietatea debitoarei, din licitatie publică cu strigare în vânzare directă. Aprobarea
ofertei de cumpărare depusă de d-nul M.I., în sumă de 85.000 lei, privind achiziţionarea bunului imobil proprietatea SC
LazimexSRL Vaslui, în conformitate cu prevederile art.118 din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 4.
Aprobarea ofertei de cumpărare depusă de d-nul N. V., în sumă de 87.000 lei, privind achiziţionarea bunului imobil
proprietatea SC LazimexSRL Vaslui, în conformitate cu prevederile art.118 din legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei. Aprobarea pasului de supraofertare în cuantum de 3.000 lei.
Informaţii suplimentare:
Atenţie:
În situaţia în care un creditor nici nu se prezintă la adunare şi nici nu comunică un vot scris până la începerea şedinţei,
se va prezuma că acesta în mod tacit este de acord cu ordinea de zi şi cu hotărârile luate de lichidatorul judiciar. Pentru
alte informaţii suplimentare vă puteti adresa lichidatorului judiciar.
Marka’s IPURL, practician în insolvenţă Chirilă Petronela Simona

Județul Vrancea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ALEXIA CONF SRL, cod unic de înregistrare: 16256685
România, Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal
B-dul Independenţei, nr. 19-21, Focşani, nr. Registru ANSPDCP 5228
Dosar nr. 1052/91/2010
Comunicare hotărâre civilă nr. 158/2013
din data de 12 martie 2013
Se comunică, alăturat copia hotărârii civile nr. 158/2013 pronunţată la data de 12 martie 2013, de către Tribunalul
Vrancea Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal.
Parafa şefului instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Vrancea Secţia a II-a Civilă Şi De Contencios Administrativ Fiscal
Dosar nr. 1052/91/2010
Sentinţa civilă nr. 158/2013
Şedinţa publică de la 12 Martie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Mariela Dibuş
Grefier Ofelia Corhană
Pe rol derularea procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei SC Alexia Conf
SRL, cu sediul în Focşani, str.Comisia Centrală, nr. 27, judeţul Vrancea, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J39/222/2004, CUI 16256685. La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns lichidatorul judiciar Kheops
IPURL şi creditoarea DGFP Vrancea prin cons. jurid. Vlad Al., lipsă fiind celelalte părţi înscrise în citativ. Procedura
legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită, după
care; Lichidatorul judiciar arată că nu s-au formulat obiecţiuni la Raportul final şi depune la dosar cerere de închidere a
procedurii insolvenţei potrivit disp. art. 132, alin.2 din Legea 85/2006. Judecătorul sindic pune în discuţia părţilor
propunerea de închidere a procedurii insolvenţei potrivit disp. art. 132, alin.2 din legea 85/2006. Lichidatorul judiciar
Kheops IPURL având cuvântul, solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată. Creditoarea DGFP Vrancea arată că
este de acord cu închiderea procedurii insolvenţei.
Judecătorul sindic,
Asupra cererii de faţă; Constatând că, la data de 12.03.2013, lichidatorul judiciar Kheops IPURL, desemnat să
administreze procedura falimentului debitorului SC Alexia Conf SRL în dosar nr.1052/91/2010, a solicitat să se dispună
închiderea procedurii, ca urmare a distribuirii finale a fondurilor, aprobării raportului final şi a bilanţului general,
Constatând că s-a întocmit raportul final si bilanţul general, conform art. 129 din Legea privind procedura insolvenţei,
care au fost aprobate în adunarea creditorilor, care a aprobat şi închiderea procedurii insolvenţei debitoarei, In temeiul
art. 132 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, se va dispune închiderea procedurii falimentului si radierea
debitorului din registrul comerţului. Se va descărca lichidatorul de orice îndatoriri si responsabilităţi, conform art. 136
din Legea privind procedura insolvenţei. In temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei, se va dispune
notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorului, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de
radiere, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.132 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii falimentului
debitorului SC Alexia Conf SRL, cu sediul în Focşani, str.Comisia Centrală, nr. 27, judeţul Vrancea, înregistrată la
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7182/19.04.2013

Registrul Comerţului sub nr. J39/222/2004, CUI 16256685 şi radierea debitorului din Registrul Comerţului. În temeiul
art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă pe lichidatorul judiciar Kheops IPURL de orice îndatoriri şi
responsabilităţi. În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe
debitorului, creditorului, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Vrancea, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea
prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă. Cu recurs in termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în
şedinţă publică astăzi, 12.03.2013.
Judecător-sindic, Grefier,
M. Dibuş O. Corhană

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7182/19.04.2013, conţine 25 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctual ă în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25