Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7174 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială AGROLIV IMPEX SRL ............................................................................................................. 3
2. Societatea comercială ROKON METAL SRL ............................................................................................................... 6

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 6


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea comercială AD MAN MARIUS & COMPANY SRL ................................................................................... 6

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 7


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea comercială GID SRL ..................................................................................................................................... 7

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 8


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea comercială INCOGNITO MOD SRL ............................................................................................................ 8
2. Societatea comercială MEZZO UTIL CONSTRUCT SRL ............................................................................................ 9

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială RAMI INTERNATIONAL SRL............................................................................................... 11

Județul Călăraşi .............................................................................................................................................................. 11


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială ZENDOO STYLE SRL ........................................................................................................... 11

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 14


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea comercială CONECT SRL .......................................................................................................................... 14

Județul Giurgiu ............................................................................................................................................................... 15


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea comercială M56 ROM SRL......................................................................................................................... 15

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 17


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea comercială BEST CAR SRL ....................................................................................................................... 17
2. Societatea comercială TRIO BULDING SRL .............................................................................................................. 17

Județul Mehedinţi ........................................................................................................................................................... 19


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea comercială UDILA PROD COM SRL ........................................................................................................ 19

Județul Sibiu ................................................................................................................................................................... 19


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea comercială A.L.I.O.M. SRL ........................................................................................................................ 19

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 20


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea comercială DE SJAMAAN SRL ................................................................................................................. 20

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

Județul Arad
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AGROLIV IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 17697698
Administrator judiciar EXPERT SPRL
SC Agroliv Impex SRL
Dosar nr. 2382/108/2013
Tribunalul Arad
Tabel preliminar de creanțe SC Agroliv Impex SRL
Nr. 709/15.04.2013
CREANTE DECLARATE DE CREDITORI
Data dobanzi, cheltuieli de sume
inscriere în procent
Nr. inregistrarii Situatia majorari şi judecata şi neinscrise de tipul creantei procent
Denumire creditor Adresa tabelul total grupe total
crt. declaratiei de timbrarii total debit penalitati de executare, catre adm grupa
preliminar creante
creanta intarziere, amenzi, judiciar
comisioane confiscari
1.064.016,70 929.272, 23 134.744, 47 creanta
Timisoara, str.
BANCA COMERCIALA 494.064, 68 444.089, 13 49.975, 55 garantata, conf
1 Calea Aradului, 04.04.2013 timbrata 2.818.455 94, 64% 70, 73%
ROMANA art. 121 pct 2
nr. 11, jud. Timis 1.260.373,82 1.201.998,36 58.375, 46 din L 85/2006
Botosani, str. 2.978.046
creanta
SC Tudor
garantata, conf
2 JANSSENLIVESTOCK Vladimirescu, 24.01.2013 timbrata 377.389, 34 159.591, 14 217.798, 20 217.798, 20 159.591 5, 36% 4, 00%
art. 121 pct 2
SRL nr. 76, cam. 1,
din L 85/2006
jud. Botosani
creanta
salariala art.
SALARIATI 04.04.2013 4.240, 00 4.240, 00 4.240 4.240 100, 00% 0, 11%
123 pct. 2 din
L85/2006
creanta
DIRECTIA GENERALA Arad, Bd.
bugetara, conf
3 A FINANTELOR Revolutiei, nr. 29.03.2013 scutita 331.538, 00 219.365, 00 112.173, 00 331.538 331.538 100, 00% 8, 32%
art. 123 pct 4
PUBLICE ARAD 79, jud. Arad
din L 85/2006
creanta
JANSSEN V.O.F. Bucureşti, Bd. chirografara,
5 Koningsbosch prin Urban Preciziei, nr. 1, 14.11.2012 netimbrata 396.791, 20 396.791, 20 396.791, 20 conf art. 123 - 0, 00% 0, 00%
şi Asociatii et. 4, sector 6 pct. 1 din L
85/2006
Alexandria, str. creanta
Libertatii, nr. chirografara,
6 SC GIULIA COM SRL 361, bl. H2, 27.03.2013 timbrata 140.039, 30 140.039, 30 conf art. 123 140.039 671.246 20, 86% 3, 51%
sc.A, ap. 18, jud. pct. 1 din L
Teleorman 85/2006
Pitesti, str. creanta
Razboieni, bl. chirografara,
SC TERRA AGRO
7 J12, sc.D, et. 3, 27.03.2013 timbrata 100.377, 81 100.377, 81 conf art. 123 100.378 14, 95% 2, 52%
INVEST SRL
ap. 13, jud. pct. 1 din L
Arges 85/2006

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

CREANTE DECLARATE DE CREDITORI


Data dobanzi, cheltuieli de sume
inscriere în procent
Nr. inregistrarii Situatia majorari şi judecata şi neinscrise de tipul creantei procent
Denumire creditor Adresa tabelul total grupe total
crt. declaratiei de timbrarii total debit penalitati de executare, catre adm grupa
preliminar creante
creanta intarziere, amenzi, judiciar
comisioane confiscari
creanta
Craiova, str. chirografara,
SC PEAKWAY
8 Miron Costin, nr. 14.03.2013 timbrata 59.131, 68 39.811, 68 19.320, 00 - conf art. 123 59.132 8, 81% 1, 48%
TRADING SRL
15, jud. Dolj pct. 1 din L
85/2006
creanta
Bucureşti, Bd.
chirografara,
Libertatii, nr. 12,
9 SC PRO FEED SRL 04.04.2013 timbrata 56.875, 40 56.875, 40 conf art. 123 56.875 8, 47% 1, 43%
bl. 113, sc.1, ap.
pct. 1 din L
19, sector 4
85/2006
creanta
Buzau, Sos
chirografara,
VITFOSS ROMANIA Brailei, km. 7,
10 04.04.2013 timbrata 59.611, 00 59.611, 00 - conf art. 123 59.611 8, 88% 1, 50%
SRL corp C1, hala 1,
pct. 1 din L
jud. Buzau
85/2006
creanta
Timisoara, str.
chirografara,
Vadul
11 SC AGRIGROS SRL 29.03.2013 timbrata 22.378, 15 20.000, 00 2.378, 15 conf art. 123 22.378 3, 33% 0, 56%
Calugareni, nr.
pct. 1 din L
2, jud. Timis
85/2006
creanta
sat Fundeni, chirografara,
12 PALMIFARM SA com Zarnesti, 04.04.2013 timbrata 18.441, 28 18.441, 28 - conf art. 123 18.441 2, 75% 0, 46%
jud. Buzau pct. 1 din L
85/2006
creanta
Bucureşti, Calea chirografara,
13 SC FARMAVET SA Giulesti, nr. 333, 03.04.2013 timbrata 6.202, 16 2.417, 84 3.784, 32 conf art. 123 6.202 0, 92% 0, 16%
sector 6 pct. 1 din L
85/2006
creanta
Arad, str. Sabin chirografara,
SC COMPANIA DE APA
14 Dragoi, nr. 2-4, 03.04.2013 timbrata 5.165, 72 4.211, 72 954, 00 conf art. 123 5.166 0, 77% 0, 13%
ARAD SA
jud. Arad pct. 1 din L
85/2006
creanta
Deva, str.
chirografara,
George Enescu,
15 SC ENEL ENERGIE SA 19.03.2013 timbrata 4.551, 95 4.551, 95 conf art. 123 4.552 0, 68% 0, 11%
nr. 39, jud.
pct. 1 din L
Hunedoara
85/2006
creanta
Sadu, str.
chirografara,
16 SC PHARM2FARM SRL Sadului, nr. 17, 01.04.2013 timbrata 3.871, 89 1.995, 82 1.876, 07 3.872 0, 58% 0, 10%
conf art. 123
jud. Sibiu
pct. 1 din L
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

CREANTE DECLARATE DE CREDITORI


Data dobanzi, cheltuieli de sume
inscriere în procent
Nr. inregistrarii Situatia majorari şi judecata şi neinscrise de tipul creantei procent
Denumire creditor Adresa tabelul total grupe total
crt. declaratiei de timbrarii total debit penalitati de executare, catre adm grupa
preliminar creante
creanta intarziere, amenzi, judiciar
comisioane confiscari
85/2006
creanta
chirografara
Arad, str. Eroul
PAVEL ALINA prin Av subordonata,
17 Necunoscut, nr. 04.04.2013 timbrata 228.600, 00 228.600, 00 34.000, 00 194.600 28, 99% 4, 88%
Patruica Constantin Ovidiu conf art. 123
29 A, jud. Arad
pct. 9 din L
85/2006
TOTAL CREANTE CU DREPT DE VOT 1.002.784 3.985.071 100, 00%
creanta
AGENTIA DE PLATI Bucureşti, str. bugetara sub
1.121.209, 1.121.209,
1 PENTRU DEZVOLTARE Stirbei Voda, nr. 04.04.2013 scutita - - - conditie art. 1.121.209 1.121.209
03 03
RURALA şi PESCUIT 43, sector 1 123 pct. 4 L
85/2006
TOTAL CREANTE SUB CONDITIE 1.121.209 1.121.209
Oradea, str. creanta
SC GRAIN EXPRES Milcovului, nr. chirografara art.
1 10.04.2013 timbrata 25.792, 00 25.792, 00 - - - 25.792 25.792
SRL 12, bl. PB3, ap. 123 pct.7 L
3, jud. Bihor 85/2006 tardiva
TOTAL CREANTE TARDIVE 25.792 25.792
TOTAL CREANTE GENERAL 5.132.072
Semnătură şi ştampilă

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

2. Societatea comercială ROKON METAL SRL, cod unic de înregistrare: 18347844


Dosar nr: 4747/108/2012
Termen: 18.04.2013
Jud. Sindic: Liliana şodincă
Lichidator Nevcom Insolvency I.P.U.R.L.
judiciar: Arad, str. Praporgescu, nr. 29, AP.2, jud. Arad
Nr. RFO: II 0647, CUI: 31084206
mobil: +40 727/704.201, TEL/FAX: +40 257-228.781,
e-mail: office@nevcom.ro, web: www.nevcom.ro
Debitor SC Rokon Metal SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul social în loc. Arad, str. G.
Bariţiu, nr. 17, ap. 2, jud. Arad, CUI 18347844, J02/184/2006
OBIECT: art. 25 din Legea 85/2006
Raport privind activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar al SC Rokon Metal SRL
Nr. 1055/17.04.2013
&1. Îndeplinirea atribuţiilor
 Conform prevederilor art. 21 din Lege s-a procedat la întocmirea situaţiei de cheltuieli aferente perioadei
15.03.2013-17.04.2013, avansate de către lichidatorul judiciar, situaţie anexată la prezentul raport de activitate.
&2. Masa pasivă
 Conform prevederilor art. 108 alin. 1 din Lege, lichidatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii falimentului
creditorilor cuprinşi în Tabelul Definitiv al debitoarei.
Notificarea menţionată anterior a fost publicată în ziarul Jurnal Arădean” din data de 17.04.2013 şi în BPI nr. 6470 din
data de 10.04.2013.
Termenul de formulare a declaraţiilor de creanţă suplimentare este data de 30.04.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este data de 28.05.2013.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este data de 13.06.2013.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este data de 26.06.2013.
Anexăm la prezentul raport documentele la care am făcut referire mai sus.
&.3.Obiective
 Verificarea declaraţiilor de creanţă suplimentare depuse la dosarul cauzei, în vederea întocmirii Tabelului Suplimentar
al Creanţelor, conform prevederilor art. 108 alin. 3 din Lege;
 Întocmirea TABELULUI SUPLIMENTAR al creantelor conform prevederilor art. 108 alin. 2 lit. b din Lege;
 In eventualitatea în care nu vor fi depuse contestatii la Tabelul suplimentar de creante, intocmirea TABELULUI
DEFINITIV CONSOLIDAT al creanţelor conform prevederilor art. 108 alin 5 din legea cadru.;
&.4.Solicitări adresate judecătorului sindic
 Un termen mai lung pentru îndeplinirea atribuţiilor lichidatorului judiciar conform prevederilor art. 25 din legea
cadru.
Niţu Elisabeta Veronica,
asociat coordonator, legal autorizat să semnez pentru şi în numele Nevcom Insolvency I.P.U.R.L.

Județul Argeş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AD MAN MARIUS & COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 20060627
Dosar nr. 633/ 1259/ 2012
Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în condițiile
art.21 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei
debitorului SC AD Man Marius & Company SRL Mioveni - jud. Argeş
Nr. 1722/ 05.04.2013
Număr dosar: 633/ 1259/ 2012 Tribunalul Specializat Argeş
Judecător sindic: Georgică Valeriu Copae
Arhiva registrului instanţei-registratura instanţei: Piteşti, str. Maior Şonţu nr.2, Jud. Argeş
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Debitor: SC AD Man Marius & Company SRL, cu sediul social în loc. Mioveni, str. Mihai Eminescu, bloc P13, sc.B,
etaj P, ap. 6, jud. Argeş şi date de identificare: J03/ 2248/ 2006, CUI: 20060627
Creditori: conform Tabel definitiv al creanţelor SC Ad Man Marius & Company SRL
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Enoiu Niculae
Subscrisa Cabinet individual de insolvenţă Enoiu Niculae, reprezentată prin ec. Enoiu Niculae, în calitate de lichidator
judiciar al societății debitoare SC AD Man Marius & Company SRL Mioveni, în dosarul nr. 633/ 1259/ 2012, conform
art. 21, alin. (1) din Legea insolvenţei, depun prezentul:
Raport
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
În perioada de la deschiderea procedurii generale a insolvenţei societăţii debitoare SC AD Man Marius & Company
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

SRL Mioveni - jud. Argeş conform Sentinței comerciale nr. 2000/ F/ 19.11.2012 respectiv declanșarea procedurii
simplificate a falimentului conform Sentinței comerciale nr. 2209/ F/ 18.12.2012, şi până în prezent, au fost efectuate
următoarele lucrări de procedură:
- Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei societății debitoare SC Ad Man Marius & Company
SRL, respectiv Notificarea privind declanșarea procedurii simplificate a falimentului, şi comunicarea acestor documente
debitorului prin poștă și personal, creditorilor tradiționali, precum și creditorului ce a solicitat deschiderea procedurii de
insolvență;
- Am analizat cererilor de admitere a creanţelor transmise instanţei de către creditori, întocmind Tabelul preliminar al
creanţelor şi întrucât nu au fost depuse contestaţii am întocmit şi Tabelul definitiv al creditorilor firmei debitoare;
- Am întocmit Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, din cuprinsul
analizei efectuate asupra documentelor financiar-contabile întocmite în perioada de la înființarea firmei şi până la
declanşarea procedurii nu am identificat motive imputabile administratorului statutar, constatând că împrejurările
insolvabilităţii şi declanşării falimentului se datoresc incapacităţii de adaptare, în condiţiile de criză economico-
financiară şi cu implicaţii deosebite în mediul social, la nevoile pieţei din domeniul de activitate al societăţii, respectiv
activitate de prestări servicii privind lucrări de pardosire și placare a pereților, lucrări de izolație și protecție
anticorozivă, lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții, precum și alte lucrări speciale de construcții, în
special, având în vedere, că în perioada de funcţionare normală a activităţii, cu rezultate la limita de supravieţuire sau
chiar în profit anumite momente, s-au achitat obligaţiile curente, inclusiv către bugetul consolidat al statului și salariatul
permanent, iar insolvabilitatea din ultimii ani s-a datorat în principal unor condiţii externe generate, mai ales, de
limitarea resurselor materiale și financiare a majorităţii agenţilor economici, dar şi de concurenţa acerbă de pe piaţă;
- Am ţinut prima ședință a Adunării Generale a creditorilor SC Ad Man Marius & Company SRL, întocmind Proces
verbal, prin care s-a luat la cunoștință despre situaţia societății debitoare, nu a fost cazul constituirii unui Comitet al
Creditorilor, fiind confirmat lichidatorul judiciar și indemnizația propusă de creditorul majoritar Bancpost SA;
- Nu am identificat în patrimoniul societăţii debitoare bunuri mobile sau imobile, situaţie precizată şi de Primăria loc.
Mioveni - jud. Argeş, unde se află sediul social al societăţii SC Ad Man Marius & Company SRL, prin adresa nr.
25020/ 05.12.2012, care arată că în evidenţele fiscale ale instituţiei nu se regăseşte firma cu bunuri supuse impozitelor şi
taxelor locale, deasemenea societatea debitoare nu dispune de alte fonduri băneşti, fapt pentru care, prin Notificarea nr.
1679 din data de 12.03.a.c., transmisă creditorilor şi spre publicare în BPI, am solicitat creditorilor punct de vedere
privind avansarea de sume necesare în continuarea procedurii sau dacă sunt de acord cu propunerea de închidere a
acesteia, primind răspuns de la creditorul bugetar, care prin adresa nr. 1/29/27603/18.03.2013 arată că instituția nu
avansează sume pentru derularea în continuare a procedurii și nu este de acord cu închiderea procedurii, deoarece nu și-
a încasat creanța înscrisă la masa credală a societății debitoare;
- Menţionăm că, din analiza cauzelor declanşării procedurii insolvenţei debitoarei nu am identificat motive care să ne
conducă spre antrenarea răspunderii organelor de conducere ale firmei SC AD Man Marius & Company SRL Mioveni -
jud. Argeș, cauzele insolvabilităţii societăţii sunt datorate conjuncturii nefavorabile din ultimii ani prin efectele crizei
economico-financiare cu implicaţii majore în activitatea micilor societăţi comerciale, dar şi în viaţa socială, şi,
deasemenea, nu am identificat operaţiuni care să facă obiectul prevederilor art. 79-80 din Legea insolvenţei nr. 85/
2006R;
- Am transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă materialele întocmite conform derulării procedurii
falimentului debitoarei SC Ad Man Marius & Company SRL
Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu art. 131 din Legea nr. 85/ 2006R, solicităm închiderea
prezentei proceduri şi radierea debitorului SC AD Man Marius & Company SRL Mioveni din evidenţa Oficiului
Registrului Comerţului Argeş.
Solicităm, de asemenea, în temeiul art. 136 şi 137 din Legea nr. 85/2006 descărcarea de orice obligaţii, îndatoriri şi
responsabilităţi a persoanelor implicate în această procedură.
Cheltuieli cu procedura:
Deoarece societatea comercială nu dispune de lichidităţi în contul său, nu are bunuri mobiliare sau imobiliare,
propunem acordarea onorariului lichidatorului judiciar din fondul de lichidare, în sumă de 3000 lei conform cu
modificările din Statutul practicianului în insolvenţă.
Lichidator judiciar, Ec. Enoiu Niculae

Județul Braşov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GID SRL, cod unic de înregistrare: 13596887
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura de reorganizare
Număr 2.II.31557 din data de 09.04.2013
1. Număr dosar: 3642/62/2012. Tribunalul Braşov, Secţia a II -a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.
Judecător sindic: Simona Conţ.
2. Adresa: mun. Braşov, Bd. 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov Număr de telefon: 0268/419.615 Programul
arhivei/registraturii instanţei: luni - vineri: 8, 30 -12, 30.
3.Debitor: SC Gid SRL cu sediul social în Mun. Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 43, ap. 611, Jud. Braşov, identificată prin
CUI: RO 13596887 şi nr. de ordine în Registrul Comerţului: J08/1133/2000.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

4. Administrator judiciar: Top Expert S.P.R.L., Cod de identificare fiscală RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II
0170, sediul social mun. Braşov, Muncii, nr. 1, bl. 2, sc.C, apt. 9, jud. Braşov, Tel: 0268/426310, Fax: 0268/471394, E-
mail: office@topexpert-insolvency.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Brescan
Marian.
5. Subscrisa Top Expert S.P.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Gid SRL, conform sentinţei
civile nr. 143/CC/sind/18.04.2012, pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia Civilă a II -a de contencios administrativ şi
fiscal, în dosarul nr. 3642/62/2012, în temeiul: art. 21 alin. (1) coroborat cu art. 106 din Legea privind procedura
insolvenţei, comunică:
Raportul trimestrial II al planului de reorganizare aferent perioadei 26.12.2012 – 26.03.2013 privind situaţiile
financiare ale debitorului SC Gid SRL
A. Menţiuni privind modul de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar: Situaţia financiară a debitorului: Am
analizat pe baza informaţiilor şi documentelor puse la dispoziţie de debitoare, modul în care s-au efectuat încasările şi
plăţile pe perioada trimestrului II, al planului de reorganizare, grupate pe criterii privind natura debitărilor, respectiv
creditărilor, posturilor de bilanţ influenţate. Măsurile luate de debitor şi/sau administratorul judiciar şi efectele acestora:
Am observat că debitoarea a continuat desfăşurarea activităţilor curente, a încasat de la clienţi, din vânzarea produselor
şi lucrările efectuate şi a efectuat plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a
activităţii curente, respectiv au fost continuate activităţile contractate, conform obiectului de activitate şi s-au efectuat
operaţiuni de încasări şi plăţi aferente acestora. Am observat că debitoarea a efectuat plăţi către creditorii cunoscuţi,
care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente. Referitor la îndeplinirea obligaţiilor de către
debitoare, conform graficului de plăţi al planului de reorganizare, confirmat de către instanţa de judecată prin sentinţa
civilă nr. 1946/sind/26.09.2012 şi votat de către Adunarea creditorilor în data de data de 26.07.2012, debitoarea SC Gid
SRL beneficiază de o perioadă de graţie, respectiv perioada aferentă primelor două trimestre ale anului I ale planului de
reorganizare. B. Alte menţiuni: Analizând cele de mai sus, considerăm că debitoarea şi-a îndeplinit obligaţiile aferente
trimestrului II din cadrul planului de reorganizare, fapt pentru care solicităm: 1. aprobarea raportului trimestrial II
aferent perioadei 26.12.2012 – 26.03.2013 privind situaţia financiară a averii debitorului conform art. 106 al. 1 din lege.
2. continuarea perioadei de reorganizare în vederea plăţii integrale a creditorilor.
Administrator judiciar: Top Expert SPRL prin asociat coordonator Brescan Marian

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INCOGNITO MOD SRL, cod unic de înregistrare: 15350870
România
Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civilă
Bd. Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 18773/3/2012
Comunicare sentinţă civilă nr. 43
emisă la: ziua 18, luna 02, anul 2013
Către,
SC INCOGNITO MOD SRL PRIN LICHIDATOR AEG CONSULTING IPURL - sector 3, Bucureşti, B-DUL CAROL
I, nr. 12, et. 1
DGFP BUCUREŞTI în REPREZENTAREA AFP SECT.3 - Bucureşti, sector 2, STR.PROF.DR.DIMITRIE GEROTA,
nr. 13
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 43 din data de 08.01.2013 pronunţată
în dosarul nr. 18773/3/2012 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC INCOGNITO MOD
SRL cu sediul în Bucureşti, str. Baba Novac nr. 18, bl. 24B, sc.2, etaj 2, ap. 82, sector 3, înmatriculată la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4744/2003, CUI 15350870.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Romania
Tribunalul Bucureşti –Secţia a VII a –Civilă
Dosar nr. 18773/3/2012
Sentinţa civilă nr. 43
Şedinţa publica de la 08.01.2013
Tribunalul constituit din :
Preşedinte-Judecător Sindic: Ionela Mariana Ghiugan
Grefier: Georgiana Iuliana Cristea
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect cerere întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2006 privind
procedura insolvenţei formulată de lichidator AEG CONSULTING IPURL cu sediul în sector 3, Bucureşti, B-DUL
CAROL I, nr. 12, et. 1 pentru debitoarea SC INCOGNITO MOD SRL cu sediul în Bucureşti, str. Baba Novac nr. 18, bl.
24B, sc.2, etaj 2, ap. 82, sector 3, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4744/2003, CUI
15350870.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reprezentantul lichidatorului AEG CONSULTING IPURL, lipsind
celelalte părţi.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a facut referatul cauzei de către grefierul de sedintă care învederează instanţei că prin serviciul registratură au fost
depuse următoarele înscrisuri: cerere de admitere a creanţei formulată de Administraţia Finanţelor Publice sector 3,
raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei în conformitate cu
prevederile art. 59 din Legea 85/2006, tabelul preliminar al creanţelor şi procesul verbal de afişare a acestui tabel,
tabelul definitiv al creanţelor şi procesul verbal de afişare, raportul de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în
conformitate cu prevederile art. 25 din Legea 85/2006, după care
Reprezentantul lichidatorului judiciar depune raportul de activitate şi învederează instanţei că notificarea intrării în
faliment a societăţii debitoare a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile legale şi că, în conformitate cu relaţiile
primite de la Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale, societatea debitoare nu deţine în patrimoniul său bunuri ce pot fi
supuse procedurii de valorificare.
În ceea ce priveşte acţiunea întemeiată pe prevederile art. 138 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a notificat
creditorii că nu intenţionează să promoveze o astfel de acţiune.
Arată că au fost întocmite şi depuse tabelele preliminare şi definitive ale obligaţiilor societăţii debitoare, iar raportul
asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei în conformitate cu prevederile
art. 59 din Legea 85/2006 a fost întocmit în conformitate cu datele din bilanţurile depuse la organul fiscal pentru
perioada 2005-2006.
Având în vedere lipsa bunurilor şi faptul că societatea debitoare nu mai desfăşoară activitate din anul 2007, solicită
instanţei să dispună închiderea procedurii faţă de societatea debitoare.
Nemaifiind cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul pe cererea de închidere a
procedurii faţă de societatea debitoare.
Reprezentantul lichidatorului judiciar solicită instanţei să constate incidenţa prevederilor art. 131 din Legea 85/2006 şi
să dispună închiderea procedurii faţă de societatea debitoare.
Instanţa reţine cauza în vederea soluţionării cererii de închidere a procedurii insolvenţei faţă de societatea debitoare.
Tribunalul,
Prin încheierea din 18.09.2012 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitoarei SC INCOGNITO
MOD SRL, în conformitate cu Lg.85/2006.
În patrimoniul debitoarei nu au fost identificate bunuri sau drepturi care să poată fi valorificate, debitoarea nu mai
funcţionează la sediu declarat, nu au fost puse la dispoziţie acte contabile, iar din datele comunicate de serviciile
financiare locale ale primăriilor de sector nu rezultă ca debitoarea are bunuri în patrimoniu, astfel încât instanţa urmează
să dispună închiderea procedurii, în baza art. 131 Lg.85/2006, radierea societăţii şi notificarea sentinţei, conform art.
135 Lg.85/2006.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În baza art.131 din Legea nr. 85/2006, dispune închiderea procedurii de insolvenţă împotriva societăţii debitoare SC
INCOGNITO MOD SRL cu sediul în Bucureşti, str. Baba Novac nr. 18, bl. 24B, sc.2, etaj 2, ap. 82, sector 3,
înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4744/2003, CUI 15350870.
În baza art. 135 din Lege nr.85/2006, sentinţa de închidere a procedurii va fi notificata Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Bucureşti pentru efectuarea menţiunii.
Dispune radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului .
Dispune plata către lichidatorul judiciar AEG CONSULTING IPURL a sumei de 2000 lei onorariu şi 209 lei cheltuieli
de procedură, din fondul prevăzut de art. 4 alin 4 din Legea nr. 85/2006.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 08.01.2013.
Președinte, Grefier,
Ionela Mariana Ghiugan Georgiana Iuliana Cristea

2. Societatea comercială MEZZO UTIL CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 19016458
Convocare comitet creditori debitoare SC Mezzo Util Construct SRL
Număr: 1431/18.04.2013
1. Date privind dosarul: Nr dosar 5152/3/2009 Tribunal Bucureşti Secţia VII Civilă, Judecător sindic: Ion Stanciu
2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucureşti
3.Debitor: SC MEZZO UTIL CONSTRUCT SRL– în faliment, în bankruptcy, en faillite, CIF 19016458 Nr de
înregistrare la ORC: J40/14659/2006, Sediul social în Bucureşti, str. Vasile Lucaci nr. 110, parter, sector 3
4.Creditori:
1. MEZANA INSAAT SAN. VE DIS TIC. LTD STI - Sediu ales: URBAN şi ASOCIATII Bucureşti, bd. Preciziei
nr. 1, et. 4, Preciziei Business Center, sector 6;
2. ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE sector 3 – Bucureşti, Calea Mosilor nr. 156, sector 2;
3. SC MARCO PROMET SRL – Bucureşti, Aleea Istru nr. 9, bl. D7, sc.7, et. 1, ap. 64, sector 6;
5.Lichidator judiciar: INTERCOM MANAGEMENT SPRL, CIF 24119816, sediul social: Bucureşti str Virtutii, nr 17,
bl G3 sc 1, ap 45, sector 6, Număr de înscriere în tabloul UNPIR RSP 0345, Tel. 0722 729 383 Fax 031 816 26 90, e-

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

mail holbananamaria@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică av. Gheorghe
Ana-Maria.
6.Subscrisa: INTERCOM MANAGEMENT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MEZZO UTIL
CONSTRUCT SRL, conform Sentintei Civile nr 1957 din data de 26.02.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,
Secţia a VII a Civila, în dosarul nr. 5152/3/2009, în temeiul art. 17 şi urmatoarele din Legea 85/2006: convoacă
comitetul creditorilor debitorei SC Mezzo Util Construct SRL
Comitetul creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidator judiciar din:
Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 290, cladirea R3, intrarea 3, sector 6
Data: 26.04.2013, Orele: 1300
ORDINEA DE ZI
1. Prezentarea şi aprobarea raportului intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 117 alin. (1) din Legea 85/2006.
2. Aprobarea metodei de valorificare prin licitatie publica cu strigare pornind de la pretul de evaluare, asa cum a fost
propusa prin raportul intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 117 alin. (1) din Legea 85/2006.
3. Prezentarea şi aprobarea Regulamentului de vanzare intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 116 din Legea
85/2006.
7.Creditorii vor putea vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul, semnata de creditor, sau
inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat, atasat or asociat semnatura electronica extinsa, bazat pe un
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului
judiciar.
Intercom Management SPRL, Av Gheorghe Ana-Maria
*
Convocare adunare creditori debitoare SC Mezzo Util Construct SRL
Număr: 1432/18.04.2013
1. Date privind dosarul: Nr dosar 5152/3/2009 Tribunal Bucureşti Secţia VII Civilă, Judecător sindic: Ion Stanciu
2.Arhiva/registratura instanţei: Bdul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucureşti
3.Debitor: SC MEZZO UTIL CONSTRUCT SRL– în faliment, în bankruptcy, en faillite, CIF 19016458 Nr de
inregistrare la ORC: J40/14659/2006, Sediul social în Bucureşti, str. Vasile Lucaci nr. 110, parter, sector 3
4.Creditori:
1. AFP sector 3 – Bucureşti, calea Mosilor nr. 156, sector 2;
2. SC MARCO PROMET SRL – Bucureşti, aleea Istru nr. 9, bl. D7, sc.7, et. 1, ap. 64, sector 6;
3. SC B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL – Com. Corbeanca, cart. Paradisul Verde, str. Nucului nr. 8, sat Ostratu cu
sediu ales în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 562, cladirea B, sector 6;
4. SC TOI-TOI & DIXI SRL - Bucureşti, bd. Metalurgiei nr. 78, sector 4;
5. SC METAL BUILDING SRL prin lichidator judiciar CI STEGARU IULIUS ANGHEL - Bucureşti, bd. Metalurgiei
nr. 78, hala principala anexa Tehnico – Sociala, et. 1, cam. 7, sector 4 sediu reprezentant legal: Bucureşti, intr. Tg-
Frumos nr. 9-11, bl. 6, sc.A, et. 1, ap. 7, sector 4;
6. SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL - Gheorgani, str. Ion Ghica nr. 240A, jud. Dambovita;
7. SC ALCAZ SA - Bucureşti, str. Mizil nr. 3, camin nr. 3, et. 1, sector 3;
8. SC GAM ALQUILER ROMANIA SRL - Sediu ales: URBAN şi ASOCIATII Bucureşti, bd. Preciziei nr. 1, et. 4,
Preciziei Business Center, sector 6;
9. MEZANA INSAAT SAN. VE DIS TIC. LTD STI - Sediu ales: URBAN şi ASOCIATII Bucureşti, bd. Preciziei nr.
1, et. 4, Preciziei Business Center, sector 6.
5.Lichidator judiciar: INTERCOM MANAGEMENT SPRL
CIF 24119816, sediul social: Bucureşti str Virtutii, nr 17, bl G3 sc 1, ap 45, sector 6, Număr de înscriere în tabloul
UNPIR RSP 0345, Tel. 0722 729 383 Fax 031 816 26 90, e-mail holbananamaria@yahoo.com
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică av. Gheorghe Ana-Maria
6.Subscrisa: INTERCOM MANAGEMENT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MEZZO UTIL
CONSTRUCT SRL, conform Sentintei Civile nr 1957 din data de 26.02.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,
secţia a VII a Civila, în dosarul nr. 5152/3/2009, în temeiul art. 14 coroborat cu art. 25 din Legea 85/2006: convoacă
adunarea creditorilor debitorei SC Mezzo Util Construct SRL.
Comitetul creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidator judiciar din:
Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 290, cladirea R3, intrarea 3, sector 6
Data: 26.04.2013, Orele: 1400
ORDINEA DE ZI
4. Prezentarea raportului prevazut de art. 117 din Legea 85/2006.
5. Aprobarea metodei de valorificare a bunurilor debitoarei asa cum a fost aprobata de Comitetul Creditorilor
debitoarei SC MEZZO UTIL CONSTRUCT SRL din 26.04.2013.
6. Prezentarea Regulamentului de vanzare.
7. Aprobarea unui onorariu lunar de 1.500 lei + TVA şi a unui onorariu procentual de 7% din bunurile valorificate,
creantele recuperate şi sumele distribuite în prezenta procedura pentru lichidatorul judiciar INTERCOM
MANAGEMENT SPRL.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

7.Creditorii vor putea vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul, semnata de creditor, sau
înscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat, atasat or asociat semnatura electronica extinsa, bazat pe un
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului
judiciar.
Intercom Management SPRL, Av Gheorghe Ana-Maria

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială RAMI INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 22450162
Tabel definitiv creditori
Nr.: 413; Data emiterii: 11.04.2013.
1.Date privind dosarul: Număr dosar 14163/118/2012, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, Judecător sindic: Iulia
Cărbune Cosac
2.Arhiva instanţei: str. Traian nr. 31, Constanţa, judeţ Constanţa, Număr de telefon: 0241606572; programul arhivei
instanţei: luni – vineri 830 - 1230.
3.1. Debitor: SC Rami International S.R.L; cod de identificare fiscală 22450162, cu sediul social în Constanţa, str. Ion
Lahovari nr. 172A, jud. Constanţa; Număr de ordine în registrul comerţului J13/3240/2007.
3.2. Administrator special: nu este ales.
4.Creditori: D.G.F.P Constanţa - Constanţa, str. I.G. Duca nr.18
5.Administrator judiciar: Liţcanu & Gheorghiţă - S.P.R.L., Cod de identificare fiscală 27713227, sediul social: B-dul
Tomis nr. 40, ap.2, Mun. Constanţa, jud.Constanţa. Număr de înscriere în Registrul societăţilor profesionale a U.N.P
.I.R.- RFO 0500; Tel. 0723251480, Fax 0241485346, E-mail: litcanu.gheorghita@gmail.com
6. Liţcanu & Gheorghiţă - S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rami International S.R.L
conform Încheierii nr. 202/8.02.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, în dosarul
14163/118/2012
În temeiul art. 20 alin. (1) lit. k şi art.74 din Legea privind procedura insolvenţei comunică:
Tabelul definitiv privind obligaţiile debitorului SC Rami International S.R.L
Creanţe bugetare (123, pct 4)
Nr. Valoare creanţă Valoare creanţă
Denumire Creditor Adresa Creditor U.M Observaţii
Crt. declarată admisă
Direcţia Generală a Mun. Constanţa,
1. Finanţelor Publice B-dul I.G. Duca 52.806 52.806 lei
Constanţa nr.18
Total bugetare 52.806 52.806 lei
Administrator judiciar: Liţcanu & Gheorghiţă S.P.R.L., prin Liţcanu Irina Eva

Județul Călăraşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ZENDOO STYLE SRL, cod unic de înregistrare: 28933344
Referitor dosar nr. 649/116/2013 (33/F/2013)
Judecător sindic – Mihaela Aurelia Cocoranu
Administrator judiciar - CC Insol S.P.R.L. Filiala Călăraşi
Debitor: Zendoo Style SRL
Subscrisa CC Insol S.P.R.L. Filiala Călăraşi, administrator judiciar al debitorului Zendoo Style SRL, conform sentintei
civile nr. 01 din 13.03.2013, pronuntata de Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr. 649/116/2013 (33/F/2013), în
conformitate cu prevederile art. 59 din Legea 85/2006, depunem prezentul
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă
a debitorului Zendoo Style SRL
Nr.554/12.04.2013
I. Prezentarea societăţii debitoare :
I.1 Date de identificare
Denumire ZENDOO STYLE
Forma de proprietate Societate cu răspundere limitată
Sediul social Localitatea Călăraşi, str. Prelungirea Bucureşti, nr.9 bloc D3, scara 1, etaj 2, ap.7,
judeţul Călăraşi
Nr. din registrul comerţului J51/331/2011
Cod unic de înregistrare 28933344
Obiectul principal de activitate Cod CAEN Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte(exclusiv lenjeria de corp)
I.2. Capitalul social subscris şi vărsat
La data deschiderii procedurii capitalul social era de 200 lei divizat în 20 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei/
parte socială .

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

I.3. Structura asociaţilor


La data deschiderii procedurii, structura asociaţilor se prezintă astfel:
Număr părţi sociale
ASOCIAT UNIC Valoare (lei)/parte sociala
deţinute
STERSCHI ION 20 10 lei
Total 20 200
I.4. Administratorii şi persoanele din conducerea societăţii la data deschiderii procedurii
Conducerea societăţii a fost asigurata de administratorul STERSCHI ION.
II. Analiza rezultatelor economico-financiare
In vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de insolvenţă, administratorul judiciar a avut ca punct de pornire
analiza, evoluţia istorică pornind de la situaţia financiară încheiată pentru anul 2012.
Analiza situaţiei societăţii s-a realizat pe baza documentelor financiar-contabile puse la dispoziţia administratorului
judiciar de către societatea debitoare, pornind de la premisa că acestea oferă o imagine fidelă a situaţiei economice.
II.1 Analiza situaţiei patrimoniale
Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial
în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a
capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin situaţiile financiare.
La data ultimei balanţe de verificare, debitoarea prezenta următoarea structură patrimonială :
ACTIV 28.02.2013 PASIV 28.02.2013
lei lei
Casa şi conturi la bănci 35.239 Datorii pe termen scurt 518.655
Creanţe 326.701
Stocuri 395 Datorii pe termen lung 0

Active circulante 362.335 Total Datorii 518.655


Imobilizări necorporale 642 Capital social 200
Imobilizări corporale 0 Rezerve 0
Imobilizări financiare 0 Profit /pierdere - 48.293
Rezultatul reportat -107.585
Active imobilizate 642 Capitaluri proprii -155.678
Alte active 0 Alte pasive 0
ACTIV TOTAL 362.977 PASIV TOTAL 362.977
Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial
în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a
capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin situaţiile financiare.
Bilanţ contabil
31.12.2011 28.02.2013
Indicatori 31.12.2012 lei
lei lei
A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale 642 642 642
II. Imobilizări corporale 0 0 0
II. Imobilizări financiare 0 0 0
Active imobilizate - Total 642 642 642
B. Active circulante
I. Stocuri 113 113 395
II. Creanţe 0 297.174 326.701
III. Casa şi conturi la bănci 34.787 17.995 35.239
Active circulante - Total 34.900 315.282 362.335
C .Ch. înregistrate în avans 0 0 0
Total activ 35.542 315.924 362.977
D. Datorii :Sumele care trebuie plătite intr-o
perioada de pana la un an 62.443 423.309 518.655
E. Active circulante nete -27.543 -108.027 -156.320
F. Total active minus datorii curente -26.901 -107.385 -155.678
G. Datorii :Sumele care trebuie plătite intr-o
perioada mai mare de un an 0 0 0
H. Provizioane 0 0 0
I. Venituri în avans 0 0 0
J. Capital şi rezerve
I. Capital social subscris şi vărsat 200 200 200
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

31.12.2011 28.02.2013
Indicatori 31.12.2012 lei
lei lei
II. Rezerve 0 0 0
III. Rezerve din reevaluare 0 0 0
IV. Profitul sau pierderea reportata (profit +; 0 -27.101 -48.293
pierdere -)
IV. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar -27.101 -80.484 -107.585
(profit +; pierdere -)
Capitaluri –Total -26.901 -107.385 -155.678
Total pasiv 35.542 315.924 362.977

Din analiza datelor de mai sus, se desprind următoarele :


A.1 Activele imobilizate Activele imobilizate reprezintă suportul material pentru desfăşurarea activităţii unei societăţi
şi un element esenţial care reflectă investiţiile efectuate în decursul timpului de către aceasta.
In ceea ce priveşte activele imobilizate ale debitoarei se constată că sunt constituite doar din imobilizări necorporale
care şi-au menţinut constantă valoarea pe toata perioada de analiză.
Imobilizările necorporale ale debitoare sunt compuse din cheltuieli de constituire neamortizate integral conform ultimei
balanţe de verificare.
A.2. Activele circulante
Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanţier, iar prin natura lor, pot însemna
modalitatea spre obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt.
Analiza asupra activelor circulante relevă faptul că acestea au deţinut ponderea majoritara în totalul activului bilanţier,
trendul a fost unul crescător astfel la finele lunii februarie 2013 s-a înregistrat valoarea maximă.
în cadrul activelor circulante, primul loc este deţinut de postul bilanţier „ creanţe, a cărei valoare totală la finele lunii
februarie 2013 este de 326.701 lei, faţă de 297.174 lei valoare înregistrată la finele anului 2012.
Conform ultimei balanţe de verificare ponderea majoritară în totalul creanţelor este deţinuta de sumele achitate în avans
ca şi dividende de plata.
Conform prevederilor Legii 82/1991 (Legea Contabilităţii ) contul 457 este un cont de datorii, dar în evidenţele
societăţii debitoare soldul contului reflectă creanţe de recuperat de la asociaţi.
Următoarea componentă în cadrul activelor circulante o reprezintă stocurile, care s-au situat pe un trend crescător astfel
valoarea înregistrată la finele lunii februarie 2013 era cu 282 lei mai mare faţă de cea de la începutul aceluiaşi an.
Ponderea deţinută în totalul activelor circulante este nesemnificativă (0, 001%), iar ca şi componenţă sunt constituite
din materiale de natura obiectelor de inventar.
Disponibilităţile băneşti reprezintă o componenţă importantă a activelor circulante, cu ajutorul cărora se efectuează
multiple operaţii economice legate de mişcarea capitalului cum sunt: încasările, plăţile, transferurile de mijloace băneşti
între agenţii economici, relaţii cu bugetul de stat, cu bugetul de asigurări sociale, etc.
In ceea ce priveşte, disponibilităţile băneşti ale societăţii debitoare acestea s-au situat pe un trend crescător, componenta
la finele perioadei de raportare fiind următoarea: sume deţinute în conturile de disponibil 1551 lei, sume deţinute în
casieria societăţii 7.688 lei şi avansuri de trezorerie acordate şi nejustificate 26.000 lei. Menţionăm faptul că soldul
contului avansuri de trezorerie acordate şi nejustificate are o vechime mai mare de 30 zile.
B. PASIVE
Pasivul total al unei societăţi se compune din :
1. capitaluri proprii, respectiv, capital social, rezerve legale, rezerve statutare, rezerve din reevaluări, acţiuni proprii,
rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat, repartizarea profitului.
2. datorii totale, respectiv: datorii pe termen scurt( furnizori, clienţi creditori, obligaţii salariale şi faţă de buget etc) şi
datorii sau obligaţii financiare pe termen mai mare de un an (credite, împrumuturi şi datorii asimilate, etc)
3. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
4. alte pasive
B.1 Capitalurile proprii
Analiza asupra capitalurilor proprii releva faptul ca acestea au înregistrat valori negative pentru întreaga perioada
analizată.
Capitalul social al societăţii nu şi-a modificat structura pe întreaga perioada analizată.
B.2 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Pentru perioada analizata, societatea debitoare nu a constituit provizioane.
B.3 Datorii
Analiza asupra datoriilor relevă faptul că ponderea majoritara este deţinuta de datoriile a căror termen de exigibilitate
este mai mic de un an de zile.
Datoriile societăţii debitoare au avut o evoluţie fluctuantă, trendul a fost unul crescător, astfel la finele perioadei de
raportare valoarea totala a acestora a fost de 518.656 lei fata de 423.309 lei - valoare înregistrata la finele semestrului
finele anului 2012.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

Situaţia datoriilor la data 28.02.2013, conform balanţei de verificare se prezintă astfel :


Categorie datorie Cuantumul datoriei
Furnizori 31.002
Bugetul consolidat al statului 487.654
Total datorii 518.656
B.4 Alte pasive
Pe parcursul perioadei analizate, societatea debitoare nu a înregistrat acest element patrimonial.
2.Analiza evoluţiei contului de rezultate
Contul de profit şi pierdere este un document contabil de sinteză care oferă o imagine fidelă asupra performanţei
financiare, sintetizând într-o maniera explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o perioada de gestiune şi pe aceasta baza
prezintă modul de formare a rezultatelor economice.
In ceea ce priveşte rezultatele obţinute din activitatea desfăşurată s-a constatat ca acestea au fost negative, societatea
debitoarea înregistrând doar pierderi.
Activitatea de exploatare a societăţii debitoare a înregistrat rezultate negative, veniturile obţinute fiind mai mici decât
cheltuielile efectuate. Analiza asupra cheltuielilor din exploatare relevă faptul că ponderea majoritară a fost deţinută de
cheltuielile cu personalul.
Concluzii :
Având în vedere analiza efectuată şi arătata mai sus, administratorul judiciar a constatat următoarele :
Situatia economică şi financiară a Zendoo Styler SRL fost puternic influenţată de situaţia economică generală, de
pierderea unor contracte comerciale, pierderi operaţionale, care au condus la intarzierea datoriilor fata de bugetul de
stat.
Criza economică şi financiară declanşată, a condus la diminuarea activităţii societăţii şi imposibilitatea predictibilităţii
rezultatelor economice pe o astfel de piaţă în scădere.
Dificultăţile de trezorerie, respectiv decalajele între încasări şi plăţi au avut drept consecinţă mari întârzieri la plata
datoriilor scadente, iar în final starea de insolvenţă.
In aceasta situaţie, putem aprecia ca aspectele obiective ale deteriorării generale a pieţelor de desfacere, care au condus
la diminuarea dramatica a cifrei de afaceri şi implicit a veniturilor, constituie principala cauza generala a aparitiei starii
de insolventa a debitorului.
SC Zendoo Style SRL este o societate în insolventa, insa este o companie Solvabila. Identificarea perspectivelor de
redresare porneste de la analiza situatiei patrimoniale a societatii. Dezechilibrul este evident, insa exista sufiiciente
resurse pentru reorganizarea companiei.
Prin echilibrarea situaţiei patrimoniale a debitoarei se pot identifica oportunităţi noi de activitate. Tinând cont de situaţia
debitoarei, de specificul activităţii, consideram că varianta cea mai eficientă de îndestulare a creditorilor este menţinerea
activităţii debitoarei, eficientizarea activităţii acesteia, întocmirea unui plan de reorganizare corespunzator capacităţilor
reale de redresare.
De asemenea administratorul judiciar apreciaza în raport cu informatiile obtinute ca nu exista elemente de atragere a
raspunderii personale patrimoniale a administratorului social, nefiind indeplinite conditiile prevazute expres în art. 138
din Legea nr. 85/ 2006.
Administrator judiciar, CC Insol SPRL-Filiala Calarasi, Av. Curutz Corina

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CONECT SRL, cod unic de înregistrare: 11057851
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor, fondurile obţinute din lichidare şi justificarea
cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind
procedura insolvenţei pentru debitoarea SC Conect SRL Craiova
Nr. 0131 din 17 aprilie 2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 15047/63/2011*/a1* al Tribunalului Dolj Secţia a II-a Civilă - Judecător sindic:
Ionica OSICEANU.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Brestei nr. 12, Craiova jud. Dolj. Număr de telefon 0251.41.86.12.
Programul arhivei/registraturii instanţei luni-miercuri şi vineri 800 - 1200, joi 800 - 1400.
3.1. Debitoare: SC CONECT SRL, cod unic de înregistrare: 11057851. sediul social: Craiova jud. Dolj, str. Sgt.
Constantin Popescu, bl. D6, sc.1, ap. 19; Număr de ordine în registrul comerţului J16/959/1998.
3.2. Administrator special: Aurelian PRECUP – CNP 1650123163219 – domiciliat în Craiova jud. Dolj, str. Col. Scarlat
Demetriade nr. 6, bl. H6, sc.1, et. 4, ap. 13.
4. Creditoare: Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Craiova, Primăria municipiului Craiova, Regia
Autonomă a Domeniului Public şi Fonfului Locativ Craiova şi BĂLUŢĂ Mihai Mircea.
5.Lichidator judiciar provizoriu: Prax LiQuidation Î.P.U.R.L. Craiova. Cod de identificare fiscală 20929631. sediul
social: str. Grigore Pleşoianu nr. 7, bl. 79, sc.1, et. 2, ap. 8. Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare
RFO II 0249. Tel./Fax. 0721.28.66.71, 0351.40.56.49/0351.40.56.49 e-mail sorincorneliumasca@yahoo.com.
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Sorin-Corneliu MÂŞCĂ.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

6.Subscrisa: Prax LiQuidation ÎPURL Craiova, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC CONECT SRL Craiova,
conform sentinţei nr. 16/2013 din 17 ianuarie 2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă în dosarul
15047/63/2011*/a1* al Tribunalului Dolj Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 21 alin. (1) şi (11), respectiv art. 122 pct. 1
din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare, comunică raportul privind descrierea modului de
îndeplinire a atribuţiilor, justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi 123 din Legea privind
procedura insolvenţei pentru debitoarea SC CONECT SRL Craiova.
I.1. Faţă de lipsa contestaţiilor la tabelul suplimentar preliminar al obligaţiilor şi având în vedere că Administraţia
Finanţelor Publice a municipiului Craiova NU a solicitat înscrierea unei creanţe suplimentare, ci doar plata către
Direcţia Generală a Finaţelor Publice Dolj a sumei de 70.943 lei, am întocmit tabelul definitiv consolidat al obligaţiilor
S C CONECT SRL Craiova pe care îl depunem alăturat în 2 (două) exemplare, din care unul pentru a fi afişat la uşa
instanţei.
I.2. De asemenea, am formulat punctul de vedere cu nr. 130 din 11 aprilie 2013, în legătură cu cererea Administraţiei
Finanţelor Publice a municipiului Craiova despre care am făcut vorbire mai sus.
I.3. Averea debitoarei SC CONECT SRL Craiova şi soldurile conturilor de activ evidenţiate în balanţa de verificare
întocmită la data de 31 ianuarie 2013 NU au putut fi inventariate în condiţiile în care foştii administratori au declarat pe
proprie răspundere faptul că societatea NU mai deţine bunuri în patrimoniu. De asemenea, inventarierea nu a putut avea
loc nici în condiţiile art. 113 alin. (2) teza ultimă din Legea nr. 85/2006 modificată şi completată, dat fiind că aceiaşi
administratori ne-au pus la dispoziţie acte doveditoare în sensul că autoturismul marca SKODA OCTAVIA STX TDI cu
numărul de înmatriculare DJ - 06 - AXV a fost valorificat de către respectivii, în scopul acoperirii unei părţi din pasiv.
I.4. Am procedat, împreună cu fostul administrator social Aurelian PRECUP, la predarea către R.A.D.P.F.L. Craiova, a
spaţiului comercial situat în mun. Craiova, str. Unirii bl. 23, parter, aşa cum rezultă din procesul-verbal nr. 4676 din 15
aprilie 2013.
I.5. Conform extrasului de cont pentru perioada 1 februarie 2013 – 12 aprilie 2013 eliberat de către Banca ITALO
ROMENA Agenţia Craiova, soldul favorabil al contului curent IBAN RO20 BITR DJ1R ON01 9829 CC01 deschis pe
numele debitoarei SC CONECT SRL Craiova, este de 3.333, 13 lei.
II. În perioada de la numire şi până la data de 21 martie 2013, Prax LiQuidation ÎPURL a avansat suma totală de 374, 50
lei, care a fost încasată la data de 25 martie 2013 din contul averii debitoarei (împreună cu onorariul aferent perioadei 13
septembrie 2012 – 13 martie 2013).
III. Pentru perioada 13 martie 2013 – 13 aprilie 2013, onorariul lichidatorului judiciar provizoriu, astfel cum a fost
stabilit ca retribuţie fixă lunară prin sentinţa nr. 16/2013 din 17 ianuarie 2013, pronunţată în dosarul cu nr. 15047/63/
2011*/a1* al Tribunalului Dolj, hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă prin nerecurare este de 700, 00 lei (1, 00
lună x 700, 00 lei/lună = 700, 00 lei). Dat fiind că disponibilul existent în contul averii debitoarei, adică suma de 3.333,
13 lei nu permite efectuarea unei ditribuţii (chiar şi parţială – între creditori) şi având în vedere dispoziţiile art. 124 şi
125 din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare, restul de bani rămas DUPĂ achitarea obligaţiilor
faţă de bancă şi a onorariului către lichidatorul judiciar, respectiv suma de 2.633, 15 lei, se constituie ca fond de rezervă
pentru cheltuielile administrative viitoare.
În concluzie, vă rugăm să aprobaţi prezentul raport şi plata din contul averii debitoarei IBAN RO20 BITR DJ1R ON01
9829 CC01, deschis pe numele SC CONECT SRL la Banca ITALO ROMENA – Agenţia Craiova a sumei de 700, 00
lei reprezentând onorariul cuvenit lichidatorului judiciar provizoriu pentru perioada 13 martie 2013 – 13 aprilie 2013.
De asemenea, solicităm termen pentru continuarea procedurii.
Lichidator judiciar Prax LiQuidation ÎPURL Craiova, prin Sorin-Corneliu Mâşcă

Județul Giurgiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială M56 ROM SRL, cod unic de înregistrare: 14227730
Topaz Insolv SPRL
Sediu profesional: Bucureşti, str. Cezar Bolliac nr. 6, et. 2, ap. 6, sector 3
Atestat UNPIR nr. 2A0642
Tel/ fax: 021.313.33.86, 0724934904
E-mail:topazinsolv@gmail.com
Raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplicata a falimentului
pentru debitoarea M56 Rom SRL „in insolventa”, „in insolvency”, „en procedure collective”
Nr. 2040/17.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3185/122/2012 Tribunalul Giurgiu, Secția Sindic
2. Arhiva/registratura instanţei:Adresa:Giurgiu, str. Episcopiei nr. 13, Judeţul Giurgiu; nr. telefon: 0246 / 21 27 25;
0246 / 21 74 92
3. Debitoare: M56 ROM SRL, cu sediul social în Comuna Hotarele, Judet Giurgiu, CUI: 14227730, J52/245/2001.
3.1.Administrator judiciar: TOPAZ INSOLV SPRL, CIF:31067264; sediul profesional: Bucureşti, str. Cezar Bolliac, nr.
6, et. 2, ap. 6, secor 3; tel./fax 021.313.33.86; e-mail: topazinsolv@gmail.com
Situatia juridica:
Prin Incheierea de sedinta din data de 27.03.2013 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, Sectia Sindic în dosarul
3185/122/2012 la cererea Directiei Generale a Finantelor Publice Girgiu, s-a deschis procedura generala a insolvenţei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

prevazută de Legea 85/2006, fiind numit administrator judiciar al debitoarei, TOPAZ INSOLV SPRL, cu atributiile
prevazute de art. 20 din Lege.
In temeiul art. 58 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, administratorul judiciar a solicitat relaţii de la
autoritatile care le deţin, respectiv: Administraţia Finaţelor Publice Hotarele, Administratia Finantelor Publice
Voluntari, Inspectoratul Teritorial de Munca Giurgiu, Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov, Primaria Hotarele-
Directia de Impozite şi Taxe Locale, Primaria Tunari- Directia de Impozite şi Taxe Locale.
Datele de identificare ale debitoarei sunt urmatoarele:
Debitoare: M56 ROM SRL
Forma de organizare: societate cu raspundere limitata
Sediul social: Comuna Hotarele, Judet Giurgiu;
Nr. de inregistrare la ORC: J52/245/2001;
Cod Unic de Inregistrare: 14227730
Asociat şi administrator: MALINESCU MARCEL ION cu domiciliul în Bucureşti, Sos. Oltenitei, nr. 119, Bloc 30,
Scara 1, ap. 28, sectorul 4
Obiect principal de activitate: cod CAEN 4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi
articole din piele
Situatia documentelor debitoarei:
In vederea indeplinirii sarcinilor ce-i revin şi în temeiul art. 28, 35 şi 44 din Legea nr.85/2006 privind procedura
insolvenţei administratorul judiciar a transmis debitoarei notificarea privind deschiderea procedurii de insolventa şi
adresa prin care a solicitat acesteia sa prezinte documentele necesare examinarii situatiei economice a debitoarei.
Potrivit dispozitiilor instantei şi prevederilor art.35 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, debitorul este
obligat să depuna în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevazute de
art.28. alin.1.
Administratorul judiciar nu a intrat în posesia documentelor prevazute de legea insolventei, privind activitatea
debitoarei.
Administratorul judiciar a convocat adunarea generala a asociatilor în baza art.3 pct.26 din Legea 85/2006, pentru data
de 10.04.2013 şi pentru data de 11.04.2013 la adresa din Bucureşti, Bld Corneliu Coposu nr.53, et.2, ap.6, sector 3.
Convocarea a fost transmisa prin intermediul postei, cu confirmare de primire şi prin Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 6191 din data de 08.04.2013.
Asociatul unic al societatii nu s-a prezentat la data şi locul mentionat în convocare, prin urmare, nu a fost desemnat
administrator special.
Conform dispozitiilor legale notificarea deschiderii falimentului prin procedura simplificata s-a facut prin intermediul
Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. 6226 din data de 08.04.2013. Notificarea deschiderii procedurii s-a efectuat şi
prin cotidianul Bursa precum şi prin corespondenta. Notificarile au fost trimise conform codului de procedura civila cu
confirmare de primire.
Situatia bunurilor debitoarei:
Primaria Comunei Tunari prin adresa nr. 14 din data de 11.04.2013 ne comunica faptul ca societatea figureaza în
evidentele sale cu un autoturism marca Mercedes Sprinter, serie motor 562685 şi capacitate cil. 2874cmc.
Situatia creditelor
Nu detinem informatii
Situatia economico-financiara
Din informatiile extrase de pe site-ul Ministerului de Finante Publice reiese faptul ca societatea debitoare nu a
inregistrat dupa anul 2008 situatiile financiare prevazute de legislatia în vigoare.
Mentiuni privind incadrarea debitorului în criteriile prevazute la 107 din Legea nr.85/2006 privind intrarea în faliment
prin procedura simlificata
Debitoarea nu a depus documentele prevazute de art.28, alin.1 în termenul prevazut de lege ceea ce încadrează
debitorul la art. 1, alin. 2, lit. d, din legea insolventei.
Posibilitatea reala de reorganizare efectiva a activitatii debitorului
Debitoarea nu a formulat declaratie privind intentia de reorganizare a activitatii conform prevederilor art.28 alin.1 lit.h
fiind astfel prezumat ca debitoarea este de acord cu initierea procedurii simplificate.
Propunerea administratorului judiciar provizoriu:
Fata de cele aratate va rog sa dispuneti deschiderea procedurii simplificate pentru debitoarea
M56 ROM SRL conform art. 107 din Legea 85/2006, privind procedura insolventei.
In drept, art. 20 raportat la art.54 din Legea 85/2006
Administrator judiciar, Topaz Insolv SPRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

Județul Harghita
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BEST CAR SRL, cod unic de înregistrare: 14456628
Dosar nr. nr. 417/96/2007 – debitoare SC Best Car SRL
Plan de distribuire între creditorii SC Best Car SRL
Nr. înreg. 662/10.04.2013
Distribuiri
Nr. Valoarea Suma Plăţi restante Procent
Denumirea creditorului Suma propusă Rang
crt. creanţei (nedistribuite) indestulare
distribuită pentru Total
distribuire
1. - Anunţuri publicitare 3.143, 21 3.143, 21 3.143, 21 - I 100%
2. - Corespondenţă 114, 60 114, 60 114, 60 - I 100%
3. - Servicii evaluare 2.172, 00 2.172, 00 2.172, 00 - I 100%
4. - Servicii admin. Judiciară 4.000, 00 4.000, 00 4.000, 00 - I 100%
5. - Materiale consumabile 52, 42 52, 42 52, 42 - I 100%
6. - Cota UNPIR 2% 1.520, 00 1.520, 00 1.520, 00 - I 100%
7. - TVA din timpul procedurii 10.659, 90 10.659, 90 10.659, 90 - I 100%
8. - Servicii lichidare 147.320, 00 36.000, 00 36.000, 00 111.320, 00 I 24, 43%
9. - Comision bancar 15, 68 15, 68 15.68 - I 100%
Total rang I 168.997, 81 56.157, 81 1.520, 00 57.677, 81 111.320, 00 I
10 C.E.C. Sucursala Miercurea Ciuc 72.107, 70 - 18.322, 19 18.322, 19 53.785, 51 II 25, 40%
11 SC Raland SRL prin lichidator Restart
IPURL 52.984, 08 - - - 52.984, 08 II 0%
Total rang II 125.091, 78 - 18.322, 19 18.322, 19 106.769, 59 II
12 DGFP Harghita 73.401, 00 - - - 73.401, 00 IV 0%
13 Primăria Miercurea Ciuc 284, 00 - - - 284, 00 IV 0%
14 ITM Harghita 949, 00 - - - 949, 00 IV 0%
Total rang IV 74.634, 00 - - - 74.634, 00 IV
15 Banca Transilvania Sucursala - - -
Miercurea Ciuc 13.548, 86 13.548, 86 VII 0%
16 SC Raiffeisen Leasing Ifn SA - - -
Bucureşti 140.048, 00 140.048, 00 VII 0%
17 SC Tectum Company SA Miercurea - - -
Ciuc 10.272, 96 10.272, 96 VII 0%
Total rang VII 163.869, 82 - - - 163.869, 82 VII

Total General 532.593, 41 56.157, 81 19.842, 19 76.000, 00 456.593, 41


Lista creditorilor debitoarei SC Best Car SRL
Nr.
Denumire CUI / CF Nr. de ordine în RC Adresă
crt.
Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20,
1. DGFP – Harghita 4246050
jud. Harghita
2. Primăria Miercurea Ciuc 4245747 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita
3. ITM Harghita 12318270 Miercurea Ciuc, str. Libertății, nr. 5, jud. Harghita
SC Raland SRL prin lichidator Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 7, ap. 2, jud.
4. 5293297 J 19/172/1994
Restart IPURL Harghita
C.E.C. SA Bucureşti - Sucursala Miercurea Ciuc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, sc.A, jud.
5. 6313996 J 19/87/1997
Miercurea Ciuc Harghita
Banca Transilvania SA Cluj-Napoca -
6. 15773306 J 19/813/2003 Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 18, jud. Harghita
Sucursala Miercurea Ciuc
Bucureşti, Calea 13 Septembrie, Tronson III, nr. 90,
7. Raiffeisen Leasing IFN SA Bucureşti 11972373 J 40/6468/1999
sector 5
General Mir Consult SPRL

2. Societatea comercială TRIO BULDING SRL, cod unic de înregistrare: 15618230


România
Tribunalul Harghita, Secţia Civilă
Str. Szasz ndre nr. 6 Miercurea Ciuc.
Dosar nr. nr. 3758/96/2012
Comunicare Sentinţa civilă nr. 1365 din 04.04.2013
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
Creditori:
SC Iveco Capital Leasing IFN SA (fost SC Afin Leasing SA), cu sediul în Bucureşti, str. Tipografilor, nr. 11-15,
Clădirile A1 şi LA et. 5 sector 1, cu sediul procesual ales la Cabinetul de Avocat Dascal Catalin Andrei, Bucureşti, str.
Lucian Blaga, nr. 4, et. 8, sector 3
Parte interesată
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală 14942091,
cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, b-dul Timişoarei, nr. 24, judeţul Harghita.
Pârât
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

Ferencz Bela, CNP 1781008190701, domiciliat în Lăzarea, nr. 1216, judeţul Harghita.
Se comunică, alăturat, un exemplar al sentinţei civile nr. 1365 din 04.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 3758/96/2012,
de Tribunalul Harghita, secţia civilă, privind debitoarea SC Trio Building SRL nr. de ordine în Registrul Comerţului
J19/639/2003, cod unic de înregistrare 15618230, cu sediul social în loc. Lăzarea, nr. 48, judeţul Harghita, pentru
procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Tribunalul Harghita, Secţia Civilă
Dosar nr. 3758/96/2012
Sentinţa civilă nr. 1365
Şedinţa publică din data de 04 aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic: Sonia Cososchi - Preşedinte
Grefier: Elena-Camelia Chiriloiu
Pe rol, judecarea cauzei comerciale promovată de creditoarea SC Iveco Capital Leasing IFN SA (fost SC Afin Leasing
SA), cu sediul în Bucureşti, str. Tipografilor, nr. 11-15, Clădirile A1 şi LA et. 5 sector 1, cu sediul procesual ales la
Cabinetul de Avocat Dascal Catalin Andrei, Bucureşti, str. Lucian Blaga, nr. 4, et. 8, sector 3, a solicitat deschiderea
procedurii generale a insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2006, împotriva debitoarei SC Trio Building SRL nr. de
ordine în Registrul Comerţului J19/639/2003, cod unic de înregistrare 15618230, cu sediul social în loc. Lăzarea, nr. 48,
judeţul Harghita. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta administratorului judiciar, c.j.
Voroneanu Ionela, lipsă fiind restul părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită.
Se constată depusă la dosar de administratorul judiciar raportul de activitate lunar întocmit în conformitate cu
prevederile art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 şi raport privind propunerea de intrare în faliment în procedura
simplificată. Reprezentanta administratorului judiciar solicită intrarea în faliment în procedura simplificată în temeiul
art. 54 din Legea nr. 85/2006.
Judecătorul–sindic,
deliberând asupra cauzei de faţă în camera de consiliu, conform prevederilor art. 256 alin. (1) Cod pr civilã, constatã
urmãtoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Harghita sub nr. 3758/96/2012, creditoarea SC Iveco Capital Leasing IFN
SA (fost SC Afin Leasing SA), cu sediul în Bucureşti, str. Tipografilor, nr. 11-15, Clădirile A1 şi LA et. 5 sector 1, cu
sediul procesual ales la Cabinetul de Avocat Dascal Catalin Andrei, Bucureşti, str. Lucian Blaga, nr. 4, et. 8, sector 3, a
solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2006, împotriva debitoarei SC Trio
Building SRL nr. de ordine în Registrul Comerţului J19/639/2003, cod unic de înregistrare 15618230, cu sediul social
în loc. Lăzarea, nr. 48, judeţul Harghita. Prin Sentinţa civilă nr. 918/2013 s-a admis cererea şi s-a dispus deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei (f. 176-177), fiind desemnat administrator judiciar provizoriu,
practicianul în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, cu sediul în loc. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,
jud. Iaşi, CUI RO 15047672.
Administratorul judiciar desemnat în cauză, prin raportul depus în temeiul art. 54 din Legea nr. 86/2005 (a propus
intrarea debitoarei în faliment, în procedura simplificată, în temeiul art. 54, art. 1 alin. 2 lit. d şi art. 107 alin. 1 lit. D din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Prin raportul depus administratorul judiciar a arătat că nu au fost
depuse actele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006. Analizând actele dosarului, judecătorul sindic, reţine
următoarele: Potrivit prevederilor art. 1 alin. 2 lit. d din Legea nr. 85/2006, în cazul debitorilor care fac parte din
categoriile prevăzute la alin. (1) şi care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) şi h) în
termenul prevăzut de lege, se deschide procedura simplificată. Potrivit prevederilor art. 54 alin. 1-3 din Legea nr.
85/2006, administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de acesta, care nu va
putea depăşi 20 de zile de la desemnarea sa, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie
continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în criteriile
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi, în consecinţă, trebuie supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege, caz în care
va cuprinde documentele doveditoare şi propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată. Potrivit
prevederilor art. 107 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, judecătorul-sindic va decide intrarea în faliment în cazul în
care a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment,
potrivit art. 54 alin. (5) sau art. 60 alin. (3). Astfel, judecătorul sindic constată că în speţă sunt îndeplinite cerinţele art.
54, art. 1 alin. 2 lit. d, în sensul că nu s-au respectat termenele pentru depunerea actelor prevăzute de art. 28, şi art. 107
alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, urmând a aproba raportul privind propunerea de
intrare în faliment prin procedura simplificată a debitoarei.
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. c din Legea nr. 85/2006 urmează a confirma în calitate de lichidator pe
administratorul judiciar provizoriu, respectiv Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, cu sediul în loc. Iaşi,
Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, CUI RO 15047672. Referitor la remuneraţia lichidatorului, instanţa, având în vedere
situaţia cunoscută până în prezent, o va stabili la 3000 lei pe toată durata procedurii, urmând ca după depunerea la
dosar a procesului-verbal al şedinţei adunării generale a creditorilor să aprobe onorariul negociat cu creditorii.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:


În temeiul art. 11 alin. 1 lit. „a” şi având în vedere prevederile art. 54, art. 1 alin. 2 lit. d şi art. 107 alin. 1 lit. D din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune intrare în faliment prin procedura simplificată a debitoarei SC
Trio Building SRL nr. de ordine în Registrul Comerţului J19/639/2003, cod unic de înregistrare 15618230, cu sediul
social în loc. Lăzarea, nr. 48, judeţul Harghita. În baza art.107 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, dispune dizolvarea
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Confirmă în calitate de lichidator pe
administratorul judiciar provizoriu, respectiv practicianul în insolventa Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL,
cu sediul în loc. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, CUI RO 15047672, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.
25 din lege, cu o remuneraţie de 3000 lei pe toată durata procedurii insolvenţei. În baza art. 107 alin. (2) lit. d din Legea
nr. 85/2006 modificată, obligă debitoarea ca, în termen de 10 zile de la primirea notificării, să predea averea sa către
lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, menţionate la art. 46 alin. (2)
(încasările plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a
datelor de identificare a cocontractanţilor). Dispune lichidatorului să notifice creditorilor intrarea în faliment şi, dacă
este cazul, să facă aplicarea art. 109 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 modificată. În baza art.113 din Legea privind
procedura insolvenţei, dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiune de lichidare.
Pentru continuarea lucrărilor de lichidare se acordă termen de control la data de 16.05.2013, C2L, ora 8, 30. Cu drept de
recurs în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în şedinţa publică de la 04.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Sonia Cososchi Elena-Camelia Chiriloiu

Județul Mehedinţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială UDILA PROD COM SRL, cod unic de înregistrare: 4070840
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ
Dr. Tr. Severin, Bulevardul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi
Dosar nr. 3592/101/2013, Termen 24.04.2013
Citaţie
emisă la: ziua 17, luna 04, anul 2013
Către:
Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Naidan Nicolae, cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. George Coşbuc
nr. 23A, judeţul Mehedinţi – în calitate de administrator judiciar;
SC Udila Prod Com SRL, cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 110 A, judeţul Mehedinţi – în
calitate de debitoare;
Udilă Dumitru, cu domiciliul în Dr. Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 110 A, judeţul Mehedinţi – în calitate de
administrator social;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 5, completul CD 24 F, în ziua de 24, luna 04, anul 2013, ora 1300 în proces cu
debitoarea SC Udila Prod Com SRL, cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 110 A, judeţul Mehedinţi,
cod de identificare fiscală 4070840, număr de ordine în registrul comerţului J25/881/01.06.1993 pentru Legea 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Sibiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială A.L.I.O.M. SRL, cod unic de înregistrare: 18762220
România,
Tribunalul Sibiu,
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Sibiu 550227.
Str. Johann Sebastian Bach, nr. 4.
Dosar nr. 2313/85/2012.
Comunicare Sentinţa nr. 126/C/2013
emisă la: 28.02.2013
Către,
Creditor:
DGFP Sibiu cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17.
Intimat:
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Dorului, nr. 20 judeţ Sibiu
Lichidator judiciar.
Banciu Lenuţa cu sediul profesional în Sibiu, str. Ion Albabei, nr. 7.
Debitoare:
SC A.L.I.O.M. SRL, cu sediul în Sibiu, str. Ocnei, nr. 17, judeţ Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/856/2006, C.U.I. RO 18762220

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 126/C/2013, emisă la: 14.02.2013, pronunţată în dosarul nr. 2313/85/2012 de
Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitorul SC A.L.I.O.M. SRL cu
sediul în Sibiu, str. Ocnei, nr. 17, judeţ Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu
sub nr. J32/856/2006, C.U.I. RO 18762220.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Tribunalul Sibiu
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 2313/85/2012.
Sentinţa nr. 126/C/2013
Şedinţa Publică de la 14 Februarie 2013
Completul compus din:
Preşedinte: Raluca Anamaria Savu
Grefier: Emilia-Florentina Ilincuţa
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor DGFP Sibiu şi pe debitor SC A.L.I.O.M. SRL -J32/856/2006 CUI
18762220, intimat ORC Sibiu, având ca obiect procedura insolvenţei.
La apelul nominal făcut în şedinţa Publică au răspuns creditoarea D.G.F.P. Sibiu prin consilier juridic Suciu Anca şi
debitoarea prin lichidator Banciu Lenuţa, lipsă fiind celelalte părţi. Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care: Lichidatorul judiciar depune extras de cont emis de OTP Bank SA
şi dovezile de publicare prin BPI a raportului final nr. 8, a planului de distribuţie nr. 1 şi a completării la raportul nr. 7
privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitoarei.
Arată că adunarea creditorilor a hotărât cu un procent de 100 % din totalul creanţelor prezente închiderea procedurii
insolvenţei debitoarei în conformitate cu prevederile art. 131 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.
Judecătorul sindic acordă cuvântul pe cererea de închidere a procedurii insolvenţei debitoarei SC Iberiacom SRL.
Lichidatorul judiciar solicită admiterea cererii şi pe cale de consecinţă închiderea procedurii falimentului debitoarei în
temeiul art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 şi radierea debitoarei din Registrul Comerţului.
Reprezentanta creditoarei prezente achiesează la concluziile lichidatorului judiciar.
Judecătorul Sindic,
Constată că prin încheierea nr. 153/CC/29.03.2012 s-a deschis dispus deschiderea procedurii simplificată a insolvenţei
debitoarei SC A.L.I.O.M. SRL
Potrivit raportului final al lichidatorului judiciar Banciu Lenuţa depus la termenul din 13.12.2012 s-a arătat că
operaţiunile lichidării s-au finalizat, se solicită prin acelaşi raport în conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. 2 din
Legea nr. 85/2006 închiderea procedurii falimentului.
Pe cale de consecinţă, judecătorul – sindic în temeiul art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 urmează să aprobe raportul
final şi să dispună închiderea procedurii şi radierea debitoarei SC A.L.I.O.M. SRL din Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul Sibiu ca persoană juridică.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Banciu Lenuţa, cu sediul în Sibiu, str. Ion Albabei, nr. 7, jud.
Sibiu şi, în consecinţă:
În temeiul art. 132 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC A.L.I.O.M. SRL înregistrată la registrul comerţului sub nr.
J32/856/2006 CUI 18762220 cu sediul în Sibiu, str. Ocnei, nr. 17, jud. Sibiu.
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
Dispune radierea debitorului din Registrul Comerţului .
În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, tuturor creditorilor, direcţiei generale a finanţelor publice şi oficiului
registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru efectuarea menţiunii de radiere precum şi publicarea în
Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Dispune afişarea dispozitivului sentinţei la uşa tribunalului.
Definitivă. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi: 14 Februarie 2013.
Președinte, Grefier,
Raluca Anamaria Savu. Ilincuţa Emilia Florentina

Județul Tulcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DE SJAMAAN SRL, cod unic de înregistrare: 14888537
Convocarea adunării creditorilor S.C De Sjamaan S.R.L – în faliment
Nr.: 8386, Data emiterii: 18.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr 4179/88/2011, Tribunal Tulcea, Secţia Civila de Contencios Administrativ şi Fiscal;.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tulcea, str. Păcii, nr.83, Tulcea, Număr de telefon 0241/551354, Programul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

arhivei/registraturii instanţei 09.00 – 12.00


3.1. Debitor: S.C De Sjamaan S.R.L- în faliment, Cod de identificare fiscală 14888537, sediul social Localitate
Tulcea, str. Isaccei, nr.9A, Judeţul Tulcea, Număr de ordine în registrul comerţului, J36/265/2002, tel./fax 0241/628.389
3.2.Creditori:
DGFP Tulcea, str. Babadag, nr.163 bis, Tulcea, jud. Tulcea
Primăria Tulcea, str. Păcii, nr. 20, Tulcea, jud. Tulcea
ITM Tulcea, str. Babadag, nr. 118, Tulcea, jud. Tulcea
3.3. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă – Atanase Mariana, Cod de identificare fiscală 23026824,
sediul social jud. Constanţa, str. Constantin Hurmuzache, nr.33, Lot 1, Constanţa, Număr de ordine în registrul UNPIR
1B2074, tel./fax 0241/628, 389 e-mail mariana- niram
4. Subscrisa Cabinet de Insolvenţă – Atanase Mariana în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC De Sjamaan
SRL, reprezentat legal prin Atanase Mariana, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006, Convoacă
adunarea creditorilor debitorului: SC De Sjamaan SRL în faliment
Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. Constantin Hurmuzache, nr.33, Lot 1,
Constanța, la data de 25.04.2013, h 12.00
Ordinea de zi:
-prezentarea raportului de evaluare al bunurilor imobile ale debitoarei SC De Sjamaan SRL – în faliment.
Bunurile imobile ale debitoarei sunt două parcele de teren extravilan arabil situate în Satul Poşta, Comuna Frecăţei,
judeţul Tulcea.
Notă: raportul de evaluare întocmit în cauză, poate fi analizat la dosarul cauzei, sau la sediul lichidatorului judiciar pe
cheltuiala solicitantului.
-stabilirea strategiei de valorificare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei supusă procedurii de faliment.
În ceea ce priveşte modalitatea de vânzare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar
propune următoarea procedură de valorificare.
Vânzarea acestora în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 85/2006R – vânzare în mod individual, la licitaţie - coroborat
cu prevederile Codului de Procedură Civilă.
În vederea maximizării valorii obţinute în procesul de valorificare, lichidatorul judiciar a propus următoarea strategie de
vânzare:
Modalitatea de vânzare va fi cea a licitaţiei publice;
Organizarea licitaţiei va fi anunţată prin publicitate într-un cotidian naţional şi unul local, licitațiile fiind organizate în
fiecare zi de marţi a săptămânii, până la epuizarea obiectivelor;
Licitaţia va fi publică cu strigare, deschisă, numărul participanţilor fiind nelimitat;
Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu o zi înainte de data fixată pentru desfăşurarea
licitaţiei documentele de participare prevăzute în dosarul de prezentare;
Garanţia de participare a fost stabilită la 10% din valoarea bunului;
Lichidatorul judiciar va analiza documentele prezentate de ofertanţi şi va exclude de la participare persoanele care nu
întrunesc condiţiile stabilite prin dosarul de prezentare;
Licitația va fi condusă de către lichidatorul judiciar;
La deschiderea ședinţei de licitaţie, lichidatorul judiciar va anunţa modul de desfăşurare a licitației, asigurându-se ca
fiecare ofertant a înţeles procedura de desfăşurare, preţul de pornire al licitaţiei şi pasul de licitare;
În cursul ședinţei de licitaţie, licitanţii au dreptul să anunţe, prin strigare şi ridicarea mâinii, un preţ egal cu cel anunţat
ori un preţ mai mare decât preţul de pornire;
Licitatorul va ţine licitaţia după regula licitaţiei competitive sau olandeze, la un preţ în urcare sau în scădere, în funcţie
de raportul dintre cerere şi ofertă, completată cu următoarele menţiuni:
- dacă se înscriu mai mulţi ofertanţi, licitatorul va creşte preţul din treaptă în treaptă, cu un pas de licitare, stabilit de
Comisia de Licitaţie, înainte de fiecare licitaţie, până la punctul de confluenţă dintre cerere şi ofertă, care va reprezenta
preţul de adjudecare al bunului;
- dacă nu se prezintă nici un ofertant, se va încheia un proces verbal de constatare, iar licitaţia se va relua după 7 zile;
- în situaţia în care după trei licitaţii având ca preţ de pornire preţurile din raportul de evaluare, nu vor fi înregistrate
oferte în vederea cumpărării bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar va organiza alte trei licitaţii
la preţul redus cu 10 %;
- dacă după alte trei licitaţii organizate, nu se vor valorifica bunurile din patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar va
organiza următoarele trei licitaţii la preţul redus cu încă 10 % (total reducere - 20 % faţă de preţul din raportul de
evaluare);
- în situaţia în care nici după organizarea a încă trei licitaţii publice, nu vor fi înregistrate oferte de cumpărare, se va mai
aplica o reducere de 10 % (total reducere – 30 % faţă de prețul din raportul de evaluare).
Dacă nu se vor valorifica bunurile conform strategiei mai sus menționate, lichidatorul judiciar va organiza alte trei
licitații cu o reducere de preţ de 50 %.
În situaţia în care nu se vor valorifica bunurile cu o reducere de preţ de 50 %, lichidatorul judiciar va convoca adunarea
creditorilor pentru stabilirea unei noi strategii de valorificare.
Notă: raportul de evaluare întocmit în cauză, poate fi analizat la dosarul cauzei, sau la sediul lichidatorului judiciar pe
cheltuiala solicitantului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7174/19.04.2013

Se solicită comunicarea punctului de vedere corespunzător, până la data şi ora stabilită pentru şedinţă.
Notă: în situaţia în care creditorii nu pot participa la şedinţă, aceştia au posibilitatea de a comunica punct de vedere în
scris, până la data şi ora stabilită pentru şedinţă.
În cazul în care creditorii nu vor comunica punct de vedere în scris cu privire la acest aspect, se va aprecia că aceştia
sunt de acord cu propunerile lichidatorului judiciar referitoare la stabilirea strategiei de valorificare a a bunurilor aflate
în patrimoniul debitoarei falite.
5. Număr de exemplare depuse:
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de
insolvenţă.
Atanase Mariana

*
* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7174/19.04.2013 conţine 22 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22