Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 1784 - Luni, 01.02.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea ADYMARYONELY SRL............................................................................................................................. 2

Județul Bihor ..................................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea DAPHNE AMMA SHOES SRL ................................................................................................................... 4

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea ABO MILL SA (FOSTA PRODPAN SA) .................................................................................................... 4

Județul Călăraşi ................................................................................................................................................................ 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea KART 2001 SRL ........................................................................................................................................... 5

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea PERFO CONSTRUCT SRL........................................................................................................................ 10

Județul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 11
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea MIRKOS IDEAL CONSTRUCT S.R.L. ..................................................................................................... 11

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 12


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea HERBSON SRL .......................................................................................................................................... 12

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 13


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea ARSLAN BISCUIŢI SRL ........................................................................................................................... 13

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 16


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea TCM CONSTRUCTII & INSTALATII SRL.............................................................................................. 16
2. Societatea YOUNG TEXTIL TRADE SRL ................................................................................................................. 17
3. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 18

Județul Satu Mare .......................................................................................................................................................... 21


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea SERA BIOLEGUMICOLA SRL ................................................................................................................ 21

Județul Teleorman .......................................................................................................................................................... 22


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea ALY FASHION PROD SRL....................................................................................................................... 22

Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ADYMARYONELY SRL, cod unic de înregistrare: 16557289
Către: TRIBUNALUL ARAD
Secția a II- a Civila
Jud. sindic: CARMEN CAMELIA BAILA
Dosar nr. 704/108/2015
Termen adm: 08.02.2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Obiect: Procedura falimentului


Raport
privind activitatea desfășurată de Alda Insolv IPURL în calitate de lichidator judiciar al SC Adymaryonely
S.R.L în perioada 05.10.2020-08.02.2021
NR. 21/26.01.2021
În cadrul procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014, în calitate de lichidator judiciar, numit în dosarul nr.
704/108/2015, prin sentinta civila nr. 167 pronunțată în ședința publică din data de 25.02.2019, prezentăm următorul
raport
I Îndeplinirea atribuțiilor stabilite de judecătorul-sindic și de Legea nr. 85/2014
 Impotriva raportului de evaluare a fost formulata contestatie de catre administratorul special, contestand valoarea
autotractorului marca SCANIA cu nr de inmatriculare AR 64 AMN, formandu-se în acest sens dosarul asociat nr.
704/108/2015/a7 pe rolul Tribunalului Arad. Prin sentinta civila nr. 621/05.10.2020 pronuntata de Tribunalul Arad a
fost anulata ca netimbrata contestatia formulata. Nu a fost declarat apel impotriva sentintei
 Avand în vedere ca valoarea celorlalte doua bunuri evaluate nu a fost contestata am procedat la publicarea unui
anunt cu privire la vanzarea la licitatie a acestora. Desi mai multe persoane s-au aratat interesate de bunurile scoase la
licitatie și au dorit vizionarea acestora, pana la aceasta data nu s-a inscris nici o persoana la licitatie.
 Cu privire la aceste doua bunuri, au fost inaintate lichidatorului judiciar doua oferte directe de cumparare,
inregistrate sub nr. 246/16.09.2020 pentru cumpararea Semiremorcii marca KEMPF tip SKM 34/3, caroseria
basculanta, an fabricatie 1992 la pretul de 4000 lei, avand în vedere ca aceasta necesita o serie de reparatii pentru a fi
folosita și nr. 247/16.09.2020 pentru cumpararea Semiremorcii marca SCHMITZ tip SCS24, caroserie suprastructura
deschisa, an fabricatie 2000 ,la pretul de 4000 lei, avand în vedere ca aceasta se afla intr-o stare avansata de degradare. -
anexate
 Avand în vedere regulamentul de valorificare conform caruia ofertele directe de cumparare se supun aprobarii
Adunarii Generale a Creditorilor prin convocatorul nr. 248/16.09.2020 am convocat AGC pentru data de 22.09.2020
pentru a-si exprima pozitia fata de cele doua oferte directe, precum și cu privirela oportunitatea promovarii unei actiuni
pentru recuperarea debitului în cuantum de 434 lei de la debitorul propriu Agrigros SRL. Convocatorul a fost publicat în
BPI, dovada de publicare fiind inregistrata sub nr. 213920/16.09.2020.
 Cu ocazia sedintei din data de 22.09.2020 a fost incheiat procesul verbal inregistrat sub nr. 254/22.09.2020, fiind
aprobate cele doua oferte directe, solicitandu-se lichidatorului judiciar promovarea unei actiuni pentru recuperarea
debitului în cuantum de 434 lei de la debitorul propriu Agrigros SRL. Procesul verbal al AGC a fost depus la dosarul
cauzei și publicat în BPI, dovadade publicare fiind inregistrata sub nr. 219589/22.09.2020.
 Am comunicat ofertantilor faptul ca oferta acestora a fost aprobata, acestia facand ulterior plata, intrand în posesia
bunurilor. – anexam dovada plata.
 Vom efectua demersurile necesare pentru radierea din evidentele fiscale ale Primariei Vladimirescu cele doua bunuri
instrainate.
 Avand în vedere principiile maximizarii gradului de valorificare a activelor, principiul privind asigurarea unei
proceduri eficiente cu un minim de costuri precum și dipozitiile art. 84 din Legea nr. 85/2014 am acceptat angajamentul
de plata al fostului administrator apreciind ca nu este în interesul procedurii luarea unor alte masuri. Pana în present
acesta a achitat suma de 15100 lei din totalul de 34900 lei. Prin cererea inregistrata sub nr. 252/21.09.2020 dl Lazar
Adrian a solicitat prelungirea termenului de plata, motivarea verbala a acestuia fiind dificultatile financiare provocate de
pandemia Covid 19. Avand în vedere faptul ca procedura nu este tinuta în loc de aceasta amanare am aprobat solicitarea
urmand caincepand cu anul 2021 dl Lazar Adrian sa inceapa sa efectueze plati pentru acoperirea debitului.
 In ceea ce priveste debitorii Adymaryonely SRL am promovat o actiune în pretentii impotriva debitorului cu creanta
cea mai mare, N&L BALAGRI SRL, care a facut obiectul dosarului nr. 29369/325/2019 aflat pe rolul Judecatoriei
Timisoara, actiune admisa în totalitate. Dupa ramanerea definitiva a acesteia am procedat la punerea în executare,
formandu-se în acest sens dosarul executional nr. 879/15.10.2020 al Bej Danila Ovidiu Adrian. In urma actelor de
executare au fost sechestrate mai multe autoturisme. Prin incheierea pronuntata de Judecatoria Timisoara în dosar nr.
31525/325/2020 a fost suspendata provizoriu executarea silita în dosar nr. 879/2020 al Bej Danila Ovidiu Adrian pana
la solutionarea cererii de suspendare care face obiectul dosarului nr. 31524/325/2020 al Judecatoriei Timisoara, cu
termen la datade 18.02.2021.
 De asemenea a fost formulata o cerere de repunere în termenul de apel de catre debitoarea noastra N&L BALAGRI
SRL, cererea urmand sa se solutioneze în data de 01.03.2021 la Tribunalul Timis.
 Avand în vedere faptul ca sentinta civila nr. 621/05.10.2020 pronuntata de Tribunalul Arad în dosar nr.
704/108/2015/a7 a ramas definitiva am procedat la valorificarea autotractorului marca SCANIA, care a facut obiectul
dosarului mai sus indicat. In aceste conditii am publicat un anunt privind vanzareala licitatie – anexam publicatie ziar.
 Am solicitat fostului administrator societar sa ne prezinte inscrisurile necesare pentru promovarea actiunii impotriva
debitorului propriu Agrigros SRL. Pana în present nu am primit inscrisurile solicitate.
 Prezentul raportva fi publication BPI.
II. Obiective de realizat până la termenul următor
 Recuperarea creantelor pe care debitoarea le detine.
 Valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei.
 Îndeplinirea în continuare a atribuțiilor prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

III. Solicitări adresate judecătorului sindic


 Acordarea unui termen pentru îndeplinirea în continuare a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 și a celor
stabilite de judecătorul sindic
Arad, 26.01.2021
Alda Insolv IPURL
practician în insolventa
Alina Dragos

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DAPHNE AMMA SHOES SRL, cod unic de înregistrare: 34330712
Convocare adunare creditori
Număr: 154 data emiterii: 28.01.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3043/111/2020, Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, Judecător sindic: Rădocă
Nicoleta.
2.Arhiva /registratura instanței: Oradea, str. Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor, telefon 0259/414.896, fax 0359/432.750.
3.Debitor: DAPHNE AMMA SHOES SRL, sediul în loc. Oradea, Strada Belșugului, nr. 1A, Județ Bihor, Cod de
identificare fiscală: 34330712, Număr de ordine în registrul comerțului: J5/537/2015.
4.Creditori cunoscuți: conform Tabelului preliminar al creanțelor.
5.Lichidator judiciar: SIS INSOLVENCY SPRL, Cod de identificare fiscală: 30721122, sediul profesional: str.
Călărașilor Nr.33, loc. Oradea, jud. Bihor, Membru UNPIR înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO
II 0622, Atestat nr.2A0622, Tel/Fax: 0259.457.050, E-mail: sisinsolvency@gmail.com. Nume și prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică: asociat coordonator Filimon Dana Liliana.
6.Subscrisa: SIS INSOLVENCY SPRL, prin asociat coordonator Filimon Dana Liliana, în calitate de lichidator judiciar
al debitorului DAPHNE AMMA SHOES SRL conform Încheierii nr.298/F/2020 din data de 28.10.2020, pronunțată de
Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 3043/111/2020, în temeiul art.47 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, convoacă:
7. Adunarea generală a creditorilor DAPHNE AMMA SHOES SRL va avea loc în data de 12.02.2021, ora 11:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Călărașilor nr.33, jud. Bihor. Creditorii pot fi reprezentați în cadrul
adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane
juridice, cu delegație semnată de către conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin
care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic (adresa scanată, semnată și ștampilată), pot
fi comunicate prin orice mijloace (fax, email) și înregistrate la lichidatorul judiciar, până la data și ora fixate pentru
exprimarea votului.
8. Ordinea de zi:
1.Confirmarea lichidatorului judiciar, SIS INSOLVENCY SPRL;
2. Aprobarea ofertei financiare a lichidatorului judiciar privind retribuția cuvenită acestuia pe perioada procedurii de
insolvență în sumă de 1.000 lei/lună + TVA și a onorariului de succes de 10% din valorificări de bunuri și recuperări de
creanțe pe perioada procedurii insolvenței.
9. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar, Sis Insolvency SPRL
Asociat coordonator, Filimon Dana

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ABO MILL SA (FOSTA PRODPAN SA), cod unic de înregistrare: 678381
Convocare adunare creditori
Nr. 24/ 01.02.2021
1. Date privind dosarul: 78/1285/2013, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, Complet Falimente 4;
2.Arhiva/registratura instanței: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, jud. Cluj. nr. de telefon: 0264/59.61.10,
0264/59.61.11, Programul arhivei/registraturii instanței: L-V 9-1230;
3.Debitor: Abo Mill SA - în faliment, în bankruptcy, en faillite - cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Baciului nr. 2-4,
Jud. Cluj, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/27/2013 și Cod de identificare fiscală RO 678381;
4.Creditori: tabel definitiv consolidat rectificat, publicat în BPI nr. 9704/14.05.2018;
5.Lichidator judiciar: CITR Filiala Galați SPRL (având fosta denumire Five SPRL), cu sediul în Galați, str.
Siderurgiștilor, nr. 15 A, bl. SD10A, ap. 1, jud. Galați, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al UNPIR sub
nr. RFO 0253/2006, având CUI RO 30693480, având sediul procesual ales în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48,
et. 3, Silver Business Center, jud. Cluj, tel./fax 0264/444.823, email: office@citr.ro;
6.Subscrisa CITR Filiala Galați SPRL (având fosta denumire Five SPRL), în calitate de lichidator judiciar al societății
Abo Mill SA, desemnată prin Sentința nr. 278/2013, pronunțată la data de 29.01.2013, în dosarul nr. 78/1285/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, în temeiul art. 7 coroborat cu art. 13-14 din Legea nr. 85/2006, convoacă
adunarea creditorilor debitoarei Abo Mill SA cu următoarea ordine de zi:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

1. Aprobarea avansării de sume de bani de către creditori în vederea conservării bunurilor aflate în patrimoniul
debitoarei Abo Mill SA.
2. Prezentarea și aprobarea strategiei de valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul Abo Mill SA. Prezentarea
regulamentului de licitație.
Ședința adunării creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.
48, et. 3, incinta Silver Business Center, jud. Cluj, în data de 08.02.2021, ora 14:00.
Creditorii pot fi reprezentați în ședință prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari
și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor sau înscris în
format electronic, căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil,
poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar.
Cluj-Napoca
MC CITR Filiala Galați SPRL
Partner
Alexandra Gălățan

Județul Călăraşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea KART 2001 SRL, cod unic de înregistrare: 13688298
Tribunalul Calarasi – Sectia Civila
Dosar nr.1288/116/2019
Debitor: KART 2001 SRL
Sat Bosneagu, Comuna Dorobanțu, Judet Călărași
CIF RO 13688298, J51/19/2001
Tabel preliminar al creantelor inregistrate fata de Kart 2001 SRL
întocmit în conformitate cu dispozițiile art.110 alin.1 din Legea nr.85/2014
I.CREANTE GARANTATE - (art.159, alin 1, pct.3 din Legea nr.85/2014)
Creditor Creanta Creanta
Nr. (denumire nume, Adresa solicitata admisa in Temeiul dreptului de
Crt prenume) (sediul social) conform urma creanta
declaratiei verificarii
Contracte de credit
nr.206587/11.02.2019 și
nr.202535/26.02.2018;
Creanta garantata conform :
- contract de ipoteca
imobiliara autentificat sub
nr.384/18.02.2019 de SPN
Popa Didina,
-teren extravilan arabil
nr.cad. și CF 22154 sit.in
Dorobantu, jud.Calarasi;
- teren extravilan arabil
nr.cad. și CF 22170 sit.in
București, sector 2, Dorobantu, jud.Calarasi;
Soseaua Pipera nr.42, 282.641,42 lei 282.641,42 lei - teren extravilan arabil
1 PATRIA BANK SA
cladirea Global Worth nr.cad. și CF 20594 sit.in
Plaza, et.7, 8 și 10 Chiselet, jud.Calarasi;
- teren extravilan arabil
nr.cad. și CF 21021 sit.in
Ciocanesti, jud.Calarasi;
- teren extravilan arabil
nr.cad. și CF 21628 sit.in
Gradistea, jud.Calarasi;
- teren extravilan arabil
nr.cad. și CF 21619 sit.in
Ulmu, jud.Calarasi;
- teren extravilan arabil
nr.cad. și CF 22178 sit.in
Bosneagu, jud.Calarasi;
- teren extravilan arabil
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

nr.cad. și CF 22180 sit.in


Bosneagu, jud.Calarasi;
- terenuri intravilane arabil
nr.cad. 65, 65-C1,65-C2, 65-
C3, 65-C4, 65-C5 și CF
20078 sit.in Bosneagu,
jud.Calarasi;
- contractul de ipoteca
mobiliara asupra conturilor
incheiat la 26.02.2018.
Creanta se intemeiaza pe:
- contractul de credit
nr.00181/28.11.2016,
- contractul de credit
nr.00073/16.05.2017,
- contractul de ipoteca
mobiliara asupra incasarilor
și soldului curent și a
subconturilor deschise la
Banca Transilvania
nr.00181/CES/01/28.11.2016
,
- contract de ipoteca
imobiliara nr.
00181/IPO/01/28.11.2016 de
rang I, asupra urmatoarelor
imobile:
-teren intravilan curtii
constructii și arabil-1885mp,
CF 20938 și nr.cad.277;
-teren extravilan-1.800mp,
tarla 26/5, parcela 875,
nr.cad. și CF 21811;
-teren extravilan-20.600mp,
BANCA
tarla 1/4, parcela 3, nr.cad. și
TRANSILVANIA SA Str.Babadag nr.18,
CF 21825;
2 Sediu ales la Banca bl.12, Tulcea, judet 284.957,28 lei 284.957,28 lei
-teren extravilan-15.700mp,
Transilvania-sucursala Tulcea
tarla 6/4, parcela 16, nr.cad.
Tulcea
și CF 21527;
-teren extravilan-10.000mp,
tarla 12/5, parcela 10, nr.cad.
și CF 21524;
-teren extravilan-2.000mp,
tarla 27/3, parcela 168,
nr.cad. și CF 21509;
-teren extravilan-7.100mp,
tarla 31/3, parcela 23, nr.cad.
și CF 21516;
-teren extravilan-11.280mp,
tarla 14/1, parcela 38, nr.cad.
și CF 21464;
-teren extravilan-6.737mp,
tarla 6/2, parcela 40, nr.cad.
și CF 21696;
-teren extravilan-5.000mp,
tarla 12/4, parcela 1, nr.cad.
și CF 21728;
-teren extravilan-1.101mp,
tarla 6/2, parcela 40, nr.cad.
și CF 21706;
- contractul de ipoteca
mobiliara asupra incasarilor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

și soldului curent și a
subconturilor deschise la
Banca Transilvania
nr.00073/CES/01/
16.05.2017,
- contract de ipoteca
imobiliara
nr.00073/16.05.2017 de rang
I, asupra urmatoarelor
imobile:
-teren extravilan-4.900mp,
tarla 31/3, parcela 20, nr.cad.
și CF 21725;
-teren extravilan-9.000mp,
tarla 6/4, parcela 13, nr.cad.
și CF 21705;
-teren extravilan-6.300mp,
tarla 12/5, parcela 7, nr.cad.
și CF 21710;
-teren extravilan-3.100mp,
tarla 12/4, parcela 7,
nr.cad.11/1 și CF 20663;
-teren extravilan-3.333mp,
tarla 6/3, parcela 2,
nr.cad.10/1 și CF 20662;
-teren extravilan-5.000mp,
tarla 31/3, parcela 39, nr.cad.
și CF 21913;
-teren extravilan-10.000mp,
tarla 6/2, parcela 27, nr.cad.
și CF 21894;
-teren extravilan-10.000mp,
tarla 12/3, parcela 26, nr.cad.
și CF 21897;
-teren extravilan-3.380mp,
tarla 14/1, parcela 25, nr.cad.
și CF 21885;
-teren extravilan-24.300mp,
tarla 5/7, parcela 4, nr.cad. și
CF 21907;
-teren extravilan-16.400mp,
tarla 6/6, parcela 15, nr.cad.
și CF 21129;

- contract de credit nr.


5349/22.09.2016;
BNP PARIBAS - contract de ipoteca
LEASING SOLUTIONS Str.Vasile Urseanu mobiliara nr.5349A/
11.495,06 eur +
3 IFN SA sediu ales la Cab. nr.5, sector 1, 100.013,70 lei 22.09.2016 - bun mobil
43.998,28 lei
Av. Florentina București Tractor New Holland/T5.105;
Dumitrescu - garantie inscrisa în
Registrul National de
Publicitate Imobiliara
- creanta admisa sub conditia
suspensiva pana la plata
garantiei care PATRIA
FONDUL DE
București, strada BANK;
GARANTARE A
4 Occidentului, nr.5, 36.534,06 lei 36.534,06 lei Creanta garantata prin:
CREDITULUI RURAL
sectorul 1 - contract nr.PL181000061/
IFN SA
29.02.2018;
- Contract de credit
nr.202535/26.02.2018
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

- In functie de valoarea
garantiei stabilita în cauza va
fi mentinuta sau nu la aceasta
categorie, suma urmand sa fie
o creanta bugetara conform
art. 48 alin.1-2 din Legea
329/2009, respectiv art.10
alin. 1 din Legea 218/2005,
întrucât a fost acordată de
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale în baza
legii 329/2009.
creanta garantata (art.159
alin.3 din Legea nr.85/2014)
conf. contract de garantie
mobiliara / Anexa 3 la
Buzau, soseaua
contractul de vanzare-
5 AGRINVEST SRL Brailei, nr. 9, etajul 2 65.679,21 lei 65.679,21 lei
cumparare cu plata în rate
și 3, județul Buzau
nr.4255B/15.11.2018,
garantie constand în recolta
ce va fi obtinuta din
suprafetele de teren cultivate
733.291,61 lei
36.534,06 lei
TOTAL nr.1
sub conditie
suspensiva
II .CREANȚE BUGETARE (art.161,alin.1, pct.5 din Legea nr.85/2014)
Creanta Creanta
Nr. Creditor (denumire Adresa solicitata admisa in Temeiul dreptului de
Crt nume, prenume) (sediul social) conform urma creanta
declaratiei verificarii
Directia Generala
Regioanala a Finantelor
Calarasi, str. Eroilor -Obligatii fiscale accesorii
Publice Ploiesti -
1 Revolutiei nr.6-8, 99.689,00 lei 99.689,00 lei reprezentand dobanzi și
Administratia Judeteana
jud.Calarasi penalitati de intarziere
A Finantelor Publice
Calarasi
TOTAL nr.2 99.689,00 lei

III. Creante reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse,
prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii - (art.161, pct.8 din Legea nr.85/2014)

Creanta Creanta
Nr. Creditor (denumire / Adresa solicitata admisa in Temeiul dreptului de
Crt nume, prenume) (sediul social) conform urma creanta
declaratiei verificarii
- contract de leasing financiar
Cluj Napoca, str. nr. 29024LE/2018;
BT Leasing Transilvania
1 Constantin Brancusi 32.602,80 lei 32.602,80 lei - fisa calcul creanta și
IFN
nr.74-76, jud.Cluj rapoarte penalizari intarziere;
- facturi fiscale
București, Calea
Plevnei, nr. 159,
Business Garden 27.810,00 lei + - contract de leasing financiar
BCR LEASING IFN SA
2 Bucharest, cladirea A, 200 lei taxa 28.010,00 lei nr. 98438/10.11.2016
etajul 4, camera E4- timbru
27-E4-30 și E4-32-E4-
40, sectorul 6.
București, sector 2, KART 2001 SRL are
3.906.777,49
3 PATRIA BANK SA Soseaua Pipera nr.42, 3.906.777,49 lei calitatea de garant în doua
lei
cladirea Global Worth contracte de credit incheiate

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Plaza, et.7, 8 și 10 de DOROBANTU 2009


COOPERATIVA
AGRICOLA respectiv:
contract de credit nr.
203349/07.05.2018 și
contract de credit nr.
203348/07.05.2018.
Total nr.3 3.967.390,29 lei
IV .CREANȚE CHIROGRAFARE (art.161,alin.1, pct.9 din Legea nr.85/2014)
Creanta Creanta
Nr. Creditor (denumire Adresa solicitata admisa in Temeiul dreptului de
Crt nume, prenume) (sediul social) conform urma creanta
declaratiei verificarii
DOBRE IT FLORIN București, Calea
- contractul de transport nr.
INTREPRINDERE Floreasca nr.169,
01/18.10.2018;
1 INDIVIDUALA sediu Floreasca Cube- 2.411,68 lei 2.411,68 lei
- factura nr. 666/23.10.2018
ales la Secara și Asociatii Business Hub, corp X,
SRL et.1, cam.3, sector 1
contracte de imprumut a
societatii KART 2001 SRL,
2 CARTERARU EMILIA 91.606 lei 91.606 lei
registru de casa, dispozitii de
incasare catre casierie
contracte de imprumut a
societatii KART 2001 SRL,
registru de casa, dispozitii de
incasare catre casierie și
3 CARTERARU MARIN 194.320 lei 194.320 lei
ordin de plata a sumei
datorate de KART 2001
SRL catre BANCA
TRANSILVANIA SA.
Creanta nascuta conform
actelor de adjudecare emise
în dosarul de executare
nr.215/2020 aflat pe rolul
SCPEJ Cosoreanu &
Asociatii. (calitate de
CARTERARU MARIN și
4 343.500 lei 343.500 lei fidejusori în contractul de
CARTERARU EMILIA
credit nr.202535/26.02.2018
și contractul de ipoteca
imobiliara autentificat prin
incheierea
nr.630/01.03.2018 de SPN
POPA DIDINA,
contracte de imprumut a
CARTERARU M societatii KART 2001 SRL,
5 149.500 lei 149.500 lei
VALENTIN registru de casa, dispozitii de
incasare catre casierie
- Creanta provenita
din garantarea obligatiei de
plata a KART 2001 SRL
CARTERARU M fata de AGRICOVER
VALENTIN CREDIT IFN SA, conform
6 660.483,43 lei 660.483,43 lei
INTREPRINDERE contractelor de credit
INDIVIDUALA nr.34092/2019, nr.
15193/2018, nr.37481/2018,
nr.37482/2018 și
nr.10554/2017.
București, strada Delea - contract de vanzare-
103.560,89 lei+
GERMINA Veche, nr. 24, corp A, cumparare nr. SEOM
7 200 lei taxa 103.560,89 lei
AGRIBUSINESS SA etajul 10, modulele VZ/2019/1844 din
timbru
M2-M5, sectorul 2 19.02.2019;

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

- factura nr.
901025/26.02.2019 și bilet
la ordin CARP3AA
nr.0976328/19.02.2019
-contract de cesiune de
Constanta, Bulevardul
creanta nr. 738/10.06.2019 ;
8 BIOCHEM SRL Mamaia, nr.158, 2.230.105,45 lei 2.230.105,45 lei
- bilet la ordin seria
cladire GSS, etajul 6
CARP3AA nr. 0976330
Dumbravita, -contract de prestari servicii
9 PROSEMENTI SRL
Str.Conac, nr.60, etajul 71.605,03 lei 71.605,03 lei nr. 92/25.03.2020;
3, birou 24, jud. Timis -facturi fiscale
Comuna Nanov, str. -cval factura fiscala seria TR
10 AUTOCORA GRUP SRL Dunarii, nr. 16, județul 5.000 lei 5.000 lei ACG nr.
Teleorman 158947/23.05.2019.
Creanta verificata de
Calarasi, strada judecatorul sindic și
MIG VAS Dunarea, nr. 20, bloc acceptata prin sentinta civila
11 209.922,54 lei 209.922,54 lei
DISTRIBUTIE SRL L12, scara 1, parter, nr.141/2020 pronuntata în
apartament 3 dosarul nr.1288/116/2019 de
Tribunalul Calarasi.
conform biletului la ordin
seria BRDE 3AG
0811545/22.05.2018 emis în
Buzau, soseaua
vederea garantarii restiturii
12 AGRINVEST SRL Brailei, nr. 9, etajul 2 844.017,34 lei 844.017,34 lei
debitelor inregistrate de
și 3, județul Buzau
catre Coop.Agricola
Dorobantu 2009 fata de
creditorul AGRINVEST
Livrari produse petroliere
Calarasi, str.
conform contract de
13 ICOM OIL SRL Alexandru Sahia, 50.485,39 lei 50.485,39 lei
vanzare-cumparare nr.
nr.26, județul Calarasi
254/08.07.2013
Livrare produse conform
11.754 lei+
contract de vanzare -
I.I. POPA C. VALENTIN 200 lei taxa
14 11.954 lei cumparare nr.
IONUT timbru+ plus
162/30.07.2019
dobanda legala
TOTAL nr.4 4.968.471,75 lei
9.768.842,65 lei
36.534,06 lei
TOTAL GENERAL creanta inscrisa
sub conditie
suspensiva
Curs BNR la 20.11.2020 1 eur= 4,8730 lei
Tănasă și Asociații SPRL
administrator judiciar al Kart 2001 SRL
Constantin Tanasa

Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PERFO CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 22103449
România, Tribunalul Dolj, Secția a II– a Civilă
Str. Brestei nr. 12
Dosar nr. 2146/63/2020
Termen 10.02.2021
Citație
emisă la: ziua 28, luna 01, anul 2021
Către,
Debitor
1. Nr Perfo Construct SRL-Craiova, Simion Stoilov, nr. 1, bl. E6A, sc. 1, ap. 5, Județ Dolj
Administrator Judiciar
Nr Rovigo SPRL Filiala Brașov-Brașov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, Județ Brașov
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Comitet creditori
Ing Bank Sa-președinte
AJFP Dolj-membru,
Microclima SRL-in insolvență-membru
Creditor
2. Nr AJFP Dolj-Craiova, Mitropolit Firmilian, nr. 2, Județ Dolj
3. Nr Ing Bank SA-București, str. Av. Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, sector 1
Notă: cu men?iunea de a depune dovada publicării în BPI a deciziei nr. Op/Rsd/122/06.01.2021
4. Nr Microclima SRL-Craiova, Calea București, nr. 30, bl. C9, sc. 2, ap. 3, Județ Dolj
5. Nr Primăria Municipiului Craiova-Craiova, a I Cuza, nr. 7, Județ Dolj
Participant-Administrator Special
9. Nr Cercelan Liviu-Jan-Craiova, Județ Dolj
Sunt chemați la această instanță, completul 10 F, în ziua de 10, luna 02, anul 2021, ora 11.00, Sala 4, în proces cu
debitoarea SC Perfo Construct SRL, cu sediul în Craiova, str. Simion Stoilov, nr. 1, corp Principal, bl. E6A, sc. 1, ap. 5,
jud. Dolj, având CUI 22103449 și J16/1701/2013, în vederea discutării confirmării noului administrator judiciar
În vederea înlăturării riscului epidemiologic de propagare a virusului Sars-Cov2, se recomandă transmiterea actelor de
procedură în format electronic la adresele de email arhiva.dj.civil2@just.ro, falimente.dj@just.ro,
registraturaacte.dj@just.ro sau la fax 0251/415323, evitarea prezenței neesențiale la sediul Tribunalului Dolj, precum și
examinarea posibilității de a solicita anticipat amânarea judecării cauzei sau soluționarea acesteia în lipsă. în cazul
prezentării la sediul instanței este obligatorie respectarea măsurilor de protecție stabilite prin dispozițiile legale în
vigoare.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MIRKOS IDEAL CONSTRUCT S.R.L., cod unic de înregistrare: 34624599
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedură generală de insolvență
Nr. 193/28.01.2021
1. Date privind dosarul: nr. 94/120/2020, Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și
fiscal.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa – mun. Târgoviște, Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița; tel. 0245.612.344; fax
0245.216.622; e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, programul arhivei - în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 11:00
3.1. Debitor: Mirkos Ideal Construct SRL, în insolvență / în insolvency / en procedure collective, CUI 34624599 având
sediul social în sat Mija, comuna I. L. Caragiale, Bloc 13, Scara A, Etaj 2, ap. 11, Județ Dâmbovița, număr de ordine în
Registrul Comerțului J15/374/2015.
3.2. Administrator special: Nu a fost numit.
4.Creditori: până în prezent TCI Global Expert SRL.
5.Administrator judiciar provizoriu: Insolvența SM SPRL Filiala București, CIF 40032753 cu sediul social în loc.
București, str. Ioviță, nr. 23-27, et. 2, ap. 8, sector 5, jud. București, reprezentată legal de practician în insolvență
Lămășanu Vasile, nr. de tel. 0722.682.635, fax 0314.206.571, e-mail: bucuresti@insolventasm.ro.
Subscrisa Insolvența SM SPRL Filiala București, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei, Mirkos
Ideal Construct SRL, conform Sentinței nr. 292 din data de 11.12.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-
a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 94/120/2020, în temeiul art.5 pct. 28 și art. 58 și 59 din
Legea 85/2014, comunică:
Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor în cadrul procedurii de
insolvență a soc. Mirkos Ideal Construct SRL
I. Mențiuni cu privire la raportul de activitate anterior întocmit în temeiul art. 58 alin (1) din Legea nr. 85/2014
În dosarul nr. 94/120/2020, privind procedura insolvenței societății Mirkos Ideal Construct SRL, prin Raportul nostru
nr. 152/20.01.2021, am informat în mod detaliat despre cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de
insolvență. Raportul nr. 152/20.01.2021 a fost atașat la dosarul de insolvență al debitoarei și publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 1133/21.01.2021. Împotriva măsurilor prezentate în raport nu au fost înregistrate
contestații.
II. Termen de judecată în dosar nr. 94/120/2020:
Termenul acordat de instanță pentru continuarea procedurii a fost fixat la data de 25.03.2021.
III. Informații sintetice în perioada de raportare
1. persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61: nu a fost cazul.
2. acte de dispoziție asupra averii debitoarei și documente încheiate în acest sens:nu a fost cazul.
3. măsuri privind contractele în care debitoarea este parte: nu a fost cazul.
4. situația încasărilor/plăților efectuate de administratorul judiciar pentru cheltuieli cu procedura de insolvență:
a. Încasări:
Nr. Suma încasată Natura
Denumire client Tip și dată document
crt. (lei) încasării
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

1 -
TOTAL 0
b. Cheltuieli efectuate și plătite din sumele avansate de Insolvența SM SPRL, urmând a fi recuperate ulterior, când vor
exista disponibilități bănești în averea debitoarei
Suma Tip și dată
Nr. crt Denumire furnizor Natura cheltuielii
(lei) document
1.
TOTAL 0,00
5. acțiuni promovate în temeiul art. 117-122 sau la art. 169 din Legea 85/2014: nu au fost formulate asemenea acțiuni.
6. măsuri de protecție corespunzătoare creditorilor cu drepturi de preferință:
nu este cazul.
7. stadiul efectuării inventarierii: în curs.
8. onorariul încasat de administratorul judiciar (și modul de calcul):
Document de plată
Tip document Valoare
Natura cheltuială Mod de calcul Tip, număr și data
Număr și dată (lei)
document
-
TOTAL 0
IV. Activități întreprinse de practicianul în insolvență în cadrul procedurii de insolvență
Prin prezentul raport informăm cu privire la activitățile pe care în calitate de administrator judiciar desemnat în cauză,
le-am efectuat după data de 20.01.2021 până în prezent, în exercitarea atribuțiilor stabilite de lege și de judecătorul
sindic în sarcina noastră.
La sedința din data de 26.01.2021 nu s-a prezentat asociata debitoarei, fiind întocmit Procesul verbal nr.
175/26.01.2021, document depus la dosarul cauzei în vederea atașării.
Pentru identificarea bunurilor debitoarei, în conformitate cu art. 101 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, am solicitat relații de
la OCPI Dâmbovița, Primăria comunei Cojasca, Primăria comunei I. L. Caragiale și Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Dâmbovița. Conform răspunsului primit de la OCPI Galați, debitoarea
nu figurează în evidențe cu bunuri imobile.
Cu adresa nr. 168/25.01.2021, am comunicat Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița, că renunțăm la
discuția finală și că suntem de acord cu privire la constatările organelor de inspecție fiscală. Astfel, în perioada de
raportare a fost finalizat controlul fiscal, fiind stabilite obligații suplimentare de plată în sarcina debitoarei în cuantum
de 91.546 lei.
V. Situația litigiilor asociate:
-nu este cazul
VI. Situația litigiilor conexe:
-nu este cazul
VII. Litigii având ca obiect procedura de insolvență în care soc. Mirkos Ideal Construct SRL are calitatea de creditor:
-nu este cazul
VIII. Concluziile administratorului judiciar
Față de cele de mai sus rugăm judecătorul sindic să aprobe continuarea perioadei de observație față de debitoarea
Societatea Mirkos Ideal Construct SRL cu menținerea termenelor – limită stabilite prin hotărârea de deschidere a
procedurii de insolvență.
Vasile Lămășanu - practician în insolvență coordonator

Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea HERBSON SRL, cod unic de înregistrare: 15549792
C.I. Bontea Daniela practician în insolventa pentru debitorul SC Herbson SRL
Tribunalul Galati, Dosar 3471/121/2013, Termen: 17.03.2021
Calitate: C.I. Bontea Daniela- lichidator judiciar
Proces verbal
Nr. 80/28.01.2021
Incheiat astazi 28.01.2021 în Adunarea Creditorilor debitorului sus mentionat
Convocarea a fost facuta de catre lichidatorul judiciar C.I. Bontea Daniela în data de 19.01.2021
sub nr. 59 prin comunicare creditorilor şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 928 din 19.01.2021.
Ordinea de zi a sedintei comunicata prin convocator este:
1.Prezentarea activității practicianului, rspectiv reluarea procedurii de licitație în perioada 12.10.2020- 10.12.2020, fără
participanți.
2.Motivat de epuizarea acestei noi runde de licitații la 75% din prețul stabilit de creditor pentru imobilul din patrimoniu,
rundă reluată pentru a șaptea oară, fără identificarea de participanți, punerea în discuție și aprobarea scăderii prețului
potrivit aprobării din ședința cu creditorii din 19.06.2019, respectiv reluarea procedurii de la licitația la 60% din prețul
de reevaluare al bunului, ulterior scăderea până la 50%, acesta justificat de starea bunului care il face greu de valorificat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

şi faptului că nu au fost înregistrate nici cel puțin solicitări de relații despre bun.
3.In condițiile în care nu se va aproba propunerea de la punctul 2, supunem aprobării propunerea creditorului garantat să
preia bunul în contul creanței, justificat de faptul că procedura de faliment este deschisă din anul 2013, iar din martie
2018 se treneză procedur numai pentru valorificarea acestui bun.
Ședința a fost convocată pentru toți creditorii înscriși în tabelul definitiv consolidat al creditorilor.
Convocarea are ca temei de drept art.13 şi următoarele din Legea 85/2006.
Lichidatorul judiciar prezidează şedinţa şi asigură secretariatul.
Şedinţa se deschide la orele 12 (ora convocării) şi se procedează la realizarea prezenţei creditorilor debitorului.
Se constată lipsa creditorilor.
A fost comunicat vot prin corespondenţă din partea Eurobank SA ce se atașează.
Se trece la verificarea cvorumului şi se constată că prin votul exprimat, reprezentând 30,72% din total creanțe, se
asigură o participare peste procentul minim prevăzut de lege pentru legala constituire a ședinței.
Motivat de acest aspect, se va parcurge ordinea de zi.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.
Se prezintă activitatea practicianului, respectiv reluarea procedurii de licitație în perioada 12.10.2020- 10.12.2020, fără
participanți.
Creditorul cu vot prin corespondență arată că a luat act de activitate.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
Motivat de epuizarea acestei noi runde de licitații la 75% din prețul stabilit de creditor pentru imobilul din patrimoniu,
rundă reluată pentru a șaptea oară, fără identificarea de participanți, punerea în discuție și aprobarea scăderii prețului
potrivit aprobării din ședința cu creditorii din 19.06.2019, respectiv reluarea procedurii de la licitația la 60% din prețul
de reevaluare al bunului, ulterior scăderea până la 50%, acesta justificat de starea bunului care il face greu de valorificat
şi faptului că nu au fost înregistrate nici cel puțin solicitări de relații despre bun.
Se supune la vot măsura şi se constată că prin votul transmis al Eurobank SA este de respingere a propunerii cu
solicitarea organizarii unei runde cu 4 ședințe bilunare de licitații publice la 75% din prețul stabilit prin evaluare.
Se constată că, cu o majoritate de 100% voturi exprimate, se va relua runda de licitații la 75%, potrivit votului
creditorului garantat, prețul de la care se va porni, potrivit ultimului raport de specialitate din cauză, este de 76425 lei,
preț la care se va face publicitatea valorificării imobilului, cu extinderea publicității pe sit-uri de specialitate.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
Prin convocator s-a propus ca, în condițiile în care nu se va aproba propunerea de la punctul 2, creditorul garantat să
preia bunul în contul creanței, justificat de faptul că procedura de faliment este deschisă din anul 2013, iar din martie
2018 se treneză procedura numai pentru valorificarea acestui bun.
Cu privire la acestă propunere, creditorul votează împotriva propunerii preluării bunului în contul creanței.
Ordinea de zi fiind parcursă, ședința se declară închisă.
C.I. Bontea Daniela- lichidator judiciar
Eurobank SA vot anexă procesului verbal ce se va depune la instanță

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ARSLAN BISCUIŢI SRL, cod unic de înregistrare: 37633966
Tribunalul Ilfov
Secția Civila
Dosar nr. 2546/93/2019*
Debitor: ARSLAN BISCUIȚI SRL
Tabel definitiv consolidat al creantelor debitorului Arslan Biscuiți SRL
„in faliment” „in bankruptcy” „en faillite”
Nr. 1/29.01.2021
Creanta admisa
nr. Creanta în urma Creanta
Denumire Sediul social Creanta respinsa
Crt. solicitata verificarii nescadenta
comform legii
I CREANTA GARANTATA ART, 159 ALIN. 1 PCT. 3
DGRFP BUCURESTI,
BUCURESTI STR.
1 AJFP ILFOV SPERANTEI NR. 1.035.500 1.035.500 0 0
SERVICIUL 40 SECTOR 2
JURIDIC ILFOV BUCURESTI
MOTORACTIVE STR. FABRICA
IFN SA DE GLUCOZA
2 J40/1100/1998 NR. 5 94.246,46 94.246,46 0 0
CUI COMPLEX
RO10180820 NOVO PARK 3
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

CORP F ET.4
SECTOR 2
BUCURESTI
TOTAL
CREANTE 1.129.746,46 1.129.746,46 0 0
GARANTATE
II CREANTA BUGETARE ART, 161 PCT. 5
DGRFP BUCURESTI,
BUCURESTI STR.
1 AJFP ILFOV SPERANTEI NR. 751.307 751.307 0 0
SERVICIUL 40 SECTOR 2
JURIDIC ILFOV BUCURESTI
BUCURESTI,
ADMINISTRATI
SPLAIUL
A FONDULUI
INDEPENDENT
2 PENTRU 344 344 0 0
EI, NR. 294,
MEDIU
CORP A,
CUI 14715650
SECTOR 6
PIATA SFANTA
PRIMARIA
MARIA NR. 1
ORASULUI
ORAS POPESTI
3 POPESTI 416 416 0 0
LEORDENI
LEORDENI
JUDETUL
CUI 4505596
ILFOV
TOTAL
CREANTE 752.067 752.067 0 0
BUGETARE
CREANTA
CHIROGRAFAR
IV
E COMFORM
ART.161 PCT.9
JUD. CLUJ,
RONDOCARTO COM.
N SRL APAHIDA, SAT
1 J12/187/1998 SANNICOARA / 12.736,67 12.736,67 0 0
CUI RO str.
10208549 AVIATORILOR,
NR.2A
INSTAL PLAST
STR.
CONSTRUCT
MURESANA
SRL
2 NR. 9 bl. 52 AP. 225.712,85 225.712,85 0 0
J40/13056/2013
27 SECTOR 3
CUI
BUCURESTI
RO32383427
PORT
CONSTANTA
SECTOR SUD
CLADIREA
ELVADA
ADMINISTRATI
COMPANY SRL
VA RADACINA
3 J13/3153/2016 2.400 2.400 0 0
MOL 1S ET.3
CUI
BIROUL 314
RO19118440
MUN.
CONSTANTA
JUD.
CONSTANTA
PICCO STR.
TRADING& ABATORULUI
4 LOGISTICS SRL NR. 5 LOC. 62.120,35 62.120,35 0 0
J23/1969/2013 GLINA JUD.
CUI 31950710 ILFOV

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

AKCABURGAZ
FORMA
MAH. MUHSIN
MAKINA
YAZICIOGLU
SANAYI 1.267.136
5 CAD. NO.8 1.267.136 0 0
ANONIM
ESENYURT –
SIRKETI
ISTANBUL/TUR
CIA
EUROPART CALEA
TRADING SRL DOBROGEI NR.
6 J13/939/2001 344 LOC. VALU 4.046 4.046 0 0
CUI LUI TRAIAN
RO13810769 JUD.
STR. ARH.
ASOCIATIA LOUIS BLANK
7 GS1 ROMANIA NR. 1 PARTER + 1.492,80 1.492,80 0 0
CIF 5659755 ET.1 SECTOR 1
BUCURESTI
ENGIE B-DUL.
ROMANIA SA MARASESTI
8 J40/5447/2000 NR. 4-6 CORP A 153.378,07 153.378,07 0 0
CUI SECTOR 4
RO13093222 BUCURESTI
STR. MIRCEA
ENEL ENERGIE
VODA NR. 30
MUNTENIA SA
9 ET. 5 CAM. 5.3 56.115,02 56.115,02 0 0
J40/14506/2008
SECTOR 3
CUI 24387371
BUCURESTI
PRINTCO SRL B-DUL.
J22/1487/1997 CHIMIEI
10 2.360,96 2.360,96 0 0
CUI NR. 14 MUN.
RO10055640 IASI JUD. IASI
SOS.
GREENPOINT BUCURESTI-
MANAGEMENT PLOIESTI NR.9-
11 SA 13 ET.6 BIROUL 13.297,75 13.297,75 0 0
J40/1953/2017 NR. 7
CUI 37081063 SECTOR 1
BUCURESTI
STR.
SCA OLTEANU
SAPIENTEI NR.
SI ASOCIATII
12 6 ET. 1 AP. 3 7.639,89 7.639,89 0 0
CIF RO
SECTOR 5
15405835
BUCURESTI
TC REAL
ESTATE București, Calea
DEVELOPMEN Floreasca, nr.
T& 175, Floreasca
13 13.753,70 LEI 13.753,70 LEI 0 0
MANAGEMENT Tower, Et.9,
SRL Partea B, Biroul
J40/4056/2005 Nr.4, sector 1
CUI 17307140
DISTRIGAZ
SUD RETELE
București, B-dul.
SRL
14 Marasesti, nr. 4-6, 10.825,73 LEI 10.825,73 LEI 0 0
J40/2728/2008
Corp A, sector 4
CUI RO
23308823
15 ARSLAN TAHA - 92.970 LEI 92.970 LEI 0 0
ARSLAN
16 1.194.236,55 LEI 1.194.236,55 LEI 0 0
MUSTAFA
Total creante 3.120.222,34 LEI 3.120.222,34 LEI 0 0
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Chirografare
TOTAL
GENERAL 5.002.035,80 LEI 5.002.035,80 LEI 0 0
CREANTE
Lichidator judiciar
Rise Insolvency S.P.R.L.
prin asociat coordonator
practician în insolventa Nitu Marius Ionut

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TCM CONSTRUCTII & INSTALATII SRL, cod unic de înregistrare: 28260159
Raport de activitate aferent lunii ianuarie 2021 privind debitoarea SC TCM Construcții&Instalații SRL .- în
faliment, în bankruptcy, en faillite
Nr. ieșire: CJE 166, data emiterii: 29.01.2021
1. Date privind dosarul: nr. 235/1371/2019, Tribunal Specializat Mureș;
2. Arhiva instanței: Târgu Mureș, str. Bolyai, nr.2, Cod poștal 540064. Registratură - parter, camera 28. Program cu
publicul: Luni-Vineri – orele 08:00 – 12:00; Arhivă - parter, camera 31. Program cu publicul: Luni-Vineri – orele
08:00- 12:00.
3. Debitor: SOCIETATEA TCM CONSTRUCȚII & INSTALAȚII SRL, cod unic de înregistrare 28260159, sediul
social în Municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr. 259, ap. 2, Judet Mureș, număr de ordine în
Registrul Comerțului J26/350/2011.
4. Lichidator judiciar: Carpat Insolv I.P.U.R.L., înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO II – 0864/2016 cu sediul social în
mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 14-16, et. 5, ap. 11, jud. Cluj, tel.: 0364.157.296, fax: 0364.117.186,
email: office@carpatinsolv.ro; nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Liana.
5. Subscrisa Carpat Insolv I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TCM CONSTRUCȚII &
INSTALAȚII SRL conform Hotărârii Intermediare nr. 469/2019 din data de 11.10.2019, pronunțată de către Tribunalul
Specializat Mureș, în dosarul nr. 235/1371/2019 în temeiul Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, publica:
Raport de activitate aferent lunii ianuarie 2021 privind debitoarea SC TCM Construcții&Instalații SRL .- în faliment, în
bankruptcy, en faillite
I. Date generale
1. Denumire: SC TCM CONSTRUCȚII & INSTALAȚII SRL
2. Sediu social: mun. Târgu Mureș, str. B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 259, ap. 2, jud. Mureș
3. Număr de înregistrare în Oficiul Registrului Comerțului: J26/350/2011
4. C.U.I.: 28260159
5. Capital social: 250 lei
6. Obiect principal de activitate: Cod CAEN 4291 - Construcții hidrotehnice
7. Asociați:
 Sandru Gabriel Marius
Calitate: asociat
Număr parți sociale: 20
Cota de participare la beneficii și pierderi: 80% / 80%
Condamnări
Act instituire: Sentință penală nr. 87 din data 20.04.2016
Emitent: TRIBUNALUL SALAJ
Durată condamnare: 7(șapte) ani și 6 (șase) luni
Tip pedeapsa: Închisoare
 Bejan Andrei
Calitate: asociat
Număr parți sociale: 5
Cota de participare la beneficii și pierderi: 20% / 20%
Aceste informații au fost obținute prin certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului la
cererea lichidatorului judiciar.
II. DATE ASUPRA CERERII DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ
Prin Hotărârea intermediară nr. 469/2019 din data de 11.10.2019, pronunțată de către Tribunalul Specializat Mureș, în
dosarul nr. 235/1371/2019, s-a dispus deschiderea falimentului prin procedură simplificată împotriva societății TCM
CONSTRUCȚII & INSTALAȚII SRL
Prin aceeași Hotărâre, Instanța de judecată a numit în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare pe practicianul
în insolvență Carpat Insolv I.P.U.R.L.
III. MENȚIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUȚIILOR DE CĂTRE
LICHIDATORULUI JUDICIAR
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Lichidatorul judiciar aduce la cunoștința Instanței de judecată faptul că de la data ultimului Raport realizat în baza art.
59, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și până în
prezent, a dus la îndeplinirea celor dispuse de judecătorul-sindic, precum și a celor prevăzute de art. 64 din Legea nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după cum urmează mai jos:
3.1. Rapoarte de activitate realizate de lichidatorul judiciar
Lichidatorul judiciar aduce la cunoștința Instanței de judecată faptul că de la data numirii noastre în calitate de
lichidator judiciar și până în prezent, am procedat, în baza art. 59, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, la realizarea rapoartelor lunare de activitate după cum urmează;
 Raportul de activitate aferent lunii decembre 2020 cu nr. CJE 1919/18.12.2020
În cadrul prezentului raport de activitate au fost prezentate, măsurile luate de către lichidatorul judiciar în vederea
continuării falimentului prin procedură simplificată și a respectării dispozițiilor date de judecătorul sindic.
Raportul de activitate, având nr. ieșire CJE 1919/18.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 145/06.01.2021.
3.2. Antrenarea raspunderii
În raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolvența debitoarei TCM Construcții&Instalații SRL
lichidatorul judiciar a constatat săvârșirea unor fapte de natura celor prevăzute de art. 169 alin. (1) pct. a) și d) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență motiv pentru care a procedat la
întocmirea unei acțiuni în vederea atragerii răspunderii patrimoniale a administratorului statutar al societății, emisă sub
nr. CJE 489/10.03.2020
A fost format astfel dosarul nr. 235/1371/2019/a1 care are ca obiect atragerea răspunderii administratorului statutar al
societății Meocris fruct SRL în temeiul art. 169 alin. (1) pct. a) și d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență.
Termenul de judecată a fost stabilit în data de 28.01.2021. la acest termen de judecată, instanța, amână cauza în vederea
administrării probei cu interogatoriul și stabilește termen în data de 11.03.2021.
IV. SITUAȚIA PLĂȚILOR ȘI A CHELTUIELILOR GENERATE DE ADMINISTRAREA PROCEDURII
FALIMENTULUI SIMPLIFICAT AL SOCIETĂȚII TCM CONSTRUCȚII & INSTALAȚII SRL - în faliment, în
bankruptcy, en faillite
În perioada 01 ianuarie 2021 – 31 ianuarie 2021 nu au fost efectuate cheltuieli în conformitate cu prevederile art. 64
alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
V. ONORARIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR
Conform Procesului Verbal al Adunării Creditorilor cu nr. CJE 1994/16.12.2019, publicat în Buletinul Procedurilor în
Insolvență nr. 24008/17.12.2019, onorariul fix al lichidatorului judiciar este în cuantum de 2.000 lei + TVA pentru
întreaga procedură.
Pentru perioada 11.10.2019 – 31.01.2021, onorariu fix este în cuantum de 2.000 lei + TVA, respectiv 5.380 lei ( 2.000
lei + TVA ).
VI. CONCLUZII
Față de toate aspectele prezentate în cuprinsul prezentului Raport, solicităm respectuos Onoratei Instanțe să dispună:
 Aprobarea prezentului Raport de activitate, întocmit în conformitate cu art. 59 din Legea nr. 85/2014, privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 Acordarea unui termen de judecată în vederea aducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de art. 64 din Legea nr.
85/2014 în sarcina lichidatorului judiciar.
Anexăm:
 Raportul de activitate publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 145/06.01.2021;
Lichidator judiciar, Carpat Insolv I.P.U.R.L.

2. Societatea YOUNG TEXTIL TRADE SRL, cod unic de înregistrare: 33054953


Convocare adunare creditori
Număr: 229/1371/2017
Data emiterii: 20.01.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 229/1371/2017 Tribunal Specializat Mureș, judecător sindic: Flavius Gheorghe
Mureșan
2. Creditori:
1. MUNICIPIUL TG.MUREȘ - Tg.Mureș, Piața Victoriei, nr. 3, Județ MUREȘ
2. DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV - ADMINISTRAȚIA
JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE MUREȘ - Tg.Mureș, str. Gh.Doja, nr. 1-3, Județ MUREȘ
3. E.ON ENERGIE România SA - Șelimbăr, Șos.Sibiului, nr. 2, Județ SIBIU
3.Debitor: YOUNG TEXTIL TRADE SRL - Târgu Mureș, str. Dorobanților, nr. 50 corp B, Județ MUREȘ, cu număr
de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/398/2014, CUI 33054953
Administrator special: ROTUND IOSIF - Sântana de Mureș, str. Voinicenilor, nr. 773, Județ Mureș
4.Lichidator judiciar: Coreli Consult IPURL - Tg.Mureș, Piața Victoriei, nr. 13, ap. 7, Județ Mureș, tel./fax 0265261737
5.Subscrisa Tribunalul Specializat Mureș în temeiul dispozițiilor art.167 din Legea nr.85/2014,
Convoacă adunarea creditorilor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Debitorului: Societatea Young Textil Trade SRL


Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Specializat Mureș, Tg.-Mureș, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureș, la
data de 15.02.2021, ora 08,30, sala 26 a Tribunalului Specializat Mureș
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Ordinea de zi:
- dezbaterea raportului final și soluționarea eventualelor obiecțiuni la acest raport
Informații suplimentare:**
Raportul final a fost depus la grefa Tribunalului Specializat Mureș în data de 13.01.2021, unde poate fi consultat de
orice persoană interesată
Creditorii pot formula obiecțiuni la raportul final cu cel puțin 5 zile înainte de data convocării, taxa de timbru judiciar
fiind în cuantum de 200,00 lei, sub sancțiunea anulării obiecțiunilor.
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa:
- lichidatorul judiciar;
Judecător – sindic, Grefier,
Flavius Gheorghe Mureșan Balint Judith

3. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193


România
Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureș, str. Bolyai, nr.2, județ Mureș
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar nr. 894/102/2020*
Termen:25/02/2021
Citație
emisă la:27.01.2021
CĂTRE
RECLAMANT
1. SC TOBIMAR SRL-cu sediul în loc.Dramar, Calea Alba Iulia, nr. 10, Județ ALBA
PÂRÂT
2. ROMCAB SA-cu sediul în Tg.Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Județ MUREȘ
ADMINISTRATOR JUDICIAR
3. RTZ & PARTNERS SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR desemnat pe seama debitoarei ROMCAB SA-cu sediul
în Cluj Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, Județ MUREȘ
-cu mențiunea de a depune întâmpinare în termen de maxim 15 de zile de la comunicarea cererii introductive, sub
sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică;
Sunt chemați la această instanță, camera 26, completul 27, în ziua de 25/02/2021, ora 8,30 (în ședință publică)în
calitatea sus menționată privind pe debitoarea ROMCAB SA cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județul
Mureș, înmatriculată sub nr. J26/764/1995 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, CUI RO
7947193, pentru soluționarea cererii formulată de reclamanta TOBIMAR SRL având ca obiect acțiune în revendicare;
-Mențiune:
-cu un exemplar din cerere în vederea publicării în BPI;
-citarea părților și comunicarea actelor de procedură se va realiza în continuare prin Buletinul Procedurilor de
Insolvență, inclusiv comunicarea hotărârii ce se va pronunța în cauză, conform art. 42 alin. 4 din Legea nr.85/2014.
Parafa președintelui instanței, Grefier
Georgeta Oroian

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Județul Satu Mare


Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SERA BIOLEGUMICOLA SRL, cod unic de înregistrare: 26460231
Proces verbal al adunării creditorilor debitor SC Sera Biolegumicola SRL
Nr. 160/22.01.2021.
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2002/83/2017, Tribunal Satu Mare Secția Comercială și Contencios
Administrativ, Judecător sindic: Paula Mureșan.
2. Registratura instanței: localitatea Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, județul Satu Mare.
3.Debitor: SC SERA BIOLEGUMICOLA SRL, societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea
Valea Vinului, nr. 425, număr de ordine în registrul comerțului J30/64/2010, cod unic de înregistrare 26460231, județ
Satu Mare .
4. Lichidator judiciar: ADMIN INSOLV SPRL cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49,
c.u.i.RO 32070390, înregistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-
mail office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, județul Satu Mare, reprezentată prin
asociat coordonator Racolța Cristian și Poștaș Vasile Florin, cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Avram
Iancu, nr. 49, județul Satu Mare, persoană însărcinată cu primirea corespondenței, orice salariat din cadrul ADMIN
INSOLV SPRL cu atribuții în acest sens.
Încheiat azi 22.01.2021, ora 12:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar ADMIN INSOLV SPRL din localitatea Satu
Mare, str. Avram Iancu, nr. 49, județul Satu Mare, având ca ordine de zi:
1. Având în vedere că ultima scădere de preț a bunurilor debitoarei datează cu data de 30.10.2020, lichidatorul judiciar
propune scăderea cu 5 % față de ultima adunare a creditorilor, respectiv la 50 % din valoarea bunurilor conform
raportului de evaluare.
sau
2. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă punctul 1 de pe ordinea de zi.
Propunerea unei noi strategii de vânzare.
Pentru ședința adunării creditorilor din data de 22.01.2021, lichidatorului judiciar constată că s-au prezentat următorii
creditori :
- în scris FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA cu sediul în București, str. Occidentului,
nr.5, sector 1, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/3050/1994, C.U.I – R5439903, prin reprezentant legal
doamna Alina Mihaela Toma – director general, ce deține 49.35% din masa credală.
- în scris MFP DGRFP CLUJ NAPOCA cu sediul în localitatea Cluj Napoca, piața Avram Iancu, nr. 19, c.u.i. 4426336,
cont bancar RO61TREZ21623510110XXXXX deschis la Trezoreria Cluj Napoca, județul Cluj, prin AJFP SATU
MARE cu sediul în localitatea Satu Mare, p-ța Romană, nr. 3-5, județul Satu Mare, ce deține 21.82% din masa credală.
Condițiile legale prevăzute de art. 47-49 din Legea 85/2014, sunt întrunite existând un cvorum de ședință de 71,17 %
din masa credală.
Se trece la discutarea ordinii de zi :
- scăderea cu 5 % față de ultima adunare a creditorilor, respectiv la 50 % din valoarea bunurilor conform raportului de
evaluare, respectiv propunerea unei noi strategii de vânzare.
Creditorii votează după cum urmează :
- în scris, FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA – este de acord cu strategia de valorificare
propusă de către lichidatorul judiciar, respectiv scăderea prețului bunurilor la 50% din valoarea bunurilor conform
raportului de evaluare.
- în scris, MFP DGRFP CLUJ NAPOCA prin AJFP SATU MARE – aprobă scăderea prețului de pornire la licitație a
bunurilor debitoarei cu 5% față de ultima diminuare aprobată de către adunarea creditorilor, pentru următoarele șase
ședințe de licitații.
În conformitate cu voturile date în cadrul prezentei adunări, lichidatorul judiciar va proceda la organizarea de licitații
publice în vederea valorificării bunurilor debitoarei SERA BIOLEGUMICOLA SRL, pornind de la prețul de 50% din
valoarea de evaluare a bunurilor falitei.
Nemaifiind alte puncte supuse dezbaterii adunării creditorilor, ședința din 22.01.2021 este declarată închisă, motiv
pentru care prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare.
Lichidator judiciar
Admin Insolv SPRL
prin c. jr. Racolța Cristian
Consilier jur. Dana Maier
- în scris, FONDUL DE GARANTARE
A CREDITULUI RURAL – IFN SA
- în scris, MFP DGRFP CLUJ NAPOCA
prin AJFP Satu Mare

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1784/01.02.2021

Județul Teleorman
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALY FASHION PROD SRL, cod unic de înregistrare: 25981487
România, Tribunalul Teleorman, Secția Civilă, Alexandria, str. Independenței, nr. 22, județ Teleorman
Dosar nr. 4600/87/2013
Termen de judecată: 17.02.2021
Citație
emisă la: ziua 14 luna 12 anul 2020
Participanții din lista anexă, sunt chemați la această instanță, camera 1, completul 1 F, în ziua de 17, luna 02, anul 2021,
ora 09:00, în calitate de creditori în proces cu debitorul SC Aly Fashion Prod SRL, cu sediul social în Turnu Măgurele,
str. G-ral David Praporgescu, nr.21, ap. C.2, județ Teleorman, cod de identificare fiscală 25981487, număr de ordine în
registrul comerțului J34/482/2009-pentru procedura insolvenței. Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru
judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca
excepții, în afara celor de ordine publică.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
Lista anexă:
Dosar nr. 4600/87/2013
Stadiu procesual: fond
procedura insolvenței-cerere deschidere procedura de insolventa
Termen de judecată: 17.02.2021
C1 F, ora 09:00
Creditor
1. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman-Alexandria, str. Dunării, nr. 188, Județ Teleorman
2. SC Apa Serv SA-Sucursala Turnu Măgurele-Turnu Măgurele, str. Stadionului, nr. 12, Județ Teleorman
Debitor
3. SC Aly Fashion Prod SRL-CIF 25981487 J34/482/2009-Turnu Măgurele, str. Gr.David Proaporgescu, nr. 21, ap. C2,
Județ Teleorman
4. Idem prin lichidator judiciar C.I.I. Crușoveanu Elena din Slobozia Mândra, județul Teleorman.

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1784/01.02.2021 conţine 22 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22