Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

▪ Citaţii

▪ Comunicări

▪ Hotărâri judecătoreşti

▪ Convocări

▪ Notificări

▪ Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 10725 - Miercuri, 16.06.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 3
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea ALEXPAN SRL ............................................................................................................................................ 3
2. Societatea OLDTIMER EXPERT SRL .......................................................................................................................... 4

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea STERN & CO SRL ....................................................................................................................................... 4

Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea BRIASYS PREST SRL ................................................................................................................................. 5
2. Societatea GRUNAUER ENERGY SRL ....................................................................................................................... 7

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea EUROPACK BUILDING SOLUTIONS SRL (FOSTA EUROPACK COM SRL) ..................................... 8
2. Societatea IRENO IMPEX 2003 SRL ............................................................................................................................ 8
3. Societatea KOLTZEA MANAGEMENT SRL ............................................................................................................... 9
4. Societatea NET BET SRL .............................................................................................................................................. 9

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 11


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea BASIS RANCH SRL .................................................................................................................................. 11

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 13


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea SIRVEX CONSTRUCT SRL ...................................................................................................................... 13

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 13


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea GYK COMPANY SRL ............................................................................................................................... 13

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea CLARIMO SRL .......................................................................................................................................... 14

Județul Giurgiu ............................................................................................................................................................... 15


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea NORIX NOVA SRL ................................................................................................................................... 15

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 16


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea IANIS ŞI CORNEL S.R.L. .......................................................................................................................... 16

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 17


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea DONNA FASHION GTA SRL ................................................................................................................... 17

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 18


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea MIB GROUP BTL SRL .............................................................................................................................. 18
2. Societatea ROMBAL LIGHTING SRL ........................................................................................................................ 20

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 22


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea DAFLO GROUP SRL ................................................................................................................................. 22

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 23


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 23

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALEXPAN SRL, cod unic de înregistrare: 17314580
Raport privind propunerea de continuare a perioadei de observație la debitorul Alexpan SRL
Nr. 470, data emiterii: 15.06.2021
1.Date privind dosarul: număr dosar 2279/111/2021, Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Manoliu
Constantin.
2.Debitor: Alexpan SRL - în insolvență, în insolvency, en procedure generalle, cu sediul în loc. Vașcău, oraș Vașcău,
str. Crișului, nr. 1, jud. Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/489/2005, având CUI 17314580.
3.Administrator judiciar provizoriu: Prompt Insolv IPURL, cu sediul în Oradea, str. Ady Endre, nr. 46, ap. 11, jud.
Bihor, CIF RO 21483951.
4.Subscrisa: Prompt Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului Alexpan SRL, conform
Încheierii nr. 180/F/25.05.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a civilă, în dosarul 2279/111/2021, notifică:
că s-a depus la registratura Tribunalului Bihor, raport privind propunerea de continuare a perioadei de observație a
societății debitoare Alexpan SRL.
În urma deschiderii procedurii, am întreprins următoarele demersuri:
1. La data de 21.05.2021, anterior deschiderii procedurii generale a insolvenței, a fost notificată DGRFP Cluj Napoca -
AJFP Bihor în legătură cu intenția de deschidere a procedurii.
2. Am luat legătura cu conducerea societății și ne-am deplasat la sediul acesteia unde am constatat că activitatea
comercială continuă, debitorul continuând activitatea pentru a-și onora comenzile contractuale anterioare.
3. În temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea 85/2014, am procedat la comunicarea notificării de
deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitorului Alexpan SRL, am adus la cunoștința reprezentanților societății
debitoare prevederile art. 83 alin. (1), din Legea 85/2014 privind obligativitatea înscrierii în contextul tuturor actelor și
corespondenței emise de debitor a mențiunilor societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective”.
4. Totodată, debitoarea a fost înștiințată cu privire la obligația acesteia de a întocmi și păstra o listă cuprinzând toate
încasările, plățile și compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și a valorii acestora,
precum și a datelor de identificare a cocontractanților, astfel cum prevede art. 84 alin. ( 3) din Legea 85/2014.
5. Am avut mai multe întâlniri și discuții cu furnizorii în vederea continuării activității, iar din discuțiile avute, aceștia s-
au pronunțat în sensul continuării relațiilor comerciale.
6. A început predarea actelor contabile, însă având în vedere volumul foarte mare de activitate am intrat mai greu în
posesia întregii contabilități.
7. S-a comunicat lista creditorilor, pe care i-am notificat prin poștă cu confirmare de primire și am notificat direct
creditorii bugetari și băncile comerciale unde are conturi debitoarea, am publicat notificarea deschiderii procedurii în
ziarul Național din data de 31.05.2021 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10055 din data de 07.06.2021. A
fost notificată Primăria Oradea și Primăria orașului Vașcău, în vederea identificării de bunuri impozabile, instituții care
până la această dată nu ne-au comunicat un răspuns.
8. A fost ales administrator special al debitoarei d-nul. Țigan Alin Florin, conform Hotărârii AGA nr. 1 din data de
31.05.2021.
9. A fost deschis contul unic de insolvență la Banca Transilvania.
10. A fost interogată baza de date a Registrului Comerțului, RECOM, conform căreia debitorul are următoarele date de
identificare:
Alexpan SRL, sediul: loc. Vașcău, oraș Vașcău, str. Crișului, nr. 1, jud. Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr.
J5/489/2005, având CUI 17314580, capital social: 884.231,98 lei, asociat unic: Țigan Alin Florin, cu o participare de
100 % la capital, administrator: Țigan Alin Florin.
Puncte de lucru:
1. loc. Vărzarii de Jos, oraș Vașcău, FN, CF cu nr. Topo 712/1, județ Bihor.
2. loc. Ștei, oraș Ștei, str. Andrei Mureșanu, nr. 15A, bloc 1K, județ Bihor.
Domeniu principal de activitate 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie.
Menționăm că Alexpan SRL dispune de dotarea tehnică și personalul necesar continuării în bune condiții a activității și
că, prin onorarea contractelor existente societatea se poate redresa.
Având în vedere cele de mai sus, considerăm ca debitorul și-a manifestat intenția de a continua activitatea și de a
propune un plan de reorganizare, în vederea reorganizării activității societății potrivit art. 67 alin. (1) lit. h din Legea
85/2014, privind procedura insolvenței.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

Debitorul Alexpan SRL nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea 85/2014, pe baza
documentelor prevăzute la art. 67 din Legea 85/2014, vom proceda la examinarea activității societății pentru a putea
arăta în condițiile art. 58 alin. (1) lit. b) și art. 97 alin. (2) și (3) din Legea 85/2014, posibilitățile reale de reorganizare a
societății debitoare și pentru a putea recomanda redresarea activității în baza unui plan de reorganizare.
Pentru aceste motive, vă solicităm să aprobați propunerea de continuare a perioadei de observație din procedura
generală, deoarece șansele de redresare ale debitoarei sunt reale, aceasta își continuă activitatea specifică, conform
obiectului de activitate.
Administrator judiciar Prompt Insolv IPURL Asociat coordonator Paul - Cristian Prada

2. Societatea OLDTIMER EXPERT SRL, cod unic de înregistrare: 33408953


Convocare adunare creditori SC Oldtimer Expert SRL
Nr. 21, data emiterii 16.06.2021
1.Date privind dosarul 1890/111/2019, Tribunalul Bihor, Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal,
Judecător-sindic Radu Cătălin Hulea.
2.Debitor SC Oldtimer Expert SRL, cod de identificare fiscală 33408953, sediul social în loc. Valea lui Mihai, oraș
Valea lui Mihai, str. C. Porumbescu, nr. 41, jud. Bihor, număr de ordine în Registrul Comerțului J05/1139/2014.
3.Creditori: AJFP Bihor, pers. fizică.
4.Lichidator judiciar Cabinet Individual Insolvență Pușcaș Vasile, cod de identificare fiscală 27408770, sediul social
Oradea, str. Bumbacului, nr. 33, ap. 7, jud. Bihor, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B3074,
Mobil 0720043079, E-mail: vasilevpuscas@gmail.com, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. Pușcaș
Vasile.
5.Subscrisa CII Pușcaș Vasile, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Oldtimer Expert SRL, conform
Încheierii nr. 229/F/2019 din data de 04.07.2019, pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția Comercială, Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1890/111/2019, în temeiul art.47 din L 85/2014, din oficiu, convoacă: adunarea
creditorilor debitorului. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Bumbacului,
nr. 33, bl. PB 39, ap. 7, jud. Bihor, în data de 28.06.2021, la ora 12. Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin
împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu
delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă
votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat semnătura
electronică, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până
în ziua fixată pentru exprimarea votului. Ordinea de zi este următoarea: aprobarea casării utilajului Vibrocompactor tip.
HAMM și predarea la fier vechi.
Motive: La licitațiile ținute cu prețurile aprobate prin Reg. de valorificare, nu s-au prezentat ofertanți și nu au fost
transmise oferte, ofertantul a renunțat la cumpărarea bunului, gradul de uzura stabilit în Rap. de evaluare este de 90,5%,
anul fabric. 1995, durata normală de funcționare conf. catalog 3-5 ani.
CII Pușcaș Vasile

Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea STERN & CO SRL, cod unic de înregistrare: 17422298
Societatea Civilă de Practicieni în Insolvență Ultralex Societate cu Răspundere Limitată; RSP 0173; CIF 20878449 cu
sediul în mun. Bistrița, str. Subcetate nr. 9, jud. Bistrița-Năsăud, telefon/fax0263238391; e-mail
ultralexipurl@yahoo.com, office@ultralex.ro.
Dosar nr. 6512/112/2012,
Termen 15.06.2021.
Subscrisa SCPI Ultralex SPRL, identificată cu datele din antet, în calitate de lichidator judiciar al S. C. STERN & CO
SRL. societate în procedură generală de faliment, cu sediul social în mun. Bistrița, Cartier Viișoara, jud. Bistrița-
Năsăud, identificată cu nr. ORC J06/305/2005 și cod de identificare fiscală 17422298, depunem :
Erata la convocarea adunării creditorilor nr. 1240/06.06.202
Nr. 1348/16.06.2021
Date privind dosarul: număr dosar 6512/112/2012 Tribunal Bistrita Nasaud, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal. 2. Creditori: conform Tabel definitiv consolidat actualizat. 3.Debitor: SC STERN & CO SRL,
Cod de identificare fiscală 17422298, sediul social în localitatea Bistrita, cartier Viișoara, str. Drmul Cetății nr. 305, jud.
Bistrita-Nasaud, număr de ordine în registrul comerțului J06/305/2005.4. Lichidator judiciar: SCPI ULTRALEX SPRL
CIF 20878449 sediul Bistrita, str. Subcetate, nr. 9 tel./fax 0263/238391 E-mail: ultralexipurl@yahoo.com,
office@ultralex.ro, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Vârtic Ovidiu. 5. Subscrisa SCPI
ULTRALEX SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC STERN & CO SRL, conform dispozitivului
sentintei civile nr. 619/2016 din data de 01 noiembrie 2016 pronunțată de Tribunalul Bistrita-Nasaud, Secția a II-a
Civila, De Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul asociat nr. 6512/112/2012/a84, care menține hotărârea
adoptată de Adunarea generală a creditorilor debitoarei SC STERN & CO SRL la data de 24.08.2016, formulăm
prezenta ERATĂ: Ordinea de zi corectă pentru adunarea creditorilor din data de 17. 06.2021 este
următoarea:1.Aprobarea raportului de evaluare pentru proprietatea imobiliară compusă din :TEREN: în cote părți de St=
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

29,40mp/1035 mp, categ. de folosință construcții -CONSTRUCȚII: Apartament 3 camere, în bloc cu regim de înalțime
D+P+2E+M, Su= 79,74 mp, Ad=99,68 mp, Ac= 99,68 mp, situat în mun. Bistrița, str. Cantonului nr. 1, Mansarda ap.
19, jud. Bistrița-Năsăud, înscrisă în CF nr. 14907/P- Bistrița, nr. top 3958/1/P/b. Apartament nr. 19 în bloc de locuințe
D+P+2E+M cu teren aferent cu categoria de folosință construcții în cotă parte de St=29,40 mp/1035 mp și utilități
comune în cote părți de 76 mp/167,64 mp. Potrivit raportului de evaluare, valoarea de piață estimată a proprietății este:
187.481 lei echivalent 40.212 EUR. Valoarea nu conține TVA. 2. Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor
imobile prin licitație publică. Raportul de evaluare, Regulamentul de vânzare și procesul verbal al ședintei comitetului
creditorilor, au fost depuse în dosarul de insolvență. 3. Aprobarea raportului de evaluare pentru proprietatea imobiliară
Apartament nr. 19 și apartament nr. 21, loc. Bistrița, str. Zimbrului nr. 7, jud. Bistrița Năsăud.
Extras Suprafață utilă Valoare de piață Valoare de piață
Nr. Cad. Adresa Descriere
C.F. (mp) EUR RON
Bistrița, str. Apartament
54673-C1-U32 54673-C1-U32 120 49.000 239.000
Zimbrului nr. 7 în pod
Bistrița, str. Apartament
54673-C1-U34 54673-C1-U34 81 38.000 185.000
Zimbrului nr. 7 în pod
4. Aprobarea Raportul de evaluare pentru proprietatea imobiliară Apartament nr. 19 și apartament nr. 21, loc. Bistrița,
str. Zimbrului nr. 7, jud. Bistrița Năsăud și Regulamentul de vânzare au fost depuse în dosarul de insolvență. Raportul
de evaluare, Regulamentul de vânzare și procesul verbal al ședintei comitetului creditorilor, au fost depuse în dosarul de
insolvență. 5. Modificarea strategiei de valorificare pentru proprietatea imobiliara compusă din: TERENURI SITUATE
ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂȚII BISTRIȚA, loc. Bistrița, zona Podirei – Viișoara- Sigmir, jud. Bistrița Năsăud.
Propunem organizarea unui număr de 10 licitații publice săptămânale având ca preț de pornire 90% din valoarea
stabilită prin raportul de evaluare. Ultimele ședințe de licitație au avut ca preț de pornire 100% din valoarea stabilită
prin raportul de evaluare. 6. Modificarea strategiei de valorificare pentru proprietatea imobiliara compusă din:
Apartament nr.19, Bl. 3, în bloc cu regim de înalțime D+P+3E+M, Su= 127,72 mp, Ad=159,65 mp, Ac= 159,65 mp,
situat în mun. Bistrița, str. Cantonului nr. 3, Mansarda ap. 19, jud. Bistrița-Năsăud. Propunem organizarea unui număr
de 10 licitații publice săptămânale având ca preț de pornire 80% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare.
Ultimele ședințe de licitație au avut ca preț de pornire 90% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare.
SCPI Ultralex SPRL Prin practician în insolvență Vârtic Ovidiu

Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BRIASYS PREST SRL, cod unic de înregistrare: 32688375
România, Tribunalul Brăila-Secția a II-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal
Calea Călărașilor nr.47
Dosar nr. 184/113/2021
Comunicare sentința nr. 174
Emisă 09.06.2021
Către,
Debitor BRIASYS PREST SRL, cu sediul în Brăila, str. Griviței, nr. 2, bl. 5, sc. 2, ap. 45, județul Brăila, număr de
ordine în registrul comerțului J09/31/2014 cod unic de înregistrare 32688375
Lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvență Lazăr Mihaela, cu sediul în Brăila, str. Școlilor nr. 1, județul
Brăila
Creditori:
AJFP Brăila – Brăila, str. Delfinului nr. 1, județul Brăila
Primăria Brăila – Brăila, Piața Independenței nr. 1, județul Brăila
Carul cu Bere SRL – cu sediul ales în Galați, str. Domnească, nr. 79, parter, județul Galați
Metex Big SA – București, sector 2, Bd. Pierre de Coubertin, 3-5, Office Building, et. 1
Eco SA Brăila – Brăila, str. Danubiului nr. 5, județul Brăila
Vartolomei Camelia – Brăila, str. Moldovei, nr. 95, județul Brăila
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila, bd Independenței bl B6 parter
Judecătoria Brăila
Curtea de Apel Galați
Se comunică, alăturat, copia sentinței nr. 174 din data de 09.06.2021, pronunțată în dosarul nr. 184/113/2021 de
Tribunalul Brăila-Secția a II a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, privind închiderea procedurii simplificate
de faliment a debitorului BRIASYS PREST SRL, cu sediul în Brăila, str. Griviței, nr. 2, bl. 5, sc. 2, ap. 45, județul
Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/31/2014 cod unic de înregistrare 32688375.
Preşedinte, Judecător-sindic, Grefier,
Corina Gabriela Iconaru Maricica Popa

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

*
România, Tribunalul Brăila-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Cod ECLI ECLI:RO:TBBRL:2021:036.000174
Dosar nr. 184/113/2021
Codul operatorului de date personale:4481
Sentința nr. 174/2021
Ședința publică de la 09 Iunie 2021
Completul compus din:
Președinte Corina Gabriela Iconaru
Grefier Maricica Popa
Pe rol, derularea procedurii simplificate de faliment privind pe debitoarea BRIASYS PREST SRL, cu sediul în Brăila,
str. Griviței, nr. 2, bl. 5, sc. 2, ap. 45, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/31/2014 cod unic de
înregistrare 32688375.
La apelul nominal făcut în ședință publică au lipsit debitoarea Briasys Prest SRL, lichidatorul judiciar C.I.I. Lazăr
Mihaela desemnat pentru aceasta, creditorii debitoarei și ORC Brăila.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier arătându-se că dosarul se află la al treilea termen de la deschiderea procedurii
simplificate de faliment; au fost citate părțile prin BPI în vederea discutării cererii de închidere a procedurii de faliment,
după care;
Judecătorul-sindic,
Constatând că la data de 18.05.2021 lichidatorul judiciar Cabinetul Individual de Insolventa Lazăr Mihaela desemnat să
administreze procedura insolvenței și falimentului debitoarei BRIASYS PREST SRL, cu sediul în Brăila, str. Griviței,
nr. 2, bl. 5, sc. 2, ap. 45, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/31/2014 cod unic de înregistrare
32688375, a depus cerere prin care a solicitat să se dispună închiderea procedurii conform art.174 din Legea nr.85/2014
întrucât debitoarea nu deține bunuri în patrimoniu pentru a fi valorificate și nici creanțe de recuperat dar și ca urmare a
neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare,
Observând că procedura simplificata de insolventa a debitoarei BRIASYS PREST SRL, cu sediul în Brăila, str. Griviței,
nr. 2, bl. 5, sc. 2, ap. 45, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/31/2014 cod unic de înregistrare
32688375, a fost deschisă prin încheierea nr.9/15.02.2021 pronunțată de Tribunalul Brăila, dispunându-se totodată și
intrarea în faliment a acesteia prin procedura simplificată în cadrul căreia si-au declarat creanțele Administrația
Județeana a Finanțelor Publice Brăila – suma de 17.772 lei; Primăria Brăila – suma de 5.237 lei; Carul cu Bere – 1.333
lei; Metex Big SA – 8.952 lei; ECO SA Brăila – 782 lei; Vartolomei Camelia – suma de 91.030 lei, pasivul debitoarei
fiind de 126.107 lei, conform tabelului definitiv al creditorilor,
Constatând că s-au întocmit și comunicat notificările în condițiile art.99 din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, iar debitoarea nu deține bunuri în patrimoniu pentru a fi valorificate;
Constatând că cererea prin care se propune închiderea procedurii a fost notificată creditoarei, legal citata pentru
termenul din 09.06.2021, fără a-și exprima poziția procesuală în acest sens;
Având în vedere situația de fapt expusa mai sus, judecătorul sindic constată incidența dispozițiilor art.174 alineat 1 din
Legea nr.85/2014, potrivit cărora În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezentul titlu, dacă se constată că nu există
bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor
nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va audia de urgență creditorii într-o ședință, iar în
cazul refuzului exprimat de aceștia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deși s-a îndeplinit
procedura citării prin BPI, va da o sentință de închidere a procedurii, prin care se dispune și radierea debitorului din
registrul în care este înmatriculat”.
Reținând că lichidatorul judiciar nu a identificat elemente de natură să atragă răspunderea patrimonială a fostului
administrator în sensul art.169 din Legea nr.85/2014 potrivit raportului de cauze întocmit, judecătorul-sindic va dispune
închiderea procedurii simplificate de insolvență și radierea debitoarei din Registrul comerțului.
În lipsa bunurilor din averea debitoarei retribuția lichidatorului judiciar și cheltuielile de procedura nu au fost achitate,
astfel încât judecătorul-sindic va dispune plata sumei de 4500 lei (exclusiv TVA) reprezentând retribuție și a sumei de
70,50 lei lei cu titlu de cheltuieli de procedura din fondul de lichidare prevăzut de art.39 alin.4 din Legea nr.85/2014.
Se va efectua notificarea sentinței potrivit art.179 din Legea nr.85/2014 iar lichidatorul judiciar va fi descărcat de orice
îndatoriri și responsabilități, conform art.180 din același act normativ.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
În temeiul art.174 din Legea nr.85/2014,
Dispune închiderea procedurii simplificate de faliment a debitoarei BRIASYS PREST SRL, cu sediul în Brăila, str.
Griviței, nr. 2, bl. 5, sc. 2, ap. 45, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/31/2014 cod unic de
înregistrare 32688375.
Dispune radierea din registrul comerțului a debitoarei BRIASYS PREST SRL, cu sediul în Brăila, str. Griviței, nr. 2, bl.
5, sc. 2, ap. 45, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/31/2014 cod unic de înregistrare 32688375.
În temeiul art.180 din Legea nr.85/2014,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la procedură, debitoare și averea
acesteia, creditori, titulari de garanții, acționari sau asociați.
Dispune plata către lichidatorul judiciar Cabinetul Individual de Insolventa Lazăr Mihaela, cu sediul în Brăila, strada
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

Școlilor, nr.1, județul Brăila, a sumei de sumei de 4.500 lei (exclusiv TVA) reprezentând retribuție și a sumei de 70,50
lei cu titlu de cheltuieli de procedura din fondul de lichidare prevăzut de art.39 alin. 4 din Legea nr.85/2014.
În temeiul art.179 din Legea nr.85/2014,
Dispune notificarea prezentei sentințe creditoarei, debitoarei, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brăila pentru efectuarea mențiunii de radiere, precum și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Brăila.
Pronunțată în ședința publica, azi, 09.06.2021.
Preşedinte, Judecător-sindic, Grefier,
Corina Gabriela Iconaru Maricica Popa

2. Societatea GRUNAUER ENERGY SRL, cod unic de înregistrare: 32764316


Raport de activitate al lichidatorului judiciar
al Grunauer Energy SRL pentru data de 03.06.2021
Nr: 356, data emiterii: 16.06.2021
1.Date privind dosarul: nr. 1244/113/2018, Tribunalul Brăila Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,
Judecător-sindic: Anamaria Chiroi.
2.Registratura instanței: Calea Călărașilor, nr. 47, Brăila.
3.Debitor: Grunauer Energy SRL, societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în Brăila, str. Anghel
Saligny, nr. 24, incinta clădire cămin nefamiliști – Pavilion B, camera 15, et. 2, jud. Brăila, număr de ordine în registrul
comerțului J9/64/2014 și CUI 32764316.
4.Lichidator judiciar: Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL, cu sediul în Brăila, bd. Al. I. Cuza, nr. 84, nr. înregistrare
RFO II 0392, CUI RO 25841122, tel.:0239/682944, fax:0239/682800, e-mail:office.braila@sierraquadrant.ro.
5.Subscrisa Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Grunauer Energy SRL, în
baza sentinței nr. 355 din data de 01.11.2018 pronunțată de Tribunalul Brăila, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1244/113/2018, în temeiul art. 42 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, solicită publicarea raportului de activitate al lichidatorului judiciar, pentru data
de 03.06.2021, de mai jos:
Situatia patrimoniala a debitoarei.
Reprezentantul legal al fostului administrator statutar ne-a comunicat faptul ca autoturismele aflate în patrimoniul
societatii au fost instrainate inainte de deschiderea procedurii de insolventa, de catre terte persoane imputernicite de
catre fostul administrator, dar fara aprobarea acestuia. Impotriva acestor persoane s-a depus plangere penala pentru
instainarea autoturismelor precum și pentru lipsa stocurilor de marfa și a disponibilitatilor banesti ale societatii.
Reprezentantul legal al fostului administrator statutar a solicitat o amanare pentru a afla stadiul dosarului penal și
comunicarea solutiei date, urmand ca ulterior sa se stabileasca situatia patrimoniala a societatii. De asemenea, bunurile
și disponibilitatile societatii nu au fost predate.
Societatea a detinut un contract de inchiriere pentru un spatiu de birou, inregistrat ca sediu social al debitoarei, la Regia
Autonoma Administratia Zonei Libere, contract care a expirat la data de 05.02.2020. Reprezentantul lichidatorului
judiciar s-a prezentat la Regia Autonoma Administratia Zonei Libere și de comun acord cu reprezentantii acestei
institutii a intrat în posesia bunurilor apartinand debitoarei, identificate astfel: birou – 1 bucata, canapea coltar – 1
bucata, cuier – 1 bucata, aparat telefonie fixa – 1, frigider mic – 1 bucata, dozator apa – 1 bucata, masa – 1 bucata,
scaune – 3 bucati, dulapuri diverse – 5 buc, calculator – 1 bucata, imprimanta – 1 bucata, copiator – 1 bucata.
Avand în vedere natura bunurilor și starea fizica a acestora, și motivat de faptul ca din eventuala valorificare acestora nu
se vor putea acoperi nici macar costurile de evaluare, am propus în cadrul adunarii creditorilor din data de 11.12.2020
aprobarea raportului intocmit de lichidatorul judiciar și casarea acestora. Adunarea creditorilor astfel convocata a fost
nestatutara, motiv pentru care s-a dispus demararea procedurii de selectie a unui evaluator, prin publicarea unui anunt
pe site-ul ANEVAR. In urma selectiei nu s-a depus nicio oferta de pret.
Fostul administrator al debitoarei, dl. Ralf Grunauer, cetatean german, ne-a comunicat o serie de e-mailuri prin care
aduce informatii cu privire la situatia patrimoniala a societatii, și anume faptul ca ANAF a sechestrat un atoturism
marca Merced Vito aflat în patrimoniul debitoarei, ca societatea detine în patrimoniu cateva cladiri, desi din
contabilitate nu reiese acest fapt, iar referitor la bunurile ridicate din biroul de la Zona Libera Braila sustine ca sunt
bunuri personale.
Avand în vedere cele mentionate, anexam corespondenta purtata referitoare la situatiile expuse si, în concluziile
prezentului raport de activitate, solicitam termen pentru continuarea procedurii de faliment, în vederea analizarii
situatiei patrimoniale a debitoarei, avand în vedere faptul ca documentele contabile apratinand debitoarei sunt
depozitate la o societate de arhivare, respectiv SC UBERUM SRL.
Lichidator judiciar, Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL
reprezentat de p.i. Adina Lupașcu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EUROPACK BUILDING SOLUTIONS SRL (FOSTA EUROPACK COM SRL), cod unic de
înregistrare: 11851070
România, Tribunalul București, Secția a VII a Civila
Str. Splaiul Independenței nr 319L, Clădirea B, sector 6
Dosar 16424/3/2020
Termen 19.10.2021, ora 09:00
Citație
Emisă la: ziua 15 luna 06 anul 2021
EUROPACK BUILDING SOLUTIONS SRL cu sediul în sector 1, București, NICOLAE G.CARAMFIL, nr. 87, et. 3,
având nr. de ordine la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/178/2015 și Cod Unic de Înregistrare 11851070 și
sediu procesual ales în București, str Zidurilor nr 11 et 2 ap 3 sector 2.
Creditor
1. NR AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA cu sediul ales-IASI, SF.LAZAR, nr. 66A, Județ IAȘI
2. NR DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1-sector 1, București, Piata
Amzei, nr. 13
3. NR DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRAȚIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCUREȘTI-sector 2, București, Speranței,
nr. 40
4. NR EMMEQUATTRO REAL ESTATE SRL-sector 1, București, str. N. Caramfil, nr. 87, et. 3
5. NR FRANKSTAHL România SRL PRIN SPARL GILESCU,VALEANU&PARTENERII-sector 1, București,
B.DUL DACIA, nr. 69
6. NR MUNICIPIUL TARGU MURES-TARGU MURES, PIATA VICTORIEI, nr. 3, Județ MUREȘ
7. NR PARKLEX REAL ESTATE SA-sector 1, București, str. N. Caramfil, nr. 87, ap. 1
8. NR PIANA ROTRANS SRL-TG. MURES, VASILE LUCACIU, nr. 10, ap. 9, Județ MUREȘ
9. NR SC ENER ROM SRL CU SEDIUL ALES LA C.I.A. NASTASE GABRIEL CONSTANTIN-sector 1, București,
PICTOR AUREL BAESU, nr. 57, ap. 5
10. NR SC EON ENERGIE România SA cu sediul ales-BACAU, STR.STEFAN CEL MARE, nr. 22, Județ BACĂU
11. NR SC EUROSILOZ SA-ALEXANDRIA, str. Dunării, bl. L5, sc. C, ap. 29, Județ TELEORMAN
12. NR SC GROUP ABI CONSULT SRL-com. COMISANI-SAT LAZURI, Județ DÂMBOVIȚA
13. NR SC SOGEPA SRL-TÂRGU MUREȘ, str. Borzesti, nr. 1, ap. 1, Județ MUREȘ
14. NR SIAG CRANE SRL-TÂRGU MUREȘ, str. Borzesti, nr. 1, Județ MUREȘ
15. NR SOCIETATEA MATECO SRL cu sediul ales-JILAVA, SOSEAUA GIURGIULUI, nr. 48U, Județ ILFOV
Debitor
16. NR SC EUROPACK BUILDING SOLUTIONS SRL-sector 1, București, NICOLAE G.CARAMFIL, nr. 87, et. 3
17. NR SC EUROPACK BUILDING SOLUTIONS SRL-București, str Zidurilor nr 11 et 2 ap 3 sec 2, cod postal
021671 la av Dumitru Andrei, persoană însărcinată cu primirea coresponden?ei Irina Chelarasu
Administrator judiciar
16. TC CII BALAN MADALIN-
Administrator special Stanciu Ion-Bogdan – București, Șos. Iancului nr.5, bl. 110, sc.A, et. 9, ap.41, sector 2;
Sunt chemați la această instanță, camera E33 etaj 1 completul C19 în data de 19.10.2021, ora 09:00 în calitate de
creditor în proces cu EUROPACK BUILDING SOLUTIONS SRL cu sediul în sector 1, București, NICOLAE
G.CARAMFIL, nr. 87, et. 3, având nr. de ordine la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/178/2015 și Cod
Unic de Înregistrare 11851070 și sediu procesual ales în București, str Zidurilor nr 11 et 2 ap 3 sector 2 în calitate de
DEBITOR.
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea IRENO IMPEX 2003 SRL, cod unic de înregistrare: 15411144


România, Tribunalul București, Secția a VII a Civila
Str. Splaiul Independenței, nr. 319 L, Clădirea B, București, sector 6
Dosar 29847/3/2015
Termen 10.11.2021, C15
Citație
emisă la: ziua 10 luna 06 anul 2021
DEBITOR
1. NR SC IRENO IMPEX 2003 SRL-sector 6, București, STR.DRUMUL VALEA URSULUI, nr. 22, et. P
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

Creditor
2. SC ROMAQUA GROUP SA-BORSEC, STR.CARPATI, nr. 46, Județ HARGHITA
3. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București-Administratia sector 1 a Finantelor Publice-București,
sector 2, str. Sperantei, nr. 40
4. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BUCURESTI-București, sector 4, STR.RADU VODA, nr. 26-26A
5. DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1-București, sector 1, str. Piata
Amzei, nr. 13
6. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN-București, sector 1, str.
Stefan Iulian, nr. 38
7. Kupainia Mohammad-Voluntari, str. Matei Millo, nr. 124L, Județ ILFOV
8. COMUNA GRUIU-com. GRUIU, SAT GRUIU, SOS.GRUIU-SNAGOV, nr. 152, Județ ILFOV
9. British American Tobacco Romania Trading SRL cu sediul ales-București, sector 1, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3
10. BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA VICTORIA-București, sector 1, BD.IANCU DE HUNEDOARA,
nr. 6
11. KUPAINIA MOHAMMAD-SAT VOLUNTARI, STR.MATEI MILLO, nr. 124L, Județ ILFOV
12. SC RIO BUCOVINA SRL-București, sector 1, SOS.CHITILEI, nr. 3
Lichidator judiciar
13. C.I.I. SAVOIU IULIAN-București, str. VETERANILOR nr.10 bl.C2 sc.1 et.6 ap.25 sector 6 cod poștal 060923
Notă: Cu mențiunea de a depune raportul de activitate, la dosarul cauzei, cu cel puțin 5 zile înaintea termenului stabilit.
Sunt chemați la această instanță, camera E 29 etaj 1 completul C15 în data de 10.11.2021, ora 09:00, în calitate de
debitor SC IRENO IMPEX 2003 SRL-sector 6, București, STR.DRUMUL VALEA URSULUI, nr. 22, et. P, CUI
15411144.
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

3. Societatea KOLTZEA MANAGEMENT SRL, cod unic de înregistrare: 34318484


România
Tribunalul București
Secția a VII a Civila
Str. Splaiul Independenței, nr. 319 L, Clădirea B, București, sector 6
Dosar 31441/3/2018
Termen 10.11.2021, C15
Citație
emisă la: ziua 14 luna 06 anul 2021
DEBITOR
1. NR KOLTZEA MANAGEMENT SRL-sector 1, București, Sos. Nordului, Lot1, Construcțiile C5,C6 și Terasa, nr. 7-9
Creditor
2. SC LIGHT SYSTEM SRL-MAMAIA, Discoteca și Piscina Castel, Județ CONSTANȚA
3. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București-Administratia sector 1 a Finantelor Publice-București,
sector 2, str. Speranței, nr. 40
Lichidator judiciar
FOCUS INSOLV IPURL-BUCUREȘTI str. TELIȚA nr.14 bl.52A sc.1 et.7 ap.45 sector 5
Sunt chemați la această instanță, camera E 29 etaj 1 completul C15 în data de 10.11.2021, ora 09.00 în calitate de
debitor KOLTZEA MANAGEMENT SRL-sector 1, București, Lot1, Construcțiile C5,C6 și Terasa, Sos. Nordului, nr.
7-9, CUI 34318484.
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

4. Societatea NET BET SRL, cod unic de înregistrare: 32284474


Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar in procedura de faliment
pentru debitorul SC Net Bet SRL
Nr 5740 Data emiterii 16.06.2021
1 .Număr dosar: 34871/3/2019, Tribunalul București. Secția a VII-a Civila.
2 Arhiva/registratura instanței: București, Splaiul Independentei nr 319L, Cladirea B,Sector6
3.Debitor: SC NET BET SRL, cu sediul social în București, str. Sirenelor nr 91, sect 5, CUI:32284474 și nr. de ordine
la Registrul Comerțului J40/11866/2013;
4.Creditori: insolventa voluntara;
5. Termen de judecata: 30.09.2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

6. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa “Sandu Emilia”, cu sediul in București, B-dul Dinicu Golescu,
nr. 43, Bl. 7, sc.B, ap. 34, Parter, sector 1, Fax. 021.31.28.514/ Tel:: 0372 92 40 80,E-mail: cabinsolvemy@gmail.com.
Nume și prenume reprezentant administrator/lichidator judiciar persoană juridică: Sandu Emilia.
Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa “Sandu Emilia” prin reprezentant Sandu Emilia, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului, conform încheierii de ședință în camera de consiliu din data de 21.05.2020 pronunțată de
Tribunalul București, secția a VII-a Civila, în dosarul nr. 34871/3/2019,în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea privind
procedura insolvenței nr. 85/2014, comunica:
Raportul lichidatorului judiciar
astfel întocmit în anexa, în număr de 2 file. Depunem prezentul pentru instanta de judecata.
Lichidator judiciar:
Cabinet Individual de Insolventa„Sandu Emilia”
Prin Sandu Emilia
Anexă
Număr dosar: 34871/3/2019 Tribunalul București, Sectia a VII-a Civila
Temei juridic: art. 59 lit. a) din Legea privind proceduta insolvenței.
Debitor: SC NET BET SRL, cu sediul social în București, str. Sirenelor nr 91, sect 5, CUI:32284474 și nr. de ordine la
Registrul Comerțului J40/11866/2013;
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „ Sandu Emilia”, Cod de înregistrare fiscală 32645579, sediul
social bd. Dinicu Golescu, nr. 43, bl. 7, sc. B, apt. 34, Parter, București, sector 1, Fax: 021.31.28.514, Tel:, 0372 92 40
80 E-mail cabinsolvemy@gmail.com. Nume și prenume reprezentant administrator/lichidator judiciar persoană juridică:
Sandu Emilia.
Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa” Sandu Emilia” prin reprezentant Sandu Emilia, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC NET BET SRL, cu sediul social în București, str. Sirenelor nr 91, sect 5, CUI:32284474 și nr.
de ordine la Registrul Comerțului J40/11866/2013,conform incheierii de sedinta din 21.05.2020 în dosarul
34871/3/2019, vă prezint raportul privind modul de îndeplinire a atribuțiilor lichidatoruui judiciar.
A. Mentiuni privind modul de indeplinire a atributiilor lichidatorului judiciar:
La data de 28.05.2021 a avut loc la sediul lichidatorului adunarea creditorilor cu ordinea de zi:
“Propunerea lichidatorului judiciar de continuare a licitatiilor publice cu strigare organizandu-se:
- 8 licitatii publice în opt saptamani consecutive avand ca pret de pornire 45% din
valoarea stabilita prin raportul de evaluare;
- 8 licitatii publice în opt saptamani consecutive avand ca pret de pornire 40% din
valoarea stabilita prin raportul de evaluare;
- 8 licitatii publice în opt saptamani consecutive avand ca pret de pornire 35% din
valoarea stabilita prin raportul de evaluare;
- 8 licitatii publice în opt saptamani consecutive avand ca pret de pornire 30% din
valoarea stabilita prin raportul de evaluare;
In masura în care pe parcursul desfasurarii licitatiilor se vor primi oferte personalizate, la alta valoare decat cea
existenta la licitatie în acea perioada, se v-a convoca adunarea creditorilor în vederea supunerii la vot a vanzarii
activelor la acel pret”.
Adunarea Creditorilor a fost legal constituită potrivit art. 49 alin. 1 din Legea 85/2014, creditorii care au transmis punct
de vedere scris conform art. 48. al. 4 din legea nr. 85/2014 cumulând un procent de 86,62 % din masa credala conform
tabelului definitiv de creante depus la data de 06.03.2020 și cu un procent de 100% din creantele prezente a aprobat
propunerea lichidatorului judiciar.
Procesul verbal a fost transmis la dosarul cauzei și publicat în BPI.
Anuntul privind desfasurarea licitatiilor a fost publicat în ziarul National, pe saitul cabinetului si pe saitul UNPIR.
- Sedintele de licitatie au fost planificate a se desfasura la: 25 iunie,2-9-16-23,-30 iulie și 6-13 august 2021.Pretul de
pornire al licitatiei este de 19.252,00 lei și reprezinta 45% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare
B. Mentiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art. 59 alin.1 din Legea insolvenței nr. 85/2014 :
De la data deschiderii procedurii pana în prezent au fost efectuate cheltuieli cu procedura în cuantum de 515,69 lei, iar
onorariul nu a fost achitat lichidatorului judiciar.
C. Alte mentiuni :
Solicitam instanei de judecata continuarea procedurii în vederea:
- Continuari demersurilor de valorificare a bunurilor mobile, desfasurarea sedintelor de licitatie la pretul de 45% din
valoarea stabilita prin raportul de evaluare;
Anexam la prezentul raport copii de pe:
Dovada de publicare în BPI a raportului pe mai;
Dovada publicarii în BPI a procesului verbal al adunarii creditorilor din 28.05.2021;
Dovada publicarii anuntului de desfasurare a licitatiilor în ziarul National pe saitul UNPIR și pe saitul cabinetului.
Factura privind cheltuieli de procedura;
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolventa„Sandu Emilia”
prin Sandu Emilia

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BASIS RANCH SRL, cod unic de înregistrare: 28237067
Societatea BASIS RANCH SRL; cod unic de înregistrare 28237067
Raport de activitate al lichidatorului judiciar întocmit potrivit art. 59 din Legea nr. 85/2014
pentru debitoarea Basis Ranch SRL
Nr. 583/15.0.2021
Termen: 18.06.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 961/1285/2014, Tribunalul Specializat Cluj;
2.Arhiva/registratura instanței: Arhiva/registratura instanței: Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj, telefon:
0264-596110, luni-vineri 8:30-12:30
3.Debitor: Basis Ranch SRL, comuna Aiton, sat Aiton, str. Principală FN, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă
Tribunalul Cluj sub J12/718/2011, având CUI 28237067
4. Lichidator judiciar: DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud.
Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: ioana.crisan@ddgi.ro, prin practician în
insolvență Crișan Ioana-Monica.
5. Subscrisa: DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Basis Ranch SRL conform
Sentinței civile nr. 1571 pronunțată la data de 05.10.2018 de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul cu nr.
961/1285/2014, în temeiul art. 59 din Legea nr.85/2014 comunică următorul raport:
I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale
1. Demersuri privind valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei
În vederea valorificării bunurilor deținute în patrimoniu de către societatea debitoare, bunuri constând în teren situat în
localitatea Cămin și puieți de nuci, lichidatorul judiciar a convocat pentru data de 16.04.2021 adunarea creditorilor
având ca ordine de zi aprobarea strategiei de valorificare propusă de către lichidatorul judiciar.
Convocatorul adunării creditorilor a fost transmis acestora împreună cu materialul informativ necesar exprimării
votului, convocatorul fiind publicat în BPI nr. 6452 din data de 12.04.2021. Conform Procesului-verbal al adunării
creditorilor din data de 16.04.2021, creditorii au aprobat strategia de valorificare propusă de către lichidatorul judiciar.
Ca urmare a aprobării noii strategii de valorificare, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice,
sens în care prima ședință de licitație a fost stabilită pentru data de 19.05.2021, urmând ca în cazul în care bunurile nu
se valorificau la acea dată, să fie organizate licitații săptămânale până în data de 16.06.2021. Anunțul de vânzare a fost
publicat la data de 28.04.2021, cu respectarea termenului prevăzut în strategie pentru publicitate, pe site-ul
lichidatorului judiciar www.ddgi.ro la secțiunea vânzări, pe site-ul UNPIR www.unpircluj.ro, pe site-ul
www.publi24.ro, pe site-ul www.piata-az.ro, pe site-ul www.lajumate.ro, precum și comunicat Primăriei Comunei
Camin, jud. Satu Mare.
În cadrul ședinței de licitație din data de 19.05.2021 s-a prezentat un reprezentant al societății Agrotex SRL, care a
oferit prețul de pornire, respectiv suma de 81.600 lei + TVA în vederea achiziționării bunului imobil constând în teren
arabil situat în intravilanul localității Cămin, județul Satu-Mare, înscris în CF nr. 100257, cu o suprafață de 20.400 mp.
Întrucât, societatea Agrotex a fost singurul participant la această licitație și a oferit prețul de pornire, lichidatorul
judiciar a declarat-o adjudecatar. Ca urmare a achitării înregului preț de către societatea adjudecatară, părțile au stabilit
de comun acord încheierea contractului de vânzare în formă autentică pentru data de 17.06.2021.
Cu privire la puieții de nuci deținuți în patrimoniu de către debitoare, în cadrul ședinței de licitație publică din data de
26.05.2021 s-a prezentat un reprezentant al societății Build & PR Consulting SRL care a oferit prețul de pornire,
respectiv suma de 800 lei+TVA în vederea achiziționării acestora. Întrucât, societatea Build & PR Consulting SRL a
fost singurul participant la această licitație și a oferit prețul de pornire, lichidatorul judiciar a declarat-o adjudecatar.
Precizăm totodată, că în cadrul adunării de creditori din data de 16.04.2021, dată fiind natura unora dintre bunurile
debitoarei și gradul de perisabilitate al acestora, pentru acestea s-a aprobat casarea, astfel că la acest moment debitoarea
nu mai deține bunuri în patrimoniu.
Ca urmare a încasării prețului pentru bunurile valorificate în cadrul ședințelor de licitație din data de 19.05.2021,
respectiv 26.05.2021, lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea Planului de distribuire nr. 3.
2. Planul de distribuire nr. 2
Ca urmare a soluționării definitive a tuturor contestațiilor formulate împotriva tabelului suplimentar de creanțe,
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanțelor. Totodată, dat fiind faptul că s-a
lămurit situația creanței societății Deutsche Leasing România IFN SA, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea
Planului de distribuire nr. 2 prin care s-a realizat distribuirea sumei de 320.548,04 lei, sumă ce a fost provizionată în
favoarea creditoarei Deutsche Leasing România IFN SA prin Planul de distribuire nr. 1
Planul de distribuire nr. 2 a fost înregistrat la dosar și publicat prin grija lichidatorului judiciar în BPI nr. 18385 din data
de 02.11.2020.
Împotriva acestui plan de distribuire a formulat contestație creditoarea Prutul SA, aceasta fiind înregistrată sub nr. de
dosar 961/1285/2014/a17. Prin Sentința civilă nr. 1833 din data de 26.11.2020, judecătorul-sindic a respins ca
neîntemeiată contestația formulată de către creditoarea Prutul SA, nefiind formulat apel împotriva acestei hotărâri.
3. Tabelul definitiv consolidat actualizat al creanțelor
Ca urmare a distribuirilor realizate de către lichidatorul judiciar conform Planului de distribuire nr. 2, acesta a procedat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

la actualizarea Tabelului definitiv consolidat al creanțelor debitoarei Basis Ranch SRL Tabelul definitiv consolidat
actualizat al creanțelor a fost înregistrat la dosar la data de 08.03.2021, acesta fiind publicat în BPI nr. 4164 din data de
08.03.2021.
4. Stadiul contestației împotriva măsurii lichidatorului judiciar de predare a bunului mobil – tractor marca NEW
HOLLAND model T7050, obiect al dosarului nr. 961/1285/2014/a14
La termenul de judecată din data de 14.06.2019, instanța a dispus suspendarea cauzei până la soluționarea dosarelor
asociate 961/1285/2014/a11 și 961/1285/2014/a15. Ca urmare a soluționării definitive a dosarelor asociate
961/1285/2014/a11 și 961/1285/2014/a15, lichidatorul judiciar a formulat o cerere de repunere pe rol a dosarului
961/1285/2014/a14. Prin Sentința civilă nr. 662 din data de 02.04.2021, instanța a luat act de renunțarea contestatorului-
administrator special la prezenta contestație.
5. Demersuri întreprinse de către lichidatorul judiciar în vederea recuperării creanțelor
a) Cu privire la recuperarea sumei de 30.165 lei reprezentând contravaloarea mărfii livrate în baza Contractului de
vânzare-cumpărare nr. 504/20.11.2015, de către societatea Basis Ranch SRL în favoarea societății Romdil Prod SRL
față de care s-a deschis procedura insolvenței în cadrul dosarului cu nr. 1471/100/2016 înregistrat pe rolul Tribunalului
Maramureș, s-a acordat un nou termen de control pentru data de 31.10.2021 în vederea continuării demersurilor de
lichidare.
Totodată, având în vedere faptul că, biletele la ordin ce au stat la baza formulării declarației de creanță împotriva
debitoarei Romdil Prod SRL, au fost emise de societatea Romdil Com SRL, societatea Basis Ranch SRL a fost înscrisă
pe Tabelul preliminar al debitoarei cu suma de 30.165 lei, conform tabelului publicat în BPI nr. 21177 din data de
18.11.2016.
În cadrul dosarului de insolvență nr. 1470/100/2016, deschis față de societatea Romdil Com SRL, judecătorul-sindic a
acordat un nou termen pentru data de 21.09.2021, pentru continuarea procedurii.
Raportat la stadiul în care se află cele 2 proceduri de insolvență, precizăm faptul că, până la data întocmirii prezentului
raport, către societatea Basis Ranch SRL nu a fost distribuită nici o sumă de bani.
Așa cum am precizat în cuprinsul rapoartelor de activitate anterioare, întrucât, biletele la ordin emise de societatea
Romdil Com SRL au fost avalizate de către debitorul Andic Mehmet Hanefi, administratorul judiciar a formulat Cerere
de executare silită, aceasta fiind înregistrată sub număr de dosar 740 din data de 27.07.2017 pe rolul Societății Civile
Profesionale de Executori Judecătorești ” Adam Dragoș și Oszoczki Andras”.
Prin încheierea civilă nr. 6390 pronunțată în ședința camerei de consiliu din data de 10.08.2017, în cadrul dosarului cu
nr. 7607/182/2017 înregistrat pe rolul Judecătoriei Baia Mare-Secția Civilă, s-a încuviințat executarea silită împotriva
debitorului Andic Mehmet Hanefi, pentru suma de 30.165 lei. Până la momentul întocmirii prezentului raport de
activitate, nu au fost identificate bunuri în patrimoniul acestuia.
b) Cu privire la creanța chirografară în cuantum de 481.659,90 lei pe care societatea o deține față de debitorul Basis
Management Solution Office SRL, în cadrul acestei proceduri de insolvență, ce formează obiectul dosarului
709/1285/2016, la termenul din data de 22.09.2020, prin Hotărârea nr. 1218 judecătorul-sindic a confirmat modificarea
Planului de reorganizare al debitoarei astfel cum aceasta a fost propusă de către administratorul special și votată în
cadrul adunării de creditori din data de 11.09.2020. În vederea continuării procedurii s-a stabilit un nou termen pentru
data de 28.09.2021.
Raportat la stadiul în care se află această procedură de insolvență, precizăm faptul că, până la data întocmirii
prezentului raport, către societatea Basis Ranch SRL nu a fost distribuită nici o sumă de bani.
c) Cu privire la creanța în cuantum de 241.708,02 lei pe care societatea o deține față de debitorul Basis Gardens SRL,
precizăm faptul că la data de 13.05.2020, lichidatorul judiciar a formulat o cerere de deschidere a procedurii insolvenței
față de această societate înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj sub nr. de dosar 298/1285/2020. Prin
Hotărârea nr. 1404 din data de 07.10.2020 a fost aprobat raportul administratorului judiciar și s-a dispus intrarea în
faliment în procedură simplificată a debitoarei. La termenul din data de 21.04.2021, judecătorul-sindic a dispus
definitivarea tabelului de creanțe, stabilind un nou termen în cadrul procedurii pentru data de 15.09.2021, pentru când se
vor realiza demersurile de închidere a procedurii insolvenței.
d) Mențiuni cu privire la stadiul dosarului 1783/117/2020
Administratorul special al debitoarei a formulat o acțiune în pretenții împotriva APIA-Aparat Central și Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Cluj ca urmare a plății cu întârziere a subvențiilor ce se
cuveneau debitoarei. Cererea a fost înregistrată sub nr. de dosar 1783/117/2020. Prin Sentința civilă nr. 2633 din data de
02.12.2020, instanța a admis excepția inadmisibilității acțiunii. Împotriva acestei hotărâri a fost formulat recurs, însă
până în prezent nu a fost stabilit primul termen de judecată. Prin Decizia civilă nr. 290 din data de 11.03.2021
pronunțată de către Curtea de Apel Cluj, instanța a respins recursul declarat împotriva Sentinței civile nr. 2633 din data
de 02.12.2020. Ca urmare a soluționării definitive a dosarului menționat și în urma analizei cererii de plată formulată de
către APIA-Centrul Județean Cluj, lichidatorul judiciar o apreciază ca fiind întemeiată, această creditoare deținând o
creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 24.283,61 lei, rezultată din Procesul-verbal de constatare a neregulilor și
de stabilire a creanțelor bugetare nr. 19413 din data de 22.10.2019, urmând a fi achitată în măsura în care în cadrul
procedurii va exista disponibil bănesc, cu respectarea rangului de prioritate.
Raportat la aspectele prezentate în cuprinsul prezentului raport, solicităm acordarea unui nou termen de control în
vederea întocmirii de către lichidatorul judiciar a unui nou raport de fonduri și a Planului de distribuire aferent.
Totodată, dat fiind faptul că în cadrul procedurii nu mai sunt bunuri de valorificat, lichidatorul judiciar va realiza o
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

analiză cu privire la șansele de recuperare a creanțelor pe care societatea le deține față de diverși debitori, iar în urma
acestei analize va decide dacă va formula cererea de închidere a procedurii de insolvență deschisă față de societatea
Basis Ranch SRL
II. Solicitări adresate judecătorului sindic
• aprobarea prezentului raport,
• acordarea unui nou termen de control în vederea întocmirii raportului de fonduri și a planului de distribuire.
Lichidator judiciar DDG Insolvency I.P.U.R.L. prin practician în insolvență Crișan Ioana-Monica

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SIRVEX CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 17696390
Ministerul Finanțelor
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice – Galați
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Constanța
Serviciul Juridic-Compartimentul
Procedură Insolvență și Lichidări
Str.:I.G.Duca,nr.18
Constanta
Tel: 0241.60.56.19
Fax: 0241.60.56.54
E-mail: juridic.ct@anaf.ro
Nr CTG DEX 41163/14.06.2021
Decizie
privind schimbarea lichidatorului judiciar al debitoarei SC Sirvex Construct SRL
1. Date privind dosarul: Numar dosar: 6829/118/2019 Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civila.
2. Debitor: SC SIRVEX CONSTRUCT SRL, cod unic de inregistrare 17696390 cu sediul social în Constanța, str. Ana
Ipătescu nr. 32, corp C1, județul Constanța.
3. Subscrisa Direcția Generală Regionala a Finanțelor Publice – Galați prin Administratia Judeteana a Finanțelor
Publice Constanța, cu sediul în Constanța, str. I.G. Duca, nr 18, județul Constanța, creditor bugetar majoritar în cadrul
dosarului nr. 6829/118/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a II-a civilă, în temeiul art. 57 alin. 3 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Anunță
Desemnarea în calitate de lichidator judiciar pe CASA DE INSOLVENTA ISTRU SPRL FILIALA BRĂILA &
SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI, cu un onorariu lunar în sumă fixă de 295 lei și un onorariu de
succes de 1 % din sumele obținute prin vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe.
Șef administrație județeană,
Doinița Radu
Șef Serviciu Juridic,
Simona Cocu
Întocmit,
Mihaela Cocuz

Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GYK COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 14605223
România, Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă
Str. Brestei nr. 12, jud. Dolj
Dosar nr. 9425/63/2013*
Termen la 21.09.2021
Citație
emisă la: ziua 15, luna 06, anul 2021
Cit.lichidator judiciar-CII Nedelea Constantina-Craiova, str,. A.I. Cuza nr.22, et. 2,jud.Dolj
Cit. Creditori-
-DGRFP Dolj-Craiova, str. M Firmilian, nr.2, Județ Dolj
-Primăria Mun.Craiova-Craiova, Județ Dolj
-BRD Gsg SA-Craiova, b.dul Carol I, nr. 4, bl. M6, Județ Dolj
-Unicredit Leasing Corporation IFN SA-sector 1, București, Expoziției, nr. 1F
-FNGCIMM SA IFN București-sector 1, București, Ștefan Iulian, nr. 38
-SC Nitela SRL-, Craiova, Brazda lui Novac, nr. 215, Județ Dolj
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

-SC Legabris Prest SRL-Băilești, Independenței, nr. 16A, Județ Dolj


-SC Coca Cola Hbc România-com. Voluntari, Șoseaua nr.10 București Nord Cl.023, et. 1, Județ Ilfov
-SC Quadrat Amtoq Reverages SRL-sector 4, București, Calea Vacăresti, nr. 391, et. 4
-SC Grosby SRL-com. Carcea, Carcea, Progresului, nr. 19, Județ Dolj
-Manolea Barbu-com. Carcea, Craiova, Județ Dolj
-SC Coloseum SA-Craiova, Impăratul Traian, Județ Dolj
-SC Buganis Impex SRL-Daneti, Județ Dolj
-SC Cibeflor Com SRL Craiova-Craiova, Banatului, nr. 9, Județ Dolj
-SC Domeniile Viticole Pietroiasa SA-Dealul Viei Merei, Județ Buzău
-SC Total Distroibution Group Arges-Pitești, Petrochimiștilor, nr. 53, Județ Argeș
-SC Eurorex Alimentare SRL-Popești Leordeni, Soseaua de Centura, nr. 99, Județ Ilfov
-SC Diromar Mgr SRL-Cujmir, Butoiești, Județ Mehedinți
-Asociatia de Proprietari nr. 20 Brazda-Craiova, b.dul Dacia, nr. 133, ap. parter, Județ Dolj
-GDF Suez Energy România-Craiova, Brazda lui Novac, nr. 97, bl. M10, ap. 9, Județ Dolj
este chemat la această instanță, completul 1F, în ziua de 21 luna 09, anul 2021, ora 9,30, în calitate de creditor, în proces
cu debitoarea SC Gyk Company SRL Craiova, pentru procedura insolvenței, solutionarea obiectiunilor formulate de
creditoarea Dgrfp Dolj la propunerea de închiderea procedurii insolvenței debitoarei formulata de lichidatorul judiciar.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CLARIMO SRL, cod unic de înregistrare: 15097433
Instanță: Tribunalul Galați, Secția a II-a Civilă,
Număr dosar: 913 /121 /2019,
Termen 22.06.2021
Raport lunar
Nr. de înregistrare 117 / 11.06.2021
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 159 alin. (1)
și art.161 din Legea nr. 85 /2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență pentru debitorul
Clarimo SRL
Lichidator judiciar: CII Caragea Mihaela, sediul Galați, Cartierul Țiglina I, str. Brăilei, nr. 163, Bl. A4, sc. 1, parter ap.
4, jud. Galați, CP 800309, C.I.F. 22439890, nr. RFO I-1187, Fax 0236475477, Tel. 0726135476, E-mail
mihaela.caragea.ro@gmail.com prin reprezentant lichidator judiciar ec. Caragea Mihaela
Debitor: Clarimo SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, sediul social: Municipiul Galați, str. Trandafirilor nr. 18,
jud. Galați, CIF 15097433, număr de înregistrare în registru J17/679/2010
Cuprins:
1 Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale
Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 159 alin. (1) și art. 161 din Legea privind
2
procedura insolvenței
3 Mențiuni privind plata onorariului lichidatorului judiciar cu precizarea modalității de calcul al acestuia
4 Solicitări
5 Opis înscrisuri
1. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
Prin sentința nr. 84 pronunțată la data de 06.04.2021 s-a dispus deschiderea procedurii generale de faliment.
S-a transmis la ORC Galați notificarea privind deschiderea procedurii de faliment prin procedură general nr. 74
/08.04.2021 care a fost publicată în BPI nr. 6452 /12.04.2021, și un anunț a fost publicat în ziarul Monitorul de Galați
din data de 12.04.2021.
S-a comunicat notificarea nr. 78 /13.04.2021 administratorului special prin care s-a solicitat prezența acestuia la sediul
lichidatorului judiciar la data de 19.04.2021 pentru predarea gestiunii. Notificarea privind deschiderea procedurii de
faliment prin procedură general nr. 74 /08.04.2021 a fost comunicată și administratorului special.
S-a efectuat inventarierea pe baza informațiilor primate de la Primăria Galați și OCPI carte funciară nr. 101937,
debitoarea figurează în patrimoniu cu teren suprafață 342,77 mp din totalul de 685,55 mp deținut în cota de ½ cu SC
Almacon SRL situate în Galați, str. Al. I. Cuza nr. 47.
S-a convocat adunarea creditorilor la data de 05.05.2021 cu ordinea de zi:
1. Confirmarea lichidatorului judiciar și definitivarea onorariului stabilit provizoriu de judecătorul sindic;
2. Aprobare Oferta de cumparare din data de 23.04.2021 primită de la societatea ABC Jar3 SRL Galați (cumpărător
Lot 1 de la proprietar Altmacon SRL, lichidator CII Butnaru Monica),
Adunarea creditorilor cu 100% voturi a confirmat în calitate de lichidator judiciar pe CII Caragea Mihaela cu un
onorariu de 3000 lei +TVApentru întreaga perioadă de faliment și un onorariu de succes de :
4%+TVA din sumele distribuite către creditori în cazul în care bunurile debitoarei vor fi valorificate în primele 6 luni de
la stabilirea regulamentului de vânzare
3% +TVA din sumele distribuite către creditori în cazul în care bunurile debitoarei vor fi valorificate în primele 12 luni
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

de la stabilirea regulamentului de vânzare


2% +TVA din sumele distribuite către creditori în cazul în care bunurile debitoarei vor fi valorificate în primele 6 luni
de la stabilirea regulamentului de vânzare.”
Adunarea creditorilor nu a fost de acord cu oferta de cumpărare transmisă de ABC Jar3 SRL de 155.000 lei pentru
achiziționarea terenului proprietatea SC Clarimo SRL și suplimentar față de ordinea de zi, a solicitat practicianului în
insolvență să convoace o adunare a creditorilor care să aibă pe ordinea de zi evaluarea bunurilor debitoarei SC Clarimo
SRL și stabilirea unui regulament de vânzare.
Procesul verbal al ședinței adunării creditorilor nr. 1 /05.05.2021 a fost publicat în BPI nr. 9782 /03.06.2021
În vederea evaluării terenului s-a efectuat selecție de ofertă pentru servicii de evaluare și la data de 18.05.2021 s-a
primit oferta de la Cabinet de expertiză contabilă, Audit, Evaluare și Insolvență Postolache Costel cu onorariu de 1000
lei. S-a încheiat procesul verbal de selecție a ofertei de servicii de evaluare nr. 1 /18.05.2021 care s-a comunicat
evaluatorului pentru executarea lucrării.
La data de 07.06.2021 s-a făcut inspecția la terenul de evaluat, urmând a se realiza raportul.
S-a întocmit tabelul suplimentar de creanțe nr. 107 /31.05.2021 și s-a publicat în BPI nr. 9782 /03.06.2021.
2. Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 159 alin. (1) și art. 161 din Legea privind
procedura insolvenței:
Cheltuieli de procedură sunt avansate de lichidatorul judiciar: 09.04.2021 publimedian fact. 10310 anunț ziar 29,75 lei,
09.04.2021 ch 3289 cn poșta română 15,60 lei, 07.05.2021 ch 4137 cn poșta română 8,2 lei
3. Mențiuni privind plata onorariului lichidatorului judiciar cu precizarea modalității de calcul al acestuia:
Adunarea creditorilor cu 100% voturi a confirmat în calitate de lichidator judiciar pe CII Caragea Mihaela cu un
onorariu de 3000 lei +TVApentru întreaga perioadă de faliment și un onorariu de succes de :
4%+TVA din sumele distribuite către creditori în cazul în care bunurile debitoarei vor fi valorificate în primele 6 luni de
la stabilirea regulamentului de vânzare
3% +TVA din sumele distribuite către creditori în cazul în care bunurile debitoarei vor fi valorificate în primele 12 luni
de la stabilirea regulamentului de vânzare
2% +TVA din sumele distribuite către creditori în cazul în care bunurile debitoarei vor fi valorificate în primele 6 luni
de la stabilirea regulamentului de vânzare.”
Nu a fost încasat onorariul.
4. Solicitări:
La termenul de judecată, solicitam instantei:
Să ia act de a masurile intreprinse de lichidatorul judiciar descrise în cuprinsul prezentului raport de activitate și să
acorde un nou termen pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanțelor, întocmirea raportului de evaluare,
convocarea creditorilor pentru aprobarea regulamentului de vânzare și vânzarea terenului.
Solicităm judecarea cauzei în lipsă, conf. prev. art. 223 alin.3 C.proc.civ.
5. Opis înscrisuri:
Nr. crt Denumire act Nr. file
1 Notificare privind deschiderea procedurii falimentului nr. 74 /08.04.2021 1
2 Dovadă privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 94366/12.04.2021 (notificare) 1
3 Extras ziar Monitorul de Galați 12.04.2021-notificare 1
4 Notificare nr. 78/13.04.2021-administrator special, comunicare 2
5 Inventar-adresa Primăria Galați, OCPI carte funciară 5
6 Adresa 88/14.05.2021-solicitare oferta servicii evaluare 1
7 Adresa 96/17.05.2021 evaluator 1
8 Process verbal de selecție ofertă 1/18.05.2021 1
Dovadă privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 120414/11.05.2021
9 1
(Proces verbal al ședinței adunării creditorilor, nr. 1/05/05.2021)
Dovadă privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 142991/03.06.2021
10 1
(tabel suplimentar 107/31.05.2021
Total file 15
Lichidator judiciar C.I.I. Caragea Mihaela Ec. Caragea Mihaela

Județul Giurgiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea NORIX NOVA SRL, cod unic de înregistrare: 32798076
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului
Nr: 549; data emiterii: 11.06.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 88/122/2021; Anul 2021;Tribunal Giurgiu; Judecător-sindic: Bogea Mihaela
2.Arhiva/registratura instanței:Adresa: Strada Episcopiei nr.13, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu
Număr de telefon 0246212725; programul arhivei/registraturii instanței de luni până vineri intre orele: 9.00-13.00
3.1. Debitor: SC NORIX NOVA SRL; Cod de identificare fiscală 32798076; sediul social: Sat Daia, Comuna Daia, str.
Garoafelor nr.2, județul Giurgiu; Număr de ordine în registrul comerțului J52/79/2014;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Stamen Cristian; Cod de identificare fiscală 32171459; sediul
social: Strada Hristo Botev nr.5, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvență 1B 3609; Tel.0731064094; Fax 0346 566 288; E-mail cristianstamen@yahoo.com; Nume și prenume
reprezentant lichidator judiciar: Stamen Cristian
5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Stamen Cristian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului, reprezentat
legal prin Stamen Cristian, în temeiul art. 147 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, notifică
6. Intrarea debitorului în procedura simplificata de faliment în temeiul art.71 alin.(1) din Legea nr.85/2014, conform
Sentintei Civile nr.207 din 10.05.2021 pronuntata în dosarul nr.88/122/2021, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu.
6.1. Debitorul SC NORIX NOVA SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței.
6.2. Creditorii debitorului SC NORIX NOVA SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin
depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor este (ziua/luna/anul): 25/06/2021.
În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, nedepunerea cererii de admitere a creanței până
la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele deținute împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin sentința de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este
(ziua/luna/anul): 06/07/2021.
Data primei sedinte a adunarii creditorilor este (ziua/luna/anul) :12/07/2021.
Termenul pentru solutionarea eventualelor contestații formulate împotriva tabelului preliminar al creanțelor și afisarea
tebelului definitiv al creantelor este (ziua/luna/anul): 01/08/2021.
Termenul primei sedinte publice de judecata este (ziua/luna/anul): 18/10/2021.
7. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu și
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Giurgiu pentru efectuarea mențiunii.
Informații suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere
a creanței în Tabelul Suplimentar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin(1) din Legea nr.85/2014 .
 Cererea de înscrierea creanței în tabelul suplimentar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar,
cu mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restricții pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței).
8. Semnătură
Cabinetul Individual de Insolventa Stamen Cristian
Prin reprezentant practician în insolventa Stamen Cristian

Județul Hunedoara
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea IANIS ŞI CORNEL S.R.L., cod unic de înregistrare: 38098268
România
Tribunalul Hunedoara, Secția Comercială și de Contencios Administrativ și Fiscal
Deva, Calea Zarandului, nr. 73
Dosar nr. 25/97/2021/a1
Termen la: 29.06.2021
Citație
Emisă la: ziua 15 luna 06 anul 2021
-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Hunedoara, cu sediul în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 30 jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643;
-Municipiul Vulcan, cu sediul în Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr. 31, jud. Hunedoara;
-Elite SRL, cu sediul în Cugir, str. Victoriei, nr. 16, jud. Hunedoara;
-Bravon SRL, cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 26, jud. Hunedoara, cu sediul procesual ales în București, Calea
Moșilor, nr. 51, et. 1, sector 3;
Sunt chemate la această instanță, camera 203, completul C16-C5 sindic, în ziua de 29, luna 06, anul 2021, ora 09,00 în
calitate de creditori în proces cu debitoarea SC Ianis și Cornel SRL cu sediul social în Vulcan, str. Valea Baleii, nr. 17,
jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/1266/2017,
CUI 38098268, prin lichidator judiciar SCP Contaudit Insolvent SPRL, cu sediul în Deva, Bd. Decebal, bl. P, sc. C, jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 21514942, număr de ordine în Registrul Societăților Profesionale de Insolvență
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

RSP 0298, pentru L. 85/2014-pentru contestație tabel preliminar de creanțe.


Cu mențiunea: Pentru prevenirea infectării și răspândirii infectiei cu virusul COVID-19; vă recomandăm ca toate
înscrisurile care urmează să le depuneți la dosar să le trimiteți prin email la adresa: tr-hunedoarareg@just.ro sau prin fax
la nr. de telefon 0254262251. Vă mai recomandăm să solicitati judecarea cauzei în lipsă. Prezența nu este obligatorie.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DONNA FASHION GTA SRL, cod unic de înregistrare: 30046883
Către,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași
Mun.Iași, str. Gândul nr.2A, Cod poștal 700127, jud.Iași
Notificarea deschiderii procedurii simplificate a insolvenței societății Donna Fashion Gta SRL
Nr.284/14.06.2021
1.Date privind dosarul: nr.2605/99/2021 (nr.format vechi 114/2021) - Secția II civilă de contencios administrativ și
fiscal - Judecător-sindic Clara Roxana Barbir
2.Arhiva/registratura instanței: Iași, str. Elena Doamna, nr.1A, jud. Iași, Fax: 0332.435.507. Programul
arhivei/registraturii instanței: orele 9.00-13.00.
3.1.Debitoare DONNA FASHION GTA S.R.L în faliment/în bankruptcy/en faillite) cu sediul în sat Păun, com.
Bîrnova, str. Cerbului nr.6, jud. Iași, ORC J22/614/2012, CUI: 30046883.
3.2. Administrator special: Nu a fost numit.
4.Lichidator judiciar. S.C.P. Casa de Insolvență Homoranu IPURL, C.I.F. RO20692097, cu sediul în loc. Lunca
Cetățuii, str. Dreptății, nr.4, bl.6, ap.1, com. Ciurea, jud. Iași, număr de înscriere în registrul formelor de organizare
0026, tel./fax 0232.590.075, e-mail:homoranu.gheorghe@yahoo.com, reprezentant Homoranu Gheorghe
5.Subscrisa S.C.P. Casa de Insolvență Homoranu IPURL, C.I.F. RO20692097, cu sediul în loc. Lunca Cetățuii, str.
Dreptății, nr.4, bl.6, ap.1, com. Ciurea, jud. Iași, număr de înscriere în registrul formelor de organizare 0026, tel./fax
0232.590.075, e-mail: homoranu.gheorghe@yahoo.com, reprezentant Homoranu Gheorghe, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei DONNA FASHION GTA S.R.L cu sediul în mun. sat Păun, com. Bîrnova, str. Cerbului nr.6, jud.
Iași, ORC J22/614/2012, CUI: 30046883, conform încheierii nr.38/25.05.2021, pronunțată de Secția II civilă de
contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Iași în dosarul nr.2605/99/2021 (nr.format vechi 114/2021), în
conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
notifică,
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenței societății debitoare Donna Fashion Gta SRL conform Încheierii
civile nr.38/25.05.2021, pronunțată de Secția II civilă de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Iași în dosarul
nr.2605/99/2021 (nr.format vechi 114/2021)
6.1. Debitoarea Donna Fashion Gta SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolventei,
respectiv data de 25.05.2021 să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
6.2. Creditorii debitoarei Donna Fashion Gta SRL se pot opune deschiderii procedurii în termen de 10 zile de la
primirea prezentei notificări. Judecătorul sindic va ține în termen de 5 zile o ședință, în urma căreia va soluționa
deodată, printr-o sentință, toate opozițiile.
Creditorii debitorului Donna Fashion Gta SRL inclusiv cei care au înregistrat creanțe împotriva debitorului până la
deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii
de admitere a creanței în condițiile următoare:
6.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței
Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanțe este 09.07.2021.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind
creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii simplificate de insolvență.
Termenul limită pentru depunerea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență,
conform art. 97 alin.(1) este 05.07.2021.
Se va întocmi și depune la dosarul cauze procesul-verbal de inventarie a bunurilor debitoarei până la data de
05.07.2021.
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar al creanțelor este
19.07.2021. Termenul pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în
BPI.
Termenul limită pentru publicarea tabelului definitiv al creanțelor este 09.08.2021.
Termenul pentru continuarea procedurii este 19.10.2021.
7. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar în loc. Lunca Cetățuii, str.
Dreptății, nr.4, bl.6, ap.1, com. Ciurea, jud. Iași, în data de 26.07.2021, ora 10:00 având ca ordine de zi: 1. Alegerea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

comitetului creditorilor și desemnarea președintelui acestuia; 2. Confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea


remunerației acestuia.
8. Adunarea asociaților:
Se notifică asociatii societății debitoare cu privire la faptul că va avea loc Adunarea Asociaților la sediul lichidatorului
judiciar în loc. Lunca Cetățuii, str. Dreptății, nr.4, bl.6, ap.1, com. Ciurea, jud. Iași, în data de 05.07.2021 ora 12:00 în
vederea desemnării administratorului special.
Informații Suplimentare
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunalul Iași „Cererea de
înscriere a creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
2. Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate.
3. Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar cu
mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă.
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei
judiciare de timbru.
Restricții pentru creditori:,De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului. (...) La data rămânerii definitive a
hotărârii de deschidere a procedurii, atât acțiunea judiciară sau extrajudiciară, cât și executările silite suspendate
încetează” (art. 75 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență).
Lichidator judiciar: S.C.P. Casa de Insolvență Homoranu IPURL
Reprezentant: Gh. Homoranu

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MIB GROUP BTL SRL, cod unic de înregistrare: 31300180
Tribunalul Ilfov – Secția Civilă
Dosar nr. 3180/93/2017
DEBITOR: MIB GROUP BTL SRL - în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement
Raport de activitate nr. 14
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate
pentru debitorul MIB Group BTL SRL
Nr. 10305/15.06.2021
Număr dosar: 3180/93/2017, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov Secția Civilă
Temei juridic: art. 59 alin. (1) coroborat cu art. 5 pct. 28 din Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2014
Administrator judiciar: RIM TRUST I.P.U.R.L., nr. înreg. U.N.P.I.R.: RFO II-0766; CIF 33393526 sediul social:
București, sector 3, B-dul Corneliu Coposu nr. 51, ap. 6, Tel 0751.160.100, Fax 021.310.60.95, E-mail:
av.paraschiv@gmail.com, office@rimtrust.ro
Nume și prenume reprezentant administrator judiciar: Paraschiv Claudiu
Debitor: Societatea MIB GROUP BTL SRL - în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement,
având număr de ordine la Registrul Comerțului J23/615/2014, Cod de identificare fiscală RO 31300180 sediul social:
str. Nichita Stănescu nr. 22, camera 1, etaj 1, Otopeni, Jud. Ilfov, CP 075100.
Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
1. INTRODUCERE
Debitor: Societatea MIB GROUP BTL SRL - în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement
Cod de identificare fiscală RO 31300180
Sediul social: str. Nichita Stănescu nr. 22, camera 1, etaj 1, Otopeni, Jud. Ilfov, CP 075100
Număr de ordine în registrul comerțului: J23/1061/2012
EUID: ROONRC.J23/615/2014
Administrator special: PREDA MARIANA-DANIELA – desemnată prin Procesul verbal al Adunării generale al
asociaților MIB GROUP BTL SRL nr. 681/03.11.2017
Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat
Creditori: Conform Tabelului definitiv rectificat
2. DESFASURAREA ACTIVITATII ADMINISTRATORULUI JUDICIAR
In baza Încheierii din data de 26.10.2017 pronunțată de Tribunalul Ilfov – Secția Civilă în dosarul nr. 3180/93/2017, am
fost numit administrator judiciar provizoriu al MIB GROUP BTL SRL - în reorganizare judiciara, în judicial
reorganisation, en redressement, cu atribuțiile prevăzute de art. 58 rap. la art. 87 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014
precum și cele prevăzute de judecătorul sindic prin sentința de deschidere a procedurii.
Prin hotărârea intermediară nr. 86 din data de 14.01.2019 pronunțată de Tribunalul Ilfov – Secția Civilă în dosarul nr.
3180/93/2017, a fost confirmat planul de reorganizare propus de debitoare prin administrator special.
De la data confirmării planului de reorganizare:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

- am notificat confirmarea planului de reorganizare către creditorii înscriși în Tabelul definitiv.


Tabel de creanțe:
Având în vedere soluționarea apelului formulat de DIRECTIA GENERALA REGIONALĂ A FINANTELOR
PUBLICE BUCURESTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAȚIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILII
MIJLOCII BUCUREȘTI prin Decizia civilă nr. 251/08.02.2019, pronunțată de Curtea de Apel București în Dosar nr.
3180/93/2017/a2, a fost întocmit, depus la dosarul cauzei, afișat la ușa instanței și publicat în BPI nr. 6273/27.03.2019
Tabelul definitiv rectificat al creanțelor născute în averea debitoarei MIB GROUP BTL SRL
Procedura de executare silită. Contestare:
În data de 22.03.2019, Agenția Națională de Administrare Fiscala- Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice
București – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov a transmis către instituția bancară la care debitoarea avea
deschis contul unic de insolvență, Libra Internet Bank, Adresa de înștiințare privind înființarea popririi nr.
308/13.03.2019. Ulterior, la momentul prezentării la organul fiscal în data de 20.03.2019, ni s-au comunicat Titlul
executoriu nr. 88/07.02.2019 și Somația nr. 89/07.02.2019 prin care ni s-au adus la cunoștință următoarele: “In baza
prevederilor art.230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările
ulterioare, va înștiințam ca figurați în evidenta fiscala cu următoarele sume de plata, pentru care s-a început executarea
silita în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov,
anexat/anexate.”
Împotriva procedurii abuzive de executare silită inițiată de organul fiscal pentru sume deja achitate de către debitoare,
subscrisa am formulat contestație la executare și cerere de suspendare a executării silite, ce formează obiectul Dosar nr.
6026/94/2019, înregistrat pe rolul Judecătoriei Buftea. Prin Sentința civilă nr. 4114/26.06.2019 (definitivă prin
neapelare) instanța a dispus: „Admite contestația la executare. Anulează executarea silită pornită împotriva
contestatoarei în dosarul de executare nr. 31300180/23/35/1/2019/76251 al AJFP Ilfov și toate actele de executare,
inclusiv titlul executoriu nr. 88 din 07.02.2019, somația nr. 89 din 07.02.2019, adresa de înștiințare privind înființarea
popririi nr. 308 din 13.03.2019. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite. Respinge ca
neîntemeiată cererea privind întoarcerea executării silite. Cu drept de apel în termen de apel în termen de 10 zile de la
comunicare, care se va depune la Judecătoria Buftea în situația exercitării căii de atac. Pronunțată azi, 26.06.2019, prin
punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei.”
Având în vedere că Sentința 4114/2019 a rămas definitivă la data de 21.08.2019, am procedat la legalizarea acesteia și
la depunerea la organul fiscal, în vederea anulării actelor de executare.
Adunări ale creditorilor:
Având în vedere executarea silită abuzivă inițiată de organul fiscal, debitoarea fost în imposibilitate de a executa plățile
aferente primului trimestru din planul de reorganizare, sens în care a fost convocată adunarea creditorilor, pentru a se
prezenta situația debitoarei. Facem precizarea că, datorită numărului mic de creditori, în cauză nu a fost desemnat
comitet al creditorilor.
În ceea ce privește trimestrul II al planului de redresare, administratorul judiciar deși a solicitat în mod expres și repetat
comunicarea situațiilor financiare ale debitoarei, care să cuprindă inclusiv plățile efectuate în această perioadă, până la
întocmirea prezentului Raport acestea nu au fost primite.
- neprezentarea de către administratorul special a situațiilor financiare ale debitoarei, aferente Trimestrului II al Anului I
al Planului de redresare financiară;
- neprezentarea de către administratorul special a Raportului asupra activității debitoarei aferent Trimestrului II al
Anului I al Planului de redresare financiară;
- nedepunerea de către administratorul special a documentelor întocmite de către debitoare în perioada de reorganizare;
- soluționarea definitivă a Dosar nr. 3180/93/2017/a2, precum și întocmirea de către administratorul judiciar a Tabelului
definitiv rectificat al creanțelor născute în averea debitoarei MIB GROUP BTL SRL ,
Am înțeles să convocăm adunarea creditorilor la data de 10.01.2020, cu următoarea ordine de zi:
1. Discutării necesității modificării planului de redresare financiară, ca urmare a modificării tabelului de creanțe a
debitoarei;
2. În situația constatării imposibilității modificării planului de redresare, discutarea oportunității trecerii la faliment în
procedură generală a debitoarei MIB GROUP BTL SRL, conform disp. art. 145 alin. 1 lit. E) din Legea nr. 85/2014.
Având în vedere lipsa cvorumului la ședința adunării creditorilor din data de 10.01.2020, a fost reconvocată adunarea
creditorilor debitoarei pentru data de 31.01.2020, cu aceeași ordine de zi.
Prin Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 31.01.2020, s-a luat act de voința creditorilor, astfel:
„1. Discutării necesității modificării planului de redresare financiară, ca urmare a modificării tabelului de creanțe a
debitoarei: - cu 100 % din voturile valabil exprimate, creditorii arată că NU aprobă modificarea planului de redresare
financiară;
2. În situația constatării imposibilității modificării planului de redresare, discutarea oportunității trecerii la faliment în
procedură generală a debitoarei MIB GROUP BTL SRL, conform disp. art. 145 alin. 1 lit. E) din Legea nr. 85/2014:- cu
100 % din voturile valabil exprimate, creditorii solicită trecerea la faliment, având în vedere situația expusă de
administratorul judiciar”
Împotriva Procesului verbal al adunării creditorilor din data de 31.01.2020, administratorul special a formulat
contestație ( Dosar nr. 3180/93/2017/a3 – fără termen de judecată stabilit) solicitând totodată suspendarea hotărârilor
adoptate în cadrul adunării creditorilor (Dosar nr. 3180/93/2017/a4 – terme de judecată la data de 04.03.2020).
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

Alte cauze pe rol:


Menționăm că împotriva hotărârii adunării creditorilor din data de 31.01.2020, administratorul special al debitoarei a
formulat contestație. Prin Sentința civilă nr. 1689/15.07.2020, pronunțată de Tribunalul Ilfov în Dosar nr.
3180/93/2017/a3, instanța a dispus:
„Respinge contestația ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va
putea depune numai la Tribunalul Ilfov. Pronunțată la data de 15 iulie 2020 prin punerea soluției la dispoziția părților
prin mijlocirea grefei instanței.”
Dosar nr. 8857/2/2017 aflat pe rolul Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal (prima
instanță) având drept obiect anulare act administrativ decizie de impunere nr. F-BR 81/30.03.2017 (titlul executoriu al
creditorului majoritar.
În cauză a fost întocmit Raportul de expertiză, din care rezultă netemeinicia Deciziei de impunere.
Prin Sentința civilă nr. 344/2020, instanța a dispus: „Admite în parte cererea astfel cum a fost completată și precizată.
Anulează în parte decizia de soluționare nr. 432/17.11.2017 emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală -
Direcția Generala de Soluționare a Contestațiilor, cu privire la măsura suspendării soluționării contestației reclamantei
împotriva deciziei de impunere nr. F-BR 81/30.03.2017 emise de pârâta Direcția Generala Regională a Finanțelor
Publice Galați - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila pentru suma de 5.477.931 lei reprezentând
1.197.443 lei – impozit pe profit și 3.280.488 lei reprezentând taxa pe valoare adăugată (punctul 1 al Deciziei). Obligă
pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generala de Soluționare a Contestațiilor la soluționarea
contestației administrative formulate de reclamantă împotriva deciziei de impunere nr. F-BR 81/30.03.2017, pentru
suma de 5.477.931 lei reprezentând 1.197.443 lei – impozit pe profit și 3.280.488 lei - taxa pe valoare adăugată.
Respinge în rest cererea. Respinge cererea de majorare a onorariului de expert ca neîntemeiată. Obligă pârâta Agenția
Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generala de Soluționare a Contestațiilor să plătească reclamantei suma de
1.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cerere
care se va depune la Curtea de Apel București. Pronunțată astăzi 28.09.2020 prin punerea soluției la dispoziția părților
prin mijlocirea grefei instanței.”
Împotriva Sentinței civile nr. 344/2020 au formulat recurs Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția
Generală de Soluționare a Contestațiilor și debitoarea MIB GROUP BTL SRL.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, având
termen de soluționare la data de 04.11.2021.
Având în vedere:
- Concluziile din cuprinsul Raport de activitate;
- Încheierea de ședință din data de 16.09.2020;
- Dispozitivul Sentinței civile nr. 344/2020 a Curții de Apel București,
Cu respect solicităm Onoratei Instanțe:
- Să încuviințați prezentului raport de activitate;
- Acordarea unui nou termen de judecată în vederea soluționării definitive a Dosarului nr. 8857/2/2017 și refacerii
tabelului de creanțe al debitoarei, cu termen de soluționare la data de 04.11.2021
Administrator judiciar Rim Trust I.P.U.R.L.
Prin practician în insolvență Claudiu Paraschiv

2. Societatea ROMBAL LIGHTING SRL, cod unic de înregistrare: 7906029


Tribunalul Ilfov
Dosar nr. 1192/93/2016
Debitor: Soc. ROMBAL LIGHTING SRL
Termen fond: 23.09.2021
Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment a debitorului Rombal Lighting SRL
Nr. 447 din 14.06.2021
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1192/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov;
2.Arhiva/registratura instanței: Tribunalul Ilfov, Oraș Buftea, str. Știrbei Vodă nr.24, Jud.Ilfov; Tel:021/312.23.43, Fax:
0372.21.88.16;021/312.23.51, e - mail: trif-reg-civ@just.ro.
3.1.Debitor: Soc.ROMBAL LIGHTING SRL, cu sediul în Oras Otopeni, str. Avram Iancu, nr. 20B, Tarla 22, parcelele
313 și 313/91/1, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr.
J23/837/2013, având Cod de Identificare Fiscală RO7906029.
3.2. Administrator special: DIACONESCU BOGDAN
4.Creditori:
• Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București, în reprezentarea Administratiei Fiscale pentru
Contribuabili Mijlocii București, cu sediul în București, str. Sperantei nr. 40, sect 2;
• Manu Consulting SRL, Drumul Taberei nr.31, București, bl.Z36, sc.1, ap.5;
• Cabinet de Avocat Marcel Toader, I.C. Bratianu, nr. 39, Bl.P6, Sc.A, Ap.31;
• Complexul Energetic Oltenia SA, Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județul Gorj;
• Polaris M Holding SRL, str. Spiru Haret, nr. 2A, Constanta;
• RCB Electro 97 SA, str. Sigmirului 17, Bistrița, Bistrița-Năsăud, prin Cabinet de Avocat Salajan Iusan Sergiu Radu;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

• Del Cont Expert SRL, sos. Iancului 11, bl. 108, sc. A, et.10, ap. 39, sect 2, București;
• Odra Impex 95 SRL, str. SF. Agnes 206, Popesti-Leordeni, Ilfov;
• Cyber Securty SRL, cu sediul în jud. Ilfov, loc. Otopeni, str. IC Bratianu, nr. 38, bl. C, sc 1, parter, ap. 2, Ansamblul
Rezidential Venus Residance;
• Rehau Polymer SRL, str. Sos. de Centura 14-16 Tunari, Județul ILFOV, reprezentata conventional prin Cabinet de
Avocat Andreea Irimie;
• Electric Tehnic Suport, str. Avram Iancu 20B Oraș Otopeni, Județul ILFOV;
• Ultra Bright SRL, str. VALEA ARGEȘULUI 11 București;
• Icme Ecab SA, str. Drumul între Tarlale 42 București, cu sediul procesual la SCA Drakopoulos și Asociatii,
București, str. David Praporgescu, nr. 7, Sect. 2;
• SC Rombal Elecro Cable SRL, Oras Otopeni, str. Avram Iancu, nr. 20B, Tarla 22, parcelele 313 și 313/91/1, jud.
Ilfov;
• SC L Uniforme Mix SRL, cu sediul în str. Ciresoaia, nr. 50, sect 1, București, cu sediul procesual ales în București,
str. Preciziei, nr. 1 Cladiresa Preciziei Business Center, et. 4, sect. 6;
• Arc Electronic SRL, str. Fântânii 17, Brașov;
• Electroplast SA str. Subcetate Nr.14 ,420132 Bistrita, Romania;
• SRAC CERT SRL, str. Vasile Pârvan 14 București;
• Service Auto Serus Srl, B-dul Timisoara 60E București;
• Dobrescu Elena
• Diaconescu Bogdan
• Balla Romeo
• Enache-Tasica Florentina
5.Lichidator judiciar: Consorțiul format din Professional Sigma Insolv IPURL înregistrată în Registrul formelor de
organizare sub nr. RFO II-1051, atestat UNPIR: eliberat la data de 24.04.2019, CUI: 41066614, cu sediul în mun.
București, sector 3, str. Vlaicu Vodă, nr. 16, bl. V65, sc. B, parter, ap. 16, sector 3, tel. 0761651524, tel-fax.
031.421.4716,email office@insolv-valcea.ro /are_urb@yahoo.com și MIT INSOLV SPRL cu sediul în Mun. București,
sect. 1, str. Gen. Andrei Popovici, nr. 10, bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 20, atestat UNPIR nr. 2A0709, Cod de identificare
fiscala: 32361216, iliescu.silvia@yahoo.com,tel. 0769682689.
6. Subscrisul Consorțiu format din Professional Sigma Insolv IPURL înregistrată în Registrul formelor de organizare
sub nr. RFO II-1051, atestat UNPIR: eliberat la data de 24.04.2019, CUI: 41066614, cu sediul în mun. București, sector
3, str. Vlaicu Vodă, nr. 16, bl. V65, sc. B, parter, ap. 16, sector 3, tel. 0761651524, tel-fax. 031.421.4716, email:
office@insolv-valcea.ro /are_urb@ yahoo.com și MIT INSOLV SPRL cu sediul în Mun. București, sect. 1, str. Gen.
Andrei Popovici, nr. 10, bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 20, atestat UNPIR nr. 2A0709, Cod de identificare fiscala: 32361216,
iliescu.silvia@yahoo.com,tel. 0769682689, desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ROMBAL
LIGHTING SRL, cu sediul în Oras Otopeni, str. Avram Iancu, nr. 20B, Tarla 22, parcelele 313 și 313/91/1, jud. Ilfov,
înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/837/2013, având Cod de
Identificare Fiscală RO7906029, prin încheierea de ședința din data de 30.03.2017, pronunțată de către Tribunalul Ilfov,
în dosarul nr. 1192/93/2016, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, comunică:
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
pentru debitorul Rombal Lighting SRL
Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar a parcurs etapele procedurii insolvenței, cu
respectarea riguroasă a termenelor și condițiilor legale, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale:
I. Raportul de activitate nr. 294 din data de 20.04.2021 a fost transmis publicat în BPI nr. 7752 din 04.05.2021.
II. Cu privire la bunurile debitoarei arătăm următoarele:
În vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei au fost efectuate următoarele demersuri:
Întrucât nu s-a reușit valorificarea bunurilor am întocmit Anuntul/publicatia de vânzare 33 înregistrată sub nr. 256
/30.03.2021, prin care am adus la cunoștința generală ca, în ziua de 22.04.2021, ora 13.00 va avea loc la sediul
procesual ales al lichidatorului judiciar MIT INSOLV SPRL din Mun. Pitești, bld. I.C. Bratianu, nr. 36, bl. 30, sc. B, et.
1, ap. 4, jud. Argeș, vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri:
- stoc de marfă compus din 252 poziții, materiale electrice, depozitate în Otopeni, str. Avram Iancu, nr. 20B, jud.
Ilfov, cu o valoarea de piață = 70.155,70 Ron, fără TVA (se va calcula conform legislației în vigoare la data vânzării),
pretul de pornire de 35.077,85 ron la care se calculeaza TVA, reprezentând 50% din valoarea stabilită prin raportul de
evaluare .
La data licitației nu s-au prezentat licitatori și nici nu s-au prezentat licitatori fiind încheiat procesul verbal de licitație
nr. 296 din 22.04.2021, ce a fost transmis la dosarul cauzei.
A fost întocmită o nouă publicație de vânzare înregistrată sub nr. 305 /26.04.2021, prin care am adus la cunoștința
generală ca, în ziua de 19.05.2021, ora 13.00 va avea loc la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar MIT INSOLV
SPRL din Mun. Pitești, bld. I.C. Bratianu, nr. 36, bl. 30, sc. B, et. 1, ap. 4, jud. Argeș, vânzarea la licitație publică a
următoarelor bunuri:
- stoc de marfă compus din 252 poziții, materiale electrice, depozitate în Otopeni, str. Avram Iancu, nr. 20B, jud. Ilfov,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

cu o valoarea de piață = 70.155,70 Ron, fără TVA (se va calcula conform legislației în vigoare la data vânzării), pretul
de pornire de 35.077,85 ron la care se calculeaza TVA, reprezentând 50% din valoarea stabilită prin raportul de
evaluare.
În conformitate cu dispozițiile art. 761 Cod Procedură Civilă anunțul/publicația de vânzare 34 a fost afișată la sediul
Tribunalului Ilfov, Primăriei Otopeni, debitoarei din Oras Otopeni, str. Avram Iancu, nr. 20B, Tarla 22, parcelele 313 și
313/91/1, jud. Ilfov, și al desfășurării licitației/sediul procesual ales al lichidatorului judiciar MIT INSOLV SPRL din
Mun. Pitești, bld. I.C. Bratianu, nr. 36, bl. 30, sc. B, et. 1, ap. 4, jud. Argeș.
Totodată, un anunț privind Anuntul/publicatia de vânzare 34 a fost publicat în ziarul Național.
În raport de dispozițiile art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 lichidatorul judiciar a procedat și la publicarea acestora
pe site-ul UNPIR.
La data licitației nu s-au prezentat licitatori și nici nu s-au prezentat licitatori fiind încheiat procesul verbal de licitație
nr. 381 din 19.05.2021, ce a fost transmis la dosarul cauzei.
Am procedat la întocmirea în aceleasi condiții a Anunțului/publicatiei de vânzare 35 înregistrată sub nr. 382
/20.05.2021, prin care am adus la cunoștința generală ca, în ziua de 15.06.2021, ora 13.00 va avea loc la sediul
procesual ales al lichidatorului judiciar MIT INSOLV SPRL din Mun. Pitești, bld. I.C. Bratianu, nr. 36, bl. 30, sc. B, et.
1, ap. 4, jud. Argeș, vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri
Urmează ca la data de 15.06.2021 să se desfășoare licitația publică și, în măsura în care nu se reușește valorificarea
bunurilor, să procedăm la continuarea demersurilor pentru valorificarea acestora.
III. Obiective de realizat:
1. Valorificarea bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei.
2. Incasarea creantelor de la debitorii inregistrati cu sold debitor în contul 411 – client de incasat;
IV. Solicitări adresate instanței de judecată:
1. Să luați act de prezentul raport de activitate.
2. În termeiul art. 411 din C.P.C solicităm judecarea în lipsă.
Lichidator judiciar, MIT Insolv SPRL
Prin practician în insolvență Drd. Iliescu Alina Elena

Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DAFLO GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 22373604
Dosar nr. 359/100/2018
Debitor: SC DAFLO GROUP SRL BAIA MARE - MARAMURES
<< în faliment >> << în bankruptcy >> << en faillite >>
Nr. de înreg. O.R.C. J24/1646/2007, C.U.I. 22373604
Convocare adunare creditori
Nr. înregistrare 60799IS/15.06.2021
Referință internă: 45/M.R.L./2020
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 359/100/2018, Tribunalul Maramureș, Judecător-sindic: Diana Ene Solomciuc,
2.Arhiva/registratura instanței: adresa: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramureș, C.P. 430234, telefon: 0262-
218.235-40, program arhivă/registratură instanță: luni-vineri, orele 08.00-12.00,
3.1. Debitor: SC Daflo Group SRL Baia Mare - Maramureș, C.U.I. 22373604, nr. de înreg. O.R.C. J24/1646/2007, cu
sediul social în Baia Mare, Aleea Toamnei, nr. 2, et. 3, ap. 47, jud.Maramureș,
3.2. Administrator special: Bledea Dănuț Petru,
4.Creditori: Apostol Gheorghe, Bledea Danut Petru, Cara Alexandru, Dinu Aurel, Drugu Vasile, Florea Catalin
Constantin, Mateias Cezar, Mateias Marius, Romaniuc Gheorghe, Rotaru Mihai; Arabesque SRL, București, Drm Osiei,
nr. 8-16, sector 6; Corina Plast SRL, București, Șos. Colentina, nr. 27A, bl. 7 IRTA, sc. A, et. 12, ap. 45, cam. 1, sector
2; DGRFP Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, P-ța Avran Iancu, nr. 19, jud. Cluj; Orașul Predeal, Predeal, bd. Mihail Săulescu,
nr. 127, jud. Brașov; Mun. Baia Mare, Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 37, jud. Maramureș; Alroni International SRL,
București, bd. Lacul Tei, nr. 1-3, p.cam. 028, sector 2; Apa Nova București SA, București, str. Tunari, nr. 60A, clădire
Stefan cel Mare, et. 6-9, sector 2; Bimar Construct Design SRL, București, str. Soldat Zambila Ionita, nr. 1, bl. 33A, sc.
3, et. 2, ap. 123, sector 1; Bucur B&S Comimpex SRL, București, str. Plutașilor, nr. 66, sector 1; Cabinet Consultanță
Juridică SRL, Bragadiru, str. Povernei, nr. 63, jud. Ilfov; Cecris Cons Profesional SRL, Sinaia, Calea Prahovei, nr. 17-
19, ap. 5, jud. Prahova; Cros Construct SRL, București, str. Mărgelelor, nr. 2, bl. A2, sc. 1, ap. 2, sector 6; DKA Expert
SRL, București, str. Slobozia, nr. 34, ap. 1, sector 4; Duna-Carp SRL, București, str. Rahmaninov, nr. 33, sc. A, et. 1,
ap. 4, sector 2; Electrica Furnizare SA, Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25, bl. 30, jud. Brașov; EMP Trade SRL,
București, M. Bravu, nr. 132, bl. D22, sc. A, ap. 12, sector 2; Eny & Dany Com Prodimpex SRL, Măgurele, str. G.
Călinescu, nr. 8, jud. Ilfov; Enel Energie Muntenia SA, București, bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, corp A, sector 1; On
Dur Man SRL, București, str. Rasaritului, nr. 1, bl. 118, ap. 63, sector 6; PMC & CO SRL, Buzău, str. Decebal, nr. 16,
jud. Buzău; PPC Fin Serv SRL, Baia Mare, Aleea Toamnei, nr. 2, ap. 47, jud. Maramureș; Prothalia SRL, București, str.
Vistiernic Stavrinos, nr. 28, bl. 153A, sc. 1, p, ap. 5, sector 6; Peri Romania SRL, Balotești, Cl. Bucrești, nr. 4, jud.
Ilfov; Toalete Ecologice SRL, Arad, str. Codrului, nr. 2-4, cam. 5, jud. Arad;
5.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, Sediul: mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

Iași, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro,
nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, practician în insolvență, Mititelu Corneliu, cu sediu
ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, (Casa de Modă) et.5, cam. 9, jud. Satu
Mare, te. 0757.575.142, fax 0361.41.118, e-mail satumare@insolventa.ro.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Daflo
Group SRL Baia Mare - Maramureș, C.U.I. 22373604, nr. de înreg. O.R.C. J24/1646/2007, cu sediul social în Baia
Mare, Aleea Toamnei, nr. 2, et. 3, ap. 47, jud.Maramureș, potrivit Hotărârii din data de 27.05.2021, pronunțată de
Tribunalul Maramureș – Secția II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 359/100/2018,
convoacă Adunarea creditorilor debitorului SC Daflo Group SRL
Ședința Adunării Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași
SPRL, din mun. Satu Mare, str. Horea nr.1, et. 5, cam. 9, jud.Satu Mare.
Data: 24 Iunie 2021, ora: 10.00.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul ședinței adunării creditorilor prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată
sau, în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil,
poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
În vederea reducerii riscului de infectare cu virusul COVID -19, vă solicităm să luați în considerare evitarea prezenței la
sediul ales al lichidatorului judiciar, recomandându-vă comunicarea voturilor și/sau a altor documente referitoare la
ordinea de zi a ședinței Adunării creditorilor în format electronic la adresa de e-mail satumare@insolventa.ro, sau pe
fax la nr. 0631.410.118.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea situației debitorului de către lichidatorul judiciar. Precizăm faptul că debitoarea nu a predat niciun bun
lichidatorului judiciar, și nu a oferit informații cu privire la acestea, astfel încât nu cunoaștem componența activelor
debitoarei/locul unde se află. În data de 04.06.2021 la sediul lichidatorului judiciar a fost înregistrată somația emisă de
Direcția Generală de Poliție Locală sector 3 București-Serviciul Control Protecția Mediului prin care se solicită
ridicarea de pe domeniul public, în termen de 5 zile, a autoturismului Ford Fiesta, nr. înmatric. B 111 ROX, fabricație
2003, proprietate a debitoarei, sub sancțiunea amenzii între 1000-2000 lei. În urma constatării efectuate de
reprezentantul lichidatorului judiciar s-a constatat faptul că autoturismul sus-menționat este abandonat de mult timp pe
domeniul public, având ITP-ul expirat din 2018, caroseria este lovită și în stare avansată de uzură (rugină), cauciucurile
sunt în stare avansată de uzură, un geam este spart, din autoturism a fost sustras sistemul audio. Costurile
deplasării/depozitării autoturismului depășesc valoarea de piață a acestuia.
2. Aprobarea casării autoturismului Ford Fiesta, nr. înmatric. B 111 ROX, fabricație 2003, proprietate a debitoarei, și
valorificarea acestuia ca material recuperabil.
3. Confirmarea Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar/lichidator al
debitoarei Daflo Group SRL;
4. Aprobarea ofertei financiare a lichidatorului judiciar, respectiv a onorariului de 2000 lei/lună, exclusiv TVA, și a
onorariului de succes de 6%, exclusiv TVA;
Informații suplimentare
În cazul în care nu vă veți putea prezenta la ședința Adunării creditorilor organizată la data de 24.06.2021, ora 10.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, ap.9, jud.Satu Mare, vă rugăm să ne transmiteți
un punct de vedere scris cu privire la ordinea de zi menționată mai sus pe adresa lichidatorului judiciar, prin fax la nr.
0361.410.118, sau prin email la adresa satumare@insolventa.ro.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193
România, Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureș, str. Bolyai, nr.2, județ Mureș
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar nr. 50/1371/2017/a165
Termen:01/07/2021
Citație
emisă la:10/06/2021
RECLAMANT
1.ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PROSSZER ZOLTAN-Târgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35,
Județ MUREȘ
PÂRÂT
2.. TOBIMAR SRL-com. com. Ciugud, Drambar, Calea Alba Iulia, nr. 10, Județ ALBA
3. ADMINISTRATOR JUDICIAR al debitoarei Romcab SA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10725/16.06.2021

RTZ & PARTNERS SPRL-(cu noul sediu în Cluj Napoca, Aleea Detunata, nr.4, jud.Cluj ( vechea adresă-Cluj Napoca,
Calea Turzii, nr. 74-76, Județ CLUJ);
-cu un exemplar cerere, cu mențiunea că puteți formula un punct de vedere cel târziu cu 3 zile înainte de termenul fixat
în cauză și să îl comunice direct către celelalte părți;
Sunt chemați la această instanță, camera 26, completul 27, în ziua de 01/07/20211, ora 9,00 (în ședință publică)în
calitatea sus menționată privind pe debitoarea ROMCAB SA cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județul
Mureș, înmatriculată sub nr. J26/764/1995 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, CUI RO
7947193, pentru soluționarea cererii formulată de reclamanta ROMCAB SA având ca obiect acțiune în anularea
executării silite; cauza a fost repusă pe rol ;
Mențiune: la termenul de judecată stabilit vor fi reluate dezbaterile atât cu privire la excepțiile de procedură invocate de
către pârâta Tobimar SA, cât și cu privire la fondul cauzei.
Parafa președintelui instanței, Grefier
Georgeta Oroian

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10725/16.06.2021 conţine 24 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24