Sunteți pe pagina 1din 38

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

▪ Citaţii

▪ Comunicări

▪ Hotărâri judecătoreşti

▪ Convocări

▪ Notificări

▪ Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 4451 - Joi, 11.03.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Botoşani ............................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea VICTOR CONSTRUCT SRL ....................................................................................................................... 3

Județul Braşov ................................................................................................................................................................ 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea SHISHA DALV SRL-D .............................................................................................................................. 10

Municipiul Bucureşti ...................................................................................................................................................... 11


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea TECHNOLOGY INTELIGENCE HOME CONFORT SRL ...................................................................... 11

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 12


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea LA GAZETTE SRL .................................................................................................................................... 12

Județul Covasna .............................................................................................................................................................. 13


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea DREICONF SA ........................................................................................................................................... 13

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea ROMCAD GRUP SRL................................................................................................................................ 14

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea ICMRS SA .................................................................................................................................................. 14

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 20


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea COMBGORJ S.A. (FOSTA SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU PRODUCEREA
NUTRETURILOR COMBINATE COMBGORJ SA) ..................................................................................................... 20

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 23


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea BELEI HU IMPORT EXPORT SRL (FOSTA UKRO SRL) ..................................................................... 23
2. Societatea COMAICO SRL .......................................................................................................................................... 23
3. Societatea DIGITAL KRIKITS SRL ............................................................................................................................ 23
4. Societatea MECA COMEXIM SRL ............................................................................................................................. 24
5. Societatea TEREN HOLDING SRL ............................................................................................................................. 24
6. Societatea BUCHAREST FILM STUDIOS S.A. (FOSTA STUDIOURILE MEDIA PRO SA) ................................. 25

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 25


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 25

Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 32


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 32
1. Societatea DUMITRU CRISTINA-LILIANA SRL ..................................................................................................... 32

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 33


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 33
1. Societatea DUO INVENT TELECOM SRL ................................................................................................................ 33

Județul Sălaj .................................................................................................................................................................... 33


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 33
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

1. Societatea SETA COMO SRL ...................................................................................................................................... 33

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 34
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 34
1. Societatea LC BUSINESS SRL .................................................................................................................................... 34

Județul Vaslui ................................................................................................................................................................. 37


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 37
1. Societatea CEZAR SRL................................................................................................................................................ 37

Județul Botoşani
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VICTOR CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 4013062
România
Curtea de Apel Suceava, Secţia a II-a Civilă
str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr. 758/40/2018/a56
09 martie 2021
Comunicare Decizia nr. 16
din 21 ianuarie 2021 pronunţată în dosarul nr. 1758/40/2018/a56
de Curtea de Apel Suceava - Secţia a II-a Civilă
Apelant - contestator
1. NR Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili - sector 3, Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 10,
Intimat - creditor
2. NR Ababei Ioan - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
3. NR Aciobăniţei I. Gheorghe - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
4. NR Aconstantinesei C. Gheorghe - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
5. NR Adeplast SA - com. Berceni, Coltăteşti, Adeplast, nr. 164A, județ Prahova,
6. NR Agache S. Stela Adina - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
7. NR Alumil Rom Industry SA - sector 3, Bucureşti, Nerva Traian, nr. 3, et. 7,
8. NR Ambros V. Vasilica - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
9. NR Andreica E. Zamfir - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
10. NR Antrepriza Montaj Instalaţii SA - Baia Mare, Electrolizei, nr. 1, județ Maramureş,
11. NR Banca Comerciala Română SA în Calitate de Preşedinte al Comitetului Creditorilor - sector 3, Bucureşti, Calea
Victoriei, nr. 15,
12. NR Banca Transilvania SA - Cluj Napoca, str. George Bariţiu, nr. 8, județ Cluj,
13. NR Baza de Aprovizionare Desfacere BAD SA - Botoșani, Manoleşti Deal, nr. 67, județ Botoșani,
14. NR Benea D. Dumitru - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
15. NR Bidu V. Elisei - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
16. NR Bobescu N. Cătălin - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
17. NR Bodea S. Mircea Iulian - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
18. NR Calancea C. Andrei - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
19. NR Captari Gh. Corneliu - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
20. NR CEC Bank SA -prin Sucursala Botoşani - Botoșani, Piaţa Arevoluţiei, nr. 7, județ Braşov,
21. NR CEZ Vânzare SA - Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A,
22. NR Cislariu V. Vasile - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
23. NR Compania de Utilităţi Publice SA Focşani - Focşani, Nicolae Titulescu, nr. 9, județ Vrancea,
24. NR Compania Naţională de Investiţii CNI SA - sector 5, Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite, nr. 9, bl. 107, ap. Parter
SI,
25. NR Creţu R. Constantin Nicolae - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
26. NR Cristea I. Costel Alexandru - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
27. NR Dima E. Cristian Florin - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
28. NR Dumitrache T. Viorel - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
29. NR E.ON Energie România SA - sector 2, Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, bl. Clădirea C, et. 7,
30. NR Euroglass Doors & Windows - Botoșani, Calea Naţională, nr. 4, județ Botoșani,
31. NR General Eneergetic SA - com. Pingaraţi, Stejaru, județ Neamţ,
32. NR Govora SA prin administrator judiciar consorţiu vizal Consulting IPURL ŞI Euro Insol SPRL - Râmnicu
Vâlcea, Priza Olt, nr. 11, sc. 5, județ Vâlcea,
33. NR Grama V. Ioan-Vasile - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
34. NR Grigoraş I. Dănut - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
35. NR Huminiuc A. Ioan - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

36. NR Husac M. Dinu - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,


37. NR Ifrim V. Monica Cristina - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
38. NR Iftodeanu Gh. Petru Dan - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
39. NR Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Constructii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabila - sector
2, Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 266,
40. NR Ionel V. Gheorghe - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
41. NR Ionescu E. Tiberiu Ionuţ - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
42. NR Ivanescu I. Rodica - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
43. NR Mahu I. Mihaita - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
44. NR Mandea I. Maria Cătălina - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
45. NR Maxim T. Adrian - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
46. NR Musteată N. Marius Mihail - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
47. NR Nastasiu P. Vasile - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
48. NR Niculita C. Mihai - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
49. NR Nova Apaserv SA - Botoșani, Octav Băncilă, nr. 3, județ Botoșani,
50. NR Pancu D. Dan - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
51. NR Petrescu Gh. Ghica - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
52. NR Platica I. Dorel - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
53. NR Popa F. Gicu - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
54. NR Praktiker Romania SA - sector 6, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L SI M, et. 1,
55. NR Robciuc Gh. Emil - Afişare la uşa instanţei, județ Botoșani,
56. NR RTC Proffice Experience SA - sector 6, Bucureşti, Drumul Sabareni, nr. 24-26,
57. NR SC Almir SRL - Botoșani, str. Furtunii, nr. 4, județ Botoșani,
58. NR SC Arabesque SRL - Săvineşti, Ghe. Caranfil, nr. 7, județ Neamţ,
59. NR SC Art & Consult Engineering SRL - Suceava, str. Universităţii, nr. 8A, sc. A, ap. 11, județ Suceava,
60. NR SC Ascenso SRL - Cluj Napoca, Parâng, nr. 7, ap. 41, județ Cluj,
61. NR SC Asiri International SRL -prin adm judiciar Euroinsolv SPRL - Piatra Neamţ, Constantin Matase, bl. 14, ap.
138, județ Neamţ,
62. NR SC ATP Exodus SRL - com. Recea, Sasar, Sub Dura, nr. 4-5, județ Maramureş,
63. NR SC Autonet Import SRL - Satu Mare, Aurel Vlaicu, nr. 78, județ Satu Mare,
64. NR SC Autorav Werk SRL - Piatra Neamţ, Obor, nr. 3, județ Neamţ,
65. NR SC AVA Sting SRL - Săvineşti, Uzinei, nr. 6, județ Neamţ,
66. NR SC AX Perpetuum Impex SRL - Cluj Napoca, Branului, nr. 53, județ Cluj,
67. NR SC Bandris SRL - Borşa, Ion Creangă, nr. 210, județ Maramureş,
68. NR SC Black Sea Suppliers SRL - Constanţa, Aurel Vlaicu, nr. 191, județ Constanţa,
69. NR SC Bostik Romania SRL (fosta Den Braven Romania Comex SRL) - sector 4, Bucureşti, Piaţa Concordiei, nr.
4, ap. Parter,
70. NR SC Cateris Trans SRL - com. Mihai Eminescu, Cătămărăşti Deal, nr. 502, județ Botoșani,
71. NR SC Cărămida NCV SRL - Botoșani, Ion Piallat, nr. 18, județ Botoșani,
72. NR SC Chorus Marketing And Distribution SRL - Galaţi, Arad, nr. 12, bl. Unitatea 1, ap. CAM 1,2,3, județ Galaţi,
73. NR SC Ciprian Foraje SRL - Mogoşoaia, Paunului, nr. 54, județ Ilfov,
74. NR SC Comfortex SRL - Botoșani, Calea Naţională, nr. 99, sc. B, et. 5, ap. 13, județ Botoșani,
75. NR SC Cons Expertiza Pro SRL - com. Mihai Eminescu, Manoleşti Deal, Narciselor, nr. 9, județ Botoșani,
76. NR SC Consproiect M SRL - com. Mihai Eminescu, Botoșani, 1 Decembrie, nr. 58, județ Botoșani,
77. NR SC Consulting MTM 2005 SRL - sector 1, Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 126, et. 3,
78. NR SC Cosminguard Security SRL - Botoșani, Ion Piallat, nr. 18, județ Botoșani,
79. NR SC Cosminvest Consulting SRL - com. Mihai Eminescu, Cătămărăşti Deal, județ Botoșani,
80. NR SC Dantex Guard Security SRL - Botoșani, Ion Pillat, nr. 18, județ Botoșani,
81. NR SC Darex Auto SRL - Scheia, Humorului, nr. 96, județ Suceava,
82. NR SC Delta Building ISM SRL - prin lichidator judiciar Multiconsult IPURL - Suceava, Universităţii, nr. 8A, sc.
C, ap. 5-6, județ Suceava,
83. NR SC Duna Armătura Bucureşti SRL - sector 3, Bucureşti, bd. Naţiunile Unite, nr. 1, bl. 108A, et. 7,
84. NR SC Eco Trading SRL - Bacău, Izvoare, nr. 52, județ Bacău,
85. NR SC Ecoterm SRL - Urziceni, Serelor, nr. 5A, județ Ialomiţa,
86. NR SC Elbi Electric&Lightin G SRL - sector 1, Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3,
87. NR SC Elematis Tech SRL - Iaşi, Clopotari, nr. 16, bl. 607, sc. A, et. 3, ap. 9, județ Iaşi,
88. NR SC Ergo Sistem SRL - com. Vlădeni, Brehuieşti, județ Botoșani,
89. NR SC Eurospeed SRL - Scheia, Humorului, nr. 81, județ Suceava,
90. NR SC Fabryo Corporation SRL - sector 5, Bucureşti, Şos. Bucureşti - Măgurele, nr. 701,
91. NR SC Fiord SRL - Tg. Mureş, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 2878, județ Mureş,
92. NR SC Floor Cover Solution SRL - Timişoara, Take Ionescu, nr. 51, et. 1, ap. 4, județ Timiş,
93. NR SC Flux SRL - Botoșani, Ştefan cel Mare, nr. 31, județ Botoșani,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

94. NR SC Foerch SRL - Braşov, Zizinului, nr. 110, et. 1, județ Braşov,
95. NR SC Foliplast SRL - Botoșani, Pacea, nr. 36, județ Botoșani,
96. NR SC Gealan Romania SRL - sector 3, Bucureşti, bd. Unirii, nr. 45, bl. E3, sc. 3, ap. 76,
97. NR SC General Adult Construct SRL - Dumbrava Roşie, Dumbravei, nr. 2, județ Neamţ,
98. NR SC General Serv Electro Construct SRL - Iaşi, Aleea Rozelor, nr. 11, bl. X14, sc. A, et. 3, ap. 14, județ Iaşi,
99. TC SC Gon Communications SRL,
100. TC SC Grifon Beton SRL,
101. TC SC Group Construct Bucovina SRL,
102. TC SC Herald SRL,
103. TC SC Hilti România SRL,
104. TC SC Impexcera Lux SRL,
105. TC SC Kleemann Lift Ro SRL,
106. TC SC Kober SRL,
107. TC SC K-Sim Instalcon SRL,
108. TC SC Mapei Romania SRL,
109. TC SC Marcom Rmc 94 SRL,
110. TC SC Master Solution SRL,
111. TC SC Melinda Impex Instal SRL,
112. TC SC Mentor Training SRL,
113. TC SC Mfb Electro Termica SRL,
114. TC SC Mobile SRL,
115. TC SC Nk Smart Cables SRL,
116. TC SC Nutu Beton SRL,
117. TC SC Onix Confort SRL,
118. TC SC Peri Romania SRL,
119. TC SC Pipelife Romania SRL,
120. TC SC Prefab Construct SRL,
121. TC SC Profesional Construct Proiectare SRL,
122. TC SC Profiterm SRL,
123. TC SC Protect Work Center SRL,
124. TC SC Quality Media Cert SRL,
125. TC SC R&Z Ascon SRL,
126. TC SC Radox SRL,
127. TC SC Resonance Distribution SRL,
128. TC SC Robmet SRL,
129. TC SC Roglas Ind SRL,
130. TC SC Rosteel Invest SRL,
131. TC SC Schrack Tehnik SRL,
132. TC SC Seda Invest SRL,
133. TC SC Sfinx Com SRL,
134. TC SC Sika Romania SRL,
135. TC SC Spiru Electra SRL,
136. TC SC Srac Cert SRL,
137. TC SC Tehnoactiv SRL,
138. TC SC Tehnologie şi Prestări cu Sisteme de Utilaje Terasiere SRL,
139. TC SC Tehnoplus Medical SRL,
140. TC SC Trans Service Trading SRL,
141. TC SC Triplast SRL,
142. TC SC Valboss Invest SRL,
143. TC SC Viacon Romania SRL,
144. TC SC Werta Prodcom SRL,
145. TC Simion D. Viorel,
146. TC Soccesş,
147. TC Societatea Electrica Furnizare SA - SFEE Muntenia Nord Ploieşti prin Agenţia Focşani,
148. TC Todica D. Dan Sebastian,
149. TC Ungurianu V. Florentina,
150. TC Urban Serv SA,
151. TC Vacaru A. Ioan Aurel,
152. TC Vieru N. Nicoleta,
153. TC Zbanca N. Nicolae,
Intimat - debitor
154. NR SC Victor Construct SRL -prin adm. Judiciar Edge Busines Restructuring Advisors SPRL - sector 1, Bucureşti,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

str. Piaţa Charles DE Gaulle, nr. 13, et. 3,


155. NR SC Victor Construct SRL -prin adm. Victor Mihalachi - Botoșani, Ion Pillat, nr. 18, județ Botoșani.
În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, vă comunicăm alăturat, pentru publicare în BPI, copia deciziei nr. 16
din 21 ianuarie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă în dosarul nr. 1758/40/2018/a56.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Curtea de Apel Suceava, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 1758/40/2018/a56
contestaţie împotriva comitetului /adunării creditorilor
Decizia nr. 16
Şedinţa publică din 21 ianuarie 2021
Curtea constituită din:
Preşedinte Gabriela Raţă
Judecător Cătălin Temneanu
Judecător Dorina Nastasi
Grefier Alina Sînziana Gherasim
Pe rol se află soluţionarea apelului formulat de contestatoarea Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, cu sediul în mun. Bucureşti, sector 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 10, împotriva Sentinţei civile nr. 29 din
data de 15 iulie 2020 pronunţată Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă în dosarul nr. 1758/40/2018/a56, intimaţi fiind
creditorii Ababei Ioan, Aciobăniţei Gheorghe, Aconstantinesei Gheorghe, Agache Stela Adina, toţi cu domiciliul
necunoscut, Adeplast SRL, cu sediul în com. Berceni, Coltăteşti, Adeplast, nr. 164A, jud. Prahova, Alumil Rom
Industry SA, cu sediul în mun. Bucureşti, sector 3, str. Nerva Traian, nr. 3, et.7, ş.a.m.d., precum şi debitoarea SC
Victor Construct SRL, prin administrator judiciar EDGE Business Restructuring Advisors SRL, cu sediul în mun.
Bucureşti, sector 1, str. Piaţa Charles de Gaulle, nr. 13, et. 3, şi prin administrator Victor Mihalachi, cu sediul în mun.
Botoşani, str. Ion Pillat, nr. 18, jud. Botoşani.
La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care, faţă de lipsa părţilor şi, având în vedere prevederile
art. 121 alin. 5 din ROIIJ, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, Curtea dispune lăsarea cauzei la a doua
strigare.
La a doua strigare a cauzei, la apelul nominal, făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care:
Curtea, procedând la verificarea competenţei în conformitate cu disp. art. 131 alin. 1 Cod procedură civilă, se declară
competentă general, material şi teritorial să soluţioneze pricina, în temeiul art. 96 pct.2 Cod procedură civilă raportat la
art.43 alin.1 din Legea nr. 85/2014 şi, totodată, având în vedere că în prezentul dosar s-a solicitat judecarea cauzei în
lipsă, rămâne în pronunţare asupra apelului.
După deliberare,
Curtea,
Asupra apelului de față, constată următoarele:
Prin sentința civilă nr. 29 din data de 15 iulie 2020 pronunțată de Tribunalul Botoșani - Secția a II-a civilă, în dosarul cu
numărul 1758/40/2018/a56, a fost respinsă contestaţia formulată de contestatorul Direcţia Generală de Administrare a
Marilor Contribuabili, în contradictoriu cu soc. Victor Construct SRL, ca neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reținut că, prin Hotărârea adunării creditorilor soc. Victor Construct SRL din
data de 12.03.2020, s-a aprobat măsura de acordare a unei protecţii corespunzătoare a garanţiei creditorului Banca
Comercială Română SA, în conformitate cu prevederile art. 78 alin. (2) lit. a) şi lit. c), urmare a utilizării în activitatea
curentă a debitoarei a acelor venituri care sunt deja cesionate în favoarea creditorului Banca Comercială Română SA,
convocatorul şedinţei menţionând explicit ordinea de zi, ataşându-i înscrisurile relevante (f. 46-65).
Prin adresa nr. SJI /BPI/ 989/09.03.2020, contestatorul a respins acest punct de pe ordinea de zi, apreciind că în speţă nu
există o recomandare din partea administratorului judiciar al debitoarei cu privire la acest aspect şi informaţii cu privire
la modul în care măsura solicitată de către administratorul special, dl. Mihalachi Victor, ar fi în avantajul sau în
dezavantajul creditorilor participanţi la procedura de insolvenţă a debitoarei soc. Victor Construct SRL, în vederea
respectării principiului maximizării averii debitoarei şi, mai mult, în raport de prevederile art.78 alin. 1 din Legea
nr.85/2014, adoptarea unei hotărâri cu privire la cererea de ridicare a suspendării prevăzută la art. 75 alin.(1) din Legea
în insolvenţă formulată de un creditor, excede atribuţiilor adunării creditorilor, aprobarea sau respingerea unei astfel de
solicitări şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de legalitate fiind atribuţia judecătorului sindic.
Referitor la procedura prin care creditorul garantat poate obţine o protecţie corespunzătoare a creanţei, judecătorul
sindic a apreciat că, deşi legea reglementează expres doar cadrul procesual prevăzut la art. 78, în care administratorul
judiciar/debitorul poate propune adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite să ofere protecţie corespunzătoare, cu
consecinţa respingerii cererii de ridicare a suspendării formulate de creditor, nu poate fi exclusă de plano posibilitatea
ca părţile să adopte măsuri menite să ofere protecţie corespunzătoare creditorului garantat, în afara acestui cadru
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

procesual, urmând ca măsurile să fie supuse controlului de legalitate al judecătorului sindic pe calea contestaţiei la
măsura administratorul judiciar de avizare a operaţiunilor propuse în aplicarea măsurilor menite să ofere protecţie
corespunzătoare.
În acest sens s-a arătat faptul că pledează nu doar principiul asigurării unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme
adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu
un minim de costuri, ci şi posibilitatea de negociere a măsurilor, conferită părţilor prin enumerarea exemplificativă a
măsurilor ce ar putea să confere creditorului garantat o protecţie corespunzătoare, de la art. 78 alin. (2).
Astfel, s-a reţinut că potrivit art. 78 alin. (2) titularii propunerilor de adoptare a măsurilor menite să ofere protecţia
corespunzătoare a creditorului garantat, sunt administratorul judiciar sau debitorul, iar potrivit art. 47 alin. (2), creditorii
cunoscuţi vor fi convocaţi de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar în cazurile prevăzute expres de
prezenta lege şi ori de câte ori este necesar.
S-a mai arătat faptul că, necesitatea asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură, unul
dintre principiile procedurii de insolvenţă, îndrituieşte creditorii să cunoască şi să conteste măsurile propuse în
condiţiile art. 78 alin. (2), dar acest lucru nu presupune în mod necesar, în lipsa unei prevederi legale exprese,
consultarea în prealabil a acestora, scopul trasparentizării procedurii putând fi atins şi numai prin publicarea măsurilor
propuse în Buletinul procedurilor de insolvență, în acest mod creditorii luând la cunoştinţă de acestea şi având
posibilitatea contestării în condiţiile art. 59 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.
Prin urmare, în ceea ce priveşte prima critică formulată, judecătorul sindic a apreciat că administratorul judiciar a pus la
dispoziţia creditorilor informaţiile necesare exprimării unui vot informat, aceştia nefiind prejudiciaţi în vreun fel, motiv
pentru care nu va fi reţinută.
De asemenea, în ceea ce priveşte cea de-a doua critică, referitoare la îndrituirea adunării creditorilor de a adopta măsura
contestată, având în vedere considerentele expuse ut supra, precum şi faptul că, potrivit art. 48 alin. (7) din Legea nr.
85/2014, hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul sindic doar pentru nelegalitate, judecătorul sindic
a apreciat-o ca fiind neîntemeiată.
Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 48 alin. (8) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic a respins contestaţia ca
neîntemeiată.
Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel contestatoarea Direcţia Generală De Administrare a Marilor
Contribuabili, solicitând admiterea apelului așa cum a fost formulat, modificarea senținței sus-amintită în sensul
admiterii contestației și constatarea nelegalității hotărârii adunării creditorilor debitorului SC Victor Construct SRL din
data de 12 februarie 2020 referitoare la punctul unic de pe ordinea de zi, și, pe cale administrativă să se dispună
anularea acesteia.
În motivarea apelului, a arătat că:
În fapt, în data de 12 februarie 2020, ora 11:00 a fost convocată adunarea creditorilor Victor Construct SRL, având ca
ordine de zi:
„Prezentarea şi aprobarea măsurii de acordare a unei protecţii corespunzătoare a garanţiei creditorului Banca
Comercială Română SA, în conformitate cu prevederile art.78 alin.2 lit.a, lit.c urmare a utilizării în activitatea curenta a
debitoarei a acelor venituri care sunt deja cesionate în favoarea creditorului Banca Comercială Română SA.
Prin votul exprimat cu adresa nr. SJI /BPl/ 989/09.03.2020, DGAMC a luat la cunoştinţa de materialul informativ
transmis de administratorul judiciar şi nu a aprobat acest punct de pe ordinea de zi, arătând faptul că în speţă nu există o
recomandare din partea administratorului judiciar al debitoarei cu privire la acest aspect și informaţii cu privire la modul
în care măsura solicitată de către administratorul special dl. Mihalachi Victor ar fi în avantajul său în dezavantajul
creditorilor participanţi la procedura de insolvenţă a debitoarei Victor Construct SRL, în vederea respectării principiului
maximizării averii debitoarei.
În raport cu prevederile art.78 alin.1 din Legea nr.85/2014, a arătat că adoptarea unei hotărâri cu privire la cererea de
ridicare a suspendării prevăzută la art.75 alin.1 din Legea insoivenței formulată de un creditor, excede atribuţiilor
adunării creditorilor, aprobarea sau respingerea unei astfel de solicitări şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de legalitate
fiind atribuţia judecătorului sindic.
De altfel, a mai arătat faptul că această cerere formează obiectul Dosarului nr. 1758/40/2018/a41 aflat pe rolul
Tribunalului Botoşani, cauză în care, cu citarea comitetului creditorilor, a administratorului judiciar şi a
administratorului special, pe baza probelor administrate, instanţa va pronunţa o hotărâre privind admiterea/respingerea
cererii de ridicare a suspendării şi de valorificare imediată a bunurilor care lac obiectul unei cauze de preferinţa în
favoarea BCR SA.
A arătat că față de cele menţionate, propunerea administratorului judiciar privind adoptarea unor hotărâri cu privire la
cererea de ridicare a suspendării şi de acordare a unei protecţii corespunzătoare a garanţiei BCR SA, în conformitate cu
prevederile art.78 alin.2 lit.a, lit.c din Legea nr.85/2014 apare ca inadmisibila, sens în care DGAMC se opune adoptării
unei hotărâri cu privire la cererea de suspendare formulată de BCR SA.
Totodată, a menţionat că din analiza actelor procedurale, întocmite în dosarul nr. 1758/40/2018/a41 aflat pe rolul
Tribunalului Botoşani având ca obiect cererea de ridicare a suspendării prevăzută de art.75 alin.1 din Legea nr.85/2014,
reiese că administratorul special a solicitat respingerea cererii formulată de BCR SA ca inadmisibilă, urmând ca instanţa
să se pronunţe asupra acestui aspect.
În acest sens este posibilă ridicarea suspendării în cazul în care nu există o protecţie corespunzătoare a creanţei
garantate în raport cu obiectul garanţiei, această condiţie nefiind îndeplinită, creditoarea BCR SA înscriindu-se la masa
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

credală a debitoarei în temeiul contractului de credit nr. 98/13.05,2013 și actele adiţionale ulterioare iar conform
apărărilor administratorului special din dosarul nr. 1758/40/2018/a41 mai există bunuri ipotecate de către garantul
ipotecar ce nu au fost încă valorificate.
A mai arătat că, solicitarea de ridicare a suspendării prevăzută de art.75 din Legea nr.85/2014 nu a fost formulată de
BCR SA în vederea producerii de efecte pentru viitor ci și cu titlu retroactiv, inclusiv asupra sumelor de bani încasate de
societate anterior promovării cererii de ridicare a suspendării (aproximativ 15.608.233 lei).
În același timp, a indicat art. 78 din Legea nr.85/2014 care reglementează posibilitatea ca un creditor, titular al unei
creanţe care beneficiază de o cauza de preferinţa, să solicite judecătorului sindic ridicarea suspendării prevăzută la
art.75 alin.1 din Legea nr. 85/2014 și valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a bunului asupra căruia poartă cauza
de preferinţă şi a solicitat ca cererea astfel formulată, să fie analizată din punct de vedere al legalităţii și îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art.78 de către judecătorul sindic, cu citarea comitetului creditorilor, a administratorului special
şi a administratorului judiciar, legea prevăzând în mod expres aceasta atribuţie în sarcina judecătorului sindic.
A precizat că raţiunea unei astfel de reglementări rezidă în faptul că, fiind procedură colectivă, concursuală, ridicarea
suspendării procedurii privind executarea silită individuală care reprezintă regula generală prevăzută la art.75 din lege,
valorificarea și recuperarea cu prioritate a unor creanţe, trebuie să se încadreze strict în cerinţele art.78 din Legea
nr.85/2014, îndeplinirea acestor condiţii fiind atribuţia instanţei care, analizând legalitatea unei astfel de solicitări, va
pronunţa o hotărâre judecătorească privind admiterea/respingerea cererii formulate, întrucât, punerea în discuţia
adunării creditorilor şi adoptarea unei hotărâri în sensul aprobării cererii formulată de un creditor privind ridicarea
suspendării prevăzuta de art.75 din Legea nr.85/2014, excede atribuţiilor adunării creditorilor, aprobarea sau
respingerea unei astfel de solicitări şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de legalitate fiind atribuţia judecătorului sindic.
A subliniat că acordarea unei unei protecţii corespunzătoare a garanţiei creditorului Banca Comercială Română SA, în
conformitate cu prevederile art.78 alin.2 lit.a, lit.c din Legea nr.85/2014 se poate dispune numai în situaţia în care nu
există o protecţie corespunzătoare, condiţie neîndeplinită în situaţia în care creditoarea BCR SA are bunuri ipotecate ce
încă nu au fost valorificate.
În raport de cele menţionate, a apreciat că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.78 coroborat cu art.87
alin.3 din Legea 85/2014.
Față de acest aspect a solicitat anularea hotărârii adunării creditorilor din data de 12.03.2020, consemnata în procesul-
verbal publicat în BPl 5064/13.03.2020.
În sensul celor arătate anterior, a mai menţionat faptul că ulterior deschiderii procedurii insolventei, toate operaţiunile şi
plăţile se efectuează sub supravegherea judecătorului sindic, debitorul și/sau administratorul judiciar având obligaţia de
a întocmi şi păstra o listă care să cuprindă toate încasarile/plățile/compensările efectuate după deschiderea procedurii,
cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a cocontractanților.
Prin urmare, a apreciat că acordarea protecţiei corespunzătoare trebuie să se supună controlului de legalitate a
judecatoruîui sindic, pentru a stabili dacă aceste măsuri respectă prevederile legale, respectiv dacă prin hotărârea
adoptată s-a încălcat principiul maximizării averii debitoarei, fără a se proteja interesele creditorilor în cadrul procedurii
de insolvenţă.
Faţă de cele menţionate, aşa cum a arătat şi în cuprinsul punctului de vedere formulat în cadrul şedinţei adunării
creditorilor din data de 12.03.2020, a apreciat că propunerea administratorului judiciar privind adoptarea unor hotărâri
cu privire la cererea de ridicare a suspendării și de acordare a unei protecţii corespunzătoare a garanţiei creditorului
Banca Comercială Română SA, în conformitate cu prevederile art.78 alin. 2 lit. a, lit.c urmare a utilizării în activitatea
curentă a debitoarei a acelor venituri care sunt deja cesionate în favoarea creditorului Banca Comercială Română SA
este inadmisibilă, iar hotărârea adoptată în acest sens cu privire la aprobarea cererii de ridicare a suspendării formulată
de BCR SA, care formează obiectul dosarului nr.1758/40/2018/a41, este nelegală, încălcând prevederile exprese ale
art.78 din Legea nr. 85/2014.
D eși Legea nr.85/2014 prevede că, sub aspectul oportunităţii deciziilor manageriale ale administratorului judiciar,
controlul revine creditorilor, judecătorul sindic având rolul de a verifica modul de îndeplinire al atribuţiilor sub aspectul
legalităţii, a apreciat că, din perspectiva arătată anterior, respectiv aceea a încălcării prevederilor art.78 din Legea
nr.85/2014, decizia privind aprobarea cererii formulată de BCR SA, care formează obiectul dosarului nr.
1758/40/2018/a41, nu îndeplineşte cerinţele de legalitate ale Legii nr.85/2014, motiv pentru care se impune anularea
acesteia.
Astfel, pentru motivele arătate, a solicitat admiterea apelului, constatarea nelegalității hotărârii adunării creditorilor
debitorului SC Victor Construct SRL, din data de 12 februarie 2020 referitoare la punctul unic de pe ordinea de zi, și, pe
cale de consecință a solicitat anularea acesteia, în drept întemeindu-se pe baza ar. 466 Cod procedură civilă, Legea nr.
85/2014, precizând cu această ocazie faptul că instituția acestora este scutită de la plata taxelor de timbru în
conformitate cu prevederile art. 30 din OUG nr. 80/2013, solicitând ca în caz de imposibilitate de prezentare, judecarea
cauzei să se desfășoare în lipsă, în condițiile art. 411 alin. 2 Cod procedură civilă.
Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 05 noiembrie 2020, intimata SC Victor Construct SRL a solicitat
respingerea apelului formulat de creditorul Direcţia Generală De Administrare a Marilor Contribuabili împotriva
sentinței nr. 29 din 15 iulie 2020 pronunțată în dosarul nr. 1758/40/2018/a56 de către Tribunalul Botoșani Secția a II-a
civilă prin care a fost respinsă contestaţia împotriva procesului-verbal al Adunări Creditorilor din data de 12 martie
2020, motivat de faptul că în esenţă, apelanta nu ridică critici precise ale sentinţei fondului, procedând la reluarea
argumentaţiei din contestaţie, în sensul că, neputând cenzura oportunitatea, creditorul susţine două motive de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

nelegalitate ale hotărâri Adunării Creditorilor, şi anume lipsa unei recomandări a administratorului judiciar şi a unei
analize din partea administratorului special referitor la oportunitatea măsurii, precum şi a caracterului inadmisibil al
unei astfel de hotărâri, susţinându-se că această chestiune este exclusiv de competenţa judecătorului sindic.
Cu privire la primul motiv invocat, în primul rând, ca o chestiune de fapt, a arătat că a trimis creditorului, pe data de 9
martie 2020, la adresa de email Rodica.Constantinescu@anaf.ro, emailul anexat la întâmpinarea depusă la fond, cu
ataşamente, şi de asemenea a purtat convorbiri telefonice, depunând aşadar diligenţele necesare pentru ca acest creditor
să voteze în cunoştinţă de cauză.
A subliniat faptul că, motivul vizând recomandarea opţiunii de vot de către administratorul judiciar sau argumentarea
oportunităţii de către administratorul special, ţin în realitate de oportunitatea măsurii ca atare, ce urmează a fi apreciată
de fiecare creditor în parte conform propriilor interese şi opinii. Fiind la aprecierea fiecărui creditor, este firesc ca
aceştia să îşi exprime propria voinţă în cadrul Adunării Creditorilor, dreptul de vot aparţinându-le, şi nu să pretindă că a
lipsit o recomandare sau o analiză care să le satisfacă interesele.
Chiar dacă ar fi lipsit informarea, ceea ce nu este cazul deoarece a procedat la informarea creditorilor şi în mod
particular a anexat dovada privind informarea acestui creditor, aceasta nu constituie un motiv de nelegalitate a hotărârii
Adunării, ci doar un considerent ce urma să fie avut în vedere în formarea opţiunii de vot.
Din acest punct de vedere, votul fiind negativ, apreciază irelevant punctul de vedere al administratorului judiciar ori al
celui special, deoarece creditorul le-a considerat, deja, de neurmat.
Cu privire la cel de al doilea motiv, şi anume competenţa de a lua o astfel de decizie, subliniază ignorarea de către
creditor a prevederilor art. 78 alin. (2) din Legea Insolvenţei învederând faptul că, legea reglementează expres situaţia
curentă, şi anume în ipoteza existenţei pe rol a unei cereri de ridicare a suspendării, administratorul special poate
propune măsuri de protecţie a creanţei, ceea ce conduce la respingerea cererii de ridicare a suspendării. Elementul-cheie
îl constituie potrivit acestuia dispoziţia de a se respinge cererea, deoarece aceasta arată că propunerea şi validarea
măsurilor de protecţie nu se efectuează judiciar, sub controlul judecătorului-sindic. A opinat că dacă ar fi fost aşa,
instanţa ar fi luat act de propunere, ar fi analizat-o şi ar fi pronunţat o hotărâre, de genul uneia de expedient.
A apreciat că, impunând respingerea cererii de ridicare a suspendării, în mod logic deoarece prin acordarea protecţiei nu
mai este cazul valorificării imediate a bunului şi a plăţii creanţei, legiuitorul plasează în mod cert negocierea şi
adoptarea măsurilor de protecţie în afara cadrului procesual al judecării cererii de ridicare a suspendării.
A subliniat că propunerea de către una din persoanele ce exercită conducerea activităţii debitoarei şi aprobarea măsurii
de către creditori constituie de fapt transpunerea în contextul procedurii insolvenţei a procedurii uzuale de adoptare a
unei decizii de către societate, respectiv de către conducerea acesteia cu cenzurarea ei de către creditori, în esenţă
acordarea unei protecţii corespunzătoare are caracterul unei modificări amiabile a cadrului contractual dintre debitoare
şi un anumit creditor, iar voinţa debitoarei, exprimată de administratorul special, este ratificată de către creditor.
În acest context, a conchis că, existenţa pe rol a dosarului a41 nu face decât să complinească cerinţa legală de la art. 87
(2), ce permite propunerea unor măsuri de protecţie doar în contextul introducerii pe rol a cererii de ridicare a
suspendării, adică exact obiectul dosarului A41, fără a interzice adoptarea acestei măsuri de acordare a protecţiei, din
contra, dispoziţiile Legii insolvenţei vin şi reglementează expres situaţia din speţă, dispunând că, urmare acordării
măsurilor de protecţie, cererea din dosarul A41 urmează a fi respinsă.
De altfel, această procedură fiind prevăzută în mod expres de lege nu se poate susţine că ar fi inadmisibilă sau nelegală
ratificarea măsurilor de acordare a unei protecţii corespunzătoare de către Adunarea creditorilor, mai mult, votul
Adunării include și acordul creditorului vizat, BCR SA
Cu privire la întinderea măsurii, a solicitat să se observe că aceasta este o chestiune esenţial de oportunitate, fiind vorba
în realitate de întinderea protecţiei oferite, arătând în acest sens faptul că singura chestiune de interes în aplicarea
dispoziţiilor art. 87 (2) o constituie identitatea creanţei cu privire la care s-a solicitat ridicarea suspendării, faţă de cea cu
privire la care s-au adoptat măsurile de protecţie, în sensul că nu se pot adopta măsuri de protecţie fară existenţa unei
cereri de ridicare a suspendării, aspect decis anterior de către instanţă. În speţă, în mod cert această identitate subzistă,
şi, dincolo de acest considerent, este la latitudinea părţilor, debitoare şi creditor, stabilirea întinderii protecţiei oferite.
Finalmente, deoarece în apel nu s-au adus probe sau susţineri noi, faţă de considerentele de mai sus, deja expuse cu
ocazia fondului, a solicitat respingerea apelului formulat ca neîntemeiat și menţinerea sentinţei instanţei de fond ca
legală şi temeinică, întemeindu-și susținerile în drept în baza art. 205 CPC, probând afirmațiile în baza înscrisurilor de
la dosar.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi a prevederilor art.476
Cod procedură civilă care consacră efectul devolutiv al prezentei căi de atac, Curtea constată următoarele:
În speţă, contestaţia formulată de creditoarea Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili împotriva
Hotărârii adunării creditorilor din data de 12.03.2020 prin care s-a aprobat măsura de acordare a unei protecţii
corespunzătoare a garanţiei creditorului BCR SA în conformitate cu prevederile art. 78 alin. 2 lit. a şi c din Legea nr.
85/2014 vizează, pe de o parte, faptul că propunerea administratorului judiciar privind adoptarea unei hotărâri cu privire
la cererea de ridicare a suspendării a garanţiei creditorului BCR SA este inadmisibilă, iar pe de altă parte, că hotărârea
adoptată în acest sens cu privire la aprobarea cererii de suspendare formulată de BCR SA, care formează obiectul
dosarului nr. 1758/40/2018/a41 este nelegală, întrucât nu respectă dispoziţiile art. 78 din Legea nr. 85/2014.
În fapt, prin cererea adresată administratorului judiciar la data de 02.03.2020, debitoarea prin administratorul special a
solicitat convocarea adunării creditorilor având ca ordine de zi constituirea în favoarea creditoarei BCR SA a unor
garanţii corespunzătoare suplimentare asupra unor bunuri imobile (evaluate la suma de 670.000 euro reprezentând
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

3.227.390 lei) pentru asigurarea protecţiei asupra sumelor ce au fost încasate de debitoare la data deschiderii procedurii
în temeiul contractelor cesionate (de aprox. 15.608.233 lei) conform contractelor de credit şi a actelor adiţionale
încheiate cu BCR SA, iar pentru sumele ce urmează a fi încasate a propus ca un procent de 20% să fie virat creditorului
garantat începând cu luna martie 2020.
Din perspectiva aplicării art. 78 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, Curtea reţine că, măsura propusă de administratorul
special al debitoarei - acesta exercitând conducerea activităţii societăţii sub supravegherea adminsitratorului judiciar -
este supusă aprobării, respectiv cenzurării de către creditori, în virtutea mecanismului implementat de legiuitor, în
sensul că aspectele de oportunitate în procedura insolvenţei aparţin creditorilor, iar cele vizând legalitatea deciziilor
revin judecătorului sindic.
Potrivit dispoziţiilor art. 78 alin. 2 din lege: În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. B, judecătorul-sindic va putea respinge
cererea de ridicare a suspendării formulate de creditor, dacă administratorul judiciar/debitorul propune în schimb
adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite să ofere protecție corespunzătoare creanței garantate a creditorului,
precum: a) efectuarea de plăți periodice în favoarea creditorului pentru acoperirea diminuării valorii obiectului garanției
ori a valorii părții garantate dintr-o creanță cu rang inferior; (...) c) novația obligației de garanție prin constituirea unei
garanții suplimentare, reale sau personale ori prin substituirea obiectului garanției cu un alt obiect.”
În condiţiile în care legiuitorul reglementează măsura acordării unei protecţii corespunzătoare creditorului garantat de
către administratorul judiciar sau societatea aflată în insolvenţă, nu poate fi primită susţinerea creditoarei apelante,
potrivit căreia, este inadmisibilă sau nelegală ratificarea unei astfel de măsuri de către adunarea creditorilor, cu atât mai
mult cu cât, pe de o parte, opţiunea de vot a creditorilor s-a raportat atât la informaţiile ataşate convocatorului cât şi la
propriile interese, iar pe de altă parte, această măsură reprezintă practic o înţelegere între cele două părţi: debitor şi
creditor garantat.
În acest context, Curtea constată ca fiind corectă opinia judecătorului sindic, în sensul că, acordul creditorilor în vederea
adoptării măsurilor de asigurare a protecţiei corespunzătoare intră în sfera oportunităţii, aşa încât nu poate fi considerată
nelegală hotărârea adunării creditorilor, această operaţiune realizându-se independent de cadrul procesual al judecării
cererii de ridicare a suspendării cu privire la creanţa creditorului garantat.
Referitor la critica apelantei vizând lipsa recomandării administratorului judiciar privind opţiunea de vot, se reţine că
aceasta nu se circumscrie unui motiv de nelegalitate a hotărârii adunării creditorilor, întrucât, având informaţiile
necesare, fiecare creditor apreciază maniera de exprimare a votului prin prisma interesului propriu.
Având în vedere cele reţinute, Curtea va respinge, ca nefondat, apelul formulat de contestatoarea Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Respinge, ca nefondat, apelul formulat de contestatoarea Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, cu
sediul în mun. Bucureşti, sector 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 10, împotriva Sentinţei civile nr. 29 din data de 15 iulie
2020 pronunţată Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă în dosarul nr. 1758/40/2018/a56, intimaţi fiind creditorii
Ababei Ioan, Aciobăniţei Gheorghe, Aconstantinesei Gheorghe, Agache Stela Adina, toţi cu domiciliul necunoscut,
Adeplast SRL, cu sediul în com. Berceni, Coltăteşti, Adeplast, nr. 164A, jud. Prahova, Alumil Rom Industry SA, cu
sediul în mun. Bucureşti, sector 3, str. Nerva Traian, nr. 3, et.7, ş.a.m.d., precum şi debitoarea SC Victor Construct
SRL, prin administrator judiciar EDGE Business Restructuring Advisors SRL, cu sediul în mun. Bucureşti, sector 1, str.
Piaţa Charles de Gaulle, nr. 13, et. 3, şi prin administrator Victor Mihalachi, cu sediul în mun. Botoşani, str. Ion Pillat,
nr. 18, jud. Botoşani.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 ianuarie 2021.
Preşedinte, Judecători, Grefier,

Județul Braşov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SHISHA DALV SRL-D, cod unic de înregistrare: 30905265
Depunere raport nr. 3 de activitate întocmit de lichidatorul judiciar al SC SHSIHA DALV SRL - D – în faliment
Nr.: 51 Data emiterii: 09.03.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4401/62/2019 Tribunal Braşov Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal. Judecător sindic Simona Cont, completul CI3.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa bd. 15 Noiembrie nr. 45 judeţul Braşov Tel: 0268/419615 program
arhivă/registratura 08: 30 - 12.30.
3. Debitor: SC SHISHA DALV SRL - D cu sediul social în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 2, sc. B, ap. 19, judet
Braşov, numar de ordine in Registrul Comertului J8/1787/2012, CUI – 30905265.
4. Creditor declanşator: Cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a fost formulată de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Braşov.
4. Lichidator judiciar: Legal Office Insolv IPURL, str. Castelului nr. 120, jud. Braşov, număr de înscriere în registrul
societăţilor profesionale: RFO II - 0776. Reprezentant al lichidatorului judiciar – Asociat – Fleşeriu Ana Elisabeta.
5. Lichidator judiciar: Legal Office Insolv IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC SHISHA DALV
SRL - D, conform sentinţei civile nr. 503/sind/22.07.2020, pronunţată de Tribunalul Braşov Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4401/62/2019, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă depunem raportul nr. 3 de activitate întocmit de lichidatorul
judiciar al SC SHSIHA DALV SRL – D – in faliment. Prezentul raport este structurat astfel:
1. Întocmirea raportului privind cauzele care au generat starea de insolvenţă a debitorului; 2. Cererea privind antrenarea
răspunderii administratorului statutar; 3. Solicitări; 1. Întocmirea raportului privind cauzele care au generat starea de
insolvenţă a debitorului: Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului privind cauzele care au generat starea
de insolvenţă a debitorului, în conformitate cu art. 97 din Legea nr. 85/2014. Reprezentantul societăţii debitoare nu s-a
conformat obligaţiei legale de predare a actelor financiar - contabile. Lichidatorul judiciar a solicitat creditoarei AJFP
Braşov comunicare documentelor financiar - contabile (copii ale bilanţurilor şi raportărilor contabile) înregistrate la
aceasta instituţie de către societatea debitoare. Prin adresa nr. 6392/22.04.2020 AJFP Braşov a comunicat lichidatorului
judiciar faptul că societatea debitoare nu a depus situaţiile financiare aferente perioadei 2017 – prezent. Lichidatorul
judiciar a consultat şi portalul Ministerului Finanţelor Publice privind eventualele bilanţuri depuse de societate. Din
informaţiile furnizate a rezultat faptul că debitoarea nu a depus raportări contabile la instituţiile fiscale. În urma analizei
incidentei art. 169 din legea nr. 85/2014, în baza documentelor avute la dispoziţie la data întocmirii raportului privind
cauzele care au generat starea de insolvenţă, lichidatorul judiciar A IDENTIFICAT fapte imputabile administratorului
statutar al societăţii debitioare care au cauzat starea de insolvenţă a debitorului, urmând să formuleze acţiunea în
răspunderea patrimoniala a acestuia, astfel: Nedepunerea raportărilor contabile lunare, trimestriale şi anuale, refuzul
administratorului statutar de a preda documentele contabile lichidatorului judiciar, în vederea stabilirii situaţiei
patrimoniale a societăţii dovedeşte săvârşirea de către administratorul statutar al debitoarei a faptei ilicite prevăzute de
dispoziţiile art. 169, alin. (1) litera d) din legea nr. 85/2014, conform cărora organele de conducere ale societăţii ”au
ţinut o contabilitate fictiva, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate
cu legea. ” În lipsa informaţiilor pe care administratorul debitoarei a refuzat să le furnizeze, lichidatorul judiciar a ajuns
la concluzia că exista fapte care au cauzat starea de insolvenţă şi care pot atrage răspunderea administratorului statutar
Dl. Uscoiu Vlad, conform art. 169, alin. (1), lit. d) din legea nr. 85/2014. Raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr.
85/2014 a fost depus la dosarul cauzei în data de 09.11.2020, publicat în BPI nr. 19344/13.11.2020 şi comunicat
societăţii debitoare prin scrisoare recomandata cu confimare de primire.2. Cererea privind antrenarea răspunderii
administratorului statutar: Având în vedere concluziile raportului privind cauzele care au generat starea de insolvenţă a
debitorului, lichidatorul judiciar a formulat acţiune în răspunderea fostului administrator statutar Dl. USCOIU VLAD.
Acţiunea în răspunderea fostului administrator statutar a fost depusa la grefa instanţei de judecata competenta.3.
Solicitări: Vă solicitam respectuos acordarea unui nou termen de judecata în vederea soluţionării acţiunii în atragerea
răspunderii fostului administrator. Anexam prezentului dovada publicării în BPI a Raportului privind cauzele care au
generat starea de insolvenţă a debitorului şi a raportului nr. 2 de activitate.
- pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar la numărul de telefon menţionat în antet.
Legal Office Insolv IPURL, prin asociat unic, Fleşeriu Ana Elisabeta

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TECHNOLOGY INTELIGENCE HOME CONFORT SRL, cod unic de înregistrare: 28044694
România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr 1251/93/2018
Termen: 27.05.2021, sala 4, ora 9:00, f7
Citație
emisă la: ziua 04 luna 03 anul 2021
1. SC TECHNOLOGY INTELIGENCE HOME CONFORT SRL, cu sediul social în Corbeanca, Petrești, str.
Intrarea Florilor nr. 3, jud. Ilfov, CUI 28044694.
- pune în vedere lichidatorului judiciar să depune raportul de activitate însoțit de toate înscrisurile care să ateste
activitățile sale.
2. TOTI CREDITORII DEBITOAREI
SC HERUS ELECTRIC SRL, cu sediul în București, sector 3, B-dul Theodor Pallady nr. 287, obiectiv 29, CUI
25267870
Sunt chemați la aceasta instanță, Sala 4, completul F7, în ziua de 27.05.2021, sala 4, ora 9:00, f7 în calitate de creditor-
debitor, pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenței.
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondenței în format electronic/fax, poștă/curierat;
evitarea prezenței la Tribunalul Ilfov/instanțele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei
în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LA GAZETTE SRL, cod unic de înregistrare: 25422140
Convocator al adunării creditorilor debitoarei
La Gazette SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite)
Nr. de înregistrare: 472 din 10.03.2021
Date privind dosarul: dosarul nr. 1055/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj. Judecător-sindic: Sînziana Felicia
Coroiu.
Debitoare: La Gazette SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Cluj Napoca, str. Călărașilor nr. 1,
Pavilionul I, parter, jud. Cluj, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J12/866/2009, având CUI 25422140.
Lichidator judiciar: Hodoș Business Recovery S.P.R.L., cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Târgului nr. 15, jud. Mureș,
înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei sub nr. RFO II 0409, având CUI RO 26197420. Fax:
0371/614.972. E-mail: hbr@hodos.eu.
Subscrisa Hodoș Business Recovery S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei La Gazette SRL, în temeiul
prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu
modificările ulterioare, convoacă Adunarea Creditorilor La Gazette SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite).
Adunarea Creditorilor va avea loc în data de 19.03.2021, ora 12:00, în Tîrgu Mureș, str. Târgului nr. 15, jud. Mureș.
Ordinea de zi:
Aprobarea ofertei lui Vlaicu Antoniu-Octavian-Nicolae de cumpărare a celor 4 boxe active și a celor 2 subwoofere
marca Sigma, pentru suma de 2.200 lei inclusiv TVA, plătibilă la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
Mențiuni cu privire la punctul de pe ordinea de zi a adunării creditorilor:
Bunurile din averea debitoarei, astfel cum au fost evaluate prin raportul nr. 2197/04.07.2019, întocmit de către expert
evaluator Anevar ing. Szep Ștefan, din cadrul societății S.I.Co. SRL, sunt cele menționate în tabelul de mai jos:
Valoare de Valoare totală
Nr. Denumire mijloc fix / obiect Valoare Valoare
Buc. evaluare (lei / de evaluare
crt. de inventar contabilă (lei) amortizată (lei)
buc) (lei)
1 Boxa activă Sigma S115 4 8.064 7.560 635,04 2.540,16
Boxă audio Subwoofer activ
2 2 16.128 16.128 2.540,16 5.080,32
Sigma
Sistem ventilație și
3 1 19.522 15.997,25 16.064,90 16.064,90
climatizare
Total 7 43.714 39.985,25 19.240,10 23.685,38
Sumele menționate anterior nu includ TVA.
În data de 01.08.2019 lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri:
Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 2197/04.07.2019 și întocmit de către expert evaluator Anevar ing. Szep Ștefan,
având număr de legitimație 16487, din cadrul societății S.I.Co. SRL, în original.
Anunțul nr. 2394/31.07.2019 privind depunerea la dosarul cauzei a raportului de evaluare a bunurilor mobile din averea
debitoarei La Gazette SRL, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14804/31.07.2019.
Regulamentul lichidatorului judiciar nr. 2396/31.07.2019 de vânzare prin procedura negocierii directe a bunurilor
mobile din patrimoniul societății debitoare La Gazette SRL, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
14794/31.07.2019.
Convocatorul nr. 2398/31.07.2019 al adunării creditorilor societății debitoare La Gazette SRL, publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 14810/31.07.2019.
Prin acest convocator, lichidatorul judiciar a convocat pentru data de 12.08.2019 Adunarea Creditorilor societății
debitoare La Gazette SRL, ședința având pe ordinea de zi următoarele puncte:
Prezentarea conținutului raportului de evaluare înregistrat sub nr. 2197/04.07.2019 și întocmit de către expert evaluator
Anevar ing. Szep Ștefan, având număr de legitimație 16487, din cadrul societății S.I.Co. SRL
Aprobarea regulamentului lichidatorului judiciar nr. 2396/31.07.2019 de vânzare prin procedura negocierii directe a
bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei.
Potrivit celor consemnate în Procesul-verbal nr. 2500/12.08.2019, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
15296/12.08.2019, Adunarea Creditorilor din data de 12.08.2019 a hotărât următoarele:
Ia act de conținutul raportului de evaluare înregistrat sub nr. 2197/04.07.2019 și întocmit de către expert evaluator
Anevar ing. Szep Ștefan, având număr de legitimație 16487, din cadrul societății S.I.Co. SRL
Aprobă regulamentul lichidatorului judiciar nr. 2396/31.07.2019 de vânzare prin procedura negocierii directe a
bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei.
În conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 12.08.2019, lichidatorul judiciar a demarat procedura de
valorificare a bunurilor mobile din averea debitoarei.
Astfel, lichidatorul judiciar a întocmit anunțul privind organizarea începând cu 23.08.2019, în fiecare vineri de la ora
12:00, în Tîrgu Mureș, str. Târgului nr. 15, a ședințelor de negociere directă pentru valorificarea stocului de marfă (boxe
audio, sistem de ventilație) la prețul total de 23.685,38 lei+TVA. Anunțul a fost publicat în Ziarul Bursa nr.
147/12.08.2019.
La ședințele de negociere directă organizate în perioada 23.08.2019-05.03.2021, nu s-a înscris nici o persoană interesată
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

de achiziționarea bunurilor din averea debitoarei.


Informații suplimentare:
Creditorii pot fi reprezentați în Adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul
în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat
valabil, îi poate fi comunicat lichidatorului judiciar al debitoarei prin orice mijloace, până în ziua și data fixate pentru
exprimarea votului.
Informații suplimentare cu privire la Adunarea creditorilor pot fi obținute prin telefon la nr. 0751/109.049 (practician în
insolvență Daniela Micu) sau la adresa de e-mail hbr@hodos.eu.
Lichidator judiciar Hodoș Business Recovery S.P.R.L., prin practician în insolvență Daniela Micu

Județul Covasna
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DREICONF SA, cod unic de înregistrare: 13783621
Depunere proces verbal întocmit de către administratorul judiciar în procedura insolvenței
Nr.: 200 Data emiterii :10.03.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1111/119 Anul 2017 Tribunal Covasna Judecătorul sindic: Munteanu Cosmin
Traian
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa str. Kriza Janos, nr.2, Sfântu Gheorghe, județul Covasna
3.Debitor: Dreiconf SA, Cod de identificare fiscală: 13783621, sediul social în Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor,
nr.11, județul Covasna, Număr de ordine în registrul comerțului J14/53/2001.
4.Creditor: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna, OTP Bank Romania SA, Municipiul Sântu
Gheorghe, Salariați, Domokos Lucretia Maria, Betagacom SRL, Keresztely Laszlo, Eberhardt Wolfgang Josef, Tester
LMD Consulting SRL, Electrica Furnizare SA, Hargaz Harghita Gaz SA, Cab. Avocat Honcz Laszlo Daniel, YKK
Romania SRL, Asoc. Pt. Ajutoarea Pers. Cu Dizabilități Sf Mina, Textile Blue Wash SRL, Gospodărie Comunală SA,
Prod Prest Com Dia-Dal SRL, Multi Trans SA, Expert Rena Clean SRL, Freesign SRL, Multiprimt SRL, La Fântâna
SRL, Microplus SRL, Durkopp Adler SRL, RCS&RDS SA.
5.Administrator judiciar: Wind Up Management S.P.R.L., Cod de identificare fiscală: 20717213;Sediul social: str.
Grigore Bălan, nr..4, bl.42, sc.I, ap.2, Sfântu Gheorghe, județul Covasna; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvență:RFOII- 0167;Tel: 0367-411.944;Fax: 0367-411.945;E-mail: office@windup.ro; Nume și prenume
reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Takó Katalin-Ágnes.
6.Subscrisa/Subsemnatul(a): Wind Up Management S.P.R.L,în calitate de administrator judiciar al debitorului Dreiconf
SA, prin Închierea din data de 06.04.2017 pronunțată de Tribunalul Covasna, secția civilă, în dosarul 431/119/2017, în
temeiul art. 48 alin. 6, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență comunică
Proces verbal
încheiat cu ocazia adunării generale a creditorilor debitoarei Dreiconf SA.
Adunarea generală a creditorilor debitoarei DREICONF SA a fost convocată pentru data de 10.03.2021 ora 10, la sediul
administratorului judiciar WIND UP MANAGEMENT S.P.R.L., având ca ordinea de zi:
Aprobarea raportului trimestrial asupra rezultatelor economico – financiare ale societății, întocmit de administratorul
judiciar, pentru perioada 23.12.2020 – 01.03.2021.
La ședința adunării generale a creditorilor au fost prezenți:
Creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna, având creanța de 40,27% din totalul masei credale,
a trimis adresa nr.CVG_DEX 1883/08.03.2021.
Administratorul judiciar constată că Adunarea generală a creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerințele art.
49 alin.(1) și (2) din Legea nr. 85/2014, respectiv sunt prezenți creditori ale căror creanțe însumate prezinte minim 30%
din valoarea totală a creanțelor, motiv pentru care se trece la discutarea problemei aflat pe ordinea de zi menționată în
convocator.
Administratorul judiciar a prezentat raportul trimestrial asupra rezultatelor economico – financiare ale societății,
întocmit pentru perioada 23.12.2020 – 01.03.2021.
Creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna a luact act de faptul că societatea a achitat în
integralitate obligațiile stabilite în planul de reoranizare și graficul de plăți și a fost de acord cu închiderea procedurii
reorganizării judiciare.
Prin decizia adunării generalea creditorilor debitoarei Dreiconf SA a fost aprobată raportul trimestrial asupra
rezultatelor economico – financiare ale societății, întocmit de administratorul judiciar pentru perioada 23.12.2020 –
01.03.2021, cu propunerea de închidere a procedurii reorganizării.
Administrator judiciar, Wind Up Management SPRL,
Takó Katalin-Ágnes

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMCAD GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 2298770
Raport conform art. 175 alin. 1 din legea 85/2014 debitorului SC Romcad Grup SRL
Dosar 8735/63/2019
Termen 03.02.2021
Nr. 142/04.03.2021
Prin Hotărârea 397/24.11.2020 a fost confirmat Planul de Reorganizare depus de debitoarea Romcad Grup SRL. Pentru
termenul din 23.02.2021a fost depus Raport aferent trimestrului I anul I al Planului de Reorganizare, nr.
104/12.02.2021, publicat în Bpi nr. 3042/18.02.2021. A fost precizat faptul ca au fost achitate către creditori
următoarele creanțe: Către Agrofortex SRL s-a achitat suma de 28.233,33 lei – reprezentând rata conform programului
de plati, rest de plată 2.566,67 lei. Către Centro Trans Corporation SRL s-a achitat suma de 41.250 lei – reprezentând
rata conform programului de plati, rest de plată 3.750 lei. Către Biz Solutions SRL s-a achitat suma de 44.770 lei –
reprezentând parțial rata conform programului de plati, rest de plată 4.070 lei. De asemenea am solicitat un termen scurt
pentru a face dovada îndeplinirii în totalitate a dispozițiilor asumate prin planul de reorganizare, și anexam în acest sens
fișele de client în zero și dovada plăților. În aceste condiții lichidatorul judiciar formulează Cerere de închidere a
procedurii de insolvență pentru debitorul SC Romcad Grup SRL cu consecința reintrării acestuia în activitate.
În drept: Ne intemeiem prezenta cerere pe dispozițiile art. 175 alin. (1) din legea 85/2006, care prevede că „ procedură
de reorganizare prin continuarea activității sau de lichidare pe bază de plan va fi închisă, prin sentință, în baza unui
raport al administratorului judiciar care constată îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată asumate prin planul confirmat,
precum și plata creanțelor curente scadente. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta
va fi închisă potrivit prevederilor art. 167".
Anexăm:
- fișe client
- dovada efectuării plăților
Activ Management L. R. C. IPURL
Prin asociat coordonator Andreea Mihaela Colhon

Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ICMRS SA, cod unic de înregistrare: 1633620
Depunere propunere modificare plan reorganizare întocmit în procedura generală de insolvență
Nr.: 834 data emiterii: 05.03.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2565/121/2011*, Tribunalul GALAȚI, Secția a-II-a Civilă,
Judecător sindic - Paula Perijoc
2.Arhiva/registratura instanței:
Adresa: Mun. Galați, str. Brăilei nr.153, jud.Galați, Număr de telefon: 0236/460.331. Programul arhivei/ registraturii
instanței: luni- joi, orele: 09,00 – 12,00.
3.1. Debitor: SC I.C.M.R.S. SA Galați Domiciliul/sediul social: Galați, str. Smârdan nr.1, jud. Galați, Număr de ordine
în Registrul comerțului: J17/12/1991, C.U.I. 1633620
3.2. Administrator special: Coman Anton Adrian
4. Administrator judiciar: Crețu Laura Insolv IPURL
Cod de identificare fiscală: RO25201794, Domiciliul / sediul social: jud. Galați, loc. Galați, str. Mihail Kogălniceanu
nr.23A. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B3155, Tel/Fax: 0336.111.005, tel mobil:
0744.85.38.69
E-mail: cretu2006laura@yahoo.com
6.Subscrisa Crețu Laura Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC I.C.M.R.S. SA Galați,
conform sentinței nr. 248 din data de 29.11.2011, pronunțată de Tribunalul GALATI, Secția a-II-a civilă, în dosarul
2565/121/2011*,
În temeiul: art. 101 alin. 5 din Legea privind procedura insolvenței comunică: Propunere de modificare a planului de
reorganizare astfel întocmit, în anexă, în număr de 11 file.
6. Număr de exemplare depuse:Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.
7. Semnătură: Administrator Judiciar Crețu Laura Insolv IPURL
Tribunalul Galați - Dosar nr.2565/121/2011*
Debitor: SC I.C.M.R.S. SA
Societate <"în reorganizare judiciară", în judicial reorganisation", en redressement">
Nr. inregistrare ORC: J17/12/1991, CUI: 1633620
Propunere privind modificarea planului de reorganizare al debitorului SC I.C.M.R.S. SA
Nr.100/191/05.03.2021
I. Preambul
In temeiul art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței administrator judiciar Cretu Laura
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Insolv IPURL și administrator special Coman Anton Adrian ai SC I.C.M.R.S. SA, cu sediul în Galați, Soseaua Smârdan
nr.1, număr de ordine în registrul comerțului: J17/12/1991, Cod de identificare fiscală: 1633620, cu privire la
executarea planului de reorganizare propunem modificarea planului de reorganizare.
II. Temei legal
Reglementarea legala care sta la baza prezentei Modificari a Planului de reorganizare a activitatii debitorului ICMRS
SA este prevazuta de dispozitiile art. 101 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 conform carora ,Modificarea planului de
reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevazute
de prezenta lege[. .. ]".
III. Autorul Modificarii Planului de Reorganizare
Prezenta Modificare a Planului de reorganizare este intocmita, pe baza informatiilor furnizate de Societate, de catre
administratorul judiciar impreuna cu administratorul special și conducerea operationala a Societatii.
Destinatarii acestei Modificari a Planului de Reorganizare sunt judecatorul sindic, debitoarea și creditorii Societatii la
data prezentei.
IV. Expunere de motive privind necesitatea modificarii Planului de reorganizare
Dispozitiile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 prevad ca planul de reorganizare va indica posibilitatile de redresare
ale debitorului în insolventa în raport de o serie de elemente considerate de lege ca fiind esentiale, cum ar fi specificul
activitatii debitorului și mijloacele financiare disponibile, elemente care pot suferi modificari pe parcursul perioadei de
reorganizare avand în vedere modul în care evolueaza activitatea debitorului și piata pe care acesta actioneaza.
Modificarea Planului de reorganizare a activitatii ICMRS SA și actualizarea acestuia în raport cu evolutia activitatii
debitorului se impune ca fiind obligatorie raportat la considerentele prezentate în cele ce urmeaza.
1. Avand în vedere contextul generat de pandemia de COVID-19, în sprijinul societatilor aflate în dificultate au fost
instituite o serie de masuri și facilitati fiscale pentru protejarea mediului de afaceri și a sistemului economic respectiv:
OG 6/2019, cu modificarile și completarile ulterioare, privind instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor
bugetare restante la data de 31.12.2020 .
Potrivit dispozițiilor art.1 din Oug nr.6/2019” (1) In scopul revitalizarii și evitarii deschiderii procedurii insolventei,
debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct.
30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile și completarile ulterioare, și a unitatilor
administrativ-teritoriale, aflati în dificultate financiara și pentru care exista riscul intrarii în insolventa, isi pot restructura
obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 și neachitate pana la data emiterii certificatului de
atestare fiscala, precum și obligatiile bugetare accesorii”.
Potrivit art.1 al 2 din OG 6/2019 (2) Prin obligații bugetare, în sensul prezentului capitol, se înțelege obligația de plată a
oricăror sume care se cuvin bugetului general consolidat și/sau bugetelor autorităților publice centrale și locale
individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central, în vederea
recuperării.
Interpretând dispozițiile OG 6/2019 se trage concluzia că acest act normativ a fost adoptat pentru a veni în sprijinul
societăților comerciale care, din cauza unor dificultăți financiare pot ajunge în insolvență și apoi în faliment. Prin acest
act normativ, statul a dorit să evite ca societățile comerciale să ajungă, în situația în care înregistrează creanțe bugetare,
la intrarea în insolvență, asigurând în felul acesta continuarea activității chiar și într-o situație financiară mai dificilă.
Dacă această posibilitate a fost acordată societăților comerciale care nu au reușit să plătească la timp impozitele și
taxele datorate bugetului de stat, această posibilitate trebuie acordată și societăților comerciale care deja se află în
procedura insolvenței și, între creanțele înscrise în tabelul definitiv, doar creanțele bugetare nu pot fi plătite conform
planului de reorganizare propus, celelalte putând fi achitate eșalonat conform înțelegerii acordate de către creditori.
2. În acest sens, arătăm că pentru a putea beneficia de prevederile OG 6/2019, Societatea ICMRS SA trebuie să nu se
afle în procedura insolvenței reglementata de Legea nr. 85/2014 si/sau 85/2006, aceasta fiind o condiție obligatorie
prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. c) din OG nr. 6/2019.
Prin Ordinul nr. 2810/2019 de punere în aplicare a OG nr. 6/2019 s-a instituit excepția potrivit căreia și debitorii care se
află în procedura insolvenței pot beneficia de prevederile OG nr. 6/2019 cu condiția ca până la data emiterii deciziei de
aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenței.
Potrivit prevederilor OG nr. 6/2019, în baza analizei făcute de conducerea societății, aceasta poate beneficia de
înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare restante la 31.12.2020, constând în:
plata eșalonată a unei cote de 50% din obligațiile bugetare principale;
amânarea la plată a restului cotei de 50% din totalul obligațiilor bugetare principale, în vederea anulării la finalizarea
planului de restructurare;
amânarea la plată a accesoriilor, în vederea anulării la finalizarea planului de restructurare.
Totodată, pentru a beneficia de înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare conform celor arătate anterior, ICMRS SA are
obligația de a achita obligațiile bugetare născute în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și data depunerii solicitării
de restructurare, precum și 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată până la data
depunerii solicitării de restructurare.
3. Din derularea planului de reorganizare a ICMRS SA reies următoarele:
perioada de reorganizare nu a fost suficientă pentru redresarea Societății ICMRS SA date fiind dimensiunile companiei
și conditiile comerciale avute cu principalul client Liberty Steel Galați SA (SIDEX);
starea de insolvență a blocat accesul societății la participarea la licitații publice și astfel una din activitățile pentru care
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

societatea noastră este recunoscută – realizarea de obiective publice, cu pondere semnificativă în volumul de activitate
anterior intrării în insolvență – a devenit imposibil de abordat;
obligațiile asumate inițial la plată au fost superioare posibilității de rambursare a companiei;
4. Există posibilitatea redresării Societății în baza OG nr. 6/2019 având în vedere că cea mai bună soluție pentru
achitarea într-o cât mai mare măsură a obligațiilor rămase de plată o reprezintă reeșalonarea creanței ANAF în afara
procedurii insolvenței în condițiile prevăzute de OG nr. 6/2019 și a creantei detinute de Directia Impozite sit axe locale
Galati în afara procedurii insolvenței prin accesarea mecanismului OG 6/2019. Restructurarea obligațiilor bugetare ale
ICMRS SA în condițiile OG nr. 6/2019 va avea consecințe foarte importante pe plan social, comercial, cu impact la
nivel regional și chiar national, deoarece:
- ieșirea din insolvență a Societății și aprobarea planului de restructurare, ar conduce la un impact social pozitiv
prin menținerea locurilor de muncă a celor 199 de angajați ai Societății;
- menținerea relațiilor comerciale cu societăți partenere pe orizontala și care vor continua în condițiile restructurării
conform OG nr. 6/2019, care are ca efect pastrarea altor cateva sute de locuri de munca;
- ICMRS SA este principalul furnizor de lucrȃri de constructii, montaj, revizii, reparații și modernizări al Liberty
Steel Galați SA (Combinat Siderurgic), cu o experiență pe care nu ar putea să o suplinească niciun alt operator național,
aspect extrem de important în condițiile în care Liberty Steel Galați SA desfășoară activități de interes național, fiind
unul dintre principalii angajatori din regiunea Sud-Est a țării;
5. In contextul descris, soluția optimă care se impune este accesarea de către Societate a facilităților fiscale prevăzute de
Ordonanța nr. 6/2019 cu modificările ulterioare.
- În acest sens, Societatea:
a) a depus notificarea de restructurare a obligațiilor bugetare nr.100/137/02.02.2021 conform prevederilor legale
inregistrata sub nr.5896/03.02.2021 la AJFP Galati.
b) AJFP Galati a emis certificatul fiscal nr.5896/04.02.2021.
c) societatea va depune pana în data de 31.03.2021 notificare privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare
catre Primaria Galati-Directia taxe și impozite Galati.
d) Societatea, împreună cu expertul independent au inceput demersurile pentru întocmirea planului de restructurare
prevăzut de OG nr. 6/2019; Din analizele preliminare facute de conducerea societatii reiese faptul că societatea poate fi
restructurată în termenul de 7 ani, prevăzut de OG nr. 6/2019 și poate achita obligațiile bugetare rezultate din aplicarea
testului creditorului privat.
Societatea va intreprinde în continuare urmatoarele demersuri:
e) obținerea resurselor financiare în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de OG nr. 6/2019 prin vanzarea unor
active.
f) incheierea unui acord de dare în plata cu creditorul garantat SC.PROPLAST MEDI SRL;
Din analiza efecutată de reprezentanții societății, împreună cu administratorul judiciar, planul de restructurare și testul
creditorului privat prudent se impun ca cea mai bună soluție pentru a salva compania de la intrarea în faliment și pentru
a maximiza recuperarea creanțelor de către creditorii existenți.
V. Modificarea planului de reorganizare
Modificarea Planului de reoganizare are în vedere urmatoarele operatiuni etapizate:
. restructurarea obligatiilor bugetare conform OG 6/2019 prin plata esalonata a debitului principal și amanarea la plata a
accesoriilor în vederea anularii a unei parti din debit și a accesoriilor catre creditorul bugetar DRGFP Galati prin AJFP
Galati; propunerile concrete se vor analiza în planul de restructurare ce va fi depus.
- restructurarea obligatiilor bugetare conform OG 6/2019 prin plata esalonata a debitului principal și amanarea la plata a
accesoriilor în vederea anularii a unei parti din debit și a accesoriilor catre creditorul Primaria Mun.Galati – Directia
Impozite și Taxe Locale Galati, propunerile concrete se vor analiza în planul de restructurare ce va fi depus.
- incheierea unui acord de dare în plata cu creditorul garantat SC.Proplast Medi SRL.
Solicitarea de aprobare a iesirii din insolventa catre adunarea creditorilor și aprobarea raportului final;
In urma aprobaril raportului final și a inchiderii procedurii de insolventa, toate obligatiile neachitate conform
programului de plati din Planul de reorganizare, precum și cele curente datorate bugetului de stat sunt recunoscute și
raman integral în sarcina debitoarei, urmand a fi achitate potrivit dispozitiilor OG nr. 6/2019 și a reglementarilor fiscale
în vigoare.
Modificarile propuse anterior impun și modificarea capitolului privind Programul de plăți, după cum urmează:
VI Modificarea Programul de plată a creanțelor astfel cum rezultă din anexă .
Programul de plata a creantelor este definit de art.3 pct 23 din legea 85/2006 ca fiind tabelul de creante mentionat în
planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor prin
raportare la tabelul definitiv de creante.
Acest program de plati este sustinut de:
volumul lucrarilor contractate si/sau estimate pe perioada derularii planului, asa cum rezulta din „Situatia contractelor în
derulare și previziuni pentru contractele în executie (situatie anexata la prezenta), pliat pe capacitatea tehnica și
profesionala a personalului tehnic de executie și personalului muncitor specializat;
dotarea tehnica a societatii adaptata cerintelor din situatia contractelor în derulare defalcata pe specialitati dupa cum
urmeaza:
lucrari de constructii infrastructura:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

statie productie mixturi asfaltice autorizata ICECON și certificare produs


Utilaje și echipamente pentru lucrarile de drumuri: distribuitor asfalt, cilindrii compactori 7 și 9 tone, mijloace de
transport mixturi asfaltice, echipamente terasiere, buldoexcavatoare, echipamente pentru terasamente
Lucrari de montaj structuri metalice și reparatii echipamente în siderurgie prin:
Echipamente de montaj structuri metalice prin suruburi de inalta rezistenta pretensionate – masini de insurubat și strans
la momente de strangere superioare pana la 5000 Nm
Echipamente pentru demontari utilaje grele: prese hidraulice verticale și orizontale
Echipamente pentru manipulari sarcini – tirfoane, trolii electrice și manuale
Echipamente pentru sablare și vopsitorii
Echipamente pentru sudarea tevilor PEHD cu diamentre cuprinse intre 225 și 500 mm.
Echipamente pentru manipulat sarcini automacarale
Spatiu functional pentru uzinare constructie metalica în interiorul ArcelorMittal Galati, avand o hala de productie cu
suprafata de 960 mp, dotata cu pod rulant cu sarcina de 80 tone’
Personal tehnic specializat în abordarea tuturor tipurilor de lucrari din „Situatia contractelor de executie în derulare
pentru contractele în executie, astfel :
o Ingineri constructori
o Ingineri mecanici, HTV, instalatii
o Ingineri electrici
o Ingineri hidraulica
o Ingineri specialitatea constructii hidrotehnice
o Ingineri structuri grupa proiectare si, de asemenea, completarea în obiectul de activitate al companiei din anul
2016 a specializarii „ Intocmire proiecte faza detalii executie”, cu echipa de proiectare autorizata MLPTL cu
capabilitate de a realiza proiecte de infra și suprastructura în toate specialitatile de constructii.
Autorizarea companiei pentru specificul activitatilor desfasurate și completarea autorizatiilor în functie de necesitatile
pietei de servicii ale companiei, dupa cum urmeaza:
o ISO 9001
o ISO 14001
o OHSAS 18001
Autorizare conform SREN 1090-1/A1 pentru uzinare și montaj structuri metalice sudate cu certificare europrodus
Autorizare conform SREN 3934 pentru diferite procedee de sudura
Autorizatii și certificari ale companiei pentru lucrari sub incindenta autoritatilor statului ( ex. ISCIR, ISU, pompieri,
etc.)
Autorizatie ANRE tip Be pentru executare instalatii electrice exterioare și interioare
Autorizatie ANRE tip EDIB pentru executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan
Autorizatie laborator gr.II – analiza și incercari în constructii
Certificat de conformitate a aCPF – beton asfaltic
Certificat de conformitate a CPF – beton asfaltic cu continut ridicat de mastic
Licenta pentru transportul rutier international de marfuri
Autorizarea personalului companiei, dupa cum urmeaza:
Sudori autorizati ISCIR și RINA
Sudori autorizati sudura PEHD
Inginer responsabil tehnic cu sudura autorizat
Verificator proiecte MLPTL la cerinta A II – stabilitate
Responsabil RSLIP autorizat ISCIR
Responsabil RSLIR autorizat ISCIR
Responsabil RSVTI autorizat ISCIR
Inginer autorizat ISU pentru lucrari de reparatii și montaj instalatii PSI
Structura organizatorica a companiei permite abordarea cu flexibilitate a tuturor tipurilor de proiecte, inclusiv a celor cu
finantare externe fapt datorat softurilor de planificare utilizate în companie de tip PRIMAVERA sau MICROSOFT
PROJECT și a dotarilor de tip soft proiectare structuri utilizate.
ICMRS are sansa sa se redreseze și sa redevina o companie capabila sa execute lucrari atat în tara cat, mai ales, în
strainatate, în special pentru lucrari mecanice specifice activitatii siderurgice.
VII. Termenul de executare a planului de reorganizare :
Planul de reorganizare va fi executat în perioada Octombrie 2016 – Septembrie 2021.
Planul de reorganizare propus inițial a fost confirmat de judecătorul sindic prin Sentința Civilă Intermediară nr.269 din
01.09.2016, modificarea și prelungirea acestuia a fost confirmată de judecătorul sindic prin Sentința Civilă Intermediară
nr.357 din 21.11.2017, iar urmatoarea modificare a fost confirmata de judecatorul sindic prin Incheierea nr.113 din
04.06.2019, ulterior modificare a fost confirmata de Curtea de Apel Galati prin Decizia nr.254/14.10.2020.
In data de 30.10.2020 a avut loc adunarea generala a creditorilor care a aprobat prelungirea și modificarea planului de
reorganizare în conformitate cu dispozitiile Legii nr.55/2020, plan care este supus spre confirmare judecatorului sindic.
VIII.Concluzii
Pe durata implementării Planului de Reorganizare, Administratorul judiciar va continua să își exercite drepturile și
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

obligațiile prevăzute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și de planul de Reorganizare inițial. Controlul
strict al aplicării prezentului Plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia de către toți factorii implicați,
constituie o garanție solidă, pentru atingerea scopului principal al planului de reorganizare, respectiv continuarea
activitatii societatii și achitarea intr-o masura cat mai mare a creantelor acesteia, respectiv acoperirea pasivului
debitorului în insolventa cu acordarea sansei de redresare a activitatii acestuia.
Totodata, prezentul plan isi propune sa actioneze pentru modificarea structurala a societatii pe mai multe planuri:
economic, organizatoric, financiar și social, avand ca scop principal plata pasivului și relansarea viabila a activitatii
societatii.
Prezenta propunere de modificare a planului de reorganizare judiciara a va fi supusă aprobării Adunării Creditorilor, în
urma convocarii de catre administratorul judiciar și va fi considerată aprobată în condițiile dispozițiilor art.101 alin.(5)
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței referitoare la respectarea condițiilor de vot și de confirmare.
Anexe: -Lista valorica a contractelor ICMRS SA.
-Program de distribuire a creantelor nr.6.
Cu stimă, SC ICMRS SA
Administrator judiciar Cretu Laura Insolv IPURL
Administrator special, ing.Coman Anton-Adrian

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Județul Gorj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea COMBGORJ S.A. (FOSTA SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU PRODUCEREA
NUTRETURILOR COMBINATE COMBGORJ SA), cod unic de înregistrare: 2160288
Raport întocmit în condițiile art.64 din legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență – extras
Număr: 414 data emiterii: 08.03.2021
1.Date privind dosarul: nr. dosar 4185/95/2017 Tribunalul Gorj; Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Antoaneta Lotica
Tâlvescu;
2.Arhiva/registratura instanței: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Gorj, Telefon centrală: 0253/218.661,
0253/213.964, Fax: 0253/218.147, Email: tr-gorj@just.ro;
3.Debitor: SC COMBGORJ SA, sediul: localitatea Tg-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 7, jud. Gorj, CUI: 2160288, nr. ordine în
registrul comerțului: J18/285/1991;
4.Creditor:lista anexă.
5.Lichidator judiciar: DMD Insolvency IPURL, cod de identificare fiscală 33682508, cu sediul în Craiova, str. Păltiniș,
nr. 67, jud. Dolj, sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură din Craiova, str. A.I. Cuza bl. 156 sc.8 ap.1, jud.
Dolj, înmatriculată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II-0754/2014, tel: 0732.032.918, tel/fax
0251/707841 e-mail avocat_mietaturcu@yahoo.com, nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană
juridică Turcu Mieta.
6.Subscrisa: DMD Insolvency IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC COMBGORJ SA, conform
Încheierii din 26.03.2018, pronunțate de Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, în dosarul 4185/95/2017, în temeiul art.64
din Legea nr.85/2014, depunem:
Raport întocmit în condițiile art.64 din legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
1.DATE GENERALE
SC COMBGORJ SA cod unic de înregistrare 2160288, număr de ordine în registrul comerțului J18/285/1991, cu sediul
social în localitatea Tg-Jiu, str. SCiocarlau, nr. 7, jud. Gorj, a fost înființată în anul 1991.
Capitalul social subscris și vărsat al debitoarei este de 1.066.456 lei.
Obiectul principal de activitate este „Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma” .
2.DEMERSURILE EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR
Prin hotărârea nr.458/03.12.2018, urmare a cererii formulate de debitor, instanța a dispus deschiderea procedurii
generale a falimentului SC COMBGORJ SA.
Tabelul preliminar rectificat nr.136/05.02.2019 privind creanțele suplimentare născute în perioada de observație a fost
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 36138/06.02.2019
De asemenea, ulterior expirării termenului de contestație al tabelului suplimentar a fost întocmit tabelul consolidat al
creanțelor nr.137 din 08.02.2019, comunicat spre publicare în BPI sub numărul 41424/11.02.2019 și depus la dosarul
cauzei spre observare
Împotriva tabelului preliminar al creanțelor debitoarei SC COMBGORJ SA., s-au formulat contestații de către
creditorul AJFP Gorj- DGRFP Dolj, înregistrate pe rolul tribunalului Gorj sub numerele 4185/95/2017/a3, respectiv
4185/95/2017/a4. Dosarul asociat 4185/95/2017/a4 a fost conexat la dosarul numarul 4185/95/2017/a3.
Dosarul nr.4185/95/2017/a3, având ca obiect contestația AJFP Gorj privind înscrierea în tabelul preliminar acreanțelor
creditorilor garantați și chirografari SC Helor Impex SRL și Mărgărit Gabriela,precum și înscrierea creanței AJFP ca și
creanță garantată beneficiind de ordinea de preferință prevăzută de art. 161,pct.5 din Legea nr. 85/2015, a fost

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

soluționat, pe fond, prin Sentința nr. 28/08.02.2021, magistratul sindic repingând contestația, ca nefondată.
În cadrul dosarului de insovență, UAT Dănești a formulat cerere de repunere în termenul de înscriere la masa credală,
înregistrată,ca dosar asociat 4185/95/2017/a11 și cererea de plată a Consiliului Local Târgu-Jiu, ce face obiectul
dosarului asociat nr. 4185/95/2017/a10.
Prin Sentința nr. 43/22.02.2021, pronunțată în dosarul nr. 4185/95/2017/a10 a fost admisă cererea de plată a Consiliului
Local al Municipiului Târgu-Jiu – Direcția Publică de Venituri iar prin Sentința nr.44/22.02.2021, pronunțată de
magistratul sindic în dosarul asociat nr. 4185/95/2017/a11, a fost admisă cererea UAT Dănești de repunere în termenul
de înscriere la masa credală a debitoarei SC COMBGORJ SA.
Demersurile întreprinse de lichidatorul judiciar în procedura falimentului pentru vânzarea bunurilor din patrimoniul
debitoarei:
Lichidatorul judiciar a continuat procedura de ținere a licitațiilor de vânzare (un număr de 10 licitații publice organizate
în fiecare zi de vineri, orele 15,00, la sediul lichidatorului judiciar din Craiova, str. A.I.Cuza, bl.156ap.,sc.8,ap.1, județul
Dolj), pentru licitațiile din data de 26.02.2021,respectiv, 05.03.2021, neînregistrându-se nicio cerere de participare la
licitație pentru bunurile scoase la vânzare.
Urmare a acestui fapt, lichidatorul judiciar a întocmit procesele verbale nr. 406/26.02.2021, respectiv, 412/05.03.2021,
de neținere licitație, depuse, spre observare, la dosarul cauzei.
Astfel cum am arătat prin Raportul de activitate nr.398/19.02.2021, date fiind solicitările venite din partea ofertanților
interesați de achiziționarea bunurilor imobile proprietate a debitoarei, solicitând majorarea termenului până la care să fie
achitată diferența de preț, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 23.02.2021, cu
următoarea ordine de zi:
1.Modificarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din patrimoniul SC COMBGORJ SA, respectiv, capitolul II,
pct.10 (termenul de plată a prețului de adjudecare), în sensul majorării termenului de plată a prețului de adjudecare
pentru bunurile imobile de la 30 de zile calendaristice, la 90 de zile calendaristice.
2.Modificarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din patrimoniul SC COMBGORJ SA,respectiv, capitolul II,
pct.10(termenul de plată a actului de adjudecare), în sensul majorării termenului de plată a prețului de adjudecare pentru
bunurile imobile de la 30 de zile calendaristice, la 120 de zile calendaristice.
3.Aplicarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din patrimoniul SC COMBGORJ SA, astfel cum a fost modificat
prin pct.1) sau 2) al ordinii de zi 9majorarea termenului de plată a prețului de adjudecare pentru bunurile imobile de la
30 de zile calendaristice la 90 de zile calendaristice, respectiv/ sau 120 de zile calendaristice) și pentru bunurile
adjudecate anterior acestei modificări aflate în termenul de plată al prețului, potrivit Regulamentului de vânzare
nemodificat.
Prin procesul-verbal al Adunării Creditorilor nr. 405/23.02.2021,publicat în BPI nr. 52141/25.02.2021, a fost aprobat
pct. 1 al ordinii de zi, respectiv, modificarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din patrimoniul SC COMBGORJ
SA, capitolul II, pct.10 (termenul de plată a prețului de adjudecare), în sensul majorării termenului de plată a prețului de
adjudecare pentru bunurile imobile de la 30 de zile calendaristice, la 90 de zile calendaristice, respingându-se pct.2
(Modificarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din patrimoniul SC COMBGORJ SA,respectiv, capitolul II,
pct.10(termenul de plată a actului de adjudecare), în sensul majorării termenului de plată a prețului de adjudecare pentru
bunurile imobile de la 30 de zile calendaristice, la 120 de zile calendaristice) și pct.3 (Aplicarea Regulamentului de
vânzare a bunurilor din patrimoniul SC COMBGORJ SA, astfel cum a fost modificat prin pct.1) sau 2) al ordinii de zi
majorarea termenului de plată a prețului de adjudecare pentru bunurile imobile de la 30 de zile calendaristice la 90 de
zile calendaristice, respectiv/ sau 120 de zile calendaristice) și pentru bunurile adjudecate anterior acestei modificări
aflate în termenul de plată al prețului, potrivit Regulamentului de vânzare nemodificat) al ordinii de zi.
Lichidatorul judiciar a întocmit ”Regulamentul de vânzare al bunurilor SC Combgorj SA, modificat prin hotărârea
Adunării Creditorilor din 23.02.2021”, care a fost depus spre observare, la grefa Tribunalului Gorj.
La ședința de licitație publică din data de 05.02.2021,potrivit procesului- verbal de licitație nr.382/05.02.2021 a fost
adjudecat, la valoarea de pornire a licitației, proprietate imobiliară, situată în Tg-Jiu, str. Ciocârlău, nr.7, jud. Gorj(Bază
volantă Coleus), la valoarea de 1.164.780 lei, pentru TVA aplicându-se taxare inversă potrivit art.331,alin.1 și
alin.2,lit.g)din Codul Fiscal. Adjudecatarul SC Sim Cereal Prod SRL a achitat garanția de participare a licitației în
cuantum de 117.000 lei, depusă în contul unic al debitoarei cu OP nr.90112/05.02.2021, urmând ca diferența în cuantum
de 1.047.780 lei să fie achitaă în termen de 30 de zile calendaristice, potrivit Regulamentului de vânzare, rerspectiv,
până la data de 08.03.2021, inclusiv.
Adjudecatarul SC SIM CEREAL PROD SRL, a achitat suma de 197.780 lei ( OP.RO-PA nr. 90112/08.03.2021 în
valoare de 137.780 lei prin BCR SA și transfer ING BANK din 08.03.2021, beneficiar SC Combgorj, pentru suma de
60.000 lei), pentru diferența de preț în cuantum de 850.000 lei, prezentând Contractul de facilitate de credit nr.
162045/08.03.2021 încheiat cu societatea bancară ING BANK N.V., filiala Târgu-Jiu.
Lichidatorul judiciar, prin asociat coordonator, face precizarea că a fost solicitat în data de 08.03.2021 de către
adjudecatar, la cererea unității bancare împrumutătoare, motivat de împrejurarea că SC SIM CEREAL PROD SRL a
contractat un credit ipotecar pentru a achita bunul adjudecat, proprietate a debitoarei SC Combgorj SA.
La sediul băncii, reprezentantul unității bancare mi-a adus la cunoștiință că a fost aprobat creditul solicitat de SC SIM
CEREAL PROD SRL pentru achiziționarea proprietății imobiliare din Târgu-Jiu, str. Ciocârlău, nr.7, Baza volantă
Coleus, adjudecat conform procesului verbal de licitație nr. 382/05.02.2021, însă pentru a fi transferată suma
împrumutată de 850.000 lei în contul debitoarei SC COMBGORJ SA, este necesar a fi încheiat, în formă autentică,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

contractul de vânzare- cumpărare pentru acest bun și instituirea ipotecii în favoarea băncii – deci,transferul proprietății
adjudecatarului anterior achitării integrale a prețului.
DMD Insolvency Ipurl, prin asociat, a invederat reprezentantului unității de credit că lichidatorul judiciar nu poate da
curs acestei cereri, dată fiind procedura de vânzare a bunurilor debitoarei, fiind ținut să respecte Regulamentul de
vânzare aprobat de creditori, unde, la pct. 14 se precizează expres că ”până la plata integrală a prețului adjudecării,
dreptul de proprietate asupra bunului nu va trece în proprietatea și în folosința adjudecatarului”.
Verificând, cu această ocazie documentația solicitată și înaintată instituției bancare de solicitantul creditului aprobat SC
SIM CEREAL PROD SRL, lichidatorul judiciar a constatat că demersurile pentru obținerea acestui credit au demarat în
data de 02.02.2021 – dată la care, făcând analiza societății reprezentantul băncii a confirmat solicitantului că se
încadrează și poate beneficia de un credit în valoare de 850.000 lei.
”Explicația” reprezentantului unității de credit ING BANK TG-JIU, în sensul că nu a observat cu suficientă atenție
regulamentul de vânzare (înaintat de lichidator adjudecatarului și redirecționat de acesta către bancă în luna februarie
2021), ori că s-a bazat pe ”opinia” scrisă a notarului ales pentru perfectarea contractului (n.a. de vânzare și ipotecă),
apreciez că nu înlătură consecințele produse în cauză: iminența pierederii de către adjudecatarul de bună-credință SC
SIM CEREAL PROD SRL, atât a garanției de participare a bunului cât și a beneficiului nerealizat, constând în
pierderea bunului adjudecat dar și în plata daunelor la care ar putea fi obligată potrivit pct.12 din același
Regulament:”Dacă diferența de preț nu se depune în termenele prevăzute la Capitolul II, pct. 10, licitațiile vor continua,
în aceleași condiții iar primul adjudecatar este răspunzător atât pentru scăderea prețului obținut la a doua vânzare, cât și
pentru cheltuielile ocazionate de noua licitație, conform Codului de Procedură Civilă.”
Lichidatorul judiciar apreciază adjudecatarul SC SIM CEREAL PROD SRL de bună-credință (cum am afirmat și
anterior),pentru următoarele considerente:
- a achitat garanția de participare la licitație în cuantum de 10% din valoare de pornire a licitației, în cuantum de
117.000 lei;
- a achitat în termenul de 30 de zile, parțial diferența de preț în cuantum de 197.780 lei;
- a avut reprezentarea că unitatea de credit ING BANK va achita, în termen, restul de preț aprobat prin contractul de
credit semnat de părți, cu obligația împrumutătorului de a vira această sumă în contul unic al debitoarei SC
COMBGORJ SA, în interiorul termenului de 30 de zile;
- lipsa de diligență a reprezentantului bancar este un risc care nu poate fi asumat de adjudecatarul în cauză, așa cum nu
poate fi asumat ori imputat niciunui alt consumator care apelează la o instituție de credit.
Urmare a acestei situații, în interiorul termenului de plată, la data de 08.03.2021, adjudecatarul SC SIM CEREAL PRD
SRL, a formulat către lichidatorul judiciar o cerere înregistrată sub nr. 413/08.03.2021,prin care solicită acordul
creditorilor de repunere în termenul de plată, cu posibilitatea pentru lichidatorul judiciar de a încheia actul de vânzare în
formă autentică, cu credit ipotecar, urmând ca ING BANK să achite diferența de preț de 850.000 lei în contul debitoarei
SC COMBGORJ SA.
Avantajele repunerii în termenul de plată a adjudecatarului SC SIM CEREAL PROD SRL pentru creditorii debitoarei
SC COMBGORJ SA:
- certitudinea achitării prețului de adjudecare, respectiv, prețul de pornire al licitației astfel cum a fost stabilit prin
Hotărârea Adunării creditorilor nr. 374/20.01.2021 – certitudine conferită de contractul de credit nr.
162045/08.03.2021, încheiat de SC SIM CEREAL PROD SRL cu ING BANK N.V. Prin acest contract se asigură
împrumutatului o facilitate în valoare de 850.000 lei,cu destinația ”achiziționare spațiu comercial cu ipotecă pe imobilul
achiziționat”, utilizabilă printr-o tragere unică, având catermen limită de tragere data de 08.04.2021 ( capitol ”Condiții
financiare” din contract de credit). Se prevede expres în contract destinația creditului: secțiunea 2 ”Utilizarea
împrumutului la termen”, clauza nr. 3 ”Modalități de utilizare”, pct.3.5 – ” Împrumutatul va utiliza împrumutul la
termen pentru scopul descris în condițiile financiare aferente prezentului contract”, adică achiziționarea spațiului
comercial, cu ipotecă pe imobilul achiziționat.Potrivit Anexei 2 la contract (”Garanții”), calauza nr. 1 ”Garanții
constituite în favoarea băncii”, la pct.1.1.1(”Garanții constituite de către Împrumutat”), lit.a), se precizează ”ipoteca
imobiliară având rangul menționat în contractul de ipotecă imobiliară și reflectat corespunzător în Cartea funciară –
asupra imobilului aparținând Împrumutatului care constă în Depozit situat în str. Ciocârlău nr. 7, localitatea Târgu – Jiu,
județul Gorj, având nr de C.F. 44175, nr. cadastral/topografic 122, 122 –C1, 122-C2, 122-C3, 122-C4.”;
- evitarea majorării cheltuielilor necesare reluării procedurii de licitație publică pentru vânzarera acestui bun;
- evitarea riscului de scădere a prețului de vânzare a bunului la o eventuală adjudecare viitoare. Chiar dacă potrivit
Regulamentului de vânzare, adjudecatarul care nu achită prețul este obligat să suporte eventuala diferență de preț,
aceasta ar genera o procedură greoaie, de judecată și, eventual, de executare care ar produce la tergiversarea procedurii
falimentului, cu cheltuieli suplimentare celor de procedură, în detrimentul intereselor creditorilor,etc.
Subsumat argumentelor invederate, lichidatorul judiciar convoacă Adunarea creditorilor pentru data de
16.03.2021,orele 15,00 solicitând:
- aprobarea cererii de repunere în termenul de plată a adjudecatarului SC SIM CEREAL PROD SRL, pentru achitarea
diferenței de preț a bunului adjudecat în baza Contractului de facilitate de credit nr. 162045/08.03.2021, încheiat între
adjudecatar și ING BANK N.V. ;
- acordul privind încheierea de către lichidatorul judiciar a contractului de vânzare – cumpărare în favoarea
adjudecatarului SC SIM CEREAL PROD SRL, a bunului ” proprietate imobiliară situată în Târgu-Jiu, str. Ciocârlău, nr.
7, județul Gorj ( Bază volantă Coleus), carte funciară nr. 44175”, astfel cum a fost adjudecat prin Procesul verbal de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

licitație nr.382/05.02.2021, urmând ca plata diferenței de preț de 850.000 lei să fie achitată de ING BANK N.V. în
contul unic al debitoarei SC COMBGORJ SA, precizat în Regulamentul de vânzare, Capitolul II, pct.3, după
perfectarea contractului.
Față de cele menționate, vă solicităm continuarea procedurii în vederea rămânerii definitive a soluțiilor pronunțate în
dosarele asociate (c. 4185/95/2017/a1, c.4185/95/2017/a10 și c.4185/95/2017/a11), precum și pentru continuarea
valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei SC Combgorj SA.
Lichidator judiciar, DMD Insolvency IPURL prin asociat, Turcu Mieta

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BELEI HU IMPORT EXPORT SRL (FOSTA UKRO SRL), cod unic de înregistrare: 14148660
România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 686/93/2013
Termen: 27.05.2021, F7, ora 09.00
Citație
emisă la: ziua 03 luna 03 anul 2021.
DEBITOR
SC BELEI HU IMPORT EXPORT SRL, POPESTI LEORDENI, TRIUMFULUI, nr. 10, jud. Ilfov, Prin lichidator
judiciar SP GRIG CONSULT IPURL, sector 3, București, str Râmnicu Vâlcea, nr. 28, bl. 15A, sc. 1, et. 4, ap. 19, CUI:
14148660
Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună la dosar dovada publicării raportului de activitate în BPI, sub
sancțiunea aplicării unei amenzi judiciare.
TOȚI CREDITORII DEBITOAREI
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19, vă rugăm să luați în considerare, în măsura
posibilului: transmiterea și primirea corespondenței în format electronic/fax, poștă/curierat, evitarea prezenței la
Tribunalul Ilfov dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei în lipsă, dacă este cazul. în cazul
prezentării există recomandarea purtării echipamentului de protecție de către justițiabili, avocați sau reprezentanții
acestora, participanții la procesele civile, pe durata în care se află în incinta Trib. Iflov.Cu mențiunea de a verifica pe
lista de ședinta pe portal cu ora estimativa pentru dezbateri
Sunt chemați la aceasta instanță, Sala 4, completul F7, în ziua 27.05.2021, ora 09.00, în calitate de creditor-debitor,
pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenței
(obiect cauză)
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea COMAICO SRL, cod unic de înregistrare: 480855


România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 3089/93/2013
Termen: 27.05.2021, sala 4 ora 09.00, COMPLET F7
Citație
emisă la: ziua 01 luna 03 anul 2021.
SC COMAICO SRL CUI 480855 cu sediul în Comuna 1 Decembrie, sos. București-Giurgiu km 18, nr. 264, jud. Ilfov
prin lichidator judiciar ZRP INSOLVENCY SPRL SPRL-debitoare
TOTI CREDITORII DEBITOAREI
Sunt chemați la aceasta instanță, sala 4, completul F7, în ziua de 27.05.2021, sala 4 ora 09.00, COMPLET F7 în calitate
de creditor-debitor, pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenței –
(obiect cauză)
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:…................................
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

3. Societatea DIGITAL KRIKITS SRL, cod unic de înregistrare: 30291556


România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Dosar nr 2400/93/2018
Termen: 27.05.2021, sala 4, ora 9:00, f7
Citație
emisă la: ziua 04 luna 03 anul 2021
3. DIGITAL KRIKITS SRL, cu sediul în Balotești, str. Lunii nr. 135/12, jud. Ilfov, CUI 30291556 prin administrator
judiciar HODOȘ BUSINESS RECOVERY SPRL, STR. TÂRGULUI NR. 15, TÂRGU MUREȘ
4. TOTI CREDITORII DEBITOAREI
Sunt chemați la aceasta instanță, Sala 3, completul F7, în ziua de 27.05.2021, sala 3, ora 9:00, f7 în calitate de creditor-
debitor, pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenței.
(obiect cauză)
Parafa președintelui instanței, Grefier,

4. Societatea MECA COMEXIM SRL, cod unic de înregistrare: 3594544


România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 1723/93/2014
Termen: 27.05.2021, F.7., sala 4.
Citație
emisă la: ziua 01 luna 03 anul 2021.
MECA COMEXIM SRL, COM. DOMNEȘTI, SAT DOMNEȘTI, NR. 24, VILA 112, JUD ILFOV, CUI 3594544,
PRIN Lichidator judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL
toti creditorii debitoarei
COMITETUL CREDITORILOR PRIN Președinte IFN BIACO LEASING SA PRIN Lichidator judiciar CITR
FILIALA GALATI SPRL, BUCURESTI, STR. GARA HERESTRAU NR. 4, GREEN COURT ET. 3, SECTOR 2
ADMINISTRATOR SPECIAL POPESCU CORNEL, SAT DOMNEȘTI, COMUNA DOMNEȘTI, NR. 1728
Sunt chemați la aceasta instanță, Sala 4, completul F7, în ziua 27.05.2021, F.7., sala 4..în calitate de creditor-debitor,
pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenței
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19, vă rugăm să luați în considerare, în măsura
posibilului: transmiterea și primirea corespondenței în format electronic/fax, poștă/curierat, evitarea prezenței la
Tribunalul Ilfov dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei în lipsă, dacă este cazul. în cazul
prezentării există recomandarea purtării echipamentului de protecție de către justițiabili, avocați sau reprezentanții
acestora, participanții la procesele civile, pe durata în care se află în incinta Trib. Iflov.Cu mențiunea de a verifica pe
lista de ședinta pe portal cu ora estimativa pentru dezbateri
Parafa președintelui instanței, Grefier,

5. Societatea TEREN HOLDING SRL, cod unic de înregistrare: 23522127


România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 2571/93/2018
Termen: 03.06.2021 sala 3, ora 12.00, F18.
Citație
emisă la: ziua 08 luna 03 anul 2021.
debitor
TEREN HOLDING SRL, VIDRA, STR. BENZINĂRIEI, nr. 7, județ Ilfov, cui 23522127
TEREN HOLDING SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII URSĂRESCU GABRIELA București, str. Campia
Libertății, nr. 43, bl. MC6, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 3
creditor
TOTI CREDITORII DEBITOAREI
chemat/sunt chemați la aceasta instanță, Sala 3, completul F18, în ziua de 03, luna 06, anul 2021 ora 12,00, calitate de
creditor-debitor, pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenței –
(obiect cauză)
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:…................................
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondenței în format electronic/fax, poștă/curierat;
evitarea prezenței la Tribunalul Ilfov/instanțele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei
în lipsă, dacă este cazul.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

În cazul prezentării există recomandarea purtării echipamentului de protecție de către justițiabili, avocați sau
reprezentanții acestora, participanții la procesele civile, pe toată durata în care se află în incinta Tribunalului Ilfov.
Cu mențiunea de a verifica pe portalul Tribunalului lista de ședință cu ora estimativă pentru dezbateri.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

6. Societatea BUCHAREST FILM STUDIOS S.A. (FOSTA STUDIOURILE MEDIA PRO SA), cod unic de
înregistrare: 2788488
România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 1244/93/2017/a38
Termen: 15.04.2021, sala 4, ora 09:00, F7
Citație
emisă la: ziua 01 luna 03 anul 2021
BUCHAREST FILM STUDIOS SA, cu sediul în Buftea, strada Studioului nr. 1, jud. Ilfov, CUI 2788488, prin
administrator judiciar DINU URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, BUCUREȘTI str. BUZEȘTI nr.71 et.5 ap. cam. 502-505,
sector 1.
Creditor
1. NR MEDIA PRO ENTERTAINMENT România SA-București, REPREZENTAT CONVENȚIONAL DE CAB. AV.
DANIEL S. COSTEA, CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN VEDEREA COMUNICĂRII TUTUROR ACTELOR
PROCEDURALE ÎN BUCUREȘTI, INTRAREA ROMA, NR. 3, PARTER, SECTOR 1.
Debitor
2. NR SC BUCHAREST FILM STUDIOS SA-BUFTEA, STR. STUDIOULUI, nr. 1, Județ ILFOV
3. NR SC BUCHAREST FILM STUDIOS SA-București, prin administrator special CSANDRA ILIE, domiciliată în
str. Valea Călugărească, nr. 2, bl. 720, sc. B, eT. 5, AP. 68, sector 6.
4. NR SC BUCHAREST FILM STUDIOS SA-București, prin administrator judiciar DINU URSE ȘI ASOCIAȚII
SPRL, BUCUREȘTI str. BUZE?TI nr.71 et.5 ap.cam. 502-505
5. NR PHOENIX RESIDENCE SRL-sector 1, București, INTR. SEVASTOPOL, nr. 1, sc. PARTER, ap. CAM. 1
Sunt chemați la aceasta instanță, Sala 4, completul F7, în ziua de 15.04.2021, sala 4, ora 09:00, F7, în calitate de
creditor-debitor, pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenței-
(obiect cauză)
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:…................................
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193
România
Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2, județ Mureș
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar nr.50/1371/2017/a149
comunicare sentința nr.48 pronunțată la data de 12.02.2021
CĂTRE,
Reclamant
1. TOBIMAR SRL-com. com. Ciugud, Drambar, Calea Alba Iulia, nr. 10, Județ ALBA
Pârât
2. ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PROSSZER ZOLTAN-Târgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35,
Județ MUREȘ
3. ADMINISTRATOR JUDICIAR al debitoarei Romcab SA
RTZ & PARTNERS SPRL-(cu noul sediu în Cluj Napoca, Aleea Detunata, nr.4, jud.Cluj ( vechea adresă-Cluj Napoca,
Calea Turzii, nr. 74-76, Județ CLUJ);
Se comunică, alăturat Sentința nr.48 pronunțată la data de 12.02.2021 și încheierea de amânare pronunțare din
28/01/2021 în dosarul nr. 50/1371/2017/a149 de Tribunalul Specializat Mureș, privind pe debitoarea societatea
ROMCAB SA cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județul Mureș, înmatriculată sub nr. J26/764/1995 la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, CUI RO 7947193.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
România
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Tribunalul Specializat Mureș


FALIMENTE
Dosar nr. 50/1371/2017/a149
Încheiere
Ședința publică din data de 28 ianuarie 2021
Completul compus din:
Judecător sindic: Nagy Csilla-Noémi
Grefier: Oroian Georgeta
Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta creditoare Tobimar SRL în
contradictoriu cu pârâta debitoare Romcab SA prin administrator special Prosszer Zotan și Romcab SA prin
administrator judiciar RTZ & Partners S.P.R.L., având ca obiect alte cereri – obligația executării contractului.
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă pentru reclamanta Tobimar SRL consilier juridic Nuțu Maria
Elena, pentru administratorul judiciar RTZ & Partners S.P.R.L. practicianul în insolvență Balog Claudiu iar pentru
debitoare prin administrator special, avocat Florea Corina.
Procedura de citare este legal îndeplinită, părțile având termen în cunoștință.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că la termenul anterior de judecată s-a admis
cererea de amânare a cauzei formulată de către debitoare, cu acordul părților.
Judecătorul-sindic, întreabă pe reprezentanții părților prezente la dezbateri dacă au cereri prealabile sau excepții de
invocat.
Reprezentanta reclamantei consilier juridic Nuțu Maria Elena depune la dosar delegație de reprezentare și un extras din
planul de reorganizare al debitoarei din care rezultă care este principala materie primă folosită de către debitoare în
procesul de producție.
Judecătorul-sindic, întreabă pe reprezentanții celorlalte părți dacă înscrisul prezentat de către reclamantă necesită
studiere.
Administratorul judiciar și reprezentanta debitoarei arată că înscrisul prezentat nu necesită un studiu de amploare.
Judecătorul-sindic, pune în discuție competența instanței.
Părțile prezente la dezbateri arată că nu au obiecțiuni în ceea ce privește competența instanței.
Verificându-și competența, constată că este competent, material, general și teritorial să soluționeze prezenta cauză în
temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, cererea în pretenții fiind formulată într-un dosar de insolvență aflat pe
rolul acestei instanțe și acestui complet de judecată.
Mai reține că, s-a achitat taxa solicitată conform chitanței de la f. 39 din dosar.
Judecătorul-sindic, întreabă părțile dacă în afară de înscrisurile de la dosar mai solicită alte probe.
Părțile prezente la dezbateri arată că nu mai solicită alte probe, solicită încuviințarea înscrisurilor depuse la dosarul
cauzei.
Judecătorul-sindic, încuviințează înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către părți și, nemaifiind formulate alte cereri
în probațiune, constată încheiată cercetarea procesuală și acordă cuvântul asupra fondului cauzei.
Reprezentanta reclamantei consilier juridic Nuțu Maria Elena solicită în principal ducerea la îndeplinire a contractului și
în subsidiar rezilierea și repunerea părților în situația anterioară.
Solicită a se constata că potrivit contractului de speță între Tobimar SRL și debitoarea Romcab SA s-a încheiat o
convenție prin care aceasta era obligată să execute în favoarea Tobimar SRL anumite produse finite în baza materiei
prime predată de către reclamantă.
Mai arată că dovada valabilității contractului, dovada că s-a predat marfa s-a făcut cu înscrisurile de la dosarul cauzei
respectiv cu anexa încheiată la contractul de lohn în care părțile au prevăzut că pentru fiecare materie primă predată se
va încheia o anexă la contract.
De asemenea, există autoritate de lucru judecată în ceea ce privește valabilitatea și existența contractului dată de către
Curtea de Apel Tg. Mureș care a constatat valabilitatea contractului, faptul că acesta în vigoare și că Tobimar SRL și-a
îndeplinit obligația de a preda produsele finite.
În ceea ce privește dispozițiile art.127, alin.2 din legea nr.85/2014 invocată de către debitoare în apărare solicită a se
avea în vedere că nu sunt incidente aceste dispoziții, materia primă predată aflându-se în posesia debitoarei, s-a aflat și
la momentul deschiderii procedurii și se află pe tot parcursul.
Mai mult, având în vedere că se află în prezența unor bunuri fungibile, bunuri care potrivit Codului civil, se determină
după cantitate, măsurare, greutate și care pot fi înlocuite unele prin altele în executarea obligației.
Ca urmare, materia predată (cupru) se află în posesia debitoarei având în vedere că aceasta este materia primă pe care
aceasta o utilizează în producerea conductorii și cablurilor care fac obiectul activității debitoarei.
Astfel din punctul acesteia de vedere marfa niciodată nu a dispărut din posesia debitoarei și chiar dacă ar fi pus-o în
procesul de producție putea să fie înlocuită cu o altă cantitate pe care cu siguranță o au în stocurile acesteia.
Față de argumentele expuse solicită admiterea acțiunii.
Reprezentantul administratorului judiciar practician în insolvență Balog Ioan Claudiu solicită respingerea acțiunii și a se
avea în vedere argumentele expuse în cuprinsul întâmpinării depuse la dosar.
Precizează că din punctul acestuia de vedere dacă Tobimar SRL ar fi avut pretenții cu privire la acea marfă ar fi trebuit
să se înscrise la masa credală. Or, la dosar nu există nici o dovadă la dosar care să ateste cele susținute de către
reclamantă cum că ar exista o marfă liberă de sarcini sau care nu este în custodia vreunui alt client la acest moment care
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

să poată înlocui marfa pretins predată de către Tobimar SRL.


Pentru aceste motive solicită respingerea acțiunii.
Reprezentanta debitoarei avocat Florea Corina solicită respingerea acțiunii. Susține că reiterează aceeași apărare pe care
a făcut-o și în alte dosare în care a avut aceeași calitate în relația cu Tobimar SRL.
Punctual solicită a se avea în vedere faptul că se discută de un contract care nu a fost semnat și perfectat valabil între
părți, faptul că inclusiv creditoarea nu a putut să facă dovada acestui contract de către beneficiar. Pe de altă parte, în
ceea ce privește documentele anexate contractului susține că ele vizează date anterioare datei pe care se susține că s-ar fi
perfectat sau semnat contractul, precizând că aparțin altor relații comerciale desfășurate între părți.
În alt treilea rând, susține că apărarea debitoarei vizează aceleași prevederi ale legii nr.85/2014 respectiv art.127 în
condițiile în care creditoarea nu a făcut demersuri să-și înscrie creanța în tabelul de creanțe și mai mult decât atât poziția
debitoarei a fost exprimată în ceea ce privește bunurile prin adresa transmisă administratorului judiciar, depusă la dosar
prin care se confirmă tocmai un aspect al art. 127 din legea nr. 85/2014, respectiv dacă bunurile se află sau nu la
debitoare la momentul deschiderii procedurii sau la momentul formulării cererii de către creditoare.
Reprezentanta reclamantei consilier juridic Nuțu Maria Elena intervine arătând că dovada că bunurile se află în posesie
rezultă și din listele de inventar întocmite de către debitoare.
Judecătorul-sindic, reține cauza spre soluționare.
Judecătorul-sindic,
Va amâna pronunțarea hotărârii în cauză pentru data de 12/02/2021, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei instanței, potrivit art.396 pct.2 Cod procedură civilă.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunțarea hotărârii în cauză pentru data de 12/02/2021, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei instanței, potrivit art.396 pct.2 Cod procedură civilă.
Pronunțată în ședința publică din 28.01.2021.
Judecător-sindic, Grefier,
Nagy Csilla-Noémi Oroian Georgeta
*
România
Tribunalul Specializat Mureş
Cod ECLI ECLI:RO:TBSMU:2021:002.000048
Dosar nr. 50/1371/2017/a149
Falimente
Sentința nr. 48
Ședința publică din data de 12 februarie 2021
Completul compus din:
Judecător sindic: Nagy Csilla-Noémi
Grefier: Oroian Georgeta
Pe rol se află pronunțarea hotărârii cu privire la cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta creditoare
Tobimar S.R.L. în contradictoriu cu pârâta debitoare Romcab S.A. prin administrator special Prosszer Zotan și Romcab
SA prin administrator judiciar RTZ & Partners S.P.R.L., având ca obiect alte cereri – obligația executării contractului.
În lipsa părților, grefierul de ședință arată că susținerile părților pe fondul cererii au fost consemnate în încheierea din
data de 28/01/2021, când s-a amânat pronunțarea pentru data de azi 12/02/2021, încheiere care face parte integrantă din
prezenta.
Judecătorul Sindic
Deliberând reține că, prin cererea formulată la data de 11.08.2020 de către societatea creditoare TOBIMAR SRL în
contradictoriu cu debitoarea ROMCAB SA s-a solicitat, în principal:
- să se constate ca între creditoare și debitoarea ROMCAB S.A. se află în derulare contractul de lohn încheiat la data de
30.12.2016;
- să se dispună obligarea debitoarei să ducă la îndeplinire sarcinile prevăzute în art. II din contractul de lohn încheiat la
data de 30.12.2016, respectiv să producă și să predea produsele finite rezultate din prelucrarea materiei prime pusa la
dispoziție de către creditoare, sub sancțiunea plății unor penalități de întârziere de 0.1%/zi de întârziere începând cu data
introducerii prezentei acțiuni și până la data îndeplinirii integrale a obligației prevăzută la art. II din contract;
- cu cheltuieli de judecată.
Iar, în subsidiar s-a solicitat:
- să se dispună rezoluțiunea contractului de lohn încheiat la data de 30.12.2016 între debitoarea ROMCAB S.A. pentru
neîndeplinirea culpabilă a obligației asumate de debitoare în art. I din contract și anexa nr. 1 încheiată la contract,
începând cu data introducerii prezentei acțiuni;
- ca urmare a desființării contractului de prelucrare în lohn încheiat la data de 30.12.2016, să se dispună repunerea
părților în situația anterioară încheierii acestuia și să se dispună obligarea debitoarei la restituirea către creditoare a
materiei prime predată de către creditoare la data de 31.12.2016 conform Anexa nr. 1, constând în „bara Cu (cupru) 8
mm - cantitate 46.898 kg”;
- să fie obligat debitoarea la plata de daune-interese în favoarea ei în cuantum de 0.1%/zi de întârziere începând cu data
introducerii prezentei acțiuni și până la data îndeplinirii obligației de restituire a materiei prime predate;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

- cu cheltuieli de judecată.
Creditoarea a mai solicitat să se constate ca în speța sunt incidente dispozițiile prevăzute în Secțiunea 3, între art. 123-
131 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, respectiv să se constate ca potrivit acestor dispoziții legale,
contractul de lohn încheiat la data de 30.12.2016 între creditoare și debitoarea ROMCAB S.A., se consideră menținut la
data deschiderii procedurii de insolvență, întrucât acesta nu a fost denunțat de către administratorul judiciar în termenul
legal.
Solicită să se constate ca debitoarea nu și-a îndeplinit de buna-voie obligația prevăzută în art. 2.1., respectiv nu a
prelucrat produsele finite ca urmare a prelucrării materiei prime, pusă la dispoziție de către creditoare, și ca urmare nu
predat produsul finit în termen de 2 luni de la data semnării contractului, care a fost 30.02.2017.
Pe cale de consecința este îndreptățită sa uziteze de dispozițiile care reglementează dreptul creditorului din NCC,
respectiv solicită în principal, executarea în natura a obligației, și în subsidiar, rezoluțiunea contractului și repunerea
părților în situația anterioara încheierii acestuia.
Având în vedere situația de speța, trimiterile pe care urmează sa le fac la dispozițiile din NCC, vin sa reglementeze în
completarea legii speciale, modalitatea în care creditorul poate sa solicite forța coercitiva a statului în vederea realizării
drepturilor sale.
Solicită să se constate ca debitoarea se afla la acest moment în perioada de observație, anterior datei de întocmire a
planului de reorganizare, drept urmare desfășoară activități specifice obiectului sau de activitate, existând astfel
posibilitatea îndeplinirii în natura a obligațiilor asumate prin contract.
Deopotrivă, există posibilitatea la aceasta data ca judecătorul sindic să se dispună rezoluțiunea contractului și
restabilirea situației anterioare încheierii acestuia, restabilind astfel ordinea de drept, având în vedere ca debitoarea nu a
uzitat de dreptul acesteia de a solicita procedura simplificată și lichidarea societății.
Potrivit dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 85/2014, tot ceea ce legiuitorul nu a prevăzut expres în legea speciala, se
completează cu prevederile din normele de drept comun, în speța NCC.
Altfel, potrivit dispozițiilor art. 1516 alin. 1 NCC, creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a
obligațiilor.
Aliniatul 2 al aceluiași articol prevede ca, atunci când, fără justificare, debitorul nu își executa obligația și se afla în
întârziere, creditorul are alegerea de a solicita îndeplinirea acestei obligații, cu concursul instanței de judecata.
Drept urmare, arată ca, în speța, debitorul nu justifica neexecutarea obiectului contractului în termenul prevăzut de 2
luni de la încheierea acestuia, 30.12.2016-30.02.2017, câtă vreme obligația corelativa prevăzută la art. 2.2. coroborata
cu art. 2.1 era de a prelucra produse finite din materia prima predata de către subscrisa la data încheierii contractului,
respectiv bara cupru 8 mm în cantitate de 46.898 kg.
Prin contractul de prelucrare în lohn s-a prevăzut, în cap IV, ca valoarea pentru realizarea produselor finite este 200.000
lei, suma pe care urma sa o achite potrivit cap V 5.1., în termen de 60 zile de la recepția produselor finite.
Este evident prejudiciul suferit de către creditoare, câtă vreme a fost împiedicata sa obțin, în principal, obiectul
contractului, în subsidiar restituirea materiei prime, procedura insolventei creând o procedura favorabila debitoarei și în
detrimentul subscrisei.
Potrivit dispozițiilor art. 1518 NCC, răspunderea debitorului prevăzută de către legiuitor este personala, legea neputând
limita îndeplinire acestora, cu atât mai mult cu cât debitorul a fost pus în întârziere de către creditoare în condițiile art.
1522 NCC, prin notificările nr. 842/24.04.2017, nr. 1424/22.08.2018, nr. 1136/14.06.2017.
Potrivit art. 1516 NCC, în situația în care debitorul nu și-a îndeplinit, cu rea-credința, obligația prevăzută în contract are
deopotrivă dreptul sa solicite daune-interese, aceste daune-interese fiind negociate de către părți în art. 10.1 din
contract, respectiv în procent de 0.1%/zi întârziere din valoarea contractului.
În subsidiar, în situația în care se va trece peste solicitarea ei formulata în principal, în subsidiar solicită să se dispună
rezoluțiunea contractului de prelucrare în lohn încheiat la data de 30.12.2016 și să se constate ca debitorul se afla în
întârziere privind executarea obligației de a face prevăzută în cap II începând cu data de 30.02.2017.
Să se constate ca creditoarea și-a îndeplinit obligația prevăzută art. 1522 NCC, a pus în întârziere debitorul, prin
notificare scrisa, prin care a solicitat executarea obligației.
Deopotrivă, prin cererea de chemare în judecata a solicitat, în principal, îndeplinirea obligației, respectiv de predare a
produselor finite ce rezulta din prelucrarea materiei prime predata de către creditoare potrivit anexei.
Rezoluțiunea poate fi dispusa de către instanța la cererea ei, iar în condițiile art. 1544 NCC efectul admiterii cererii de
rezoluțiune este acela de desființare a contractului prin rezoluțiune.
Contractul desființat prin rezoluțiune, se consideră că nu a fost niciodată încheiat și ca urmare instanța este ținuta să se
dispună restabilirea situației anterioare încheierii acestuia, respectiv restituirea prestaților părților.
Având în vedere ca doar creditoarea și-a îndeplinit obligația de a preda către debitoare materia prima conform anexei,
solicită a dispune obligarea debitoarei sa restabilească situația anterioare prin restituirea materiei prime predata la data
de 31.12.2016, respectiv bara cupru 8 mm în cantitate de 46.898 kg.
Având în vedere ca potrivit art. 1549 NCC creditorul are dreptul, atât la rezoluțiunea contractului, precum și la daune-
interese, solicită să se constate ca acestea se cuvin având în vedere ca subscrisa a fost prejudiciata prin atitudinea de rea-
credința a debitoarei, care după punerea la dispoziție de către creditoare a materiei prime și-a solicitat insolventa, motiv
pentru care subscrisa a fost împiedicată, din pricina proceduri, sa obțină produsul finit sau restituirea materiei prime.
Având în vedere ca potrivit dispozițiilor art. 79-80 din Legea nr. 85/2014, accesoriile precum dobânda, majorarea sau
penalitatea de orice fel, poate fi solicitata în situația creanțelor născute ulterior deschiderii procedurii.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Cum în speța, instanța, în situația admiterii acțiunii de rezoluțiune a contractului de prelucrare în lohn, urmează să se
dispună ulterior deschiderii procedurii, obligațiile accesorii a daunelor-interese care este obligatorie principalului de
restituire a prestaților părților și repunerea în situația anterioara, aceste daune-interese nu se circumscriu dispozițiilor
art. 79-80 din legea insolventei, motiv pentru care solicită să se admită și capătul accesoriu de obligare a debitoare la
daune-interese.
În drept, art. 123-131 din Legea nr. 85/2014.
La data de 02.09.2020 debitoarea ROMCAB SA a formulat întâmpinare, prin care a solicitat să se respingă acțiunea
formulată ca fiind nelegală și netemeinică.
În motivare a arătat că, în cauză, se aplică prevederile art. 127 din legea 85/2014, având în vedere aplicabilitatea legii
speciale în raport cu procedura de insolvență în care se găsește societatea debitoare.
Acțiunea în revendicare reglementată de art. 127 din Legea nr. 85/2014, în procedura insolvenței, derogă de la acțiunea
în revendicare de drept comun. Ea trebuie să fie promovată într-un termen limitat, în absența unui conflict imediat
privind proprietatea și reprezentând prin exercitarea ei nevoia proprietarului de a-și conserva plenar dreptul. În felul
acesta acțiunea reprezintă nu numai respectul dreptului de proprietate în cadrul dreptului procedurilor colective, dar,
totodată, reprezintă și supunerea acestei sancțiuni intereselor procedurii.
Astfel, creditorul nu a făcut demersuri în termenele prevăzute de legea insolvenței, lege specială ce se aplică în prezenta
cauză, nu a uzat de dreptul de a-și înscrie creanța aferentă în tabelul de creanțe.
În acest mod se permite participanților la procedură să cunoască realitatea drepturilor debitorului și concomitent se
asigură continuarea procedurii. Regimul juridic al revendicării în acest context relevă un compromis între imperativele
dreptului civil și cele ale dreptului insolvenței.
Așa cum rezultă din prevederile alin. 1 ale art. 127, în cauză se aplică regulile art. 2057 Cod Civil, în privința
recuperării acestor bunuri, sub condiția ca marfa să se afle în posesia debitoarei. În caz contrat, adică în cazul în care
marfa nu se mai află în posesia debitoarei, creditorul este îndreptățit să aibă creanța aferentă acestor bunuri, înregistrată
în tabelul de creanțe al debitoarei.
Ori așa cum a arătat și în dosarele anterioare, referitor la bunurile lăsate în custodie, astfel cum Romcab a transmis și
prin adresa înregistrată la sediul RTZ cu nr. 909/25.04.2019 prin intermediul căreia a arătat că bunurile respective au
fost folosite de către societate în procesul obișnuit de producție, conform uzanțelor practicate.
Astfel că bunurile, au fost introduse în procesul de fabricație și transformate în produse pentru care compania avea
cerere pe piața de profil la un moment dat.
Pe de altă parte, Tobimar nu a solicitat prin intermediul Declarației de creanță suma reprezentând contravaloarea acestor
bunuri, așa cum a arătat.
În subsidiar, a arătat că reclamanta invocă o serie de notificări prin care a invocat tocmai neexecutarea contractului,
însă, notificarea a fost trimisa la data de 14.04.2017 nu se regăsește înregistrată în evidențele societății, deoarece nici
Contractul nu este înregistrat, nefiind semnat, făcând un exercițiu de imaginație apreciază, față de susținerile
reclamantei că după trimiterea acestei notificări, în termen de 2 zile contractul a încetat de drept.
În această situație, reclamanta trebuia să uzeze de prevederile art. 127 din legea 85/2014. Însă aceasta nu a formulat o
cerere de creanță în termenele legale, așa cum s-au referit mai sus.
În drept, art. 127 Legea 50/2014 și art. 302 Cod procedura civila, prevederile legale la care s-a referit.
Administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL desemnat pe seama debitoarei a formulat întâmpinare, prin care a
solicitat să se dispună respingerea acesteia ca neîntemeiată.
În motivare a arătat că, verificând documentele depuse în susținerea acțiunii civile formulate, la o simplă analiză a
acestora pot observa faptul că acest Contract de prelucrare în lohn nu a fost semnat de către una dintre părți, în speță
beneficiarul, Tobimar S.R.L., fiind evident faptul ca în aceste condiții contractul nu a fost încheiat între cele două părți,
consimțământul beneficiarului lipsind cu desăvârșire.
În consecință, având în vedere faptul că Tobimar S.R.L. nu și-a exteriorizat consimțământul cu intenția de a produce
efecte juridice, prin semnarea Contractului de prelucrare în lohn, nu pot vorbi despre un Contract încheiat între cele
două părți, ci, cel mult despre o propunere de a contracta exprimată de Romcab S.A.
Pentru ipoteza în care s-ar aprecia cu temei ca fiind încheiat în mod valabil contractul, reclamanta avea posibilitatea de
a solicita înscrierea în tabelul creditorilor Romcab S.A., cu suma datorată, în conformitate cu dispozițiile art. 127 din
legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Cu toate acestea, creditorul Tobimar S.R.L. nu a înțeles să uzeze de aceste prevederi ale Legii iu. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cuprinsul Cererii de înscriere la masa credală a debitoarei
Romcab S.A., respectiv al Precizării depuse ulterior, nefăcând vorbire despre acest Contract a cărui încheiere o susține
în prezentul dosar.
În consecință, având în vedere că până la termenul limită prevăzut pentru depunerea declarațiilor de creanță (05 aprilie
2017), creditoarea Tobimar S.R.L. nu a înțeles să depună o altă cerere/precizare cu privire la solicitările fața de
debitoarea Romcab S.A. cu privire la acest Contract, la momentul actual este decăzută din acest drept, depunerea unei
astfel de Cereri actualmente fiind, tardivă.
Pentru toate considerentele dezvoltate pe larg în cuprinsul prezentei întâmpinări, solicită să se dispună respingerea
acțiunii civile ca fiind neîntemeiată.
Prin notele scrise formulate de către creditoarea S.C. TOBIMAR S.R.L., cu privire la întâmpinarea depusa de către
debitoarea ROMCAB S.A., prin administrator judiciar RTZ&Partners SPRL, precizează că administratorul judiciar în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

mod neîntemeiat invoca lipsa consimțământului, constând în aceea ca, contractul dedus judecații nu ar fi însușit de către
creditoare, prin semnătură.
Însușirea contractului se poate face, în condițiile art. 1261 NCC, art. 1262 NCC, art. 1263 NCC, prin confirmarea unui
contract anulabil rezultat din voința expresa sau tacita la dreptul de a invoca nulitatea.
Prin dispozițiile art. 1265 NCC, legiuitorul a prevăzut ca principalul efect al confirmării este acela ca aceasta confirmare
își produce efecte din momentul confirmării contractului.
Solicită să se constate, ca a confirmat și confirma existenta contractului de lohn încheiat între subscrisa și pârâta, data
încheierii acestuia fiind data menționata în cuprinsul art. 15.4 din contract.
Anexa nr. 1 la contract face parte integranta a contractului, și ca urmare are aceeași soarta ca și principalul, însușirea
acesteia făcându-se de către subscrisa în aceleași condiții.
Existenta și valabilitatea contractului de lohn a fost constatată și de către instanța de apel, cu autoritate de lucru judecat,
în considerentele Deciziei nr. 135/A pronunțata în dosar nr. 167/1371/2019*de către Curtea de Apel Târgu Mureș.
Pe fond, solicită să se constate ca debitoarea nu a făcut dovada, cu niciun mijloc de proba, ca sunt îndeplinite condițiile
prevăzute la art. 127 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, respectiv ca marfa nu se mai afla în posesia acestuia sau ca nu o mai
poate recupera, singura proba în acest sens fiind mărturisirea acesteia, care potrivit dispozițiilor art. 349 NPCP fac
dovada împotriva celui care a făcut- o, și nu în contra ei.
Așa cum reiese din listele de inventar finalizate la data de 16.05.2017, cuprinse în raportul de activitate al
administratorului judiciar nr. 4 și publicate în BPI nr. 11202/08.06.2017, societatea debitoare deținea în patrimoniu,
respectiv în depozitele societății, produsele achiziționate de către creditoare și predate acesteia, conductori (cupru)
conform contractului de custodie, ce face obiectul prezentului litigiu.
Este evident ca produsele predate debitoarei, se regăseau în stocul acesteia, atât la deschiderea procedurii insolventei,
ele regăsindu-se în depozitul acesteia și cu ocazia efectuării inventarului, precum și pe toata durata perioadei de
observație, acestea regăsindu-se și în prezent.
Societatea având ca obiect principal de activitate producția de cabluri și conductori electrici, produsele predate fac parte
din materia prima pe care societate debitoare o folosește în mod curent pentru producția de cabluri, ca urmare este
evident ca deține o cantitate de bunuri de același gen, cantitate, specificație, sau poate deține, ca și bunurile
achiziționate și lăsate acesteia în baza contractului de lohn.
Potrivit art. 543 alin. 1 NCC, bunurile sunt fungibile sau nefungibile, iar potrivit alin. 2 sunt bunuri fungibile, bunurile
determinate după număr, măsura sau greutate, astfel ca pot fi înlocuite unele prin altele în executarea unei obligații.
În atare condiții solicită sa se constate ca bunurile mobile care formează obiectul acțiunii sunt bunuri fungibile
determinate în condițiile art. 543 alin. 1 NCC, motiv pentru care solicită să se admită acțiunea așa cum a fost formulata
în scris, și să le restituie bunurile fungibile de același gen, număr, măsura, greutate cu cele prevăzute în contract.
Pentru toate aceste considerente solicită să se admită acțiunea așa cum a fost formulată.
Analizând cererea formulată de către creditoarea TOBIMAR SRL judecătorul sindic reține că, aceasta a încheiat cu
debitoarea Romcab S.A. Contractul de prelucrare lohn încheiat la data de 30.12.2016, conform căreia creditoarea a
predat debitoarei materie primă constând în Bara Cu ( cupru) 8 mm – cantitate 46.898 kg la data de 31.12.2016, iar
debitoarea urma să îi predea produse finite care se regăsesc în anexele contractului, termenul de livrare fiind data de
12.01.2017.
La capitolul durata contractului se prevede că, acesta se încheie pe o durată de 2 luni, începând cu data de 30.12.2016
până la data de 30.02.2017, iar la capitolul prețul contractului, părțile au estimat valoarea contractului la suma de
200.000 lei.
Prin Decizia nr. 135/A/23.06.2020 Curtea de Apel Târgu-Mureș a stabilit cu puterea lucrului judecat că, în ceea ce
privește dovada existenței contractului de prelucrare lohn, reclamanta Tobimar S.R.L. a făcut dovada prin Scrisoare de
Transport Internațional C.M.R. că a executat obligațiile decurgând din contractul nesemnat de către aceasta prin
predarea mărfii pentru prelucrare la 31.12.2016, în interiorul termenului de valabilitate a contractului și, în acest fel, a
avut loc o acceptare tacită a contractului semnat de către intimata Romcab S.A., respectiv că, contractul încheiat între
părți se afla în derulare la data de 20.07.2017, data la care s-a deschis procedura insolvenței împotriva pârâtei Romcab
S.A..
În consecință, judecătorul sindic apreciază că nu sunt întemeiate apărările formulate de către debitoare în sensul că, în
lipsa consimțământului creditoarei, contractul menționat nu ar fi fost încheiat în mod valabil, și constată că acest
contract a fost menținut după deschiderea procedurii, cât timp nu a fost invocat și dovedit de către părți denunțarea
contractului în condițiile art. 123 din Legea nr. 85/2014 și nici vreo altă modalitate de încetare a contractului, prin
urmare reclamanta invocă în mod întemeiat existența acestui contract.
În continuare, reținem că, în drept, conform art. 1516 Cod civil, atunci când, fără justificare, debitorul nu își execută
obligația și se află în întârziere, creditorul poate la alegerea sa să ceară executarea silită a contractului sau să obțină
rezoluțiunea contractului, iar în cauza de față, astfel cum rezultă din capetele de cerere formulate prin cererea
introductivă, reclamanta solicită în principal executarea în natură a contractului.
Sub acest aspect judecătorul sindic reține că, debitoarea din cauză nu a prezentat nicio justificare concretă care ar putea
să îl exonereze de la executarea contractului și a fost pus în întârziere în repetate rânduri de către creditoare, notificări
care nu au efectul rezoluțiunii contractului, contrar celor invocate de către creditoare, cât timp prin acestea creditoarea a
solicitat executarea contractului, iar nu rezoluțiunea acestuia.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

30
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Mai reține că, obligația la executarea căreia reclamanta solicită să fie obligată pârâta are natură mixtă, întrucât constă
dintr-o obligație de a face, anume de a produce produsele finite din anexa la contract, respectiv dintr-o obligație de a da,
anume să îi predea aceste produse finite.
Referitor la obligația de a face reținem că, conform art. 1528 Cod civil, creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să
fie constrâns să execute obligația în natură, cu excepția cazului în care o asemenea executare este imposibilă.
Pârâta a invocat faptul că nu se mai află în posesia materiei prime predate acesteia, însă în cauză nu se solicită
restituirea acesteia, ci prelucrarea ei conform prevederilor contractuale și predarea produsului finit obținut din această
acțiune, nefiind de altfel depuse dovezi privind cele invocate, iar materia primă constând în cupru este un material
utilizat de către pârâtă în activitatea de producție în mod curent, astfel cum rezultă din dovezile depuse la dosar de către
reclamantă.
Nefiind invocat niciun motiv concret privind imposibilitatea producerii produselor finite la care s-a obligat debitoarea,
apreciem că nu există niciun impediment la executarea obligațiilor contractuale, în afară de refuzul nejustificat al
acesteia, motiv pentru care urmează să fie obligată la executarea acestora.
Referitor la incidența prevederilor speciale din art. 127 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic apreciază că acestea
nu sunt aplicabile în cauză, întrucât, astfel cum s-a menționat anterior, creditoarea nu a introdus o acțiune în revendicare
mobiliară, ci solicită obligarea debitoarei la executarea contractului încheiat între părți.
Mai mult, debitoarea nu a făcut dovada faptului că nu s-ar mai afla în posesia materiei prime predate acesteia de către
creditoare, apărare vădit neîntemeiată și prin prisma faptului că acest material este utilizat de către debitoare în mod
curent în activitatea de producție, activitate pe care o continuă și în prezent, în cadrul reorganizării acesteia în procedura
insolvenței.
În ceea ce privește capătul de cerere privind penalitățile de întârziere, judecătorul sindic observă că părțile au prevăzut
la art. 10.2 din Contract o clauză penală pentru situația nerespectării obligațiilor contractuale la cuantumul de 0,1%/zi
de întârziere din valoarea contractului, iar astfel cum s-a menționat anterior, această valoare a contractului a fost
estimată de către părți la 200.000 lei.
Fiind constatat refuzul nejustificat al debitoarei în neexecutarea obligațiilor contractuale, judecătorul sindic apreciază că
este întemeiată solicitarea creditoarei de a obliga debitoarea la plata penalităților de întârziere.
În temeiul acestor considerente, judecătorul sindic va admite cererea formulată de către reclamanta TOBIMAR SRL în
contradictoriu cu pârâta ROMCAB SA și, în consecință, va dispune obligarea pârâtei ROMCAB SA să procedeze la
executarea Contractului de prelucrare în lohn încheiat la data de 30.12.2016, respectiv să producă și să predea produse
finite potrivit anexei nr. 1 la Contract către reclamanta TOBIMAR SRL.
Totodată, va dispune obligarea pârâtei ROMCAB SA să achite către reclamanta TOBIMAR SRL penalități de întârziere
de 0,1%/zi de întârziere începând cu data introducerii prezentei acțiuni (11.08.2020) și până la data îndeplinirii integrale
a obligației de executare a Contractului, calculată la valoarea estimativă a acestuia (200.000 lei).
Având în vedere dispozițiile art. 453 Cod de procedură civilă, potrivit căruia partea care cade în pretenții va fi obligată,
la cerere, să plătească cheltuielile de judecată, judecătorul sindic, va dispune obligarea pârâtei ROMCAB SA să achite
către reclamanta TOBIMAR SRL suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în contravaloarea taxei
judiciare de timbru.
Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște:
Admite cererea formulată de către reclamanta TOBIMAR SRL, având CUI RO 11319570, înregistrată ORC nr.
J01/542/1998, cu sediul în loc. Drambar, com. Ciugud, Calea Alba Iulia, nr. 10, jud. Alba, în contradictoriu cu pârâta
ROMCAB SA, în insolvență, cu sediul în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, prin administrator
special Prosszer Zoltan, pe seama căreia este desemnat administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, cu sediul în
mun. Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj.
Dispune obligarea pârâtei ROMCAB SA să procedeze la executarea Contractului de prelucrare în lohn încheiat la data
de 30.12.2016, respectiv să producă și să predea produse finite potrivit anexei nr. 1 la Contract către reclamanta
TOBIMAR SRL.
Dispune obligarea pârâtei ROMCAB SA să achite către reclamanta TOBIMAR SRL penalități de întârziere de 0,1%/zi
de întârziere începând cu data introducerii prezentei acțiuni (11.08.2020) și până la data îndeplinirii integrale a
obligației de executare a Contractului, calculată la valoarea estimativă a acestuia (200.000 lei).
Dispune obligarea pârâtei ROMCAB SA să achite către reclamanta TOBIMAR SRL suma de 200 lei, reprezentând
cheltuieli de judecată constând în contravaloarea taxei judiciare de timbru.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Mureș.
Executorie.
Pronunțată potrivit dispozițiilor art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, astăzi, 12 februarie 2021.
Judecător sindic Grefier,
Nagy Csilla-Noémi Georgeta Oroian

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

31
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Județul Olt
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DUMITRU CRISTINA-LILIANA SRL, cod unic de înregistrare: 37461852
IGF Expert Consult IPURL
Societate profesionala de reorganizari și lichidari judiciare
Sediu social: str. Draganesti, nr. 16, bl. 16, sc. B, ap.1, Slatina,Olt; rfo:11-0211/2006; cui: 15069590; capital social:
10.200 lei
Dosar nr. 1094/104/2020
Termen 15.03.2021
Raport
privind cererea de inchidere a procedurii în cazul debitoarei SC Dumitru Cristina Liliana SRL
Nr.240/08.03.2021
Prin sentinta nr. 09/04.08.2020, pronuntata de sectia a ii-a civila, de contencios administrativ și fiscal, din cadrul
tribunalului judetean olt, în dosarul nr. 1094/104/2020, a fost dispusa deschiderea procedurii simplificate de faliment, la
cererea debitoarei, impotriva sc dumitru cristina liliana srl, cu sediul social declarat în com. Osica de sus, sat tomeni, str.
Tomenilor, nr.12, camera nr.2, jud. Olt, identificata prin j28/448/2017 și cod fiscal 37461852, jud. Olt, iar practicianul
în insolventa igf expert consult ipurl a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar.
Referitor la deschiderea procedurii falimentului în forma simplificata a fost intocmita notificarea nr. 503/24.08.2020,
care a fost comunicata creditorilor precum și publicata în bpi nr.13970/27.08.2020 conform dovezii de publicare nr.
197791/27.08.2020.
Notificarea nr. 503/24.08.2020, insotita de notificarea nr. 511/25.08.2020 au fost transmise pe adresa sediului social
declarat al debitoarei sc dumitru cristina liliana srl, situat în com. Osica de sus, sat tomeni, str. Tomenilor, nr. 12,
camera 2, jud. Olt. Confirmarea de primire pentru corespondenta transmisa ne-a fost restituita de factorul postal purtand
semnatura de primire a destinatarului.
Prin adresa nr. 4192/09.09.2020 Primaria comunei osica de sus ne informeaza ca debitoarea sc dumitru cristina liliana
srl nu figureaza în evidentele sale fiscale cu bunuri mobile sau imobile.
Prin referatul de consultare registru proprietari la nivel national primit de la ancpi suntem informati ca debitoarea sc
dumitru cristina srl nu figureaza cu bunuri imobile.
Prin adresa nr. 2512/04.09.2020 serviciul public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor
olt ne informeaza ca sc dumitru cristina liliana srl nu figureaza în evidenta sa informatizata.
Prin adresa nr. 7216/27.08.2020 itm olt ne informeaza ca debitoarea sc dumitru cristina liliana srl nu figureaza cu
contracte de munca active.
Pe baza cererilor de creanta depuse de creditorul ajfp olt au fost intocmite, depuse la dosarul cauzei precum și publicate
în b.p.i. Tabelele preliminar și definitiv al creantelor privind debitoarea sc dumitru cristina liliana srl, care cuprind suma
de 152.041 lei apartinand unicului creditor ajfp olt.
Au fost intocmite raportul și raportul completator asupra cauzelor și imprejurarilor care au condus la aparitia starii de
insolventa a debitoarei sc dumitru cristina liliana srl, în temeiul art.97 din legea 85/2014. Prin raportul completator se
arata ca vinovat de ajungerea în insolventa a debitoarei se face fostul administrator statutar, putand fi identificate
elemente de vinovatie care sa conduca la incidenta art. 169 din legea 85/2014.
Urmare concluziilor raportului completator cauzal, a fost depusa la dosarul cauzei cererea de antrenare a raspunderii
patrimoniale, intocmita în temeiul art.169 din legea 85/2014, impotriva numitei dumitru cristina liliana, pana la
acoperirea unui pasiv de 101.011 lei aflat în sarcina debitoarei sc dumitru cristina liliana srl. S-a format astfel dosarul
asociat nr. 1094/104/2020/a1.
Cererea de antrenare a fost solutionata favorabil de judecatorul sindic prin sentinta nr. 32/01.02.2021, care a ramas
definitiva și irevocabila prin neapelare.
Mentionam ca la aceasta data în patrimoniul debitoarei sc dumitru cristina liliana srl nu exista nici un fel de bunuri prin
a caror valorificare sa poata fi acoperite datoriile acesteia. Conform dispozitiilor art. 118, al(2) și al(3) din statutul unpir,
pe parcursul derularii procedurii falimentului serviciile de evidenta contabila și transmitere declaratii fiscale privind
debitoarea sc dumitru cristina liliana srl au fost prestate de catre o firma specializata contra sumei de 500 lei.
Conform art. 38, al(5), din oug nr. 86/2006, cheltuielile de procedura se vor face din fondul constituit conform art. 39,
al(4), din legea 85/2014.
Urmare anuntului publicat de lichidatorul judiciar pe site-ul unpir.ro și hotararii adunarii creditorilor din data de
28.10.2020, a fost desemnata sc viltehnica srl în vederea preluarii și prelucrarii arhivei debitoarei sc dumitru cristina
liliana srl, iar contravaloarea serviciilor de arhivare urmand sa fie suportata din fondul unpir.
In temeiul art. 242 din cpc, art. 223 și art. 411 din ncpc solicitam daca va fi cazul, judecarea cauzei sa aiba loc și în
absenta noastra de la dezbateri.
Avand în vedere cele prezentate în raportul de fata precum și în rapoartele intocmite pe parcursul derularii procedurii,
solicitam instantei de judecata pronuntarea unei sentinte prin care sa dispuna inchiderea procedurii fata de debitoarea
dumitru cristina liliana srl în conformitate cu prevederile art. 174, al(1), din legea 85/2014, precum și radierea acesteia
din evidentele orc olt.
Solicitam de asemenea descarcarea lichidatorului judiciar de orice atributii și responsabilitati privind debitoarea sc
dumitru cristina liliana srl în conformitate cu prevederile art. 180 din legea 85/2014 precum și achitarea catre acesta din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

32
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

fondul de lichidare a onorariului și a cheltuielilor de lichidare conform decontului anexat prezentului raport.
Lichidator judiciar
IGF Expert Consult IPURL
Alin Ionescu

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DUO INVENT TELECOM SRL, cod unic de înregistrare: 30424555
Convocare adunarea creditorilor
Număr: 712, Data emiterii: 10.03.2021
1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 1065/105/2020 Tribunal Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment
Judecător sindic Trache Nicolae
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Ploiești, Valeni, nr. 44, judeţ Prahova, număr de telefon 0244.511.110,
programul arhivei instanţei luni, miercuri, joi de la 10.00 – 12.00
3.1. Debitor: Duo Invent Telecom SRL, cu sediul social în Ploiești, str. Romana, nr. 88, Corp C2, Etj. 1, jud. Prahova,
înregistrată la ORC sub nr. J29/1077/2012, cod de identificare fiscală 30424555
3.2. Administrator special: Radu Simion
4.Creditori:
Dab Security SRL București, Șos. București - Ploiești, nr. 139A, camerele 2,34,5,6 și 8, parter,
sector 1
Gurgu Ilie - Liviu
Simion Ion Radu
5.Lichidator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social în Ploieşti, str. Banatului,
nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, judeţ Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, E-mail office@viainsolv.ro, nume şi
prenume reprezentant lichidator judiciar Voicu Elena
6.Subscrisa VIA Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului DUO INVENT TELECOM SRL, conform
încheierii din data de 26.02.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 1065/105/2020, în temeiul art. 48 din Legea privind procedura insolvenţei convoacă
adunarea creditorilor debitorului DUO INVENT TELECOM SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc.B, ap.3,
judeţ Prahova la data de 25.03.2021, ora 14/30.
Creditorii vor vota prin corespondenţă și vor comunica punctele de vedere cu privire la ordinea de zi pe cale electronica:
în format electronic, cu conditia ca acestea sa cuprinda incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica bazata pe un
certificat valabil, sau voturi semnate si scanate transmise prin intermediul e-mail-ului la adresa office@viainsolv.ro,
respectiv voturi semnate transmise la nr. de fax 0244519800 ori prin poștă, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a
vota.
Ordinea de zi:
1) Prezentarea raportului nr. 692/09.03.2021 asupra fondurilor obţinute din lichidare si a planului de distribuţie pentru
debitoarea Duo Invent Telecom SRL, publicat în BPI nr. 4352/10.03.2021.
VIA Insolv SPRL - Elena Voicu

Județul Sălaj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SETA COMO SRL, cod unic de înregistrare: 15441803
Proces-verbal adunare creditori
nr. 25 data emiterii 10.03.2021
1 .Date privind dosarul: Număr dosar 1123/84/2019, Tribunal Sălaj, Judecător sindic Podar Rares.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tudor Vladimirescu, nr.12, Zalău, tel. 0260611085, program arhivei/registraturii
instanței: 9-13.
3. Debitor: SC Seta Como SRL, Cod de identificare fiscală: 15441803, Domiciliul/sediul social Jibou, str. Morii, nr. 15,
jud. Sălaj, Număr de ordine în registrul comerţului J31/251/2003.
4. CII Nicorici Vasile CUI 27471190, sediul social Zalău, str. Ady Endre nr.13, jud. Sălaj. nr. de inscriere în Tabloul
practicienilor în insolvenţă 2A 0496, tel.0260/611990, mobil: 0744224675.
5. Subsemnatul: CII Nicorici Vasile în calitate de lichidator judiciar al SC Seta Como SRL, conform Încheierii Civile
nr.102/C din 12.08.2019 pronunţată de Tribunalul Sălaj, în dosarul 1123/84/2019, în conformitate cu Legea 85/2014
Încheie prezentul Proces-verbal al Adunării Creditorilor:
Ordinea de zi: - scoaterea la licitaţie a bunurilor debitoarei să se realizeze la cel mai bun preţ oferit, lipsa ofertelor
demonstrând că se impune această nouă modalitate de valorificare, iar în situaţia nevalorificării bunurilor într-un timp
rezonabil, să se aprobe de către creditori casarea lor

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

33
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Convocatorul Adunării creditorilor a fost publicat în BPI nr. 3930/03.03.2021. In cadrul prezentei adunări nu se prezintă
niciun creditor însă ne-au comunicat punctul lor de vedere pe mail. I. Votează prin corespondență creditorul AJFP Sălaj
prin adresa nr. 2279 din 05.03.2021, care ne comunică următoarele:``- având în vedere numărul mare de licitații,
perioada îndelungată și faptul că potrivit Raportului de evaluare a bunurilor: mijloacele fixe care au fost achiziționate
second-hand, exploatate 1 an și prezintă grad de uzură fizică, economică și funcțională, instituția noastră aprobă
strategia de vânzare propusă de lichidator, respectiv valorificarea bunurilor prin licitație publică la cel mai bun preț
oferit, urmărindu-se maximizarea veniturilor în vederea acoperirii masei credale. În ipoteza în care nu se va reuși
valorificarea bunurilor prin metoda votată solicităm lichidatorului ca prin bunurile care sunt fabricate din fier să facă
demersurile pentru obținerea de oferte de la firme specializate cu comercializarea deșeului fieros, iar pentru celelalte
bunuri aprobăm propunerea lichidatorului de casare a lor.” II. Creditorul chirografar majoritar, SC Neck Tiess SRL, ne-
a transmis votul său anterior și permanent prin corespondență care ne comunică următoarele: ``pe viitor suntem de
acord cu poziția creditorului bugetar garant, AJFP Sălaj, precizând că pe viitor votul nostru pentru fiecare Adunare de
creditori organizată, având ca obiect reducerea prețului la bunurile falitei sau modificarea strategiei de
valorificare.”Urmare a întrunirii cvorumului privind Adunarea creditorilor, lichidatorul judiciar a constatat legal
întrunită prezenta adunare de creditori, și ia act de decizia creditorilor, urmând ca în perioada următoare să se demareze
procedura de valorificare aprobată de către creditori.
Lichidator: Nicorici Vasile.

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LC BUSINESS SRL, cod unic de înregistrare: 20790486
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar
în procedura reorganizării
Nr. 1871, data emiterii: 10.03.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 7832/30/2015, Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Casiana
TODOR.
2.Arhiva/registratura instanței: Timișoara, str. Piața Țepeș Vodă, nr. 2, etaj 1, Jud.Timiș, Număr de telefon:
0256.498.054. Programul arhivei/registraturii instanței: 08:30-12:30.
3.1. Debitor: LC Business SRL, Cod de identificare fiscală: RO20790486, cu sediul în Timișoara, P-ța Unirii, nr. 3, etaj
4, camera 43, Jud. Timiș, Număr de ordine în registrul comerțului J35/318/2007.
3.2. Administrator special: Mircea-Ioan Pănescu-Nicoară.
4. Administrator judiciar: Expert Insolvență SPRL, cod de identificare fiscală RO21287718, cu sediul în Deva, str. Iuliu
Maniu, nr. 2, etaj 1, Județ Hunedoara, număr de înscriere în Registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II
0202/2006, tel. 0354.405.232, fax: 0254.713.311, e-mail: office@expertinsolventa.ro, nume și prenume reprezentant
administrator judiciar societate profesională de insolvență: Anamaria Sanda Nastase.
5. Subscrisa, Expert Insolvență SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului LC Business SRL, conform
Încheierii nr. 1654 din data de 29.10.2015, pronunțată în dosarul nr. 7832/30/2015, aflat pe rolul Tribunalului Timiș,
Secția a II-a Civilă, în temeiul art.144, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 publică: Raport trimestrial cu privire la procedura
reorganizării a debitorului, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.
Administrator judiciar Expert Insolvență SPRL prin reprezentant legal Anamaria Sanda Nastase.
Raport de activitate trimestrial
cu privire la procedura reorganizării
debitorului LC Business SRL
Număr dosar: 7832/30/2015, Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Casiana TODOR, Debitor: LC
Business SRL, Administrator judiciar: Expert Insolvență SPRL, Temei juridic: art. 144, alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
EFECTUAREA LICHIDĂRII
Procedura de valorificare a parcului eolian și de transmitere a folosinței acestuia proprietarului Green Energy Grup SA a
fost prezentată pe larg în rapoartele de activitate anterioare.
Având în vedere confirmarea modificării planului de reorganizare, prin Încheierea 1108/10.03.2021, administratorul
judiciar a efectuat demersuri în vederea valorificării bunurilor/cesionării drepturilor existente în patrimoniul debitorului
și aprobate prin modificarea de plan, după cum urmează:
AUTOUTILITARĂ TOYOTA HILUX
Administratorul judiciar a efectuat demersurile necesare în vederea organizării primei sesiuni de licitații aprobate, după
cum urmează:
AUTOUTILITARĂ TOYOTA HILUX, motorină, an fabricație 2008, putere 88 kW. Prețul de pornire al licitației este
de 43.995 lei, exclusiv TVA.
Anunțul de licitație a fost publicat în ziarele România Liberă și Mesagerul Hunedorean, ambele din data de 08.01.2021.
De asemenea, anunțul a fost postat pe site-ul lichidatorului judiciar și pe cel al UNPIR.
Prima licitație a fost organizată la sediul administratorului judiciar din Deva, str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud.
Hunedoara, în data de 26.01.2021, ora 12:00, dar nicio persoană nu a contactat administratorul judiciar în vederea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

34
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

înscrierii. Licitația a fost reluată în data de 02.02.2021, dar situația a fost identică-anexăm anunțurile și PV de licitații.
Administratorului judiciar i-au fost comunicate oferte din partea societății Green Energy Grup SA de achiziționare atât
a autoturismului, cât și de cesionare a drepturilor rezultate din acordarea a 135 certificate verzi amânate, ce au fost
prezentate creditorilor în cadrul ședinței din data de 27.01.2021. Hotărârile adoptate, cu 100% din creanțele înregistrate
și cu unanimitate voturilor exprimate au fost:
-s-a aprobat raportul trimestrial VIII cu privire la procedura de reorganizare a debitorului și continuarea procedurii de
reorganizare,
-nu s-a aprobat oferta înaintată administratorului judiciar de către Green Energy Grup SRL în vederea preluării, prin
cesiune, a dreptului de a primi în contul său certificatele verzi amânate de care beneficiază LC Business SRL, respectiv
de a încasa contravaloarea acestora,
-nu s-a aprobat oferta înaintată administratorului judiciar de către Green Energy Grup SRL în vederea achiziționării
autoturismului din patrimoniul LC Business SRL, respectiv de neaprobare a propunerii administratorului judiciar de
vânzare a bunului mobil, în mod direct, către ofertant.
-s-a aprobat oferta formulată de Uberum SRL, cu nr. 1531/18.12.2020, înregistrată la administratorul judiciar sub nr.
9255/18.12.2020, în vederea preluării și a depozitării fondului arhivistic al debitorului, în condițiile precizate în această
ofertă.
Procesul verbal a fost publicat în BPI nr. 1565/28.01.2021- anexăm dovada de convocare a adunării prin BPI nr.
667/14.01.2021, materialele prezentate creditorului și dovada de publicare în BPI nr. 1565/28.01.2021 a PV.
Ulterior, lichidatorului judiciar i-a fost comunicată o nouă ofertă de achiziționare a autoturismului, ce a fost prezentată
creditorilor în cadrul ședinței din data de 18.02.2021. Hotărârea adoptată cu 100% din creanțele înregistrate și cu
unanimitate voturilor exprimate a fost:
-s-a aprobat propunerea administratorului judiciar de organizare a unei licitații publice în vederea valorificării
autoturismului din patrimoniul LC Business SRL, începând cu valoarea de 22.000 lei, exclusiv TVA, cu obligația
depunerii a 10% din valoarea de cumpărare cu titlu de garanție de participare, precum și cu obligația de a achita integral
prețul în termen de cel mult 30 de zile de la data licitației.
Procesul verbal a fost publicat în BPI nr. 3165/19.02.2021- anexăm dovada convocării adunării prin BPI nr.
2540/10.02.2021, oferta prezentată creditorului și dovada de publicare în BPI nr. 3165/19.02.2021 a PV.
În conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 18.02.2021, lichidatorul judiciar a organizat sesiunea de
licitații aprobată:
AUTOUTILITARĂ TOYOTA HILUX, motorină, an fabricație 2008, putere 88 kW. Prețul de pornire al licitației este
de 22.000 lei, exclusiv TVA.
Licitația va fi organizată la sediul administratorului judiciar din Deva, str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, în
data de 11.03.2021, ora 13:00.
Anunțul de licitație a fost publicat în ziarele România Liberă și Mesagerul Hunedorean, ambele din data de 23.01.2021.
De asemenea, anunțul a fost postat pe site-ul lichidatorului judiciar și pe cel al UNPIR-anexăm anunțurile.
CESIONAREA DREPTURILOR AFERENTE ÎNCASĂRII CERTIFICATELOR VERZI AMÂNATE
Astfel cum am arătat anterior, oferta formulată de Green Energy Grup SA nu a fost aprobată în cadrul adunării
creditorilor din data de 27.01.2021. În conformitate cu prevederile Planului de reorganizare modificat, administratorul
judiciar a efectuat demersurile necesare în vederea publicării primului anunț lunar.
Anunțul a fost publicat în ziarele România Liberă, Bursa, Adevărul și Ziua de Vest, toate din data de 08.01.2021. De
asemenea, anunțul a fost postat pe site-ul lichidatorului judiciar și pe cel al UNPIR-anexăm anunțurile.
Conform anunțului, s-a arătat că data limită pentru înregistrarea ofertelor la sediul administratorului judiciar era
15.01.2021, dar nicio ofertă nu a fost comunicată -anexăm PV întocmit ulterior expirării termenului de ofertare.
Administratorul judiciar a efectuat demersurile necesare în vederea publicării celui de al doilea anunț lunar.
Anunțul a fost publicat în ziarele România Liberă, Bursa, Adevărul și Ziua de Vest, toate din data de 08.01.2021. De
asemenea, anunțul a fost postat pe site-ul lichidatorului judiciar și pe cel al UNPIR-anexăm anunțurile.
Conform anunțului, s-a arătat că data limită pentru înregistrarea ofertelor la sediul administratorului judiciar era
15.02.2021, dar nicio ofertă nu a fost comunicată -anexăm PV întocmit ulterior expirării termenului de ofertare.
Administratorul judiciar a efectuat demersurile necesare în vederea publicării celui de al treilea anunț lunar.
Anunțul a fost trimis spre publicare în ziarele România Liberă, Bursa, Adevărul și Ziua de Vest, toate din data de
08.01.2021. De asemenea, anunțul a fost postat pe site-ul lichidatorului judiciar și pe cel al UNPIR-anexăm anunțul.
Conform anunțului, termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 25.03.2021. Până în prezent, nicio persoană
interesată nu a contactat administratorul judiciar.
ALTE MĂSURI ALE ADMINISTRATORULUI JUDICIAR
Pentru comunicarea cu creditorii și celorlalte părți interesate a raportului de activitate nr.8919/08.12.2020, în temeiul
art. 42 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la publicarea acestuia în Buletinul procedurilor de
insolvență nr. 20956/09.12.2020, dovada fiind comunicată la dosarul cauzei în data de 09.12.2020.
Prin adresa nr. 8891/07.12.2020 comunicată către Transelectrica SA, administratorul judiciar a solicitat restituirea, în
contul unic al debitorului, a garanțiilor financiare constituite în perioada de funcționare a parcului eolian, în sumă totală
de 52.200 lei. Având în vedere că nu am primit un răspuns, vom proceda la emiterea unei noi adrese către Transelectrica
SA.
Debitorul LC Business SRL a fost supus unui control ANAF, având ca obiect restituirea de TVA pentru perioada
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

35
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

noiembrie 2019-iulie 2020. Conform Raportului de inspecție fiscală comunicat la data de 11.11.2020, ANAF a
considerat că vânzarea parcului eolian ar fi trebuit să fie o tranzacție purtătoare de TVA și nu să dețină regimul de
transfer de business prevăzut de art. 270 din Codul Fiscal, fiind stabilite obligații suplimentare în sumă de 990.098 lei.
Administratorul judiciar a formulat contestație împotriva Raportului, până în prezent nefiindu-ne comunicată Decizia de
soluționare-anexăm contestația.
În conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 27.01.2021, a fost încheiat contractul de prestări servicii
între LC Business SRL, în calitate de beneficiar și Uberum SRL, în calitate de prestator -anexăm contractul.
La data de 05.08.2020, Enel Energie SA ne-a comunicat notificarea nr. 410222 prin care a arătat că înțelege să denunțe
unilateral contractul de vânzare-cumpărare certificate verzi 1385/01.04.2012, cu data de 29.07.2020, motivat de
retragerea licenței de producător de energie electrică deținută în trecut de LC Business SRL. Administratorul judiciar a
răspuns prin adresa comunicată la data de 06.08.2020, arătând că retragerea licenței de producere a energie electrice nu
afectează dreptul societății de a beneficia de certificatele verzi amânate, indicând textul legal și comunicând-i pârâtei
adresa de confirmare a acestui fapt transmisă de Transelectrica către societatea noastră. Cu toate acestea, pârâta ne-a
comunicat un nou răspuns la data de 19.08.2020, arătând că prevederea legală invocată de LC Business SRL este de
”strictă interpretare ” și că nu consideră că i se aplică societății LC Business SRL. În aceste condiții, am revenit cu
notificarea nr. 6312/25.08.2020, prin care am reiterat nelegalitatea măsurii sale de denunțare a contractului, dar aceasta
nu a înțeles să îndrepte eroarea, motiv pentru care administratorul judiciar a procedat la formularea unei acțiuni în
instanță împotriva Enel Energie SA, admisă la data de 19.11.2020. Raportat la denunțarea contractului, administratorul
judiciar a formulat adrese către instituțiile abilitate - Operatorul Pieței De Energie Electrică și de Gaze Naturale –
OPCOM, ANRE și Transelectrica SA. Prin răspunsul comunicat, OPCOM ne-a adus la cunoștință că societății LC
Business SRL îi sunt aplicabile prevederile alin. 3 ale Legii nr. 220/2008 (contrar celor susținute de Enel Energie SA),
iar ANRE ne-a comunicat, prin răspunsul transmis la data de 10.09.2020 că, în ceea ce privește modalitatea de
valorificare a certificatelor verzi amânate, nu are calitate legală de a emite o interpretare a dispozițiilor Legii
nr.220/2008, astfel că a sesizat Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri pentru clarificarea acestei
probleme. Transelectrica SA nu a răspuns încă adresei noastre.
STADIUL LITIGIILOR
1. În urma controlului efectuat de către DGRFP Timișoara -AJFP Timis în cursul anului 2017 la societatea LC
Business, debitorului i-au fost comunicate la data de 13.12.2017 Raportul de inspecție ficală nr. 454/24.11.2017,
Decizia de impunere nr. 455/24.11.2017 și Decizia nr. 456/24.11.2017 privind modificarea bazei de impunere.
Împotriva acestor acte, administratorul judiciar a formulat contestație în temeiul prevederilor art.268, 269 și a art. 270
din Codul de procedură fiscală. Prin Decizia nr. 3803/12.07.2018, contestația debitorului a fost respinsă ca neîntemeiată
și nemotivată, administratorul judiciar atacând acest act la Tribunalul Timis. Dosarul are nr. 187/30/2019 și se află pe
rolul Tribunalului Timiș. Pârâta a depus întâmpinare, administratorul judiciar formulând răspuns; la termenul de
judecată din data de 30.05.2019 cauza a fost amânată pentru 19.09.2019, în vederea comunicării de documente, iar
ulterior pentru data de 31.10.2019, dată la care pronunțarea a fost amânată succesiv pentru datele de 01.11.2019,
18.11.2019 și 22.11.2019, când instanța a dispus redeschiderea dezbaterilor și a acordat termen pentru data de
23.01.2020, cauza fiind amânată succesiv pentru 05.03.2020 și 07.05.2020, dată la care dosarul a fost suspendat în baza
Decretului nr. 195/2020; ulterior ridicării stării de urgență, primul termen de judecată stabilit a fost pentru data de
29.06.2020, pronunțarea fiind amânată pentru 30.07.2020 dată la care acțiunea fost respinsă prin Sentința nr. 608/2020-
anexăm Sentința.
2. Dosar nr.3820/30/2019 – aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având ca obiect obligația de a face, formulată de Enel
Energie SA; administratorul judiciar a formulat întâmpinare pentru primul termen de judecată ce a fost la data de
10.12.2019, când cauza a fost amânată pentru 28.01.2020, iar ulterior pentru 18.03.2020, când dosarul a fost suspendat
de drept, în baza Decretului nr. 195/2020; la termenul de judecată din data de 10.06.2020, instanța a admis excepția
necompetenței materiale a Tribunalului Timiș, în favoarea Judecătoriei Timișoara, prin Sentința nr. 319/2020; primul
termen la Judecătoria Timișoara a fost stabilit pentru 08.10.2020, dată la care acțiunea a fost respinsă prin Sentința nr.
11266/2020– anexăm extras de pe portal.
3. Dosar nr. 7832/30/2015/a11 - administratorul judiciar a procedat la formularea unei acțiuni în instanță împotriva
Enel Energie SA, prin care a solicitat judecătorului sindic: 1 să constate nelegalitatea denunțării unilaterale, de către
pârât, a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1385/08.05.2012 având ca obiect vânzarea certificatelor verzi și
obligarea pârâtului la respectarea dispozițiilor contractuale, până la data scadenței acestora, cu privire la cumpărarea
certificatelor verzi amânate de care beneficiază lunar LC Business SRL; 2. -obligarea pârâtului la repararea
prejudiciului suferit de LC Business SRL, cauzat de nerespectarea contractului, prin obligarea acestuia la plata prețului
de 32,60 euro/certificat verde amânat (135 certificate, lunar) de la data încetării plăților -01.08.2020 până la data
scadenței contractuale, precum și a oricăror alte prejudicii ce nu pot fi cuantificate la momentul actul, generate de
nedecontarea lunară a certificatelor verzi amânate; acțiunea a fost admisă la data de 19.11.2020 prin Sentința nr.
1010/2020; împotriva acesteia a fost declarat apel de către Enel Energie SA, apel față de care administratorul judiciar va
formula întâmpinare -anexăm sentința.
SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII
Conform balanțelor contabile întocmite pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, situația înregistrată este
următoarea:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

36
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

Noiembrie 2020 Decembrie 2020 Ianuarie 2021


Venituri 42.883,43 lei 21.423,15 lei 0 lei
Cheltuieli, din care preponderente: 32.960,08 lei 28.366,09 lei 15.998,82 lei
Cheltuieli privind combustibilul 147,29 lei 0 lei 0 lei
Cheltuieli cu energia și apa 250,59 lei 280,95 lei 258,36 lei
Cheltuieli cu taxe poștale și de telecom. 17.646,15 lei 8,99 lei 8,99 lei
Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate 111,05 lei 106,60 lei 102,07 lei
Cheltuieli cu servicii executate de terți 14.220,75 lei 27.383,75 lei 14.998,82 lei
Cheltuieli cu dif. de curs valutar 0,19 lei 1 lei 0 lei
Profit +/Pierdere - +9.923,3 lei -6.942,94 lei -15.998,82 lei
Anexăm balanțele contabile.
În conformitate cu prevederile art. 59, alin. 1 din Legea nr. 85/2014, prezentăm situația cheltuielilor de procedură
efectuate în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021:
Cheltuieli în perioada analizată Valoare
Deplasări 162,29 lei
Taxe poștale 190,79 lei
Servicii contabile 6.000 lei
Servicii Recom 20 lei
Cheltuieli publicitate licitații 1.037,05
Onorariu administrator judiciar 43.486,17 lei
Total cheltuieli 0.896,30 lei
Anexăm deconturile de cheltuieli.
Onorariul administratorului judiciar, stabilit de adunarea creditorilor din data de 11.01.2016 este în cuantum de 2.500
euro/lună fără TVA pentru perioada de observație și reorganizare.
În conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 31.01.2017, evidența contabilă a societății LC Business
SRL este ținută de către societatea de expertiză contabilă Record Expert Audit SRL. Prețul inițial a fost de 4.000
lei/lună, iar ulterior predării folosinței parcului eolian, prețul a fost redus la 2.000 lei/lunar.
CERERI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC:
Acordarea unui termen de continuare a procedurii în vederea îndeplinirii următoarelor obiective: publicarea raportului
de activitate în BPI pentru a fi adus la cunoștința creditorului și prezentarea acestuia în cadrul ședinței ce urmează a fi
convocată, conducerea activității debitorului pentru realizarea planului de reorganizare, în vederea valorificării
bunurilor/cesionării drepturilor din patrimoniul debitorului, soluționarea litigiilor și gestionarea activității curente a
debitorului.
Administrator judiciar Expert Insolvență SPRL prin reprezentant legal Anamaria Sanda Nastase.

Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CEZAR SRL, cod unic de înregistrare: 829247
Cabinet Individual de Insolvență - Apetrei Rares-Liviu, număr de înregistrare atestat: 1B3004; cod de identificare
fiscală: 20403652; sediul ales în loc. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, Bl. 336, sc. D, et. 1, ap. 4, judeţul Vaslui, cod poștal:
730006, tel. / fax: 0335/427.670; mobile: 0757.921.871; 0744.259.306; web site: www.insolventa-apetrei.ro, e-mail:
rares.apetrei@yahoo.com
Debitor: SC CEZAR SRL Vaslui
În faliment/In bankruptcy/En faillite
Tribunalul Vaslui – Dosar nr. 2959/89/2012
Termen: 09 martie 2021
Domnule Președinte,
Cabinet Individual de Insolvenţă - Apetrei Rareş-Liviu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CEZAR SRL
Vaslui, desemnat prin Sentința civilă nr. 792/F/25.09.2013, pronunţată de Tribunalul Vaslui – judecător sindic, în
dosarul nr. 2959/89/2012, vă înaintează:
Raport privind activitatea lichidatorului judiciar la data de 09.09.2019
nr. 586 / 02.03.2021
De la data depunerii la dosarul cauzei a ultimului raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a
atribuțiilor lichidatorului judiciar pentru debitoarea SC Cezar SRL Vaslui, înregistrat sub nr. 562/04.12.2020, în cadrul
procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2006 s-au desfăşurat activităţi specifice, respectiv:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

37
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4451/11.03.2021

-- După cum am arătat și în rapoatele de activitate anterioare, cu toate că s-a convocat Adunarea creditorilor de mai
multe ori pentru stabilirea unui nou preț și a unei noi strategii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei,
creditorii au prorogat luarea unei decizii asupra ordinei de zi propuse de către lichidatorul judiciar, mai exact creditorul
majoritar EuroBank Ergasias SA până la efectuarea unui nou raport de evaluare, a unor fotografii recente ale imobilului.
Însă, lichidatorul judiciar a organizat în continuare ședințe de licitație în fiecare zi de vineri a săptămânii, având ca
prețuri, cele aprobate de către Adunarea Creditorilor în data de 11.01.2019, însă nu s-a prezentat niciun ofertant pentru
achiziționarea acestora, întocmindu-se procesele-verbale aferente.
-- De asemenea, menționăm faptul că am comunicat prin e-mail fotografii recente ale imobilului din patrimoniul
debitoarei, am prezentat prin notă telefonică situația bunurilor, cheltuielile efectuate în procedură, și cu toate acestea,
conform procesului-verbal al adunării creditorilor din data de 22.12.2020, publicat în B.P.I. nr. 238/07.01.2021 și depus
la dosarul cauzei în data de 22.12.2020, s-a prorogat din nou stabilirea unui nou preț pentru valorificarea bunurilor.
-- Astfel, am convocat din nou Adunarea creditorilor pentru data de 19 martie 2021, conform convocatorului înregistrat
sub nr. 581-584/26.02.2021, comunicat spre publicare în B.P.I., având ca ordine de zi 1. Stabilirea modalității de
valorificare a bunurilor mobile rămase în patrimoniul debitoarei, respectiv mașină frezat profil și mașină tăiat profil din
patrimoniul SC Cezar SRL Vaslui, ce în prezent au ca preț de pornire 20% din prețul de evaluare, respectiv de 474 lei și
482 lei.; 2. Stabilirea modalității de valorificare a bunului imobil, constând în spațiu de producție situat în loc. Vaslui,
str. Agroindustrială, nr. 4, jud. Vaslui, având o suprafață construită de 208,90 mp. și o suprafață utilă de 191,99 mp., din
patrimoniul SC Cezar SRL Vaslui, ce în prezent are ca preț de pornire 27.000 Euro.”
Faţă de cele arătate, vă rugăm a ne acorda un nou termen de procedură, pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul
debitorului în cadrul procedurii de faliment.
Anexăm prezentului raport de activitate următoarele înscrisuri:
- convocator nr. 581-584/26.02.2021;
- dovezi publicare în B.P.I. nr. 3799/07.01.2021, 305206/21.12.2021;
- procese-verbale licitație nr. 573/08.01.2021, 574/15.01.2021, 575/22.01.2021, 576/29.01.2021,
577/05.02.2021, 578/12.02.2021, 579/19.02.2021, 580/26.02.2021.
Cabinet Individual de Insolvenţă - Apetrei Rareş-Liviu
în calitate de lichidator judiciar al SC CEZAR SRL Vaslui

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4451/11.03.2021 conţine 38 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

38