Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 858 - Luni, 18.01.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea MUSHLAND TDG SRL ............................................................................................................................... 2

Județul Ialomiţa ................................................................................................................................................................ 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea OMEGA INVEST SRL ................................................................................................................................. 3

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 16


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 16

Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MUSHLAND TDG SRL, cod unic de înregistrare: 36307376
C.I.I. RĂDULESCU ELENA cu sediul profesional în oraș Titu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, jud. Dâmbovița,
Telefon: 0766.721.321, Fax: 0317801059, Email: cii.elenaradulescu@gmail.com, nr. inregistrare RFO-1B 4635; CIF
37539447
C.I.I. EMILIA GABROVEANU, cu sediul profesional în București, Șoseaua Olteniței, nr. 113, bl. 27, sc. 3, ap. 78,
Cam. 2, sector 4, Telefon: (+4072) 319.58.49, Fax: (+4021) 634.10.70, Email: gabroveanu.emilia.cii@gmail.com, nr.
inregistrare RFO- 1B 4632; CIF 38327833
Către Tribunalul Arad
Adresa Arad, Bd. V. Milea nr. 2, județul Arad
Număr dosar: 1010/108/2019
Termen: 20.01.2021
Domnule Președinte,
Subscrisul CONSORTIUL format din Cabinet Individual de Insolvență Rădulescu Elena Cod de identificare fiscală
37539447, sediul social: str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, oraș Titu, județul Dâmbovița, număr de înscriere în Tabloul
Practicienilor în Insolvență 1B 4635, tel: 0766721321, fax: 0317801059, E-mail: cii.elenaradulescu@gmail.com și
Cabinet Individual de Insolvență Gabroveanu Emilia Cod de identificare fiscală 38327833, sediul social: București, Șos.
Oltenitei, nr.113 bl. 27 sc. 3 parter ap.78 CAM. 2 sector 4, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B
4632, tel 0723195849 0216341070 e-mail: gabroveanu.emilia.cii@gmail.com.
In calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MUSHLAND TDG SRL cu sediul în Sat Iratosu, Comuna Iratosu,
FN, județ Arad, J02/909/2016, CUI 36307376 conform Sentinței civile nr. 509 din data de 10.07.2019, pronunțată de
Tribunalul Arad în dosarul 1010/108/2019, în conformitate cu dispozitiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin 1 din Legea
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, va inaintam prezentul:
Raport de activitate al lichidatorului judiciar
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru debitorul
SC Mushland TDG SRL
Nr. înreg. 3931/15.01.2021
In calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MUSHLAND TDG SRL am efectuat următoarele demersuri:
Avand în vedere preluarea autoturismului apartinand debitoarei de la fostul administrator statutar, a fost intocmit
Raportul de evaluare a bunului mobil apartinand societatii debitoare pe care l-am trimis la dosarul cauzei. Totodata am
publicat în BPI un anunt privind depunerea Raportului de evaluare la dosarul cauzei.
Am intocmit Regulamentul de valorificare a autoturismului apartinand societatii debitoare și l-am trimis la dosarul
cauzei. Am convocat Adunarea creditorilor pentru aprobarea Raportului de evaluare și a Regulamentului de valorificare
pentru data de 14.12.2020 ora 12.00.
In sedinta Adunarii creditorilor din data de 14.12.2020 ora 12.00 au fost aprobate Raportul de evaluare și Regulamentul
de valorificare intocmit de lichidatorul judiciar, astfel incat am inceput organizarea licitatiilor în vederea valorificarii
bunului. Precizam ca pana în prezent, desi au fost mai multe persoane interesate, nu s-a inscris niciun ofertant la
licitatie.
Solicitam acordarea unui termen de judecata în vederea continuarii demersurilor specifice, pentru continuarea licitatiilor
în vederea valorificarii bunului apartinand debitoarei, conform Regulamentului de valorificare aprobat de creditori.
Lichidator judiciar
Consortiul C.I.I. Rădulescu Elena și C.I.I. Gabroveanu Emilia

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea OMEGA INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 12901168
Tribunalul Ialomita
Sectia Civila
Dosar nr: 887/98/2018
Debitor: OMEGA INVEST SRL - în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement
Tabel definitiv modificat nr. 4
cuprinzând toate creanțele înregistrate împotriva debitoarei OMEGA INVEST SRL - în reorganizare judiciara,
in judicial reorganisation, en redressement depus în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 85/2014
Art. 159 pct. 3 – Creante garantate
Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
DIRECTIA
GENERALA
REGIONALA A
FINANTELOR Slobozia,
PUBLICE Bd. Matei Creanta garantata inscrisa
1. PLOIESTI – Basarab nr. 243.341 lei 18.000 lei 225.341 lei provizoriu până la 3.714%
ADMINISTRATI 14, jud. evaluarea bunurilor.
A JUDETEANA Ialomita
A FINANTELOR
PUBLICE
IALOMITA
ALFA INVEST SRL a
Slobozia, preluat creanta detinuta de
Sos. Brailei, catre CEC BANK SA –
ALFA INVEST 322.500,00 541.670,42
2. Zona Nord – 864.170,42 lei Sucursala Slobozia prin 8,926%
SRL lei lei
Est, jud. incheierea contractului de
Ialomita novatie nr. 5263 din data
de 22.06.2020.
Sediu
procesual
BANCA Creanta garantata inscrisa
ales: Buzau, 1.849.656,02
3. TRANSILVANIA 1.849.656,02 lei 0 lei provizoriu până la 0,000%
str. Unirii, lei
SA evaluarea bunurilor.
bl. 13AB,
jud. Buzau
Creanta inscrisa conform
Deciziei Penale nr. 197/A
DUMITRASCU din data de 15.02.2019
470.329,20
4. GEORGIANA 470.329,20 lei 0 lei pronuntata de Curtea de 7,751%
lei
MARIA Apel București Sectia I
Penala în dosarul nr.
16660/4/2017
Creanta inscrisa conform
Deciziei Penale nr. 197/A
din data de 15.02.2019
481.979,20
5. NEAGU MIRELA 481.979,20 lei 0 lei pronuntata de Curtea de 7,943%
lei
Apel București Sectia I
Penala în dosarul nr.
16660/4/2017
Creanta inscrisa conform
Deciziei Penale nr. 197/A
DRAGOI din data de 15.02.2019
6. CARMEN 487.881 lei 0 lei 487.881 lei pronuntata de Curtea de 8,040%
EMILIA Apel București Sectia I
Penala în dosarul nr.
16660/4/2017
Creanta inscrisa conform
DRAGOI 481.666,66
7. 481.666,66 lei 0 lei Deciziei Penale nr. 197/A 7,938%
IULIANA lei
din data de 15.02.2019
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
pronuntata de Curtea de
Apel București Sectia I
Penala în dosarul nr.
16660/4/2017
TOTAL CATEGORIE: 2.688.867,48 lei
Art. 161 pct. 3 – Creante izvorate din raporturi de munca
Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
BALLA
lista predata de
8. FRANCISC - 643.00 0 lei 643.00 0.011%
debitoarea OMEGA
VALENTIN
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
BARLEI lista predata de
9. 1,808.00 0 lei 1,808.00 0.030%
GHEORGHE debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
BILICI lista predata de
10. 2,356.00 0 lei 2,356.00 0.039%
CATALIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
BLANITA
lista predata de
11. GRIGORE- 2,157.00 0 lei 2,157.00 0.036%
debitoarea OMEGA
LIVIU
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
BODROS
lista predata de
12. CATALIN- 1,743.00 0 lei 1,743.00 0.029%
debitoarea OMEGA
GEORGEL
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
BOGDAN lista predata de
13. 625.00 0 lei 625.00 0.010%
CONSTANTIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
BRACACI lista predata de
14. 661.00 0 lei 661.00 0.011%
VASILE debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
BUCATARU
lista predata de
15. CATALIN- 589.00 0 lei 589.00 0.010%
debitoarea OMEGA
GEORGE
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
BUCATARU lista predata de
16. 2,356.00 0 lei 2,356.00 0.039%
CONSTANTIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
BUCATARU
lista predata de
17. MARIAN 308.00 0 lei 308.00 0.005%
debitoarea OMEGA
DANIEL
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CALACAN lista predata de
18. 2,958.00 0 lei 2,958.00 0.049%
PETRU debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta
CERCEL inscrisa
19. MARIAN - 688.00 0 lei 688.00 conform lista predata de 0.011%
VALENTIN debitoarea
OMEGA INVEST SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
CHIOJDOIU lista predata de
20. 685.00 0 lei 685.00 0.011%
DAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CHIROSCA lista predata de
21. 2,945.00 0 lei 2,945.00 0.049%
DANIEL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CICALDAU lista predata de
22. 716.00 0 lei 716.00 0.012%
VASILE debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CIOCAN lista predata de
23. 540.00 0 lei 540.00 0.009%
PETRICA debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CIORNEI
lista predata de
24. DANIEL - 2,307.00 0 lei 2,307.00 0.038%
debitoarea OMEGA
VALENTIN
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
25. CITEA LICA 655.00 0 lei 655.00 0.011%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CONSTANTIN lista predata de
26. 616.00 0 lei 616.00 0.010%
ION debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CONSTANTIN lista predata de
27. 722.00 0 lei 722.00 0.012%
VALENTIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CONSTANTINE lista predata de
28. 1,743.00 0 lei 1,743.00 0.029%
SCU DANIEL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CONSTANTINE lista predata de
29. 1,162.00 0 lei 1,162.00 0.019%
SCU IONEL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
COTRUTA lista predata de
30. 2,470.00 0 lei 2,470.00 0.041%
PETRU debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
CRACIUN lista predata de
31. 3,025.00 0 lei 3,025.00 0.050%
IONEL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta
inscrisa conform lista
CRISTINOIU
32. 2,905.00 0 lei 2,905.00 predata de 0.048%
VIOREL
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta
CRISTIONOIU inscrisa conform lista
33. VIOREL - 606.00 0 lei 606.00 predata de 0.010%
BOGDAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
CRIVOI
lista predata de
34. NICOLAE - 2,985.00 0 lei 2,985.00 0.049%
debitoarea OMEGA
DAN
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
DAMIAN lista predata de
35. 655.00 0 lei 655.00 0.011%
CONSTANTIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
DEACU lista predata de
36. 700.00 0 lei 700.00 0.012%
MARIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
37. DIMA ZANFIR 627.00 0 lei 627.00 0.010%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
DOGARU
lista predata de
38. MARIA - 832.00 0 lei 832.00 0.014%
debitoarea OMEGA
LUCICA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
DOROSCANU lista predata de
39. 2,905.00 0 lei 2,905.00 0.048%
ION debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
DUTU lista predata de
40. 665.00 0 lei 665.00 0.011%
TUDOREL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
41. FAINA FLORIN 2,905.00 0 lei 2,905.00 0.048%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
42. FAINA IULIAN 2,905.00 0 lei 2,905.00 0.048%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
FOAMETE lista predata de
43. 1,032.00 0 lei 1,032.00 0.017%
BOGDAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
FOAMETE lista predata de
44. 1,108.00 0 lei 1,108.00 0.018%
FLORICA debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
GAITA
lista predata de
45. CORNEL - 720.00 0 lei 720.00 0.012%
debitoarea OMEGA
DANIEL
INVEST SRL
Creanta
GAVRILA inscrisa conform lista
46. MARIUS - 607.00 0 lei 607.00 predata de debitoarea 0.010%
VALENTIN OMEGA
INVEST SRL
Creanta
GEORGESCU inscrisa
47. DORIN - 2,905.00 0 lei 2,905.00 conform lista predata de 0.048%
RAZVAN debitoarea
OMEGA INVEST SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
GHITA PETRU - lista predata de
48. 2,911.00 0 lei 2,911.00 0.048%
EMIL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
GOREA lista predata de
49. 2,905.00 0 lei 2,905.00 0.048%
GHEORGHE debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
50. GRADEA ION 825.00 0 lei 825.00 0.014%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
GRIGORE
lista predata de
51. FLORENTIN - 2,945.00 0 lei 2,945.00 0.049%
debitoarea OMEGA
GHEORGHE
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
HARHATA lista predata de
52. 0.00 0 lei 0.00 0.000%
DANIEL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
HAZAZUP
lista predata de
53. CRISTIAN - 3,090.00 0 lei 3,090.00 0.051%
debitoarea OMEGA
STEFAN
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
54. HERCIU MIHAI 2,120.00 0 lei 2,120.00 0.035%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
IACOB COSTEL lista predata de
55. 2,905.00 0 lei 2,905.00 0.048%
- VALERICA debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
56. IORGA NICU 655.00 0 lei 655.00 0.011%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
IRIMIA
lista predata de
57. COSTEL - 2,945.00 0 lei 2,945.00 0.049%
debitoarea OMEGA
ADRIAN
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
JIANU lista predata de
58. 409.00 0 lei 409.00 0.007%
GHEORGHE debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
JURCA
lista predata de
59. AURICA - 2,945.00 0 lei 2,945.00 0.049%
debitoarea OMEGA
AUREL
INVEST SRL
Creanta
inscrisa conform lista
LASLAU
60. 1,646.00 0 lei 1,646.00 predata de debitoarea 0.027%
STEFAN
OMEGA
INVEST SRL
Creanta
inscrisa conform lista
LUNTRARU
61. 688.00 0 lei 688.00 predata de debitoarea 0.011%
NICOLAE
OMEGA
INVEST SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
lista predata de
62. LUPU NINA 848.00 0 lei 848.00 0.014%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MALANCA lista predata de
63. 3,048.00 0 lei 3,048.00 0.050%
ADRIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
64. MANEA IONEL 736.00 0 lei 736.00 0.012%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MANEA lista predata de
65. 680.00 0 lei 680.00 0.011%
VIOREL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MARGAS lista predata de
66. 1,344.00 0 lei 1,344.00 0.022%
GHEORGHE debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MARIN
lista predata de
67. CATALIN - 643.00 0 lei 643.00 0.011%
debitoarea OMEGA
PETRISOR
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MARIN
lista predata de
68. DANIEL - 722.00 0 lei 722.00 0.012%
debitoarea OMEGA
ALEXANDRU
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
69. MARIN ION 766.00 0 lei 766.00 0.013%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MARMUREAN lista predata de
70. 3,479.00 0 lei 3,479.00 0.057%
U LIVIU debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MINGHIRAS lista predata de
71. 700.00 0 lei 700.00 0.012%
VASILE debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MIRZAC
lista predata de
72. DANIEL - 2,197.00 0 lei 2,197.00 0.036%
debitoarea OMEGA
RADUCU
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MOCANU lista predata de
73. 715.00 0 lei 715.00 0.012%
MARIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta
inscrisa conform lista
74. MONU IOAN 2,671.00 0 lei 2,671.00 predata de debitoarea 0.044%
OMEGA
INVEST SRL
Creanta
inscrisa conform lista
MOTRESCU
75. 3,048.00 0 lei 3,048.00 predata de debitoarea 0.050%
GABRIEL
OMEGA
INVEST SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
MUNTEANU lista predata de
76. 2,905.00 0 lei 2,905.00 0.048%
CIPRIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MUNTEANU lista predata de
77. 1,162.00 0 lei 1,162.00 0.019%
GABRIEL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
MUNTEANU lista predata de
78. 854.00 0 lei 854.00 0.014%
MARIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
79. MUSAT IONUT 671.00 0 lei 671.00 0.011%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
NEAGU
lista predata de
80. MARIUS - 783.00 0 lei 783.00 0.013%
debitoarea OMEGA
CLAUDIU
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
NECHIFOR
lista predata de
81. SERGIU - 2,751.00 0 lei 2,751.00 0.045%
debitoarea OMEGA
CONSTANTIN
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
NEGOITA
lista predata de
82. IONUT - 1,441.00 0 lei 1,441.00 0.024%
debitoarea OMEGA
MARIAN
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
NENCIU lista predata de
83. 716.00 0 lei 716.00 0.012%
VIOREL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
NICOLAE lista predata de
84. 675.00 0 lei 675.00 0.011%
DUMITRU debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
85. NITU NICOLAE 2,068.00 0 lei 2,068.00 0.034%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
NITULEAC
lista predata de
86. LOREDAN - 3,208.00 0 lei 3,208.00 0.053%
debitoarea OMEGA
ANDREI
INVEST SRL
Creanta
inscrisa conform lista
NITULEAC
87. 3,431.00 0 lei 3,431.00 predata de debitoarea 0.057%
MIHAI
OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
88. PAIUS IONEL 1,740.00 0 lei 1,740.00 0.029%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta
PAUN inscrisa conform lista
89. ALEXANDRU - 729.00 0 lei 729.00 predata de debitoarea 0.012%
SORIN OMEGA
INVEST SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
lista predata de
90. PAVEL ION 661.00 0 lei 661.00 0.011%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
PETCU lista predata de
91. 2,308.00 0 lei 2,308.00 0.038%
CONSTANTIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
PETCU lista predata de
92. 306.00 0 lei 306.00 0.005%
MARIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
PETRE lista predata de
93. 767.00 0 lei 767.00 0.013%
NICUSOR debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
94. PISICA MARIN 777.00 0 lei 777.00 0.013%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
PLESCAN lista predata de
95. 2,790.00 0 lei 2,790.00 0.046%
DORIN - PAUL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
96. POPA IOAN 2,905.00 0 lei 2,905.00 0.048%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
PREDA lista predata de
97. 632.00 0 lei 632.00 0.010%
DANIEL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
PREDUT lista predata de
98. 2,985.00 0 lei 2,985.00 0.049%
MARIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
PRISACARIU lista predata de
99. 1,320.00 0 lei 1,320.00 0.022%
MARIUS debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
PROFIRI lista predata de
100. 2,905.00 0 lei 2,905.00 0.048%
VASILE debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
ROMAN
lista predata de
101. MARIUS - 3,048.00 0 lei 3,048.00 0.050%
debitoarea OMEGA
SORIN
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
SARAGEAUA
102. 655.00 0 lei 655.00 debitoarea 0.011%
PAUL
OMEGA
INVEST SRL
Creanta
inscrisa conform lista
SARARIU
103. 657.00 0 lei 657.00 predata de debitoarea 0.011%
VASILE
OMEGA
INVEST SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
SARBAN lista predata de
104. 2,790.00 0 lei 2,790.00 0.046%
MIHAI debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
SARBU lista predata de
105. 1,664.00 0 lei 1,664.00 0.027%
CONSTANTIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
SAVU lista predata de
106. 793.00 0 lei 793.00 0.013%
STELUTA debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
SIMA RADU - lista predata de
107. 1,515.00 0 lei 1,515.00 0.025%
STEFAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
SIRBU lista predata de
108. 1,837.00 0 lei 1,837.00 0.030%
CONSTANTIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
109. SMAU VASILE 1,032.00 0 lei 1,032.00 0.017%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
STAN lista predata de
110. 2,751.00 0 lei 2,751.00 0.045%
GHEORGHE debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
STEFAN lista predata de
111. 922.00 0 lei 922.00 0.015%
IULIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
STEFAN lista predata de
112. 1,034.00 0 lei 1,034.00 0.017%
VERGIL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
STEICIUC lista predata de
113. 1,832.00 0 lei 1,832.00 0.030%
CONSTANTIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
STEICIUC
lista predata de
114. MIHAI - 305.00 0 lei 305.00 0.005%
debitoarea OMEGA
MARIUS
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
STEICIUC lista predata de
115. TEODOR - 1,808.00 0 lei 1,808.00 debitoarea 0.030%
ALEXANDRU OMEGA
INVEST SRL
Creanta
inscrisa conform lista
STOIAN EDY -
116. 136.00 0 lei 136.00 predata de debitoarea 0.002%
ADRIAN
OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
SUBTIRICA lista predata de
117. 720.00 0 lei 720.00 0.012%
ADRIAN debitoarea
OMEGA INVEST SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
TANASE lista predata de
118. 445.00 0 lei 445.00 0.007%
ADRIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
TANCAU lista predata de
119. 2,707.00 0 lei 2,707.00 0.045%
STEFAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
TIRU lista predata de
120. 597.00 0 lei 597.00 0.010%
DUMITRU debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
121. TIRU VLADUT 2,905.00 0 lei 2,905.00 0.048%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
TOMA IONUT - lista predata de
122. 674.00 0 lei 674.00 0.011%
COSTEL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
123. TREJA PAUL 2,287.00 0 lei 2,287.00 0.038%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
TUDORACHE lista predata de
124. 563.00 0 lei 563.00 0.009%
GIGEL debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
TUDORACHE lista predata de
125. 724.00 0 lei 724.00 0.012%
MARIAN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
UNGUREANU lista predata de
126. 1,487.00 0 lei 1,487.00 0.025%
MARIN debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
URECHE
lista predata de
127. IONEL - 910.00 0 lei 910.00 0.015%
debitoarea OMEGA
DANIEL
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
VASILE lista predata de
128. 616.00 0 lei 616.00 0.010%
DRAGU debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
129. VECHIU DORIN 3,130.00 0 lei 3,130.00 debitoarea 0.052%
OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
130. VIRLAN IONEL 2,789.00 0 lei 2,789.00 0.046%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta
inscrisa conform lista
131. VRABIE PETRU 3,025.00 0 lei 3,025.00 predata de debitoarea 0.050%
OMEGA
INVEST SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta inscrisa conform
ZAHARIA lista predata de
132. 2,850.00 0 lei 2,850.00 0.047%
DANUT debitoarea OMEGA
INVEST SRL
Creanta inscrisa conform
lista predata de
133. ZAZA MARIAN 616.00 0 lei 616.00 0.010%
debitoarea OMEGA
INVEST SRL
TOTAL CATEGORIE:199.440 lei
Art. 161 pct. 5 – Creante bugetare
Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma inscrisa ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
distribuit credala
DIRECTIA
București,
GENERALA DE
str. Piata Creanta reprezentand
134. IMPOZITE SI 46,35 lei 0 lei 46,35 lei 0.001%
Amzei nr. impozit teren intravilan.
TAXE LOCALE
13, sector 1
SECTOR 1
Slobozia, str.
Creanta reprezentand
PRIMARIA Episcopiei
135. 301 lei 0 lei 301 lei impozit mijloace de 0.005%
SLOBOZIA nr. 1, jud.
transport
Ialomita
DIRECTIA
GENERALA
REGIONALA A
Creanta reprezentand
FINANTELOR Slobozia,
impozit pe profit, TVA,
PUBLICE Bd. Matei
dobanzi și penalitati
136. PLOIESTI – Basarab nr. 135.965 lei 0 lei 135.965 lei 2.241%
TVA, dobanzi și
ADMINISTRATI 14, jud.
penalitati impozit pe
A JUDETEANA Ialomita
profit
A FINANTELOR
PUBLICE
IALOMITA
TOTAL CATEGORIE: 136.312,35 lei
Art. 161 pct. 10 lit. A) – Credite acordate de un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social
Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma solicitata ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
ALFA INVEST SRL a
Slobozia, preluat creanta detinuta
Sos. Brailei, de catre ADMET SRL
ALFA INVEST 498.325,65
137. Zona Nord – 498.325,65 lei 0 lei prin incheierea 8.212%
SRL lei
Est, jud. contractului de cesiune
Ialomita de creanta din data de
23.06.2020.
Creanta preluata de catre
Slobozia, ALFA INVEST SRL de
Sos. Brailei, la AIR LIQUIDE
ALFA INVEST 10.184,18
138. Zona Nord – 10.184,18 lei 0 lei ROMANIA SRL prin 0.168%
SRL lei
Est, jud. incheierea contractului
Ialomita de cesiune de creanta din
data de 02.09.2019.
Creanta nascuta în baza
Slobozia,
contractului de vanzare –
Sos. Brailei,
ALFA INVEST 124.761,28 cumparare/prestari
139. Zona Nord – 124.761,28 lei 0 lei 2.056%
SRL lei servicii nr. 9/14.10.2016.
Est, jud.
Creanta preluata de la:
Ialomita
societatea BARAGANU
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma solicitata ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
SRL, conform
Contractului de cesiune
din data de 05.03.2019;
societatea ROMGREEN
EST SRL, conform
Contractului de cesiune
din data de 13.05.2019;
societatea FORESTIN
SRL conform
Contractului de cesiune
din data de 14.03.2019;
Creanta nascuta în baza
Contractului de furnizare
Fetesti, zona
nr. 2 din data de
APOLODOR Industriala 695.534,44
140. 695.534,44 lei 0 lei 15.10.2015, precum și 11.462%
COM SRL 804, jud. lei
din Contractul de
Ialomita
inchiriere nr. 489 din
data de 26.10.2016.
București,
Piata Charles
CRH CIMENT 90.644,11 Creanta reprezentand
141. de Gaulle nr. 90.644,11 lei 0 lei 1.494%
(ROMANIA) SA lei prestari servicii.
15, etaj 1 și
2, sector 1
Creanta preluata de catre
Slobozia, ALFA INVEST SRL de
Sos. Brailei, la MERIDIAN SRL prin
ALFA INVEST 9.305,82
142. Zona Nord – 9.305,82 lei 0 lei incheierea contractului 0.153%
SRL lei
Est, jud. de cesiune de creanta nr.
Ialomita 211 din data de
03.12.2020.
Creanta preluata de catre
ALFA INVEST SRL de
Slobozia,
la MIRO IMPEX SRL
Sos. Brailei,
ALFA INVEST 3.255,60 prin incheierea
143. Zona Nord – 3.255,60 lei 0 lei 0.054%
SRL lei contractului de cesiune
Est, jud.
de creanta
Ialomita
nr. 149 din data de
23.04.2019.
Creanta reprezentand
livrari produse.
Suma de 5.941 lei este
creanta
Slobozia,
curenta și a fost
MIXAJ COM Sos. Brailei 57.500,76
144. 57.500,76 lei 0 lei indepartata de la masa 0.948%
SRL nr. 17, jud. lei
credala pentru motivele
Ialomita
aratate în notificarea
emisa în baza art.110
alin. (4) din Legea
85/2014.
ALFA
INVEST SRL a preluat
creanta
Slobozia,
detinuta de catre OEM
Sos. Brailei,
ALFA INVEST AUTO
145. Zona Nord – 13.422 lei 0 lei 13.422 lei 0.221%
SRL PARTS SRL prin
Est, jud.
incheierea contractului
Ialomita
de cesiune
de creanta nr. 1249 din
data de 03.12.2020
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma solicitata ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta
reprezentand livrari
București,
produse.
Petrom City,
Suma de 40 lei este
str. Coralilor
OMV PETROM creanta curenta și a fost
nr. 22, 13.039,35
146. MARKETING 13.039,35 lei 0 lei indepartata de la masa 0.215%
Cladirea lei
SRL credala pentru motivele
Infinity,
aratate în notificarea
Oval B,
emisa în baza art. 110
sector 1
alin. (4) din Legea
85/2014
Com.
PASCON
Costesti, sat
CONSTRUCTII
Spataru, 51.670,82 Creanta reprezinta
147. CIVILE SI 51.670,82 lei 0 lei 0.852%
tarlaua 2, lei prestari servicii
INDUSTRIALE
parcela 26,
SRL
jud. Buzau
Bacau, str.
RIKKO STEEL Stefan cel 81.036,18 Creanta reprezentand
148. 81.036,18 lei 0 lei 1.335%
SRL Mare nr. 28, lei livrari produse.
jud. Bacau
Creanta nascuta în baza
facturii fiscale nr.
București,
6631198459/31.05.2018.
Piata Presei
Suma de
Libere nr. 3
7.454,05 lei a fost
– 5, City
ROMPETROL indepartata de la masa
149. Gate 6.734 lei 0 lei 6.734 lei 0.111%
INVEST SRL credala,
Northern
pentru motivele aratate
Tower
în notificarea
Building, et.
emisa în baza art.110
2, sector 1
alin. (4) din Legea
85/2014.
Slobozia,
Creanta nascuta în baza
ROTRANS Sos. Brailei
150. 2.870 lei 0 lei 2.870 lei facturii fiscale nr. 16 din 0.047%
ALFA SRL nr. 17A, jud.
data de 12.04.2018
Ialomita
Sat
Crainimat,
com.
Sieu
TERASTEEL 4.901,08 Creanta reprezntand
151. Magherus, 4.901,08 lei 0 lei 0.081%
SRL lei livrari produse
DN 15A,
km 45 + 500,
jud. Bistrita
Nasaud
ALFA
INVEST SRL a preluat
creanta detinuta de catre
TRANSILVANIA
Slobozia, LEASING
Sos. Brailei, SI CREDIT IFN SA
ALFA INVEST 4.475,29
152. Zona Nord – 4.475,29 lei 0 lei prin incheierea 0.074%
SRL lei
Est, jud. contractului
Ialomita de cesiune
de creanta
nr. 2051
din data
de 05.10.2020.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma solicitata ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
ALFA
INVEST SRL
a preluat
creanta
detinuta
Slobozia,
de catre UTCHIM
Sos. Brailei,
ALFA INVEST 123.144,59 STEEL SRL prin
153. Zona Nord – 123.144,59 lei 0 lei 2.029%
SRL lei incheierea
Est, jud.
contractului de
Ialomita
cesiune de
creanta
nr. 1245
din data de
03.12.2020.
Pitesti,
str.
EJOT 2.890,09 Creanta provenind din
154. Depozitelor 2.890,09 lei 0 lei 0.048%
ROMANIA SRL lei livrari produse
nr. 27, jud.
Arges
METIGLA (fosta Com.
16.726,56 Creanta provenind din
155. COILPROFIL) Ceptura, jud. 16.726,56 lei 0 lei 0.276%
lei livrari produse
SRL Prahova
TOTAL CATEGORIE: 1,810,421.80 lei
Art. 161 pct. 10 lit. a) – Credite acordate de un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social
Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma solicitata ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
Creanta reprezentand
creditare societate,
conform
FOAMETE
156. 20.000 lei 0 lei 20.000 lei Contractului de 0.330%
STEFAN TELU
imprumut
nr. 332 din data
de 07.06.2017.
Creanta
FOAMETE
157. 523.100 lei 0 lei 523.100 lei reprezentand 8.620%
BOGDAN
creditare societate.
TOTAL CATEGORIE: 543,100.00 lei
Art. 161 pct. 10 lit. a) – Credite acordate de un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social
Suma Procent
Nr Denumire Suma
Adresa Suma solicitata ramasa de Observatii masa
crt creditor distribuita
achitat credala
FOAMETE Creanta reprezentand
158. 690.000 lei 0 lei 690.000 lei 11.371%
FLORICA creditare societate.
TOTAL CATEGORIE: 690,000.00 lei
TOTAL MASA CREDALA: 6.068.141,63 lei
Administrator judiciar
INTERCOM MANAGEMENT SPRL

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193
România
Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureș, str. Bolyai nr.2
Tel: 0265-262010, fax: 0265-311827
Dosar nr. 50/1371/2017
Termen:28.01.2021, sala 26, ora.9,00
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Citație
emisă la: 15.01.2021
Către,
Debitor ROMCAB SA-Târgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județ MUREȘ
Administrator judiciar RTZ & PARTNERS SPRL-(cu noul sediu în Cluj Napoca, Aleea Detunata, nr.4, jud.Cluj
(vechea adresă-Cluj Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, județ CLUJ)
Administrator special Prosszer Zoltan-Tg.Mureș, str. Ștefan cel Mare, nr. 33, județ MUREȘ
Comitetul creditorilor BANCA TRANSILVANIA SA – președinte cu sediul în Cluj Napoca, str. George Barițiu, nr. 8,
județ CLUJ
PIRAUES BANK România SA BUCUREȘTI-sector 1, București, șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 29-31
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL cu sediul ales la CAB AV.SCA.ZĂBRĂUȚNU, POPESCU &ASOCIAȚII CU
SEDIUL PROCESUAL ALES-com. sector 4, București, Splaiul Unirii, Muntenia Business Center, nr. 16, et. 8, ap.
807-807/A
MFC COMMODITIES TRADING GMBH VIENA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA C.A. IOANA ALINA
ȚARĂLUNGĂ-București, Splaiul Unirii-Muntenia Business Center, nr. 16, et. 3, ap. birou 306
SADALBARI SRL ÎN INSOLVENȚĂ PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GENERAL MIR CONSULT SPRL-Tg.
Mureș, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, județ MUREȘ;
CREDITORI CU CREANȚE DE NATURĂ SALARIALĂ AL DEBITOAREI–cu adresă de loc de muncă –Tg. Mureș,
str. Voinicenilor nr.35, jud. Mureș prin reprezentant Fiscutean Ioan cu domiciliul în loc.Sâncraiu de Mureș, str.
Delureni, nr.34, jud. Mureș;
Creditorii
-VEZI ANEXA LISTA CREDITORI-
Sunt chemați la această instanță, camera 26, completul C27, în ziua de 28.01.2021, ora 09,00, în calitatea sus
menționată, în cadrul procedurii generale a insolvenței privind pe debitoarea ROMCAB SA, cu sediul în Tg. Mureș, str.
Voinicenilor, nr. 35, județul Mureș, înmatriculată sub nr. J26/764/1995 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Mureș, CUI RO 7947193, cu mențiunea că se va pune în discuția participanților la procedură cererea de
intrare în faliment formulată de creditoarea Intesa Sanpaolo Bank prin întâmpinarea transmisă instanței la data de
14.01.2021.
Mențiune:
Cu un exemplar din întâmpinarea respectiv cererea de deschidere a procedurii de faliment formulate de către creditoarea
Intesa Sanpaolo Bank, în vederea publicării în BPI; cu mențiunea de a formula răspuns cu cel târziu 3 zile înainte de
termenul de judecată stabilit;
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Lista anexă creditori
1. NR UNICREDIT LEASING FLEET MANAGEMENT PRIN REPREZENTANT CONVENȚIONAL MOCANU ȘI
ASOCIAȚII SPRL-sector 2, București, str. Jean Louis Calderon, nr. 70
2. NR UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A PRIN REPREZENTANT CONVENȚIONAL MOCANU ȘI
ASOCIAȚII CU SEDIUL ALES-sector 2, București, str. Jean Louis Calderon, nr. 70
3. NR INTERNAȚIONAL INVESTMENT BANK REPREZENTATĂ CONVENȚIONAL DE AV. DUMITRU
TAMAȘ, CU SEDIUL ALES-Tg. Mureș, str. Belșugului, nr. 13, județ MUREȘ
4. NR SOCIETATEA ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL CU SEDIUL ALES LA CAB AV.SCA.ZĂBRĂUȚNU,
POPESCU &ASOCIAȚII CU SEDIUL PROCESUAL ALES-com. sector 4, București, Spalaiul Unirii, Muntenia
Business Center, nr. 16, et. 8, ap. 807-807/A
5. NR SOCIETATEA CHARTER TRANS AIR AGENCY-Tg. Mureș, Piața Trandafirilor, nr. 32-33/D, ap. 58, județ
MUREȘ
6. NR SOCIETATEAA INOTAL ALIMINIUMFELDOLGOZO ZRT CU SEIUL ALES LA CAB AVOCAT
PALANCIUC LUCIANA FIDA-com. sector 1, București, str. Jiului, nr. 2/A, et. 2 birou nr, ap. 14
7. NR SOCIETATEA SEKA LTD COMPANY SRL-Reghin, str. Iernuțeni, nr. 166-168, județ MUREȘ
8. NR SOCIETATEA PRIMASERV SRL-Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 66/A, județ DOLJ
9. NR SOCIETATEA BIMA PRODSERV SRL-sector 3, București, str. Burebista, nr. 2/B
10. NR SOCIETATEA SEAL SECURITY SRL-Mogoșoaia, str. Colentina, nr. 12, județ ILFOV
11. NR SOCIETATEA CRS CON TRANS SRL-Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 205, județ MUREȘ
12. NR SOCIETATEA PROIECT PERSONAL LEASING SRL-Baia Sprie, str. Străbunilor, nr. 21/C, județ
MARAMUREȘ
13. NR SOCIETATEA EUROCRIS TRANS SRL-Soporu de Câmpie, nr. 82, județ CLUJ
14. NR BANCA TRANSILVANIA SA-Cluj Napoca, str. George Barițiu, nr. 8, județ CLUJ
15. NR SOCIETATEA ALIAT MOTORS SRL-Tg. Mureș, str. Gh Doja, nr. 304, județ MUREȘ
16. NR MFC COMMODITIES TRADING GMBH CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.IOANA ALINA TĂRĂLUNGĂ-
com. sector 4, București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, ap. birou306
17. NR SOCIETATEA PANEURO INTERNAȚIONAL SRL-Tg. Mureș, Voinicenilor, nr. 35, Cod postal 540252, județ
MUREȘ
18. NR Berecki Ferencz și Elisabeta-com. sat Murgesti, Acățari, nr. 82/A, județ MUREȘ
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

19. NR BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA-com. sector 1, București, str. Poa Tatu, Tronson A, nr. 62/A
20. NR BACA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA-com. sector 1, București, str. Barbu
Delavrancea, nr. 6/A
21. NR SOCIETATEA ART INVESTMENT & MANAGEMENT SRL-Tg. Mureș, str. Mărăști, nr. 18, județ MUREȘ
22. NR SOCIETATEA G.M.ECOINSTAL SRL-Tg. Mureș, str. Mărăști, nr. 18, județ MUREȘ
23. NR SOCIETATEA GS PROTECT SRL-Tg. Mureș, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A-B, județ MUREȘ
24. NR SOCIETATEA SOMETA SA-Tăsnad, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, județ SATU MARE
25. NR SOCIETATEA FAKOPACS SRL-Praid, nr. 676, județ HARGHITA
26. NR TALLER GMBH GERMANIA CU SEIDUL ALES LA RĂDULESCU ȘI MUȘOI SPARL-sector 1, București,
strada Grigore Mora, nr. 31
27. NR CODELCO KUPFERHANDEL GMBH GERMANIA CU SEDIUL ALES LA RĂDULESCU ȘI MUȘOI
SPARL-sector 1, București, strada Grigore Mora, nr. 31
28. NR MKM MASFELEDER KUPFER UND MESSING GMBH GERMANIA CU SEDIUL ALES LA
RĂDULESCU ȘI MUȘOI SPARL-sector 1, București, strada Grigore Mora, nr. 31
29. NR SOCIETATEA GRUPPĂ DAMIDIO SA TIMIȘOARA-Timișoara, strada Demetriade, nr. 1-5, județ TIMIȘ
30. NR KOC ELEKTRIK PLASTIK SAN VE TIC LTD STI TURCIA-Istoc 25.ADA, strada Bagcilar/IST, Turcia
31. NR BAC-ADVISORY LTD CYPRU CU SEDIUL ALES LA C.A. DUMITRU TAMAȘ-Tîrgu Mureș, strada
belșugului, nr. 13, județ MUREȘ
32. NR SOCIETATEA TOBIMAR SRL DRÎMBAR-com. comuna Ciugud, sat Drîmbar, strada Calea Alba Iulia, nr. 10,
județ ALBA
33. NR SOCIETATEA SUPER PACK SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB AV.LUDUȘAN FLORIN-Târgu
Mureș, strada Bolyai, nr. 9, ap. 5, județ MUREȘ
34. NR SOCIETATEA GESERCO SRL TÎRGU MUREȘ-Tîrgu Mureș, strada Evreilor Martiri, nr. 4, ap. 5, județ
MUREȘ
35. NR SOCIETATEA SMART PROFIT SOLUTIONS SRL BUCUREȘTI-sector 1, București, strada Nicolae
Caramfil, nr. 49, et. 4
36. NR MFC COMMODITIES TRADING GMBH VIENA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA C.A. IOANA
ALINA ȚARĂLUNGĂ-București, Splaiul Unirii-Muntenia Business Center, nr. 16, et. 3, ap. birou 306
37. NR SOCIETATEA INTERPLASTICS S.R.O. SLOVACIA CU SEDIUL ALES LA C.A. PALANCIUC-MAWAS
LUCIANA-FIDA-sector 1, București, strada Jiului, nr. 2A, et. II, ap. birou 14
38. NR SOCIETATEA ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA BUCUREȘTI CU SEDIUL ALES PENTRU
ComunicareA ACTELOR-sector 1, București, strada GENERAL ERNEST BROSTEANU, nr. 31
39. NR MELOS GMBH CU SEDIUL ALES LA REPREZENTANTUL CONVENȚIONAL SCA ZAMFIRESCU
RACOTI& PARTNERS-București, str. Plantelor, nr. 12
40. NR SOCIETATEA CARDINAL SRL-sector 3, București, str. Drumul Lunca Cetății, nr. 475/M
41. NR SOCIETATEA ROLAND BERGER SRL-com. sector 1, București, str. Poa Savu, nr. 79-81, et. 3-4
42. NR PROENERG SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MUREȘ INSOLVENCY SPRL-Tg. Mureș, G-ral
Avramescu, nr. 4, județ MUREȘ
43. NR CERTASIG-SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE SA-com. sector 1, București, str. Nicolae
Caramfil, nr. 61/B
44. NR SOCIETATEA PORCHE MOBILITY SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AVOCAT CRIANA MĂCĂRECU-
com. sector 5, București, str. Carol Davila, nr. 21/A, et. PARTER
45. NR MUNICIPIUL TG. MUREȘ-Tg. Mureș, Piața Victoriei, nr. 3, județ MUREȘ
46. NR SOCIETATEA MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA-com. sector 1, București, Bulevardul Expoziției, nr. 2,
bl. C1, et. parter, ap. camera 1
47. NR SOCIETATEA GENEX COM SRL-com. Sărmaș, str. Principală, nr. 1117, județ HARGHITA
48. NR SOCIETATEA ORIENT SRL-Rădăuți, str. Fabricilor, nr. 7, județ SUCEAVA
49. NR SOCIETATEA SIMBA INVEST SRL-Bacău, str. Republicii, nr. 193, județ BACĂU
50. NR SOCIETATEA STATOR AC SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.BIRO ENIKO-Odorheiu Secuiesc, str.
Tomcsa S., nr. 2/1, județ HARGHITA
51. NR SOCIETATEA IMPULS LEASING România IFN S.A CU SEDIUL PROCESUAL ALES
CAB.AV.MĂDĂLINA MOIANU-com. sector 2, București, str. Viitorului, nr. 110, et. 4, ap. 12
52. NR SOCIETATEA MAGIC ENGINEERING SRL-Brașov, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 4/B, ap. 7, Cod postal
500003, județ BRAȘOV
53. NR SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE SA CU SEDIUL ALES LA
CAB.AV.-com. sector 2, București, str. Lanului, nr. 27
54. NR SOCIETATEA EURO ALLOYS LTD CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB.AV.FLORIN BULIERIS-Cluj
Napoca, str. Anatole France, nr. 59, județ CLUJ
55. NR SOCIETATEA UNU TIC SRL-Cluj Napoca, str. Aleeea Băișoara, nr. 1, ap. 5, județ CLUJ
56. NR ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV P.H.N.CUTEZĂTORII-Hunedoara, str. Zambilelor, nr. 20/C, județ
HUNEDOARA
57. NR SOCIETATEA IRCAT-CO SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

AVOCAȚI „ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII”-com. sector 5, București, str. Costache Negri, Opera Business Center, nr. 1-5,
et. 7
58. NR SOCIETATEA BUNZL DISTRIBUȚIE SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCP MOISE ȘI IACOB-
SCA-com. sector 1, București, str. Gheorghe Lazăr, nr. 13, ap. 1
59. NR SOCIETATEA ECO-ROM AMBALAJE S.A-com. sector 6, București, B-dul 1 Mai, nr. 53, et. 7
60. NR SOCIETATEA ROMPRODUS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES-com. sector 6, București, str. Ernest
Juvara, nr. 18, et. 4
61. NR ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY-OICPE-SRLC-București, Splaiul Unirii,
nr. 313, sc. corp M, et. 1 /D3, ap. cam.14
62. NR SOCIETATEA COLOR METAL SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB.AVOCAT VERESS EMOD-
Cluj Napoca, B-dul 21 decembrie 1989, nr. 37, ap. 6, județ CLUJ
63. NR SOCIETATEA PROTRANS SRL-Tg. Mureș, str. Decebal, nr. 20, ap. 2, județ MUREȘ
64. NR SOCIETATEA INTERFLON România SRL-Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr. 139, județ HARGHITA
65. NR COMUNA ACĂȚARI,-com. Acățari, Acățari, str. Principală, nr. 214, Cod postal 547005, județ MUREȘ
66. NR RCS& RDSCU SEDIUL PROCESUAL ALES-Tg. Mureș, Clădirea Multinvest Business Center 2,str. Gh.Doja,
nr. 64-68, județ MUREȘ
67. NR SOCIETATEA LINDE GAZ România SRL-TIMIȘ CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA URBAN ȘI
ASOCIAȚII SRL-com. sector 6, București, Bd.Preciziei, nr. 1, et. 4
68. NR COMPANIA AQUASERV SA-Tg. Mureș, str. Kos Karoly, nr. 1, județ MUREȘ
69. NR SOCIETATEA ROMBELT TRADE SRL-com. sector 1, București, B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 76
70. NR SOCIETATEA HANKE CRIMP TECHNIK ROM.SRL-Cisnădie, str. Stupului, nr. 1, județ SIBIU
71. NR SOCIETATEA SIMBA INVEST SRL-Bacău, str. Republicii, nr. 193, județ BACĂU
72. NR SOCIETATEA VALTECIA ACHIZIȚII SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES SCA CONSTANTINOVICI,
MCCANNȘI ASOCIAȚII-com. sector 1, București, str. Varșovia, nr. 4, et. 1
73. NR SOCIETATEA ALIAT AUTO SRL-Tg. Mureș, str. Gh Doja, nr. 304, județ MUREȘ
74. NR CENTRUL DE ARHIVARE SRL-Chinari, str. Principală, nr. 83, județ MUREȘ
75. NR SOCIETATEA ROMPRIX EXIM SRL-Pantelimon, str. Poet George Tărnea, nr. 74, județ ILFOV
76. NR SOCIETATEA ELECTROMUREȘ SA-Tg. Mureș, str. Călărașilor, nr. 112-114, județ MUREȘ
77. NR SOCIETATEA PETRODAV LOGISTIC S.R.L CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB. AVOCAT
LUDUȘAN FLORIN-Tg. Mureș, str. Bolyai, nr. 9, ap. 5, județ MUREȘ
78. NR PNSA TAX SRL PRIN REPREZENTANT CONVENȚIONAL( CU SEDIUL ALES LA SCA POPOVICI
NIȚU STOICA &ASOCIAȚII-com. sector 1, București, Calea Dorobanți, nr. 239, et. 6
79. NR SOCIETATEA OSCAR DOWNSTREAM SRL CU SEDIUL ALES-com. sector 2, București, str. Maria
Rosetti, Clădirea Rosetti Tower, nr. 6, et. 1
80. NR SOCIETATEA TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-Brașov, B-dul Eroilor, mezanin, nr. 3/A,
județ BRAȘOV
81. NR SOCIETATEA COMAT TRADING S.A BISTRIȚA-Bistrița, str. Cetății, nr. 6, județ BISTRIȚA NĂSĂUD
82. NR SOCIETATEA 2D BARCODE SOLUTIONS SRL-Pitești, Calea Câmpulung, nr. 24, județ ARGEȘ
83. NR MUNICIPIUL BUCUREȘTI-DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE-com. sector 1,
București, Piața Amzei, nr. 13
84. NR SOCIETATEA ANILCON SRL-Odorheiu Secuiesc, str. Cărămidăriei, nr. 5, județ HARGHITA
85. NR SOCIETATEA ALBEXED SRL-Tg. Mureș, str. Subpădure, nr. 27, județ MUREȘ
86. NR SOCIETATEA PRIMEX MUREȘ SRL-Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 69/A, județ MUREȘ
87. NR ASOCIAȚIA GS1 România-com. sctor 1, București, str. Mexic, nr. 13
88. NR SOCIETATEA AQUADOR SRL-com. Cristian, X, nr. 27, județ SIBIU
89. NR SOCIETATEA MOL România PETROLEUM PRODUCTS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES
CAB.AV.ANDREI MARIAN-Cluj Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 1, ap. 8, județ CLUJ
90. NR SOCIETATEA CONSOLIGHT COM SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB.AV. POPESCU
DANIELA IOANA-com. sector 3, București, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1G
91. NR SOCIETATEA TELEKOM România COMMUNICATIONS SA-com. sector 1 Turnul de Nord, București, P-ta
Presei Libere, Clădirea City Gate, nr. 3-5, et. 7-18
92. NR Pop Ioana-Tg Mureș, B-dul 1 decembrie 1918, nr. 158/11, județ MUREȘ
93. NR SOCIETATEA ELECTRO ORIZONT SRL-Tg. Mureș, Piața Teatrului, nr. 12, județ MUREȘ
94. NR SOCIETATEA MULTIPRACTIC SRL-Tg. Mureș, str. Libertății, nr. 120, județ MUREȘ
95. NR SOCIETATEA QUALI AS SRL-Zalău, str. Sfânta Vineri, nr. 1, bl. A7, sc. D, et. 2, ap. 45, județ SĂLAJ
96. NR SOCIETATEA REMATHOLDING CO SRL-com. sector 4, București, Sos.Berceni Fort, nr. 5, et. 1
97. NR SOCIETATEA TUTU TRANS SRL-com. Ceuașu de Câmpie, Voiniceni, str. Principală, nr. 53/B, județ
MUREȘ
98. NR SOCIETATEA MAREN PROD COM SRL-Tg. Mureș, str. Predeal, nr. 31, Cod postal 540345, județ MUREȘ
99. NR Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe cu domiciliul ales Cab.Av.Ghere Vasile-Tg. Mureș, str. Farkas Bolyai, nr.
27, ap. 2, județ MUREȘ
100. NR P.V.B EUROCONSULTING SRLCU SEDIUL ALES LA CAB.AV. GHERE VASILE-Tg. Mureș, str. Farkas
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Bolyai, nr. 27, ap. 2, județ MUREȘ


101. NR SOCIETATEA WORLD COURIER România SRL-
102. NR SOCIETATEA ROMCOLOR 2000 SA CU SEDIUL PROCESUAL ALES-com. sector 6, București,
Șos.Virtuții, nr. 16, bl. R11D, et. 5, ap. 54
103. NR SOCIETATEA KTC KABELSYSTEME GHBH CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.OPRIȘ
MIHAI-Sibiu, str. Regele Ferdinand, nr. 6, sc. A, ap. 3, județ SIBIU
104. NR SOCIETATEA DUAK DRUMS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.GELU VOICU-
Slatina, Bd.A.I.Cuza, nr. 33, bl. 1/E, sc. E, et. parter, ap. 1, județ OLT
105. NR SOCIETATEA RECYCLING PROD SRL-Bărdești, nr. 7, județ MUREȘ
106. NR SOCIETATEA PROGAMMA SRLSEDIUL ALES PT.Comunicare ACTE-Dej, str. Teilor, nr. 8, județ CLUJ
107. NR SOCIETATEA INGRICOP SRL-Tg. Mureș, str. Gh.Doja, nr. 194/A, județ MUREȘ
108. NR SOCIETATEA ELI PROT TRANS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES-Tg. Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 9,
județ MUREȘ
109. NR SOCIETATE EVALEX SA-Tg.Mureș, str. Aurel Filimon, nr. 4, județ MUREȘ
110. NR SOCIETATEA MIHTRANS SRL-com. Gornești, Gornești, nr. 170, ap. 1, județ MUREȘ
111. NR SOCIETATEA TRAXYS EUROPE SA CU SEDIUL ALES LA WOLF THEISS RECHTSANWALTE
GMBH&CO KG PRIN AVOCAT-com. sector 1, București, str. Gheorghe Polizu clădirea Bucharest Cor.Center, nr. 58-
60, et. 13
112. NR SOCIETATEA DESIROM IMPEX SRL-com. sector 2, București, str. Pantelimon, nr. 225, bl. 66, et. 3, ap. 57
113. NR BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO România PRIN B.C.INTESA ROM.S.A BUCUREȘTI .-
SUCURSALA TG. MUREȘ-Tg. Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 23, județ MUREȘ
114. NR TUV RHEINLAND INTERCERT KFT-Budapest, 1132 Vaci, nr. 48, bl. a-b, Ungaria
115. NR SOCIETATEA TRIPLAST SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES-Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr.
19, bl. C5, et. 6, ap. 30, județ BRAȘOV
116. NR DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI-București, str. Lucrețiu
Pătrășcanu, nr. 10, bl. corp A
117. NR Stoica Alexandru-Tg. Mureș, Livezeni, nr. 12/C, et. 4, ap. 23, județ MUREȘ
118. NR BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA-com. sector 3, București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5
119. NR CAMERA DE COMERȚ ,INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ MUREȘ-Tg. Mureș, str. Primăriei, nr. 1, județ
MUREȘ
120. NR SOCIETATEA TOURS 4 FUN SRL-D-Brașov, str. Postăvarului, nr. 32, ap. 1, județ BRAȘOV
121. NR SOCIETATEA IMARK SISTEM SRL CU SEDIUL DE CORESPONDENȚĂ-Otopeni, drumul Gării Otopeni,
nr. 38-44, bl. 4D, ap. 34, județ ILFOV
122. NR SOCIETATEA MDM STANDARD SRL-com. sector 5, București, str. Cosovei, nr. 7, et. 1
123. NR SOCIETATEA SALUBRISERV SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CABINETE ASOCIATE DE
PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ CIUBUCĂ DAN ȘI CIUBUCĂ ALECXANDRU-Tg. Mureș, str. Trandafirilor, nr.
53, județ MUREȘ
124. NR SOCIETATEA SUMEL ELECTROMUREȘ PRODUCȚIE SRL-Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 69, județ
MUREȘ
125. NR SOCIETATEA „EUROCHIM IMPEX”S.R.L.-sector 1, București, str. Aviator Șerban Petrescu, nr. 29, Cod
postal 011892
126. NR SOCIETATEA CARDINAL SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN-sector 6, București, B-dul Preciziei
Bussiness Center, nr. 1, et. 4
127. NR SOCIETATEA „E-IMPULS”S.R.L.-Tîrgu-Mureș, str. Brașovului, nr. 9, ap. 57, județ MUREȘ
128. NR SOCIETATEA „INDUSTRIAL LOG GS”S.R.L.-com. Curtișoara, str. Principală, nr. 384, județ OLT
129. NR SOCIETATEA „WORLD DISTRIB”S.R.L.-Craiova, str. Râului, nr. 320, județ DOLJ
130. NR SOCIETATEA „BCR LEASING IFN”S.A.-sector 3, București, Piața Alba Iulia, nr. 8, bl. 17
131. NR SOCIETATEA „BT CAPITAL PARTNERS”S.A.-Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, et. parter,
județ CLUJ
132. NR SOCIETATEA „AAM COM GRUP”S.R.L.-Roman, str. Nordului, nr. 3, județ NEAMȚ
133. NR Furnea Vlad-Ionuț-com. Ungheni, Cerghizel, nr. 74, județ MUREȘ
134. NR SOCIETATEA „ASCABLE RECAEL”S.A. PRIN DNA GABRIELA BĂNUȚ-Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.
74-76, et. 2, județ CLUJ
135. NR SOCIETATEA PARADISMA SPEDITION SRL-Tg. Mureș, str. Pomilor, nr. 7/A, județ MUREȘ
136. NR SOCIETATEA INTERNATIONAL TRADE SERVICES GMBH CU SEDIUL ALES LA CAB AV.IOANA
BĂRDAȘ-com. sector 2, București, str. Mihai Eminescu, nr. 105-107, et. 4, ap. 18
137. NR SOCIETATEA JUNGHEINRICH România SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.SOARE
FLORESCU SEBASTIAN-Ploiești, str. Vasile Conta, nr. 1, bl. 34A2, et. 2, ap. 7, județ PRAHOVA
138. NR SOCIETATEA WYLZE LOGISTIK SRL CU SEDIUL PROCSUAL ALES LA CAB AV.SOARE
FLORESCU SEBSTIAN-Ploiești, str. Vasile Conta, nr. 1, bl. 34A2, et. 2, ap. 7, județ PRAHOVA
139. NR SOCIETATEA VLADADEL SRL-Ungheni, str. Principală, nr. 67, bl. A, sc. 1, ap. 7, județ MUREȘ
140. NR AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-AAAS(FOSTĂ AVAS)-sector 1,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

București, str. Cpt.Alex.Șerbănescu, nr. 50


141. NR SOCIETATEA TRANSMAX SRL-Tg. Mureș, str. Decebal, nr. 2/7, județ MUREȘ
142. NR SOCIETATEA ARC RESOURCES COMPANY SA-ELVEȚIA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA
CAB.AV.MOȚEC STEFAN-Timișora, str. Remus, nr. 7/A, ap. 2-3, județ TIMIȘ
143. NR SOCIETATEA TRAFIC SERV SRL-Tg. Mureș, str. Horea, nr. 20, ap. 6, județ MUREȘ
144. NR Imreh Jozsef cu domiciliul procesual ales la societatea-Leordeni, nr. 153, județ MUREȘ
145. NR ELECTRICA FURNIZARE S.A-AGENȚIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MUREȘ-Tg.
Mureș, str. Călărașilor, nr. 103, județ MUREȘ
146. NR SOCIETATEA MASIMO SRL-Baia Mare, str. Ciocârliei, nr. 8/M, județ MARAMUREȘ
147. NR SOCIETATEA FIRE SAFETY SRL-Tg. Mureș, str. Grapei, nr. 7, județ MUREȘ
148. NR SOCIETATEA MAGMED EXPRESS CU SEDIUL PROCESUAL ALES-Feleacul, nr. 197A, județ CLUJ
149. NR SOCIETATEA CARPATLIFT SRL-Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 153, județ CLUJ
150. NR SOCIETATEA P.A.B.România SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.PUIU BOGDAN CĂLIN-Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 12, județ ALBA
151. NR SOCIETATEA MOTORACTIVE IFN SA-com. sector 2, București, str. Fabrica de Glucoză, Complex Novo
Park 3, nr. 5, bl. corp.F, et. 4
152. NR SOCIETATEA META RING SRL-com. sector 1, București, str. Popa Tatu, nr. 71
153. NR SOCIETATEA SKALTEK AB-SUEDIA PRIN CAB. AV.RICMAN CRISTIAN THEODOR-com. sector 3,
București, Bulevardul Burebista, nr. 4, bl. D13, sc. 3, ap. 84
154. NR SOCIETATEA BRD SOGELEASE IFN SA-com. sector 1, București, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, bl. Turn
BRD, et. 12
155. NR SOCIETATEA BIOL ENERGY SRL.-com. sector 2, București, str. Antonescu Petre, nr. 8, bl. 26, ap. 10
156. NR SOCIETATEA EL&CAB BIZZ SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.IONESC SILVIU ADRIAN-com.
sector 4, București, B-dul Gheorghe Șincai, nr. 12, bl. 12, sc. A, et. 1, ap. 6
157. NR SOCIETATEA LAROMET METAL SA-com. sector 1, București, Bd.Bucureștii Noi, nr. 166
158. NR SOCIETATEA POURTIER SA S.CU SEIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.MOȚEC ȘTEFAN-
Timișoara, str. Remus, nr. 7/A, ap. 2-3, județ TIMIȘ
159. NR SOCIETATEA FA.IN.PLAST-FARAOTTI INDUSTRICHE PLASTICHE SRLCU SDIUL ALES LA
CAB.AV.CUMPĂNAȘU & ASOCIAȚII-com. sector 2, București, str. Mantuleasa, nr. 15, bl. Corp B, et. 2
160. NR SOCIETATEA E-ON-ENERGIE România SA-Tg.Mureș, B-dul Pandurilor, nr. 42, et. II, județ MUREȘ
161. NR SOCIETATEA BLAJ SA-com. sector 4, București, Calea Șerban Vodă, nr. 231/A
162. NR SOCIETATEA ELEPHANT LOGISTICS SRL PRIN MANDATAR COMPANIA DE ASIGURĂRI-
REASIGURĂRI EXIM România (CARE-România)SA CU SEDIUL ALES-com. sector 1, București, B-dul Aviatorilor,
nr. 33, et. parter, ap. 1
163. NR ROSENDAHL NEXTROM GMBH-Pischeldorf, str. Schachn, nr. 57, Austria
164. NR SOCIETATEA PROJET IND SRL-com. sector 3, București, șos. Dudești Pantelimon, nr. 19
165. NR SOCIETATEA SARTOROM IMPEX SRL CU SEDIUL ALES CAB.AV. CARMEN ALINA STÂNGĂ-com.
sector 1, București, str. Surorilor, nr. 9-15, bl. 2, sc. B, et. 6, ap. 70
166. NR SOCIETATEA ECO-X SA CU SEDIUL ALES LA REPREZ.CONVENȚ.SCA NEAMȚU, NEACȘU-
ALDESCU&BUNEA-București, str. Titus, nr. 8
167. NR SOCIETATEA METAL PRAXIS SRL CU SEDIUL ALES LA ADM.VLEJ LIVIU SEBASTIAN-Brașov, str.
Calcarului, nr. 19/B, ap. 39, Cod postal 500271, județ BRAȘOV
168. NR SOCIETATEA VPK PACKAGING SRL CU SEDIUL ALES CAB.AV.SPĂTARU CATI ANGELA-com.
sector 1, București, nr. 39, et. 3
169. NR SOCIETATEA CARO COMP SRL-Tg. Mureș, str. Revoluției, nr. 13, Cod postal 540043, județ MUREȘ
170. NR SOCIETATEA DEPOZITARUL CENTRAL SA-com. sector 2, București, B-dul Carol I, nr. 34-36
171. NR Demeter Gyorgy Balazs-Tg. Mureș, str. Cutezanței, nr. 7, ap. 13, județ MUREȘ
172. NR CABINET AVOCAT FLOREA MARIA CORINA CU SEDIUL ALES-Sântana de Mureș, str. Lalelelor, nr.
10, județ MUREȘ
173. NR SOCIETATEA WORLD TRANSPORT OVERSEAS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES SCA
POPESCU MIRĂUȚĂ BUCUR-Constanța, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 27/B, județ CONSTANȚA
174. NR SOCIETATEA SODEXO PASS România SRL CU SEDIUL ALES LA REPREZ,CONVENȚIONAL
BOTEZATU & ASOCIAȚII SCA-com. sector 1, București, str. Gheorghe Moceanu, nr. 9
175. NR SOCIETATEA SIGMA DISTRIBUȚIE SRL-Gilău, Ferma 8 Hala 22, județ CLUJ
176. NR SOCIETATEA LEASEPLAN România SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES-com. sector 6, București,
Bd.Preciziei Business Center, nr. 1, et. 4
177. NR Chețan Liana-Tg. Mureș, str. Prof.Dr.Vasile Săbădeanu, nr. 24, județ MUREȘ
178. NR SOCIETATEA PROMAR TEXTIL SRL-Brașov, str. Lanurilor, nr. 1, județ BRAȘOV
179. NR SOCIETATEA DAN CART STEL SRL-Tg. Mureș, str. Budiului, nr. 68C4/1/2, județ MUREȘ
180. NR CASA DE AJUTOR RECIPROC ROMCAB-Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județ MUREȘ
181. NR SOCIETATEA ERNST& YOUNG SRL (EY)-com. sector 1, București, Clădirea Bucharest Tower Center,
Bd.Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 19
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

182. NR SOCIETATEA TELEKOM România MOBILE COMMUNICATIONS SA-com. sector 6, București, Splaiul
Independenței, Clădirea Atrium House, nr. 319G, bl. Sema park, et. 1 și 2
183. NR BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A-Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, et. 1, Cod postal
400462, județ CLUJ
184. NR SOCIETATEA YLI REG TRANS SRL-Reghin, str. Koos Ferenc, nr. 4, județ MUREȘ
185. NR Clitan Ana Maria-Tg. Mureș, str. Muncii, nr. 46, ap. 14, județ MUREȘ
186. NR Bucur Liviu Daniel-Tg. Mureș, str. Banat, nr. 25, ap. 13, județ MUREȘ
187. NR Burtic Aurel-Oradea, str. Rimler Karoly, nr. 3, județ BIHOR
188. NR SOCIETATEA ELECTROCONAT SRL-Deva, str. Dorobanți, nr. 6, județ HUNEDOARA
189. NR SOCIETATEA UNITED METAL TRADING CORPORATION SRL-com. sector 6, București, B-dul Iuliu
Maniu, nr. 170/A, bl. H, sc. D, ap. 163
190. NR MMS MINERALS & METALS SOLUTIONS SRL-București, str. Comandor Eugen Botez, nr. 27
191. NR SOCIETATEA TROESTER GMBH &CO.KG CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. SIMONA LILIANA
PUSCACIU-com. sector 1, București, calea Floreasca, nr. 39, et. 4
192. NR SOCIETATEA DELGAZ GRID SA (FOSTĂ E-ON DISTRIBUȚIE România SA)-Tg. Mureș, B-dul
Pandurilor, nr. 42, et. IV, județ MUREȘ
193. NR SOCIETATEA ADRIA MED SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL (ÎN REORGANIZARE)-Tg. Mureș,
str. Lăpușna, nr. 8, ap. 2, județ MUREȘ
194. NR INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII-I.S.C-Brașov, Calea Bucureștilor, nr. 10/D, Cod postal
500326, județ BRAȘOV
195. NR MASCHINENFABRIK NIEHOFF GMBH&CO CG (ÎN CONTINUARE NIEHOFF) CU SEDIUL ALES LA
SPRL MENZER &BACHMNN-NOERR-com. sector 1, București, str. General Constantin Budișteanu, nr. 28/C
196. NR SGSRomânia S.A-com. sector 4, București, calea Șerban Vodă, nr. 38
197. NR SOCIETATEA COGEBI A.S.CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.ALINA TĂRĂLUNGĂ-com. sector 4,
București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. birou 306, et. 3
198. NR SOCIETATEA NUOVA ZAMA SRL ITALIA, CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV. IOANA
ALINA TĂRĂLUNGĂ-com. sector 4, București, Muntenia Business Center, Spliul Unirii, nr. 16, bl. birou 306, et. 3
199. NR SOCIETATEA ATRADIUS CREDITO YCAUCION SA-SUCURSALA UNGARIA CU SEDIUL ALES LA
CAB AV.IOANA ALINA TĂRĂLUNGĂ-com. sector 4, București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16,
bl. birou 306, et. 3
200. NR SOCIETATEA ATRADIUS KREDITPRUFUNG, NIEDERLASSUNG ATRADIUS INFORMATION
SERVICES B.V.GERMANIA CU SEDIUL ALES CAB.AV. IOANA ALINA TĂRĂLUNGĂ-com. sector 4,
București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. birou 306, et. 3
201. NR SOCIETATEA TERAPLAST SA CU SEDIUL PROCSUAL ALES.CAB.AV. IOANA ALINA
TĂRĂLUNGĂ-com. sector 4, București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. birou306, et. 3
202. NR Kelemen Peter-Tg. Mureș, str. Aleea Covasna, nr. 13, ap. 5, județ MUREȘ
203. NR SOCIETATEA ELTRONIS SRL CU SEDIUL ALES-Oradea, Șoseaua Borsului, nr. 51/B, județ BIHOR
204. NR SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI-RADU TĂRĂCILĂ PĂURARI RETEVOIESCU-com.
sector 1, București, Charles de Gaulle Plaza, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, et. 5, Cod postal 011857
205. NR SOCIETATEA SADALBARI SRL ÎN INSOLVENȚĂ PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GENERAL
MIR CONSULT SPRL-Tg. Mureș, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, județ MUREȘ
206. NR PGR SRL ITALIA PRIN ROBERTA BASSI-Via Lavoro, Asti, 122-14100, Italia
207. NR SOCIETATEA METALIMEX SA PRAGA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV. IOANA ALINA
TĂRĂLUNGĂ-com. sector 4, București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. birou 306, et. 3
208. NR SOCIETATEA ALBIS PLASTIC SRL-Sibiu, str. Piața Mică, nr. 10, et. 1, ap. 1, județ SIBIU
209. NR SOCIETATEA TURK EXIMBANK-EXPORT CREDIT BANK OF TURKEYCU SEDIUL ALES LA
CAB.AV.SCPA DRAKOPOULOS ȘI ASOCIAȚII-com. sector 2, București, str. G-ral David Praporgescu, nr. 7
210. NR SOCIETATEA INTERTEK ATI SRL-com. sector 5, București, Calea Rahovei, stâlpi 18-21, nr. 266-268, bl.
corp.61, sc. Anex.A/B, et. 1
211. NR HEMARPOL TRADE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SSPOLKA
KOMANDYTOWA POLONIA CU SEDIUL ALES CAB.AV.CHITUC CĂTĂLIN-com. sector 3, București, str.
Sfânta Vineri, nr. 21, bl. 102, sc. 2, et. 1, ap. 20
212. NR SOCIETATEA KUKE FINANCE SA POLOIA CU SEDIUL ALES LA PRO KOLEKT CREDIT
MANAGEMENT SERVICES SRL-com. sector 3, București, Sos.Mihai Bravu, nr. 380-382, bl. B3b-B3c, sc. B, et. 7,
ap. 38
213. NR SOCIETATEA LAND MARK INVEST GRUP SRL-com. sector 4, București, B-dul Metalurgiei, nr. 32-44
214. NR SOCIETATEA VARIACHEM România SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.PALANCIUC-MAWAS
LUCIANA-FIDA-com. sector 1, București, str. Jiului, nr. 2/A, et. 2, ap. Birou 14
215. NR SOCIETATEA CABOPOL POLYMER COMPOUNDS SA PORTUGALIA-CU SEDIUL ALES LA CAB.
AV.PALANCIUC-MAWAS LUCIANA FIDA-com. sector 1, București, str. Jiului, nr. 2A, et. 2, ap. Birou 14
216. NR SOCIETATE EULER HERMES SERVICES România SRL CU SEDIUL ALES LA CAB. AV.
PALANCIUC-MAWAS LUCIANA FIDA-com. sector 1, București, str. Jiului, nr. 2A, et. 2, ap. birou 14
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

217. NR SOCIETATEA MIRA TELECOM SA CU SEDIUL ALES-Otopeni, str. Nicolae Grigorescu, nr. 13, județ
ILFOV
218. NR SOCIETATEA THYSSENKRUPP RAW MATERIALS GMBH(FOSTĂ THYSSENKRUPP
METALLURGICAL PRODUCTS GMH) CU SEDIUL ALES LA CAB AV. CRISTINA BADEA-com. sector 1,
București, str. Dărmănești, nr. 3-5
219. NR SOCIETATEA COMPANIA DE ASIGURĂRI-REASIGURĂRI EXIM România (CARE România )SA-com.
sector 1, București, B-dul Aviatorilor, nr. 33, et. parter, ap. 1
220. NR SOCIETATEA COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ SA CU SEDIUL ALES-com. sector 2,
București, Bdul Dacia, nr. 140
221. NR SOCIETATEA CEC BANK-SUCURSALA BUCUREȘTI-com. sector 3, București, B-dul Unirii, nr. 75
222. NR SOCIETATEA A-KEMI SRL PRIN CAB.AV.CUCIUREANU OANA ANDREEA-com. Chiajna, Sat Roșu,
str. Vasile Sebe, nr. 19, județ ILFOV
223. NR SOCIETATEA LEASEPLAN România SRL CU SEDIUL ALES-com. sector 6, București, Preciziei Business
Center Bd.Preciziei, nr. 1, et. 4
224. NR SOCIETATEA MTC TRADING S.R.O-REPUBLICA CEHĂ CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MOȚEC
ȘTEFAN-Timișoara, str. Remus, nr. 7A, ap. 2-3, județ TIMIȘ
225. NR SOCIETATEA EUROINVEST MINMET SRL-com. sector 6, București, Calea Apeductului, nr. 1, bl. R4A, et.
3, ap. 10
226. NR SOCIETATEA CREDENDO EXPORT CREDIT AGENCY BELGIA CU SEDIUL ALES LA CAB AV.
MOȚEC STEFAN-Timișoara, str. Remus, nr. 7A, ap. 2-3, județ TIMIȘ
227. NR SOCIETATEA GAUDER S.A CU SEDIUL ALES LA CAB AV. MOȚEC STEFAN-Timișoara, str. Remus,
nr. 7A, ap. 2-3, județ TIMIȘ
228. NR SOCIETATEA SETIC SA S.FRANȚA CU SEDIUL ALES LA CAB.AV. MOȚEC ȘTEFAN-Timișoara, str.
Remus, nr. 7A, ap. 2-3, județ TIMIȘ
229. NR SOCIETATEA PRODPLAST SA CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.SCA NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSON-com. sector 2, București, str. Barbu Văcărescu GlobalWorth Tower, nr. 201, et. 18, Cod
postal 020276
230. NR SOCIETATEA România BUSINESS INFORMATION SERVICES AND CONSULTANTS SRL CU
SEDIUL ALES LA CAB.AV.SCA BOGARU BRAUN NOVIELLO ȘI ASOCIAȚII-com. sector 1, București, str.
maior Gheorghe Sontu, nr. 6, et. 2
231. NR SOOCIETATEA GRENKE RENTING SRL CU SEDIUL ALES LA CAB. AVOCAT.L.POPPA-com. sector
2, București, str. Mihai Eminescu, nr. 115
232. NR SOCIETATEA LAROMET INVESTMENT SA (ÎN CONTINUARE LAROMET)CU SEDIUL ALES LA
CAB. AV. NESTOR, NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN,-com. sector 2, București, str. Barbu
Văcărescu, Clădirea Globalworth Tower, nr. 201, et. 18
233. NR SOCIETATEA COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAȚIILOR DE
RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA CU SEDIUL ALES-com. sector 1, București, str. Promoroacă,
nr. 9-11
234. NR SOCIETATEA GOLDRING SA-Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, județ MUREȘ
235. NR ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU-com. sector 6, București, Splaiul Independenței, nr. 294,
bl. Corp A
236. NR SOCIETATEA SALESIANER MIETTEX SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.
VALENTIN DANCIU”-com. sector 3, București, Bd.Corneliu Coposu, nr. 7, bl. 104, sc. 1, ap. 16
237. NR Moraru Paul cu domiciliul ales-com. sector 5, București, str. Sfinții Apostol, nr. 13, bl. 3B, et. 2, ap. 5
238. NR SOCIETATEA HELLA România SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.LIGIA CĂTUNA ȘI
ASOCIAȚII-Timiș, Bd.Take Ionescu, nr. 23, ap. 6, Cod postal 300063, județ TIMIȘ
239. NR SOCIETATEA PVC COMPOUND SRL-Pantelimon, str. Depozitului, nr. 5, județ ILFOV
240. NR RADU TĂRĂCILĂ PĂDURARI RETEVOIESCU-SOCIETATE Civilă DE AVOCAȚI-com. sector 1,
București, Charles de Gaulle Plaza, P-ța.Charles de gaulle, nr. 15, et. 5, Cod postal 011857
241. NR SOCIETATEA ASHURST LLP ANGLIA-Londra, Broadwalk House, str. Appold, nr. 5, Alte țări americane
242. NR SOCIETATEA ROBERT BOSCH POWER TOOLS GMBH GERMANIA-Stuttgart, Max-Lang-70771
Leinfelden-Echterdingen, nr. 40-46, Germania
243. NR SOCIETATEA NEON LIGHTING SRL-Cluj Napoca, str. Paris, nr. 78, județ CLUJ
244. NR SOCIETATEA T&T EUROGROUP SRL-Piatra Neamț, B-dul Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. a, et. 4, ap. 13, județ
NEAMȚ
245. NR SOCIETATEA CELLMARK DEUSTCHLAND GMBH GERMANIA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA
CAB.AV.SCA BONDOC ȘI ASOCIAȚII-com. sector 1, București, str. Londra, nr. 34
246. NR SOCIETATEA ARTIC SA-Găești, str. 13 decembrie, nr. 210, județ DÂMBOVIȚA
247. NR SOCIETATEA FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA-PRIN
SUCURSALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA TRANSILVANIA NORD-Cluj
Napoca, str. Taberei, nr. 20, județ CLUJ
248. NR SOCIETATEA SORADI PROD SRL-Sibiu, str. Balanței, nr. 31, județ SIBIU
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

249. NR CABINET DE AVOCAT CIONT SIMONA ADINA-Timișoara, str. Grigore Alexandrescu, nr. 174, sc. A, et.
3, ap. 13, județ TIMIȘ
250. NR SOCIETATEA INOVALABEL SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB AV.CROITORU
DANIELA-Iași, Sfântu lazăr, clădirea Solomon”s, nr. 37, et. 3, ap. parter, județ IAȘI
251. NR AVV ROBERTO SPREAFICO ITALIA-Milano, Piazzetta Guastalla, nr. 15, Cod postal 20122, Italia
252. NR HANDLOWO-USLUGOWA ANDREW SC KOWLCZYK ANDRZEJ, KOWALCZYK KRZYSZTOF-
Mszana Dolna, 34-730-Raba Nizna, nr. 208, Polonia
253. NR LA FARGA ROD SLU SPANIA CU SEDIUL PROCSUAL ALES LA CAB AVOCAT PALANCIUC-
MAWAS LUCIANA-FIDA-com. sector 1, București, str. Jiului, nr. 2/A, et. 2, ap. Birou14
254. NR CIB BANK ZRT UNGARIA-Budapest, 1027 Medve, nr. 4-14, Ungaria
255. NR SOCIETATEA ROLLO TOUR SRL PRIN Lichidator judiciar B&B INSOLVENCY SOLUTION IPURL-
Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr. 18, județ HARGHITA
256. NR SOCIETATEA LA FÂNTÂNA SRL-com. sector 2, București, B-dul Gării Obor, nr. 8/C
257. NR SOCIETATEA ADIX TECHNIK SRL-Oradea, str. Matei Corvin, nr. 30, județ BIHOR
258. NR SOCIETATEA FLASH EUROPE România SRL-com. sector 2, București, Calea Moșilor, nr. 158, et. 3, ap.
birou2
259. NR E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A-com. sector 1, București, B-dul Ion Mihalache, nr. 41-43
260. NR SOCIETATEA E DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA-Constanța, str. Nicolae Iorga, nr. 89/A, județ
CONSTANȚA
261. NR FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI
MIJLOCII SA IFN-București, str. Stefan Iulian, nr. 38
262. NR MFC COMMODITIES GMBH CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB. AV. IOANA BĂRDAȘ-com.
sector 2, București, Mihai Eminescu, nr. 105-107, et. 4, ap. 18
263. NR ELCOMSERV SRL LEORDENI-Leordeni, nr. 153, județ MUREȘ
264. NR CRILERMAR SRL TÂRGU JIU-Târgu Jiu, strada Liviu Rebreanu, nr. 2, județ GORJ
265. NR BT SOLUTIONS AGENT DE ASIGURARE SRL-Cluj Napoca, strada Constantin Brâncuși, nr. 74-76, et. 6,
județ CLUJ
266. NR BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE SRL CLUJ NAPOCA-Cluj Napoca, strada Constanti
Brâncuși, nr. 74-76, et. 6, județ CLUJ
267. NR BETANOM IMPEX SRL TÂRGU MUREȘ-Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr. 50, ap. 12, județ MUREȘ
268. NR BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ BUCUREȘTI-sector 4, București, șoseaua Vitan Bârzești,
nr. 11
269. NR AQUADOR SRL CRISTIAN-com. comuna Cristian, strada X, nr. 27, județ SIBIU
270. NR ANIL CONSTRUCT SRL-Slatina, strada Poenei, nr. 9, județ OLT
271. NR AFNOR GROUPE FRANȚA-La Plaine Saint Denis Cedex, 11 rue Francis de Pressense, Cod postal 93571,
Franța
272. NR PIRAUES BANK România SA BUCUREȘTI-sector 1, București, șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 29-31
273. NR GRIO COMPANY SRL REGHIN-Reghin, strada Toamnei, nr. 15, județ MUREȘ
274. NR HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC IRLANDA-County Kildare, Barnhall Road, Leixlip,
Liffey Park Technology Cam, Irlanda
275. NR METALBAND SRL BRĂILA-Brăila, strada Mărășești, nr. 24, județ BRĂILA
276. NR MIRACRIS TRANS SRL TÂRGU MUREȘ-Târgu Mureș, strada Transilvaniei, nr. 21, ap. 10, județ MUREȘ
277. NR RHENUS LOGISTIC SRL PITEȘTI-Pitești, Bd. Republicii, nr. 222, județ ARGEȘ
278. NR U.I. LAPP GMBH STUTTGART-Stuttgart, Gerichtsfach 55, Wilhelmstrase 12, Germania
279. NR URBAREX SRL-București, strada Padeșu, nr. 70
280. NR VERTICAL SERV IMPEX SRL TÂRGU MUREȘ-Târgu Mureș, Bd. 1 decembrie 1918, nr. 154, ap. 9, județ
MUREȘ
281. NR SOCIETATEA MASIMO SRL-BAIA MARE, Ciocârliei, nr. 8/M, județ MARAMUREȘ
282. NR opozant Popescu Buzeu Radu-com. sector 1, București, B-dul Ion Mihalache, nr. 115, bl. 10A2, ap. 40
PETENT-OPOZANT
283. NR ARC RESOURCES COMPANY SA PRIN REPREZENTANT CONVENȚIONAL CAB.AVOCAT MOȚEC
ȘTEFAN-Timișoara, str. Remus, nr. 7/A, ap. 2-3, județ TIMIȘ;
284. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
(MDRAPEE)-com. sector 5, București, B-dul Libertății, Latura Nord, nr. 16;
285. I.DI.R SA CU SEDIUL ALES CAB.AV. TRELEA CRISTINA, cu sediul în București, sector, 4, str. Liveni,
nr.31/B;
286.AAM COM GRUP SRL-cu sediul în loc.Roman, str. Nordului, nr.3, jud. Neamț;
287.E-Distribuție Banat –SA-cu sediul în Timișoara, str. Pestalozzi, nr.3-5, jud. Timiș
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

* *
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 858/18.01.2021

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 858/18.01.2021 conţine 29 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29