Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

▪ Citaţii

▪ Comunicări

▪ Hotărâri judecătoreşti

▪ Convocări

▪ Notificări

▪ Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 2025 - Miercuri, 03.02.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea DETECTSERV SRL ..................................................................................................................................... 2

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea PETROL GRUP LT SRL .............................................................................................................................. 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea FORAJ CONSTRUCTII SRL ....................................................................................................................... 5
2. Societatea ISORAST TECHNOLOGY - ROTARY SRL .............................................................................................. 5
3. Societatea LOZANO DEVELOPMENT SRL .............................................................................................................. 20
4. Societatea MASA GRAP SERV SRL .......................................................................................................................... 21
5. Societatea RGIC CONSULTANTA SRL ..................................................................................................................... 22
6. Societatea BUCURESTI SA ......................................................................................................................................... 23

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 25


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea LARSTIL SERVICE SRL ........................................................................................................................... 25

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 25


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea METALFEM SRL ....................................................................................................................................... 25
2. Societatea PAVATOR SYSTAL SRL .......................................................................................................................... 26
3. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 26

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 27


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 27
1. Societatea ANCRID HIDRAULICA INVEST SRL .................................................................................................... 27
2. Societatea BINOM PLEXI DESIGN SRL.................................................................................................................... 28

Județul Teleorman .......................................................................................................................................................... 29


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 29
1. Societatea ACTIVE CONSULTING SRL .................................................................................................................... 29

Județul Bacău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DETECTSERV SRL, cod unic de înregistrare: 14557533
SC DETECTSERV SRL Bacău, județul Bacău CUI 14557533; J04/228/2002 nr. 131 / 25.01.2021
<În Faliment> <In Banckruptcy> <En faillite>
Dosar nr. 3405/110/2018
Tabel definitiv consolidat rectificat al creditorilor SC Detectserv SRL Bacău, județul Bacău
<În Faliment> <In Banckruptcy> <En faillite>
Curs BNR eur la 18.04.2019 = 1 eur = 4,7619 lei
Valoare creanță declarată Valoare creanță recunoscută
Maj, Maj,
Titlul
Nr. Nume Data penalit penalit,
Adresa Debit Total Debit Total constituirii Obs
crt. creditor depunerii comis, comis,
creanței
amenzi amenzi
Creanțe bugetare conform art. 161 pct 5 din Legea nr. 85 / 2014
Bacău, str.
AJFP Adr. 1723 / Obligații fiscale
1 Dumbrava 3.293.022,00 3.293.022,00 3.293.022,00 3.293.022,00
Bacău 23.05.2019 fișa sintetică
Roșie nr.1-3
Bacău, Calea Adr. Nr Taxe mijl
Municipiul
2 Mărășesti nr 313727 / 156,00 156,00 156,00 156,00 transp+
Bacău
6 jud. Bacău 16.05.2019 accesorii

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Valoare creanță declarată Valoare creanță recunoscută


Maj, Maj,
Titlul
Nr. Nume Data penalit penalit,
Adresa Debit Total Debit Total constituirii Obs
crt. creditor depunerii comis, comis,
creanței
amenzi amenzi
Total
bugetare 3.293.178,00 3.293.178,00 3.293.178,00 3.293.178,00
creanțe
Creanțe chirografare conf art. 161 pct 9 din Legea nr. 85/2014
Tg. Mureș,
E.On
Bd.
Energie Adr. FN /
3 Pandurilor 799,40 799,40 799,40 799,40 Fact neachitate
România 06.06.2019
nr 42, et. 2,
SA
jud. Mureș
Bestsnack Bacău, str.
IS / Ctr locațiune
4 Group SRL Th. 774.556,00 774.556,00 774.556,00 774.556,00
07.11.2019 + sent def
Bacău Neculiță 1B
Filip SCA,
Clădirea
Equilibrium 520.528
520.528 EUR 520.528 EUR Sent pen
Nausicaa Str Gara FN / EUR 520.528 EUR
5 ~ ~ 2461/2018
Saem Herăstrău 21.12.2020 ~2.478.702,2 ~2.478.702,28
2.478.702,28 2.478.702,28 din 29.11.2018
nr 2 et 11 8
sector 2
București
Total chirografar
3.254.057,28 3.254.057,28 3.254.057,28 3.254.057,28
creanțe e
Total 6.547.235,28 6.547.235,28 6.547.235.28 6.547.235,28
Lichidator judiciar CII Spiridon Daniela
Ec. Cons Juridic Spiridon Daniela

Județul Braşov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PETROL GRUP LT SRL, cod unic de înregistrare: 5709012
Nr. dosar: 3175/62/2012
Tribunalul Brasov Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Lichidator judiciar: PRIME INSOLV PRACTICE SPRL
Debitor: SC PETROL GRUP LT SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite
Termen: 09.02.2021
Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC PETROL GRUP LT SRL, în
dosarul nr. 3175/62/2012 aflat pe rolul Tribunalul Brasov Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,
având în vedere:
- încheierea din data de 21.10.2016, pronunțată în ședința de cameră de consiliu de către Tribunalul Brasov Secția a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, prin care Prime Insolv Practice SPRL a fost confirmat în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC PETROL GRUP LT SRL – în procedura generala de faliment
am întocmit prezentul:
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor lichidatorului judiciar
pentru debitorul SC Petrol Grup LT SRL
I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile:
1. Demersuri pe linie juridică (prezentarea stadiului litigiilor în care debitoarea este parte):
În ceea ce privește litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care este parte societatea debitoare SC PETROL
GRUP LT SRL lichidatorul judiciar a asigurat reprezentarea acesteia și a formulat puncte de vedere, după cum
urmează:
Dosarul nr. 1477/62/2019 având ca obiect recuperare prejudiciu creat, are termen în data de 23.03.2021.
Dosarul nr. 3175/62/2012/a31 având ca obiect cerere suspendare plăti, a fost soluționat în data de 02.06.2020, prin
respingerea cererii. La termenul din data de 04.08.2020, Curtea de Apel Brașov a respins cererea de recurs formulată de
DGN Romag SRL.
Dosarul nr. 3175/62/2012/a32 având ca obiect contestație împotriva măsurilor lichidatorului judiciar, a fost soluționat în
data de 24.11.2020, prin respingerea cererii.
Dosarul nr. 3175/62/2012/a33 având ca obiect contestație împotriva planului de distribuire, a fost soluționat în data de
24.11.2020, prin respingerea cererii.
Dosarul nr. 3175/62/2012/a34 având ca obiect contestație împotriva raportului de fonduri, a fost contexat la dosarul
3175/62/2012 care a fost soluționat în data de 24.11.2020, prin respingerea cererii.
II. Demersuri efectuate pentru punerea în executare a Sentinței Civile nr. 958/SIND/2018 pronunțată în dosarul nr.
3175/62/2012/a16 și valorificarea bunurilor.
Lichidatorul judiciar a procedat la preluarea posesiei imobilelor ce au făcut obiectul valorificării conform procesului-
verbal al ședinței de licitație anulat.
Ca efect al preluării posesiei și raportat la caracterul executoriu al sentinței civile în cauză, s-a procedat la restituirea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

prețului către cumpărătorul DGN ROMAG SRL


Lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea în Cartea Funciară dreptului de proprietate asupra imobilelor înstrăinate
prin contractul autentificat sub nr. 41/16.01.2018.
Lichidatorul judiciar a procedat la valorificarea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul debitoarei.
III. Întocmirea Raportului de fonduri și a Planului de distribuire
Lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea de sume rezultate din valorificarea activelor descrise mai jos ulterior
deschiderii procedurii falimentului, și anume:
A. Pachet bunuri mobile valorificate conform proces-verbal al licitației nr. 3574 organizate în data de 22.11.2019
format din:
- Bicicleta Big Foot Bit Soft- Imprimanta Epson
- Bit Soft- Imprimanta Epson
- Bit Soft- Imprimanta Fiscala
- Bit –AMEF cu imprimanta fiscala
- Intel Core 2 Duo Mobile
- LCD Samsung
- Malaxor 20L cuva inox 750w
- Smartphone Apple Iphone 5S
- TV LG
- Autoturism VW Passat Maro Metalizatizat cu nr. de înmatriculare BV-16-DHT Tip: 3C/ACCFGBX1/PASSAT; nr.
De identificare WVWZZZ3CZDE066890, An fabricație: 2013; Masă proprie: 1.725 Kg; Motorul: tip CFG, serie
459391; Cilindree: 1.968 cmc; Putere: 125kW;"
- Moto S4 Ducati Tip: M4/17/S4R, culoare: ROȘU, nr. identificare: ZDMM417AA6B100248 Motociclu L3e;
Motorul: tip 998 W4C, serie 003812; Cilindree: 998 cmc;
- Masina teren MERCEDES-BENZ de teren Tip: ML 270 CDI, 2 volume, 4+1 uși; nr. identificare:
WDC1631131X7590; An fabricație: 2000; Masă proprie: 1.956 kg; Motorul: tip 612.963, serie 300; Cilindree: 2.685
cmc; Putere: 120 kW; Culoare: BLEUMARIN
- Autotusrim Renault Scenic Cu Utilizare Multiplă 4+1 Uși; Tip: JM0C0H33639234, An Fabricație: 2005; Masă
Proprie: 1.415 Kg; Motorl: Tip K4M-T7, Serie D125714, Cilindree: 1.598 Cmc; Culoare: ROȘU;"
Bunurile au fost adjudecate BEAVYS LOUNGE SRL, cu sediul social în Brașov, la prețul de 5,000 euro, exclusiv
TVA, pentru care a plătit prețul de 23,904.00 lei (exclusiv TVA), respectiv 28,445.76 lei (inclusiv TVA), prin virament
bancar după cum urmează:
❖ 2,845.00 lei în data de 20.11.2019 reprezentând garanție de participare la licitație, ce s-a transformat în plată
parțială/ avsn ca urmare a adjudecării bunurilor.
❖ 25,600.76 lei diferență de preț în data de 27.11.2019.
B. Active valorificate în bloc conform proces-verbal al licitației organizate în data de 09.12.2019 pentru valorificarea
activelor imobile, respectiv:
❖ Teren intravilan în suprafață de 3735 mp. înscris în CF nr. 100645 (nr, CF vechi 43659) a municipiului Brașov,
având nr. topografic 4743/2/1/1, 4388/2/1/1 și 4388/1/1/1/1/1/4/1/1 și nr. cadastral 100645, situat în loc. Brașov, str.
Țibleș, nr. 7 – 9, jud. Brașov, având amplasate pe acesta 3 construcții după cum urmează:
➢ C1 înscris în CF nr. 100645 (nr, CF vechi 43659) a municipiului Brașov, având nr. cadastral 100645 – C1 –
suprafață construită la sol 329 mp (suprafața din acte 341 mp.); Hotel Ds+P+E+M, la demisol: adăpost de protecție
civilă, depozit, birou, grup sanitar, windfang; Parter: sală conferințe, hol recepție, birou, casa scării, grup sanitar bărbați,
grup sanitar femei; Etaj: 4 camere, 4 băi, hol; Mansardă: 3 camere, 3 băi, oficiu, oficiu, hol, balcon.
➢ C2 înscris în CF nr. 100645 (nr, CF vechi 43659) a municipiului Brașov, având nr. cadastral 100645 – C2 –
suprafață construită la sol 185 mp. (suprafața din acte 184 mp); Hotel Ds+P+M, la Demisol: apartament compus din
livingroom, depozit, dormitor, loc de discuții, baie; parter: apartament compus din livingroom, dormitor, baie, 3 camere,
3 băi, balcon, terasă acoperită; Mansardă: apartament compus din baie, balcon, 2 camere, 2 băi, balcon, hol.
➢ C3 înscris în CF nr. 100645 (nr, CF vechi 43659) a municipiului Brașov, având nr. cadastral 100645 – C3 –
suprafață construită la sol 403 mp (suprafața din acte 285 mp.); Hotel 2Ds+P+2E+M, la Demisol 1: restaurant, terasă,
casa scării, lift 8 persoane, lift bucătărie; Demisol 2: bucătărie (60 mp.), terasă acoperită, grup sanitar personal, saș,
windfang; parter: 2 camere, 2 băi, 2 holuri, spălătorie-uscătorie, CT, 2 balcoane, terasă; Etaj 1: 5 camere, 5 holuri, 5 băi,
oficiu, 2 terase, 3 balcoane; Etaj 2: 6 camere, 6 băi, 6 holuri, 6 balcoane, terasă acoperită, oficiu; Mansardă: 6 camere, 6
băi, 6 holuri, balcon, terasă acoperită, oficiu, pod.
❖ Teren intravilan în suprafață de 284 mp. categoria ”curți construcții”, înscris în CF nr 103189 ( nr. CF vechi 11768)
a municipiului Brașov, având nr. cadastral 103189 și nr. topografic vechi 4391/2 Brașov, situat în mun. Brașov str.
Țibleș nr. 7, jud. Brașov.
Activul a fost adjudecat pentru prețul de 2.000.000 Euro, respectiv 9,558,800.00 lei (cu mențiunea că au fost aplicate
prevederile art.331 alin.2 lit.g Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal).
Astfel, lichidatorul judiciar a întocmit și publicat în Buletinul procedurilor Raportul de fonduri și Planul de distribuire a
sumelor obținute din valorficările de mai sus, urmând a se efectua distribuirea sumelor conform acestora.
Cererea de plată a creanțlor curente formulată de AJFP Brașov
Creditoarea AJFP Brașov a formulat cerere de plată a creanțelor curente în sumă de 35.840 lei, reprezentând obligații
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

fiscale născute după data deschiderii procedurii falimentuluiu, respectiv după data de 14.06.2016, depunând documente
justificative în dovedirea creanței.
Lichidatorul judiciar constată că cererea de plată este întemeiată, conform art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006. Având
în vedere că nu există lichidități în contul debitoarei, plata se va efectua în momentul în care va exista disponibilul
necesar plății.
Solicitări adresate judecătorului-sindic:
1. Să ia act de măsurile și operațiunile efectuate până la această dată de către lichidatorul judiciar;
2. Acordarea unui nou termen pentru continuarea procedurii, soluționarea litigiilor în care debitoarea este parte aflate
pe rolul instanțelor judecătorești.
București
03.02.2021
Prime Insolv Practice SPRL
Asociat Coordonator Tatiana Manolache-Onofrei

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FORAJ CONSTRUCTII SRL, cod unic de înregistrare: 18465505
România
Tribunalul București
Secția a VII a Civila
Str. Splaiul Independenței, nr. 319 L,
Clădirea B, București, sector 6
Dosar 24625/3/2019/a1
Termen 13.05.2021 C 20
Citație
emisă la: ziua 03 luna 02 anul 2021
Debitor
FORAJ CONSTRUCTII SRL-sector 5, București, str. Dorneasca, nr. 8, bl. P62, sc. 2, et. 7, ap. 58, CUI:
Reclamant
1. NR SMART TACTIC IPURL-București, str. Sold.Ghita Serban nr.12, bl.8B, ap.71, sector 3
Pârât
2. NR FORAJ CONSTRUCTII SRL-București, str. Dorneasca nr.8, bl.P62, et.7, ap.58, sector 5
3. NR RTF-LKW CARGO SRL-București, str. Chilioara nr.22, cam.4, sector 3
4. NR RTF-LKW CARGO SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE
LICHIDARE IASI SPRL-Timisoara, Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, et. 1, ap. cam.28, Județ TIMIȘ
Sunt chemați la această instanță, camera E 29 etaj 1 completul C 20 în data de 13.05.2021, ora 11:00 în calitate de
debitor FORAJ CONSTRUCTII SRL-sector 5, București, str. Dorneasca, nr. 8, bl. P62, sc. 2, et. 7, ap. 58,
CUI:18465505
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea ISORAST TECHNOLOGY - ROTARY SRL, cod unic de înregistrare: 22606572


România
Tribunalul București
Secția a VII a Civilă
București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea B, cam. E32
Dosar nr. 180/3/2021
Termen 30.03.2021,ora 12:00 C4
Citație
emisă la: ziua 03 luna 02 anul 2021
Contestator
NR DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5 – sector 5, București, MIHAIL SEBASTIAN, nr. 23, bl.
S13
Lichidatorul judiciar
NR SC ISORAST TECHNOLOGY-ROTARY SRL PRIN Lichidator judiciar R&I GROUP SPRL-sector 1, București,
str. Clopotarii Vechi, nr. 27
NR SC ISORAST TECHNOLOGY-ROTARY SRL-sector 3, București, STR.LUCIAN BLAGA, nr. 4, bl. M110, et. P
Sunt chemați la această instanță, camera E32 etaj 1 completul C 4 în ziua de 30 luna 03 anul 2021 ora 12.00 în calitate
de creditor în proces cu debitoarea SC ISORAST TECHNOLOGY-ROTARY SRL-sector 3, București, STR.LUCIAN
BLAGA, nr. 4, bl. M110, et. P
“Cu copie întâmpinare depusă de lichidatorul judiciar”
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

3. Societatea LOZANO DEVELOPMENT SRL, cod unic de înregistrare: 25298574


Debitor: LOZANO DEVELOPMENT SRL
Tribunalul București, Complet: C8
Dosar 3036/3/2016
Termen: 11.02.2021
Domnule Președinte,
Subscrisa SMART TACTIC IPURL, cu sediul în București, str. sold.Ghita Serban nr.12, bl.8B, et.3, ap.71, sector 3,
lichidator judiciar al debitoarei LOZANO DEVELOPMENT SRL cu sediul în București, sector 3, str. Dristorului, nr.
97-119, Bl. 63, Sc.4, et. 7, ap. 847, J40/3609/2009, CUI RO25298574 conform incheierii din 12.05.2016 pronuntata de
Tribunalul București, în dosarul nr. 3036/3/2016, avand în vedere dispozitiile instantei, inainteaza:
Raportul de activitate nr.12/03.02.2021 întocmit în conformitate
cu dispozitiile art.59 din Legea nr.85/2014 pentru perioada 21.09.2020 – 03.02.2021
La data de 12.11.2020 ne-a fost comunicata cererea de plata formulata de catre Directia de Impozite Si Taxe Locale
sector 3 cu sediul în București, str. Sfanta Vineri nr.32, sector 3 pentru suma de 190 lei, reprezentand creante provenind
din impozit mijloace de transport.
Prin raspunsul nostru cu nr.6313/12.11.2020 am comunicat ca debitoarea nu mai detine nici un vehicul inca din data de
18.10.2016 și am transmis procesele verbale de predare primire incheiate la data de 18.10.2016, prin care autovehiculele
Volkswagen Passat, cu seria de sasiu WVWZZZ3CZBP328950 și Dacia Sandero Stepway cu seria sasiu
UU15SDCJC53961849 detinute de LOZANO DEVELOPMENT SRL în calitate de utilizator au fost predate
societatilor de leasing Porsche Leasing Romania SA, respectiv Unicredit Leasing Corporation IFN, în vederea radierii
acestora din evidente.
La data de 14.01.2021 a fost convocata Adunarea Creditorilor cu urmatoarea ordine de zi:
1. Avand în vedere calitatea de creditor al LOZANO DEVELOPMENT SRL, detinand 86,55% din masa credala a
debitorului DIAMANTAKI TRADING SRL și convocarea
Adunarii Creditorilor acestei societati din data de 15.01.2021, solicitam discutarea oportunitatii confirmarii
lichidatorului judiciar PECUNIA IPURL și stabilirea/aprobarea onorariului acestuia sau desemnarea unui alt lichidator
judiciar pentru debitorul DIAMANTAKI TRADING SRL.
A fost exprimat urmatorul punct de vedere de catre I.M. CHATEAU VARTELY SRL:
“1.Consideram ca este oportun ca Lozano Development SRL, în calitate de creditor detinand 86,55 % din masa credala
a debitorului sau Diamantaki Trading SRL sa voteze în adunarea creditorilor acestei din urma societati din 15.01.2021,
ora 11, pentru infirmarea lichidatorului judiciar Pecunia IPURL și pentru desemnarea unui alt lichidator judiciar.
Consideram ca este oportun ca Lozano Development SRL sa desemneze lichidator judiciar al Diamantaki Trading SRL
pe STANDARD INSOLV SPRL, Bd. Natiunile Unite nr. 8, bl. 104, sc. 3, ap. 53, sector 5, RSP 2 A 0364, CIF RO
25124276, reprezentata prin Cojocaru Dragos.”
A fost exprimat urmatorul punct de vedere de catre PORSCHE LEASING România IFN S.A și PORSCHE BROKER
DE ASIGURARE SRL:
“Referitor la unicul punct inscris pe ordinea de zi: Subscrisele în calitate de creditori aprobam numirea in
calitate de lichidator al debitoarei DIAMANTAKI TRANDING a societatii PECUNIA IPURL și propunem un onorariu
fix de 1000 lei/luna și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor.”
A fost exprimat urmatorul punct de vedere de catre TELISH SA :
“Raportat la faptul ca Lozano Development SRL detine 86.5% din masa credala a debitorului Diamantaki Trading SRL
și avand în vedere convocarea Adunarii Creditorilor acestei societati pentru data de 15 ianuarie 2021, apreciem ca nu
este oportuna confirmarea în calitate de lichidator judiciar a Pecunia IPURL, sens în care, urmare a discutiilor avute cu
o parte dintre creditori, apreciem oportuna numirea în calitate de lichidator judiciar a STANDARD INSOLV SPRL,
avand sediul în București, Bulevardul Natiunilor Unite, numar 8, bloc 104, scara 3, etaj 4, apartament 53, sector 5,
numar de inregistrare RFO II – 0364, CIF
RO25124276.”
A fost exprimat urmatorul punct de vedere de catre BRD GSG – S A:
“1. -BRD solicita prorogarea ordinii de zi propusa pentru Adunarea Creditorilor din data de 14.01.2021 la o data
ulterioara, data pana la care lichidatorul va prezenta creditorilor debitoarei SC Lozano
Development SRL punctul sau de vedere și concluzii cu privire la rapoartele intocmite de lichidatorul desemnat în
procedura SC DIAMANTAKI TRADING SRL.”
A fost exprimat urmatorul punct de vedere de catre UNICREDIT CORPORATION LEASING IFN SA:
“UniCredit Corporation Leasing IFN SA confirma adinistratorul judiciar cu onorariul de 1.000 RON/luna +TVA și 3%
din sumele distribuite catre masa credala.”
Avand în vedere faptul ca cei sase creditori I.M. CHATEAU VARTELY SRL, PORSCHE LEASING România IFN
SA, PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL, TELISH S.A, BRD GSG – S A și UNICREDIT CORPORATION
LEASING IFN SA detin un procent de 89,51% din valoarea totala a masei credale, se constata faptul ca este indeplinit
cvorumul legal necesar în vederea adoptarii hotararilor în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din Legea
85/2014.
In ceea ce priveste unicul punct de pe ordinea de zi:” Avand în vedere calitatea de creditor al LOZANO
DEVELOPMENT SRL, detinand 86,55% din masa credala a debitorului DIAMANTAKI TRADING SRL și
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

convocarea Adunarii Creditorilor acestei societati din data de 15.01.2021, solicitam discutarea oportunitatii confirmarii
lichidatorului judiciar PECUNIA IPURL și stabilirea/aprobarea onorariului acestuia sau desemnarea unui alt lichidator
judiciar pentru debitorul DIAMANTAKI TRADING SRL.”
Fata de votul exprimat de creditori și avand în vedere dispozitiile art.49 alin.1 din Legea 85/2014, lichidatorul judiciar
consemneaza decizia Adunarii Creditorilor, adoptata cu un procent de 86,7% din valoarea totala a masei credale, în
sensul ca nu se confirma lichidatorul judiciar
PECUNIA IPURL și se desemneaza STANDARD INSOLV SPRL avand sediul în București, Bulevardul Natiunilor
Unite, numar 8, bloc 104, scara 3, etaj 4, apartament 53, sector 5, numar de inregistrare RFO II – 0364, CIF
RO25124276, în calitate de lichidator judiciar al DIAMANTAKI TRADING SRL.
Situatia litigiilor:
Dosarul 5801/3/2018 Tribunalul București
Cauza avand ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență (art. 169 Legea 85/2014) a fost conexata la
termenul din 28.05.2020 cu prezentul dosar 3036/3/2016 cu termen de judecata la data de 11.02.2021.
Dosar 18461/3/2020 Tribunalul București
La data de 17.09.2020 am formulat cerere de inscriere în tabelul creditorilor debitoarei DIAMANTAKI TRADING
SRL pentru creanta noastra în suma de 1.417.180,31 lei conform titlu executoriu Decizie Civila nr.841A/17.07.2020
pronuntata în dosarul nr.10576/3/2017.
Conform votului Adunarii Creditorilor din data de 15.01.2021 și cererii noastre, la data de 02.02.2021 instanta a dispus
”În temeiul disp. art.57 alin. 7 din Legea nr.85/2014 numește în calitate de lichidator judiciar pe Standard Insolv SPRL.
Dispune încetarea atribuțiilor lichidatorului judiciar Pecunia IPURL desemnat prin încheierea pronunțată la data de
04.08.2020, pronunțată de Tribunalul București – secția a VII – civilă în dosarul nr. 18461/3/2020”.
Dosar nr.77/2020 SPEJ Bindila & Garbulet
La data de 15.09.2020 am formulat cerere de executare silita a dlui TAROIU IOAN pentru recuperarea sumei de
71.676,30 lei în baza titlu executoriu sentinta civila nr.7788/20.12.2018 pronuntata în dosarul nr.10578/3/2017.
Pana la aceasta data ne-a fost eliberata de executorul judecatoresc suma de 200 lei, conform extrasului de cont atasat.
CONCLUZII
Avand în vedere cele de mai sus, solicitam instantei judecatoresti sa ia act de prezentul raport și sa dispuna acordarea
unui termen pentru continuarea procedurii, în vederea recuperarii creantelor pe care LOZANO DEVELOPMENT SRL
le are fata de TAROIU IOAN și DIAMANTAKI TRADING SRL.
Cu deosebita consideratie,
Lichidator judiciar, Smart Tactic IPURL, prin av. Claudia David

4. Societatea MASA GRAP SERV SRL, cod unic de înregistrare: 28302092


România, Tribunalul București, Secția a VII a Civila
Str. Splaiul Independenței, nr. 319 L, Clădirea B, București, sector 6
Dosar 23684/3/2018
Termen 21.04.2021, C 15
Citație
emisă la: ziua 03 luna 02 anul 2021
Creditor
1. NR SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE-
sector 3, București, str. Sf.Vineri, nr. 32
2. NR DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3-sector 3, București, STR.SF.VINERI, nr.
32
3. NR DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICE-sector 2, București, SPERANTEI, nr. 40
4. NR CONTUR DESIGN SRL-CU SEDIUL ALES LA CABIBNET DE AVOCAT ZANCU CIPRIAN-MARIUS-
sector 6, București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, sc. B, et. 6, ap. 90
5. NR ENGIE România SA CU SEDIUL ALES-sector 2, București, Bd.Dimitrie Pompei, nr. 10A, bl. C3, et. 7
Debitor
6. NR SC MASA GRAP SERV SRL-sector 3, București, THEODOR D. SPERANTIA, nr. 96, et. 1, ap. Camera 3
Lichidator judiciar
9. RECUPERARE CONSULTING GRUP IPURL-București, Calea VITAN nr.12 bl.V50B sc.1 et.8 ap.27 sector 3
Sunt chemați la această instanță, camera E 29 etaj 1 completul C 15 în data de 21.04.2021, ora 10:00 în calitate de
debitor SC MASA GRAP SERV SRL-sector 3, București, THEODOR D. SPERANTIA, nr. 96, et. 1, Camera 3, CUI
28302092.
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

5. Societatea RGIC CONSULTANTA SRL, cod unic de înregistrare: 16217643


România
Tribunalul București
Secția a VII a Civila
Str. Splaiul Independenței, nr. 319 L,
Clădirea B, București, sector 6
Dosar 21748/3/2016
Termen 21.04.2021, C15
Citație
emisă la: ziua 03 luna 02 anul 2021
DEBITOR
1. TC SC RGIC CONSULTANȚĂ SRL-sector 1, București, str. Comana, nr. 19B
Administrator judiciar
27. EXPERT SPRL-ARAD, ARAD str. BOLINTINEANU nr.5 et.1 ap.1 cod postal 310176 judet ARAD, Județ ARAD
Administrator special
BONDOC IOAN SORIN – BUCUREȘTI, STR. COMANA, NR. 19B, SECTOR 1
COMITET CREDITOR
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE –
IOAN SORIN BONDOC-București, sector 1, COMANA, nr. 19B
ELENA OTILIA MANTA-București, sector 1, COMANA, nr. 19B
Creditor
2. NR FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI
MIJLOCII SA – IFN-București, sector 1, STR. ȘTEFAN IULIAN, nr. 38
3. NR COMPANIA NA?IONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALA?IILOR DE RIDICAT ?I
RECIPIENȚILOR SUB PRESIUNE SA-București, sector 1, POMOROANCĂ, nr. 9-11
4. NR DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1-București, sector 1, PIATA
AMZEI, nr. 13
5. NR MIHUȚ DANIEL-MIERCUREA CIUC, ZSOGOI NAGY IMRE, nr. 227/A, Județ HARGHITA
6. NR Asociatia de Turism Apuseni cu sediul ales-Oradea, str. Episcop Mihai Pavel, nr. 9, ap. 3, Județ BIHOR
7. NR Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic și Cultural Bihor cu sediul ales-Oradea, str. Episcop Mihai Pavel,
nr. 9, ap. 3, Județ BIHOR
8. NR AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE-București, sector 1, STR.STIRBEI VODA,
nr. 43
9. NR DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE-București, sector 2, str. Sperantei, nr. 40
10. NR VODAFONE România SA cu sediul ales-București, sector 2, BD.DIMITRIE POMPEI, nr. 10 A, bl. clad.C3, et. 7
11. NR SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL cu sediul ales-București, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 34,
et. P
12. NR SC OOPY ARHITECTURA SRL-București, sector 5, STR.COL.CORNELIU POPEIA, nr. 4
13. NR GARANTI BANK SA-București, SOS.FABRICA DE GLUCOZA, BUSINESS CENTRE, NOVO PARK 3,
NR.5, CLADIREA F, ET.5-6, SECTOR 2
14. NR SC CV CONSTRUCT GRUP SRL-ALBA IULIA, FERDINAND I, nr. 31, Județ ALBA
15. NR CARDINAL JOBS SRL-PITESTI, FRATII GOLESTI, nr. 86, et. 3, Județ ARGEȘ
16. NR MUNICIPIUL RESITA-RESITA, PIATA 1 DECEMBRIE 1918, nr. 1A, Județ CARAȘ SEVERIN
17. NR EURO-LINK CONSULTANTS SRL-București, sector 1, EMANOILPORUMBARU, nr. 32, et. P, ap. 3
18. NR ELENA OTILIA MANTA-București, sector 1, COMANA, nr. 19B
19. NR IOAN SORIN BONDOC-București, sector 1, COMANA, nr. 19B
20. NR INTERCOM GREEN LINE SRL-București, sector 1, COMANA, nr. 19B
21. NR SC INTERGREEN SOLUTIONS SRL-București, sector 1, COMANA, nr. 19B
22. NR SC GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTITII SI CONSULTANTA IFN SA-București, sector 1, COMANA,
nr. 19B
23. NR ENGIE România SA (fosta GDF SUEZ ENERGY România SA)-cu sediul ales-București, sector 1, Calea
Floreasca, Cladirea Skytower, nr. 246 C, et. 11
24. NR NEACSU DANIELA-CALARASI, ALE.CONSTRUCTORULUI, nr. 7, bl. J27, ap. 2, Județ CĂLĂRAȘI
25. NR SC FORMARE MANAGERIALA IN TURISM SRL-BRASOV, STR.BISERICII ROMANE, nr. 91, Județ
BRAȘOV
26. NR MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE în numele și pentru MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE,
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE-București, sector 5,
Sunt chemați la această instanță, camera E 29 etaj 1 completul C15 în data de 21.04.2021, ora 10.00 în calitate de SC
RGIC CONSULTANȚĂ SRL-sector 1, București, str. Comana, nr. 19B, CUI 16217643.
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

6. Societatea BUCURESTI SA, cod unic de înregistrare: 329780


România, Tribunalul București, Secția a VII-a Civila
Str. Splaiul Independenței nr 319L, Clădirea B, sector 6
Dosar 24726/3/2020
Comunicare sentință civila nr. 5690
emisă la: ziua 03 luna 02 anul 2021
Către,
Contestator
NR DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2-sector 2, București, bd. Garii Obor, nr. 10
Intimat
NR. INTERCOM MANAGEMENT SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC BUCURESTI SA-București, str.
VIRTUȚI I nr.17 bl.G3 sc.1 et.4 ap.45 sector 6
PARTICIPANT-CREDITOR
NR DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3-București, sector 3, STR.SF.VINERI,
nr. 32
NR SC AUTOKLASS CENTER SRL-București, sector 4, STR.SPLAIUL UNIRII, nr. 166A
NR DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5-București, sector 5, STR.MIHAIL SEBASTIAN, nr. 23,
bl. S13
NR DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2-București, sector 2, BD.GARII OBOR, nr. 10
NR CABINET AVOCAT GABRIELA FILIU-București, sector 3, STR.MATEI BASARAB, nr. 106, bl. 73, sc. 1, et. 6,
ap. 24
NR REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIRE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI-R.A.D.E.T.-București, sector
3, CAVAFII VECHI, nr. 15
NR SC BCR LEASING IFN SA-București, sector 3, Piata Alba Iulia, nr. 8, bl. I7
NR DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE-București, sector 2, str. Sperantei, nr. 40
NR NICULAE MIRCEA-SORIN-București, sector 6, str. Politehnicii, nr. 5, bl. 8, sc. 1, et. 4, ap. 20
NR BANCA COMERCIALA ROMANA SA-București, sector 3, BD.REGINA ELISABETA, nr. 5
NR UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A ORASULUI PERIS-București, sector 3, ARISTIDE
PASCAL, nr. 29-31, et. 3
NR SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA-București, sector 2, B-DUL DIMITRIE POMPEI, nr. 10 A, bl. CLAD.C3,
et. 7
NR Administratia Fondului Imobiliar-București, sector 3, str. Regina Elisabeta, nr. 16
NR Directia Generala de Impozite și Taxe Locale sector 4-București, sector 4, str. Nitu Vasile, nr. 50-54
NR BALTA GHEORGHE-București, sector 4, CALEA VACARESTI, nr. 280, bl. 67, sc. A, ap. 26
NR GRIGOROIU ION-București, sector 3, B-DUL UNIRII, nr. 61, bl. F3, sc. 3, et. 7, ap. 706
NR RCS & RDS SA-București, BUCURESTI, STR.DR.STAICOVICI NR.75, FORUM 2000 BUILDING, FAZA I,
ET.2, SECTOR 5
NR SC BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL-București, sector 3, CALEA VITAN, nr. 293, et. 8, ap. cam.9
NR SC LA FANTANA SRL-București, sector 2, BD.GARII OBOR, nr. 8C
NR Engie Romania SA-București, BUCURESTI, CALEA FLORESCA NR.246 C, CLADIREA DE BIROURI
SKYTOWER, ET.11, SECTOR 1
NR RCS & RDS SA-București, sector 5, STR.DR.STAICOVICI, FORUM 2000 BUILDING, FAZA I, nr. 75, et. 2
NR SOTER SRL-București, sector 1, STR.MENDELEEV, nr. 28-30
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile/sentinței civile/deciziei civile nr.5690 din data de 15.12.2020 pronunțată în
dosarul nr. 24726/3/2020 de Tribunalul București Secția a VII-a Civila privind pe debitorul SC BUCURESTI SA-sector
2, București, MIEILOR, nr. 2
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2020:005.005690
Dosar nr. 24726/3/2020
România, Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă
Sentința civilă nr. 5690
Camera de Consiliu din data de 15.12.2020
Tribunalul constituit din:
Președinte – Judecător-sindic: Matei Viorica Simona
Grefier: Ionescu Mihaela Georgiana
Pe rol fiind soluționarea cauzei civile formulată de contestatoarea DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

2, în contradictoriu cu intimatul INTERCOM MANAGEMENT SPRL, având ca obiect ,contestație împotriva


Raportului privind achitarea ratelor din planul de reorganizare al debitoarei SC București SA, cuprinsă în Raportul de
activitate publicat în BPI nr. 15174 din data de 16.09.2020”.
La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu, a răspuns intimatul, prin practician în insolvență Constantin Corneliu
Tiberius.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:
Tribunalul acordă cuvântul asupra cererii de renunțare.
Intimatul, prin practician în insolvență, solicită să se ia act de renunțarea la judecată.
Tribunalul reține cauza în pronunțare cu privire la cererea de renunțare la judecarea contestației formulată de
contestatoarea Directia Venituri Buget Local sector 2.
Tribunalul,
Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 23.09.2020 sub nr. 24726/3/2020, contestatoarea Directia
Venituri Buget Local sector 2 a formulat contestație împotriva Raportului privind achitarea ratelor din planul de
reorganizare a debitoarei SC București SA, publicat în BPI nr. 15174 din data de 16.09.2020, întocmit de
administratorul judiciar Intercom Management SPRL, solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să se
dispună admiterea prezentei contestații, în sensul anulării Raportului privind achitarea ratelor din planul de reorganizare
al debitoarei SC București SA, cuprinsă în Raportul de activitate publicat în BPI nr. 15174 din data de 16.09.2020;
obligarea administratorului judiciar la plata cu prioritate a creanțelor curente solicitate de contestatoare prin cererea de
plată a creanțelor curente nr. 6140/10.01.2020; întocmirea unui nou raport în care să se prezinte atât sumele necesare
plății cu prioritate a creanțelor curente ale contestatoarei cât și sumele rămase după distribuirea cu prioritate a sumelor
necesare acoperirii creanțelor curente ale contestatoarei.
În motivarea cererii, s-a arătat că modalitatea de achitare prezentată încalcă atât dispozițiile art. 102 alin. 6 din Legea nr.
85/2014 cât și cele ale Planului de reorganizare al debitoarei SC București SA, aprobat și publicat în BPI nr. 6092 din
27.03.2017.
În probațiune, contestatoarea a depus înscrisuri.
În drept, s-au invocat dispozițiile Legii nr. 85/2014.
S-a solicitat judecarea cauzei chiar și în lipsă în conformitate cu dispozițiile art. 411 alin 1 pct. 2 din N.C.proc.civ.
La data de 13.10.2020, prin serviciul registratură, intimatul a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea
contestației formulată ca rămasă fără obiect.
La data de 27.10.2020, prin serviciul registratură, contestatoarea a depus cerere de renunțare la judecată (fila 129 din
dosar).
Analizând cererea de renunțare la judecată formulată de contestatoare, instanța reține următoarele:
Prin cererea formulată la data de 27.10.2020 (fila 129 din dosar) contestatoarea Directia Venituri Buget Local sector 2 a
învederat că renunță la judecată.
Administratorul judiciar prezent la termenul din 15.12.2020 a fost de acord în mod expres cu renunțarea la judecată.
În drept, instanța are în vedere că potrivit dispozițiilor art. 406 C.proc.civ., (1) Reclamantul poate să renunțe oricând la
judecată […] prin cerere scrisă. […] (6) Renunțarea la judecată se constată prin hotărâre supusă recursului, care va fi
judecat de instanța ierarhic superioară celei care a luat act de renunțare.
În conformitate cu prevederile art. 406 alin. 4 Cod de Procedură Civilă dacă reclamantul renunță la judecată la primul
termen la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestui moment, renunțarea nu se poate face decât cu acordul expres
sau tacit al celeilalte părți. Dacă pârâtul nu este prezent la termenul la care reclamantul declară că renunță la judecată,
instanța va acorda pârâtului un termen până la care să își exprime poziția față de cererea de renunțare. Lipsa unui
răspuns până la termenul acordat se consideră acord tacit la renunțare.
Reținând că în cauză sunt îndeplinite cerințele art. 406 C.pr.civ., în baza acestui text legal și a principiului
disponibilității, instanța urmează astfel să ia act de cererea de renunțare a contestatoarei Directia Venituri Buget Local
sector 2 la judecarea contestației împotriva Raportului privind achitarea ratelor din planul de reorganizare a debitoarei
SC București SA, publicat în BPI nr. 15174 din data de 16.09.2020, întocmit de administratorul judiciar Intercom
Management SPRL.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
În temeiul art. 406 alin. 1 din Codul de procedură civilă, ia act de renunțarea la judecarea contestație formulată de
contestatoarea DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2, cu sediul în sector 2, București, bd. Gării Obor,
nr. 10, împotriva măsurii administratorului judiciar al debitoarei SC BUCURESTI SA, cu sediul în București, str.
Virtuții nr. 17 bl. G3, sc.1 et. 4, ap. 45, sector 6, cuprinsă în Raportul de activitate publicat în BPI nr. 15174 din data de
16.09.2020.
Cu apel în 7 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 15.12.2020.
Președinte, Grefier,
Matei Viorica Simona Ionescu Mihaela Georgiana

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LARSTIL SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 18846020
Lichidator judiciar pentru
LARSTIL SERVICE SRL
în faliment, în bankruptcy, en faillite
Ref. Ds.5902/121/2013
Tribunalul Galați – secția a II-a Civilă
Proces – verbal
Nr.225/21.01.2021
Încheiat azi, 21.01.2021, ora 15.00, la sediul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență CRISTESCU
VALERIA GEORGETA, din Brăila, b-dul. Al. I. Cuza nr.3, parter, cam.2, cu ocazia convocării Adunării Creditorilor
debitoarei LARSTIL SERVICE SRL.
Ordinea de zi :
1.) Prezentarea situației economico – financiare și a raportului de fonduri pentru debitoarea LARSTIL SERVICE SRL
Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor potrivit dispozițiilor art.13 alin.2 coroborat cu art.14 alin.1 din
Legea 85/2006.
Ședința nu este statutară, întrunind un procent de 0% din totalul creanțelor înscrise în tabloul creditorilor.
Nu a fost prezent nici un creditor.
Nu a fost primit nici un punct de vedere din partea creditorilor.
Având în vedere că nu a fost exprimat niciun vot în scris al creditorilor, fiind întrunit un procent de 0% din totalul
creanțelor înscrise la masa credală, precum și prevederile art.15 alin.1 din Legea 85/2006 ce prevede că hotărârile
creditorilor se iau cu un procent minim de 30% din cuantumul total al creanțelor, lichidatorul judiciar constată că
adunarea nu este statutară.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în doua exemplare originale, un exemplar urmând a fi depus la
instanță, în conformitate cu prevederile art.14 alin.6 din Legea 85/2006.
Lichidator judiciar, C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea METALFEM SRL, cod unic de înregistrare: 22083732
Convocare adunarea creditorilor
Număr:65, data emiterii:29.01.2021.
1.Date privind dosarul:număr dosar 157/1371/2020, Tribunalul Specializat Mureș
Judecator sindic:Nagy Csilla-Noemi.
Arhiva/registratura instanței:
Adresa:str. Bolyai, nr.2,Târgu-Mureș, județul Mureș.Numar telefon:0265262010.Program arhivă:8,00-12,00.
3.1.Debitor:Societatea Metalfem SRL.Cod de identificare fiscală:Ro-22083732, sediul:Livezeni, nr.278, județul Mureș
și nr.înregistrare în registrul comerțului J-26-1246-2007.
3.2Administrator special:
4.1Creditor:
5.Lichidator judiciar:CII Botos Iacob Dorinel.Cod de identificare fiscală 19852097,sediul-str. Principală, nr.67/F, sc.1,
ap.10, Localitatea Ungheni, județul Mureș, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență
1B1478.Telefon:0740207742,0722646459,fax 0265233389.
6.Subsemnatul CII Botos Iacob Dorinel,în calitate de lichidator judiciar al debitorului Metalfem SRL, conform
încheierii comerciale nr.70/C din 16.07.2020, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosar 157/1371/2020, în
temeiul art. 100 lit.e din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2014. Din oficiu Convoacă adunarea generală a
creditorilor:Metalfem SRL: Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar Botoș Iacob Dorinel, str.
Koos Ferencz nr. 9, ap. 7, Tg.Mureș, jud. Mureș. Data: 11.02.2021, ora 10.00.Creditorii pot fi reprezentați în cadrul
Adunării prin împuternicit, cu procură specială și legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane
juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care
exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat,
sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la lichidatorul judiciar, cu cel puțin 5
zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puțin 5 zile inainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi
-constituirea comitetului creditorilor;
-confirmarea lichidatorului judiciar desemnat și a renumerației acestuia;
-discutarea raportului privind cauzele insolvenței și a completării raportului privind cauzele insolvenței.
Oferta lichidatorului judiciar este de 5000 lei pe întreaga procedură.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Pentru alte informații, vă puteți adresa lichidatorului judiciar.


Botoș Iacob Dorinel – lichidator judiciar

2. Societatea PAVATOR SYSTAL SRL, cod unic de înregistrare: 33006689


Raport lunar ianuarie 2021
Nr.69. data emiterii:29.01.2021.
1.Date privind dosarul:Număr dosar 159/1371/2020 al Tribunalului Specializat Mureș.
Judecător sindic:Irina Daniela Dumitru.Arhiva/registratura instanței:Adresa:str. Bolyai, nr.2,Târgu-Mureș, județul
Mureș.Numar telefon 0265262010.Program arhivă:8,00-12,00..
2. Creditori:
3.1. Debitor:Societatea Pavator Systal SRL, având cod de identificare fiscală 33006689, cu sediul social în Reghin, str.
Cooperatorilor, nr.1/A, județul Mureș, număr de ordine în registrul comerțului J26-370-2014.
3.2. Administrator special:
4.Lichidator judiciar Cabinet individual de insolvență Botoș Iacob Dorinel, având cod de identificare fiscală 19852097,
cu sediul social în localitatea Ungheni, str. Principală, nr.67, bl.F, sc.1, ap.10, județul Mureș, cu număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvență 1B1478, având telefon 0740207742 sau 0722646459, fax 0265233389, e-mail
botosid@yahoo.com, reprezentat de Botoș Iacob Dorinel.
5.Subsemnatul CII Botoș Iacob Dorinel, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Pavator Systal SRL Reghin,
conform sentinței nr.84/CC din data de 07.08.2020, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul
nr.159/1371/2020, în temeiul art.59 alin.1 din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2014, notific raport lunar:În
perioada scursă de la termenul anteriorn am continuat demersurile în procedură.În averea debitoarei nu am identificat
bunuri.În această perioadă am întocmit o cerere de angajare a răspunderii pe care urmează să o depunem la instanță.În
procedură nu avem alte demersuri de efectuat. Rapoartele lunare au fost publicate în bpi.Menționăm faptul că în contul
colector nu avem sume disponibile.În procedură am efectuat cheltuieli însumă de 101 lei.
Lichidator judiciar-Botos Iacob Dorinel

3. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193


România
Curtea de Apel Târgu-Mureș
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Tîrgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, jud. Mureș
Dosar nr. 50/1371/2017/a160
Stadiul procesual: Apel
Obiectul dosarului: Procedura Insolvenței
Complet: C6AI
Citație
Emisă la data de 3 februarie 2021
Către
APELANT-ADMINISTRATOR JUDICIAR AL ROMCAB SA
1. RTZ & PARTNERS SPRL-Cluj Napoca, ALEEA DETUNATA, nr. 4, Județ CLUJ
APELANT-DEBITOR
2. ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PROSSZER ZOLTAN-com. 1, București, SOS. PAVEL D.
KISELEFF VILA NR.6, nr. 55
3. ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PROSSZER ZOLTAN-TÂRGU MUREȘ, STR.
VOINICENILOR, nr. 35, Județ MUREȘ
INTIMAT-CONTESTATOR
4. VALTECIA DEVELOPMENT SRL-TÂRGU MUREȘ, STR. CĂLĂRAȘILOR, nr. 16, ap. 1, Județ MUREȘ
INTIMAȚI-CREDITORI
5. BANCA TRANSILVANIA SA-(REPREZENTANT)Președinte COMITET CREDITORI-Cluj Napoca, str. George
Barițiu, nr. 8, Județ CLUJ
6.ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL cu sediul ales la CAB AV.SCA.ZĂBRĂUȚNU, POPESCU &ASOCIAȚII-
com. sector 4, București, Splaiul Unirii, Muntenia Business Center, nr. 16, et. 8, ap. 807/-807/A
7. MFC COMMODITIES TRADING GMBH VIENA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA C.A. IOANA ALINA
ȚARĂLUNGĂ-București, Splaiul Unirii, Muntenia Business Center, nr. 16, et. 3, ap. birou306
8.PIREUS BANK România SA-MEMBRU COMITET CREDITOR-com. sector 1, București, Șoseaua Nicolae
Titulescu, nr. 29-31
9. SADALBARI SRL ÎN INSOLVENȚĂ PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GENERAL MIR CONSULT
SPRLMEMBRU COMITET CREDITORI-Tg. Mureș, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, Județ MUREȘ
INTIMAT-PÂRÂT
10.MFC COMMODITIES TRADING GMBH VIENA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA C.A. IOANA ALINA
ȚARĂLUNGĂ-București, Splaiul Unirii, Muntenia Business Center, nr. 16, et. 3, ap. birou306
Sunt chemați la această instanță, la data de 22.02.2021 ora 10,30, sala 56, în vederea soluționării cererii de apel declarat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

împotriva Sentinței civile nr.154CC din 10.12.2020, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr.
50/1371/2017/a160, formulată în cadrul procedurii insolvenței deschise cu privire la debitoarea Romcab SA cu sediul în
mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș înmatriculată în Registrul Comerțului ținut de O.R.C. de pe
lângă Tribunalul Mureș sub nr. J764/1995 având C.U.I. 7947193.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ANCRID HIDRAULICA INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 31917721
Raport de activitate
întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 64
din Legea nr. 85/2014 pentru debitoarea Ancrid Hidraulica Invest SRL
(13)
Număr: AA 167, data emiterii: 02.02.2021
Număr dosar: 3926/105/2017
Tribunalul: Prahova
Lichidator judiciar: AA TOTAL INSOLVENCY IPURL - prin Ec. Ioan NISTOR
Debitoare: ANCRID HIDRAULICA INVEST SRL, în faliment, în bankruptcy, en faillite
Termen: 08.02.202
Temei juridic: art. 64 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
I. PRELIMINARII
La data de 12.04.2018, în Dosarul nr. 3926/105/2017, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, a fost deschisă procedura
generală de insolvență față de debitoarea ANCRID HIDRAULICA INVEST SRL, societatea AA TOTAL
INSOLVENCY IPURL fiind desemnată în calitate de administrator judiciar.
Prin Încheierea de ședință din data de 15.10.2018, instanța a dispus intrarea debitoarei în procedura simplificată a
falimentului, în cauză fiind desemnată AA Total Insolvency IPURL în calitate de lichidator judiciar.
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, în această calitate de lichidator judiciar, a trecut la aplicarea măsurilor specifice
prevăzute de legea specială în materie.
1.1. Date de identificare a debitoarei:
a) Denumirea societății: ANCRID HIDRAULICA INVEST SRL
b) sediul societății: Oraș Vălenii de Munte, Aleea Alunilor nr. 1, Parțial Etaj Laborator Cofetărie, Județ Prahova;
c)Număr de înregistrare: J29/985/2013
d) C.U.I.: 31917721
e) Asociați persoane fizice:
ZAHARIA DANIEL, conform datelor preluate din Monitorul Oficial partea a IV-a - procent de beneficii și pierderi
100%/100%.
f) Date despre administratori:
DUDU ANCA MIHAELA – durată mandat: 26.03.2013 – 20.02.2017;
ZAHARIA DANIEL – durată mandat: 20.02.2017 – 15.10.2018.
II. DEMERSURI ÎNTREPRINSE
◼ S-a procedat la publicarea în BPI nr. 19627/18.11.2020 a raportului de activitate depus la termenul anterior.
III. DOSARE ÎN CARE DEBITOAREA ESTE PARTE
3.1.Dosare asociate
◼ 3926/105/2017/a1, având ca obiect acțiunea în anularea transferurilor frauduloase încheiate între debitoare și pârâta
POPASUL ANCRIS SRL, acțiune formulată de către lichidatorul judiciar. Următorul termen de judecată a fost stabilit
pentru data de 08.02.2021.
3.2. Alte dosare în care debitoarea este parte
◼ Dosar nr. 975/105/2019, deschis pe rolul Tribunalului Prahova și având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală.
Societatea Ancrid Hidraulica Invest SRL deține calitatea de parte responsabilă civilmente, iar dl. Dudu Aurel calitatea
de inculpat. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 09.02.2021.
IV. SITUAȚIA RAPORTĂRILOR CONTABILE ȘI A BUNURILOR
◼ Reprezentanții debitoarei nu au depus la dosarul cauzei documentele contabile și actele prevăzute de art. 67 din
Legea nr. 85/2014.
◼ Din răspunsurile primite de la instituții până la acest moment, rezultă faptul că debitoarea nu deține bunuri imobile
și mobile în patrimoniu.
◼ Conform Adresei din data de 24.04.2018, Trezoreria Vălenii de Munte ne-a comunicat că societatea debitoare
figurează în evidențele instituției, cu contul IBAN: RO62TREZ5285070XXX003358, având în sold la data de
23.04.2018 suma de 2.477,26 lei.
◼ Am comunicat somații administratorilor statutari pentru a ne pune la dispoziție documentele contabile și bunurile
societății.
◼ În data de 16.10.2018, fostul administrator statutar, Dudu Anca Mihaela ne-a comunicat următoarele aspecte: ”1. din
data de 20.02.2017 nu mai dețin nici calitatea de administrator și nici cea de asociat la societatea Ancrid Hidraulica
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

Invest SRL, aceasta fiind vândută și predată către dl. Zaharia Daniel; 2. Fac precizarea că în acea perioadă, societatea a
fost supusă unui control de fond de la ANAF, ocazie în care toate actele contabile au fost predate către aceasta, fără a le
mai restitui. Prin urmare vă solicit a face o adresă către ANAF, prin care să le puneți în vedere să vi le pună la
dispoziție. Vă depun procesul verbal de ridicare de înscrisuri din data de 02.02.2017; 3. Pe rolul instanțelor de judecată
la data când am vândut societatea firma Ancrid Hidraulica Invest, știu că nu avea nici un dosar pe rolul instanțelor, nici
datorii către terți; 4. Ce bunuri are în prezent Ancrid Hidraulica Invest SRL și unde sunt situate, eu personal nu mai
cunosc, iar la data vânzării nu deținea nimic în patrimoniu; 5. Pentru toate celelalte informații ce doriți să le obțineți,
lista conturilor, creditori, bunuri, etc., vă rog să vă adresați către administratorul Zaharia Daniel; 6. Vă stau la dispoziție
cu orice informație ce o cunosc pentru soluționarea cauzei; 7. Actele și înscrisurile ce le mai dețin și pot să le depun
sunt următoarele: procesul-verbal de ridicare de înscrisuri din data de 02.02.2017, balanța de verificare la data de
01.03.2017.”
◼ Ca urmare, am formulat o adresă către DGRFP Prahova pentru a ne comunica dacă documentele contabile se mai
află în posesia acestei instituții. Prin Adresa nr. 5847/19.12.2018, DGRFP Prahova-Serviciul Inspecție Fiscală PJ3, ne-a
comunicat faptul că documentele societății ce au făcut obiectul inspecției fiscale din data de 13.03.2017 au fost restituite
debitoarei, conform Procesului verbal de restituire încheiat la data de 13.03.2017. Din cuprinsul procesului verbal de
restituire a documentelor, rezultă faptul că acestea au fost ridicate de către dl. Dudu Aurel, în calitate de împuternicit al
debitoarei.
◼ Am retrimis adresă către DGRFP Ploiești pentru a ne pune la dispoziție mandatul/împuternicirea prezentată de dl.
DUDU AUREL la data preluării documentelor. Prin Adresa nr. 2148/13.05.2019, DGRFP Ploiești ne-a comunicat
Împuternicirea nr. 01/02.02.2017 dlui. Dudu Aurel pentru reprezentarea debitoarei în relația cu ANAF Prahova.
◼ Am renotificat fostul administrator statutar, dna. Dudu Anca Mihaela, pentru predarea documentelor societății, însă
aceasta nu a înțeles să dea curs solicitării noastre.
◼ Am solicitat Primăriei Comunei Drajna să ne comunice dacă societatea a figurat sau figurează cu bunuri în
evidențele acestei instituții, precum și să ne pună la dispoziție actele de proprietate/înstrăinare ale bunurilor.
◼ Ca urmare, prin Adresele nr. 4384/10.05.2019, nr. 6536/16.07.2019 și nr. 6717/19.07.2019, Primăria Comunei
Drajna ne-a comunicat faptul că debitoarea a deținut în patrimoniu până în anul 2016, următoarele bunuri:
- Magazie cereale situată în Loc. Drajna de Jos;
- Grajd bovine situat în Loc. Drajna de Jos;
- Autoutilitară Fiat Ducato, serie șasiu ZFA24400007149699.
◼ Toate bunurile menționate anterior au fost înstrăinate către societatea Popasul Ancris SRL, conform Facturilor nr.
700/01.05.2016, nr. 701/02.05.2016 și nr. 06.05.2016, la valoarea totală de 105.343,91 lei.
◼ Ca urmare, lichidatorul judiciar a considerat că bunurile au fost înstrăinate în dauna creditorilor, motiv pentru care a
formulat acțiune în anularea transferurilor frauduloase, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 85/2014.
V. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC:
Solicităm:
➢ aprobarea prezentului Raport de activitate;
➢ continuarea procedurii în vederea soluționării acțiunii în anularea transferurilor frauduloase, formulată de către
lichidatorul judiciar.
Lichidator judiciar, AA Total Insolvency IPURL
prin practician în insolvență Ec. Ioan Nistor Mandache

2. Societatea BINOM PLEXI DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 34582957


Rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar
Nr. 042/02.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 7252/105 Anul 2017 Tribunal Prahova Secția a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal – Biroul faliment Judecător-sindic: Mitroi Alina.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa mun. Ploiesti, str. Văleni, nr. 44, jud. Prahova; Număr de telefon 0244544781,
programul arhivei/registraturii instanței zilnic 9:00-13:00.
3.1. Debitor: Binom Plexi Design SRL, Cod de identificare fiscală 34582957, cu sediul social în orașul Bușteni, str.
Urlătoarei, nr. 22, jud. Prahova, număr de ordine în registrul comerțului J29/769/2015.
3.2. Administrator special: Godeanu Florin.
4. Lichidator judiciar: CII Dogeanu Olga, Cod de identificare fiscală 42374809, sediul social în mun. Câmpina, str.
Griviței, nr. 65, jud. Prahova, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFOI-1212/2020, Telefon:
0722610833, e-mail: insolventa.dogeanu@gmail.com, reprezentant Dogeanu Olga.
5. Subscrisa: CII Dogeanu Olga, desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitorului Binom Plexi Design SRL
conform Sentinței nr. 316 din data de 02.07.2020 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 7252/105/2017, în
temeiul dispozițiilor art. 42 alin. (1) coroborate cu cu cele ale art. 59 alin. (2) și art. 63 alin. (1) din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, comunică
Raportul nr. 25 privind activitatea desfășurată de lichidatorul judiciar în perioada 01.01. – 31.01.2021
În perioada de referință am desfășurat următoarele activități: 1. Am publicat în BPI nr. 126/06.01.2021, raportul privind
activitatea desfășurată de lichidatorul judiciar pe care l-am depus anterior la dosarul cauzei, respectiv raportul cu nr. 24,
corespunzător perioadei 01.12. – 31.12.2021; 2. Administratorul special nu a respectat angajamentul luat în data de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2025/03.02.2021

10.12.2020, de a ne preda și restul bunurilor din averea debitoarei până cel mai târziu la data de 17.12.2020, împreună
cu actele de proprietate ale acestora și o listă cu valorile amortizate și rămase de amortizat, și nici nu a răspuns
încercărilor noastre de a-l contacta. Ne-a comunicat însă, pe e-mail, facturile care atestă dreptul de proprietate a
debitoarei asupre bunurilor predate la data de 10.12.2020, astfel că am adresat mai multor evaluatori autorizați
ANEVAR solicitarea de a ne comunica oferte de preț. Cererea privind solicitarea ofertelor a fost publicată și pe site-ul
UNPIR, termenul limită de depunere a ofertelor fiind data de 04.02.2021, ora 15:00; 3. Vă învederăm că în perioada de
referință nu au fost efectuate cheltuieli de procedură. În ce privește onorariul subscrisei, este neîncasată suma de
18113,75 lei, inclusiv TVA, aceasta reprezentând componenta fixă, lunară, a onorariului administratorului judiciar,
stabilit conform prevederilor planului de reorganizare confirmat, calculată până la data de 30.06.2020, la care se adaugă
suma de 1029,90 lei, reprezentând procentul de 2% din sumele distribuite creditorilor în procedură, precum și suma
reprezentând onorariul lichidatorului judiciar.
CII Dogeanu Olga, prin Dogeanu Olga.

Județul Teleorman
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ACTIVE CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 23712946
Convocare adunare creditori
Nr. 22 din 02.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 967/87/2020, Tribunal Ilfov, Secția Civilă, Judecător-sindic – Măstăcan Erich
Emilian.
2. Creditori: lista anexă
3.Debitor: Societatea Active Consulting SRL, cu sediul social în municipiul Roșiori de Vede, strada Mărășești, bl.
S111, sc. D, et.1, județul Teleorman, CUI 23712946, număr de ordine în registrul comerțului J34/318/2018.
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Hainagiu Eugeniu, cod de identificare fiscală 34255211, cu
sediul social în Alexandria, str. București, nr. 94, bl. 222, sc. A, et. 4, ap. 19, județul Teleorman, număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvență 1B4243/2015, tel. 0762209200, e-mail: eugen.hainagiu@gmail.com, nume și
prenume reprezentant administrator judiciar: Hainagiu Eugeniu.
5. Subscrisa, Cabinet Individual de Insolvență Hainagiu Eugeniu, în calitate de administrator judiciar al debitorului
Societatea Active Consulting SRL, conform minutei pronunțate în data de 02.12.2020 în dosarul 967/87/2020, aflat pe
rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă, în temeiul art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Active Consulting SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la data de 09.02.2021, ora 10.00 sediul social din municipiul Roșiori de Vede, strada
Mărășești, bl. S111, sc. D, et.1, județul Teleorman.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială autentică, sau, în cazul creditorilor
bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin
corespondență, la sediul administratorului judiciar. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau
înscrisul în format electronic, căruia i s-a incorporat ori atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace până în ziua ori la ora fixată pentru exprimarea votului,
lichidatorului judiciar.
Ordinea de zi:
1. Confirmarea administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvență Hainagiu Eugeniu și a onorariului de 2.000
lei stabilit prin minuta pronunțată în data de 02.12.2020 în dosarul 967/87/2020, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman,
Secția Civilă.
Listă anexă:
Nr. crt. Denumire Sediul social/sediul procesual ales
Pena Alexandru Bogdan
1. București, strada Bîrnova, nr. 2, bloc M111A, scara 1, etaj 1, apartament 5, sector 5
– Birou mediator
2. A.J.F.P. Teleorman Alexandria, str. Dunării, nr. 118, Județul Teleorman
Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență Hainagiu Eugeniu

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2025/03.02.2021 conţine 29 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29