Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7134 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CURTEA VECHE RESTAURANTE SRL ................................................................................ 3

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 5


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MARY TRADING SRL ............................................................................................................. 5
2. Societatea comercială UNIVERS DISTRIBUŢIE SRL ................................................................................................. 7

Județul Covasna ................................................................................................................................................................ 7


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LEO IMPEX SRL ....................................................................................................................... 7

Județul Dolj ....................................................................................................................................................................... 8


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FLORIS - GOLD IFN SRL ......................................................................................................... 8

Județul Dâmboviţa............................................................................................................................................................ 9
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GPL AUTO EUROPA SRL ........................................................................................................ 9

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................... 9


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială VADIMEX SRL ......................................................................................................................... 9

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INTOLUC SRL ......................................................................................................................... 11

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DESIGN DECORATION SRL ................................................................................................. 11

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 12


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EVRIM STYLE SRL ................................................................................................................ 12
2. Societatea comercială INDROM GRUP SRL .............................................................................................................. 13

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 14


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MIGA METAL SRL ................................................................................................................. 14

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 15


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TEMPOFISH SRL .................................................................................................................... 15
2. Societatea comercială VOLTA TRADE SA ................................................................................................................. 15

Județul Sibiu ................................................................................................................................................................... 17


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PRESTIGE IMPORT EXPORT SRL ....................................................................................... 17

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 17


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FORESTOR GRUP SRL .......................................................................................................... 17
2. Societatea comercială ROMINVEX SRL ..................................................................................................................... 18

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CURTEA VECHE RESTAURANTE SRL, cod unic de înregistrare: 11122844
Georgescu, Dănăilă şi Asociaţii S.P.R.L., sediul str. Tudor Arghezi nr.26, sc.A, ap.24, cam.2-3, sector 2, tel: 0744.327.223 sau
0742.502.329, tel/fax: 021.313.57.91/90
C.I.F. 31383682, nr. de atestat: 2A0663
Tribunalul Bucureşti
Secția a VII a Civila
Dosar nr. 10350/3/2012
Termen: 18.04.2013
Raport de activitate nr. 1
privind debitoarea SC Curtea Veche Restaurante SRL
1.Date generale privind deschiderea procedurii de faliment:
Prin sentinta civila nr. 12928/13.12.2012 pronuntata de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII a civila, în dosarul
nr.10350/3/2012 s-a deschis procedura falimentului prevazuta de legea 85/2006 impotriva debitoarei SC Curtea Veche
Restaurante SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 3, str. Lipscani, nr. 82, inregistrata sub nr. J40/9854/1998, C.U.I:
11122844, fiind numit lichidator judiciar al debitoarei, Cabinetul Individual de insolventa “Georgescu Ioana Alina”, cu
atributiile prevazute de art.25 din lege.
Date generale despre societate:
S.C. Curtea Veche Restaurante SRL este inmatriculata sub nr. J40/9854/1998
Societatea a luat fiinta la data de 20.10.1998.
Starea firmei: lichidare
sediul social în prezent: Bucureşti, sector 3, str. Lipscani, nr. 82
Durata societatii la infiintare: nelimitata.
Capital social subscris şi varsat intgral: 2000000 LEI, integral varsat
Nr. parti sociale: 20
Valoarea unei parti sociale :100000 LEI
Obiect de activitate principal: Cod CAEN- (CAEN Rev.0 )
5530-Restaurante.
Asociati persoane fizice şi juridice în prezent:
Rotaru Vlad Serban – asociat, cetatean roman, necasatorit, nascut la data de 02.04.1969, în Loc. Bucureşti, domiciliat
în Sos. Pantelimon, Nr.247, Bl.54, Ap.92, sector 2, Bucureşti, legitimat cu BI seria CP nr.200214 emis de SP 9 la data
de 06.11.1997.
Aportul la capitalul societatii: 100 LEI
• Numar parti sociale: 10
• Cota de participare la beneficii/pierderi 50% / 50%
Navrot Andrei --cetatean roman, sex masculin, necasatorit, nascut la data de 15.11.1967, în Loc. Iasi, Jud. Iasi,
domiciliat în Calea Mosilor, Nr.231, Bl.41 A, sc.1, Ap.19, sector 2, Bucureşti, legitimat cu BI seria BG nr.026966 emis
de SP 8 la data de 01.12.1981.
• Aportul la capitalul societatii: 100 LEI
• Numar parti sociale: 10
• Cota de participare la beneficii/pierderi :50% / 50%
Administratori persoane fizice în prezent :
Socaciu Mihaela Luminita --cetatean roman, sex feminin, nascuta la data de 11.12.1967, în Loc. Bucureşti, domiciliat în
str. Sandu Aldea, Nr.17, et. 1, Ap.2, sector 1, Bucureşti, legitimat cu BI seria GV nr.385253 emis de S 2 la data de
10.05.1996.
• Calitate: administrator ;
• Puteri: suspendare mandat ;
• Data numirii în functie: 12.07.2003 ;
• Durata mandatului: neprecizata.
Padureanu Alexandru Gheorghe --cetatean roman, sex masculin, nascut la data de 24.04.1964, în Loc. Reghin, Jud.
Mures, domiciliat în str. Domnita Anastasia, Nr.15, et. 3, Ap.10, sector 5, Bucureşti, legitimat cu BI seria GX
nr.635361 emis de Politia Reghin la data de 06.11.1997.
• Calitate: administrator ;
• Puteri: suspendare mandat ;
• Data numirii în functie: 21.02.2000 ;
• Durata mandatului: 4 ani.
Ies din societate urmatorii administratori:
Grigoriu Albert Giovani --cetatean roman, nascut la data de 09.10.1964, în loc. Bucureşti, domiciliat în Loc. Bucureşti,
B-dul Camil Ressu, nr. 29, bl. N 2, sc.5, ap.196, C.N.P. 1641009400201.
• Calitate: administrator ;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

• Operatie: retragere din functie ;


• Data numirii în functie: 27.09.1999 ;
• Durata expirarii mandatului: 27.09.2003.
Marina Dan Laurentiu --cetatean roman, nascut la data de 27.06.1964, în loc. Constanta, domiciliat în Loc. Bucureşti,
str. Vedea, nr. 11, bl. 82, sc.4, et.8, ap.187, C.N.P. 1640627131265.
• Calitate: administrator ;
• Operatie: retragere din functie ;
• Data numirii în functie: 27.09.1999 ;
• Durata expirarii mandatului: 27.09.2003.
3. Activitatea lichidatorlui judiciar de la numire pana în prezent:
3.1 Efectuarea publicitatii cu privire la procedura falimentului :
1. Notificarea referitoare la intrarea în procedura falimentului s-a efectuat prin intermediul Buletinului Procedurii de
Insolventa ;
2. Anuntul referitor la intrarea în procedura falimentului s-a efectuat prin intermediul ziarului Bursa ;
3. Notificarea postala prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire a deschiderii procedurii de faliment catre :
• Societatea comerciala debitoare la sediul acesteia ;
• Administratorii şi asociatii debitoarei ;
• Institutiile de stat.
3.2 Intocmirea tabelelor de creante impotriva averii debitoarei :
1. Analiza cererilor de admitere a creantelor inregistrate la dosarul cauzei ;
2. A fost intocmit, depus şi afisat tabelul preliminar al creantelor ;
3. A fost intocmit, depus şi afisat tabelul preliminar rectificat al creantelor ;
4. A fost intocmit, depus şi afisat tabelul definitiv al creantelor ;
5. A fost intocmit, depus şi afisat tabelul defintiv rectificat al creantelor.
3.3 Organizarea şi tinerea sedintei adunarii creditorilor din data de 08.04.2013
Convocarea sedintei adunarii creditorilor avand ca ordine de zi:
X Confirmarea lichidatorului judiciar şi a remuneratiei acestuia stabilite prin sentinta de deschidere a procedurii.
Convocarea Adunarii Creditorilor s-a efectuat prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa.
La data, locul şi ora stabilite în convocator s-au prezentat urmatorii:
Din partea lichidatorului judiciar Georgescu, Danaila şi Asociatii SPRL (fosta Cabinet de Insolventa “Georgescu Ioana
Alina”)
Av.Georgescu Ioana Alina
Din partea creditorilor nu s-a prezentat nimeni, motiv pentru care nu s-a luat o decizie cu privire la problema de pe
ordinea de zi.
Anexam prezentului raport copie de pe procesul verbal al adunarii creditorilor.
3.4 Organizarea şi tinerea sedintei adunarii creditorilor din data de 15.04.2013
Convocarea sedintei adunarii creditorilor avand ca ordine de zi:
X Numirea comitetului creditorilor şi a Presedintelui acestuia;
X Incidenta art.138 din Legea 85/2006, formularea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale.
Convocarea Adunarii Creditorilor s-a efectuat prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi prin scrisori cu
confirmare de primire.
La data, locul şi ora stabilite în convocator s-au prezentat urmatorii:
Din partea lichidatorului judiciar Georgescu, Danaila şi Asociatii SPRL (fosta Cabinet de Insolventa “Georgescu Ioana
Alina”)
Av.Georgescu Ioana Alina.
Din partea creditorilor a trimis puncte de vedere prin fax:
Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucureşti prin Biroul Juridic Contencios 3, isi exprima votul
astfel:
1. Referitor la primul punct de pe ordinea de zi, propunem ca din Comitetul creditorilor sa faca parte DGFP MB- în
reprezentarea AFP Sector 3, ITM Bucureşti şi DITL Sector 3.
Pentru functia de Presedinte propunem ca institutia noastra sa detina aceasta calitate avnad în vedere ponderea cea mai
mare la masa credala.
2. Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi, intrucat lichidatorul judiciar nu formuleaza cerere de atragere a
raspunderii patrimoniale personale impotriva administratorului debitoarei, consideram oportuna formularea unei astfel
de actiuni şi va informam ca institutia noastra va introduce actiunea intemeiata pe dispozitiile art. 138 alin. 3, din Legea
privind procedura insolventei.
Concluzii:
1. Avand în vedere faptul ca sunt intrunite conditiile art.16 din legea nr.85/2006
cu privire la numarul minim de persoane care pot constitui Comitetul Creditorilor, cu majoritate valorica a creantelor
reprezentate în adunare va fi ales Comitetul Creditorilor format din: Directia Generala a Finantelor Publice în
reprezentarea Administratiei Finantelor Publice Sector 3, Inspectoratul Teritorial de Munca Bucureşti şi Directia
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Impozite şi Taxe Locale Sector 3. În ceea ce priveste numirea Presedintelui, cu majoritate valorica a creantelor
reprezentate în adunare, s-a hotarat numirea Directia Generala a Finantelor Publice în reprezentarea Administratiei
Finantelor Publice Sector 3, în calitate de Presedinte al Comitetului Creditorilor.
2. Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi, s-a hotarat formularea cererii de atargere a raspunderii patrimoniale,
conform art. 138 din Legea 85/2006, de catre creditorul majoritar Directia Generala a Finantelor Publice Bucureşti, prin
Biroul Juridic Contencios 3.
Anexam prezentului raport copie de pe procesul verbal al adunarii creditorilor şi copii de pe punctele de vedere trimise
prin fax si/sau posta.
Alte probleme incidente în procedura:
Lichidatorul judiciar a solicitat informatii cu privire la bunurile societatii debitoare de la Directia Taxe şi Impozite
Locale Sector 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. D.I.T.L Sector 1, 4, 5, 6 ne-au comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza în evidentele
fiscale ale acestor institutii.
Lichidatorul judiciar a solicitat informatii cu privire la autovehiculele inmatriculate /radiate de la Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor. Ca urmare S.P.C.R.P.C.I.V. ne-a comunicat
faptul ca în evidentele acesteia pe numele debitoarei nu exista vehicule inmatriculate.
Lichidatorul judiciar a notificat administratorul statutar şi asociatii societatii în vederea predarii documentelor prevazute
de art. 28 din legea 85/2006, atat la adresa cu care figureaza la ONRC cat şi la adresa de domiciliu comunicata de
Directia Generala de Evidenta a Populatiei.
La nici una din zilele fixate de lichidatorul judiciar şi notificate societatii debitoare, precum şi administratorului şi
asociatului acesteia în vederea predarii documentelor prevazute de art.28 din lege, nu s-a prezentat nici un reprezentant
al debitoarei.
Analizand raportarile contabile extrase de pe Ministerului Finantelor Publice şi Istoricul societatii SC Curtea Veche
Restaurante SRL, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, lichidatorul judiciar constata ca nu au mai
depus situatiile financiare din anul 2005, motiv pentru care societatea a fost dizolvata prin sentinta 8834/2010, de
Tribunalul Bucureşti, Sectia a VI a Comerciala.
Lichidatorul judiciar a intocmit în conformitate cu dispozitiile art.25, raport în temeiul art. 59 alin.1 lit.a din Legea
nr.85/2006, acest raport a fost depus la dosarul cauzei.
În concluzie, solicitam inchiderea procedurii în temeiul art. 131 art. 1, din lege şi plata onorariului lichidatorului
judiciar în cuantum de 3.000 lei precum şi a cheltuielilor de procedura în cuantum de 193, 74 lei, din fondul ONRC.
Va rugam sa luati act de schimbarea denumirii şi transformarii formei profesionale din Cabinet Individual de Insolventa
« Georgescu Ioana Alina » în Societatea Profesionala « Georgescu, Danaila şi Asociatii S.P.R.L. ».
Decont de cheltuieli efectuate de lichidatorul judiciar :
1. Corespondenta:
- factura nr.50082/20.12.2012- 44, 95 lei ;
- factura nr.712/09.01.2013- 19, 60 lei ;
- factura nr.2754/22.01.2013- 5, 75 lei ;
- factura nr.3976/29.01.2013- 22, 20 lei ;
- factura nr.1337/29.01.2013- 3, 51 lei ;
- factura nr.1336/29.01.2013- 3, 51 lei ;
- factura nr.5317/06.02.2013- 19, 6 lei ;
- factura nr.10875/13.03.2013- 5, 75 lei ;
- factura nr.14961/09.04.2013- 14, 7 lei ;
- factura nr.15620/15.04.2013- 4, 9 lei ;
- factura nr.15837/16.04.2013- 4, 9 lei ;
2.Taxa timbru: factura 44808523/1/17.12.2012- 4 lei ;
3.Timbre fiscale: factura nr. 233/29.01.2013 – 4 lei
4.Publicitate deschidere procedura în ziarul Bursa: factura nr.17724/20.12.2012 – 36, 37 lei.
TOTAL: 193, 74 lei
Georgescu, Danaila şi Asociatii SPRL, prin lichidator Georgescu Ioana Alina

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MARY TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 7571128
România, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă
Str. Traian nr. 31
Dosar nr. 6937/118/2010/a5
Comunicare sentinţa civilă nr. 973/26.03.2013
Către,
Contestator Direcţia Generală a Finanţelor Publice, cu sediul în Constanţa, str. I. Gh. Duca nr. 18,
Intimaţi C.I.I. Bârlădeanu Alexandru Vitali, cu sediul în Constanţa, str. I. Gh. Duca nr. 81D, bloc L.45, scara B, ap. 63,
SC Viomar Nav SRL, cu sediul în Mangalia, str. Rozelor, bloc A3, scara B, etaj 2, ap. 9, judeţul Constanţa, prin
lichidator judiciar C.I.I. Nicolae Anca, cu sediul în Constanţa, Şoseaua Mangaliei nr. 72, bloc A, scara 5, ap. 3,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Primăria Municipiului Mangalia, Mangalia, Şoseaua Constanţei, nr. 13, judeţ Constanţa,
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - Bucureşti, sector 1, str. Promoroaca, nr. 9-11,
Vladu Vera IPURL, Constanţa, str. Dumitru Marinescu nr. 24,
Gio Insol I.P.U.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Dispensarului nr. 12, bloc 16A, ap. 17.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 973/26.03.2013 pronunţată în dosarul nr. 6937/118/2010/a5, de
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Mary Trading SRL, cu sediul în Mangalia, str. George
Murnu nr. 23, bloc 60, scara B, ap. 21, judeţul Constanţa, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J13/2033/1995, CUI 7571128.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 6937/118/2010/a5
Sentinţa civilă nr. 973
Şedinţa publică din data de 26 martie 2013
Judecător-sindic – Daniela Călin
Grefier – Feridan Osman
Pe rol, soluţionarea contestaţiei împotriva tabelului definitiv consolidat formulată de contestatoarea Direcţia Generală a
Finanţelor Publice, cu sediul în Constanţa, str. I. Gh. Duca nr. 18 în contradictoriu cu intimaţii C.I.I. Bârlădeanu
Alexandru Vitali, cu sediul în Constanţa, str. I. Gh. Duca nr. 81D, bloc L.45, scara B, ap. 63, SC Viomar Nav SRL, prin
lichidator judiciar Nicolae Anca C.I.I., cu sediul în Constanţa, Şoseaua Mangaliei nr. 72, bloc A, scara 5, ap. 3, Vladu
Vera I.P.U.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Dumitru Marinescu nr. 28, Primăria municipiului Mangalia, Şoseaua
Constanţei, nr. 13, judeţ Constanţa, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în Bucureşti, str.
Promoroaca nr. 9-11, sector 1 şi Gio Insol IPURL, Constanţa, str. Dispensarului nr. 12, bloc 16A, ap. 17.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă intimata Vladu Vera, în calitate de lichidator judiciar al
creditoarei SC Mary Trading SRL, lipsind celelalte părţi.
Procedura de citare este legal îndeplinită, în condiţiile art. 87 şi următoarele Cod procedură civilă.
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefier, după care:
Intimata Vladu Vera I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al SC Mary Trading SRL învederează că au fost
soluţionate în mod irevocabil, prin respingerea ca nefondate, contestaţiile înregistrate pe rolul Curţii de Apel Constanţa
sub nr. 6937/118/2010/a5 şi 6937/118/2010/a6, având ca obiect decizia de înlocuire din oficiu a fostului lichidator
judiciar, respectiv tabelul consolidat al creanţelor.
Cum cererea dedusă judecăţii vizează tabelul definitiv consolidat întocmit de fostul lichidator judiciar, apreciază că se
impune respingerea, ca rămasă fără obiect.
Judecătorul-sindic rămâne în pronunţare asupra contestaţiei.
Judecătorul-sindic,
Asupra contestaţiei de faţă:
Creditoarea DGFP Constanţa a formulat contestaţie împotriva tabelului consolidat al creanţelor asupra averii debitoarei
SC Mary Trading SRL, afişate la uşa instanţei la data de 13.01.2012, solicitând rectificarea tabelului definitiv consolidat
în sensul înlăturării creanţelor suplimentare ale Primăriei Municipiului Mangalia şi a SC Viomar Nav SRL.
Contestaţia a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 6937/118/2010/a5.
La termenul de judecată din data de 26.03.2013 instanţa a procedat la respingerea prezentei contestaţii ca rămasă fără
obiect, pentru următoarele considerente:
Contestaţia împotriva tabelului definitiv consolidat întocmit în cauză de lichidatorul Bârlădeanu Alexandru Vitali a fost
admisă, constatându-se nulitatea acestuia prin hotărârea pronunţată în data de 09.10.2012 în dosarul nr.
6937/118/2010/a2 al Tribunalului Constanţa, hotărâre ce a rămas irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea
de Apel Constanţa la data de 28.02.2013.
În aceste condiţii, contestaţia creditoarei DGFP Constanţa ce vizează acelaşi tabel definitiv consolidat a cărui nulitate s-
a constatat prin sentinţa amintită mai sus apare ca fiind lipsită de obiect.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Respinge contestaţia formulată de contestatoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice, cu sediul în Constanţa, str. I.
Gh. Duca nr. 18 în contradictoriu cu intimaţii C.I.I. Bârlădeanu Alexandru Vitali, cu sediul în Constanţa, str. I. Gh.
Duca nr. 81D, bloc L.45, scara B, ap. 63, SC Viomar Nav SRL prin lichidator judiciar Nicolae Anca C.I.I., cu sediul în
Constanţa, Şoseaua Mangaliei nr. 72, bloc A, scara 5, ap. 3, Vladu Vera I.P.U.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Dumitru
Marinescu nr. 28, Primăria municipiului Mangalia, Şoseaua Constanţei, nr. 13, judeţ Constanţa, Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în Bucureşti, str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1 şi Gio Insol IPURL,
Constanţa, str. Dispensarului nr. 12, bloc 16A, ap. 17, ca rămasă fără obiect.
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 martie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Daniela Călin Feridan Osman

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

2. Societatea comercială UNIVERS DISTRIBUŢIE SRL, cod unic de înregistrare: 15989041


Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului
Nr.15/17.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2611/118/2013, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, Judecător sindic
Camelia Trifanov.
2.Arhiva instanţei: str. Traian nr. 31, Constanţa, jud. Constanţa, număr de telefon: 0241 551345, programul arhivei
instanţei: L-V 8.30-12.30;
3.1. Debitor: SC Univers Distribuţie SRL, sediul social: Constanţa, str. Comarnic nr. 72, Stand 27, jud. Constanţa,
număr de ordine în registrul comerţului J13/3568/2003, CUI 15989041.
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Tudoruş Cristina, cod de identificare fiscală: RO 19599866
sediul social: str. Poporului nr. 27 A, Constanţa, jud. Constanţa, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în
Insolvenţă 1B1059, tel/fax: 0241 691006, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Tudoruş
Cristina.
5. Subscrisa: Cabinet individual de insolvenţă Tudoruş Cristina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Univers Distribuţie SRL, conform încheierii civile nr. 478/25.03.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II a
civilă, în dosarul 2611/118/2013, în temeiul art. 109 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Univers Distribuţie SRL prin încheierea
civilă nr. 478/25.03.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, în dosarul 2611/118/2013.
6.1. Debitorul SC Univers Distribuţie S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 09.05.2013.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 20.05.2013. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 04.06.2013.
7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa
pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul
judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la
arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru
judiciar de 0, 3lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Tudoruş Cristina

Județul Covasna
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LEO IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 6876523
România, Tribunalul Covasna
Str. Kriza Janos, nr. 2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Dosar nr. unic 10/119/2005 (nr. în format vechi 381/S/2005)
Termen: 24 mai 2013
Citaţie
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
Creditorii: Agenţia Judeţeană pt. Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, prin reprezentant legal - Sf. Gheorghe, str. G - ral
Grigore Bălan, nr. 14, judeţ Covasna.
SC Suport Colect SRL, prin reprezentant legal - Director Executiv George Mitrasca - Bucureşti, sector 5, B-dul
Libertăţii, nr. 22, BL.102, Mezanin, Tronson II, III ŞI Parţial IV.
Salariaţii debitoare,i prin Gungl Sandor sen. - Sf. Gheorghe, str. Nicolae Iorga, nr. 2, bl. 3, sc.F, ap. 6, judeţ Covasna.
Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe, prin reprezentant legal - Şef Administraţie Ambrus Attila - Sf.
Gheorghe, str. Bem Jozef, nr. 9, cod poştal 520023, judeţ Covasna.
SC Argus SRL prin reprezentant legal - Sf. Gheorghe, str. Daczo, nr. 22, judeţ Covasna.
Inspectoratul Teritorial De Muncă Covasna prin reprezentant legal - Director coordonator Silviu Crăciun - Sf.
Gheorghe, str. G - ral Grigore Bălan, nr. 14, judeţ Covasna.
SC Gospodăria Comunală SA, prin reprezentant legal - Sf. Gheorghe, str. Banki Donath, nr. 27, judeţ Covasna.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Gungl Sandor sen. - Sf. Gheorghe, str. Nicolae Iorga, nr. 2, bl. 3, sc.F, ap. 6, judeţ Covasna.
Gungl Sandor jr. - Sf. Gheorghe, str. Bem Jozef, nr. 2, bl. 3, ap. 18, judeţ Covasna.
Deak Sandor - Ilieni, str. Hunyadi, nr. 527, judeţ Covasna.
Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Instrumente Financiare Nerambursabile (DIFN) - (fost Oficiul de Plăţi şi
Contractare Phare) prin reprezentant legal - Ministru Eugen Orlando Teodorovici - sector 3, Bucureşti, B-dul Mircea
Vodă, intrarea B, nr. 44, bl. M17, cod poștal 030669.
Debitor SC Leo Impex SRL prin reprezentant legal - Sf. Gheorghe, str. Nicolae Iorga, nr. 34/C, judeţ Covasna.
Lichidator judiciar ECG Tamas Laszlo IPURL - Sucursala Sf. Gheorghe, prin reprezentant legal - Sf. Gheorghe, str.
Constructorilor, nr. 2, judeţ Covasna.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 33, completul 11, în ziua de 24, luna 05, anul 2013, ora 9.00, în proces cu SC
Leo Impex SRL, prin reprezentant legal, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 34/C, jud. Covasna,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/1282/1994, având cod unic
de înregistrare 6876523, pentru procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FLORIS - GOLD IFN SRL, cod unic de înregistrare: 18829568
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei pentru debitorul SC Floris - Gold IFN SRL
Nr. 601/18.04.2013
1. Date privind dosarul: 7806/63/2013, Tribunal Dolj, Secţia a Ii a Civilă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Craiova, str. Brestei, nr.12, jud. Dolj, număr de telefon: 0251/ 418612; 0251/419851;
programul arhivei/registraturii instanţei 830- 1200, Judecător-sindic Alina Mischianu.
3.Debitor: SC Floris - Gold IFN SRL, cod de identificare fiscală 18829568; număr de ordine în registrul comerţului
J16/1268/2006, sediul: Municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 68, bloc C7, scara b, ap. 8, judet Dolj.
4.Creditori şi potenţiali creditori: AFP Craiova, Primăria Municipiului Craiova.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual Insolvenţă Mărgăritescu Mădălin, număr de înregistrare în Tabloul UNPIR:
1B2307, sediul social: Craiova, str. Sf. Dumitru, nr.3, et. 1, jud. Dolj, tel/ fax: 0351.444.544, mobil: 0723.531.499,
0768.723.912 email: madalin_marga@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică
Mădălin Mărgăritescu.
6.Subscrisa: Cabinet Individual Insolvenţă Mărgăritescu Mădălin în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Floris - Gold IFN SRL, conform incheierii din data de 15.04.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia Civilă, în
dosarul nr. 7806/63/2013, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind
procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1), notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Floris - Gold IFN SRL prin încheierea din
15.04.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia Civilă, în dosarul nr. 7806/63/2013.
7.1.Debitorul SC Floris - Gold IFN SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei,
7.2. Creditorii debitorului SC Floris - Gold IFN SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei este 27.05.2013.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 10.06.2013. Termenul pentru depunerea, soluţionarea eventualelor contestatii, întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv al creanţelor este 16.09.2013.
8. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de 13.06.2013, ora1300 la sediul lichidatorului
judiciar la adresa Craiova, str. Sf. Dumitru, nr. 3, et.1, jud. Dolj, având ca ordine de zi prezentarea situaţiei debitorului
desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea numirii şi remuneraţiei lichidatorului judiciar.
9. Se notifică faptul ca Adunarea generala a actionarilor va avea loc în data de 26.04.2013 ora 1400 la adresa – Craiova,
str. Sf. Dumitru, nr. 3, et.1, jud. Dolj, avand pe ordinea de zi: desemnarea administratorului special.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul
judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la
arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru
judiciar de 0, 3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Cabinet Individual de Insolvenţă Mădălin Mărgăritescu, prin practician în insolvenţă Mădălin Mărgăritescu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Județul Dâmboviţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GPL AUTO EUROPA SRL, cod unic de înregistrare: 15474282
România, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Calea Bucureşti nr.3
Dosar nr.4983/120/2011/a1
Citaţie
emisă la: ziua 15 aprilie 2013
Către,
Ghiţă Ionuţ Valentin - mun. Târgovişte, Calea Bucureşti, bl. O2, sc.D, et. 5, ap. 23, judeţ Dâmboviţa.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7 etaj 3, completul S8, în ziua de 23, luna mai, anul 2013, ora 9, 00, în calitate
de pârât privind pe debitoarea SC GPL Auto Europa SRL, cu sediul în Târgovişte, str. C alea Bucureşti, Bl.O2, sc.D,
et.5, ap.23, judeţul Dâmboviţa, având cod unic de înregistrare 15474282 şi număr de ordine în registrul comerţului
J15/402/2003.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială VADIMEX SRL, cod unic de înregistrare: 7051133
Romania, Tribunalul Galaţi, Secţia a II a Civilă
Str. Brăilei nr.153
Dosar nr. 4752/121/2012
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2949
Comunicare încheiere nr. 157 din 25.03.2013
emisă la: ziua 29, luna martie, anul 2013
Către,
SC Vadimex SRL, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decemrbie 1918 nr.96, jud.Galaţi, prin lichidator judiciar Cont Expert
IPURL Tecuci, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.96, jud.Galaţi.
ORC Galaţi- str. Portului nr.20, Galaţi.
Se comunică, alăturat, copia Incheierii NR.157 din 25.03.2013, pronunţată în dosarul nr.4466/121/2012 de Tribunalul
Galaţi privind debitoarea SC Vadimex SRL având nr. de înregistrare în registrul comerţului J17/294/1995.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Romania, Tribunalul Galaţi, Secţia a II a Civilă
Dosar nr.4752/121/2012
(*operator de date cu caracter personal nr. 2949)
Încheiere nr.157
Camera de Consiliu din 25.03.2013
Judecător sindic: Diana-Mihaela Oancea
Grefier: Valerica Bălţătescu
La ordine fiind soluţionarea, în rejudecare, a cererii de deschidere a procedurii de faliment formulată de debitoarea SC
Vadimex SRL, cu sediul în tecuci, str. 1 Decemrbie 1918 nr.96, jud.Galaţi, prin lichidator Cont Expert IPURL Tecuci,
cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.96, jud.Galaţi, în temeiul Legii nr.85/2006.
La apelul nominal au lipsit părţile.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, în sensul că s-a dispus soluţionarea cererii în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
Prezenta cerere se află la primul termen de judecată în rejudecare. Prin decizia nr.932 din 5.12.2012 pronunţată de
Curtea de Apel Galaţi, a fost admis recursul debitoarei prin lichidator, casată sentinţa civilă nr.716cc din 18.09.2012
pronunţată în dosar nr.4752/121/2012 cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
Nefiind alte cereri de formulat judecătorul sindic reţine cererea spre soluţionare.
Judecătorul sindic,
Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.4752/121/2012, de Cont Expert IPURL TECUCI, în calitate de
lichidator al debitoarei SC Vadimex SRL, a formulat cerere de deschidere a procedurii falimentului.
In motivarea cererii se arată că în conformitate cu Încheierea Judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Galaţi, în baza dispoziţiilor Legii nr.31/1990 s-a dispus înscrierea în registrul comerţului a
menţiunii privind numirea în calitate de lichidator la SC Vadimex SRL, a Cont Expert IPURL.
A mai arătat şi faptul că debitoarea se află în încetare de plăţi, că are datorii către AFP Galaţi în sumă de 1.172 lei
reprezentând obligaţii fiscale datorate şi neachitate, că nu dispune de fonduri băneşti pentru a le achita.
Prin sentinţa civilă nr.716cc/18.09.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi, judecătorul sindic a respins ca nefondată
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei. În motivarea acestei sentinţe judecătorul sindic a reţinut că debitoarea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

prin reprezentantul său legal, nu a fost în măsură să facă dovada stării de insolvenţă, acesta limitându-se să susţină că
debitoarea are datorii, fără a face vreo dovadă în acest sens.
Impotriva hotărârii de fond a fost formulat recurs, care de atac ce s-a soluţionat prin decizia nr.932/5.12.2012.
In motivarea deciziei menţionate, instanţa de control judiciar a reţinut a reţinut că societatea debitoare este o societate
dizolvată, aflată în lichidare conform rezoluţiei ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi.
Potrivit art.27 al.1 şi art.27 al.4 din Legea nr.85/2006 debitorul nu este obligat să dovedească starea de insolvenţă, ci
doar să pretindă că se află în stare de insolvenţă.
Inexistenţa stării de insolvenţă se critică şi poate fi analizată în cadrul opoziţiei prev. de art.32 al.2 din Legea
nr.85/2006, opoziţie care poate fi formulată de creditori împotriva hotărârii de deschidere a procedurii simplificate a
falimentului la cererea debitorului.
Nedepunerea documentelor prev. de art.28 lit.a-f şi h este sancţionată prin art.-28 al.2 şi art.32 al.1 din Legea
nr.85/2006 şi nu poate constitui motiv de respingere a cererii.
Dimpotrivă, este unul din cazurile prev.de art.1 al.2 lit.d din Legea nr-.85/2006 pentru deschiderea procedurii
simplificate alături de cazul prev. de art.1 al.2 lit.c pct.1, 2, 3, 4 din Lege.
Nu există temei pentru a solicita şi verifica la data deschiderii procedurii simplificate la cererea debitorului, titlurile ce
constată creanţele neachitate.
Ținând seama de decizia nr.5/2011 pronunţată de ICCJ –Secţiile Unite, în recursul în interesul legii, soluţia pe care
instanţa de recurs o poate pronunţa, ca efect al admiterii recursului este aceea de casare cu trimitere a cauzei spre
rejudecare la aceeaşi instanţă.
După trimiterea în rejudecare cauza a fost înregistrată cu acelaşi număr, pe rolul Tribunalului Galaţi, la data de
12.01.2013.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că:
Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.4752/121/2012, de Cont Expert IPURL Tecuci, în calitate de
lichidator al debitoarei SC Vadimex SRL, a formulat cerere de deschidere a procedurii falimentului.
In motivarea cererii se arată că în prin Incheierea nr.54/05.01.2006 pronunţată de Judecătorul delegat la ORC de pe
lângă Tribunalul Galaţi s-a dispus înregistrarea la registrul comerţului a menţiunii privind numirea în calitate de
lichidator al SC Vadimex SRL a Cont Expert IPURL, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990, art. 252 din Legea nr.
31/1990 şi art. 31 alin. 4 din Legea nr. 359/2004.
Din verificările efectuate până în prezent rezultă că societatea debitoare înregistrează creanţe către AFP Galaţi.
Cu toate diligenţele întreprinse până la această dată nu s-a reuşit intrarea în posesia documentelor financiar-contabile ale
societăţii debitoare, întreaga corespondenţă fiind returnată fără ca lichidatorul să fie contactat de reprezentanţii
autorizaţi ai debitoarei.
În dovedirea cererii, s-au depus la dosarul cauzei copia Incheierii nr.54/05.01.2006 a Judecătorului delegat la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi şi copii de pe înscrisuri.
Potrivit disp.art. 2701 din Legea nr.31/1990 în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă,
lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. În cauză sunt îndeplinite condiţiile textului pentru
deschiderea procedurii insolvenţei, inclusiv cele prevăzute de art. 27 – 30 şi art. 1 alin. 2 din Legea nr.85/2006,
debitoarea fiind în încetare de plăţi, astfel că se va dispune deschiderea procedurii simplificate având în vedere şi
disp.art.2702 din Legea nr.31/1990.
Se va numi în calitate de lichidator judiciar Cont Expert IPURL..
Se va fixa termen maxim de predare a gestiunii către lichidator împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după
deschiderea procedurii.
Conform art.109 din lege deschiderea procedurii falimentului va fi notificată creditorilor, debitoarei şi ORC pentru
efectuarea de menţiuni precum şi pentru publicarea în Buletinul Procedurilor de insolvenţă. Urmează a se fixa termenele
prev. de art. 109 al.2 din lege referitoare la tabelul preliminar şi tabelul definitiv de creanţe, făcându-se şi aplicarea
disp.art.61 al.2 şi 3 din legea nr.85/2006.
Potrivit art. 113 din lege se vor sigila bunurile din averea debitorului şi se vor îndeplini celelalte operaţiuni de lichidare.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Vadimex SRL cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.96, jud.Galaţi,
pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi în consecinţă:
In temeiul disp. art.32 alin. 1 din Legea nr.85/2006 dispune deschiderea procedurii simplificata de insolvenţă împotriva
debitoarei SC Vadimex SRL, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.96, jud.Galaţi .
În temeiul disp.art.107 din Legea nr.85/2006 desemnează lichidator provizoriu pe Cont Expert IPURL.
Stabileşte în sarcina lichidatorului atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr.85/2006 şi fixează o remuneraţie de 3000
lei pe toata perioada procedurii, pe baza unui raport de activitate.
In temeiul disp.art.59 al.1 din Legea nr.85/2006 pune în vedere lichidatorului să întocmească şi să depună un raport
amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor
cărora le-ar fi imputabilă, în termen de 40 de zile de la data desemnării.
In temeiul disp.art.61 din Legea nr.85/2006 dispune notificarea deschiderii procedurii asociaţilor, acţionarilor,
creditorilor şi ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării
menţiunii, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de
30.04.2013.
Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar la data de 10.05.2013.
Fixează termen limita pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 24.05.2013.
Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 21.05.2013 la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii
debitorului.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 27.05.2013.
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi
suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către
lichidatorul judiciar.
Definitivă şi executorie.
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţe publică din 25.03.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Diana-Mihaela Oancea Valerica Bălţătescu

Județul Gorj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INTOLUC SRL, cod unic de înregistrare: 6999534
România, Tribunalul Gorj , Secţia a II-a Civilă
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr.11542/95/2012/a1
Termen: 03.06.2013
Citaţie
emisă la: ziua 16, luna 04, anul 2013
Către,

Pârât Ciobanu Florea Elena - Motru, str. Macului, bl. 1, sc.1, ap. 2, Judeţ Gorj sunteţi chemaţi la această instanţă,
camera 3, completul C4 F, în ziua de 03, luna iunie anul 2013, ora 900, în calitate de foşti administratori sociali al
debitoarei SC Intoluc SRL - Motru, str. Macului, bl. 1, sc.1, ap. 2, Judeţ Gorj, pentru soluţionarea cererii de antrenare a
răspunderii patrimoniale prev. de art.138 din Legea 85/2006, formulată de lichidatorul judiciar Euroconsulting SPRL,
lichidator al SC Intoluc SRL - Târgu Jiu, str. Panduri, nr. 100, judeţ Gorj.
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Judecător sindic, Grefier,
Angela Antoaneta Popescu Smărăndoiu Cristina

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DESIGN DECORATION SRL, cod unic de înregistrare: 16830892
România, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 1745/97/2011
Termen la 21.05.2013
Citaţie
emisă la: ziua 18, luna 04, anul 2013
DGFP Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 210264,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, Aleea Muncii, nr. 2, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală 12311639,
Consiliul local Deva, cu sediul în Deva, P-ţa Unirii, nr. 2, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 4374383,
Sunt chemaţi la această instanţă, complet 1, în ziua 21, luna 05, anul 2013, cam. 119, ora 10, în calitate de creditori, în
proces cu debitoarea SC Design Decoration SRL, cu sediul în Deva, str. Mureşului, nr. 18, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală 16830892, nr. de ordine în registrul comerţului J20/1511/2004 prin lichidator judiciar
Alfa&Quantum SPRL, cu sediul în Deva, Al. Salcâmilor, bl. 32, sc.A, ap. 63, jud. Hunedoara, nr. de ordine în Registrul
Societăţile Profesionale de Insolvenţă RSP 0440, pentru Legea nr. 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Județul Iaşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EVRIM STYLE SRL, cod unic de înregistrare: 16049868
Dosar nr. 3870/99/2012*
Debitor: SC Evrim Style SRL
J22/30/2004, CUI: 16049868
-în faliment, in banckruptcy, en faillite-
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr. 765/16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3870/99/2012*, Tribunalul Iaşi- Judecător sindic.
2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr. 20A, telefon/fax 0232/215160.
3.Debitor: SC Evrim Style SRL, cu sediul social în sat Voineşti, com. Voineşti, jud. Iaşi, J22/30/2004, CUI 16049868,
4.Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi, C.I.F. RO 20749991, sediul în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr.
27, et. 1, cam. 115, jud. Iaşi, număr RFO II-0025/2006; tel/fax: 0232/430020, cimsprl@yahoo.com, www.cimsprl.ro,
reprezentant lichidator judiciar Apetrei Mărioara
5.Subscrisa: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Evrim Style
SRL, conform Sentinţei Civile nr. 659 din data de 10.04.2013, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosar 3870/99/2012*, în
temeiul disp. art. 61, coroborate cu art. 28 (1), 107 şi 109 din Legea 85/2006, notifică:
6. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Evrim Style SRL, prin Sentinţa Civilă nr.
659/10.04.2013 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosar nr. 3870/99/2012*.
6.1. Debitorul SC Evrim Style SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să predea
lichidtorului judiciar actele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin.(1) coroborat cu art. 35 şi art. 44 din Legea 85/2006.
6.2. Creditorii debitorului SC Evrim Style SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.05.2013. În
temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 03.06.2013. Eventualele contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor se pot depune la
Tribunalul Iaşi în termen de maximum 5 zile de la publicarea tabelului în BPI. Termenul pentru solutionarea
eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
02.10.2013.
7. Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Iaşi, str. Sf.
Lazăr nr. 27, et. 1, cam. 115, jud. Iaşi, în data de 10.06.2013, ora 13.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului
creditorilor şi a preşedintelui comitetului, confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia,
aprobarea raportului asupra cauzelor care au dus la insolvenţă, precum şi orice alte aspecte necesare derulării
procedurii.
8.Deschiderea procedurii falimentului se notifică debitorului, creditorilor şi ORC Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Notificarea se publică în BPI şi intr-un ziar de largă circulaţie.
9. În temeiul art. 3, pct. 26 din Legea 85/2006, administratorul judiciar convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor SC
Evrim Style SRL în vederea desemnării administratorului special, la data de 22.04.2013, ora 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar: Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 27, et. 1, cm. 115, jud. Iaşi. În caz de neprezentare, AGA debitoarei se
reconvoacă la data de 27.04.2013, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar.
Conform prevederilor art. 3 pct. 26 din Legea 85/2006, dacă adunarea asociaţilor, convocată conform prezentului punct
nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare dacă acesta nu a fost ridicat,
iar debitorul, respectiv asociaţii/acţionarii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate
prin administrator special”.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul
judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la
arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru
judiciar de 0, 30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar, Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi,
prin asociat unic coordonator, Ec. Apetrei Mărioara

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

2. Societatea comercială INDROM GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 14937508


Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar
şi propunerea de vânzare a bunurilor debitorului S.C. Indrom Grup SRL
Nr.7829/188 din data de 16.04.2013
1.Date privind dosarul: Dosar numar 7829/99/2011 (nr. vechi 342/2011), Tribunalul Iaşi – Secţia II Civila-Faliment,
Judecător sindic magistrat Popa Maria Cristina.
2.Arhiva/ registratura instanţei: Mun.Iaşi, str. N.Gane nr. 20A, jud. Iaşi. Programul arhivei instanţei 0900- 1300.
3.1. Debitor: SC Indrom Grup SRL, cod de identificare fiscală 14937508 sediul social în sat Popricani, com.Popricani,
jud. Iaşi, Număr de ordine în registrul comerţului J22/1210/2007
3.2. Administrator special: Nu este numit
4. Lichidator judiciar: Capital Insol SPRL Filiala Iasi, cod de identificare fiscală 26378612, sediul social Iasi, Str.Horia
nr.1 bl.N1 Sc.B parter, sediu ales: în Iasi, str. Sf. Petru Movilă, nr. 52, et. 1, număr de înscriere în tabloul practicienilor
în insolvenţă RSP 0420 tel. 0232/411277, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică:
Moraru Gheorghe, numar matricol 1C 3174,
5. Subscrisa: Capital Insol SPRL Filiala Iaşi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC INDROM GRUP
SRL, conform Sentinţei Civile nr. 562/2013 din data de 02.04.2013 pronunţată de Tribunalul IAŞI – Secţia II Civila-
Faliment, în dosar nr. 7829/99/2011 (nr. vechi 342/2011), în temeiul art. 61 alin (1) şi (2), art. 62 alin (1) şi din Legea
85/2006 privind procedura insolvenţei, Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului
judiciar şi propunerea de vânzare a bunurilor debitorului S.C. Indrom Grup SRL.
I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile sale
În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi a celor dispuse prin Sentinţa Civilă nr. 562/2013 din data de 02
aprilie 2013, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia a II a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 829/99/2011 (nr. vechi
342/2011), în cadrul procedurii s-au desfăşurat activităţi specifice după cum urmează:
La data de 18 ianuarie 2013, la dosarul cauzei a fost depus Raportul privind activitatea administratorului judiciar cu
propunere de intrare în procedura generală de faliment a debitoarei SC Indrom Grup SRL, înregistrat sub nr. 7829/161
din data de 15.01.2013 şi publicat în B.P.I. nr. 1111 din data de 21 ianuarie 2013.
Conform dispoziţiilor instanţei de judecată cât şi a celor prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,
în cadrul procedurii s-au mai desfăşurat şi alte activităţi:
La data de 08 aprilie 2013, la dosarul cauzei a fost depus Tabelul definitiv actualizat de creanţe pentru debitoarea SC
INDROM GRUP SRL înregistrat sub nr. 7829/165 din data de 08 aprilie 2013, publicat în B.P.I. nr. 6350 din data de 09
aprilie 2013 şi afişat şi la uşa instanţei de judecată.
Urmare a propunerii administratorului judiciar, de intrare a debitoarei în procedura generală a falimentului, prin
Sentinţa nr.562/2013 din 02 aprilie 2013 a dispus intrarea debitoarei în procedura general de faliment.
Conform dispoziţiilor instanţei de judecată, prin sentinţa sus menţionată şi a celor din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, au fost efectuate notificările către O.R.C. de pe lângă Tribunalul Iaşi, B.P.I., în vederea
efectuării menţiunilor necesare. De asemenea au fost notificaţi creditorii înscrişi la masa credală, în vederea depunerii
cererilor de creanţă supliment.
II. Menţiuni privind demersurile efectuate de lichidatorul judiciar în vederea identificării bunurilor debitoarei
La data de 18 decembrie 2012, lichidatorul judiciar al debitoarei SC INDROM GRUP SRL a procedat la inventarierea
şi lăsarea în custodie a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, astfel cum reiese din Procesul-verbal predare-
primire în custodie a bunurilor aparţinând SC INDROM GRUP SRL, înregistrat sub nr. 7829/156 din data de 18
decembrie 2012, pe care îl anexăm prezentului Raport.
Bunurile mobile mai sus menţionate, au fost predate în custodia lichidatorului judiciar Capital Insol S.P.R.L.-Filiala
Iaşi, de către administratorul statutar, dl Marţian Nicolae-Tiberius.
Bunurile mobile din patrimoniul debitoarei au fost evaluate de către evaluatorul autorizat SC Crioral SRL în luna
februarie a anului 2013, după cum urmează:
Bunuri mobile, reprezentând:
A. SCHELA MONTABILĂ DE INTERIOR- picior schelă metalică, de înălțime redusă;
B. LASER DE NIVEL TRASARE-dotat cu dispozitiv pentru 45 şi 90 grade.
C. TIJĂ TELESCOPICĂ BOSH, în stare bună
D. APARAT ETICHETAT RHINO PRO 5000 aflat într-o stare tehnică bună
E. AUTOFILETANTĂ utilizată pentru înfiletarea şuruburilor, aflat într-o stare tehnică bună;
F. BETONIERĂ ¼ metri cubi, capacitate cuvă 250 l, capacitate utilă 175 l;
G. GRINDĂ VIBRANTĂ CU MOTOR SUBARU, adâncime vibrare 150 m.m;
H. RIGLĂ DE TRASAT MASALTA
I. LAME PENTRU VIBRAT MASALTA
J. COLOMIX MALAXOARE-3 BUCĂŢI, două dintre cele 3 malaxoare nu sunt funcţionale iar unul este funcţional.
Raportul de evaluare al bunurilor mobile ale debitoarei SC INDROM GRUP SRL, astfel cum a fost întocmit de
evaluatorul SC CRIORAL SRL, depus la dosarul cauzei.
Lichidatorul judiciar va convoca Adunarea Creditorilor având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului de evaluare a bunurilor mobile, întocmit de evaluatorul SC CRIORAL SRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

2. Aprobarea modalităţilor de vânzare propuse de către lichidatorul judiciar în prezentul raport şi scoaterea la vânzare a
bunurilor mobile aparţinând debitoarei.
III. Menţiuni privind evaluarea bunurilor din patrimoniul debitoarei şi scoaterea bunurilor la vânzare prin licitaţie
publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei şi a Codului de
procedură civilă:
a) Identificarea şi evaluarea bunurilor aparţinând debitoarei
Aşa cum am prezentat mai sus, în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei, au fost întocmit Raportul de
evaluare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, reprezentând:
A. Bunuri mobile, reprezentând:
A. SCHELA MONTABILĂ DE INTERIOR- 76 lei;
B. LASER DE NIVEL TRASARE- 287 lei.
C. TIJĂ TELESCOPICĂ BOSH-152 lei
D. APARAT ETICHETAT RHINO PRO 5000-673 lei
E. AUTOFILETANTĂ utilizată pentru înfiletarea şuruburilor 74 lei
F. BETONIERĂ ¼ metri cubi-686 lei
G. GRINDĂ VIBRANTĂ CU MOTOR SUBARU-2.495 lei
H. RIGLĂ DE TRASAT MASALTA- 42 lei
I. LAME PENTRU VIBRAT MASALTA-50 lei
J. APARAT COLOMOX MALAXOARE-206 lei
K. APARAT COLOMOX MALAXOARE-17 lei
L. APARAT COLOMOX MALAXOARE-17 lei
b) Modalităţi de vânzare
Propunem ca bunurile mobile ale debitoarei, propunem ca valorificarea acestora, în cadrul procedurii de faliment, să fie
vânzare prin licitaţii publice, cu strigare, organizate săptămânal pentru primele trei şedinţe de licitaţie preţul de pornire
fiind preţul stabilit de către expertul evaluator, urmând ca în cazul în care bunurile nu vor fi vândute, pentru următoarele
trei şedinţe de licitaţie, preţul să fie diminuat cu 25%, iar pentru următoarele trei şedinţe de licitaţie, preţul de pornire al
licitaţiei să fie diminuat cu încă 25%.
În cazul în care bunurile mobile ale debitoarei, nu vor fi valorificate în condiţiile propuse mai sus, lichidatorul judiciar
va convoca din nou Adunarea Creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de valorificare a bunurilor mobile,
aparținând debitoarei SC INDROM GRUP SRL .
IV. Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 85/2006,
privind procedura insolvenţei:
Până la data prezentului raport, la masa credală nu au fost aduse sume de bani din recuperări de creanţe, cheltuielile
ocazionate cu desfăşurarea acestei proceduri fiind suportate de către administrator judiciar/lichidatorul judiciar.
Faţă de cele arătate, supunem atenţiei Adunării Creditorilor prezentul raport şi solicităm aprobarea acestuia şi a
propunerii lichidatorului judiciar de scoatere la vânzare a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, în condiţiile
propuse în acest raport.
Cu respect,
Lichidator judiciar, Capital Insol SPRL Filiala Iaşi, prin Moraru Gheorghe

Județul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MIGA METAL SRL, cod unic de înregistrare: 18517523
Tribunalul Ilfov
Secţia Civila, Complet F11
Dosar nr. 1910/93/2012
Termen 12.06.2013
Tabel preliminar al obligaţiilor debitorului S.C. Miga Metal SRL
întocmit în conformitate cu art. 72 din Legea nr. 85/2006
Nr.
Denumire creditor Adresa Creanţă solicitată Creanţă acceptată Temeiul creanţei
crt.
Directia Generala a Bucureşti, Str.Lucretiu
1 3.556.136 RON 3.556.136 RON art. 123 pct. 4
Finantelor Publice Ilfov Patrascanu nr 10, sector 3
Bucureşti, Splaiul
Administratia Fondului
2 Independentei nr 294 Corp A, 1.859.363 RON 1.859.363 RON art. 123 pct. 4
de Mediu
sector 6
Primaria Comunei Ilfov, Vidra, str. Principala
3 13.657 RON 13.657 RON art. 123 pct. 4
Vidra nr.80
TOTAL= 5.429.156 RON
Lichidator judiciar, Xifando Isabela Ileana

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TEMPOFISH SRL, cod unic de înregistrare: 29457796
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr. 139/12.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3740/100/2013, Tribunalul Maramureş; Judecător sindic: Virginia Pop; Grefier:
Mirela Natalia Dănuţ;
2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr.2A, jud. Maramures, nr. de telefon: 0262/218235,
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08, 00-13, 00.
3.Debitor: SC Tempofish SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Nicolae Iorga, bl. 6, sc.B, parter, ap. 11, județul Maramures
J24/1087/2011, CUI RO 29457796.
4. Asociat unic: Dumitrescu Eleonora Monica.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Felezeu Ion Tudor, cu sediul în Cluj Napoca, str.
Dorobanților nr. 7 ap.15, jud. Cluj, Atestat nr. 1B2481/2011, U.N.P.I.R., C.I.F. 28915518, tel. 0744261868, fax
0364143285, e-mail felezeutudor@yahoo.com.
Cabinet Individual de Insolventa Felezeu Tudor Ion, cu sediul în Cluj Napoca, str. Dorobantilor nr. 7 ap.15, jud. Cluj,
în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Tempofish SRL, conform Incheierii nr. 2306 din data de
04.04.2013, pronunţată de Tribunalul Maramureș, în dosar nr. 3740/100/2013, notifică:
6. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Tempofish SRL prin Incheierea nr. 2306 din
data de 04.04.2013, pronunţată de Tribunalul Maramureș, în dosar nr. 3740/100/2013
6.1. Debitorul SC Tempofish SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Tempofish SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.05.2013.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 10.06.2013. Termenul de depunere a contestatiilor împotriva tabelului preliminar este de 5 zile de la
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență a tabelului preliminar. Termenul limită pentru întocmirea şi afisarea
tabelului definitiv al creanțelor este 25.06.2013.
7. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: adresa Cluj Napoca, str. Dorobantilor, nr. 7, ap. 15,
jud. Cluj, data 14.06.2013, ora 11, 00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului
creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; stabilirea remunerației și onorariului administratorului judiciar;
daca creditorii avanseaza cheltuieli pentru desfasurarea procedurii; altele.
Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă
votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru
exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Maramureș.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei, însoţită de documentele justificative ale creanţei. Actele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau
transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul
pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct
acestuia, prin poştă, la adresa Cluj Napoca, str. Dorobantilor nr. 7 ap.15, jud. Cluj. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii
taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Administrator judiciar, C.I.I. Ion Tudor Felezeu

2. Societatea comercială VOLTA TRADE SA, cod unic de înregistrare: 6859883


1. Date privind dosarul: nr. dosar: 5733/100/2009, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Borcutean Nela.
2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramureş, număr de telefon: 0262218235,
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08, 00-13, 00.
3.Debitor: SC Volta Trade SA, C.U.I. 6859883, cu sediul în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr.4/53, judeţul Maramureş,
nr. de ordine în registrul comerţului: J24/2784/1994.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

4. Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucureşti, nr. 25, etaj 1, jud.
Maramureş, nr. înregistrare în RFO II-0135, tel. 0362802750, fax 0262275856, e-mail:paretogrup@yahoo.com.,
reprezentată prin Iancu Liana Gabriela.
5. Subscrisa Pareto Grup IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Volta Trade SA, conform Încheierii
din data de 15.01.2013 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
în dosarul nr. 5733/100/2009, în temeiul art.108 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,
modificată, comunică:
Tabel suplimentar cuprinzând creanţele împotriva averii debitorului SC Volta Trade SA
Nr.770/04.04.2013
Creanţă Creanţă Ordine de prioritare
Nr. Situaţia
Denumire/sediu creditor declarată acceptată conf. art. 121 şi 123 Observaţii
crt. creanţei
(lei) (lei) din Legea 85/2006 M
BC Intesa Sanpaolo România SA, Arad, Bd. 90.454, 3 lei şi
1. 151.010, 79 3 Garantată
Revoluţiei, nr. 88, jud. Arad 14.190, 82 euro
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
2. Judeţului Maramureş, Baia Mare, Aleea 22.974.548 22.974.548 3 Bugetară
Serelor, nr. 2A, jud. Maramureş
Municipiul Baia Sprie, Baia Sprie, str. Săsar,
3. 377.491 355.477, 22 3 Bugetară
nr. 6, jud. Maramureş
SC Amraz România SRL, com Pantelimon,
4. 61.499, 32 61.499, 32 3 Chirografară
B-dul Biruinţei, nr. 130, jud. Ilfov
SC Electrica Furnizare SA, cu sediul
5. procesual ales în Baia Mare, str. George 21.518, 38 21.518, 38 3 Chirografară
Coşbuc, nr. 14, jud. Maramureş
SC Esarom România SRL, Sibiu, şos. Alba
6. 11.487, 85 11.487, 85 3 Chirografară
Iulia, nr. 150, jud. Sibiu
SC Vital SA, Baia Mare, str. Gheorghe
7. 15.314 15.314 3 Chirografară
Şincai, nr. 21, jud. Maramureş
SC Deverra SRL, Baia Mare, str. Horia, nr.
8. 68.384, 15 68.384, 15 3 Chirografară
57B, jud. Maramureş
SC Natura Ingniş SA, Baia Mare, Bd.
9. 5.208 5.208 3 Chirografară
Bucureşti, nr. 25, jud. Maramureş
SC E.On Energie România SA, Târgu-
10. 73.892, 51 73.892, 51 3 Chirografară
Mureş, str. Justiţiei, nr. 12, jud. Mureş
SC Operator Serv SRL, Câmpina, Bd. Carol
11. I, nr. 20, bl. 2C, sc.A, et. 4, ap. 14, jud. 926, 68 926, 68 3 Chirografară
Prahova
SC Maxoll SRL, Odorheiu Secuiesc, str.
12. 12.673, 94 12.673, 94 3 Chirografară
Rakoczi Ferenc, nr. 96, jud. Harghita
SC Cipo SRL, comuna Văideeni, jud.
13. Vâlcea, punct de lucru în Oraşul Horezu, str. 68.589, 49 68.589, 49 3 Chirografară
1 Decembrie, nr. 182A, jud. Vâlcea
SC Rondocarton SRL, Sânnicoară, com
14. 2.498, 41 2.498, 41 3 Chirografară
Apahida, str. Aviatorilor, nr. 2A, jud. Cluj
SC Romtrust Printers SA, Bucureşti, str.
15. 2.543 2.543 3 Chirografară
Siret, nr. 95, sector 1
SC Basters Borx Impex SRL, loc. Leş, nr.
16. 19.596, 86 0 3 Chirografară
73, jud. Bihor
Total creanţe 23.867.182, 38 23.825.571, 98 - -
Notă:1. Creanţele declarate în euro din Tabelul creanţelor au fost transformate în lei la cursul BNR de la data
deschiderii procedurii 07.10.2009, respectiv: 1euro = 4.2673 lei.
2. Creanţa înscrisă la poziţia 3 a fost respinsă parţial deoarece suma de 22.013, 78 lei reprezintă creanţe născute înainte
de data deschiderii procedurii.
3. Creanţa înscrisă la poziţia 16 a fost respinsă deoarece a fost depusă tardiv.
Creanţe sub condiţie
Nr.
Denumirea Valoare creanţă Explicaţii
crt.
Direcţia Regională Pentru Accize şi Până la soluţionarea litigiului,
1 Operaţiuni Vamale Cluj, Oradea, Calea 36.348 din dosarul nr. 10698/2/2010* aflat în prezent
Armatei Române, nr. 4, jud. Bihor pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Lichidator judiciar, Pareto Grup IPURL, prin Iancu Liana Gabriela

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Județul Sibiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PRESTIGE IMPORT EXPORT SRL, cod unic de înregistrare: 6043337
Depunere raport întocmit de lichidator în procedura simplificată a insolvenţei
Nr.: 10, data emiterii: 17.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6150/85/2011 Tribunalul Sibiu, Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ, Judecător sindic: Tatiana Marcu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, str. J. S. Bach, nr.4, jud. Sibiu, număr de telefon 0269-217104,
programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8:00 – 12:00.
3.1. Debitor SC Prestige Import Export SRL, cod de identificare fiscală RO6043337, sediul social în Dumbrăveni, str.
Mihai Eminescu, nr.50, jud. Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/1076/1994.
4.Creditor: DGFP Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.17, jud.Sibiu.
5.Lichidator: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscală RO20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluţiei nr.1,
ap.17, jud. Sibiu, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO II-0054, tel./fax 0269 225076, e-mail
office@relcoactive.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Herman Corina.
6.Subscrisa Relco Active SPRL, în calitate de lichidator al debitorului SC Prestige Import Export SRL, conform Sent.
com. nr. 474/C/10.04.2012 pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în
dosarul 6150/85/2011, în temeiul art. 122 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, comunică: Raportul nr.10
din data de 23.04.2013 al lichidatorului, privind fondurile obţinute din lichidare pentru debitoarea Prestige Import
Export SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 file.
6. Depunem prezenta în 1 exemplar, pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Raportul nr.10
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare:
De la data deschiderii procedurii de faliment, nu au fost recuperate sume de bani în contul de insolvenţă.
Lichidatorul a identificat faptic bunurile din patrimoniul debitoarei, reprezentând piese de mobilier, bunuri care
urmează a fi valorificate în cadrul procedurii de faliment.
Procesul verbal de inventariere a fost depus la dosarul cauzei.
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe:
La data de 31.05.2012, debitoarea avea de recuperat suma de 14.368, 45 lei. În urma discuţiei cu administratorul social,
s-a concluzionat că toate creanţele de recuperat erau anterior datei de 30.06.2008 şi ca urmare erau creanţe prescrise.
Urmare a acestui fapt, lichidatorul nu poate întreprinde acţiuni pentru recuperarea creanţelor.
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului:
În perioada de la deschiderea procedurii insolvenţei, lichidatorul nu a încasat onorariul aprobat de adunarea creditorilor.
Până la data prezentului raport, onorariul lichidatorului şi cheltuielile materiale pentru perioada 10.04.2012 –
31.03.2013 este în valoare de 13.517, 86 lei.
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art.123 pct.1 din Legea nr.85/2006:
În perioada aprilie 2012 – martie 2013 au fost efectuate următoarele cheltuieli:
- timbre poştale – 24, 45 lei;
- anunţ ziar – 103, 00 lei (notificare deschidere procedura falimentului);
- cheltuieli deplasare inventariere – 200, 00 lei;
- anunţ ziar – 712, 00 lei (licitaţii).
Total cheltuieli – 1.039, 45 lei.
Alte menţiuni:
Anexăm fişa cheltuielilor materiale efectuate de lichidator de la deschiderea procedurii insolvenţei şi până la
31.03.2013, cheltuieli suportate din resursele proprii ale lichidatorului.
Relco Active SPRL, prin Ec. Herman Corina

Județul Suceava
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FORESTOR GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 10076316
România, Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr.2009/86/2013
Termen: 25 iunie 2013 - C3 FF
Citaţie
emisă la: 09.04.2013
Către,
Debitoare - SC Forestor Grup SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Mircea Damaschin, nr. 12, bl. 5, sc.B, ap. 7, jud.
Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/760/1997, CUI 10076316;
Lichidator - Insolvent IPURL, cu sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16, sc.A, ap. 2, jud. Suceava.
Sunt chemate la această instanţă în ziua de 25 iunie 2013 - C3 FF, pentru Legea privind procedura insolvenţei.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7134/19.04.2013

Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

2. Societatea comercială ROMINVEX SRL, cod unic de înregistrare: 4603713


România, Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr. 2002/86/2013
Termen: 25 iunie 2013, C3 FF
Citaţie
emisă la: 09.04.2013
Către,
Debitoare - SC Rominvex SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Mitocelului, nr. 40A, jud. Suceava, înregistrată la
Registrul Comerţului Suceava sub nr. J33/1498/1993, CUI 4603713;
Lichidator - Insolvent IPURL, cu sediul în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 16, sc.A, ap. 2, jud. Suceava.
Sunt chemate la această instanţă în ziua de 25 iunie 2013, C3 FF, pentru Legea privind procedura insolvenţei.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7134/19.04.2013 conţine 18 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18