Sunteți pe pagina 1din 12
ROMÂNIA MINISTRUL EDUCA ŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul
ROMÂNIA MINISTRUL EDUCA ŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul

ROMÂNIA MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” Tîrgu Mureș, str. Bernády György nr.12, Tel: 0365-882831, Fax: 0365-882804 e-mail: office@papiu.com www.papiu.ro

Tîrgu Mureș, str. Berná dy György nr.12 , Tel: 0365-882831, Fax: 0365-882804 e-mail: office@papiu.com www.papiu.ro

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN”, Ediția a XIX-a 24-25 octombrie 2014

Subiectul I

CLASA a Va

a) Calculați: 507 15 15 318 :53 408 :34:45 6:2113 .

b) Dacă 13a 2b 19și b 5a 2 aflați a și b.

Subiectul II Se consideră șirul de numere naturale 2, 7, 12, 17, 22, începând cu al doilea, este cu 5 mai mare decât precedentul.

***

, în care fiecare termen,

a) Aflați al 501-lea termen al șirului;

b) Calculați suma primilor 100 de termeni ai șirului.

Subiectul III

Gazeta Matematică – 2014

Nicu are 100 bile, albe sau negre. Dorind să aibă numai bile albe, el face schimb cu prietenul său Mitică. Acesta oferă o bilă albă pentru fiecare trei bile negre. După efectuarea schimbului, Nicu are 40 de bile albe. Determinați numărul de bile albe pe care l-a avut iniţial.

Gazeta Matematică– 2014

Subiectul IV Un număr natural de două cifre se numeşte “Papiu-2014”, dacă adunat cu răsturnatul său are ca rezultat un număr natural de două cifre identice.

a) Verificaţi dacă numerele 34 şi 92 sunt numere “Papiu-2014”.

b) Aflati câte numere “Papiu-2014” sunt.

Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru fiecare problemă se acordă 7 puncte. Timp efectiv de lucru 3 ore.

Prof. Vasile și Florica Gînţa, Tg.-Mureş

ROMÂNIA MINISTRUL EDUCA ŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul
ROMÂNIA MINISTRUL EDUCA ŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul

ROMÂNIA MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” Tîrgu Mureș, str. Bernády György nr.12, Tel: 0365-882831, Fax: 0365-882804 e-mail: office@papiu.com www.papiu.ro

Mureș, str. Bern á dy György nr.12 , Tel: 0365-882831, Fax: 0365-882804 e-mail: office@papiu.com www.papiu.ro

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN”, Ediția a XIX-a 24-25 octombrie 2014

Subiectul I

Calculați:

2

3

Subiectul II

CLASA a VIa

2

50

99

2

5 25 : 5 2 3 5 : 5 2 11

2

3

7

1991

: 11

2

995

: 3

3

3

2

.

***

Se consideră un număr natural N care împărțit la 10 dă restul 4 și împărțit la 7 dă restul 5.

a) Arătați că N+2 se divide cu 14

b) Arătați ca numărul 2013

N 1

Subiectul III

este divizibil cu 2014.

Gazeta matematică – 2013

Fie punctele A 1 , A 2 , …, A n+1 coliniare în această ordine și M 1 , M 2 , …, M n mijloacele

segmentelor [A 1 A 2 ], [A 2 A 3 ], …, [A n A n+1 ]. Știind că A 1 A 2 =

A n-1 A n =

1 2 A n A n+1 și A 1 A 2 = 1 cm, aflați:

1

2

a) Lungimea segmentului [M 5 M 6 ];

b) Lungimea segmentului [M 1 M 2015 ].

A 2 A 3, A 2 A 3 =

1

2

A 3 A 4, …,

***

Subiectul IV

Determinați numerele prime a, b, c care verifică relația: 53

Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru fiecare problemă se acordă 7 puncte. Timp efectiv de lucru 3 ore.

a

2

159

b

134

c

2014

Gazeta matematică – 2014

ROMÂNIA MINISTRUL EDUCA ŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul
ROMÂNIA MINISTRUL EDUCA ŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul

ROMÂNIA MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R FILIALA MUREŞ Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” Tîrgu Mureș, str. Bernády György nr.12, Tel: 0365-882831, Fax: 0365-882804 e-mail: office@papiu.com www.papiu.ro

Tîrgu Mureș, str. Berná dy György nr.12 , Tel: 0365-882831, Fax: 0365-882804 e-mail: office@papiu.com www.papiu.ro

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN”, Ediția a XIX-a 24-25 octombrie 2014

Subiectul I

CLASA a VIIa

1 1 1 1 1      a) Arătați că: 1 
1
1 1
1
1
a) Arătați că:
1
3
3
 5
5
7
2013 2015
2
.
x  N
1
1
1
1
1
b) Aflați
dacă:
x x 
(
2)
(
x
2)(
x
4)
(
x
4)(
x
6)
(
x
6)(
x
8)
5

***

Subiectul II Se consideră triunghiul ABC în care m(<A)= m(<B)+60º. Fie (CD, bisectoarea unghiului <ACB, D(AB), şi (DE bisectoarea unghiului <BDC, E(BC).

a) Determinaţi măsura unghiului <BDE.

b) Demonstraţi că AE şi CD sunt perpendiculare.

***

Subiectul III Fie șirul de numere naturale

aa aaa aa  a

,

,

,

n ori

niciuntermen al șirului nu estepătrat perfect.

scrise în baza zece. Demonstrați că

***

Subiectul IV Fie ABCD un pătrat şi E mijlocul laturii (AD), AG BE, G BE , CF BE,

F BE .

Demonstraţică DF=CG.

Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru fiecare problemă se acordă 7 puncte. Timp efectiv de lucru 3 ore.

Gazeta matematică – 2014

ROMÂNIA MINISTRUL EDUCA ŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul
ROMÂNIA MINISTRUL EDUCA ŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul

ROMÂNIA MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ S.S.M.R – FILIALA MUREŞ Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” Tîrgu Mureș, str. Bernády György nr.12, Tel: 0365-882831, Fax: 0365-882804 e-mail: office@papiu.com www.papiu.ro

Tîrgu Mureș, str. Berná dy György nr.12 , Tel: 0365-882831, Fax: 0365-882804 e-mail: office@papiu.com www.papiu.ro

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN”, Ediția a XIX-a 24-25 octombrie 2014

Subiectul I Arătați că: a)

CLASA a VIII a

x

2

x 4

x 5

2

, oricarear fi xR;

b) xy 2 x 2 y 62;, oricarear fi x, y2;

Subiectul II

***

a) Fie a,b,c numere reale pozitivev astfel încât abc 8 .

8

a

  8

1       8 c

Arătațică

b

c

 

1

c

a

a

b

 

1

este pătrat perfect.

 

 

  b

Prof. Vasile şi Florica Gînţa, Tg.Mureş

b) Calculați A=

Gazeta matematică -2013

Subiectul III Fie A,B,C,D patru puncte necoplanare, iar H și G centrele de greutate ale triunghiurilor BDC și respectiv ACD. Dacă N este mijlocul segmentului [CD], iar M(AB)

astfel încât

AM AB

2

5

și MN AH E demonstrațică EG || ( BCD) .

***

Subiectul IV Fie A, B, C, D patru puncte necoplanare.

a) Știind că E și F sunt mijloacele segmentelor [BC], respectiv [AD], arătați

EF

AB AC BD CD

4

;

b) Dacă MBC astfel încât unghiul BAM CAM , arătați că

DM

AB DC AC BD

AB AC

Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru fiecare problemă se acordă 7 puncte. Timp efectiv de lucru 3 ore.

***

Problema 1. Pe circumferint¸a unui cerc se consider˘a 7 puncte care sunt colorate fiecare cu

Problema 1. Pe circumferint¸a unui cerc se consider˘a 7 puncte care sunt colorate fiecare cu ro¸su sau negru. Prin transformare ˆınt¸elegem schimbarea culorilor a trei puncte consecutive (din negru ˆın ro¸su ¸si din ro¸su ˆın negru).

a) S˘a se arate c˘a printr-o succesiune de transform˘ari putem obt¸ine orice colorare dorim.

b) Dac˘a pe cerc se consider˘a 6 puncte r˘amˆane afirmat¸ia a) adev˘arat˘a?

Problema 2. a) S˘a se arate c˘a

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)(𝑎 2 + 𝑏 2 + 𝑐 2 𝑎𝑏 𝑏𝑐 𝑐𝑎) = 𝑎 3 + 𝑏 3 + 𝑐 3 3𝑎𝑏𝑐,

pentru orice numere reale 𝑎, 𝑏, 𝑐.

b) S˘a se determine funct¸iile 𝑓 : care verific˘a relat¸ia:

(𝑓 (𝑥)) 3 + 6𝑥𝑓 (𝑥) + 𝑥 3 = 8,

𝑥 .

Problema 3. Fie 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 un hexagon convex ¸si 𝑀, 𝑁, 𝑃, 𝑄, 𝑅, 𝑆 mijloacele laturilor 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, 𝐷𝐸, 𝐸𝐹 , 𝐹 𝐴.

a) S˘a se arate c˘a cu segmentele 𝑀𝑄, 𝑃 𝑆 ¸si 𝑅𝑁 se poate construi un triunghi.

b) S˘a se arate c˘a triunghiul cu laturile congruente cu 𝑀𝑄, 𝑃 𝑆 ¸si 𝑅𝑁 este dreptunghic dac˘a

¸si numai dac˘a 𝑀𝑄 𝑃 𝑆 sau 𝑀𝑄 𝑅𝑁 sau 𝑃 𝑆 𝑅𝑁 .

Problema 4. Fie 𝑝 3 un num˘ar prim ¸si 𝑛 3 un num˘ar natural impar.

a) S˘a se arate c˘a:

𝑝1

𝑘=1

{ 𝑘 𝑛 } = 𝑝 1

𝑝

2

.

b) S˘a se determine toate numerele naturale impare 𝑁 3 pentru care

(Indicat¸ie: 𝑘 𝑛

+ (𝑝 𝑘) 𝑛

 

˘

˘

𝑝

𝑝

).

V A UR AM MULT SUCCES!!!

𝑁1

𝑘=1

{ 𝑘 𝑛 } = 𝑁 1

𝑁

2

.

Problema 1. Se consider˘a 𝑛 ≥ 3 drepte ˆın plan, care ˆımpart planul ˆın 𝑛

Problema 1. Se consider˘a 𝑛 3 drepte ˆın plan, care ˆımpart planul ˆın 𝑛(𝑛 + 1)

S˘a se arate c˘a exact una din urm˘atoarele afirmat¸ii este adev˘arat˘a:

2

1)

Exist˘a o singur˘a pereche de drepte paralele.

2)

Exist˘a un singur triplet de drepte concurente.

regiuni.

Problema 2. Fie numerele complexe 𝑎, 𝑏, 𝑐 cu proprietatea 𝑎= 𝑏= 𝑐= 1 ¸si fie

𝑆 = 𝑎 + 𝑏2 + 𝑏 + 𝑐2 + 𝑐 + 𝑎2 .

S˘a se arate c˘a:

a) Dac˘a 𝑆 = 3 atunci 𝑎 𝑏= 𝑏 𝑐= 𝑐 𝑎.

b) Dac˘a 𝑆 = 4 atunci (𝑎 + 𝑏)(𝑏 + 𝑐)(𝑐 + 𝑎) = 0.

Problema 3. S˘a se determine funct¸ia 𝑓 : care verific˘a relat¸ia:

(𝑓 (𝑥) 𝑥)(𝑓 (𝑦) 2) (2𝑥 1)(𝑦 + 1)

pentru orice 𝑥, 𝑦 .

Problema 4. Fie 𝑎 un num˘ar natural fixat. S˘a se arate c˘a pentru orice num˘ar natural 𝑛 exist˘a un num˘ar natural 𝑓 (𝑛) astfel ca

( 1 + 𝑎 + 𝑎 ) 𝑛 = 1 + 𝑓(𝑛) + 𝑓(𝑛)

¸si s˘a se determine 𝑓 (𝑛).

˘ ˘

V A UR AM MULT SUCCES!!!

Problema 1. Fie 𝐴, 𝐵 ∈ ℳ 2 ( ℂ ) dou˘a matrici care au

Problema 1. Fie 𝐴, 𝐵 ∈ ℳ 2 () dou˘a matrici care au valorile proprii de modul mai mare ca 1.

a) S˘a se arate c˘a dac˘a 𝐴 𝐵 = 𝐵 𝐴 = 𝐶, atunci matricea 𝐶 are valorile proprii de modul

mai mare ca 1.

b) Este condit¸ia 𝐴 𝐵 = 𝐵 𝐴 necesar˘a pentru a)?

Problema 2. Se consider˘a ¸sirul de numere reale (𝑥 𝑛 ) 𝑛 definit prin relat¸ia de recurent¸˘a:

𝑥 0 = 𝑎 > 0,

𝑥 1 = 𝑏 > 0 ¸si 𝑥 𝑛+1 = 𝑥 𝑛 + 𝑥 𝑛1 ,

𝑛 1.

a) S˘a se determine ˆın ce condit¸ii ¸sirul (𝑥 𝑛 ) 𝑛 este monoton.

b) S˘a se arate c˘a dac˘a ¸sirul (𝑥 𝑛 ) 𝑛 este monoton, atunci el este ¸si m˘arginit.

Problema 3. Fie 𝑎, 𝑏, 𝑐 numere reale astfel ca:

sin(𝑎 + 𝑏) sin(𝑎 𝑏) + cos 𝑏 cos 𝑐 = 0

(1)

sin(𝑏 + 𝑐) sin(𝑏 𝑐) + cos 𝑐 cos 𝑎 = 0.

(2)

S˘a se arate c˘a: sin(𝑐 + 𝑎) sin(𝑐 𝑎) = cos 𝑎 cos 𝑏.

Problema 4. Se consider˘a ¸sirul de numere reale 𝑎 𝑛 = arctg 𝑛, 𝑛 ¸si ¸sirul de numere complexe 𝑏 𝑛 = cos 4𝑎 𝑛 + 𝑖 sin 4𝑎 𝑛 , 𝑛 .

a) S˘a se arate c˘a 𝑏 𝑛 𝑏 𝑚 ∣ ∈ , pentru orice 𝑚, 𝑛 .

b) S˘a se arate c˘a ˆın planul 𝑥𝑂𝑦 exist˘a 2014 puncte de coordonate numere ˆıntregi, ˆıntre care

distant¸ele sunt numere naturale.

˘ ˘

V A UR AM MULT SUCCES!!!

Problema 1. Fie matricele 𝐴, 𝐵 ∈ ℳ 𝑛 ( ℂ ) ¸si numerele distincte

Problema 1. Fie matricele 𝐴, 𝐵 ∈ ℳ 𝑛 () ¸si numerele distincte 𝑧 0 , 𝑧 1 ,

, 𝑧 𝑛 .

a) S˘a

se

arate

c˘a

dac˘a

det(𝐴 +

𝑧 𝑘 𝐵) = 0, 𝑘 = 0, 1,

, 𝑛, atunci

 

det 𝐴 = det 𝐵 = 0.

b) S˘a

se

arate

c˘a

dac˘a

(𝐴 + 𝑧 𝑘 𝐵) 𝑛 =

0, 𝑘 = 0, 1,

, 𝑛,

atunci 𝐴 𝑛 = 𝐵 𝑛 = 0.

: [0, 1] , 𝑓 (𝑥) = 1 + 𝑥 , 𝑥 [0, 1].

2

𝑓 .

Problema 2.

a)

Se consider˘a funct¸ia 𝑓

S˘a se determine funct¸ia 𝑓 𝑛 = 𝑓

𝑛

b) S˘a se determine limita lim

𝑛 4 𝑛 (1 𝑓 𝑛 (𝑥)), 𝑥 [0, 1]. (Indicat¸ie: Not˘am 𝑥 = cos 𝑡 𝑥 ).

Problema 3. Fie 𝑓

:

o funct¸ie care admite primitiva 𝐹

:

ℝ ℕ .

¸si

fie

𝑥 1 , 𝑥 2 ,

, 𝑥 𝑛 ; 𝑦 1 , 𝑦 2 ,

, 𝑦 𝑛 numere reale cu proprietatea 𝑥 𝑖 > 𝑦 𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑛

 

S˘a se arate c˘a exist˘a 𝑐 astfel ca:

𝑛

(𝐹(𝑥 𝑖 ) 𝐹(𝑦 𝑖 )) = 𝑓 (𝑐)

𝑖=1

𝑛

(𝑥 𝑖 𝑦 𝑖 ).

𝑖=1

Problema 4. Pe mult¸imea numerelor reale se consider˘a legile de compozit¸ie

𝑥𝑛 𝑦 = 2𝑛+1 𝑥 2𝑛+1 + 𝑦 2𝑛+1 + 𝑎 2𝑛+1 , 𝑥, 𝑦 ,

unde 𝑎 este un num˘ar real fixat ¸si 𝑛 este un num˘ar natural arbitrar.

a) S˘a se studieze propriet˘at¸ile acestor legi (asociativitate, element neutru).

b) S˘a se studieze propriet˘at¸ile legii de compozit¸ie definit˘a prin:

˘ ˘

𝑥 𝑦 =

𝑛 lim 𝑥 𝑛

𝑦,

V A UR AM MULT SUCCES!!!

𝑥, 𝑦 .

Probl´ema 1. Egy k¨or ker¨ulet´en tekints¨unk 7 pontot, melyek fekete illetve piros sz´ın˝uek lehet- nek.

Probl´ema 1. Egy k¨or ker¨ulet´en tekints¨unk 7 pontot, melyek fekete illetve piros sz´ın˝uek lehet-

nek. Transzform´aci´on h´arom egym´asut´ani pont sz´ın´enek a megv´altoztat´as´at ´ertj¨uk (feket´er˝ol pirosra, illetve pirosr´ol feket´ere).

a) Mutassuk meg, hogy transzform´aci´ok sorozat´aval mindig el´erhetj¨uk, hogy a pontok el˝ore

megadott kisz´ınez´es˝uek legyenek.

b) Ha a k¨or ker¨ulet´en csak 6 pontot tekint¨unk igaz marad-e az a) ´all´ıt´as?

Probl´ema 2. a) Mutassuk meg, hogy

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)(𝑎 2 + 𝑏 2 + 𝑐 2 𝑎𝑏 𝑏𝑐 𝑐𝑎) = 𝑎 3 + 𝑏 3 + 𝑐 3 3𝑎𝑏𝑐,

minden 𝑎, 𝑏, 𝑐 val´os sz´am eset´en. b) Hat´arozzuk meg azokat az 𝑓 ¨osszef¨ugg´est:

: f¨uggv´enyeket, melyek teljes´ıtik a k¨ovetkez˝o

(𝑓 (𝑥)) 3 + 6𝑥𝑓 (𝑥) + 𝑥 3 = 8,

𝑥 .

Probl´ema 3. Legyen 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 egy konvex hatsz¨og ´es jel¨olje 𝑀, 𝑁, 𝑃, 𝑄, 𝑅, 𝑆 az 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, 𝐷𝐸, 𝐸𝐹 , 𝐹 𝐴 oldalak felez˝opontj´at.

a) Mutassuk meg, hogy az 𝑀𝑄, 𝑃 𝑆 ´es 𝑅𝑁 szakaszokkal mint oldalakkal szerkeszthet˝o egy

h´aromsz¨og.

b) Mutassuk meg, hogy az a h´aromsz¨og melynek oldalai kongruensek az 𝑀𝑄, 𝑃 𝑆 ´es 𝑅𝑁

szakaszokkal, akkor ´es csak akkor der´eksz¨og˝u, ha 𝑀𝑄 𝑃 𝑆 vagy 𝑀𝑄 𝑅𝑁 vagy 𝑃 𝑆 𝑅𝑁 .

Probl´ema 4. Legyen 𝑝 3 egy pr´ımsz´am ´es 𝑛 3 p´aratlan term´eszetes sz´am.

a) Mutassuk meg, hogy:

𝑝1

𝑘=1

{ 𝑘 𝑛 } = 𝑝 1

𝑝

2

.

b) Hat´arozzuk meg az ¨osszes 𝑁 3 p´aratlan term´eszetes sz´amot, melyre

( Utmutat´as: 𝑘 𝑛

´

𝑝

+ (𝑝 𝑘) 𝑛

𝑝

˘ ˘

).

𝑁1

𝑘=1

{ 𝑘 𝑛 } = 𝑁 1

𝑁

2

.

V A UR AM MULT SUCCES!!!

Probl´ema 1. Tekints¨unk 𝑛 ≥ 3 egyenest a s´ıkban, melyek a s´ıkot 𝑛 ( 𝑛

Probl´ema 1. Tekints¨unk 𝑛 3 egyenest a s´ıkban, melyek a s´ıkot 𝑛(𝑛 + 1)

2

r´eszre osztj´ak.

Mutassuk meg, hogy a k¨ovetkez˝o kijelent´esek k¨oz¨ul pontosan az egyik igaz:

1)

Az egyenesek k¨oz¨ott egyetlen p´arhuzamos egyenesp´ar tal´alhat´o.

2)

Az egyenesek k¨oz¨ott egyetlen ¨osszefut´o egyenesh´armas tal´alhat´o.

Probl´ema 2. Legyenek 𝑎, 𝑏, 𝑐 komplex sz´amok, ugy´

hogy 𝑎= 𝑏= 𝑐= 1 ´es legyen

𝑆 = 𝑎 + 𝑏2 + 𝑏 + 𝑐2 + 𝑐 + 𝑎2 .

Mutassuk meg, hogy:

a) Ha 𝑆

b) Ha 𝑆 = 4,

= 3, akkor 𝑎 𝑏= 𝑏 𝑐= 𝑐 𝑎.

akkor (𝑎 + 𝑏)(𝑏 + 𝑐)(𝑐 + 𝑎) = 0.

Probl´ema 3. Hat´arozzuk meg azt az 𝑓 : f¨uggv´enyt, amely kiel´eg´ıti a

(𝑓 (𝑥) 𝑥)(𝑓 (𝑦) 2) (2𝑥 1)(𝑦 + 1)

¨osszef¨ugg´est minden 𝑥, 𝑦 eset´en.

Probl´ema 4. Legyen 𝑎 egy r¨ogz´ıtett term´eszetes sz´am. Mutassuk meg, hogy minden 𝑛

term´eszetes sz´am eset´en l´etezik egy 𝑓 (𝑛) term´eszetes sz´am, ugy´

hogy

( 1 + 𝑎 + 𝑎 ) 𝑛 = 1 + 𝑓(𝑛) + 𝑓(𝑛)

´es hat´arozzuk meg 𝑓 (𝑛)t.

˘

˘

V A UR AM MULT SUCCES!!!

Probl´ema 1. Legyenek 𝐴, 𝐵 ∈ ℳ 2 ( ℂ ) olyan m´atrixok, melyek saj´at´ert´ekei

Probl´ema 1. Legyenek 𝐴, 𝐵 ∈ ℳ 2 () olyan m´atrixok, melyek saj´at´ert´ekei 1-n´el nagyobb abszol´ut ´ert´ek˝uek.

a) Mutassuk meg, hogy ha 𝐴 𝐵 = 𝐵 𝐴 = 𝐶, akkor a 𝐶 m´atrix saj´at´ert´ekeinek az abszol´ut

´ert´eke nagyobb mint 1.

b) Sz¨uks´eges-e az 𝐴 𝐵 = 𝐵 𝐴 felt´etel ahoz, hogy a) fenn´alljon?

Probl´ema 2. Az (𝑥 𝑛 ) 𝑛 val´os sorozat a k¨ovetkez˝ok´eppen adott:

𝑥 0 = 𝑎 > 0, 𝑥 1 = 𝑏 > 0 ´es 𝑥 𝑛+1 = 𝑥 𝑛 + 𝑥 𝑛1 , 𝑛 1.

a) Hat´arozzuk meg milyen felt´etelek mellett monoton az (𝑥 𝑛 ) 𝑛 sorozat.

b) Mutassuk meg, hogy ha az (𝑥 𝑛 ) 𝑛 sorozat monoton, akkor a sorozat egyben korl´atos is.

Probl´ema

3.

FTekints¨uk

az

𝑎, 𝑏, 𝑐

val´os

sz´amokat,

melyek

kiel´eg´ıtik

a

k¨ovetkez˝o

¨osszef¨ugg´eseket:

 

sin(𝑎 + 𝑏) sin(𝑎 𝑏) + cos 𝑏 cos 𝑐 = 0

 

(1)

sin(𝑏 + 𝑐) sin(𝑏 𝑐) + cos 𝑐 cos 𝑎 = 0.

(2)

Mutassuk meg, hogy: sin(𝑐 + 𝑎) sin(𝑐 𝑎) = cos 𝑎 cos 𝑏.

Probl´ema 4. Tekints¨uk az 𝑎 𝑛 = arctg 𝑛, 𝑛 val´os ´es a 𝑏 𝑛 = cos 4𝑎 𝑛 + 𝑖 sin 4𝑎 𝑛 , 𝑛 komplex sz´amsorozatot.

a) Mutassuk meg, hogy 𝑏 𝑛 𝑏 𝑚 ∣ ∈ , minden 𝑚, 𝑛 .

b) Mutassuk meg, hogy az 𝑥𝑂𝑦 s´ıkban l´etezik 2014 eg´esz koordin´at´aj´u pont, melyek p´aronk´enti t´avols´aga term´eszetes sz´am.

˘ ˘

V A UR AM MULT SUCCES!!!

Probl´ema 1. Adottak az 𝐴, 𝐵 p´aronk´ent k¨ul¨onb¨oz˝o sz´amok. ∈ ℳ 𝑛 ( ℂ )

Probl´ema 1. Adottak az 𝐴, 𝐵 p´aronk´ent k¨ul¨onb¨oz˝o sz´amok.

𝑛 () matrixok ´es a

𝑧 0 , 𝑧 1 ,

a) Mutassuk meg, hogy ha det(𝐴 + 𝑧 𝑘 𝐵) = 0, 𝑘 = 0, 1,

, 𝑛, akkor

det 𝐴 = det 𝐵 = 0.

. , 𝑧 𝑛

egym´ast´ol

b) Mutassuk meg, hogy ha (𝐴 + 𝑧 𝑘 𝐵) 𝑛 = 0, 𝑘 = 0, 1,

, 𝑛, akkor 𝐴 𝑛 = 𝐵 𝑛 = 0.

Probl´ema 2. Tekints¨uk az 𝑓 : [0, 1] , 𝑓 (𝑥) = 1 + 𝑥 , 𝑥 [0, 1] f¨uggv´enyt.

a) Hat´arozzuk meg az 𝑓 𝑛 = 𝑓

2

𝑓 f¨uggv´enyt.

𝑛

b) Sz´am´ıtsuk ki a k¨ovetkez˝o hat´ar´ert´eket: lim

( Indik´aci´o: Mutat 𝑥 = cos 𝑡 𝑥 ).

𝑛 4 𝑛 (1 𝑓 𝑛 (𝑥)), 𝑥 [0, 1].

Probl´ema 3. Legyen 𝑓 : egy primit´ıv´alhat´o f¨uggv´eny ´es legyen 𝐹 : az

, 𝑦 𝑛 val´os sz´amokat,

𝑓 f¨uggv´eny egy primit´ıv f¨uggv´enye. Tekints¨uk az 𝑥 1 , 𝑥 2 ,

, 𝑥 𝑛 ; 𝑦 1 , 𝑦 2 ,

melyek teljes´ıtik az k¨ovetkez˝o felt´eteleket: 𝑥 𝑖 > 𝑦 𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑛 .

Mutassuk meg, hogy l´etezik 𝑐 ugy´

hogy:

𝑛

(𝐹(𝑥 𝑖 ) 𝐹(𝑦 𝑖 )) = 𝑓 (𝑐)

𝑖=1

𝑛

(𝑥 𝑖 𝑦 𝑖 ).

𝑖=1

Probl´ema 4.A val´os sz´amok halmaz´an, tekints¨uk a k¨ovetkez˝o ¨osszetev´esi t¨orv´enyeket:

𝑥𝑛 𝑦 = 2𝑛+1 𝑥 2𝑛+1 + 𝑦 2𝑛+1 + 𝑎 2𝑛+1 , 𝑥, 𝑦 ,

ahol 𝑎 egy r¨ogz´ıtett val´os sz´am ´es 𝑛 egy tetsz˝oleges term´eszetes sz´am.

a)

Tanulm´anyozzuk az adott ¨osszetev´esi t¨orv´enyek tulajdons´agait (asszociat´ıvit´as, semleges

elem).

b)

Tanulm´anyozzuk a k¨ovetkez˝o ¨osszetev´esi t¨orv´eny tulajdons´agait:

˘

˘

𝑥 𝑦 =

𝑛 lim 𝑥 𝑛

𝑦,

V A UR AM MULT SUCCES!!!

𝑥, 𝑦 .