Sunteți pe pagina 1din 4

ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

I. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ


- ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE -

Tabel 1
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico- 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani - pentru fiecare
chirurgicală situaţie de urgenţă
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani - pentru fiecare
situaţie de urgenţă
maximum 3 consultaţii/asigurat - pentru un episod de boala - ce pot
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni fi acordate 2într-un
maximum interval
consultaţii de maximum
pentru 60diagnostic
asiguraţii cu de zile calendaristice de
deja confirmat
acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice la
- data acordării primei consultaţii
la externarea
maximum din spital
4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni croni maximum
consultaţii 2peconsultaţii
lună pentru asiguraţii cu diagnostic deja
confirmat-
1 consultaţielaper
externarea
persoanădin spital - pentru fiecare boală cu
asigurată
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
Tabelul 2 - tarife consultatii

Tarif decontat Tarif


Valoarea
de casa de decontat de
minimă
asigurări de casa de
garantată a
Denumire serviciu medical Număr puncte sănătate asigurări de
punctului pe
pentru medic sănătate
serviciu în
specialist pentru medic
vigoare (lei)
(lei) primar (lei)

c5=c4+c4*20
c1 c2 c3 c4=c2*c3
%
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta
cuprinsă între 0 şi 3 ani 16.20 2.10 34.02 40.82
Consultaţia copilului şi adultului - cu vârsta cuprinsă între 4 şi
59 ani - pentru specialități medicale 10.80 2.10 22.68 27.22
Consultaţia pentru specialități medicale - peste vârsta de 60
ani 12.80 2.10 26.88 32.26
Tabelul 3 - Servicii diagnostice şi terapeutice

Tarif
Tarif
Valoare decontat de
decontat de
minim casa de
Specialităţi clinice casa de
Nr. Denumire procedură garantată a asigurări de
care pot efectua Număr puncte asigurări de
crt. diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii punctului pe sănătate
serviciul respectiv sănătate
serviciu în pentru medic
pentru medic
vigoare (lei) primar
specialist (lei)
(lei)

c6=c5+c5*20
c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4
%
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: x x x x x
1 osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete endocrinologie 20 2.10 42.00 50.40
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: x
x x x x
administrare tratament prin injectarea părţilor moi toate specialităţile
1 (intramuscular, intradermic şi subcutanat) 7 2.10 14.70 17.64
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de
complexitate medie: x x x x x
1 administrare tratament prin puncţie intravenoasă toate specialităţile 11 2.10 23.10 27.72
II. PACHET MINIMAL DE SERVICII
- ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE -

Tabelul 5
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-
chirurgicală 1 consultaţie per persoană - pentru fiecare situaţie de urgenţă
1 consultaţie per persoană - pentru fiecare boală cu potenţial
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic
endemo-epidemic suspicionată şi confirmată

Tabelul 6 - tarife consultații

Tarif decontat Tarif


Valoarea
de casa de decontat de
minimă
asigurări de casa de
garantată a
Denumire serviciu medical Număr puncte sănătate asigurări de
punctului pe
pentru medic sănătate
serviciu în
specialist pentru medic
vigoare (lei)
(lei) primar (lei)

c5=c4+c4*20
c1 c2 c3 c4=c2*c3
%
Consultaţia pentru specialități medicale - persoane
neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani 10.80 2.10 22.68 27.22
Consultaţia pentru specialități medicale - persoane neasigurate
cu vârsta peste 60 de ani 12.80 2.10 26.88 32.26